of 55/55
KOROZIJA I ZAŠTITA MATERIJALA www.pfri.hr/~tomac Docent, dr.sc. Nikola Tomac, dipl.ing.

1-4 KOROZIJA I ZAŠTITA MATERIJALA

  • View
    706

  • Download
    22

Embed Size (px)

Text of 1-4 KOROZIJA I ZAŠTITA MATERIJALA

KOROZIJA I ZA TITA MATERIJALAwww.pfri.hr/~tomac Docent, dr.sc. Nikola Tomac, dipl.ing.

Tko sam? Dip.ing. Tehni ki fakultet Rijeka 1986. Dr.ing. NTH Norges Tekniske Hghskole 1993. , Norve ka s temom: Machining of light metals Nau nik na SINTEF-u 1989.-1993., Norve ka Docent i Izvanredni profesor 1993.-1996. u HIN Narvik, Norve ka Izvanredni profesor 1997. na NTH - NTNU , Norve ka Direktor NK Rijeka 1997. do 2001. Docent na Filozofskom fakultetu odsjek Politehnike 2002.-2006. Docent na Pomorskom fakultetu Rijeka 2007. Korozija i za tita materijala i Tehnologija materijala i obrade

Korozija mo e izazvati vrlo velike probleme

Havarija broda Prestige, 2002.

Brod s 75.000 tona nafte se slomio i potopio ispred panjolske i portugalske obale

Brod Erika, 23 godine star, do ivio je havariju 12. prosinca 1999. u nemirnom moru pri emu je iscurilo oko 12.000 tona nafte. One i enje je usmrtilo 75.000 ptica. Sud je presudio da vlasnici moraju isplatiti 192 milijuna Eura.

19.8.2000. godine u 17sati i 26 minuta eksplodirala je cijev plinovoda (promjera 762 mm) za protok prirodnog plina u Americi. Plin koji je iscurio iz cijevi i eksplodirao, te se zapalio i gorio 55 minuta. U ovoj nesre i 12 osoba je poginulo. Oni su kampirali u blizini mosta preko kojeg je prelazio plinovod. Utvr eno je da su poginuli bili te ko ope eni, otrovani uglji nim monoksidom i ugu eni plinovima. Dva mosta preko kojeg je prelazio plinovod tako er su bila vrlo te ko o te ena. Ispitivanja ove nesre e su pokazala da je do lo do korozijih o te enja s unutra nje strane cjevovoda i smanjenja debljine stijenki cijevi plinovoda.

Uzrok nesre e1. Korozija unutar plinovoda smanjila je debljinu stjenke 2. Prekomjerni pritisak u cjevovodu 3. Nepostojanje kontrole korozije 4. Vanjska o te enja (iskopi i druge aktivnosti) 5. Slo en proces korozije plinovoda (utjecaj vlage, bakterija, klorida, kisika, CO2, H2S i drugi)

Kontrola korozije Korozivni plin ne smije se transportirati, utjecaj plina na koroziju plinovoda mora se istra iti i moraju se poduzeti koraci kako bi se smanjila unutra nja korozija plinovoda. Kada se mijenjaju cijevi iz plinovoda, unutra nje povr ina moraju se ispitati i rezultati se moraju zapisati.

Od 1996. do 2003. godine otkrila su se mnogobrojna korozijska o te enja nastala u 5 podvodnih naftovoda u Sjevernom moru. Tro kovi zaustavljanja proizvodnje i otklanjanja o te enja procijenjeni su na milijardu dolara.

Samo godinu dana nakon proizvodnje osovine vlaka su po ele korodirati. NSB type 72 vlak.

Korozija na lokomotivama jedan od glavnih uzroka nesre a

Novoizgra ena irska termoelektrana na treset isklju ena je iz elektroenergetskog sustava nakon to su tijekom rutinskog pregleda uo ena korozijska o te enja.

Veliki vodeni park je zatvoren jer je eli na greda pala sa stropa visokog 15 metara. Sre om nitko nije stradao. Inspekcijom je utvr eno da je na 14.000 eli nih greda, samo nakon tri godine od otvaranja parka, do lo do zna ajnih korozijskih o te enja.

KOROZIJA ELIKA U MORSKOJ VODIv