62016_raport Pyramid Agregate

 • View
  81

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

raport impact mediu

Text of 62016_raport Pyramid Agregate

 • RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI pentru Realizare bazin piscicol cu exploatare de agregate minerale, perimetrul Visina, S = 2.0 ha, comuna Visina, judetul Dambovita Beneficiar: S.C. PYRAMID AGREGATE COMPANY S.R.L.

  Proiectant: APOMAR CONSULTING 1

  RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

  Realizare bazin piscicol cu exploatare de agregate minerale, perimetrul Visina, S = 2,0 ha, comuna Visina, judetul Dambovita

  Beneficiar: S.C. PYRAMID AGREGATE COMPANY S.R.L.

  SECTIUNEA 1. FUNDAMENTARE

  1.1. INTRODUCERE Prezenta lucrare reprezinta Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului

  si a fost elaborat in vederea obtinerii Acordului de mediu pentru Realizare bazin piscicol cu exploatare de agregate minerale, perimetrul Visina, S = 2.0 ha, comuna Visina, judetul Dambovita, apartinand S.C. PYRAMID AGREGATE COMPANY S.R.L.

  S.C. PYRAMID AGREGATE COMPANY S.R.L. are sediul in sat Valea Mare Podgoria, oras Stefanesti, str. Coasta Campului nr. 176 (cam. 2), judetul Arges, telefon: 0348445841, fax: 0348445842, CUI RO25146681, este inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J03/262/2009 si este reprezentata de d-nul. Enachescu Sebastian, administrator.

  Conform certificatului de inregistrare seria B nr. 1414590, activitatea principala a societatii o constituie ,,Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului cod CAEN 0812.

  1.2. CONTEXT LEGISLATIV Elaborarea Raportului privind impactul asupra mediului se realizeaza conform Ghidurilor

  EIM in vigoare, precum si prin aplicarea recomandarilor din Ghidul sectorial EIA proiecte de constructii autostrazi si drumuri, cuprinse in Anexa I si Anexa II a Directivei EIA transpusa in legislatia nationala prin HG. 445/ din 8 aprilie 2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului, obiectivul principal fiind imbunatatirea calitatii raportului de mediu pentru proiecte propuse spre finantare din fonduri UE.

  Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA) si cele trei revizuiri ulterioare ale acesteia au fost reunite de Comisia Europeana sub forma EIA codificate. Textul acesteia a fost transpus ca Directiva 2011/92.

  Parlamentul European si Consiliul au adoptat Directiva EIA codificata la 13 decembrie 2011, iar textul acesteia a fost publicat la 28 ianuarie 2012 ca Directiva 2011/92/UE. Procesul de revizuire a Directivei EIA se va incheia in cursul anului 2012, atunci cand Comisia isi va prezenta propunerea privind revizuirea directivei codificate.

  1.3. PRINCIPII DE BAZA Directiva EIA este un instrument important pentru abordarea aspectelor de mediu in

  cadrul elaborarii proiectelor de constructie. Modificarile vizeaza simplificarea formatului directivei, facand-o mai clara din punct de vedere juridic, mai accesibila si mai usor de aplicat.

  Evaluarea de mediu este o procedura care asigura faptul ca impactul pe care proiectele de constructie (baraje, autostrazi, aeroporturi, fabrici, proiecte energetice etc.) il au asupra

 • RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI pentru Realizare bazin piscicol cu exploatare de agregate minerale, perimetrul Visina, S = 2.0 ha, comuna Visina, judetul Dambovita Beneficiar: S.C. PYRAMID AGREGATE COMPANY S.R.L.

  Proiectant: APOMAR CONSULTING 2

  mediului sunt evaluate si luate in considerare inainte ca autoritatea competenta a statului membru in cauza sa formuleze o decizie cu privire la aprobarea proiectului.

  EIA urmrete identificarea, descrierea i evaluarea efectelor directe sau indirecte ale

  proiectului asupra: fiinelor umane, florei i faunei; solului, apei, aerului, climei i peisajului; valorilor materiale i bunurilor culturale; interaciunea ntre factorii menionai mai sus. Ca parte a EIA, deintorul proiectului va trebui s ofere o serie de date autoritilor de

  reglementare, printre care: descrierea proiectului, cuprinznd informaii despre zon, mrimea i caracteristicilor

  proiectului; descrierea msurilor luate pentru a reduce i, dac este posibil, a remedia efectele

  adverse semnificative ale implementrii proiectului; datele necesare pentru a identifica i pentru a evalua principalele efecte pe care

  proiectul le-ar putea avea asupra mediului; principalele alternative studiate de proiectant si o indicare a principalelor motive care

  au condus la varianta aleasa, tinnd cont de efectele asupra mediului; un rezumat al informatiilor mentionate mai sus. Toate proiectele cuprinse n Anexa I trebuie supuse unei evaluari de tip EIA, n timp ce

  pentru proiectele cuprinse n Anexa II, statele membre vor decide unde i cnd EIA este necesar, pe baza unor analize de la caz la caz sau la baza unor criterii locale.

  La elaborarea prezentului Raport privind impactul asupra mediului s-au avut n vedere

  urmtoarele elemente: - documente ale societatii comerciale emise de institutii abilitate; - documentatia tehnica prezentata de beneficiar; - documente ale societatii comerciale; - informatii si date culese pe teren; - date continute in anuare si monografii; - literatura de specialitate; - legislatia in domeniu.

  SECTIUNEA 2. DESCRIEREA PROIECTULUI

  2.1. CARACTERISTICILE FIZICE ALE PROIECTULUI SI CERINTE DE

  AMENAJARE SI UTILIZARE A TERENURILOR 2.1.1. Descrierea amplasamentului Bazinul piscicol Visina va fi amplasat in extravilanul comunei Visina, judetul Dambovita

  si va ocupa o suprafata de 2.0 ha, detinuta de S.C. PYRAMID AGREGATE COMPANY S.R.L.

  Suprafata viitorului bazin piscicol, care se va realiza cu exploatarea agregatelor, face parte dintr-o suprafata totala de 20.000 mp.

  Bazinul piscicol Visina va fi amplasat la 0,3 km vest de DJ 611 Brosteni - Petresti, in terasa mal stang a paraului Mierea, invecinandu-se la sud cu paraul Mierea si la nord cu un canal dezafectat, la nord-vest si sud-est cu terenuri agricole.

 • RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI pentru Realizare bazin piscicol cu exploatare de agregate minerale, perimetrul Visina, S = 2.0 ha, comuna Visina, judetul Dambovita Beneficiar: S.C. PYRAMID AGREGATE COMPANY S.R.L.

  Proiectant: APOMAR CONSULTING 3

  Limita sudica a perimetrului se afla la circa 500.0 m de statia de sortare a societatii.

  Coordonatele proprietatii si ale viitorului bazin piscicol

  Punctele care delimiteaza suprafata de 20000 mp, proprietate

  Punctele care delimiteaza viitorul bazin piscicol in suprafata de 17127.0 mp

  NR.PUNCT X Y NR.PUNCT X Y

  1 346167.254 528002.823 A 341192.82 527888.58 2 346177.504 527947.479 B 346188.43 527893.82 3 346192.920 527896.245 C 346172.64 527946.30 4 346200.773 527886.889 D 346163.55 527995.39 5 346035.096 527806.267 E 346025.88 527926.81 6 346026.686 527842.032 F 346036.47 527890.15 7 346031.401 527889.688 G 346031.74 527842.37 8 346019.996 527929.467 H 346038.53 527813.50

  Suprafata terenului prezinta denivelari, are o panta de aproximativ 2.68 dinspre nord-

  vest spre sud-est, cotele terenului variind intre 161.00 mdMN si 159.0 mdMN.

 • RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI pentru Realizare bazin piscicol cu exploatare de agregate minerale, perimetrul Visina, S = 2.0 ha, comuna Visina, judetul Dambovita Beneficiar: S.C. PYRAMID AGREGATE COMPANY S.R.L.

  Proiectant: APOMAR CONSULTING 4

  Accesul in zona se va face pe DJ Brosteni Petresti, pana la podul care traverseaza in

  amonte paraul Mierea in localitatea Brosteni, apoi pe un drum de exploatare, in lungime de 0.5 km, pana la perimetrul Visina.

  De la perimetrul Visina, accesul in statia de sortare se va face pe drumul de exploatare, amplasat pe malul stang al paraului Mierea, in lungime de circa 600.0 m.

  2.1.2. Descrierea amenajarilor existente In zona perimetrului Visina se regasesc borne CSA, care nu intra in zona de exploatare

  si nici in zona de transport. Pe malul stang al raului Neajlov se gasesc doua borne, din care una CSA, iar pe malul

  stang al paraului Mierea se gaseste o alta borna.

  Borna X Y Z Borna nr.3 m.s. Mierea 34555040 528343.88 158.68

  mdMN Borna nr.4 m.s.

  Neajlov(CSA 99) 345309.76 528271.31 159.10

  mdMN Borna nr.1 m.s. Neajlov 345171.59 528382.29 158.45

  mdMN 2.1.3. Descrierea proiectului Scopul investitiei Scopul principal al investitiei il constituie realizarea unui bazin piscicol, prin exploatarea

  agregatelor minerale din perimetrul Visina, cu valorificarea agregatelor. Incadrarea in clasa de importanta Conform STAS 4273/1983 si STAS 5576/88, lucrarile care constituie obiectul prezentei

  documentatii se ncadreaz n clasa a IV-a de importanta, acestea fiind lucrari provizorii. Dup rolul functional al lor, sunt lucrri secundare, neavnd repercursiuni asupra

  zonelor limitrofe. Lucrari de cercetare, deschidere si pregatire In vederea inceperii exploatarii agregatelor minerale din perimetrul Visina, sunt

  necesare lucrari de pregatire a zonei, care constau in: - pregatirea in vederea exploatarii, prin decopertarea perimetrului si depunerea

  stratului vegetal pe laturile perimetrului; - bornarea perimetrului si a profilelor de exploatare, a pilierilor de siguranta; - imprejmuirea perimetrului. Lucrari proiectate- balastiera Visina Exploatarea perimetrului Visina, in vederea realizarii bazinului piscicol, presupune

  lucrari de excavatii pe o adancime medie de 5.8 m, la 3.0 m sub nivelul hidrostatic, pe o lungime medie de 170.0 m si latime medie de 118.0 m.

  Datele tehnice ale perimetrului care se va exploata: - sectiune de excavare trapezoidala - taluze 1:1 - adancime maxima de excavare: 5.8 m

 • RAPORT LA