Click here to load reader

5WS JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI I FOLYAMATOKpublicatio.bibl.u-szeged.hu/6583/2/Jelenkori_004_003_004... · 2016-04-11 · 5WS JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI I FOLYAMATOK

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 5WS JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI I...

 • 5 W S

  JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI I

  FOLYAMATOK ••

  IV. évfolyam 3-4. szám 2009.

  SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM • MÉRNÖKI KAR

  Ökonómia és Vidékfejlesztési Intézet

 • Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok Az SZTE Mérnöki Kar Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetének

  tudományos folyóirata

  IV. évfolyam 3-4. szám 2009/3-4.

 • Felelős kiadó: Prof. Dr. Véha Antal dékán

  SZTE Mérnöki Kar

  Főszerkesztők/Editors in chief: Dr. habil. Gulyás László-Dr. habil. Gál József

  Szerkesztőbizottság/Editoríal Board: Dr. PhD Keczer Gabriella

  Dr. PhD Panyor Ágota Dr. PhD Vincze-Lendvai.Edina

  A tanulmányok lektorai:

  A „Régió és agrárgazdálkodás rovat" tanulmányai: Dr. habil. Gál József SZTE MK

  A „Régió és élelmiszergazdaság rovat" tanulmányai: Dr. univ. Kis Mária SZTE MK

  A „Régió és Marketing rovat" tanulmányai: Dr. PhD Vincze-Lendvai Edina SZTE MK

  A „Régió és finanszírozás rovat" tanulmányai: Dr. univ. Gősi János SZTE MK

  A „Régió és versenyképesség rovat" tanulmányi: Dr. habil. Gulyás László SZTE MK

  A „Régió és közlekedés rovat" tanulmányai: Dr. PhD Veres Lajos Dunaújvárosi Főiskola A „Régiók és határok rovat" tanulmányai:

  Dr. PhD Szónokyné Ancsin Gabriella SZTE TTIK

  Technikai szerkesztő/Editorial assistant: Kádas Gabriella

  Nyomda/Printing: Juhász Nyomda (Szeged)

  ISSN: 1788-7593

 • 3

  T A R T A L O M J E G Y Z É K

  Előszó 7

  RÉGIÓ ÉS AGRÁRGAZDÁLKODÁS

  Cehla Béla: Termékpálya-fázisok a juhászaiban 11 Márkus Richárd-Teli Imre-Tóth Tamás-Troján Szabolcs: A repcepogácsa

  felhasználásának lehetősége a sertéstakarmányozásban 16 Móré Mariann: A Magyar Mezőgazdaság folyóirat témaszerkezetének vizsgálata.

  Médiakutatás a tartalomelemzés módszerével 21 Horváth József-Bodnár Károly: Vidékfejlesztési lehetőségek Kakasszéken

  és környékén 26 Csordás László: A turizmus helyzetének változása az Alföldön és a jelenség

  térbeli terjedése Magyarországon 31

  RÉGIÓ ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁG

  Balogh Sándor: „Lifestyle" élelmiszerek: az európai szabályozás 39 Kalmárné Hollósi Erika-Zuzana Vargová: Helyi termékek a vidéki térségek

  társadalmi-gazdasági fejlődésének szolgálatában 44 Polereczki Zsolt-Szente Viktória-Szigeti Orsolya-Szakály Zoltán: Hagyományos

  magyar élelmiszerek - Valódi lehetőség a kisvállalkozások számára? 49 Szabó Sándor-Stárics Roland-Vidéki Imre: A Nyugat-dunántúli régió átalakuló

  élelmiszeripara esettanulmányok tükrében 55 Fojtik János-Kövér Judit: A falusi lakosság affinitása az egészségtudatos

  élelmiszerfogyasztás iránt 64 Nótári Márta-Ferencz Árpád: A hungarikum termékeket fogyasztók

  életstílusának elemzése 69 Kis Mária: Konzervipar és vidékfejlesztés 74

  RÉGIÓ ÉS MARKETING (TELEPÜLÉSMARKETING)

  Hetesi Erzsébet: A válság marketingje? - marketing válsága? A 21. század marketingkihívásai - lesznek-e válaszok? 81

  Vincze-Lendvai Edina: Balatonszárszó imázsvizsgálata 93 Pál Zsuzsa-Pápay Orsolya: A fogyasztók biotermékekkel kapcsolatos ismeretei

  Romániában 99 Dan Cristian Dabija-Monika A. Alt-Ioana N. Abrudan: Empirical

  Considerations Regarding Consumers' Perception on an Emerging Markét. A Case Study on Retailers in Romania 108

  Szabó György: Reprezentatív marketing - versenyképességi pillanatkép 2009-ben a magyar kis- és középvállalatok körében 115

  Boll Anikó: A vevőelégedettség biztosítása az önkormányzatoknál Marketing Controlling segítségével 120

  Marosi Tibor-Makai Andrea: Zöldségsnack-termék célpiacának felmérése 125

 • 4 • Tartalom

  RÉGIÓ ÉS FINANSZÍROZÁS (PÉNZÜGYEK)

  Gáspár Andrea: A magyar adórendszer egyszerűsítésének okai és lehetséges hatásai 133

  Dómján Péter-Turcsányi Katalin: Kihívások és reformok az egészségügyben 138 Katona Klára: Tőkepiaci versenyképesség tényezőinek alakulása Kelet-Közép-

  Európában 143 Mika János-Turcsányi Katalin: Kihívások és reformok a közszektorban 148 Mile Csilla-Végh Katalin-Csath Magdolna-Éger Istvánné-Ivicz Mihály-

  Schattamann Ágnes-Takács László: A magyar és a szlovák kis- és közép-vállalkozói szektor innovációs teljesítményének összehasonlító elemzése 153

  Szabó Ferenc: Az Európai Unió intézményrendszere és működése, a hazai környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési projektek szemszögéből 158

  Gősi János: A magyar gazdaságpolitika néhány jellemzője a konvergencia programok és a világgazdasági válság tükrében 165

  Kiss Gábor Dávid: A kockázati tőkeelemek szerepe a hazai magánnyugdíjalapok portfoliójában 168

  RÉGIÓ ÉS VERSENYKÉPESSÉG

  Szabó Pál: A gazdasági fejlettség tényezőinek regionális különbségei az Európai Unióban 175

  Besze Tamás: Az Európai Unió területfejlesztési politikájának válasza a globális városrégiók gazdasági erőfölényére 180

  Deák István: Megye vagy régió a közigazgatási középszinten? A közigazgatási középszint fejlődésének rövid története 2000-ig 186

  Jakobi Ákos: Térkategóriák és egyenlőtlenségek az információs társadalmi átalakulás korában 191

  Lukács Amarílla: Az üzleti hálózatok és a klaszterek matematikai vizsgálatának lehetőségei 196

  Móricz Ádám: Az információs társadalom finn modellje 202 Nagy Csaba: A nyugat-romániai autóipar - a „globális szállító" 208 Ziegler Éva: A rend világa. Tudásalapú Európa? Kutatás-fejlesztés-innováció

  és a gyakorlati hasznosítás rögös viszonya, célszerű jövője a rendszerelmélet és a rendszerszemlélet tükrében 214

  Hegedűs Gábor: A lakóparkok és lakóparkszerű létesítmények általános jellemzői a magyarországi megyei jogú városokban 219

  Józsa Klára: Települési versenyképesség, települési siker 224

  RÉGIÓ ÉS KÖZLEKEDÉS/LOGISZTIKA

  Győrfly Ildikó: Az elérhetőség modellezési lehetőségei 231 Miszlay Zsolt: Magyarország vasúti infrastruktúrájának alakulása Trianon

  és a Bécsi döntések tekintetében 236 Bajor Tibor: A területfejlesztés folyamatának logisztikai eleméi 242 Zsótér Brigitta: Migrációs folyamatok vizsgálata Mezőhegyesen (1989-2008) 247 Dusek Tamás: Hálózati-, idő- és költségtávolságok összehasonlítása a magyar

  vasúthálózaton 251 Zsótér Brigitta: A közúti forgalom alakulása Mezőhegyesen (1995-2008) 257

 • Tartalom • 5

  RÉGIÓK ÉS HATÁROK (EURORÉGIÓK, HATÁR MENTI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK)

  Hartl Mónika: A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok az Ister-Granum Eurorégió területén. A Mária Valéria Nemzetközi Borút lehetősége 265

  Remenyik Bulcsú-Bujdosó Zoltán: Eurorégiók szerepe a határ menti turisztikai együttműködésben 271

  Suba János: A trianoni hármashatárok kijelölése 276 Pál Ágnes: A Dél-alföldi határvidékek kutatásának rövid története 282 Pap Ági: Határon átnyúló világörökségi helyszínekhez kapcsolódó kérdések 288