Rph-kegemilangan Melaka Perluasan Kuasa

 • View
  228

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/27/2019 Rph-kegemilangan Melaka Perluasan Kuasa

  1/6

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KAJIAN TEMPATAN

  Mata Pelajaran: Kajian TempatanKelas : 5Bil Murid : 2 orangMasa :Tarikh :

  Tema : Sejarah Negara KitaTajuk : Kesultanan Melayu Melaka: Perluasan Kuasa

  1. Hasil PembelajaranSelepas pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

  1) Menyatakan cara-cara perluasan kuasa.2) Menyenaraikan negeri jajahan takluk.3) Menyatakan sebab-sebab perluasan kuasa secara ringkas.4) Menyatakan peranan pemimpin dalam perluasan tanah jajahan.

  2. Unsur Patriotisme

  a) berbangga dengan sejarah negarab) berbangga untuk mendapatkan ilmu

  3. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

  1) Pedagogia) Kecerdasan pelbagaib) Kemahiran berfikirc) Kaedah koperatifd) Sumbang sarane) Inkuiri penemuan

  f) Kaedah pemerhatiang) Kaedah kontekstualh) Kemahiran belajari) Kaedah konstruktivisme

  Penerapan Nilai- menghargai negara kita- menyayangi negara kita

  Pengetahuan Perlu ada :- mengenali peta Tanah Melayu.

  Bahan Sumber P & P: - Gambar- Buku teks Kajian Tempatan Tahun 5- kad kad bagi melabel peta

  - Lembaran kerja- LCD/ lap top (Microsoft Power Point)

 • 7/27/2019 Rph-kegemilangan Melaka Perluasan Kuasa

  2/6

  Prosedur PelaksanaanElemen PengurusanPembelajaran Bestari /Kemahiran Generik

  Catatan

  SET INDUKSI (5 minit)

  1. Guru menayangkan sejarah pengasanan Melaka

  oleh Parameswara sehingga kegemilangannya.

  2. Guru bertanya soalan kepada para pelajar

  tentang faktor-faktor kegemilangan Melaka;

  i. Apakah faktor-faktor kegemilangan Melaka?

  ii. Kegemilangan dan kekuatan Melaka

  mendorong kepada perluasan jajahan

  takluknya. Apakah kawasan-kawasan

  tersebut?

  INKUIRI PENEMUAN:Menjana idea

  KB : Berfikir,melihat ,mendengar

  http://www.youtube.com/watch?v=yOrgHcMoAzw

  SPP :Video pengasasanMelaka

  LANGKAH 1 (10 minit)

  1. Guru melekat peta jajahan takluk Melaka dan

  melekat nama tempat di sebelah kiri dan kanan

  peta.

  2. Pelajar melekat nama tempat berdasarkan

  pengetahuan sedia ada.

  3. Guru membetulkan kesilapan yang dilakukan

  oleh pelajar-pelajar.

  4. Pelajar-pelajar mengisi nama-nama jajahan

  takluk dalam peta yang diberikan kepada mereka.

  TKP:Verbal-linguistik, visual

  KB: Pemerhatian

  SPP:Peta

  Nilai : bersyukurdan berbangga

  Langkah 2 (20 minit)

  1. Berdasarkan gambar-gambar dan peta minda

  pelajar disoal cara-cara perluasan kuasa oleh

  Melaka.

  2. pelajar-pelajar akan mengaitkan cara perluasan

  kuasa dan nama jajahan takluk.

  3. Guru membincangkan sebab-sebab perluasan

  kuasa berdasarkan peta minda.

  TKP:Verbal-linguistik, visual

  BCB :

  Membuat rujukan

  SPP :Buku teks KTTahun 5 , m/s 59Nilai Murni :

  Kerjasama

  http://www.youtube.com/watch?v=yOrgHcMoAzwhttp://www.youtube.com/watch?v=yOrgHcMoAzwhttp://www.youtube.com/watch?v=yOrgHcMoAzwhttp://www.youtube.com/watch?v=yOrgHcMoAzwhttp://www.youtube.com/watch?v=yOrgHcMoAzwhttp://www.youtube.com/watch?v=yOrgHcMoAzw
 • 7/27/2019 Rph-kegemilangan Melaka Perluasan Kuasa

  3/6

  LANGKAH 3 (20 minit)

  1. Murid-murid akan dibekalkan dengan namadan/atau gambar-gambar pemimpin di Melaka;Tun Perak, Sultan Muzafar Shah, Sultan MansurShah dan Sultan Alaudin Riayat Shah

  2. Murid-murid akan berbincang berpasangantentang peranan pemimpin-pemimpin dalamperluasan jajahan takluk dan mempersembahkan2 pemimpin yang disebut oleh guru.

  3. Guru akan membincangkan hasil persembahanpelajar.

  TKP Verbal linguistik,visual ruang, interpersonal

  KB : berfikir, mendapatkanmaklumat, memproses

  maklumat, menyampaikanmaklumat

  SPP :Buku Teks m/s 60,gambar

  Nilai Murni: Beranibersuara pendapat

  PENUTUP (5 minit )

  1. Berdasarkan peta minda murid-murid dapatmerumuskan cara-cara, sebab-sebab perluasankuasa serta kehandalan pemimpin-pemimpindalam perluasan kuasa.

  2. Guru memberi pengukuhan dengan soalan kuiz.

  KB :Merumus

  KBKK :Menjana idea

  Strategi :Penerapan

  ABM yang perlu disediakan:1.

  LANGKAH 1:

 • 7/27/2019 Rph-kegemilangan Melaka Perluasan Kuasa

  4/6

  LANGKAH 2:

 • 7/27/2019 Rph-kegemilangan Melaka Perluasan Kuasa

  5/6

  LANGKAH 3

  1.

  , . .

  2.

  , , . .

  3.

  4.

  .

 • 7/27/2019 Rph-kegemilangan Melaka Perluasan Kuasa

  6/6