1. Koncept SysPrintovih udžbenika

Embed Size (px)

Text of 1. Koncept SysPrintovih udžbenika

 • udbenik i zbirka zadataka za gimnazije i srednje kole

  Medarska 69, 10000 Zagreb tel: (01) 6558-740, fax: (01) 6558-741udzbenici@sysprint.hr www.sysprint.hr

  Informatika i raunalstvo

  novo za k.god. 2014./15.

  V. Galeev, P. Broanac, N. Dmitrovi, M. Kora,G. Sokol, S. Babi, Z. Soldo, D. Kova

  SysPrint

  Udbenik informatike i raunalstvaza gimnazije i srednje kole

 • KONCEPT SYSPRINTOVIH UDBENIKA

  0

  Drage kolegice i kolege,

  pred vama je broura koja ukratko opisuje glavne znaajke novih SysPrintovih udbenika pripremljenih za kolsku godinu 2014./2015.

  Puno je novina u odnosu na prijanje udbenike. Unato tomu, zadrali smo osnovi koncept po kojem su nau udbenici prepoznatljivi usmjerenost na praktinu primjenu steenoga znanja. Zato je i dalje naglasak na mnotvu vjebi, multimedijskim datotekama za lake razumijevanje gradiva i samostalnu provjeru znanja.

  Obratite pozornost na ulogu Weba na kojem moete pronai sve potrebno i dodatno gradivo za pripremu i izvoenje nastave. Osim toga, tu se nalazi i na elektroniki multimedijski udbenik kojem moete pristupiti s bilo kojega mjesta, u pokretu. Vama i vaim uenicima elimo puno uspjeha u iduim kolskim godinama va SysPrint

  __________________________

  Sadraji za uitelje

  Navodimo pregled nastavnih sredstava i sadraja koji su na raspolaganju uiteljima za pripremu i provedbu nastave informatike i raunalstva:

  1. Udbenik Multimedijske i radne datoteke za vjebu iz udbenika dostupne su na webu (umjesto CD-a). 2. Elektroniki udbenik Hipermedijski udbenik s poveznicama na multimedijske datoteke. 3. Web za uitelje

  izvedbeni plan i program pripreme za izvoenje nastave dodatni metodiki sadraji prezentacije uz metodiki prirunik programi i multimedijske datoteke uz

  metodiki prirunik testovi za ispite znanja dodatni sadraji za nastavu slikovne datoteke

  4. Web za uenike i uitelje

  multimedijske i radne datoteke repozitorij aplikacija iz udbenika

  5. Metodiki prirunik

  organizacija nastavih uvjeta struni savjeti i prijedlozi pedagoki kriteriji metodiki naputci izvedbeni nastavni plan i program pripreme za izvoenje nastave testovi za ispite znanja

  6. Zbirka zadataka s evaluatorom

  Elektronika zbirka zadataka iz progra-miranja s evaluatorom rjeenja.

  7. Zbirka zadataka (tisak) 8. Edukativni plakati

 • K. GOD. 2014./2015.

  1

  1. Koncept SysPrintovih udbenika

  U ovome dijelu opisujemo koncept SysPrintovih udbenika, odnosno od kojih dijelova se sastoji i kako su ti dijelovi meusobno povezani u integrativnu cjelinu.

  1.1. Sastavni dijelovi udbenikog kompleta

  SysPrintov udbeniki komplet sastoji se od tri meusobno povezana i dopunjujua se dijela:

  1. udbenik 2. web-sjedite za nastavu za uenike i uitelje 3. web-sjedite za uitelje sadraji namijenjeni (samo) uiteljima

  U SysPrintovom didaktikom konceptu naglasak je na zornosti i praktinosti. U tu svrhu nastavni sadraji obiluju slikovnim sadrajima. Takoer, udbenik je popraen vjebama unutar nastavnih jedinica kako bi se netom obraeno gradivo odmah utvrdilo praktinom primjenom na raunalu. Na kraju manjih nastavnih jedinica navedene su multimedijske datoteke pomou kojih uenik utvruje gradivo (prezentacije, videoisjeci i sl.) ili pak provjerava steeno znanje,

  obino pomou edukativnih kvizova. Takve datoteke prepoznaju se po znakovitoj ikoni .

  Sve multimedijske datoteke iz udbenika kao i veina aplikacija koje se koriste u udbeniku nalaze na SysPrintovom webu i dostupne su za slobodno preuzimanje pojedinano, po pojedinim poglavljima ili pak u cijelosti.

  1.2 Udbenik

  Format udbenika je 205 x 240 mm u spiralnom uvezu.

  Prednosti spiralnog uveza

  1. Udbenik se moe presaviti na pola tako da zauzima dvostruko manje prostora nego udbenik s klasinim ljepljenim uvezom. Time se dobiva dodatni prostor na esto skuenoj klupi u informatikom kabinetu.

  2. Uenik ne mora rukom pridravati otvoreni udbenik kako se stranice/korice ne bi zatvorile kao to je to sluaj kod klasinog ljepljenog uveza. To osigurava ueniku slobodne obje ruke za rad na raunalu.

  Kad god je to mogue, savjetujte uenicima da presaviju udbenik na pola.

 • KONCEPT SYSPRINTOVIH UDBENIKA

  2

  1.2.1. Elementi udbenika

  Elementi stranice

  Stranica u udbeniku sastoji se iz osnovnog teksta na bijeloj pozadini i margine na obojanoj pozadini.

  Osim toga, pojavljuju se standardizirani grafiki oblici odreenog znaenja:

  oblik znaenje

  Kljuni pojmovi koji se obrauju u nastavnoj jedinici

  Imenovana datoteka/mapa nalazi se na webu: www.sysprint.hr/infSS

  Okvir na margini sa savjetom ili napomenom

  Okvir na margini sa dodatnim informacijama za radoznalce

  Multimedijski sadraji

  Ako se ispred naziva datoteke/mape nalazi ikona to je oznaka da se radi o multimedijskoj datoteci, odnosno mapi s multimedijskim sadrajem, koja se inicijalno nalazi na SysPrintovom webu. Takve datoteke mogu se koristiti on-line ili preuzeti na lokalno raunalo za off-line (izvanmreno) koritenje. Detalje o SysPrintom webu i web-lokaciji multimedijskih datoteka proitajte u poglavlju Web za uenike i uitelje.

  http://www.sysprint.hr/infSS

 • K. GOD. 2014./2015.

  3

  1.2.2. Multimedijski sadraji

  U udbeniku se koriste multimedijski sadraji (prezentacije, videoisjeci, kvizovi) i sadraji za rad (dokumenti, slike, zvuni zapisi i dr.). Ti se sadraji nalaze na adresi: www.syspint.hr/infSS i pretrauju se na dva naina.

  Indeksno pretraivanje omoguava pronalaenje multimedijske datoteke bez da unaprijed znamo gdje se tono nalazi (u kojem poglavlju). Multimedijske datoteke i mape zapoinju sa znakovitim prefiksom, primjerice g4video1.avi. Prvi je oznaka obrazovnog programa, a drugi oznaka poglavlja u udbeniku.

  Kataloko pretraivanje slino je pregledavanju mapa u Exploreru klikom na pojedino poglavlje otvara se mapa s datotekama koje pripadaju tom poglavlju. Primjerice:

  http://www.syspint.hr/infSS

 • KONCEPT SYSPRINTOVIH UDBENIKA

  4

  Rad s multimedijskim datotekama

  Veinu multimedijskih datoteka moete otvoriti na on-line nain, primjerice slikovne datoteke, HTML datoteke s kvizovima i sl. Meutim, za otvaranje nekih datoteka, posebice ako se radi o radnom sadraju kojeg uenici trebaju urediti/doraditi, takve se datoteke moraju preuzeti na lokalno raunalo (download) i dalje raditi s njima u off-line nainu.

  Umjesto pojedinanog preuzimanja, mogue je preuzeti sve multimedijske datoteke koje dolaze uz udbenik:

  Nakon preuzimanja setup.exe datoteke potrebno ju je aktivirati. Nakon toga multimedijske datoteke e se automatski raspakirati u odabranu mapu na vrstom disku ili nekom drugom odabranom ureaju vanjske memorije.

  Spremnica - repozitorij aplikacija

  Osim multimedijskih datoteka i datoteka s radnim sadrajem, na SysPrintovom su webu dostupne i aplikacije koje je koriste uz udbenik. Veina tih aplikacija je besplatna (freeware ili shareware). Izuzetak su operacijski sustav Microsoft Windows i programski paket Microsoft Office koji su komercijalni programi, jednako kao i programski jezik Microsoft C#.

  Repozitorij (spremnica) aplikacija nalazi se na web-adresi www.sysprint.hr/infSSapl.

  http://www.sysprint.hr/infSSapl

 • K. GOD. 2014./2015.

  5

  1.2.3. Odabir programskih jezika

  Prema SysPrintovom planu i programu kojeg je 2014. godine odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, uveli smo i programski jezik Python.

  Tako su u SysPrintovim udbenicima zastupljena dva programska jezika: Python 3.3 i C#. Budui da je Python novina, nekoliko uvodnih rijei o ovom programskom jeziku.

  Python

  Python je moan i lako razumljiv programski jezik. Programi pisani njime obino su krai, a za njihovo pisanje utroi se manje vremena. Pokazao se kao jezik koji moe zamijeniti BASIC i Pascal u uenju osnova programiranja. Trenutano je programski jezik s najveom penetracijom i sa irokom primjenom u raznim istraivakim, znanstvenim i industrijskim djelatnostima.

  Podrava razliite stilove programiranja, od strukturalnog do objektno-orijentiranog, to je stav izbora programera. Osim toga, podrava integriranje dijelova programskog koda napisanih u drugim jezicima. Omoguava programiranje i u kornjainom nainu Python je besplatan.

  1.3. Sadraji na Webu

  Sadraji na webu podijeljeni su u dvije kategorije. Da se ne bi meusobno mijeali, nalaze se na odvojenim web-mjestima.

 • KONCEPT SYSPRINTOVIH UDBENIKA

  6

  1.3.1. Web za uenike i uitelje

  Web-mjesto gdje uenici i uitelji pregledavaju i preuzimati multimedijske datoteke koje su sastavni dio udbenika. Takve datoteke prepoznatljive su po ikoni .

  Multimedijske datoteke dostupne su na web-adresi: www.sysprint.hr/infSS.

  Osim tih sadraja, uenici i uitelji mogu preuzeti s weba i sve aplikacije, odnosno programsku podrku koja se koristi u udbenicima. To mjesto nazvali smo spremnica, odnosno repozitorij aplikacija. koji se nalazi na web-adresi: www.sysprint.hr/infSSapl.

  Koritenje i preuzimanje ovih sadraja opisano je u poglavlju Multimedijski sadraji.

  Nakon to se registrirate svi sadraji na Webu za uenike i uitelje mogu se slobodno koristiti i preuzimati na lokano raunalo.

  1.3.2. Web za uitelje

  Na Webu za uitelje objedinjeni su svi sadraji potrebni uitelju za pripremu i izvoenje nastave kao i neki dodatni sadraji:

  izvedbeni plan i program pripreme za izvoenje nastave dodatni metodiki sadraji prezentacije uz metodiki prirunik programi i multimedijske datoteke uz metodiki prirunik testovi za ispite znanja (A i B forma) dodatni sadraji za nastavu slikovne dato