Click here to load reader

Achmea Jaarbericht 2010

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het Jaarbericht 2010 van Achmea.

Text of Achmea Jaarbericht 2010

 • JAARBERICHT

 • ONSJAARBERICHT

  Dit is het jaarbericht van Achmea. Wij geven hierin een beeld van onze organisatie, onze medewerkers, ons mvo-beleid, onze merken en onze toekomst. Naast dit jaarbericht brengt Eureko, ons moederconcern, een Financieel Jaarverslag en een (digitaal) mvo-verslag uit over 2010.

 • JAARBERICHT ACHMEA 2010 WWW.ACHMEA.NL

  3

  Voorwoord 05

  Profiel 10

  Dit is Achmea 12

  Zo werkt Achmea 16

  Aandeelhouders 20

  Wij zijn Achmea 24

  Feiten & Cijfers 28

  Samenvatting resultaten 2010 32

  200 jaar jong: Terug naar onze coperatieve roots 36

  Samenleving: Achmea en MVO 42

  Blik op de toekomst 45

  Onze merken 50 Interpolis

  Zilveren Kruis Achmea

  Agis Zorgverzekeringen

  FBTO

  Centraal Beheer Achmea

  Avro Achmea

  Syntrus Achmea

  Achmea Vitale

  Inshared

  ACHMEA JAARBERICHT 2010

 • JAARBERICHT ACHMEA 2010 WWW.ACHMEA.NL

  4

  WILLEM VAN DUIN, VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

 • JAARBERICHT ACHMEA 2010 WWW.ACHMEA.NL

  5

  Achmea staat midden in de samenleving. We zijn ontstaan uit samen-werkingsverbanden van boeren, werkgevers, werknemers en van zieken-fondsen. Als grote coperatieve verzekeraar kunnen wij een substantile bijdrage leveren aan het goed functioneren van de maatschappij. Ga maar na: ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens heeft wel een verzekering of pensioen via Achmea. We voelen dat als een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat wordt zichtbaar in onze manier van werken. Wij willen een bedrijf zijn met betrokken mensen, waar de klant zich goed verzekerd weet.

  Ook in 2010 heeft de verzekeringssector en dus ook Achmea nog de nasleep gevoeld van de financile crisis en de vertrouwenscrisis diedaar het gevolg van was. Het ergste lijkt achter de rug, maar er zijn nog serieuze vraagstukken. Onze klant verwacht een andere aanpak van ons dan in het verleden. Meer dan ooit is het tijd om terug te grijpen naar onze coperatieve wortels. Samenwerken staat daarin centraal. Met elkaar en voor elkaar.

  Aan het herstel van vertrouwen werken wij samen met de branche. Als lid van het Verbond van Verzekeraars nemen we actief deel aan het programmaVerzekeraars Vernieuwen. Eind 2010 is het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV), n van de initiatieven van dit programma, uitgereikt aan onder meer zes van onze merken. Een branchebreed klanttevreden-heidsonderzoek laat zien dat klanten best tevreden zijn met hun verzeke-raar. Achmea Leven scoort gemiddeld een 7,3 (branche gemiddelde 7,1), Achmea Zorg een 7,6 (gelijk aan het branche gemiddelde) en Achmea Schade zelfs een 7,8 (branche gemiddelde 7,7). Desondanks is er werk aan de winkel. Waarmaken wat we onze klanten beloven, is de komende jaren prioriteit nummer n.

  VOORWOORD

 • JAARBERICHT ACHMEA 2010 WWW.ACHMEA.NL

  6

  SPEELVELD

  Niet alleen de ogen van de klant, ook de ogen van belangenbehartigers en de politiek zijn op ons gericht. Veel van onze bedrijfsvoering wordt in meer of mindere mate gereguleerd vanuit Den Haag en Brussel. Nieuwe (Europese) regelgeving voor verzekeraars zoals Solvency II stelt onder meer belangrijke eisen aan de hoeveelheid kapitaal die wij moeten aan-houden. Dat heeft nu al een groot effect op onze organisatie en dat zal nog toenemen. Wijzigingen in het pensioenstelsel en op deelmarkten, onder andere door de komst van nieuwe toetreders, vragen ook om aanpassingen van ons. Internet en social media maken dat ons speelveld verandert. Dat alles vraagt dat we ons opnieuw beraden op wie wij zijn enhoe wij willen werken.

  TERUGBLIK OP 2010

  De in 2009 aangekondigde strategie kent als prioriteiten voor de komende jaren kostenreductie, continue verbetering, terug gaan van complexiteit naar eenvoud, revitaliseren van onze coperativiteit, vakmanschap en keuzes maken in onze portfolio. In 2010 hebben we voor onze stakeholdersgroepen al verschillende resultaten kunnen noteren. Onze klanten zijn wij tegemoetgekomen met een coulante regeling op het gebied van beleggingsverzekeringen. Zes labels voldoen zoals gezegd al aan het Keurmerk voor Verzekeren en de overige zullen als het aan ons ligt snel volgen. Dat streven naar kwaliteit past ook bij ons. Ons klantenonderzoek laat goede resultaten zien. We hebben diverse samenwerkingsovereenkomsten gesloten met nieuwe en bekende businesspartners. We zijn trots op de hoge score die medewerkers in 2010 gaven voor medewerkerbetrokkenheid, het is zelfs de hoogste ooit. We prijzen ons ook gelukkig dat onze medewerkers meedenken via de medezeggenschapsorganen die zowel zorgvuldig als met daadkracht adviezen uitbrengen. We zijn er trots op dat we zijn uitgeroepen tot de op een na populairste werkgever en zelfs tot beste werkgever voor ouders met kinderen.

 • JAARBERICHT ACHMEA 2010 WWW.ACHMEA.NL

  7

  We hebben een stabiele aandeelhoudersbasis. Het kapitaal waarin onze aandeelhouders hebben voorzien ten tijde van de crisis, hebben we kunnen terugbetalen in de vorm van dividend. Tegelijkertijd is ons vermogen terug op het niveau van voor de crisis. Het belang van de Vereniging Achmea, en dus het belang van onze klanten, in ons bedrijf is verder toegenomen.

  Onze kredietbeoordeling is sterk verbeterd. Dat de kredietbeoordelaar Standard & Poors in 2010 ons het predicaat stabiel heeft gegeven, bevestigt eens te meer dat we op de goede weg zijn. Aan onze kapitaal positie kende Standard & Poors de kwalificatie very strong in amount and quality toe.

  SAMEN VERDER: 2011

  Maar we zijn er nog niet. In 2010 hebben we hard gewerkt om de schaal-voordelen die wij als grootste verzekeraar van Nederland hebben, te benut-ten. Synergie is het centrale woord in de verandering van onze organisatie met als doel efficinter en effectiever werken, met kostenbesparing als gevolg. Ook zijn onze winstgevendheid en kapitaalpositie sterk verbeterd.

  In 2011 gaan we door met zoeken naar continue verbetering, met besparen, werken aan eenvoud en met verder versterken van onze commercile kracht. Het resultaat van die inspanningen komt ten goede aan de klant, die immers meer waar krijgt voor zijn geld.

  In 2011 vieren we dat Achmea 200 jaar bestaat. Op onze eigen wijze staan we stil bij het jaar 1811, toen een groep Friese boeren overeenkwam samen risicos te dragen die voor elk van hen afzonderlijk te groot waren. Met elkaar en voor elkaar. Zo was het toen en zo is het nu nog. Daar is in 200 jaar tijd helemaal niets aan veranderd.

  Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuurmaart 2011

 • CINDY VAN DE PAS, VOND ALS FACILITY MANAGER EEN NIEUWE

  UITDAGING BINNEN ACHMEA, KERNLOCATIE TILBURG

 • JAARBERICHT ACHMEA 2010 WWW.ACHMEA.NL

  10

  PROFIEL

  Het Nederlandse Achmea maakt deel uit van Eureko, een toon-aangevende organisatie in financile dienstverlening met naast Nederland activiteiten in zeven Europese landen, waaronder Griekenland, RusIand en Turkije. Het hoofdkantoor van Eureko Achmea is gevestigd in Zeist.

  Wij zijn ontstaan uit coperaties en onderlingen, met als grootste aandeelhouders Vereniging Achmea en de Rabobank;

  Wij zijn uitgegroeid tot de grootste verzekeraar van Nederland en daarnaast actief in Europa, maar we hebben ons sociale karakter behouden;

  Wij staan midden in de samenleving. We komen immers voort uit samenwerkingsverbanden van boeren, van werkgevers en werknemers en van ziekenfondsen;

  Ons vier-stakeholdermodel verbindt klanten, medewerkers, aandeel-houders en businesspartners onlosmakelijk met elkaar. De klant heeft hierbij wel een streepje voor.

  INNOVATIEPLATFORM 1POWER WINT PRIJS

  Achmeas innovatieplatform 1Power heeft de prijs voor beste interactieve

  site gewonnen. In 2010 kreeg 1Power de prijs tijdens de Dutch Interactive

  Awards die zijn georganiseerd door Emerce, een tijdschrift en website over

  elektronische commercie.

 • JAARBERICHT ACHMEA 2010 WWW.ACHMEA.NL

  11

  ONZE BUITENLANDSE ACTIVITEITEN

  Eureko is naast Nederland actief in zeven andere landen, waar de Nederlandse expertise gecombineerd wordt met marktkennis en met partners ter plaatse. Vergeleken bij de Nederlandse situatie is de positie van Eureko daar meer bescheiden. Op deze manier zijn we aanwezig in Turkije, Griekenland, Rusland, Ierland, Slowakije, Roemeni en Bulgarije. We richten ons in die landen als innovatieve speler op selecte markten. In sommige van deze landen hebben we inmiddels al een sterke positie opgebouwd.

  Operating Companies Eureko

  BulgariaGreece

  Nederland

  Ierland

  Slowakije

  Roemeni

  Turkije

  BulgarijeGriekenland

  Rusland

 • JAARBERICHT ACHMEA 2010 WWW.ACHMEA.NL

  12

  Holding Achmea, Zeist

  DIT IS ACHMEA

  Achmea is de paraplu voor een selecte groep merken op het gebied van schade-, zorg-, inkomen- en levensverzekeringen. We verzorgen daarnaast bancaire en hypothecaire diensten, alsmede pensioenadministraties. Onze arbo-, preventie- en rentegratiediensten zijn gericht op de preventie van ziekteverzuim bij onze klanten en het zo snel mogelijk weer aan het werk helpen van mensen.

  Afhankelijk van hun behoefte kunnen klanten onze producten en diensten op verschillende manieren afnemen: direct, via telefoon of internet, via tussenpersonen of via banken. Steeds meer consumenten hebben behoefte aan de flexibiliteit van verzekeren via het internet.

  MET ELKAAR EN VOOR ELKAAR

  Coperatie en solidariteit zitten sinds onze oprichting in 1811 in onze genen. Achmea is opgericht door boeren, waarna werkgevers- en werk-nemersorganisaties, ziekenfondsen en onderlinge waarborgmaatschappijen deel zijn gaan uitmaken van ons bedrijf. Stuk voor stuk bedrijven met een bepaalde rol in hun omgev