Click here to load reader

第 4 章 财务战略与预算

 • View
  61

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

第 4 章 财务战略与预算. 第 1 节 财务战略 第 2 节 全面预算体系 第 3 节 筹资数量的预测 第 4 节 财务预算. 第 1 节 财务战略. 一、财务战略的含义与特征 二、财务战略的分类 三、财务战略分析的方法 四、财务战略的选择. 一、财务战略的含义与特征. 1. 财务战略的含义 财务战略是在企业总体战略目标的统筹下,以价值管理为基础,以实现企业财务管理目标为目的,以实现企业财务资源的优化配置为衡量标准,所采取的战略性思维方式、决策方式和管理方针。 财务战略是企业总体战略的一个重要组成部分,企业战略需要财务战略来支撑。. 一、财务战略的含义与特征. - PowerPoint PPT Presentation

Text of 第 4 章 财务战略与预算

 • 4 1 2 3 4

 • 1

 • 1.

 • 2.

 • 1.2.

 • 1.1:2:3:4:

 • 2.12

 • 34

 • 1.SWOT2.SWOT3.SWOTSWOTSWOT

 • 1.SWOTSWOTSWOTstrengthsweaknesses opportunitiesthreats

 • 2.SWOT11234

 • 212345678

 • 2.SWOT3SWOT 1234

 • 3.SWOT1SWOT

 • 1SWOT

 • 3.SWOT2SWOT

 • 3.SWOT2SWOTASOBWOCSTDWT

 • 1.2.

 • 1.11234

 • 2

 • 3

 • 2.

 • 2

 • 1.

 • 2.1234

 • 1. 2. 3.

 • 1.2.3. 4.5.

 • 1.2.3.4.5.6.

 • 1.

 • 2.

 • 3

 • 1.122.3.

 • 1.2.3.

 • 1.

 • 2. 4-120002005220002001512 1852. 2

 • 3.123

 • 1.2.3.

 • 1. Y=a+bXYabX

 • 1.

 • 2.4-22042084-22097.8209

 • 1:

 • 2

  a=205b=4920549

 • 3a=205b=49Y=a+bX Y=205+49X42097.8 205+497.8=587.2()

 • 3.12ab33

 • 1.2.

 • 1.

 • 12345

 • 2.12

 • 3

 • 4-320825%209

 • 2.4-42081500020918000208

  4-54-44-2209

 • 20930000.339-0.183-202.5=265.5

  4-6 4-720917.6%17.5%5065

 • 2096397+18000(17.6%-17.4%)+50=6483()3849-18000(17.6%-17.5%)+65=38966483-3896-2282.5=254.5

 • 4

 • 1.2.

 • 2.4-7209""208""140307025%209111800

 • 1.2.

 • 2.4-82091231""2081231""6080

 • 123SWOT45678 91011

 • 135-13612

  ***