à¸à¸µà¹‰à¸à¹ˆà¸­à¸‡à¸à¹ˆà¸‡à¸­à¸­à¸ SMEs ประจำเดือนà¸‍ฤษภาคà¸

 • View
  217

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ขุมทองพม่าในสายตาผู้ประกอบการไทย

Text of à¸à¸µà¹‰à¸à¹ˆà¸­à¸‡à¸à¹ˆà¸‡à¸­à¸­à¸...

 • 2 9 2555

  Urgent Fire-Pak

 • SMEs2

  DITP SMEs Club

  1. 3

  2.

  3 50 30

  3.

  4.DITP

  SMEsClub

  SMEs 0-2507-8162-63 8165-8168 0-2547-4258

  DITP SMEs Club

  DITP

 • SMEs 3

  SMEs 2 9

  2555

  Editor Talk

  : : : : : : SMEs 44/100 1 11000

  AEC

  3

  Emerging Market

  ()

  04 @ Cover 07 SMEs Success kha-hnom-tein 08 SMEs Urgent Fire-Pak

  09

  10 Idea packaging 11

  12 SMEs logistics ()

  13 14 Activities Update15 EXIM BANK

 • SMEs4

  @ Cover

  2551

  (NLD) 66

  7

  56

  28

  5

 • SMEs 5

  6.41

  820

  818

  2557

  2558

  58

  5

  2.6 40%

  1,463 200

  27 2556

  20

  - 7

  -

 • SMEs6

  : . - BIMSTEC. The Globe : Driving towards ASEAN+, Thailand Economic & Business Review. 8 7 2012. Pp 21-25 . 2011. . . 3 / 2554. Pp 30-33 (BOI). Country Profile . . http://www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/file_index/2010_myanmar_0_0.html ( 7 2555) Moneychannel. . . http://www.moneychannel.co.th/Menu6/NewsUpdate/tabid/89/newsid491/168654/Default.aspx ( 7 2555) (). . . http://www.oknation.net/blog/sutida/2011/06/24/entry-1 ( 9 2555) . ! 8 . . http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1328754200&grpid=00&catid=00 ( 7 2555) (.). . . http://www.exim.go.th/doc/newsCenter/9959.pdf ( 9 2555) . . http://news.thaipbs.or.th/ ( 7 2555) . . . http://www.mfa.go.th/web/848.php?id=49 ( 7 2555) . . http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2 ( 7 2555) http://thaienews.blogspot.com/2012/04/2533-2555.html . , . :. . http://www.bangkokbiznews.com ( 23 2555) . -. . http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1334163101&grpid=03&catid=04 ( 24 2555)

  -

  Mega Project -

  - (East-West

  Economic Corridor: EWEC)

  (ASEAN Connectivity)

 • SMEs 7

  SMEs Success

  kha-hnom-tein ()

  2546

  300

  kha-hnom-te in candle

  cuisine

  6

  kha-hnom-tein

  60%

  08-1289-5055 www.sweetcandle.net

  kha-hnom-tein

 • SMEs8

  SMEs

  80:20

  1

  5

  2

  3 Quick Pak (3,300 )

  Twin Pak (2,900 )

  2

  260 Twin

  Pak (2,200)

  90%

  Safety Mind

  3

  Urgent Fire-Pak

  911

  2-3

  Urgent Fire-Pak

  3-5

  2-3 Urgent

  Fire-Pak

  8

  2011

  . 08-1422-1788, 08-5911-1678

  www.urgentfirepak.com

 • SMEs 9

  ()

  ..

  ...

  .

  AEC

  DITP SMEs

  Club

  SMEs

  ()

  . 0-2525-2128-9 08-1647-5684

 • SMEs10

  Dead Sea

  60-140

  100%

  Idea Packaging

  3

  ()

  ()

  DITP SME CLUB

  SMEs

  132 .2 . . .

  58000 . 0-5328-2579 www.phuklon.

  co.th

 • SMEs11

  15 75% 60%

  10

  Dr. James Marsden

  (FSMA)

  2012 Conference on Food Safety

  (PulseNet)

  (The Reportable Food Registry)

  (FSMA) 4

  2011

  1938

  (Hazard Analysis)

  (Preventive Controls)

  (Monitoring) (Corrective

  Actions) (Verification)

  (Reanalysis)

  :

  Dr. James Marsden.

  (FSMA)

  .

  2012 Conference on Food Safety. 6

  2555.

 • SMEs12

  Look West

  (autopart)

  2012

  FTA -

  5

  SMEs Logistics

  ()

  : .

  --.

  30410 . 1

  2555.

 • SMEs13

  - (E-Commerce) - (E-Commerce) ?

  Thaitrade.com ?

  SMEs13

  1. Business to Business (B2B)

  (end user)

  2. Business to Consumer (B2C)

  3. Business to Government (B2G) e-

  Government Procurement

  4. Government to Consumer (G2C)

  5. Consumer to Consumer (C2C)

  Thaitrade.com online (E-Commerce)

  B2B E-Marketplace

  (Wholesale)

  Thaitrade.com

  24 (E-Commerce)

  AEC 2558

  www.thaitrade.com DITP Call Center 1169

  SMEs

 • SMEs14

  Prime Ministers Export Award 2555 5

  1. (Best Exporter)2. (Thai-Owned Brand)3. (Design Excellence Award DEmark)4. (Best Service Provider)5. (OTOP Export

  Recognition)

  . 0-2507-8271 www.pmexportaward.com www.ditp.go.th

  15 2555

  (THAIFEX- World of Food Asia 2012) 23 - 25 2555 10.00 18.00 . 26 27 2555

  10.00 - 20.00 .

  SMEs DITP SMEs Club 30-31 .. 2555 DITP SMEs Club 50

  www.ditp.go.th DITP SMEs Club

  DITP SMEs Club SMEs 2 0-2507-8162-63, 0-2507-8166-68 E-Mail: depsmeclub@gmail.com

  2555 / / www.ditp.go.th () 0-2507-7842 () 0-2512-0093-104 326, 329, 358 360

  Activities update

  14

 • SMEs15

  DITP Call Center 1169

  ... ()

  SMEs (Product Positioning)

  ( 2554) ( 12,276 ) - ( 3,976-12,275 ) .

  - ( 1,006-3,975 ) ( 1,005 ) - CLMV .

  SMEs CLMV AEC

  Disclaimer :