Click here to load reader

education.rajasthan.gov.ineducation.rajasthan.gov.in/content/dam/doitassets... · Øla LFkkbZ ofj"Brk lwph dk Øekad ofj"Brk vof/k iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds vuqlkj fu/kkZfjr

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of education.rajasthan.gov.ineducation.rajasthan.gov.in/content/dam/doitassets... · Øla LFkkbZ...

 • la

  LFkkbZ ofj"Brk lwph dk ekad

  ofj"Brk vof/k

  iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds

  vuqlkj fu/kkZfjr ekad

  uke yksd lsod oxZofj"Brk lwph esa vafdr ftyk

  tUefrfFk fo"k; f'kM~;wy p;u o"kZ dk;Zjr LFkku

  1 2375 3 1984-1985 18 MADAN SINGH AJMER 12-04-1956 HIST I 2016-17 jkmekfo] iVsy] C;koj ftyk vtesj

  2 1296 1985-1986 41 A BABULAL YADAV JHUNJHUNU 22-12-1956 HIST I 2016-17 jkekfo] R;kSank ftyk >qa>quw3 2367 B 1985-1986 128 SATYA NARAYAN BHILWARA 13-07-1962 HIST I 2016-17 ,l,l, HkhyokMk

  4 2477 1985-1986 135 DILIP SINGH SIROHI 24-09-1957 HIST I 2016-17 iz/kkuk/;kid ukxkSj ftyk

  5 2522 1985-1986 135 A BHARAT SINGH CHURU 10-09-1961 HIST I 2016-17 jkekfo 'kknwZyiqj] pw:6 2536 1985-1986 136 NARAYAN RAM BARMER 25-01-1957 HIST I 2016-17 jkmekekfo ek;yksa dk ryk7 330 1986-1988 149 BHANWAR LAL NAGOUR 03-09-1956 HIST I 2016-17 jkekfo fgj.kh

 • la

  LFkkbZ ofj"Brk lwph dk ekad

  ofj"Brk vof/k

  iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds

  vuqlkj fu/kkZfjr ekad

  uke yksd lsod oxZofj"Brk lwph esa vafdr ftyk

  tUefrfFk fo"k; f'kM~;wy p;u o"kZ dk;Zjr LFkku

  22 3697 1988-1990 331SUBHASH CHANDRA

  TRIVEDIUDAIPUR 10-12-1961 HIST I 2016-17

  jkmekfo b.Vkyhxkao mn;iqj

  23 3813 1988-1990 337 RAGUVEER SINGH CHITTOR 10-07-1959 HIST I 2016-17 jkmekfo mpukj[kqnZ

  24 3854 1988-1990 344NARESH KUMAR

  SIDHANAGAGANAGAR 15-03-1961 HIST I 2016-17 iz0v0 jkekfo jkex< l?kaj

  25 3905 1988-1990 349RAMCHANDRA

  SUTHARGAGANAGAR 15-05-1960 HIST I 2016-17 iz0v0 jkekfo 27 , vuwixqaa>quw

  27 3970 I 1988-1990 354DEVESH KUMAR

  SHARMADOHALPUR 12-05-1960 HIST I 2016-17 jkekfo eksjkyh /kkSyiqj

  28 3973 1988-1990 355 BAJRANG LAL JHUNJHUNU 05-12-1961 HIST I 2016-17 jkekfo izrkiiqjk

  29 3976 2B 1988-1990 357 A RAJENDRA PRASAD BHARATPUR 15.12.1962 HIST I 2016-17 loZf'k{kk vfHk;ku :iokl Hkjriqj

  30 3977 1988-1990 359 PRABHATI LAL JANGIR JHUNJHUNU 15-11-1962 HIST I 2016-17jkekfo fppMksyh

  31 3997 1988-1990 363 KARAN SINGH JHUNJHUNU 25-09-1963 HIST I 2016-17 jkmekfo ipsjh NksVh32 4006 A 1988-1990 365 VIDHYA DHAR JHUNJHUNU 01-01-1957 HIST I 2016-17 jkekfo D;kelj33 4008 1988-1990 366 RANJEET SINGH SIKAR 01-12-1963 HIST I 2016-17 GSS LAKHIPURA

  34 4021 IA 1988-1990 368 MADAN LAL SHARMA BHARATPUR 15-01-1963 HIST I 2016-17 jkmekfo iqjkckbZ [ksMk Hkjriqj

  35 4035 1988-1990 371 KARAN SINGH JHUNJHUNU 01-02-1962 HIST I 2016-17 jkekfo dyok

  36 1398 1990-1991 382 SITA RAM BUNKAR SC JAIPUR 03-08-1957 HIST I 2016-17 jkekfo]fcgkjhiqjk]tkylw]t;iqj

  37 1649 1990-1991 428 SATAY NARYAN SAINI BUNDI 17-03-1962 HIST I 2016-17jkckmekfo uSuok

  38 1732 1990-1991 431 HARWAN SINGH SC BHARATPUR 02-01-1965 HIST I 2016-17 jkmekfo isMdk Hkjriqj

  39 1778 1990-1991 433DOULAT RAM

  JAJORIYASC JAIPUR 01-05-1963 HIST I 2016-17 jkekfo e.MkHkheflag] t;iqj

  40 1796 1990-1991 434 SHAHID DEEN SAWAIMADHOPUR

  01-01-1966 HIST I 2016-17 jkmekfo eykjuk Mwaxj l-ek/kksiqj

  41 1946 1990-1991 448GOVIND DAS

  VAISHNAVRAJSAMAND 30-10-1960 HIST I 2016-17

  jkckmekfo nsoxjh xqtZj] vyoj

  657 1836 1 2007-2008 MAM CHAND SC ALWAR 20-10-1961 HIST I 2016-17 jkmizkfo 'ks[kiqj&fd'kuxkMksyhohj

  671 2245 1B 2007-2008 GANPAT TRIVEDI SIROHI 17-05-1958 HIST I 2016-17 jkmekfo /kqzckuk

  672 2272 37 2007-2008 MANGILAL PALI 07-09-1961 HIST I 2016-17 GHSS DUDLI

  673 2273 2007-2008 RAM SINGH BHATI JODHPUR 01-06-1964 HIST I 2016-17 jkeukMk usojk

  674 2286 1 2007-2008 NARYAN SING CHARAN JODHPUR 20-06-1962 HIST I 2016-17mkfo ek.kdyko

  Page 29 of 64

 • la

  LFkkbZ ofj"Brk lwph dk ekad

  ofj"Brk vof/k

  iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds

  vuqlkj fu/kkZfjr ekad

  uke yksd lsod oxZofj"Brk lwph esa vafdr ftyk

  tUefrfFk fo"k; f'kM~;wy p;u o"kZ dk;Zjr LFkku

  675 2287 1 2007-2008 DUNGAR RAM JODHPUR 05-09-1963 HIST I 2016-17 Govt. Sr. Sec. School Lolawas

  676 2293 1 2007-2008BHANWAR RAM

  VISHNOIJODHPUR 30-12-1964 HIST I 2016-17

  mkfo cEcksj nftZ;ku

  677 2294 2007-2008 NENARAM JODHPUR 04-10-1963 HIST I 2016-17 GSSS FATHSAGAR

  678 2297 2007-2008SUSHIL KUMAR

  SHARMAJODHPUR 27-11-1957 HIST I 2016-17

  GHSS BINJWADIYA

  679 2299 2007-2008 MAHENDRA PARTAP JODHPUR 15-03-1968 HIST I 2016-17 GOVT. SECONDARY SCHOOL, BELVA RANAJI

  680 2299 1 2007-2008 MAHESH CHANDRA VYAS

  JODHPUR 08-06-1961 HIST I 2016-17 mkfo djk.kh

  681 2303 4 2007-2008PRATAPRAM

  CHOUDHARYJODHPUR 25-08-1966 HIST I 2016-17

  jkmizkfo fe;kluh

  682 2304 3 2007-2008 POOSA RAM JODHPUR 20-04-1963 HIST I 2016-17 jkmizkfo fuEckjcLrh yosjk [kqnZ

  683 2305 1 2007-2008 RAMSWAROOP JODHPUR 01-03-1959 HIST I 2016-17 GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL, BORUNDA

  684 2319 2007-2008 ARUN KUMAR JAIN BANSWARA 03-06-1964 HIST I 2016-17 jkmizkfo gstkeksxth

  685 2407 2007-2008 NARYAN LAL PALIWAL UDAIPUR 05-04-1963 HIST I 2016-17 chbZbZvks + ekoyh

  686 2437 1 2007-2008 RICHHA PAL MEENA ST ALWAR 05-08-1971 HIST I 2016-17 jkekfo ghulkyk&Fkkukxkth] vyoj

  687 2445 2007-2008 SAJJANA RAM SC JODHPUR 22-09-1964 HIST I 2016-17 GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL ,

  GANGANI

  688 2472 19 2007-2008 POONAM SINGH PALI 23-05-1963 HIST I 2016-17 GSS KHIMEL

  689 2472 29 2007-2008 NARAYAN SINGH PALI 07-06-1963 HIST I 2016-17 jkmizkfo /kukiqjk

  690 2472 43 2007-2008 CHAIL SINGH PALI 26-08-1964 HIST I 2016-17 jkmizkfo Hkxokuiqjk

  691 2487 2007-2008 JAGDISH PRASAD MEENA

  ST ALWAR 22-03-1964 HIST I 2016-17 jkmekfo]eksrhokMk]vyoj

  692 2508 2007-2008 RAMAVATI GOSWAMI JODHPUR 04-04-1961 HIST I 2016-17GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL PAL

  693 2515 2007-2008 PRAVEENA VYAS BARMER 05-01-1963 HIST I 2016-17 jkmekfo fuEcyk694 2528 2007-2008 PRITHVI SINGH BARMER 21-06-1966 HIST I 2016-17 ,l,l fl.k/kjh695 2540 2007-2008 NARYAN SINGH BARMER 25-09-1966 HIST I 2016-17 chbZbZvks f'ko696 2544 2007-2008 HARI SINGH BARMER 06-01-1963 HIST I 2016-17 chbZbZvks ckM+esj697 2555 2007-2008 PHUSHARAM SC BARMER 01-01-1969 HIST I 2016-17 chbZbZvks /kkSjheuk698 2594 2007-2008 DHARMENDRA SINGH RAJSAMAND 01-07-1970 HIST I 2016-17 jkmizkfo ?kkVk Hkhe] jktlean

  699 2596 2007-2008 NARYAN SINGH RAJSAMAND 02-11-1968 HIST I 2016-17 jkmizkfo xkMfj;kokl] jktlean

  700 2599 2007-2008 KHINV SINGH JAISALMER 15-03-1965 HIST I 2016-17 jkekfo pSuiqjk Hkf.k;k.kkPage 30 of 64

 • la

  LFkkbZ ofj"Brk lwph dk ekad

  ofj"Brk vof/k

  iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds

  vuqlkj fu/kkZfjr ekad

  uke yksd lsod oxZofj"Brk lwph esa vafdr ftyk

  tUefrfFk fo"k; f'kM~;wy p;u o"kZ dk;Zjr LFkku

  701 2615 3 2007-2008 JALAM SINGH BHATI JAISALMER 10-01-1967 HIST I 2016-17S.S.A leCyksd tSlyesj

  702 2636 1 2007-2008 MINAKSHI VARMASC

  NAGOUR 06-06-1972 HIST I 2016-17 jkekfo] mpkbM+k ftyk ukxkSj

  703 2642 2007-2008 MANJULATA SWAMI JALORE 28-06-1965 HIST I 2016-17 GSS DHORADHAL

  704 2650 1 2007-2008BHANWAR SINGH

  JHALACHITTORGARH 05-12-1965 HIST I 2016-17

  jkmekfo xq

 • la

  LFkkbZ ofj"Brk lwph dk ekad

  ofj"Brk vof/k

  iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds

  vuqlkj fu/kkZfjr ekad

  uke yksd lsod oxZofj"Brk lwph esa vafdr ftyk

  tUefrfFk fo"k; f'kM~;wy p;u o"kZ dk;Zjr LFkku

  723 2873 2007-2008 SOHAN LAL SC BANSWARA 30-09-1965 HIST I 2016-17 jkmizkfo ltokfu;k NksVhljou

  724 2914 2 2007-2008 RAMAVATAR MEENA ST JAIPUR 16-08-1968 HIST I 2016-17 jkmizkfo ikywdayk nwnw t;iqj

  725 2914 2007-2008 SULTAN SINGH MEENA ST JAIPUR 17-07-1970 HIST I 2016-17 jkmekfo /kwykf'koth&teokjkexU>quw

  Page 32 of 64

 • la

  LFkkbZ ofj"Brk lwph dk ekad

  ofj"Brk vof/k

  iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds

  vuqlkj fu/kkZfjr ekad

  uke yksd lsod oxZofj"Brk lwph esa vafdr ftyk

  tUefrfFk fo"k; f'kM~;wy p;u o"kZ dk;Zjr LFkku

  743 504 1 2008-2009 KESARI CHAND SWAMI CHURU 15-09-1963 HIST I 2016-17 jkekfo vkUuflag iqjk

  744 545 2008-2009UMA SHANKAR

  SHARMA

  SAWAIMADHOP

  UR01-07-1963 HIST I 2016-17

  jkmekfo ckw-

  746 573 2 2008-2009 MUNNA RAM JHUNJHUNU 10-07-1962 HIST I 2016-17 jkekfo dkjh] >w-

  747 684 1 2008-2009 MADHU KALRA HANUMANGARH 12-09-1963 HIST I 2016-17o-v- laLd`r jkckmekfo guqekux< taD'ku

  748 695 2008-2009 HAWA SINGH JHUNJHUNU 21-07-1964 HIST I 2016-17 jkefo ineiqjk749 703 7 2008-2009 RAMULAL MEENA ST DAUSA 24-09-1963 HIST I 2016-17 jkmizkfo Fkw.kh /khjktiqjk ykylksV] nkSlk

  750 704 2 2008-2009 JAGDISH PRASAD SC JHUNJHUNU 31-07-1966 HIST I 2016-17 jkmizkfo dqEgk.kk] tksgM+ dkjh] >wa-

  751 746 2008-2009 RAJESH KANDARA SC CHITTOR 31-12-1964 HIST I 2016-17 jkekfo x

 • la

  LFkkbZ ofj"Brk lwph dk ekad

  ofj"Brk vof/k

  iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds

  vuqlkj fu/kkZfjr ekad

  uke yksd lsod oxZofj"Brk lwph esa vafdr ftyk

  tUefrfFk fo"k; f'kM~;wy p;u o"kZ dk;Zjr LFkku

  766 1293 2008-2009SAMBHU SINGH

  RATHOREPALI 25-06-1966 HIST I 2016-17 GHSS HINGAWAS

  767 1295 2008-2009 MANGU SINGH PALI 12-09-1968 HIST I 2016-17 GHSS MEV

  768 1317 2008-2009 BABU SINGH TONK 05.08.1960 HIST I 2016-17 jkekfo ygu Vksad

  769 1350 3 2008-2009 MAHESH SINGH SHEKHAWAT BIKANER 20-11-1963 HIST I 2016-17 jkekfo eqDrkizlkn uxj

  770 1362 2008-2009 MUKH RAM HANUMANGARH 09.08.1960 HIST I 2016-17 jkekfo] Mcyhdyka guqekuxwa-

  775 1465 2008-2009 SHIV KARAN NIRMAL SC JHUNJHUNU 05-07-1971 HIST I 2016-17jkekfo nqfM;k

  776 1586 2008-2009 MAN SINGH PALI 19-07-1968 HIST I 2016-17 GHSS GIRI

  777 1626 2 2008-2009 SUBHASH CHANDRA HANUMANGARH 10.07.1965 HIST I 2016-17 jkekfo] >ka>qlj guqekuxksVokMk 'kgj] t;iqj

  785 1839 2008-2009 MANGILAL SC NAGOUR 11-07-1969 HIST I 2016-17 jkekfo /kuhiqjk

  786 1944 1 2008-2009BHAVANI SHANKAR

  PALIWALUDAIPUR 04-02-1962 HIST I 2016-17 ekfo czgeiqjh lyqEcj

  787 1958 2008-2009 USHA GUPTA UDAIPUR 05-08-1968 HIST I 2016-17 jkckekfo] tkojekbal] mn;iqj

  788 1969 2008-2009 VEDRAJ DAGRI PALI 28-07-1968 HIST I 2016-17 GHSS MEGDRA

  789 2043 2008-2009BRIJENDRA KUMAR

  SHARMA KAROULI19-02-1968 HIST I 2016-17

  jkmekfo lksi djkSyhPage 34 of 64

 • la

  LFkkbZ ofj"Brk lwph dk ekad

  ofj"Brk vof/k

  iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds

  vuqlkj fu/kkZfjr ekad

  uke yksd lsod oxZofj"Brk lwph esa vafdr ftyk

  tUefrfFk fo"k; f'kM~;wy p;u o"kZ dk;Zjr LFkku

  790 2060 1 2008-2009 DINESH CHAND GARG DHOLPUR 12-05-1965 HIST I 2016-17frekfl;k clsM+h

  791 2063 3 2008-2009 SUDHA GUPTA BHARATPUR 01-04-1968 HIST I 2016-17 jkmizkfo] ck0 uncbZ792 2105 8 2008-2009 SAGARMAL SIKAR 26-08-1969 HIST I 2016-17 GSS BASRI KUHURD793 2108 2 2008-2009 SHYAM SUNDAR ALWAR 18-12-1966 HIST I 2016-17 jkmekfo rrkjiqj&eq.Mkoj] vyoj

  794 2178 2008-2009 SHIVDAN GIRI NAGAUR 10-06-1964 HIST I 2016-17 jkekfo ckynw ukxkSj

  795 2236 2008-2009 MAHAVEER SUTHAR BHILWARA 07-04-1972 HIST I 2016-17 jkckekfo jk;yk] HkhyokMk

  796 2271 1 2008-2009GOVIND PRASAD

  GUPTAJAIPUR 03-01-1967 HIST I 2016-17 jkekfo]jkeefUnj]dPph cLrh]t;iqj

  797 2286 2008-2009 MAHENDRA KUMAR PALI 06-12-1967 HIST I 2016-17 GHSS PAWA

  798 2289 1 2008-2009 SHIVRAJ SINGH PALI 22-09-1963 HIST I 2016-17 GHSS NIMBERA KALA

  799 2299 5 2008-2009 RAMJEEVAN JODHPUR 06-02-1973 HIST I 2016-17GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL, RAJLANI

  800 2316 2008-2009 LADURAM DADHICH BHILWARA 10-03-1968 HIST I 2016-17 jkmekfo dkspfj;k

  801 2357 2008-2009 ASHOK KUMAR GOYAL KARAULI 17-12-1965 HIST I 2016-17jkmekfo eMs: djkSyh

  802 2397 2008-2009 BHAVNA BHATT BANSWARA 01-01-1963 HIST I 2016-17 jkmekfo eksVkVk.Mk803 2432 1 2008-2009 TULCHHARAM BARMER 06-06-1971 HIST I 2016-17 jkmekfo fxMkfy;ksa dk ryk

  804 2436 3 2008-2009VISHNU CHAND

  SHARMAJAIPUR 15-01-1968 HIST I 2016-17 jkmekfo] fo|k/kjuxj] t;iqj

  805 2437 2 2008-2009 HARISH CHANDRA PALI 12.10.1972 HIST I 2016-17gfj'k [email protected] jke

  jkmekfo ek.Mkokl] ikyh

  806 2450 1 2008-2009 MOHAN DAN BARTHA BIKANER 01-09-1966 HIST I 2016-17Senior Teacher (II Gr.) G.SR.SEC.SCHOOL, RATHI, NOKHA

  807 2488 2008-2009 DINESH KUMAR CHURU 15-07-1972 HIST I 2016-17 jkmekfo eksgrk ckfydk jktx

 • la

  LFkkbZ ofj"Brk lwph dk ekad

  ofj"Brk vof/k

  iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds

  vuqlkj fu/kkZfjr ekad

  uke yksd lsod oxZofj"Brk lwph esa vafdr ftyk

  tUefrfFk fo"k; f'kM~;wy p;u o"kZ dk;Zjr LFkku

  811 2551 6 2008-2009 RATAN SINGH BHATI JAISALMER 02.07.1972 HIST I 2016-17jrufalg [email protected]

  [kheflagjkekfo ewykuk] tSlyesj

  812 2551 7 2008-2009 MOTI LAL JAISALMER 12.08.1971 HIST I [email protected]

  jkmekfo uks[k] tSlyesj] tSlyesj

  813 2560 2 2008-2009 MAGA RAM CHAUDHARY

  BARMER 12.03.1968 HIST I 2016-17exkjke pkS/[email protected]

  pwukjkejkmekfo dokl ck;rq] ckM+esj

  814 2560 3 2008-2009 ANIL KUMAR BORA JODHPUR 02.12.1967 HIST I 2016-17vfuy dqekj [email protected] fd'kksj cksM+k

  jkekfo vYi Hkk"kk jktegy] tks/kiqj

  815 2595 2008-2009 ARCHANA SHARMA BHARATPUR 01-11-1971 HIST I 2016-17jkckmekfo Hkqlkoj Hkjriqj

  816 2599 A 2008-2009RAJENDRA SINGH

  CHUNDAWATRAJSAMAND 21-02-1968 HIST I 2016-17

  jkmekfo] /kksbZUnk jktleUn

  817 2609 A 1 2008-2009 ANIL UPADHYAY UDAIPUR 10-03-1970 HIST I 2016-17 jkmekfo] dkjNkdyka mn;iqj

  818 2612 A 2008-2009 PANKAJ KUMAR JAIN BANSWARA 09-08-1970 HIST I 2016-17jkmekfo] jk[kks ckalokMk

  819 2616 2008-2009 INDRA JAIN BHARATPUR 08-10-1963 HIST I 2016-17 jkekfo /kkSjeqbZ Hkjriqj

  820 2618 2008-2009RAJKUMARI

  CHAUDHARYBHARATPUR 17-08-1971 HIST I 2016-17 jkmekfo lsoj Hkjriqj

  821 2620 7 2008-2009 RAJVEER SINGH JHUNJHUNU 01-07-1964 HIST I 2016-17 jkmekfo]joka][ksrMh >q0

  822 2635 1 2008-2009 MADHU SUDAN PALI 26-09-1966 HIST I 2016-17 GHSS SINGARI

  823 2638 1 2008-2009 JAIDEV PALI 10.07.1964 HIST I 2016-17t;[email protected]/kZuflag

  jkekfo djkMh ek-t-] ikyh

  824 2638 2008-2009 TEJRAJ CHAUDHARY PALI 04-12-1972 HIST I 2016-17 GHSS BISALPUR

  825 2639 2008-2009 KAILASHDAN CHARAN PALI 01-10-1969 HIST I 2016-17 GGSS RAS

  826 2643 2 2008-2009 SUBHKARAN JHUNJHUNU 30-06-1965 HIST I 2016-17 jkekfo gsrelj] >qa-

  827 2643 4 2008-2009 MUKHTYAR SINGHGANGANAGA

  R01-06-1970 HIST I 2016-17 jkmekfo ljnkjflagiqjk] xaxkuxj

  828 2643 8 2008-2009 NIRMAL SINGHHANUMANGA

  RH01-04-1967 HIST I 2016-17 jkmekfo /kUuklj] guq-

  829 2651 1 2008-2009 PRABHUDAYAL MEENA ST DAUSA 25-03-1967 HIST I 2016-17 jkmizkfo ljk;] nkSlkPage 36 of 64

 • la

  LFkkbZ ofj"Brk lwph dk ekad

  ofj"Brk vof/k

  iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds

  vuqlkj fu/kkZfjr ekad

  uke yksd lsod oxZofj"Brk lwph esa vafdr ftyk

  tUefrfFk fo"k; f'kM~;wy p;u o"kZ dk;Zjr LFkku

  830 2690 2008-2009 BRAJESH SINGH JALORE 01-06-1970 HIST I 2016-17 GSS BIBALSAR

  831 2697 2 2008-2009 MAHESH KUMAR CHURU 17.02.1970 HIST I 2016-17 jkekfo] ifM+gkjk pq:

  832 2712 2008-2009NARESH KUMAR

  PARIHARPALI 14-09-1972 HIST I 2016-17 GHSS SUMERPUR

  833 2728 2008-2009 BHERUN SINGH DEVRA SIROHI 11-11-1967 HIST I 2016-17 jkekfo y[kekok NksVk

  834 2730 1 2008-2009 SHIV SHANKAR BIKANER 25-06-1970 HIST I 2016-17 Senior Teacher (II Gr.) G.SEC.SCHOOL, SHRIRAMSAR835 2730 3 2008-2009 MAHENDRA SINGH JHUNJHUNU 01-07-1970 HIST I 2016-17 jkmekfo mnkokl] >qa-

  836 2730 8 2008-2009 GULJARI LAL JHUNJHUNU 01-07-1966 HIST I 2016-17 jkmekfo Hkqdkuk] >qa-

  837 2757 A 1 2008-2009CHANDRA SHEKHAR

  PARMARUDAIPUR 11-02-1970 HIST I 2016-17

  jkmekfo] txr fxokZ mn;iqj

  838 2759 A 1 2008-2009 KHOOB CHAND UDAIPUR RANGE 20-12-1968 HIST I 2016-17 jkizkfo] ldkjh Qyk [kSjokMk

  839 2770 1 2008-2009 VIJAI LAXMI PALI 25.10.1973 HIST I 2016-17fot; y{[email protected] oekZ

  jkckekfo cj jk;iqj] ikyh

  840 2814 1 2008-2009 SANJEEV KUMAR JANI

  PALI 13.08.1973 HIST I 2016-17latho dqekj [email protected]

  mEesn eyjkmekfo cs

 • la

  LFkkbZ ofj"Brk lwph dk ekad

  ofj"Brk vof/k

  iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds

  vuqlkj fu/kkZfjr ekad

  uke yksd lsod oxZofj"Brk lwph esa vafdr ftyk

  tUefrfFk fo"k; f'kM~;wy p;u o"kZ dk;Zjr LFkku

  848 2917 3 2008-2009 OMPRAKASH VISHNOI JALORE 01-03-1972 HIST I 2016-17 GSR SS BHASDA DHANJI

  849 2931 2008-2009 KAILASH JOSHI BARMER 19-04-1972 HIST I 2016-17 jkmekfo ckysjk850 2944 2008-2009 VIKARAM SINGH PALI 01-07-1972 HIST I 2016-17 GHSS SANSARI

  851 2947 11 2008-2009 MADAN LAL DEVRA JODHPUR 25-03-1969 HIST I 2016-17 Govt. Sr. Sec. School Artiya Kallan

  852 2948 1 2008-2009 MANOHAR LAL PAREEK JODHPUR 01-01-1968 HIST I 2016-17GSSS RANSI GAON

  853 2958 17 2008-2009 MANGAL SINGH SIROHI 11-07-1972 HIST I 2016-17 jkmekfo eksjyh

  854 2960 9 2008-2009 PUKHARAJ BARMER 15-06-1971 HIST I 2016-17 jkckmekfo ck;rw

  855 3007 25 2008-2009 KAILASH CHAND SHARMA

  BARMER 21.09.1969 HIST I 2016-17dSyk'k pUn '[email protected] 'kekZ

  jkekfo vdnMk ck;rq] ckM+esj

  856 3019 1 2008-2009 DEVI SINGH ST BHARATPUR 01-02-1975 HIST I 2016-17 jkekfo] Qjlks c;kuk

  857 3039 8 2008-2009 VINOD KUMAR JALORE 15.10.1971 HIST I 2016-17fouksn [email protected] izdk'k

  jkekfo vkyklu tkyksj] tkyksj

  858 3039 9 2008-2009 SHEKH MUJIBUR RAHMAN

  JALORE 06.04.1970 HIST I 2016-17'ks[k eqthcqj [email protected]

  lqyrku [kkujkekfo pkUnuk tkyksj] tkyksj

  859 3039 12 2008-2009 PRADEEP KUMAR PHOGAT

  JALORE 30.06.1970 HIST I 2016-17iznhi dqqekj [email protected]

  fjNiky flagjkekfo eksghokMk vkgksj] tkyksj

  860 3039 13 2008-2009 SARVESH KUMAR VATS

  JALORE 02.02.1970 HIST I 2016-17losZ'k dqekj [email protected]".kq vorkj oRl

  jkekfo dksVMk] vkgksj] tkyksj

  861 3039 23 2008-2009 BHANWAR LAL PARIHAR

  PALI 05.07.1972 HIST I 2016-17Hkaojyky [email protected]

  ewykjkejkmekfo jkuh LVs ikyh] ikyh

  862 3039 30 2008-2009 JITENDRA KUMAR JODHPUR 08.05.1974 HIST I 2016-17ftrsUnz [email protected]

  jkorjkejkekfo xksfy;k exjk ywuh] tks/kiqj

  863 3039 34 2008-2009 SUDARSHAN PAREEK PALI 03.01.1972 HIST I 2016-17lqn'kZu [email protected] izdk'k

  jkekfo ykydh jkssgV ikyh] ikyh

  Page 38 of 64

 • la

  LFkkbZ ofj"Brk lwph dk ekad

  ofj"Brk vof/k

  iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds

  vuqlkj fu/kkZfjr ekad

  uke yksd lsod oxZofj"Brk lwph esa vafdr ftyk

  tUefrfFk fo"k; f'kM~;wy p;u o"kZ dk;Zjr LFkku

  864 3046 13 2008-2009 SURESH KUMAR DAVE

  JALORE 03.09.1965 HIST I 2016-17lqjs'k dqekj [email protected] nos

  jkekfo osMh;k

 • la

  LFkkbZ ofj"Brk lwph dk ekad

  ofj"Brk vof/k

  iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds

  vuqlkj fu/kkZfjr ekad

  uke yksd lsod oxZofj"Brk lwph esa vafdr ftyk

  tUefrfFk fo"k; f'kM~;wy p;u o"kZ dk;Zjr LFkku

  886 3465 4 2008-2009 KULDEEP SINGH ST ALWAR 05.05.1976 HIST I 2016-17dqynhi [email protected]'k pUn /kkudk

  jkmekfo ckeuokl vyoj

  887 3497 1 2008-2009 SHANTARAM ST SIROHI 13.07.1976 HIST I 2016-17 jkmekfo vjBokMk] fljksgh

  888 3511 2008-2009 DEV KARAN MEENA ST JHALAWAR 04-02-1974 HIST I 2016-17 jkekfo i[kjkuk >kykokM

  889 3560 1 2008-2009 VIKRAM SINGH JHUNJHUNU 06-07-1978 HIST I 2016-17 vkjih,l,l, >q>uw

  890 3625 2008-2009 OONKAR LAL MEENA ST BHARATPUR 10-07-1974 HIST I 2016-17jkmekfo eksgpk l-ek/kksiqj

  891 3646 2 2008-2009 PRIYNKA ARORA HANUMANGARH 19-11-1979 HIST I 2016-17 o-v- jkmekfo vjkbz;kokyh

  892 3649 1 2008-2009 SHUSHILA CHURU 18-01-1978 HIST I 2016-17 jkmekfo lqy[kfu;k cM+k

  893 3653 I 2008-2009 OM PRAKASH GANGANAGAR 02-02-1976 HIST I 2016-17 o0v0] jkekfo 2 ,e,yMh

  894 3682 2 2008-2009 CHHELU RAM JAT JHUNJHUNU 01-04-1960 HIST I 2016-17 jkmekfo flfj;klj[kqnZ

  895 3682 I 2008-2009 MANGI LAL BIKANER 04-04-1961 HIST I 2016-17 Senior Teacher (II Gr.) G.SR. SEC.SCHOOL, GUSAISAR

  896 3697 1 2008-2009 SAR PRATAP SINGH SIROHI 05-11-1975 HIST I 2016-17 jkekfo f'koxat

  897 3708 1 2008-2009PARMESHWARLAL

  BHAMUSIKAR 20-10-1976 HIST I 2016-17

  GSS DINARPURA (FTR)

  898 3724 2008-2009SHARWAN KUMAR

  DAIYACHURU 01-08-1975 HIST I 2016-17 jkmekfo xktqlj

  899 3749 4 2008-2009 ATUL KUMAR BHARATPUR 15-10-1982 HIST I 2016-17 jkekfo xqnMh dqEgsj Hkjriqj900 3763 1-A 2008-2009 POONAM JANGIR JAIPUR 05-10-1978 HIST I 2016-17 jkekfo]lq[kiqfj;k]t;iqj

  901 3763 1 2008-2009RAKESH KUMAR

  KHARIYASC SIKAR 01-07-1977 HIST I 2016-17

  GSS DUGOLI

  902 3763BEFO

  RE

  1(A)

  2008-2009 HARIKESH MEENA ST KARAULI 06-06-1966 HIST I 2016-17jkmizkfo fjxliqjk djkSyh

  903 3763BEFO

  RE

  1(A)1

  2008-2009 TIKA RAM MEENA STSAWAIMADHOP

  UR12-07-1972 HIST I 2016-17

  jkmekfo eykjuk pkSM l-ek/kksiqj

  904 3785 2008-2009RAJ KUMAR

  SHANKHALASC SIKAR 01-01-1976 HIST I 2016-17

  jkmekfo cyksnNksVh] lhdj

  905 15 25 2009-2010 MANJULATA SRINGI BUNDI 03-04-1961 HIST I 2016-17 jkmekfo xq

 • la

  LFkkbZ ofj"Brk lwph dk ekad

  ofj"Brk vof/k

  iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds

  vuqlkj fu/kkZfjr ekad

  uke yksd lsod oxZofj"Brk lwph esa vafdr ftyk

  tUefrfFk fo"k; f'kM~;wy p;u o"kZ dk;Zjr LFkku

  907 18 2009-2010 KRISHNA PALIWAL UDAIPUR 03-03-1957 HIST I 2016-17jkmekfo eknMh&>k-Q- mn;iqj

  908 27 2009-2010 SUREKHA JAIN DUNGARPUR 13-10-1956 HIST I 2016-17 jkckmekfo [kMxnk909 31 2009-2010 KRISHNA NAGDA UDAIPUR 10-02-1961 HIST I 2016-17 jkmekfo dsoMk [kqnZ] mn;iqj

  910 37 9 2009-2010 VIJAI LAXMI PALI 19.07.1957 HIST I 2016-17fot; y{[email protected]'k dqekj

  jkckmekfo ckfy;k] ikyh

  911 37 19 2009-2010 ASHOK KUMAR PALI 26.08.1959 HIST I 2016-17v'kksd [email protected]

  MxjpUnjkekfo ckf.k;kokl] ikyh

  912 38 2009-2010 SUDHA SHARMA UDAIPUR 19-09-1962 HIST I 2016-17 jkckekfo cMxkao] mn;iqj

  913 41 1 ls iwoZ 2009-2010 RAJ KAUR CHURU 02.09.1962 HIST I 2016-17 jk-loZfgrdkfj.kh ckekfo] pq:

  914 41 8 2009-2010 MAHENDRA SINGH PILANIYACHURU

  RANGE09-09-1956 HIST I 2016-17 jkmizkfo ikFkfM;k

  915 79 3 2009-2010 VIMLA SARAVAG JHUNJHUNU 26-12-1962 HIST I 2016-17 jkmizkfo /kuwjh] >qa-

  916 79 2 2009-2010 MADANLAL CHURU 15-12-1957 HIST I 2016-17 jkckekfo tSrlhlj] pq#

  917 80 1 2009-2010 SAROJ JHUNJHUNU 20.07.1960 HIST I 2016-17 jkekfo] HkSalkork [kqnZ >qa>quw

  918 82

  1 BEFORE

  1

  2009-2010 SHISHRAMCHURU

  RANGE03-08-1961 HIST I 2016-17 jkckmizkfo flgksM+

  919 82

  5 BEFORE

  1

  2009-2010 MAHAVEER PRASAD CHURU 01-01-1960 HIST I 2016-17 jkmizkfo rksyklsgh ] lqtkuxqa-

  971 63 8 2010-2011 AMARSINGH JHUNJHUNU 01-01-1961 HIST I 2016-17 jkmizkfo gehjokl uqvk] >qa-

  972 63 10 2010-2011 VIMLA JANGID JHUNJHUNU 14-07-1963 HIST I 2016-17 jkmizkfo VksMjokl] vylhlj] >qa-

  973 63 11 2010-2011 MADHU RAVCHURU

  RANGE15-06-1963 HIST I 2016-17 jkekfo rkluh

  974 63 12 2010-2011 TARA SURACHURU

  RANGE08-03-1963 HIST I 2016-17 jkmizkfo yksnhiqjk]

  975 63 19 2010-2011 RAMOTAR YADAV JHUNJHUNU 15-11-1960 HIST I 2016-17 jkmizkfo xkao xksBM+k] >qa-

  976 63 22 2010-2011 SUMITRA NEHARA JHUNJHUNU 11-10-1963 HIST I 2016-17 jkckekfo ipsjh cM+h >qa-

  977 63 23 2010-2011 AMLESH NEHARACHURU

  RANGE16-05-1964 HIST I 2016-17 jkmizkfo [kkuiqj esgjkuk

  978 63 29 2010-2011 DEEPCHAND CHURU 10-07-1957 HIST I 2016-17 jkekfo lqy[kfu;k jktxqa-

  981 63 41 2010-2011 UMMED SINGHCHURU

  RANGE22-08-1958 HIST I 2016-17 jkmizkfo ';ksjk dk ckl]

  982 66 2010-2011 SUMITRA BUDHANIYA SIKAR 15-10-1963 HIST I 2016-17GSS PRATAPPURA NARAYAN KA BAS

  983 67 2010-2011 ANJANA MATHUR SIKAR 11-08-1969 HIST I 2016-17 GGSSS DHOD984 67 14 2010-2011 RAJENDRA KUMAR JAIN BUNDI 10-10-1966 HIST I 2016-17 jkmizkfo nsokdk[ksMk] cwanh

  985 67 16 2010-2011 OM PRAKASH BUNDI 05-11-1961 HIST I 2016-17 jkmizkfo ljLorh dk [ksMk] cwanh

  986 781 ls iwoZ 6

  2010-2011 KAUSHLESH SHARMA DAUSA 02.05.1972 HIST I 2016-17dkS'kys'k '[email protected];knjke jkmekfo flUnwdh nkSlk

  987 781 ls iwoZ 15

  2010-2011RAJENDRA KUMAR KUMAWAT

  JAIPUR 05.01.1965 HIST I 2016-17jktsUnz dqekj [email protected]

  Jo.k ykyjkmizkfo [ksMk txUukFkiqjk t;iqj

  988 78

  1 BEFORF 23 A

  2010-2011 INDUBALA CHUG ALWER 23-02-1972 HIST I 2016-17 jkefo fcydh mejS.k] vyoj

  989 781 ls iwoZ 26

  2010-2011 SHARDA BHUKAR SIKAR 12.06.1968 HIST I 2016-17'kkjnk [email protected] cDl Hkwdjjkckmizkfo okMZ ua- 1] lhdj

  990 104 2010-2011 SUDHA GUPTA BHARATPUR 07-04-1968 HIST I 2016-17 jkmekfo uncbZ Hkjriqj

  991 131 2 2010-2011 SHANKUNTLA JHUNJHUNU 01-07-1973 HIST I 2016-17 jkmizkfo guqeariqjk] >qa>quwPage 44 of 64

 • la

  LFkkbZ ofj"Brk lwph dk ekad

  ofj"Brk vof/k

  iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds

  vuqlkj fu/kkZfjr ekad

  uke yksd lsod oxZofj"Brk lwph esa vafdr ftyk

  tUefrfFk fo"k; f'kM~;wy p;u o"kZ dk;Zjr LFkku

  992 164 6 2010-2011 KAMLESH KUMAR SHARMA S.MADHOPUR 01-07-1969 HIST I 2016-17 jkizkfo u&1 [k.Mkj

  993 228 1 2010-2011 AMAR SINGH GURJAR KAROULI 25.08.1965 HIST I 2016-17jkekfo] Nkcj djkSyh

  994 235 2010-2011 SANJAY KUMAR BHARATPUR 18-06-1970 HIST I 2016-17 jkmekfo fipwuk Hkjriqj995 248 1A 2010-2011 ASHOK KUMAR SHARMA ALWER 02-08-1969 HIST I 2016-17 jkmekfo Hk.MksMh] vyoj

  996 238 5 2010-2011 SUNITA JAINBHARATPUR

  RANGE15-06-1966 HIST I 2016-17 jkekfo deyiqjk

  997 238 3 2010-2011 DINDAYAL SHARMA BHARATPUR 24-09-1967 HIST I 2016-17 jkmekfo fd'kuiqjk dqEgsj Hkjriqj

  998 248 10 2010-2011 DINESH KUMAR VIJAI DAUSA 01.07.1968 HIST I 2016-17fnus'k dqekj fot;@jk/ks';ke fot;

  jkmekfo Hk.Mkjh nkSlk

  999 248 24 2010-2011 SURENDRA KUMAR PAREEK

  JAIPUR 11.03.1972 HIST I 2016-17lqjsUnz dqekj [email protected]

  jkelgk;jkmekfo ekuljksoj t;iqj

  1000 248 30 2010-2011 RAJENDRA KUMAR SONI

  DAUSA 04.01.1969 HIST I 2016-17jktsUnz dqekj [email protected]

  dY;k.k lgk;jkekfo I;kjhokl nkSlk

  1001 248 31 2010-2011 SUKHDEV PRASAD SIKAR 25.11.1968 HIST I 2016-17lq[knso [email protected] VksMh ek/ksiqjk lhdj

  1002 248 39 2010-2011 DHARMPAL SINGH YADAV

  ALWAR 20.04.1964 HIST I 2016-17/keZiky flag ;[email protected]

  cuokjh ykyjkmekfo pkaniqj eq.Mkoj vyoj

  1003 248 45 2010-2011 HARI SINGH GURJAR ALWAR 08.06.1968 HIST I 2016-17gfj flag [email protected] uheyk vyoj

  1004 248 48 2010-2011 ASHOK KUMAR KALRA

  ALWAR 15.03.1966 HIST I 2016-17v'kksd dqekj [email protected]

  lksgu yky jkmekfo pkSjksVh igkM vyoj

  1005 248 50A 2010-2011 VIRENDRA AGRAWAL DAUSA 03-09-1967 HIST I 2016-17 jkckmekfo ikoVk] nkSlk

  1006 249 2010-2011 ASHOK KUMAR GUPTA KAROULI 30-08-1976 HIST I 2016-17jkekfo fMdksyhdyka liksVjk djkSyh

  1007 264 29 2010-2011 RAMEHSWARLAL CHURU 06-07-1971 HIST I 2016-17 jkekfo ckscklj] pw:

  1008 273 2010-2011 YOGESH KUMAR BHARATPUR 28-08-1971 HIST I 2016-17 jkekfo uxyk eksrh Hkjriqj

  1009 280 10 2010-2011RAJESH KUMAR VARMA

  BHARATPUR

  RANGE10.08.1971 HIST I 2016-17

  1010 280 37 2010-2011 KALUA KHAN DHOLPUR 16-10-1972 HIST I 2016-17 jkmizkfo dwdjk /kkSyiqj

  Page 45 of 64

 • la

  LFkkbZ ofj"Brk lwph dk ekad

  ofj"Brk vof/k

  iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds

  vuqlkj fu/kkZfjr ekad

  uke yksd lsod oxZofj"Brk lwph esa vafdr ftyk

  tUefrfFk fo"k; f'kM~;wy p;u o"kZ dk;Zjr LFkku

  1011 2841BEFORE

  362010-2011

  SATYENDRA KUMAR SHARMA

  BHARATPUR

  RANGE19.05.1963 HIST I 2016-17 jkmizkfo] uaxyk lSg

  1012 2847

  befor 1

  2010-2011 BHUPENDRA KUMAR BHARATPUR 01-01-1970 HIST I 2016-17 jkmekfo] cNkenh uncbZ Hkjriqj

  1013 28416

  befor 1

  2010-2011 BRAJENDRA KUMAR SHARMABHARATPUR

  RANGE19-09-1967 HIST I 2016-17 jkmekfo ekyksuh[kwnZ

  1014 286 A 8 2010-2011 LALIT KUMAR RAJSAMAND 05-09-1975 HIST I 2016-17 jkmekfo] dsyokMk jktleUn

  1015 329 A 3 2010-2011 KAMLESH SHARMA UDAIPUR 22-11-1970 HIST I 2016-17jkekfo] /kksyh exjh mn;iqj

  1016 329 A 8 2010-2011 PRAVEEN SINGH UDAIPUR 17-07-1971 HIST I 2016-17 jkmekfo] esukj mn;iqj

  1017 424 2010-2011RAJESH KUMAR

  TRIPATHICHITTORGARH 02-10-1971 HIST I 2016-17

  jkmekfo vkdksykdyka

  1018 446 37 2010-2011 UMMED SINGH RATHOR

  PALI 19.08.1972 HIST I 2016-17mEesn flag [email protected] flag jkBkSM

  jkekfo]xyukbZ]a lkstr] ikyh

  1019 446 38 2010-2011 CHANDA CHAUDHARY

  PALI 01.11.1971 HIST I 2016-17pUnk pkS/[email protected]

  jkmekfo [kSjok ikyh ] ikyh

  1020 446 48 2010-2011 BHANVRU KHAN BELIM

  JALORE 01.07.1975 HIST I 2016-17Hkao: [kku [email protected]

  [kktw [kkajkmekfo ckxjk tkyksj

  1021 446 49 2010-2011 RAM KISHOR CHAUDHARY

  JODHPUR 02.08.1975 HIST I 2016-17jkefd'kksj pkS/[email protected]

  ekaxh ykyjkmekfo uku.k] ihikM 'kgj]tks/kiqj

  1022 446 50 2010-2011 OM PRAKASH VISHNOI

  JODHPUR 20.11.1974 HIST I 2016-17vkse izdk'k fc'[email protected] jke fc'uksbZ

  jkmekfo dkijMk fcykMk] tks/kiqj

  1023 446 51 2010-2011 JAI KISHAN JODHPUR 13.07.1972 HIST I 2016-17t;fd'[email protected]'ku

  jkmizkfo Nhik dkWyksuh tks/kiqj] tks/kiqj

  1024 452 3 2010-2011 PUSPENDRA KUMAR GUPTABHARATPUR

  RANGE28-05-1969 HIST I 2016-17 jkekfo llsMh

  1025 452 9 2010-2011CHANDRA SHEKHAR

  SONIAJMER RANGE 15-10-1974 HIST I 2016-17

  jkmizkfo] czgeiqjh] fd'[email protected]

  jkekfo jktiqjk fljksgh] fljksgh

  1036 455 29 2010-2011 NARVEER SINGH SOLANKI

  SIROHI 20.06.1975 HIST I 2016-17ujohj flag [email protected]

  eksgu flagjkekfo mM fljksgh] fljksgh

  1037 455 34 2010-2011 SHIVRAM JODHPUR 25.06.1973 HIST I 2016-17f'[email protected] jkethou

  jkekfo lqjiqjk [kqnZ Hkksikyx

 • la

  LFkkbZ ofj"Brk lwph dk ekad

  ofj"Brk vof/k

  iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds

  vuqlkj fu/kkZfjr ekad

  uke yksd lsod oxZofj"Brk lwph esa vafdr ftyk

  tUefrfFk fo"k; f'kM~;wy p;u o"kZ dk;Zjr LFkku

  1039 455 39 2010-2011 RAMCHANDRA SARAN

  JODHPUR 01.06.1973 HIST I 2016-17jkepanz [email protected]

  [ksrkjkeCykd izk-f'k- vf/kdkjh] ,l-,l-,- Hkksikyx

 • la

  LFkkbZ ofj"Brk lwph dk ekad

  ofj"Brk vof/k

  iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds

  vuqlkj fu/kkZfjr ekad

  uke yksd lsod oxZofj"Brk lwph esa vafdr ftyk

  tUefrfFk fo"k; f'kM~;wy p;u o"kZ dk;Zjr LFkku

  1052 456 7 2010-2011 VIRENDRA KUMARBHARATPUR

  RANGE19.12.1956 HIST I 2016-17 jkmizkfo 'ks[klfj;k

  1053 456 10 2010-2011 RENU CHOUDHARYBHARATPUR

  RANGE07.09.1973 HIST I 2016-17 jkizkfo fclhfojguk

  1054 456 16 2010-2011 BHARAT LAL JATAV SCBHARATPUR

  RANGE05.08.1973 HIST I 2016-17

  1055 459 7 2010-2011 ARVIND AJMER RANGE 03-02-1973 HIST I 2016-17 jkmizkfo] lq/kokM fj;ka1056 463 13 2010-2011 MUKESH KUMAR AJMER RANGE 01-05-1971 HIST I 2016-17 yk[kksyk lgkMk

  1057 463 24 2010-2011 NARENDRA SINGH NAGAUR 10.12.1974 HIST I 2016-17 jkmekfo] lsoMh ukxkSj

  1058 584 2010-2011 NIRANJAN SINGH JHUNJHUNU 14-12-1976 HIST I 2016-17 jkmekfo panok

  1059 599 2010-2011DHARM CHAND

  BARALAJHUNJHUNU 10-08-1979 HIST I 2016-17

  jkmekfo fnyksbZ nf{k.k

  1060 601 2010-2011LOKESH KUMAR

  MEENAST ALWAR 10-02-1980 HIST I 2016-17 jkmekfo]ikVu]vyoj

  1061 606 2010-2011 SIYARAM MEENA ST SAWAIMADHOPUR

  04-07-1978 HIST I 2016-17 jkekfo tVkorh l-ek/kksiqj

  1062 610 2010-2011BHUPENDRA SINGH

  MEENAST BHARATPUR 10-10-1974 HIST I 2016-17

  jkekfo ddjksvk Hkjriqj

  1063 613 2010-2011 BATTU RAM MEENA ST ALWAR 01-01-1974 HIST I 2016-17 jkmekfo xkM+lj xaft;k

  1071 656 2010-2011 HARISINGH CHURU 20-06-1962 HIST I 2016-17 jkekfo rksfy;klj

  1072 663 1 2010-2011 ASHA CHAUHAN AJMER 18-08-1978 HIST I 2016-17 jkmekfo] Nkouh C;koj ftyk vtesj

  1073 671 2010-2011MANOJ KUMAR

  MAHARIYASIKAR 14-08-1981 HIST I 2016-17

  GSSS RAGHUNATHGARH

  1074 674 2010-2011 KHITAB GUL AJMER 01-07-1963 HIST I 2016-17 chbZbZvks elwnk

  1075 678 2010-2011 RAJESH NEHRA CHURU 01-07-1978 HIST I 2016-17 jkmekfo ihfFkljPage 49 of 64

 • la

  LFkkbZ ofj"Brk lwph dk ekad

  ofj"Brk vof/k

  iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds

  vuqlkj fu/kkZfjr ekad

  uke yksd lsod oxZofj"Brk lwph esa vafdr ftyk

  tUefrfFk fo"k; f'kM~;wy p;u o"kZ dk;Zjr LFkku

  1076 679 2010-2011 SUMER SINGH CHURU 14-09-1963 HIST I 2016-17 jkekfo Mkcyk pw:

  1077 4 2011-2012 JUG DEVI SHARMA JAIPUR 06.10.1956 HIST I 2016-17tqxnsoh '[email protected]

  jkmekfo jsuoky ekath] t;iqj

  1078 43 1 2011-2012 NIRMALA GOTAM KOTA 02-03-1958 HIST I 2016-17 jkekfo [ks:yk] dksVk

  1079 43 2011-2012 RAJESH SHARMA JAIPUR 23.05.1956 HIST I 2016-17jkts'k '[email protected]|k'kdajjkckmekfo okfVdk] t;iqj

  1080 72 2011-2012 ANITA CHATURVEDI KOTA 13.05.1958 HIST I 2016-17vuhrk [email protected] dY;k.k ey prqosZnh

  ckmekfo jkeiqjk dksVk

  1081 141 2011-2012 LAXMI KHARTI BHARATPUR 25.01.1960 HIST I 2016-17y{eh [k=h @ x.ks'k [k=h jkekfo

  dukoj Hkjriqj

  1082 160 2011-2012 GORAN SINGHBHARATPUR

  RANGE07.03.1957 HIST I 2016-17

  1083 177 6 2011-2012 MADAN MOHANBHARATPUR

  RANGE09-10-1959 HIST I 2016-17 jkmekfo ckalh

  1084 177 11 2011-2012 BRAJ LALBHARATPUR

  RANGE23-09-1960 HIST I 2016-17 jkekfo] HkksaV

  1085 177 15 2011-2012 KIRORI LALBHARATPUR

  RANGE20-07-1958 HIST I 2016-17 jkekfo VkaMk

  1086 200 2011-2012 NIRMALA RATHOR AJMER 01.06.1958 HIST I 2016-17fueZyk [email protected] jkmekfo

  iVsy C;koj vtesj

  1087 208 2011-2012 MANJULATA GOYAL KOTA RANGE 07.04.1956 HIST I 2016-17

  1088 236 1 2011-2012 USHA SHARMAJODHPUR

  RANGE01.06.1958 HIST I 2016-17 jkmekfo ekuiqjk Hkk[kjh

  1089 259 5 2011-2012 MATHLESH MUDGAL BHARATPUR 04-03-1959 HIST I 2016-17 jkmizkfo iUtkSyh Hkjriqj

  1090 260 1 2011-2012 BANVARI LAL DHOLPUR 08-08-1960 HIST I 2016-17 jkmizkfo [kjkSyh ia-l- clsM+h

  1091 261 4 2011-2012 BHAWANI SHANKAR DHOLPUR 01-06-1958 HIST I 2016-17 jkmizkfo usdiqj vksnh ia-l- /kkSyiqj

  1092 263 6 2011-2012 JAY GOVIND DHOLPUR 21-09-1958 HIST I 2016-17 jkmizkfo clsM+h

  1093 265 3 2011-2012 SANMPAT DEVI GOTAMBHARATPUR

  RANGE25-11-1958 HIST I 2016-17 jkmizkfo lqukjh

  1094 267 6 2011-2012 MAGAN LAL GUPTABHARATPUR

  RANGE11-10-1962 HIST I 2016-17 jkmizkfo eqdUniqjk

  1095 268 2 2011-2012 BAL KRISHN SHARMABHARATPUR

  RANGE10-06-1961 HIST I 2016-17 jkmizkfo tgkukcn fg.Mksu

  1096 270 6 2011-2012 SHREERAM DHOLPUR 20-11-1956 HIST I 2016-17 jkmizkfo eyiqjk ia-l- clsM+h

  Page 50 of 64

 • la

  LFkkbZ ofj"Brk lwph dk ekad

  ofj"Brk vof/k

  iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds

  vuqlkj fu/kkZfjr ekad

  uke yksd lsod oxZofj"Brk lwph esa vafdr ftyk

  tUefrfFk fo"k; f'kM~;wy p;u o"kZ dk;Zjr LFkku

  1097 272 2011-2012 SARITA JAIN BHILWARA 11.09.1960 HIST I 2016-17lfjrk [email protected]'kksddqekj tSu ekfo yscjdkWyksuh

  Hkhy

  1098 275 2011-2012 SHARDA JAIN BANSWARA 01.04.1963 HIST I 2016-17Jherh 'kkjnk [email protected] uwru ckalokMk

  1099 280 2011-2012 SHANTI LOHAR DUNGARPUR 12.07.1960 HIST I 2016-17 'kkfUr [email protected]

  jkmekfo ikyek.Mo] Mwaxjiqj

  1100 281 2011-2012 JAISHREE DIXIT UDAIPUR 06.07.1963 HIST I 2016-17Jhefr t;Jh nhf{kr @ xkSre

  ckmekfo cksjh

  1101 292 2011-2012 DURGA PRASAD SHARMA

  BHARATPUR

  RANGE25.03.1961 HIST I 2016-17

  1102 307 2011-2012 ASHA KUNTAL DHOULPUR 17.12.1961 HIST I 2016-17 vkkk [email protected] pUn jkckmekfo /kksyiqj

  1103 323 2011-2012 PRAMLATA JOSHI UDAIPUR 08.10.1962 HIST I 2016-17izseyrk tks'[email protected];.k 'kekZ] jkekfo

  dkjNkdayk& [ksjokMk] mn;iqj

  1104 329 2011-2012 DEEPA SARKAR BANSWARA 14.12.1956 HIST I 2016-17Jhefr nhik ljdkj @nsosUnzukFk

  jkekfo >wisy ckWlokMk

  1105 336 2011-2012 MALA BAJAJ UDAIPUR 19.07.1961 HIST I 2016-17ekyk [email protected] txnh'kpUnz

  jkmekfo ynkuh&ekoyh] mn;iqj

  1106 340 2011-2012 NASEEM SIDIQI UDAIPUR 25.06.1959 HIST I 2016-17ulhe fl}hdh @ lQhdq}hu

  jkekfo lhouk xzke

  1107 343 2011-2012 ANUSUYA UPADHYAY BANSWARA 15.03.1961 HIST I 2016-17Jherh vuqlq;k mik/;k; @ lqHkk"k pUnz jkekfo-

  ikM+hdyk&ckalokM+k

  1108 346 2011-2012 JAGDISH PRASAD NAPIT

  JAIPUR RANGE 10.07.1963 HIST I 2016-17txnh'k izlkn [email protected]

  xtkUun jkmizkfo lUr egkjkt dh qW>kor

  1115 482 2011-2012 ANITA KOTHARI UDAIPUR 08.04.1965 HIST I 2016-17vfurk [email protected]/khj dksBkjhjkckekfo fxaxyk]lywEcj] mn;iqj

  Page 51 of 64

 • la

  LFkkbZ ofj"Brk lwph dk ekad

  ofj"Brk vof/k

  iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds

  vuqlkj fu/kkZfjr ekad

  uke yksd lsod oxZofj"Brk lwph esa vafdr ftyk

  tUefrfFk fo"k; f'kM~;wy p;u o"kZ dk;Zjr LFkku

  1116 490 2011-2012 BHOMA RAM NAGAUR 01.08.1963 HIST I 2016-17 [email protected] ?kklhjke] jkmekfo ikpksrk ukok ukxkSj

  1117 521 2011-2012 KRISHNA KUMARI SUMAN

  KOTA 10.06.1965 HIST I 2016-17d`".kk dqekjh [email protected]

  ekfo xjcksfy;k

  1118 522 2011-2012 NASEEM ANSARI UDAIPUR 25.01.1964 HIST I 2016-17ulhe valkjh @ de:}hu jkekfo xksjsyk] mn;iqj

  1119 530 2011-2012 SURESH CHAND SHARMA

  ALWAR 10.09.1958 HIST I 2016-17lqjss'k pUn '[email protected]

  Jhjke 'kekZjkekfo flj;kuh vyoj

  1120 532 2011-2012 SURESH CHAND SHARMA

  JAIPUR RANGE 01.02.1964 HIST I 2016-17lqjs'k pUn '[email protected] izlkn

  jkmizkfo xksBMh xq# y{e.kxkMyk&ckanhdwbZ] nkSlk

  1297 607 1-B 1990-1992 416 KUSUM PAREEK JAIPUR 11-09-1969 HIST II 2016-17 jkmekfo [kkrhiqjk] t;iqj

  1298 716 1990-1992 505 SHAKUNTALA BHATI SIROHI 01-07-1956 HIST II 2016-17 lsokfuo`r 28-02-15 jkckmizkfo ikyMh ,e

  1299 722 1990-1992 506 SAVITRI DEVI CHURU 15-02-1957 HIST II 2016-17 jkmekfo eksgrk ckfydk jktx

 • la

  LFkkbZ ofj"Brk lwph dk ekad

  ofj"Brk vof/k

  iq:"k o efgyk dh fefJr ofj"Brk ds

  vuqlkj fu/kkZfjr ekad

  uke yksd lsod oxZofj"Brk lwph esa vafdr ftyk

  tUefrfFk fo"k; f'kM~;wy p;u o"kZ dk;Zjr LFkku

  1320 831 1992-1995 941 PRITI TOMAR JAIPUR 12-04-1970 HIST II 2016-17 prjiqjk]t;iqj

  1321 892 1992-1995 951 HEMA SALAVI SC UDAIPUR 13-12-1966 HIST II 2016-17 jkckekfo cMxkao] mn;iqj

  1322 201 1995-1996 1060KRISHANA KUMARI

  CHOUHANJAIPUR 02-03-1969 HIST II 2016-17 jkmekfo ljukpkSM] >ksVokMk] t;iqj

  1323 287 1995-1996 1069 VIMLA CHAHAR JHUNJHUNU 03-04-1972 HIST II 2016-17 jkekfo cxM+

  1324 513 2 1996-1997 1362 SANJEEDA PARIHAR GANGANAGAR 09-09-1962 HIST II 2016-17 o0v0] jkckmekfo u 4 Jhxaxkuxj

  1325 537 1 1996-1997 1364 SHELJA SHARMA SIROHI 04-01-1968 HIST II 2016-17 jkmekfo vkcwjksM

  1326 292 1997-1998 1695 SATYA SHRIMALI BIKANER 18-02-1969 HIST II 2016-17Senior Teacher (II Gr.) G.G.SR.SEC.SCHOOL, L.B. DAMMANI

  1327 431 1 1997-1998 1735 RAJNESH GUPTA BIKANER 08-01-1974 HIST II 2016-17Senior Teacher (II Gr.) SMT GITADEVI BAGRI G.G.SR.SEC.SCHOOL,NAPASAR

  1328 474 1997-1998 1746 INDRA SHARMA BIKANER 03-01-1974 HIST II 2016-17 Senior Teacher (II Gr.) G.SR.SEC.SCHOOL NAPASAR

  1329 486 1997-1998 1749MARUDHAR KANWAR

  DEWALSIROHI 21-06-1971 HIST II 2016-17 jkmekfo ekoy

  1330 514 1997-1998 1758 RAKHI MEHTA JAIPUR 24-08-1972 HIST II 2016-17 jkmekfo ekuiqj lMok] t;iqj

  1331 578 1 1997-1998 1773 A RENUBALAL MATHUR UDAIPUR 06-08-1961 HIST II 2016-17 jk dLrwjck dkekfo] mn;iqj

  1332 919 1998-1999 CHANDRA KULHARI SIKAR 27-07-1957 HIST II 2016-17GSS AKAWA

  1333 1359 1998-1999 GEETA RANI HANUMANGARH 31-08-1974 HIST II 2016-17 jkckmekfo [kksFkkikyh] guqekux