2.Grgur I. Veliki

 • View
  21

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Povijest

Text of 2.Grgur I. Veliki

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  1/24

  Izvori

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  2/24

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  3/24

  Podjela izvora

  Opa podjela za srednji i rani novi vijek:

  1. materijalni: epigrafika i materijalna kultura

  2. diplomatika graa

  3. narativna vrela

  Podjela vrijedi openito, ali i za crkvene izvoreranijih razdoblja

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  4/24

  Materijalni

  Epigrafika: natpisi na kamenu i drugimvrstim materijalima

  Najpouzdaniji

  esto manjak informacija (radi se o kraimtekstovima)

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  5/24

  Diplomatika graa = slubenadokumentacija

  Izdaju vladari Notari

  Crkvene institucije

  (pape, biskupi, kaptoli, samostani)

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  6/24

  Kronike Anali Historiae

  Vitae Knjievnost Historiografija

  Narativni

  izvori

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  7/24

  Grgur I. Veliki(590.-604.)

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  8/24

  Atribucije

  Papa na razmeu antike i srednjeg vijeka

  Prvi srednjovjekovni papa

  Papa izmeu kontemplativnog/asketskogi aktivnog ivota

  Redovnik, pisac, diplomat i moralni voa

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  9/24

  Grgur I. dobiva

  nadahnue od Duha

  Svetog

  (golub)

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  10/24

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  11/24

  Politiko stanje 6. stoljee:

  stalni ratni sukobi Carstva i barbara na podruje Rimskog Carstva se naseljavaju Germani veina Italije je pod vlau Ostrogota Slaveni naseljavaju Balkan

  533.: poinje Justinijanova (527.-565.) rekonkvista Nastoji vratiti izgubljene dijelove pod vlast Rimskog Carstva Poetni uspjesi, no ubrzo se nastavljaju sukobi Slubeni zavretak rata 554.

  Novi upadi Germana Langobarda 568. U rujnu 569. osvajaju Milano Od 574. vladaju polovicom poluotoka, a na vlasti ostaju idua

  dva stoljea

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  12/24

  RimNa razmei borbi Ostrogota i Rimskog Carstva

  Nakon 542. zavladala je kuga na podrujuCarstva 591. (prva godina Grgurovog pontifikata) jo uvijek

  bijesni Rimom

  Depopulacija Pad poljoprivredne proizvodnje

  Glad Bolesti Iseljavanje plemstva (nositelj pismene kulture)

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  13/24

  Socijalne promjene

  Pad civilne birokracije Propast mnogih plemikih obitelji

  Uspon vojske i vojnih autoriteta Uspon Crkve Crkva i vojska stjeu zemlju koju je

  prethodno imalo plemstvo

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  14/24

  Crkva

  Biskupi esto dolaze u situaciju da su naelu gradske uprave

  Preuzimaju mnoge ovlasti dotadanjearistokracije

  Stvara se nova crkvena elita koja zastupagrad

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  15/24

  Grgur I. VelikiPorijeklo

  Roen oko 540. Iz bogate obitelji s

  posjedima u Rimu i okonjega, te na Siciliji

  lanovi obitelji aktivni usvjetovnom i crkvenomivotu Papa Felix III. (483.-492.)

  iz te obitelji Papa Agapit (535.-536.)

  moda iz iste obitelji Grgurov otac je bio

  slubenik Rimske Crkve

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  16/24

  Povlaenje

  Grgur je osnovaosamostan sv. Andrijena brdu Celiju u Rimu,na obiteljskom imanju

  Tamo se povlai uosamu i vodiredovniki asketskiivot

  Na Siciliji, naobiteljskim posjedima,osniva jo 6redovnikih zajednica

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  17/24

  Uspon u karijeri

  Prefekt Rima 573. Tadanji papa Benedikt I. (575.-578.) ili PelagijeII. (578.-590.) ele iskoristiti njegove vjetine uvrtavaju ga meu akone rimske crkve

  Godine u Konstantinopolu Bio je zastupnik (apocrisiarius) pape Pelagija II. kod

  careva Tiberija i Mauricija u trajanju od 579.-587.

  Gradi diplomatsku karijeru

  Stjee ugledan krug poznanika: carska obitelj U Rim se vraa 585.-586. i ponovno se povlai u

  samostan

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  18/24

  Izbor za vrhovnog sveenika

  U jesen 589. velike poplave u Rimu: javlja sekuga i glad u veljai 590. umire papa Pelagije (od kuge) Izbor pada na Grgura

  U poetku averzija prema novoj funkciji elio je ostati u samostanu Nije se osjeao sposobnim za funkciju

  Prihvaa ast tek nakon to je priekao potvduizbora od strane cara Mauricija

  Pontifikat: rujan 590.-oujak 604.

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  19/24

  Rad na irenju vjere

  596. alje misiju na podruje Engleske Radi na pokrtavanju Saksonaca

  Pokrtava arijanske Langobarde Zbog toga ga se smatra zaetnikomsrednjovjekovne ideje jakog autoritarnog

  pape koji iri svoju mo i na nepokrtenekrajeve

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  20/24

  Politiki poloaj Izravno suoen s

  konstantnim prodiranjemLangobarda

  Rimski biskup zauzimaprvo mjesto kako ucrkvenoj tako i u civilnoj

  upravi Opskrba vodom i

  itom Briga za siromane i sl.

  Papinstvo postaje jakateritorijalna sila Ima velike prihode sa

  svojih imanja Papa Grgur djeluje sve

  samostalnije od cara

  Ugovara mir s Langobardimaneovisno o Carstvu

  Grgur opskrbljuje grad itomsa Sicilije

  591.-593. Crkvenim novcempotkupljuje Langobarde kakobi ostavili Rim netaknutim

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  21/24

  Zato na razmeu dvaju perioda?

  Nije jo uvijek srednjovjekovni papa u pravom smislurijei

  Grgur je prilikom pokrtavanja imao vjerske razloge,

  a ne politike Ne eli iriti apsolutnu mo papinstva, jer nema

  toliko jak poloaj S Langobardima pregovara samostalno jer se zbog

  propasti civilne uprave naao kao jedini jakipredstavnik Rima Crkva jo uvijek nema monarhijski sustav

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  22/24

  Jo uvijek je ovisan o Carstvu unutar kojegdjeluje: nema emancipacije papinstva od Carstva

  Dok god je Istoni Rimski car imao autoritet na

  Zapadu Crkva je bila o njemu ovisna veze istoka i zapada radikalno pucaju tek tijekom

  7.-8. stoljea (osvajanja Arapa, slavenske seobe) Kulturalne razlike: Istono carstvo poprima

  grki izgled)

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  23/24

  Grgur = srednjovjekovni teolog?Autor brojnih teolokih i moralnih djela: doctor Ecclesiae

  Opisuje se kao seruus seruorum Dei = sluga bojih slugu

  1. Moralia: djelo temeljeno u Grgurovim govorima o Knjizi oJobu

  Nastalo za boravka u Konstantinopolu

  2. Liber Regulae pastoralis Nastalo za prve godine pontifikata3. Dijalozi:

  Nastali oko 593.-594. II. knjiga posveena sv. Benediktu

  4. Homiliae in Evangelia Nastalo u Rimu 590.-592. Propovijedi

  5. Homiliae in Hiezecheliem Propovijedi 592.-593.

  6. Expositio in Canticis Canticorum

 • 5/25/2018 2.Grgur I. Veliki

  24/24

  Registar pisama

  Iz njegova pontifikata sauvano je vie od 850pisama

  Bogatija korepondencija nego za bilo kojegranijeg pape

  Slubena dokumentacija diplomatika graaScrinium

  Papinski ured u kojem su nastajala pisma Klerici slubenici sastavljaju pisma Do Grgurovog vremena razvili visoku razinu

  sastavljanja pisama