of 5 /5
REPUBLIKA HRVATSKA Grid' III Grad Split Ured dogradonačelnika .8.20 8. Or ed 08.01 PHI. VrI. O 0,00 mene K1eslfi~ecl s~eezne~e 023.o1f18-01118 Urud1berll bre 318.18.1 lelek'!'I. cenlHlla: 407-8811 đl<e~ror: 40T.801 prome.,..; "'e':! 401-001 b.rj~larn"" 4B0-6~6 najam ¥.lbl". 383.710.401-6J~ nabava: 3Il~.704.407_{l:;1 T£-l~la~ 0111383 .7~ 383 .T04-{nilbaval WWlN.pro!nRI.$pril.hr Il.m", [email protected] PO~lil' PROMET d.O.o. SPLIT p.p.483 21001 SPLIT H.,li,"""""It.I\lA"""Al"'FIl~t:.lI\J'~)SItf>hl.ll.{-,,~ '1".:A"JI\',I",I.' Icl.lL I leIlE ,1;I>APIlIII 1I1f) '&O~~I,~1 "'čl, ;JJi.i, 12CI!) l."\12P\~,",,1 \'<\11('H~U.I;:3'~~~1';~l' ~"' ~" I 1"""''''',~IO''_ ,~, ;T.' ~(","~lJ"l 1R:'''''!I''eTr. ,"'''l''~'' .• Kot<''1 !lA',.~'t"ue.,I;; • T:' .b,',; '£hS;'t,T;,~ lJl'..l.'1' IQOI n., "y WIJlSl.AV VO.>N()V;C I. c't<' Broj: .1.................... Našznak: Vasznak: Split, 23.08.2018. godine Predmet: Izvješće o radu Promet d.o.o. tijekom ljetne sezone 2018. Poštovani, pored svakodnevnog obavljanja javnog gradskog prijevoza putnika na području grada Splita i Splitsko-Dalmatinske županije, temeljem sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu u ljetnoj sezoni, Promet d.o.o. je obavljao i prijevoz posjetitelja j sudionika prilikom odvijanja raznih (glazbenih, sportskih, kulturnih i ostalih) manifestacija u gradu Splitu. Temeljem sklopljenih ugovora, obavljen je višednevni povremeni prijevoz putnika: • ULTRA MUSIC FESTIVAL (04. -10.07.2016.) Glazbena manifestacija ULTRA MUSIC FESTIVAL se već tradicionalno odvijala u gradu Splitu od 04.07-10.07.2018.g. Najvećim dijelom, prijevoz posjetitelja se obavljao na relaciji OMiŠ (kamp Galeb) - Split (Lora). Za potrebe prijevoza u navedenom razdoblju, a naročito od 06.07 _ 08.07. u vremenu od 00:00 - 24.00 sata, bilo je ukupno angažirano 200 vozača i 177 autobusa te 66 radnika koji su sudjelovali u planiranju, organizaciji i nadzoru provedbe prijevoza posjetitelja ULTRA MUSIC FESTIVALA Za potrebe osiguranja adekvatnog prijevoza, uz dogovor nadležnih između gradova Splita i Zagreba, dobili smo na posudbu 8 autobusa od zagrebačkog ZET-a, koji su uredno vraćeni u Zagreb u ugovorom predviđenom roku. Isključivo za potrebe posjetitelja koji su smješteni u navedenom kampu, izvršeno je ukupno 336 polazaka na relaciji Omiš (kamp Galeb) - Split i obratno, kao i prijeđeno ukupno 13.846 km. Uvedeni su dodatni polasci na većini redovnih gradskih linija u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima (ukupno 59 polazaka, kojom prilikom je prijeđeno 810 km.). Istovremeno, u cilju osiguranja dovoljnih prijevoznih kapaciteta za vrijeme odvijanja ULTRA MUSIC FESTIVALA, organizirana su dodatna dežurstva u radu Tehničkog sektora u kojima je sudjelovalo 35 radnika. Ukupno, za potrebe ULTRA MUSIC FESTIVALA angažirano je 200 vozača, 177 autobusa, 101 radnik na ostalim poslovima, te je prijeđeno 14.656 km.

1''''',~IO'' ,~, ,'''l''~'' .•Kot

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1''''',~IO'' ,~, ,'''l''~'' .•Kot

 • REPUBLIKA HRVATSKAGrid' III

  Grad SplitUred dogradonačelnika

  .8.20 8.Or ed08.01

  PHI. VrI.O 0,00

  m eneK1eslfi~ecls~e ezne~e023.o1f18-01118Urud1berll bre318.18.1

  lelek'!'I. cenlHlla: 407-8811đlhl.ll.{-,,~ '1".:A"JI\',I",I.' Icl.lL I leIlE ,1;I>APIlIII 1I1f)'&O~~I,~1"'čl,;JJi.i, 12CI!)l."\12P\~,",,1 \'N()V;C I. c't

 • • SPORTSKE IGRE MLADIH (29.07. - 25.08.2018.)

  Kao i proteklih godina u ljetnoj sezoni, Promet d.o.o. obavlja prijevoz sudionika j naljecateljaSportskih igara mladih od željezničkog kolodvora u Splitu do smještajnih lokacija i sportskih terenau gradu Splitu.

  Sukladno sklopljenom ugovoru kao j predviđenom planu prijevoza sudionika Sportskih igaramladih od 29.07. - 25.08.2018.9., za potrebe navedene sportske manifestacije predviđeno jesudjelovanje 57 vozata i 67 polazaka autobusa i kao prijeđenih 402 km.Iz navedenog je vidljivo da je za relativno mali broj prijeđenih kilometara, potrebno angažirati velikibroj vozača i autobusa, najčešće u vršnim opterećenjima u toku dana, što je bila olegotna okolnostu izvršavanju navedenog prijevoza.

  • T.C. JOKER (15.06 •• 15.07.2018.)

  Za potrebe prijevoza posjetitelja Trgovačkog centra Joker. obavljen je prijevoz na relacijiHNK - JOKER s minibusom, u razdoblju od 15.06. -15.07.2018. te je u navedenom razdoblju biloangažirano 62 vozača i 31 vozilo s prijeđenih 1.470 km.

  • SVJETSKA IZLOŽBA PASA U SPLITU (26. - 29.07.2018.)

  Za potrebe prijevoza posjetitelja i sudionika svjetske izložbe pasa, koja se odvijala nastarom Hajdukovom igralištu od 26.07. do 29.07.2018., angažirano je 8 vozača i 4 autobusa kao iprijeđeno 440 km.

  • HNK - SITNO GORNJE (13.07. - 13.08.2018.)

  Za potrebe prijevoza posjetitelja j sudionika kulturne manifestacije koja se odvijala u SitnoGornjem od 13.07. -13.08.2018. u organizaciji HNK SpJlt. angažirano je 39 vozača i 39 autobusa,te prijeđeno 1.911 km.

  • OSTALI POVREMENI PRIJEVOZ PUTNIKA (01.07. - 31.08.2018.)

  Temeljem sklopljenih ugovora o povremenom prijevozu, sudjelovalo je:od 01.07. - 31.07.2018. 17 vozača i15 vozila - prijeđeno 2.998 km.od 01.08. - 23.08.2018. 1 vozač i 1 vozilo - prijeđeno 180 km.

  Sveukupno, u ljetnoj sezoni 2018.g. prilikom obavljanja povremenog prijevoza, angažiranoJe 384 vozača, 334 vozila, 101 radnik ostalog prometnog i tehničkog osoblja, te prijeđeno21.247 km.

  • UVEDENI DODATNI SVAKODNEVNI POLASCI NA REDOVNIM LINIJAMA

  Završetkom školske godine 201712018., od 18.06. - 09.09.2018. na snazi je novi vozni red,temeljem kojeg su uvedene svakodnevne nocne linije:

  br. 37 na relaciji Splil- Trogir i obratnobr. 60 na relaciji Split - Omiš i obratno

  br. 12 svakodnevno prometuje dodatno vozilo i dva vozača za potrebe kupača na Benama.

  Isto tako,reduciran je broj polazaka na linijama br.9, 17.30. Linija br. 38 se ukida u potpunosti (osim5 polazaka koja su vezana za polaske prigradske linije broj 90), kao i ugovoreni organiziraniprijevoz školske djece. Prema raspoloživim podacima odgovarajućih službi Društva, u ljetnojsezoni je prevezeno cca.4.5 milijuna putnika.

 • PROMJENA REGULACIJE PROMETA U ZVONIMIROVOJ ULICI (09.0B._ 06.09.201B.)Zbog dugogodišnjeg, u ljetnoj sezoni uobičajeno usporenog kretanja i povremenih zastoja,

  uzrokovanih velikim brojem vozila prvenstveno u Zvonimirovoj ulici, od dana 09.08.2018. uvedenaje nova regulacija prometa na način da je navedena prometnica postala jednosmjerna.

  U novonastalim okolnostima, došlo je do promjene trase u prometovanju svih linja koje suprometovale Zagrebačkom ulicom. na način da su linije broj 3,5,8,11,14,17,18,24,25,26,27,28,29.30, 60 i 68 od tržnice prometovale Obalom kneza Domagoja do trajektne luke, Katalinićevimprilazom, Jadranskom, Bijankinijevom ulicom te se uključivale na uobičajenu trasu u Pojišanskojulici.

  Broj prelazaka autobusa kroz trajektnu luku nakon uvođenja nove prometne regulacije jeprikazan u tablici br. 1.

  Tablica br.1

  DNEVNO STANJE U RAZDOBUU od 09.08.18. do 17.08.18. (NOVA REGULACIJA PROM.)

  BROJ POLAZAKALinija TIP VOZILARADNI DAN SUBOTA NEDJEUA2 SOLO 11 3 O3 ZGLOBNa S9 49 37S SOLO 16 16 9SA SOLO 7 o o8 ZGLOBNO 45 35 lB9 ZGLOBNa 52 43 3711 ZGLOBNa 20 11 o14 SOLO 2 o o15 SOLO 43 35 3117 ZGLOBNa 38 38 3218 ZGLOBNO 58 SO 482. SOLO 1 o o25 SOLO 20 18 726 SOLO 6 S o27 ZGLOBNa 23 10 628 SOLO 11 7 729 SOLO 14 10 930 SOLO 1 o O40 SOLO o S S60 ZGLOBNa 41 41 4068 SOLO 2 1 o80 SOLO 8 6 4

  POLASCI PO DANU 478 383 290

 • S obzirom na uočenu preopterećenost navedenih prometnica u novim okolnostima,evidentna je bila potreba za rasterećenja istih, le je od dana 18.08.2018. promijenjena trasaprometovanja slijedećih linija:

  - linija br. 2 (umjesto do trajektne luke, prometuje do HNK i u povratku Livanjskom ulicom nauobičajenu trasu Ulicom Domovinskog rata),

  - linija br. 11 (umjesto do tr1:nice,od HNK prometuje Livanjskom, Vukovarskom, Ulicom slobode tese ponovo uključuje na uobičajenu trasu u Pojišanskoj ulici),

  -Iinija br. 17 (umjesto do tržnice, iz Ulice domovinskog rata skreće u Vukovarsku, Ulicu slobode tese ponovo uključuje na uobičajenu trasu u Pojišanskoj ulici),

  -linija br. 80 (umjesto do glavnog kolodvora u trajektnoj luci, prometuje do terminala Sukoišan).

  Izmjenama u trasi prometovanja navedenih linija, smanjen je broj prolazaka kroz trajektnuluku radnim danom za 77 autobusa, subotom za 58 te nedjeljom i praznikom za 36 autobusa, štoje značajno umanjilo opterećenje prometnica kroz trajektnu luku. Trenutni dnevni broj prelazakaautobusa kroz trajektnu luku je vidljiv u tablici br. 2

  Tablica br. 2

  Dnevnostanje prelazakaautobusa kroz trajektnu luku od 18.08.

  BROJ PROLAZAKAUnija TIP VOZILARADNI DAN SUBOTA NEDJEUA

  3 ZGLOBNa 59 49 375 SOLO 16 16 9SA SOLO 7 o o8 ZGLOBNa 45 35 189 ZGlOBNO 52 43 3714 SOLO 2 o o15 SOlO 43 35 3118 ZGlOBNO 58 50 4824 SOLO 1 o oZS SOLO 20 18 726 SOLO 6 5 o27 ZGLOBNa 23 10 628 SOLO 11 7 729 SOLO 14 10 930 SOLO 1 O O40 SOLO O 5 560 ZGLOBNO 41 41 4068 SOLO 2 1 O

  POLASCI PO DANU 401 325 254

  Jedan od razloga usporenog prometnog loka je nepoštivanje prometnih propisa uZagrebačkoj i Hrvojevoj ulici (ograničen promet samo za vozila JGP-a i vozila s dozvolom) teTolstojevoj ulici (na križanju sa Zagrebačkom ulicom obvezan smjer je lijevo) čime se, zbog većegbroja vozita u Zagrebaćkoj ulici, znatno usporavao protok autobusa JGP _ a.

 • Prilikom početka primjene nove regulacije prometa kroz Zvonimirovu ulicu, organizirano jesnimanje prometovanja linija na ćetir; lokacije, na raskrižjima slijedećih ulica: Ulice Domovinskograta i Vukovarske ulice, Zagrebačke i Zvonimirove ulice, početku Katalinićeva prilaza i raskrižjuBijankinijeve i Pojišanske ulice. Zbog nove regulacije prometa, uočene su pozitivne posljedice uodnosu na regulaciju prometa do 09.08.2018., koje se vidljive kroz ubrzano prometovanje linijebr.3 na relaciji Lovrinac - Brda, kao i ostalih linija koje su prometovale u smjeru gradaZvonimirovom ulicom. Pretvaranjem Zvonimirove ulice u jednosmjernu, odnosno otvaranje drugeprometne Irake u smjeru centra grada, evidentno je smanjilo zastoje i ubrzalo protok vozila.

  Isto tako, uklanjanjem pješačkog prijelaza na dnu Zvonimirove ulice (iznad pothodnika) tenovog prilagođavanja signalnog plana na semaforiziranom križanju Zagrebačke i Zvonimiroveulice, rezultiralo je bržim protokom vozila u smjeru trajektne luke.

  Do većih odstupanja u prometovanju autobusnih linija je povremeno dolazilo prilikomdolaska velikih trajekata iz Italije, koji su zbog iskrcaja i uključivanja nekoliko stotina vozila naprometnice, usporavali i dovodili do povremenog zastoja u prometnem toku ostalih vozila naprometnicama koje vode u smjeru trajektne luke, kao i zbog dolaska većeg broja voziJa u trajektnuluku u vrijeme prije polazaka velikih trajekata prema Italiji u večernjim satima, također je dolazilodo usporenog prometovanja na navedenim prometnicama.

  Kako bi se u slijedećoj ljetnoj sezoni nastavile aktivnosti u cilju smanjivanja zastoja naprometnicama koje vode u smjeru centra grada i trajektne luke, dragocjena iskustva iz ovogodišnjeprimjene nove regulacije prometa u Zvonimirovoj ulici će biti od velike pomoći u adekvatnojpripremi i organizaciji prometovanja autobusnih linija, te redovnog održavanja planiranog voznogreda.

  Promet d.o.o. će kao i do sada u sličnim situacijama, u suradnji s nadležnim gradskimslužbama, dati svoj maksimalni doprinos u cilju povećanju kvalitete življenja u gradu Splitu iSplitsko-Dalmatinskoj županiji.

  S poštovanjem,

  RUKOVODITELJPROMETNOG SEKTORA:

  DIREKTOR:

  Tomislav Vojnovi . dipl.oec .

  .------:;/

  PROMET d.o.o.SPLIT-Hercegovačka 20

  \

  0000000100000002000000030000000400000005