Αντωνία Κιουσοπούλου, Χρόνος και ηλίκια στη Βυζαντινή Κοινωνία

  • View
    215

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

I. , .

1997, 417, . 25 32 465, Fax 25 31 420 ISBN 960-7138-17-1

(7-11 .)

30 ...

1997

. 11-12 . 14

. 13-58

15 19

46

I

59-136

) ) ) 67 69 73

6

87 96

) ) 126 130

121 126

. 137-141 . 143-154

. 155-161 RSUM . 163-165

143 146

I.A... , , , . , , , , , . , , . I.A... 1995 . , , , I.A... . I. , , . .

. , , . , , , , . , , . . lyne Patlagean. . , , ... 1997

AASS BF : BZ : DOP : JB :

:

Acta Sanctorum Analecta Bollandiana Byzantinische Forschungen Byzantinische Zeitschrift Dumbarton Oaks Papers Jahrbuch der sterreichischen Byzantinistik . , , . '- ', ' 1948-1957 : , . '- ', 1984 Patrologia Graeca Revue des tudes Byzantines Subsidia Hagiographica

Anal. Boll. :

, : :

P.G. : REB : Subs. Hag. :

. C. Mango 2500 , . 1 . , . , 4 , . . realia , 2 . , , 1. C. Mango, . , . . -

, 1988,275. 2. F. Halkin, L'hagiographie byzantine au service de l'histoire,Thirteenth International Congress of Byzantine Studies Oxford 1966, Ox-

ford 1966,1-10.

, , . 3 , . , : , , , , , . 4 , , , . , , , , , . , . , . , , 3. . . , , 1994,

. 4. Evelyne Patlagean, Ancienne hagiographie byzantine et histoire sociale, Annales .S.C. , 1968, 106-125 [ = Structure sociale, famille, chrtient Byzance IVe-XIe sicle, Variorum Re-

prints, London 1985, . V].

, . . , , . : , , . " . . : . , ' , . ' , , , , . , . , . . , .

, , . , , , . , , . , . . , , .

, , . . , , . , , , . , , . , , corpus . , , . , , .

. 10 , , . , . . , , , , , , , . - , , , , , . , , . , , . , , . 55. C. Mango, The Saints, The Byzantines, ed. G. Cavallo, The Uni-

, . . . , , . , , .

(7-11 .). . , . , , , , . , : , , , , , , , University of Chicago Press, Chicago 1997, 261-263. . ( , 110-112).

, , . : , , , . , , , , . , . , . : . , 7 , 9 . 70 .6 , 10 , , 11 . 7 : .7 6. L. Rydn, New Forms of Hagiography: Heroes and Saints, The17th International Byzantine Congress, Major Papers, Washington 1986,

537-554. 7. Delehaye. , . : . Delehaye, , 8.

, . 7 , , . , , , , , . I. Sevcenko . 8 12 " : , ( , ), , . . ( 8 9 ) , , . , , , , , . . . , 8. I. Sevcenko, Hagiography of the Iconoclast Period, Iconoclasm, ed. A. Bryer - J. Herrin, Birmingham 1977, 1-42 [ = Ideology , Letters and Culture in Byzantine World, Variorum Reprints, London 1982, . V],

. . , , , , , , , . , . , . : , , , , . R. Morris, 9 , . , . 12 , . , , , . 10

. , Sevcenko, , . 9. Rosemary Morris, The Politicai Saint of the Eleventh Century, The Byzantine Saint, ed. S. Hackel, London 1981, 43-50. 10. A. Kazhdan, ; , 15/1 (1986), 203206.

11

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

641 , 641 620 641 610-641 807 765 814-826 814 863 8 . , , 865 792 821-822 824-835 813 868 12 826 847 837 847 846 842 829-842 900 9 . 898 - 905 10 . 909-912 613

11. Evelyne Patlagean, Saintet et pouvoir, The Byzantine Saint, ed. S. Hackel, London 1981, 88-92 S. Efthymiadis, The Byzantine Hagiographer and his Audience in the Ninth and Tenth Centuries, Metaphrasis. Redactions and Audiences in Middle Byzantine Hagiography, ed.

Chr. Hogel, The Research Council of Norway 1996, 78-79 A. Kazhdan - H. Maguire, Byzantine Hagiographical Texts as Sources on Art, DOP 45 (1991), 21-22. 12. " , , 10 (. Kazhdan-Maguire, .., 22).

16. 17. 18. 19. 20. 21 22.

953 979 961

1005 1001 1022 1053 23. 1110

953-962 980-985 961 1025 13 10 . 1025 14 1052 1053 1143

24.

9 . 843-886 25. 902 1025 26. 892 894 27. 870 867 28. 960 29. 9 . 30. 10 .

, , , , . 15 13. " , 1005, 1025 , 1149 (. . , , 377-380). 14. : , , , 11 (. J. Noret, , cv-cxxix). 15. R. Browning, The Low Level Saint's Life in the Early Byzantine World, The Byzantine Saint, ed. S. Hackel, London 1981, 117.

. , , . 16

, , , , , , . . , , . : , , . 17 ' , , . 18

16. . . . . , . 22-26" , . . Delehaye, Les Saints stylites, (Subs 14), Bruxelles 1923 (. 1962), lxxxvii. 17. Patlagean, Saintet et pouvoir, .., 96-97. 18. Rydn, ..,540.

, " , . 19 , , . , , . , , . 10 . 20 . . . , . 21 19. . Kaplan . urban provincial units, , 15 5 , 6 6 , 10 7 , 1 2 9 , 6 10 . , 7 7 19 9 10 (. . Kazhdan, One more agrarian history of Byzantium. Michel Kaplan, Les hommes et la terre Byzance du V eau X e sicle: Proprit et exploitation du sol, Paris 1992, Byzantinosla-

vica LV/1 (1994), 74-75.20. . , , 1987.

21. Alice-Mary Talbot, Old Wine in New Bottles: The Rewriting

. . 22 , . , , , , , . , , , 13 , . 23 , . , , : . ' .

of Saints Lives in the Palaeologan Period, The Twilight of Byzantium, ed. S. Curcic - D. Mouriki, Princeton 1991,15-26. 22. . Angeliki Laiou-Thomadakis, Saints and Society inthe Late Byzantine Empire, Charanis Studies. Essays in Honor of Peter

Charanis, ed. Angeliki Laiou-Thomadakis, New Brunswick N.J. 1980, 84-114. 23. A. P. Kazhdan, Hagiographical Notes, Byzantion 56 (1986), 169-170 [ = Authors and Texts in Byzantium, Variorum Reprints, London 1993, . VI].

, . , . 24 , , : ; , ; - , , , . , . , , , , , . , , . , , , ,24. . G. Wilson, Books and Readers in Byzantium, Byzantine Books and Bookmen, Washington 1975, 1-15, 693 .

. , 25 : , , , ; , , . . , , . , , . , , , , , . , , . , , . , , , , 25. . , 22" . (D. Tsougarakis, The Life of Leontios Patriarch of Jerusalem, Leiden - New York -

Kln 1993, 13-18).

. . 11 . 26 (1059) , . , , , , 27 . 80 : (10), (33), (15), (1), (2), (3), (10), (2), (4). . C. Mango ,

. 28 Mango , . . : , . , . , , , (26. P. Lemerle, Cinq tudes sur le X e sicle byzantin, Paris 1977

15-63. 27. Lemerle, .., 25.28. Mango, ...,.., 283.