0rar Valea Moldovei Ads

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ORAR A DOUA SANSA - VALEA MOLDOVEI - 2014 2015

Text of 0rar Valea Moldovei Ads

ORAR DECEMBRIEcoala Gimnazial Valea MoldoveiSuceavaAN COLAR 2014 - 2015ORAR "A DOUA ANS NVMNT SECUNDAR INFERIORLUNA1 DECEMBRIE 2014LUNIMARIMIERCURIJOIVINERISMBATALUNIMARIMIERCURIJOIVINERISMBATAGRUPA 1GRUPA 214-15MatetiinetiineConsiliereRomnaConsiliereConsiliereConsiliereGeografieGeografieDATA123456123456S1ORALUNIMARTI MIERCURIJOIVINERISMBTLUNIMARTI MIERCURIJOIVINERISMBT15-16ConsiliereConsiliereConsiliereGeografieGeografieGeografieRomnaGeografieConsiliereRomna14-15MatetiinetiineConsiliereRomnaTICTICConsiliereGeografieGeografie17-17GeografieRomnaGeografieMateRomnaMateRomnaRomnaMate15-16TICTICConsiliereGeografieGeografieGeografieRomnaGeografieConsiliereRomna17-18RomnaMateRomnaRomnatiineGeografietiine17-17GeografieRomnaGeografieMateRomnaMateRomnaRomnaMate18-19tiineGeografieMatetiine17-18RomnaMateRomnaRomnatiineGeografietiineSAPTAMNA 2 (8-13 decembrie)18-19tiineGeografieMatetiine14-15MatetiinetiineConsiliereRomnaConsiliereConsiliereConsiliereIstoriaIstoriaS2DATA8910111213891011121314-15MatetiinetiineConsiliereRomnaTICTICConsiliereIstoriaIstoria17-17GeografieRomnaIstoriaMateRomnaMateRomnaRomnaMate15-16TICTICConsiliereIstoriaIstoriaGeografieRomnaIstoriaConsiliereRomna17-18RomnaMateRomnaRomnatiineIstoriatiine17-17GeografieRomnaIstoriaMateRomnaMateRomnaRomnaMate18-19tiineIstoria Matetiine17-18RomnaMateRomnaRomnatiineIstoriatiineSAPTAMNA 3 (15-20 decembrie)18-19tiineIstoria Matetiine14-15tiinetiineConsiliereFrancezaConsiliereConsiliereConsiliereCivicaCivicaS3DATA15161718192015161718192015-16ConsiliereConsiliereConsiliereCivicaCivicaCivicaIstoriaRomnaCivicaConsiliereFrancezaConsiliere14-15tiinetiineTICFrancezaConsiliereConsiliereTICCivicaCivica17-17IstoriaRomnaCivica MateMateRomnaMateRomnaRomnaMateFranceza15-16ConsiliereConsiliereTICCivicaCivicaCivicaIstoriaRomnaCivicaTICFrancezaTIC17-18RomnaMateRomnaRomnaFranceza tiineIstoriatiine17-17IstoriaRomnaCivica MateMateRomnaMateRomnaRomnaMateFranceza18-19tiineIstoriaMatetiine17-18RomnaMateRomnaFranceza tiineCivicatiineSAPTAMNA 4(22-25 decembrie)18-19tiineIstoriaMatetiine9-AugtiinetiineConsiliereConsiliereS4DATA22232425262722232425262710-SepConsiliereConsiliereConsiliereCivicaFrancezaCivica8-9tiinetiineConsiliereConsiliere11-OctCivicaFrancezaCivicaFrancezaMateFranceza9-10ConsiliereConsiliereTICCivicaFrancezaCivica12-NovFrancezaMateFrancezatiinetiine10-11CivicaFrancezaCivicaFrancezaMateFranceza11-12FrancezaMateFrancezatiinetiineFedorovici Mihai Consiliere i orientare/TIC M0 30 ore ( 15/grup/lun)Geamn Elena Om i societate 35 ore ( 6 istorie, 6 geografie, 6 educaie civic/grup/lun)

LUNA 2 IANUARIE 2015Catargiu Daniela tiine -22 ore ( 11ore/grup/lun)GRUPA 1GRUPA 2ORALUNIMARTI MIERCURIJOIVINERISMBTLUNIMARTI MIERCURIJOIVINERISMBTS5DATA5678910567891014-15Consilieretiine MatematicaTICtiineMatematicaRomnaTICArteGeografie15-16Consilieretiine MatematicaTICRomnaMatematicaRomnaTICArteGeografie16-17RomnaArteGeografie RomnaArtetiine ConsiliereRomnaMatematicaRomna17-18RomnaArteGeografieRomnatiineConsiliereRomnatiineArte18-19GeografieMatematicaGeografieGeografieArte19-20GeografieGeografieGeografieS6DATA12131415161712131415161714-15Consilieretiine MatematicaConsilieretiineMatematicaRomnaConsiliereArteIstorie15-16ConsilieretiineMatematicaTICRomnaMatematicaRomnaTICArteIstorie16-17RomnaArteIstoriaRomnaArtetiine ConsiliereRomnaMatematicaRomna17-18RomnaArteIstorieRomnatiineConsiliereRomnatiineArte18-19Geografie MatematicaGeografieIstorie19-20Istorie IstorieIstorieS7DATA19202122232420212223242514-15Consilieretiine MatematicaTICtiineMatematicaRomnaTICArteCivica15-16ConsilieretiineMatematicaTICFrancezaMatematicaRomnaTICArteCivica16-17RomnaArteCivica RomnaArtetiine ConsiliereRomnaMatematicaFranceza17-18RomnaArteCivicaRomnatiineConsiliereFrancezatiine18-19IstorieMatematicaIstorieCivica19-20CivicaCivicaIstorieS8DATA26272829303126272829303114-15TICtiine MatematicaTICMatematicaFrancezaTICArteCivica15-16TICtiineCivicaFrancezatiine FrancezaFrancezaArteCivica16-17FrancezaArteCivicaFrancezatiineTIC17-18FrancezaArteTIC18-19CivicaLUNA 3 2 FEBRUARIE - 27 FEBRUARIE 2015Catargiu Daniela tiine -22 ore ( 11ore/grup/lun)GRUPA 1GRUPA 2ORALUNIMARTI MIERCURIJOIVINERISMBTLUNIMARTI MIERCURIJOIVINERISMBTS9DATA23455723456714-15Consilieretiine MatematicaTICtiineMatematicaRomnaTICArteGeografie15-16Consilieretiine MatematicaTICRomnaMatematicaRomnaTICArteGeografie16-17RomnaArteGeografie RomnaArtetiine ConsiliereRomnaMatematicaRomna17-18RomnaArteGeografieRomnatiineConsiliereRomnatiineArte18-19GeografieMatematicaGeografieGeografieArte19-20GeografieGeografieGeografieS10DATA910111213149101112131414-15Consilieretiine MatematicaConsilieretiineMatematicaRomnaConsiliereArteIstorie15-16ConsilieretiineMatematicaTICRomnaMatematicaRomnaTICArteIstorie16-17RomnaArteIstoriaRomnaArtetiine ConsiliereRomnaMatematicaRomna17-18RomnaArteIstorieRomnatiineConsiliereRomnatiineArte18-19Geografie MatematicaGeografieIstorie19-20Istorie IstorieIstorieS11DATA16171819202116171819202114-15Consilieretiine MatematicaTICtiineMatematicaRomnaTICArteCivica15-16ConsilieretiineMatematicaTICFrancezaMatematicaRomnaTICArteCivica16-17RomnaArteCivica RomnaArtetiine ConsiliereRomnaMatematicaFranceza17-18RomnaArteCivicaFrancezaCivicatiineConsiliereRomnatiine18-19IstorieMatematicaIstorieCivica19-20IstorieCivicaIstorieS12DATA23242526272823242526272814-15TICtiine MatematicaConsiliereMatematicaFrancezaConsiliereArteCivica15-16TICtiineCivicaFrancezatiine FrancezaFrancezaArteCivica16-17FrancezaArteCivicatiineTICFranceza17-18FrancezaArteTIC7LUNA 4 2 MARTIE - 27 MARTIE 2015
fedorovici: fedorovici:1 MAI ZI LIBERGRUPA 1GRUPA 2ORALUNIMARTI MIERCURIJOIVINERISMBTLUNIMARTI MIERCURIJOIVINERISMBTS13DATA234567234561414-15Consilieretiine MatematicaTICtiineMatematicaRomnaTICArteGeografie15-16Consilieretiine MatematicaTICRomnaMatematicaRomnaTICArteGeografie16-17RomnaArteGeografie RomnaArtetiine ConsiliereRomnaMatematicaRomna17-18RomnaArteGeografieRomnatiineConsiliereRomnatiineArte18-19GeografieMatematicaGeografieGeografie19-20GeografieGeografieGeografieS14DATA9101112131491011121314-15Consilieretiine MatematicaConsilieretiineMatematicaRomnaConsiliereArteIstorie15-16ConsilieretiineMatematicaTICRomnaMatematicaRomnaTICArteIstorie16-17RomnaArteIstoriaRomnaArtetiine ConsiliereRomnaMatematicaRomna17-18RomnaArteIstorieRomnatiineConsiliereRomnatiineArte18-19Geografie MatematicaGeografieIstorieArte19-20Istorie IstorieIstorieS15DATA16171819202116171819202114-15Consilieretiine MatematicaTICtiineMatematicaRomnaTICArteCivica15-16ConsilieretiineMatematicaTICFrancezaMatematicaRomnaTICArteCivica16-17RomnaArteCivica RomnaArtetiine ConsiliereRomnaMatematicaFranceza17-18RomnaArteCivicaRomnatiineConsiliereFrancezatiine18-19IstorieMatematicaIstorieCivica19-20IstorieCivicaIstorieS16DATA23242526272823242526272814-15TICtiine MatematicaTICMatematicaFrancezaTICArteCivica15-16TICtiineCivicaFrancezatiine FrancezaFrancezaArteCivica16-17FrancezaArteCivicaFrancezatiineTIC17-18FrancezaArteTIC18-19Civica

LUNA 5 1 APRILIE - 25 APRILIE 2015 GRUPA 1GRUPA 2ORALUNIMARTI MIERCURIJOIVINERISMBTLUNIMARTI MIERCURIJOIVINERISMBTS17DATA1234123414-15MatematicaTICtiineConsiliereTICArteGeografieMatematica15-16MatematicaTICRomnaConsiliereTICArteGeografieMatematica16-17Geografie RomnaArteRomnaRomnaMatematicaRomnatiine 17-18GeografieRomnaGeografieRomnaRomnatiineArtetiine18-19GeografieMatematicaGeografieGeografieArte19-20S18DATA6789678914-15Consilieretiine MatematicaConsiliereMatematicaRomnaConsiliereArte15-16ConsilieretiineMatematicaTICMatematicaRomnaTICArte16-17RomnaArteIstoriaRomnatiine ConsiliereRomnaMatematica17-18RomnaArteIstorieRomnatiineConsiliereRomnatiine18-19Geografie IstorieMatematicaGeografieIstorie19-20S19DATA141516171814151617188-9tiine MatematicaTICtiineRomnaTICArteCivica9-10tiineMatematicaTICFrancezaRomnaTICArteCivica10-11ArteIstorieRomnaArteConsiliereRomnaMatematicaFranceza11- 12ArteCivicaFrancezaCivicaConsiliereRomnatiineRomna12-13Geografie MatematicaCivicaIstorieCivicaArte13-14S20DATA20212223242520212223242514-15TICtiine MatematicaConsilieretiine ConsiliereMatematicaFrancezaConsiliereArteRomnaMatematica15-16TICtiineCivicaFrancezatiine Consilieretiine FrancezaFrancezaArteRomnaMatematica16-17FrancezaArteCivicatiineArteRomnatiineTICFrancezaIstorieConsilieretiine 17-18FrancezaArteArteRomnaArteRomnaCivicaTICGeografieIstorieConsilieretiine18-19CivicaIstorieIstorieCivicaGeografieIstorie

LUNA 6 4 MAI - 29 MAI 2015 GRUPA 1GRUPA 2ORALUNIMARTI MIERCURIJOIVINERISMBTLUNIMARTI MIERCURIJOIVINERISMBTS21DATA45678945678914-15Consilieretiine MatematicaTICtiineMatematicaRomnaTICArteGeografie15-16Consilieretiine MatematicaTICRomnaMatematicaRomnaTICArteGeografie16-17RomnaArteGeografie RomnaArtetiine ConsiliereRomnaMatematicaRomna17-18RomnaArteGeografieRomnaGeografietiineConsiliereRomnatiineArte18-19GeografieMatematicaGeografieGeografieGeografieGeografieS22DATA11121314151611121314151614-15Consilieretiine MatematicaConsilieretiineMatematicaRomnaConsiliereArteIstorie15-16ConsilieretiineMatematicaTICRomnaMatematicaRomnaTICArteIstorie16-17RomnaArteIstoriaRomnaArtetiine ConsiliereRomnaMatematicaRomna17-18RomnaArteIstorieRomnaGeografie tiineConsiliereRomnatiineArte18-19IstorieMatematicaIstorie GeografieGeografieIstorieS23DATA18192021222318192021222314-15Consilieretiine MatematicaTICtiineMatematicaRomnaTICArteCivica15-16ConsilieretiineMatematicaTICFrancezaMatematicaRomnaTICArteCivica16-17RomnaArteCivica Romnatiine ConsiliereRomnaMatematicaFranceza17-18RomnaArteCivicaRomnatiineConsiliereFrancezatiineIstorie18-19IstorieCivicaMatematicaIstorieIstorieS24DATA25262728293025262728293014-15TICtiine CivicaTICMatematicaFrancezaTICArteCiv