แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2013 - GAT เชื่อมโยง

 • View
  19

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

แบรนด์

Transcript

 • 2013 ______________________________ GAT (1)

  1 .......................... . () ........................... 2-31

  2 .......................... . .................................... 32-96

  3 .......................... . () ...... 97-144 . ()

 • GAT (2)_____________________________ 2013

  1. / (01) (02) (03) (04) (05) (06)

 • 2013 ______________________________ GAT (3)

  2. // (01) (02), (03), (04) 3 (05) (06) (07) Facebook(08) (09)

 • GAT (4)_____________________________ 2013

  3. //// Recycle(01) (02) (03) (04) (05) (06)

 • 2013 ______________________________ GAT (5)

  Case (01) (02) (03) (04) (01) (02) (03) (04)

 • GAT (6)_____________________________ 2013

  1 (oxidant) (oxidant) (01) (02) (03) (04) (05) (anti-oxidant) (06)

 • 2013 ______________________________ GAT (7)

  2 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07), (08),

 • GAT (8)_____________________________ 2013

  3 3 ... 3 (01) (02) (03) (04) 104 87 3 3(05) (06) (07) 3

 • 2013 ______________________________ GAT (9)

  8 2 - () 2 A - () // 2 // D - () //// 2 //// F - // //// 99 H 01, 02, 03, ...08 1, 2, 3, ...8 3 ()

 • GAT (10)____________________________ 2013

  2

  01 02 03 04 05 06 07 08

  .

 • 2013 _____________________________ GAT (11)

  1 ... 1 2 (Silver Nitrate Method) (Iodine Fuming) 3 (White Powder) (Ironoxide) 4 (Fluorescent magnetic powder) () 5 5 ( methadone) 6 :

  ...

 • GAT (12)____________________________ 2013

 • 2013 _____________________________ GAT (13)

  2 1 3 1 30 2 . 3 3 2 . 3 1 4 5 3 10 :

  ...

 • GAT (14)____________________________ 2013

 • 2013 _____________________________ GAT (15)

  3 GAT 1/56 1 10 100 2555 160 15,000 2 3 10 4 5

  ...

 • GAT (16)____________________________ 2013

 • 2013 _____________________________ GAT (17)

  1 Deflation 2 (Supply side) (Demand side) 4 4 3 4 Demand side

  ...

 • GAT (18)____________________________ 2013

 • 2013 _____________________________ GAT (19)

  2 -, , -

  ...

 • GAT (20)____________________________ 2013

 • 2013 _____________________________ GAT (21)

  3 GAT 1/55 (ASEAN Economic Community : AEC) 10 2558 AEC (Spirit of ASEAN)

  ...

 • GAT (22)____________________________ 2013

  AEC (core competence)

  ...

 • 2013 _____________________________ GAT (23)

 • GAT (24)____________________________ 2013

  4 GAT 2/55 .. 2555 6 40 4 8 1. 2. (Scenario) 3. 4.

  ...

 • 2013 _____________________________ GAT (25)

  5. 6. 7. Single command 8.

  ...

 • GAT (26)____________________________ 2013

 • 2013 _____________________________ GAT (27)

  ...

  1

 • GAT (28)____________________________ 2013

  2

 • 2013 _____________________________ GAT (29)

  3

  ( GAT 1/55)

 • GAT (30)____________________________ 2013

  4

  ( GAT 2/55)

 • 2013 _____________________________ GAT (31)

  NOTE

 • GAT (32) _____________________________ 2013

  6 GAT 1 : () 1 : () 2 A

 • 2013______________________________ GAT (33)

  2 : () / / 2 / / D

  3 : () / / / / 2 / / / / F

  4 : / / / / / / 99 H

 • GAT (34) _____________________________ 2013

  2 : 3 :

  4 : 5 : 6 :

 • 2013______________________________ GAT (35)

  2

 • GAT (36) _____________________________ 2013

  01 02 03 04 05 06 07 08

 • 2013______________________________ GAT (37)

  GAT

  1

  .. 2551 2552 .. 2551 147 2 Fannie Mae Freddie Mac 2

 • GAT (38) _____________________________ 2013

  147 40 2552 2552

 • 2013______________________________ GAT (39)

 • GAT (40) _____________________________ 2013

  1

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

 • 2013______________________________ GAT (41)

  2 .

  (.) 2552 1.6% 2551 37.3% .

 • GAT (42) _____________________________ 2013

 • 2013______________________________ GAT (43)

 • GAT (44) _____________________________ 2013

  2

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

 • 2013______________________________ GAT (45)

  3

  The State of the Birds, United States of America, 2009 800 67 187 4 .. 1968 Northern Bobwhite Grasshopper Greater Prairie-Chicken Aplomado

 • GAT (46) _____________________________ 2013

  Farm Conservation Program 2-3

 • 2013______________________________ GAT (47)

 • GAT (48) _____________________________ 2013

  3

  01 02 03 04 05 Northern Bobwhite 06 Grasshopper 07 08 09 10 Aplomado

 • 2013______________________________ GAT (49)

  4

 • GAT (50) _____________________________ 2013

 • 2013______________________________ GAT (51)

 • GAT (52) _____________________________ 2013

  4

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

 • 2013______________________________ GAT (53)

  5

  25 .. 2553 6 20 65 1,000 70 1,000 ( ) 4-5

 • GAT (54) _____________________________ 2013

 • 2013______________________________ GAT (55)

 • GAT (56) _____________________________ 2013

  5

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

 • 2013______________________________ GAT (57)

  6

  12 4 Internet 10 ( ) 10 70 10 Internet

 • GAT (58) _____________________________ 2013

 • 2013______________________________ GAT (59)

  6

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

 • GAT (60) _____________________________ 2013

  7

  4-5 (.. ) 5 1 1 1 2 3 3

 • 2013______________________________ GAT (61)

  4 5 1 1 1

 • GAT (62) _____________________________ 2013

 • 2013______________________________ GAT (63)

  7

  01 02 03 04 05 1 06 2 07 3 08 09 10

 • GAT (64) _____________________________ 2013

  8

  (Association of South East Asian Nations ASEAN) (AFTA) 1 2553 23 0% 5% 3 - .. 2558 (Asean Trade in Goods Agreement ATIGA) AFTA 10

 • 2013______________________________ GAT (65)

  .. 2558 3-4

 • GAT (66) _____________________________ 2013

 • 2013______________________________ GAT (67)

  8

  01 02 03 04 - 05 06 07 08 09 10

 • GAT (68) _____________________________ 2013

  9

  .. 2558 3-4 .. 2558 1-2 (Free Trade Areas - FTA) 21 (Twenty First Centur