5. Modul Bayaran

 • View
  21

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bayaran

Transcript

 • 1KURSUS HANDS ON eSPKWS

  MODUL BAYARAN

  SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM

  Kemaskini terkini : September 2012

 • 2MODUL BAYARAN

  SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM

 • 3Daftar No. Baucar

  1. Kuncimasuk tarikh berdasarkan tarikh mula transaksi.2. Kuncimasuk no.baucar seperti contoh.3. Klik Daftar

  Peringatan :

  1. Pastikan Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul Permulaan.2. Pastikan mendaftar nombor baucar yang baru di setiap awal tahun

  1

  2

  3

  SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM

 • SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM 4

  Klik untuk membuat pembatalan pendaftaran sekiranya tersalah kuncimasuk nombor baucar.

  Klik untuk memberhentikan penggunaan nombor baucar tersebut.

  Daftar no baucar perlu ditutup dan didaftarkan semula pada setiap akhir tahun

  Daftar No. Baucar

 • 5Daftar No. Cek

  1. Kuncimasuk tarikh berdasarkan tarikh mula guna buku cek tersebut. (Kuncimasuk buku cek yang sedang digunakan)

  2. Kuncimasuk no. cek bermula dari nombor cek yang akan digunakan. (sekiranya menggunakan buku cek tahun sebelum ini, kuncimasuk no. cek yang bakal digunakan pada tahun semasa sahaja)

  3. Klik Daftar selepas selesai menguncimasuk semua maklumat.

  1

  2

  3

  SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM

 • 6Bayaran1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh

  transaksi berlaku.

  2. Pilih Bil Maklumat bil akan ditarik dari Modul Daftar Bil

  4. Pilih tarikh berdasarkan tarikh cek ditulis.

  6. Pilih deposit sama ada deposit dibayar bagi bayaran deposit atau deposit diterima bagi bayar balik deposit (jika berkenaan)

  3. Kuncimasuk amaun berdasarkan peruntukan yang digunakan

  7. Klik Simpan apabila selesai menguncimasuk maklumat pembayaran.

  1

  2

  3

  4

  * Dijana secara auto.

  57

  SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM

  6

  5. Pastikan Jumlah Keseluruhan adalah betul

 • 7Senarai Bayaran1. Pilih bulan dan klik Carian.

  1. Klik butang untuk mencetak baucar.

  2. Klik butang untuk mengemaskini maklumat.

  3.Tandakan () pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkandalam bank. (rujuk Penyata Bank bulan semasa)

  4. Klik pada butang untuk membatalkan baucar.

  Perhatian:Sebarang penambahan, pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelahProses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut.

  SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM

 • 8Perlu tandatangan perakuan secara manual.

  Klik butang untuk mencetak baucar.

 • 9Hanya untuk mengemaskini status deposit sahaja. Tarikh Cek tidak boleh dikemaskini.

  Klik butang untuk mengemaskini maklumat.

  SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM

 • 10

  Klik pada butang untuk membatalkan baucar.

  1. Nyatakan sebab pembatalan

  2. Klik Simpan

  SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM

 • 11

  Senarai Bayaran Batal

  Pilih Bulan dan klik Carian

  Submodul ini menyenaraikan semua bayaran yang dibatalkan. Nombor baucar yang dibatalkan akan dipaparkan dalam Buku Tunai Bayaran.

  SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM

 • 12

  Cek Rosak

  * Dijana secara auto.

  1

  2

  3

  1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh cek rosak

  2. Kuncimasuk amaun cek yang rosak ATAU kuncimasuk amaun RM0.00

  3. Catatkan sebab-sebab cek tersebut rosak.

  4. Klik Simpan setelah apabila semua maklumat dilengkapkan.

  4

  Submodul ini untuk digunakan dalam proses pemindahan data dari manual ke sistem.

  SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM

 • 13

  Senarai Cek Rosak

  Pilih Bulan dan klik Carian

  Submodul ini akan menyenaraikan semua cek yang telah rosak.

  SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM

 • 14

  Buku Tunai Bayaran

  Pilih Bulan dan klik Carian

  Peringatan :

  1. Buku Tunai Bayaran hendaklah disemak setiap akhir bulan bagi tujuan mengemaskinimaklumat penerimaan ATAU disemak setiap kali berlaku transaksi bayaran.

  2. Buku Tunai Bayaran perlu dicetak pada setiap bulan.

  SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM

 • 15

  Klik cetak untuk mencetak Buku Tunai ini

 • 16

  Ayat ini akan ditunjukkan apabila klik cetak setelah Pengurus Sekolah membuat pengesahan di Modul Penutupan,

  SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM

 • PROSES KERJA BAYARAN

  Pastikan no baucar dan no

  cek telahdidaftarkan

  Pastikan biltelah

  dikuncimasuk(Modul Daftar

  Bil)

  Rekod Bayaran Cetak BaucarBayaranSemak transaksi

  di Buku Tunai

  Semak transaksidi AkaunSubsidiari

  17SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM

 • MEREKOD BAYARAN

  Pilih Modul Bayaran Submodul Bayaran Rekod tarikh baucar Pilih maklumat bil

  Kunci masuk perihal baucarbayaran.

  Kunci masuk amaun padaperuntukan yang berkenaan Kunci masuk tarikh cek

  Pastikan Jumlah keseluruhantelah dikemaskini. Klik Simpan.

  18

 • LANGKAH MENCETAK BAUCAR

  Klik SenaraiBayaran.

  Klik SenaraiBayaran. Pilih Bulan.Pilih Bulan.

  Pilih No.Baucaryang hendak

  dicetak.

  Pilih No.Baucaryang hendak

  dicetak.Klik CetakKlik Cetak

  19SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM

 • LANGKAH SEKIRANYA CEK ROSAK APABILA BAUCAR TELAH DIKUNCIMASUK

  KlikSenaraiBayaran

  KlikSenaraiBayaran

  Pilih BulanPilih Bulan PilihNo.BaucarPilih

  No.Baucar Klik BatalKlik Batal

  Sediakanbaucarbayarandan cek

  baru.

  Sediakanbaucarbayarandan cek

  baru.

  SemakSenaraiBayaran

  Batal

  SemakSenaraiBayaran

  Batal

  PEMBERITAHUAN :

  Baucar yang batal akan dipaparkan dalam Buku Tunai dengan amaun RM0.00

  20SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM

 • JANAAN BUKU TUNAI TERIMAAN DAN BAYARAN

  Klik Modul Terimaan - Submodul Buku Tunai Terimaan. Pilih Bulan berikutnya. Klik Modul Terimaan - Submodul Buku Tunai Terimaan. Pilih Bulan berikutnya.

  (Pastikan Baki Awal bulan tersebut sama seperti Baki Bawa Hadapan bulan semasa.)

  Klik Modul Bayaran Submodul Buku Tunai Bayaran. Pilih Bulan yang hendak dijana. Klik Modul Bayaran Submodul Buku Tunai Bayaran. Pilih Bulan yang hendak dijana.

  (Pastikan amaun pada Jumlah Bayaran, Baki Bawa Hadapan dan Jumlah Besar adalah betul.)

  Klik Modul Terimaan - Submodul Buku Tunai Terimaan. Pilih Bulan yang hendak dijana. Klik Modul Terimaan - Submodul Buku Tunai Terimaan. Pilih Bulan yang hendak dijana.

  (Pastikan amaun pada Jumlah Terimaan dan Jumlah Besar adalah betul.)

  PERINGATAN:

  a) Pastikan Buku Tunai bulan terdahulu telah dijana terlebih dahulu sebelum memulakan transaksi semasa

  b) Urusniaga transaksi semasa boleh dibuat tanpa perlu menunggu Pengesahan Penutupan Bulanan daripada pengetua.

 • 22

  Mudah nak faham sistem ini, JOM

  KITA BERBENGKEL

  SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM