9
Значајни датуми Српске Историје У 7. веку Срби се насељавају на Балканском полоострову. У 9. веку Срби примају хришћанство од два грчка мисионара Св. Ћирила и Методија 1219.г Српска Православна Црква постаје аутокефална (самостална) под Архиепископом Саве (Растко Немањић) 1236.г Св Сава умре у Трнову, Бугарска 1346.г поглавар цркве је добио титулу Патријарха и признат је од Цариградске Патријашије, те Срби добивају првог патријарха Јоаникија (1346-1354.г) 1355.г врхунац Српске империje и смрт цара Душана 1389.г битка на Косову пољу, те почетак 500 година ропства под Турцима 1453.г Турци заузимају Цариград 1594.г Спаљивање мошти Св Саве на Врачару у Београду 1690.г Сеоба Срба под Патријархом Арсенијем Чарнојевићем Српска Патријаршија подељена је на два дела, под Турцима и Аустријом, чија су седишта била у Пећкој Патријашији и Карловачкој (бившој Крушедолској) Mитрополији 1766.г Патријаршија је уништена од страна Турака 1804.г Карађорђ подиже Први српски устанак 1815.г избиjа Други Српски устанак под Милошем Обреновићем 1830.г црква постаје аутономна што се тиче избора владика 1879.г црква опет постаје аутокефална са одобрењем Цариграда. 1882 Краљ Милан Обреновић проглашава Краљевину Србију 1914-1918.г траје Први Светски Рат 1920.г Патријашија поново уједињена и престол пресељен из Пећи у Београд 1929.г Краљевина Срба Хрвата и Словенаца и мења име у Краљевина Југославије 1941.г 6. априла Београд је бомбардован и то је почетак рата и геноцида над Србима у НДХ 1944.г 20. октобра, Совјетска црвена армија улази у Београд Од 1945.г почиње значајнија имиграција Срба по целом свету 2010.г СПЦ има 40 епархије, 2 теолошка факултета, 5 богословија, 204 манастира и преко 3500 цркава широм света

Значајни датуми Српске Историје - ST. SAVA · 2015-11-15 · 1815.г избиjа Други Српски устанак под Милошем Обреновићем

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Значајни датуми Српске Историје - ST. SAVA · 2015-11-15 · 1815.г избиjа Други Српски устанак под Милошем Обреновићем

Значајни датуми Српске Историје

У 7. веку Срби се насељавају на Балканском полоострову.

У 9. веку Срби примају хришћанство од два грчка мисионара Св. Ћирила и Методија

1219.г Српска Православна Црква постаје аутокефална (самостална) под

Архиепископом Саве (Растко Немањић)

1236.г Св Сава умре у Трнову, Бугарска

1346.г поглавар цркве је добио титулу Патријарха и признат је од

Цариградске Патријашије, те Срби добивају првог патријарха Јоаникија

(1346-1354.г)

1355.г врхунац Српске империje и смрт цара Душана

1389.г битка на Косову пољу, те почетак 500

година ропства под Турцима

1453.г Турци заузимају Цариград

1594.г Спаљивање мошти Св Саве

на Врачару у Београду

1690.г Сеоба Срба под Патријархом Арсенијем Чарнојевићем

Српска Патријаршија подељена је на два дела, под Турцима и

Аустријом, чија су седишта била у Пећкој Патријашији и

Карловачкој (бившој Крушедолској) Mитрополији

1766.г Патријаршија је уништена од страна Турака

1804.г Карађорђ подиже Први српски устанак

1815.г избиjа Други Српски устанак под Милошем Обреновићем

1830.г црква постаје аутономна што се тиче избора владика

1879.г црква опет постаје аутокефална са одобрењем Цариграда.

1882 Краљ Милан Обреновић проглашава Краљевину Србију

1914-1918.г траје Први Светски Рат

1920.г Патријашија поново уједињена и престол пресељен из

Пећи у Београд

1929.г Краљевина Срба Хрвата и Словенаца и мења име у

Краљевина Југославије

1941.г 6. априла Београд је бомбардован и то је почетак рата

и геноцида над Србима у НДХ

1944.г 20. октобра, Совјетска црвена армија улази у Београд

Од 1945.г почиње значајнија имиграција Срба по целом свету

2010.г СПЦ има 40 епархије, 2 теолошка факултета, 5 богословија, 204

манастира и преко 3500 цркава широм света

Page 2: Значајни датуми Српске Историје - ST. SAVA · 2015-11-15 · 1815.г избиjа Други Српски устанак под Милошем Обреновићем

Timeline of key events in Serbian history

7th century, Serbians settle on the Balkan Peninsula

9th century, adopt Christianity by two Greek missionaries, St Cyril and St Methodius

1219, the Serbian Orthodox Church became autocephalous under St Sava

(Rastko Nemanjic).

1236, St Sava dies at Trnovo, Bulgaria

1346, the head of the Church was styled ‘Patriarch’ and was recognised by the

See of Constantinople in 1375 First Serbian Patriarch Joanikije II (1346-54)

1355, death of Emperor Dushan (Serbian Empire at its height)

1389, battle of Kosovo, the beginning of 500

years of Ottoman domination

1453, fall of Constantinople to the Ottoman Turks

1594, Ottoman Turks cremate the remains of St Sava on the Vrachar

Mound in Belgrade

1690, exodus of the Serbs under Patriarch Arsenije Charnejevic Serbian

Patriarchate split in two between Ottoman and Austrian Empires,

Patriarchate of Pech and Metropolia of Karlovac (formally Krushedol)

1766, the Patriarchate was suppressed by the Turks

1804, first Serbian uprising under Karageorge

1815, second Serbian uprising under Milosh Obrenovic

1830, Church regains autonomy over the election of bishops

1879, the Church again becomes autocephalous with the approval of

Constantinople

1882 Kingdom of Serbia proclaimed by King Milan Obrenovic

1914–18, World War I

1920, the Serbian Patriarchate is restored, its seat at the same

time being moved from Pech to Belgrade

1929, Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes later to become

Kingdom of Yugoslavia

1941, 6 April, Belgrade bombed and genocide committed on the Serbian Orthodox people in the

Independent State of Croatia, 1941- 45

1944, 20 October, Soviet Red Army enters Belgrade

1945 onwards, Serbians re-settle throughout the world

2010, Serbian Orthodox Church has more than 40 dioceses, 2 theological faculties,

5 seminaries, 204 monasteries and more than 3500 churches worldwide.

Page 3: Значајни датуми Српске Историје - ST. SAVA · 2015-11-15 · 1815.г избиjа Други Српски устанак под Милошем Обреновићем

Timeline of our church community

Early 1900s, first Serbs begin to settle in

Australia, predominately in major mining

towns

1930s, first Serbian families arrive on

Sydney’s northern beaches

Late 1940s and early 1950s, post-World

War II refugees and displaced persons

start arriving in Australia

26 February 1949, first Serbian Council

held at Buffalo Hall in Railway Square,

Sydney

1950, the Vineyard Street, Mona Vale property donated by Savo Srzentic

30 December 1951, consecration of the foundation stone at Vineyard Street

3 January 1954, Church School Hall at

Vineyard Street consecrated and opened

1950s and 1960s, arrival of Serbian

political immigrants escaping communist

Yugoslavia

30 September 1960, visit by HRH King

Petar II

1963-1964, Serbian Church Schism in

America and Canada by Bishop Dionisije

December 1965, first visit by Duke

Momchilo Djujic

Litigation 1965-1967, Popovic v. Cukic NSW

Supreme Court, No. 734, 1965

December 1969, first visit by Bishop Lavrentije

1970s, Serbians from all over Yugoslavia looking for better economic conditions start arriving in

Australia and settling in the local area

1980s, significant growth in the local

community

24 August 1981, Elanora Heights land

purchased

1983, construction of several temporary

buildings

1986, church construction commences

with laying of foundations

Page 4: Значајни датуми Српске Историје - ST. SAVA · 2015-11-15 · 1815.г избиjа Други Српски устанак под Милошем Обреновићем

28 August 1986, Vineyard Street, Mona

Vale property sold

8 November 1986, consecration of the

foundations by Bishop Longin

December 1990, construction of church hall

begins

9 February 1991, church is consecrated by

Bishops Jovan of Zagreb, Nikolaj of

Dalmatia, Hristifor of North America,

Vasilije of Srem, and Longin, of Australia

and New Zealand

1996, church hall mostly completed

1991-1999, wars and break-up of Yugoslavia. Thousands of Serbian refugees and economic migrants

arrive in Australia, with many settling in the

local area

1999-2003, Church litigation, Radmanovich v.

Nedeljkovic (2001) 52 NSWLR 641

26 January 2004, Australia Day, Slava and 55th

anniversary celebrations

9 November 2004, visit by His Holiness

Patriarch Pavle

23 February 2006 His Grace Bishop Milutin

grants his blessing for commencement of work on

frescoing the church

21 October 2006, Enthronement of His Grace Bishop

Irinej. Our Church proclaimed Pro-Cathedral

September 2008 work commences on Parish residence

with blessing of the foundation slab on the 9th November.

In 2009 we celebrated our 60th Anniversary

Page 5: Значајни датуми Српске Историје - ST. SAVA · 2015-11-15 · 1815.г избиjа Други Српски устанак под Милошем Обреновићем

26th April 2009 Blessing of the Parish residence.

23rd October 2010 Blessing of the Frescoes by His Grace Bishop Irinej along with 10 priests and 4 deacons.

Page 6: Значајни датуми Српске Историје - ST. SAVA · 2015-11-15 · 1815.г избиjа Други Српски устанак под Милошем Обреновићем

Значајни датуми наше ЦШО

1900.г први Срби стиъу у Аустралију

већином у рударска места Западне

Аустралије

1930.их прве породице стижу на северне

плаже Сиднеjа

1946-1950.г Ратна емиграција “расељена

лица” стиже у Аустралију

26. фебруара 1949.г оснивачка скупштина

Срба у Бафало сала у Сиднеју

1950.г земљиште у винјард ст Мона Вале

поклоњено ЦШО од стране Саве

Срзентића

30. децембра 1951.г положен је камен темељац у винјард ст Мона Вале

3. јануара 1954.г освећење и отварање

црквене сале

1950-1960.г стижу политичке избеглице из

комунистичке Југославије

30. септембар 1960.г. посета ЊВ Краљ

Петар II

1963-1964.г црквени раскол у Америци и

Канади, Владике Дионисија

Децембар 1965 прва посета Војводе

Момчила Ђујића

1965-1967.г судски спор у нашој ЦШО под

називом Поповић против Чукића (Врховни Суд NSW #734 1965.)

Децембар 1969.г. прва посета епископа Лаврентије

1970.г економска емиграција са

целог простора Југославије стиже

у Аустралију

1980.г број Срба у нашој парохији

се повећава

24. августа 1981.г купљено је

имање на Еланори

1983.г неколико привремених

зграда постављено је на имају

Еланоре

1986.г почетак грађевинских

радова и саливање темеља цркве

Page 7: Значајни датуми Српске Историје - ST. SAVA · 2015-11-15 · 1815.г избиjа Други Српски устанак под Милошем Обреновићем

28. августа 1986.г сала у Винјард ст

продата је Адвентистима

8. новембра 1986.г освећење темеља

уз присуство Владике Лонгина

Децембра 1990.г почиње изградња

сале

9. фебруара 1991.г извршено је

освећење цркве уз присуство 5

епископа СПЦ Јован Загребачки,

Николај Далматински, Христифор

Амерички, Василије Сремски,

Лонгин Аустралијски.

1996.г већи грађевински радова завршени су

на Црквеној сали

1991-1999.г распадањем Југославије и ратом

у отаџбини, хиљаде Срба ратних и

економских избеглица стижу у Аустралију

1999-2003.г судски спор Радмановић против

Недељковића (2001) 52 NSWLR 641

26. јануара 2004.г Слава и 55. годишњица

ЦШО Св. Сава

9. новембар 2004.г Посета Његова Светости

Патријарх Павле

23. фебруар 2006.г. благослов епископа Милутина за почетак

фрескописања храма

21. октобра 2006.г. Устоличење Епископа Иринеја. Храм

проглашен Саборним

Септембар 2008.г. почетак радова на парохијском дому, 9.

новембра освећени су темељи и бетонску плочу.

У 2009.г. прослављено 60-та годишњица од оснивањa

Page 8: Значајни датуми Српске Историје - ST. SAVA · 2015-11-15 · 1815.г избиjа Други Српски устанак под Милошем Обреновићем

26. априла 2009г. Освећење парохијског дома.

23. октобра 2010г. Владика Иринеј уз присуство 14 свештеника и ђакона осветио је фреске у нашем

храму.

Page 9: Значајни датуми Српске Историје - ST. SAVA · 2015-11-15 · 1815.г избиjа Други Српски устанак под Милошем Обреновићем

Year Priest Year President Year Secretary Year Treasurer1949-1953 Fr Svetozar Sekulić 1949-1954 Savo Srzentić 1949 Stevan Vukobratović 1949-1958 Miloš Laurić1953-1960 Fr Ilija Bulovan 1955-1956 Milan Brekić 1949-1951 Uroš Ajduković 1958-1978 Stevan Dobrić1960-1963 Fr Dušan Popović 1957 Nikola Lalić 1951 Sveto Jovanović 1978-1980 Nikola Dražić1963-1978 Fr Ilija Bulovan & Fr Svetozar Sekulić 1958 Danilo Čukić 1952-1956 Danilo Čukić 1981 Rajko Keča1978-1979 Fr Milorad Lončar 1959 Đurica Trifunović 1957-1963 Stojan Milivojević 1982 Nikola Dražić1979-1984 Fr Ilija Dragosavljević 1960 Dušan Despotović 1964 Petar Lukić 1983 Rajko Keča1984-1985 Fr Milorad Lončar 1961 Gvozden Popović 1965-1974 Stojan Milivojević 1984-1991 Nikola Dražić1985-1986 Fr Miroslav Popović 1962 Dušan Nedeljković 1975-1977 Stevan Vukobratović 1992 Miloš Šiljić1986-1989 Fr Stanko Milosavljević 1963 Dušan Despotović 1978 Petar Radan 1993-1995 Stevan Dobrić1989-1991 Fr Milan Zbiljić 1964 Dušan Nedeljković 1979-1980 Kosta Nedeljković 1996 Đuro Bubalo1991-1998 Fr Nenad Đurašinović 1965-1966 Danilo Čukić 1981 Ratko Radan 1997-1998 Maksim Radmanović1998-2004 Fr Srboljub Miletić (Administrator) 1967-1968 Dane Dražić 1982 Maksim Radmanović 1998-2006 Neđo Bubalo2002-2004 Fr Lazar Caran (serving priest) 1969-1973 Danilo Čukić 1983-1984 Petar Lukić 2007-2009 Brano Mišković2004- Fr Saša Radoičić 1974-1977 Petar Mrkić 1985-1989 Jovan Jaramaz 2010-2014 Zoran Čučak

1978 Danilo Čukić 1990 Đorđe Čović 2014-2015 Đorđe Lakić1979 Đuro Radan 1991-1995 Nikola Lukić 2015- Brano Mišković1980 Petar Lukić 1996 Ljubomir Ristić1981 Đuro Radan 1996 Nikola Lukić1982-1983 Danilo Čukić 1997-1998 Jovan Jaramaz1984 Đuro Bubalo 1998-2008 Nikola Lukić1984-1992 Kosta Nedeljković 2008 Bratislav Stanković1993 Miloš Šiljić 2009 Deacon Teodor Sokolović1994-1996 Boško Ćorić 2009-2011 Nikola Lukić1997-1998 Drago Mijakovac 2011-2014 Krstan Crnomarković1998-2012 Kosta Nedeljković 2014-2015 Smilja Karamarković2012-2014 Vlado Bubalo 2015- Fr Saša Radoičić2014-2015 Zoran Čučak2015- Krstan Crnomarković

Parish Priests, Presidents, Secretaries and Treasurers who have served at St Sava Parish 1949 - 2015

Свештеник, Председник, Секретар, и Благајник црквене општине 1949. до 2015. године.