חוסן וצמיחה פוסט טראומטית--אונ' תל אביב

Embed Size (px)

DESCRIPTION

חוסן וצמיחה פוסט-טראומטית- הרצאה אונ תל אביב ינואר 20111 . ראשי פרקים להרצאה- מה אפשר ללמוד מהטבע על תהליכי הישרדות, החלמה והתחדשות אחרי טראומה (כגון אחר שריפה).2. ממצאי מחקרים עדכניים על חוסן וצמיחה פוסט-טראומטית 3. מודלים לפיתוח חוסן ויצירת אקלים לצמיחה

Text of חוסן וצמיחה פוסט טראומטית--אונ' תל אביב

  • 1. ,Photographer: Edward Kaprov " -

2. ,Photographer: Edward Kaprov ? - 3. - - Tedeschi R, Park C, Calhoun L, editors.Posttraumatic growth: Positivechanges in the aftermath of crisis. Mahwah, N. J.: Lawrence Erlbaum, .1998 4. 5. . . / , , . 6. 7. ? 8. 9. 3 -- 6002( .(Lepore, & Revenson" .." 10. " , . ., . , ... ": , 11. " . " / 12. " ?...." / 13. " " " "- 14. -? 15. 16. " , 17. 1. ? 18. - Martial arts-based therapy , , 19. - - - 20. 2. 21. 3. , 22. ReferencesAffleck, G., Tennen, H., Croog, S., & Levine, S. (1987). Causal attributions, perceived benefits, and morbidity after a heart attack: An 8 year study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 29-35.Bonanno, G. A., Rennicke, C. & Dekel, S. (2005). Self-enhancement among high-exposure survivors of the September terrorist attack: Resilience or social maladjustment? Journal of Personality and Social Psychology, 88(6), 984998.Calhoun, L. G., & Tedeschi, R. G. (1999). Facilitating posttraumatic growth: A cliniciansguide. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.Calhoun LG, Tedeschi RG. The foundations of posttraumatic growth: New considerations. Psychological Inquiry. 2004;15:93102.Frankl, V. (1959). Mans search for meaning. New York: Touchstone.Janoff-Bulman R. Shattered assumptions: Towards a new psychology of trauma. New York: Free Press; 1992.Lepore, S., & Revenson, T. A. (2006). Resilience and posttraumatic growth: Recovery, resistance, and reconfiguration. In L. G. Calhoun & R. G. Tedeschi (Eds.), Handbook of posttraumatic growth: Research and practice (pp.24-46). Lawrence Erlbaum:. Mahwah, New Jersey.Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (1995). Trauma and transformation: Growing in the aftermath of suffering. Thousand Oaks, California: Sage. 23. - . ? ? ? ? ? ? ? ? 24. "... , , , , , " /