Βαθμολογία Γ' τριμήνου-Α γυμνασίου

Embed Size (px)

Text of Βαθμολογία Γ' τριμήνου-Α γυμνασίου

- 6

Wiki . . 82 ( 120, 68,3% ).

3 : 1. Powerpoint 2. / ( word, , email) 3. ()

: 1 2 3

33 (40,2%) / 43 (52,4%) 6 (7,3%)

34 (41,5%)26 (31,7%) 22 (26,8%)

15 (18,3%)13 (15,9%) 54 (65,9%)

/ , . 40% .

& , .

: 0%20, 24%

10%40, 49%

20%22, 27%

6 10 . , 8%.

: 0%20, 24%

10%40, 49%

20%22, 27%

. , 7%.

: 0%20, 24%

10%40, 49%

20%22, 27%

6 10 . , 12%.

: : : * 8% + * 7% + * 12% + * 73%

( ).