3. kegemilangan melaka 1

Embed Size (px)

Text of 3. kegemilangan melaka 1

 1. 1. KEGEMILANGAN MELAKA Pentadbiran yang sistematik Pusat Pengembangan Agama Islam Perluasan Kuasa Pusat Perdagangan Pusat Kegiatan Ilmu Kematangan Hubungan Luar
 2. 2. Pentadbiran yangPentadbiran yang SistematikSistematik Pembesar Berempat Pembesar Berlapan Pembesar Enam Belas Pembesar Tiga Puluh Dua
 3. 3. Susun duduk pembesar di balairung seri semasa Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka
 4. 4. Sultan Bendahara Penasihat raja dalam pentadbiran Menteri Utama Ketua Turus Angkatan perang Ketua Hakim Pemangku sultan Penghulu Bendahari Ketua segala Bendahari Ketua Urusetia Istana Ketua segala Syahbandar Temenggung Ketua polis dan penjara Penguasa bandar Melaka Protokol Istana Hakim di darat Laksamana Ketua angkatan laut Ketua duta Mengetuai utusan
 5. 5. Kawasan pembesar mengutip cukai dipanggil kawasan pemakanan. PEMBESAR KAWASAN PEGANGAN Bendahara Muar dan Bentan Penghulu Bendahari Kampar dan Sening Ujung Laksamana Temasik Hulubalang Sungai raya dan Siantan
 6. 6. 1.1. Bendahara Melaka mempunyaiBendahara Melaka mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki olehkeistimewaan yang tidak dimiliki oleh pembesar lain.pembesar lain. Pernyataan manakah yang berkaitanPernyataan manakah yang berkaitan dengan keistimewaan tersebut ?dengan keistimewaan tersebut ? AA Diberi persalinan yang istimewaDiberi persalinan yang istimewa BB Boleh melaksanakan hukuman matiBoleh melaksanakan hukuman mati CC Mempunyai kuasa menggantikan sultanMempunyai kuasa menggantikan sultan DDMenjadi penasihat kepada sultan dalamMenjadi penasihat kepada sultan dalam pentadbiranpentadbiran UJI MINDAUJI MINDA
 7. 7. 2. Apakah faktor-faktor yang membolehkan2. Apakah faktor-faktor yang membolehkan Melaka berjaya mematahkan seranganMelaka berjaya mematahkan serangan Siam?Siam? AA Strategi yang sesuaiStrategi yang sesuai BB Kebijaksanaan pemimpinKebijaksanaan pemimpin CC Kota pertahanan yang kukuhKota pertahanan yang kukuh DD Kelengkapan perang yang canggihKelengkapan perang yang canggih
 8. 8. 3.3. Laksamana memainkan peranan penting dalam memantapkan kedudukan politik kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Apakah peranan Laksamana? A Memungut cukai di negeri taklukan B Mengetuai utusan kerajaan Melaka ke luar negara C Mengetuai sistem pentadbiran Empat Lipatan dalam Kerajaan Melaka D Memastikan keselamatan dan keamanan penduduk serta para pedagang
 9. 9. 4. Sultan Melaka berjaya mewujudkan pentadbiran yang cekap dan teratur. Apakah faktor yang menyebabkan kemantapan pentadbiran Melaka? A Peranan Orang Laut B Peranan Jemaah Menteri C Peranan pegawai kerajaan D Peranan Pembesar Empat Lipatan
 10. 10. Faktor-faktor Perkembangan Keberkesanan Undang-undang Laut Melaka Sistem Cukai dan Surat Kebenaran Berniaga Penggunaan Sistem Matawang Peranan Laksamana dan Orang Laut Peranan Syahbandar Kedudukan Geografi Pelabuhan Entreport Kemudahan di Pelabuhan
 11. 11. KEBERKESANAN UNDANG-UNDANGKEBERKESANAN UNDANG-UNDANG LAUT MELAKALAUT MELAKA Hukum Kanun Melaka dan Undang-Hukum Kanun Melaka dan Undang- undang Laut Melaka digubal untukundang Laut Melaka digubal untuk menjamin keamanan dalam negeri sertamenjamin keamanan dalam negeri serta melicinkan urusan di pelabuhan.melicinkan urusan di pelabuhan.
 12. 12. SISTEM CUKAI DAN SURATSISTEM CUKAI DAN SURAT KEBENARAN BERNIAGAKEBENARAN BERNIAGA Dua jenis cukai:Dua jenis cukai: 1.1. Cukai rasmi seperti duti import.Cukai rasmi seperti duti import. 2.2. Cukai tidak rasmi dalam bentuk hadiah.Cukai tidak rasmi dalam bentuk hadiah. Cukai dikenakan mengikut kawasan.Cukai dikenakan mengikut kawasan. 1.1. Pedagang dari Burma, India, Sri LankaPedagang dari Burma, India, Sri Lanka - 6%.- 6%. 2.2. Pedagang dari China, Jawa, Maluku Pedagang dari China, Jawa, Maluku memberi hadiah.memberi hadiah. 3.3. Pedagang dari Kepulauan Melayu 3%.Pedagang dari Kepulauan Melayu 3%.
 13. 13. PENGGUNAAN SISTEM MATAWANG Memudahkan urusan perdagangan. Wang logam digunakan dalam urus niaga. Wang logam diperbuat daripada timah yang dipanggil Calains. Di samping itu, mata wang emas, perak dan timah yang dibawa dari Pedir, Pasai, Kembayat dan Gujerat juga digunakan.
 14. 14. PERANAN LAKSAMANA DANPERANAN LAKSAMANA DAN ORANG LAUTORANG LAUT Laksamana bertanggungjawab menjaga keselamatan perairan Selat Melaka. Orang Laut bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas pengawalan.
 15. 15. PERANAN SYAHBANDARPERANAN SYAHBANDAR Tugas-tugas SyahbandarTugas-tugas Syahbandar Menguruskan pasar dan gudang Kebajikan dan keselamatan pedagang Memeriksa alat timbang, sukat dan matawang Menjadi hakim di pelabuhan Menguatkuasakan Peraturan keluar masuk kapal Menguruskan cukai
 16. 16. KEDUDUKAN GEOGRAFIKEDUDUKAN GEOGRAFI Terletak di antara laluan perdaganganTerletak di antara laluan perdagangan timur dengan barat.timur dengan barat. Terlindung dari tiupan angin monsun.Terlindung dari tiupan angin monsun. Laut yang dalam.Laut yang dalam. Bentuk muka bumi yang sesuai sebagaiBentuk muka bumi yang sesuai sebagai kawasan pertahanan.kawasan pertahanan. Bukit-bukau di sekeliling menjadi panduanBukit-bukau di sekeliling menjadi panduan untuk kapal keluar dan masuk.untuk kapal keluar dan masuk.
 17. 17. PELABUHAN ENTREPORTPELABUHAN ENTREPORT Melaka berperanan sebagai pelabuhanMelaka berperanan sebagai pelabuhan entreport iaitu pusat pengumpulan danentreport iaitu pusat pengumpulan dan pengedaran barang dagangan.pengedaran barang dagangan.
 18. 18. KEMUDAHAN DI PELABUHANKEMUDAHAN DI PELABUHAN GudangGudang PengangkutanPengangkutan MakananMakanan Tempat membaiki kapalTempat membaiki kapal Tempat penginapanTempat penginapan Syahbandar menjaga kebajikan danSyahbandar menjaga kebajikan dan menyediakan kemudahan untukmenyediakan kemudahan untuk pedagang.pedagang.
 19. 19. Replika jong yang digunakan untuk mengangkut barang dari kapal pedagang ke daratan
 20. 20. Perahu digunakan untuk memunggah barang dari kapal pedagang
 21. 21. Gajah digunakan untuk mengangkut barang dari pelabuhan ke tempat lain
 22. 22. 1 Apakah peranan Syahbandar dalam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka? A Mengetuai sistem polis B Menguruskan pentadbiran di pelabuhan C Memungut cukai atau ufti dari jajahan taklukan D Menghakimi perbalahan para pedagang di Melaka UJI MINDA
 23. 23. 2. Sultan Melaka berjaya mewujudkan pentadbiran yang cekap dan teratur. Apakah faktor yang menyebabkan kemantapan pentadbiran Melaka? A Peranan Orang Laut B Peranan Jemaah Menteri C Peranan pegawai kerajaan D Peranan Pembesar Empat Lipatan
 24. 24. Hubungan Serantau Siak Pasai Siak Kampar Jawa -Wujud hubungan perdagangan -Negeri taklukan Melaka - Perdagangan emas - Hubungan wujud hasil perkahwinan - Pertukaran pendapat tentang hukum Islam -Negeri taklukan Melaka -Perdagangan emas
 25. 25. Hubungan AntarabangsaHubungan Antarabangsa MelakaMelaka Melaka ChinaMelaka China Melaka SiamMelaka Siam Melaka RyukyuMelaka Ryukyu Melaka - GujeratMelaka - Gujerat Bermula pada tahun 1404Bermula pada tahun 1404 Wujud hubungan diplomatik danWujud hubungan diplomatik dan perdaganganperdagangan Wujud hubungan diplomatikWujud hubungan diplomatik Bertujuan untuk menjaga kepentinganBertujuan untuk menjaga kepentingan ekonomiekonomi Wujud hubungan diplomatik danWujud hubungan diplomatik dan perdaganganperdagangan Sultan Mansor Shah pernah mengirimSultan Mansor Shah pernah mengirim surat kepada raja Ryukyusurat kepada raja Ryukyu Wujud hubungan daganganWujud hubungan dagangan Penyebaran Islam oleh pedagangPenyebaran Islam oleh pedagang GujeratGujerat
 26. 26. Soalan Uji MindaSoalan Uji Minda 11 Sultan Mansor Shah pernah menghantar surat kepadaSultan Mansor Shah pernah menghantar surat kepada Raja Ryukyu.Raja Ryukyu. Mengapakah Sultan Mansor Shah berbuat demikian?Mengapakah Sultan Mansor Shah berbuat demikian? AA Untuk meminta bantuan menentang serangan SiamUntuk meminta bantuan menentang serangan Siam BB Untuk menjalin hubungan diplomatik dan perdaganganUntuk menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan CC Untuk meminta Raja Ryukyu supaya memantauUntuk meminta Raja Ryukyu supaya memantau kelakuan pedagangnyakelakuan pedagangnya DD Untuk meminta Raja Ryukyu memberi keistimewaanUntuk meminta Raja Ryukyu memberi keistimewaan perdagangan kepada pedagang Melaka.perdagangan kepada pedagang Melaka.
 27. 27. 2. Walaupun Siam merupakan musuh dalam selimut ,2. Walaupun Siam merupakan musuh dalam selimut , Melaka tetap memelihara hubungan diplomatikMelaka tetap memelihara hubungan diplomatik dengannya.dengannya. Apakah faedah Melaka menjaga hubungan tersebut?Apakah faedah Melaka menjaga hubungan tersebut? AA Siam membekalkan tenaga buruhSiam membekalkan tenaga buruh BB Siam merupakan pembekal makananSiam merupakan pembekal makanan C Siam membekalkan bekalan ubat-ubatanC Siam membekalkan bekalan ubat-ubatan kepada Melakakepada Melaka DD Siam adalah negara penampan yangSiam adalah negara penampan yang mampu melindungi Melakamampu melindungi Melaka
 28. 28. 3.3. Melaka telah menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik denganMelaka telah menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik dengan China.China. Mengapakah hubungan tersebut dianggap penting bagi Melaka?Mengapakah hubungan tersebut dianggap penting bagi Melaka? II Melaka diberi perlindungan oleh ChinaMelaka diberi perlindungan oleh China IIII Kehadiran ramai pedagang Cina di MelakaKehadiran ramai pedagang Cina di Melaka IIIIII Siam dan Majapahit akan takut kepada MelakaSiam dan Majapahit akan takut kepada Melaka IVIV Pedagang Melaka diberi keistimewaan berdagang di ChinaPedagang Melaka diberi keistimewaan berdagang di China AA I II dan IIII II dan III BB I II dan IVI II dan IV CC I III dan IVI III dan IV DD II III dan IVII III dan IV
 29. 29. Cara penyebaran Islam di MelakaCara penyebaran Islam di Melaka 1.1. PerkahwinanPerkahwinan 2. Mubaligh Arab2. Mubaligh Arab 3. P