สรุปรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านโป่งแดง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ปศท.๒ page 1
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านโป่งแดง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ปศท.๒ page 2

สรุปรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านโป่งแดง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ปศท.๒

Embed Size (px)

DESCRIPTION

โครงการนำร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.๒) โรงเรียนบ้านโป่งแดง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Text of สรุปรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านโป่งแดง...

  • 2

  • . 2

    5 21 1. 3

    2. 4 3. 5 4. 5 5. 4

Recommended

View more >