Click here to load reader

Activiteitenboek voor de vluchtelingen in · PDF file 2017. 5. 9. · 2 Activiteitenboek voor de vluchtelingen in Tilburg Tilburg is een stad die staat voor een sociaal asielbeleid

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Activiteitenboek voor de vluchtelingen in · PDF file 2017. 5. 9. · 2...

 • 2017

  Activiteitenboek voor de vluchtelingen in Tilburg

 • 1

 • 2

  Activiteitenboek voor de vluchtelingen in Tilburg

  Tilburg is een stad die staat voor een sociaal asielbeleid. De bedoeling is dat vluchtelingen zo snel mogelijk meedoen in Tilburg en dat wie het nodig heeft passende ondersteuning krijgt, zoals alle Tilburgers. Daarom is dit activiteitenboek gemaakt. Dit boek geeft een antwoord op de vraag: wat is er in Tilburg voor vluchtelingen te doen? Zodat zij contacten kunnen leggen met Tilburgers en kunnen meedoen in de maatschappij. Voor je ligt een overzicht van de activiteiten en initiatieven die de stad biedt voor vluchtelingen.

  De onderwerpen die centraal staan, zijn:

  - Ontmoeting - Opleiding - Hulp en ondersteuning - Sport en bewegen - Kinderactiviteiten - Taal - Creativiteit

  Elke dag is er wel iets te doen in Tilburg. Kijk in dit boekje welke activiteiten er zijn. Bezoek de site of Facebookpagina of bel naar het aangegeven telefoonnummer als je meer wilt weten over de organisatie of activiteit. Vraag gerust hulp van anderen als er iets onduidelijk is. Achterin dit boek wordt ook een overzicht gegeven van Tilburgse organisaties op het gebied van sport, religie, hulp, tweedehands spullen, waar je altijd welkom bent om langs te komen en aan te sluiten.

  Dit activiteitenboek is tot stand gekomen in samenwerking met Ruimhartig Tilburg en gemeente Tilburg. Ruimhartig Tilburg bestaat uit de volgende organisaties: Contourdetwern, het Ronde Tafelhuis, MST, PortAgora, het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Nederland, Zusters van Liefde, het Peerke Donders Park en de Protestantse gemeente. De Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal (SNV) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben bij de totstandkoming van het activiteitenboek geadviseerd. Meer informatie kunt u vinden op www.ruimhartigtilburg.nl en op www.tilburg.nl/vluchtelingen.

  http://www.ruimhartigtilburg.nl/ http://www.tilburg.nl/vluchtelingen

 • 3

  Activities brochure for refugees in Tilburg

  The City of Tilburg is proud of its socially conscious refugee policy. Our aim is to involve refugees in the life of the city as quickly as possible and to provide the right support for those who need it, as we do for every resident of Tilburg. That’s why we have put together this activities brochure. The brochure contains an overview of all the activities and initiatives in Tilburg aimed at welcoming refugees to the city and promoting contact with local residents. Its central themes are: - Social interaction - Education - Help and support - Sports - Activities for children - Language - Creativity Tilburg is a lively city, with lots going on every day. Use this brochure to stay up-to-date on upcoming activities. If you want to find out more about an organization or activity, visit their website or Facebook page, or just give them a call. Don’t hesitate to ask for help if something isn’t clear to you. At the back of the brochure, you will find a list of organizations in Tilburg where you are always welcome to stop by or join in: sports clubs, religious organizations, charity stores and organizations that offer help and support. This activities brochure was developed in cooperation with Ruimhartig Tilburg (Hospitable Tilburg) and the City of Tilburg. Ruimhartig Tilburg is a network consisting of the following organizations: ContourdeTwern, the Ronde Tafelhuis, MST, Port Agora, the Red Cross, the Dutch Council for Refugees, the Sisters of Charity, the Peerke Donders Park and the Protestant Church. Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal (a regional branch of the Dutch

  Council for Refugees) and the Central Agency for the Reception of Asylum Seekers were consulted in

  the making of this publication. For more information, please go to www.ruimhartigtilburg.nl or

  www.tilburg.nl/vluchtelingen.

 • 4

  Tilburg ئجين ي ينبورغ لّل أنشطة كتاب

  في أقرب وقت ممكن في تيلبورغ وأن أولئك الذين ونجئين يشاركجوء االجتماعي. والقصد من ذلك هو أن الل الل سياسة ورغ مدينة تمثل تيلب

  .ةنشطلألهذا الكتاب وضعلذلك تم فتيلبورغ. سكان جميع ة مثل المناسبيتلقون المساعدة يحتاجون الى المساعدة

  تيلبورغ ويمكن أن سكان مع أن يتواصلوابحيث يمكن وذلك جئين. والمبادرات التي تقدمها المدينة لل ةنشطلألعلى فكرة عامة يحتوي هذا الكتاب

  في المجتمع. واشاركي

  ساسية هي:األ واضيعالم

  اللقاءات -

  التدريب -

  مساعدة ودعم -

  الرياضة والتمارين الرياضية -

  أنشطة األطفال -

  اللغة -

  اإلبداع -

  الموقع اإللكتروني أو صفحة راجع. الموجودة في هذا الكتاب ما هي األنشطة أنظر. كل يوم في تيلبورغ االقيام به مكنيديدة عء اشيأهناك

  طلب مساعدة من اآلخرين إذا كان الرجاء. األنشطةإذا كنت تريد أن تعرف المزيد عن المنظمة أو شار اليهالفيسبوك أو اتصل برقم الهاتف الم

  والدين والمساعدات واألشياء الرياضة التي تهتم بتيلبورغ في عامة عن المنظمات فكرةهذا الكتاب تجد في آخرواضح. هناك شيء غير

  .اليها واالنضماممر عليها لت دائما المستخدمة والتي ترحب بك

  من Ruimhartig Tilburg مؤسسة ن تكو تتيلبورغ. وبلديةRuimhartig Tilburg ن مع مؤسسة بالتعاو لألنشطةهذا الكتاب وضعتم جئين الل العمل لفائدة ، والصليب األحمر وMST ،PortAgoraوhet Ronde Tafelhuis ، وContourdetwernالمنظمات التالية:

  .والكنيسة البروتستانتية Peerke Donders الحديقة العامة، وZusters van Liefde هولندا، راهبات المحبة

  جئين برابانت الوسطى الل والعمل لفائدةالجدد مؤسسة القادمين توقد نصح (SNV) المركزي الستقبال طالبي اللجوء )والجهاز COA وضع( في

  .لألنشطةكتاب هذا ال

  www.ruimhartigtilburg.nl على موقعمزيد من المعلومات تجد على موقع و www.tilburg.nl/vluchtelingen

 • 5

  Ontmoeting

  Tijd voor jezelf

  Organisatie Feniks Tilburg

  Beschrijving Elke maandagochtend kunt u binnenlopen bij Feniks Tilburg en kunt u andere vrouwen ontmoeten en spreken.

  Locatie NS Plein 17 (Tilburg Oud-Noord )

  Voor meer informatie: www.fenikstilburg.nl/Aanbod.html

  Inloop huiskamer

  Organisatie Het Ronde Tafelhuis

  Beschrijving Elke werkdag kunt u binnenlopen bij het Ronde Tafelhuis om andere mensen te ontmoeten en te spreken.

  Locatie Wagnerplein 101 (Tilburg Noord)

  Voor meer informatie: www.rondetafelhuistilburg.nl tel: 013-4553798

  http://www.fenikstilburg.nl/Aanbod.html http://www.rondetafelhuistilburg.nl/

 • 6

  Ontmoeting

  De Kroon - Van en Voor Vrouwen

  Organisatie Nexus Social Expertise

  Beschrijving Vrouwen komen wekelijks bij elkaar van 10:00 uur - 14:00 uur. Zij bespreken thema’s, leren van elkaar, organiseren ontspannende activiteiten en hebben plezier.

  Locatie Berglandweg 42 (Tilburg Oud-Zuid)

  Voor meer informatie: www.nexus-se.nl tel: 06-18633375

  Welkom Gegeten

  Organisatie De Wijk Helpt

  Beschrijving U bent uitgenodigd om u aan te melden voor het eten. Er wordt gekookt door vrijwilligers,

  bestaande uit Nederlanders en nieuwe Nederlanders. De groep eters is ook gevarieerd.

  Heeft u recht op de Meedoenregeling? Dan kunt u voor €3,00 mee-eten.

  Locatie Galjoenstraat 35-37 (Tilburg Oud-Zuid)

  Voor meer informatie: www.dewijkhelpt.nl e-mail: [email protected]

  Let op: zijn kosten aan verbonden: €5,- of €3,- als u recht heeft op de Meedoenregeling.

  http://www.nexus-se.nl/ http://www.dewijkhelpt.nl/ mailto:[email protected]

 • 7

  Ontmoeting

  Freezone

  Organisatie R-newt

  Beschrijving Jongeren vanaf 12 jaar zijn elke dinsdagavond welkom in de discoruimte. Je kunt hier allerlei leuke activiteiten doen, maar er wordt vooral gekeken naar wat jij wil. Waar ligt jouw talent? Wat heeft jouw interesse? Samen met jou zorgen wij ervoor dat activiteiten of voorlichtingen waardevol voor je zijn.

  Locatie Wassenaerlaan 38 (Tilburg Oud-Zuid)

  Voor meer informatie: www.r-newt.nl e-mail: [email protected]

  Meet en Eat

  Organisatie R-Newt en Contourdetwern

  Beschrijving Elke dinsdagmiddag van 14:00 - 19:00 uur en donderdagochtend van 09:00 - 14:00 uur zijn jongeren tussen de 18 en 25 jaar welkom bij R-newt om samen te eten.

  Locatie V39, veemarktstraat 39 (Tilburg)

  Voor meer informatie: Aanmelden kan via [email protected]

  http://www.r-newt.nl/ mailto:[email protected]

 • 8

  Ontmoeting

  Inloopavond

  Organisatie R-newt

Search related