Click here to load reader

Adrese udruženja Vojvodine 2009

 • View
  264

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of Adrese udruženja Vojvodine 2009

 • 1

  ADRESE UDRUENJA U VOJVODINI 2009

  AKALIJE MATICA AKALIJA Adresa: 21000 Novi Sad, Jevrejska 27 www.ashkali.org.yu Telefon: 021/6616-213, 063/871 9 776 Predsednik: Abedin-Dino Toplica

  BUGARI BUGARSKO KULTURNO DRUTVO "TRANDAFER " Adresa: 23205 Belo Blato, Ribniarska 16 Telefon: 023/889-022 Predsednik: Nikola Kalapi Delatnost: obuhvataju sve aspekte delovanja u cilju ouvanja i razvijanja kulture, obiaja i tradicije

  banatskih Bugara Palena KUD BANATSKIH BUGARA PALENA "IVANOVO 1868" Adresa: 26233 Ivanovo, Dee era 62 Telefoni (usluni) MZ Ivanovo: 013/629-108, Zadruga Ivanovo 013/629-130 Predsednik: Stojan Vasiliin Delatnost: negovanje i uvanje narodnih obiaja, jezika i kulture banatskih Bugara-Palena u cilju

  razvijanja kulture u sredini u kojoj drutvo ivi i deluje i to u lokalnim, regionalnim, nacionalnim i meunarodnim okvirima

  DRUTVO ZA BUGARSKI JEZIK, KNJIEVNOST I KULTURU NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Vojvode Putnika 2 Telefon: 021/57-177, 021/57-528 i 064/170-5732 Predsednik: Evtimov arko Delatnost: negovanje kulturnih vrednosti bugarske nacionalne zajednice u Vojvodini, posebno negovanje

  jezika i knjievnosti i meusobno proimanje kultura nacionalnih zajednica u AP Vojvodini

  BUNJEVCI BUNJEVAKI NACIONALNI SAVET Adresa: 24000 Subotica, Cara Jovana Nenada 15/5 Telefon: 024/554-881 E-mail: [email protected] Predsednik: Nikola Babi

  *

  * *

  KUD "LEME" Adresa: 25211 Svetozar Mileti, Beogradska 25/A

 • 2

  Telefon: 025/840-471 Predsednik: Bagi Marija Delatnost: negovanje kulture i folklora Bunjevaca, regionalno i nacionalno negovanje tradicija i obiaja

  Bunjevaca KUD "BUNJEVAKA GRANA" Adresa: 25210 onoplja, Nikole Tesle 21 Telefon: 025/844-216 Predsednik: Bogniar Estera Delatnost: odravanje obiaja Bunjevaca onoplje i okoline UDRUENJE GRAANA "BUNJEVAKO KOLO" Adresa: 25000 Sombor, trosmajerova 11 Telefon: 025/22-306 Predsednik: Bonjak uro Delatnost: negovanje tradicija nacionalnih manjina BUNJEVAKA MATICA SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Korzo 8 Telefon: 024/557-213, 562-182 telefaks: 024/562-182 Predsednik: Blesi Karlo Delatnost: negovanje nauke, kulture i knjievnosti Bunjevaca, izdavaka i informativna delatnost na

  teritoriji Srbije i Crne Gore i Maarske BUNJEVAKI KULTURNI CENTAR SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Lazara Baia 2 Telefon: 024/27-269, 063/590-240 i 063/889-6065 Vrilac dunosti predsednika: Miroslav Vojni Hajduk Delatnost: negovanje kulture, obiaja i tradicije Bunjevaca na lokalnom, nacionalnom i meunarodnom

  nivou KPD "JEDINSTVO-EGYSG", ODBOR ZA NEGOVANJE BUNJEVAKE KULTURE, OBIAJA I TRADICIJE Adresa: 24210 Bajmok, Moe Pijade 19 Telefaks: 024/762-288 Predsednik odbora: Bereti Pere Delatnost: negovanje obiaja, kulture i tradicija Bunjevaca BUNJEVAKI KULTURNI CENTAR TAVANKUT Adresa: 24214 Tavankut, Donji Tavankut 12 Telefon: 024/767-410 i 767-001 Predsednik: Duli Petar Delatnost: neguje i uva osobenosti bunjevake nacionalne zajednice i odrava i razvija veze sa

  Bunjevcima u AP Vojvodini i u Maarskoj KULTURNO-UMETNIKO DRUTVO "BUNJEVKA" Adresa: 24000 Subotica, Marije Bursa 8 Telefon: 024/557-937 Predsednik: Kata Kunti Delatnost: ouvanje obiaja i kulture Bunjevaca

  ESI UDRUENJE GRAANA "ESKE BESEDY" Adresa: 26340 Bela Crkva, Prvi oktobar 42 Telefaks: 013/853-659

 • 3

  Predsednik: Jozef Mare Delatnost: kulturno-obrazovno udruenje graana u cilju ouvanja jezika, kulture, obiaja i tradicije eke

  nacionalne manjine u AP Vojvodini. Drutvo deluje unutar Dravne zajednice SCG, ali i na meunarodnom planu

  NEVLADINA ORGANIZACIJA KPU "EI JINHO BANTU Adresa: 26340 Bela Crkva, Dejana Brankova 1 Telefaks: 013/352-689 i 013/851-542 e-mail: [email protected], [email protected] i [email protected] Predsednik: Krian Vlastenka Delatnost: izraavanje, negovanje i uvanje nacionalnog identiteta, negovanje i ouvanje kulturnog naslea,

  razvoj, jaanje i produbljivanje drutvene, prosvetne i kulturne saradnje eha sa narodima i nacionalnim manjinama u Srbiji i Crnoj Gori

  HRVATI HRVATSKO NACIONALNO VIJEE Adresa: 24000 Subotica, Preradovieva 4 Telefon: 024/556-898 E-mail: [email protected] Predsednik: Josip Pekanovi

  * * *

  KPZ HRVATA "OKADIJA" Adresa: 25264 Sonta, Mandinovci 29 Telefon: 025/792-275, 025/792-054 Predsednik: Dejan Bukovac Delatnost: negovanje kulturne batine Hrvata, sakupljanje i obrada literature, broura i sl. sa tematikom

  vojvoanskih Hrvata, rad u razliitim kulturnim sekcijama

  HRVATSKA UDRUGA KULTURE "LAJO BUDANOVI" Adresa: 24217 Mala Bosna, Subotika 12 Telefon: 024/796-001 Predsednik: Anelka Skenderovi Delatnost: folklorna delatnost, nacionalni i teritorijalni aspekt u dravi i inostranstvu (Maarska, Hrvatska) HKPD "JELAI" Adresa: 21131 Petrovaradin, tosmajerova 20 Telefon: 021/6433-758 i 021/6431-565 Predsednik: Petar Barbek Delatnost: razvija i neguje kulturu, kulturnu tradiciju i obiaje Hrvata prvenstveno u Petrovaradinu i Sremu,

  ali i na teritoriji Republike Srbije MATICA HRVATSKA SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Masarikova 70 Telefon: 024/35-085 Predsednik: Stipan Stanti Delatnost: kulturno-prosvetna ustanova koja se brine o ouvanju kulturnog i nacionalnog identiteta svih

  Hrvata na teritoriji Srbije i Crne Gore HKPD "MATIJA GUBEC"

 • 4

  Adresa: 22400 Ruma, Glavna 247 Telefon: 022/423-885 Predsednik: Zlatko Kolari Delatnost: rad velikog tamburakog orkestra, folklorne i dramske sekcije, rad kole za tamburu,

  organizovanje predavanja iz poljoprivrede, promocije knjiga, saradnja sa srodnim drutvima iz zemlje i inostranstva

  HKPD "SILVIJE STRAHIMIR KRANJEVI" Adresa: 25275 Baki Breg, Jugoslovenska 20 Telefon: 025/809-203 i 025/809-013 Predsednik: Tubi Adam Delatnost: kulturno-obrazovna i umetnika delatnost, lokalna delatnost na podruju Mesne zajednice Baki

  Breg, saradnja sa slinim drutvima u Srbiji i Crnoj Gori HKPD "TOMISLAV" Adresa: 22308 Golubinci, urevska 6 Telefon: 022/381-356 Predsednik: Mato Groznica Delatnost: razvija i neguje kulturu, kulturne tradicije i obiaje Hrvata, kao i drugih naroda u Sremu, AP

  Vojvodini, Republici Srbiji i ire, naroito u oblastima muzike, folklora, likovne umetnosti, dramsko-recitatorske umetnosti, rukotvorina i dr.

  HKUPD "DUKAT" VAJSKA-BOANI Adresa: 21426 Vajska, Dr Nenadovia 19 Telefon: 021/775-512 Predsednik: Pavle Peji Delatnost: drutvo deluje u sekcijama dramskoj, literarnoj, folklornoj i muzikoj za sada samo na lokalnom

  nivou. Kasnije se planira irenje delatnosti i van okvira ovih mesta. HKUD "BAJMOK" Adresa: 24210 Bajmok, Trg M. Tita 2 Telefon: 024/763-019 i 064/273-567 Predsednik: Petar Skenderovi Delatnost: negovanje i ouvanje kulturnog naslea hrvatskog naroda HKUD "LJUTOVO" Adresa: 24215 Ljutovo, (u Domu kulture) Slobodana Principa Selje 3 Telefon: 024/767-517 faks: 024/767-021 Predsednik: Tilka Horvat Delatnost: kulturno-umetniki rad u okviru dramske, folklorne, tamburake i slamarske sekcije, deluju u

  svim aspektima koji su navedeni NOVINSKO-IZDAVAKA USTANOVA "HRVATSKA RIJE" Adresa: 24000 Subotica, Trg Cara Jovana Nenada 15/II Telefon: 024/553-355 i 024/551-578 v.d. direktor i v.d. odgovorni urednik: Zvonimir Perui Delatnost: izdavanje novina na hrvatskom jeziku HKPD "STJEPAN RADI" Adresa: 22323 Novi Slankamen, Cara Duana 163 Telefon: 022/591-479 Predsednik: Ivan Rukavina Delatnost. kulturno-prosvetni rad u svim aspektima, folklorno, likovno i muziko odeljenje HKPD "MATIJA GUBEC" Adresa: 24214 Donji Tavankut, Marka Orekovia 7 Telefon: 024/767-171 i 767-006, faks 024/767-048 Predsednik: Branko Horvat Delatnost: kulturno-prosvetna delatnost Hrvata-Bunjevaca na svim nivoima

 • 5

  HKPD "URIN" Adresa: 24213 urin, Borisa Kidria 7a Telefon: 024/768-685 Predsednik: Ivan Duli Delatnost: negovanje kulturnih obiaja Hrvata, lokalni aspekt delovanja HRVATSKA ITAONICA Adresa: 24000 Subotica, Beogradski put 52 Telefon: 024/554-896, faks 024/551-036 Predsednik: Katarina elikovi Delatnost: od nacionalnog znaaja za hrvatsku manjinu prikupljanje i uvanje pisane batine, organizacija

  knjievnih veeri, naunih skupova, javnih tribina s tematikom iz knjievnosti i jezika, istorije, izdavaka i kulturno-obrazovna delatnost

  HRVATSKI INFORMATIKI CENTAR Adresa: 24000 Subotica, Ivana Milutinovia 43/7 Telefon: 063/777-5196 Predsednik: Zoran Vojni Tuni Delatnost: inform. poslovima kompjuterska obrada podataka i informatizacija Hrvatske nacionalne

  zajednice u Srbiji i Crnoj Gori KUD HRVATA "BODROG" Adresa: 25272 Baki Monotor, Vladimira Nazora 95 Telefon: 025/807-915 i 025/807-891 Predsednik: Stipan imunov Delatnost: njegovanje okakih obiaja i pesama, dramska sekcija u zaetku, kolovanje muziara na

  narodnim instrumentima u Somboru, delovanje na lokalnom nivou HKUD "KNEZI STIPAN IMETA" Adresa: 25211 Svetozar Mileti, Vladimira Nazora 1 Telefon: 063/811-64-37 Predsednik: Marina ajin Delatnost: negovanje jezika, kulture i tradicije bakih Hrvata, izdavatvo, odravanje veza sa hrvatima u

  okolnim zemljama HKUD "VLADIMIR NAZOR" Adresa: 25000 Sombor, Venac Radomira Putnika 26 Telefon: 025/38-173, telefaks: 025/26-019 e-mail: [email protected] Direktor: ima Rai Delatnost: negovanje i razvoj jezika i kulture bakih Hrvata, okaca i Bunjevaca. Lokalno, regionalno,

  nacionalno i meunarodno delovanje. Folklorna, dramska, tamburaka, ahovska, likovna, literarna, grnarska i ritmika sekcija. Izdaje list "Miroljub"

  HRVATSKI KULTURNI CENTAR "SRIJEM" Adresa: 22000 Sremska Mitrovica, Dioklecijanova 57/16 Telefon: 022/216-102 Predsednik: Zdenko akovi Delatnost: bavi se uvanjem jezika, kulture, obiaja i tradicija hrvatske nacionalne zajednice u Sremu i ire HRVATSKI KULTURNI CENTAR "BUNJEVAKO KOLO" Adresa: 24000 Subotica, Preradovieva 4 Telefon: 024/555-589 Predsednik: Mirko Ostrogonac Delatnost: prikuplja, uva, neguje i prikazuje ukupnu kulturnu batinu Hrvata, Bunjevaca i okaca i stvara

  uslove za kulturno stvaralatvo kroz odgovarajue sekcije podrava, pomae i animira rad i entuzijazam velikog broja hrvatske inteligencije i entuzijasta

  PUKA KASINA 1878 Adresa: 24000 Subotica, Svetozara Markovia 14

 • 6

  Telefon: 024/546-415 Predsednik: Ivan Rudinski Delatnost: nestranako, nevladino i neprofitno udruenje bakih Hrvata, Bunjevaca i okaca u cilju

  naunog, kulturnog, prosvetnog i strunog usavravanja i delovanja HRVATSKO DRUTVO ZA POMO UENICIMA "BELA GABRI" Adresa: 24000 Subotica, Dinka imunova 8 Telefon: 024/552-719 Predsednik: Ervin elikovi Delatnost: fondacija za pomo uenicima slabijeg imovnog stanja bez obzira na uzrast HRVATSKO AKADEMSKO DRUTVO Adresa: 24000 Subotica, Ivana Milutinovia 52 Telefon: 024/555-914 i 562-513 e-mail: [email protected] Predsednik: Dujo Runje Delatnost: razvijanje i populariziranje drutvenih i humanistikih nauka, a osobito kroz istraivanja

  istorijskih, kulturolokih, sociolokih, psiholokih, politikih, demografskih, komunikolokih, ekonomskih, prosvetnih, knjievnih, religijskih i futurolokih odrednica Hrvata u Srbiji i Crnoj Gori

  UDRUGA GRAANA "KROV" Adresa: 24000 Subotica, Nahibala Lucia 38 Telefon: 063/566-538 Predsednik: Svetislav Milankovi Delatnost: afirmacija prava manjina i etnikih zajednica, unapreenje meuetnike tolerancije, praenje

  rada medija na teritoriji Srbije i Crne Gore i na koji nain tretiraju manjinsku problematiku i u tom kontekstu aktivno uee u medijima

  JEVREJI JEVREJSKA OPTINA NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Jevrejska br. 11 Telefon: 021/423-882, 6615 750 Predsednik: dr Ana Frenkel Delatnost: ouvanje i negovanje nacionalnog identiteta Jevreja KUD "JUDITA ALGO" NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Jevrejska 11 Telefon: 021/6615-750 Predsednik: Svetlana Gusman Delatnost: kulturno-umetnika i prosvetna JEVREJSKA OPTINA ZRENJANIN Adresa: 23000 Zrenjanin, Trg JNA br. 1 Telefon: 023/524-474 Predsednik: Petrovi Lidija Delatnost: negovanje jevrejske tradicije, jezika i kulture UDRUENJE GRAANA "ALOM" SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Celoveka br. 29 Telefon: 024/551-666 Predsednik: Nikola Novkov Delatnost: negovanje jevrejske tradicije, jezika i kulture

 • 7

 • 8

  MAARI MAARSKI NACIONALNI SAVET Adresa: 24000 Subotica, Trg Kout Lajoa 4 e-mail: [email protected] www.mnt.org.yu Telefon: 024/524-534 Predsednik: Joa Laslo

  * * *

  KULTURNI SAVEZ VOJVOANSKIH MAARA, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Trg Kouta Lajoa 4 Telefon: 024/551-822 Predsednik: Duda Karolj Delatnost: negovanje maarske kulture MAARSKI FOLKLORNI CENTAR U VOJVODINI, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, B. Nuia 2 Telefon: 024/553-069 Predsednik: Na Itvan Delatnost: negovanje maarskog folklora i tradicije MAARSKI KULTURNI CENTAR "NPKR", SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, arka Zrenjanina 11 Telefon:024/557-033 Predsednik: Brezovski Roland Delatnost: kultura DRUTVO ZA MAARSKU KULTURU U SCG, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Trg Ferenca Fehera 1 Telefon: 021/456-422 Predsednik: dr Laslo Molnar iko Delatnost: organizacija na umetnikom, literarnom, naunom polju, izdavanje asopisa i publikacija DRUTVO ZA MAARSKI JEZIK, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Cara Lazara 43 Telefon: 021/6366-824 Predsednik: Kasa Karolj Delatnost: negovanje maarskog jezika na lokalnom i pokrajinskom nivou NAUNO DRUTVO VOJVOANSKIH MAARA, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Jug Bogdana 35 Telefon: 021/551-977 Predsednik: dr Ribar Bela Delatnost: negovanje maarskog naunog stvaralatva u Vojvodini, organizovanje naunih konferencija,

  seminara, izdavanje asopisa, pruanje pomoi mladim postdiplomcima NAUNO DRUTVO ZA HUNGAROLOKA ISTRAIVANJA, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Branislava Nuia 2/1 Telefon: 024/546-211 Predsednik: dr Iren Gabri-Molnar Delatnost: organizovanje naunika Maara, izdavanje publikacija, istraivanje manjinskog poloaja UDRUENJE RECITATORA VOJVOANSKIH MAARA, SUBOTICA

 • 9

  Adresa: 24000 Subotica, Nuieva 2/1 Telefon: 024/555-367, 024/39-080 Predsednik: Kreki Olga Delatnost: negovanje recitatorstva UDRUENJE MAARSKIH ININJERA I ARHITEKATA, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Engelsova 9 Telefon: 024/553-106, 024/556-891 Predsednik: mr Vereb Laslo Delatnost: meseno organizovanje skupa za strunjake tehnikog smera radi upoznavanja sa tekuim

  dostignuima,aktuelnim tehnikim problemima od lokalnog do meunarodnog nivoa, sa ciljem za aktivno ukljuenje lanstva

  SAVEZ MAARSKIH CIVILNIH ORGANIZACIJA JUNE BAKE I SREMA, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Trg Fehera Ferenca 1 Telefon: 021/456-422 Predsednik: Galambo Laslo Delatnost: koordinacija rada i Aktivnosti kulturno-umetnikih udruenja na teritoriji June-bake i Srema UDRUENJE PROSVETNIH RADNIKA MAARA U VOJVODINI, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, irpanova 54 Telefon: 021/548-259 Predsednik: Na Margit Delatnost: okupljanje prosvetnih radnika Maara iz cele Vojvodine, organizovanje seminara za pedagoge

  kao i taborovanja za vreme kolskih praznika UDRUENJE PROSVETNIH RADNIKA MAARA, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, ure akovia 23/II Telefon: 024/557-596 Predsednik: Kiralj Veronika Delatnost: pruanje pomoi maarskim pedagozima u Vojvodini u vidu organizovanja seminara, strunog

  osposobljavanja i usavravanja, nabavka i distribuiranje novih strunih asopisa i literatura UDRUENJE VASPITAA I PROSVETNIH RADNIKA, MALI IO Adresa: 24321 Mali Io, Joef Atile 39 Telefon: 024/730-430 Predsednik: Seke Ana Aktivnosti. pruanje strune pomoi pedagozima u predkolskoj ustanovi s posebnim osvrtom na dijasporu KOLEGIJUM ZA VISOKO OBRAZOVANJE, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Vojvode Miia 1/3/49 Telefon: 021/557-237 Predsednik: dr anji Erebet Delatnost: organizovanje talentovanih studenata u smislu usavravanja i stipendiranja na teritoriji

  Vojvodine VOJVOANSKI CENTAR ZA METODIKU, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Age Mamuia 13/II Telefon: 024/554-184 Predsednik: o Mihalj Delatnost: aktivnosti u oblasti obrazovanja i kulture VOJVOANSKI CENTAR ZA METODIKU "BRCSK ERZSBET", PANEVO Adresa: 26000 Panevo, Mite Bogojevskog 18. Telefon: 013/315-573 Predsednik: Balai Julija Delatnost: aktivnosti u oblasti obrazovanja, kulture i informisanja CENTAR ZA METODIKU, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Trg Fehera Ferenca 1

 • 10

  Telefon: 021/456-422 Predsednik: Erdelj Lenke Delatnost: informisanje prosvetnih radnika o novim trendovima u struci i pedagogiji, posebno u sluaju

  nastave na maarskom jeziku, izdavanje strunih publikacija i organizovanje strunih skupova UDRUENJE PROSVETNIH RADNIKA MAARA SEVERNE BAKE, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, ure akovia 23/II Telefon: 024/557-596 Predsednik: Kiralj Veronka Delatnost: organizacija pedagoga, prosvetnih radnika, organizovanje seminara UDRUENJE PEDAGOGA"INTEGRL", ADA Adresa: 24430 Ada, Trg Osloboenja 3/a Telefon: 024/853-034 Predsednik: Kuzma Joef Delatnost: organizovanje pedagoga i vaspitaa Maara, njihovo struno osposobljavanje i usavravanje,

  pruanje pomoi za poboljanje materijalne situacije pedagoga PEDAGOKO DRUTVO MAARA ZAPADNE BAKE, BRCZI GZA SOMBOR Adresa: 25000 Sombor, Venac Petra Bojovia 13 Telefon: - Predsednik: Vilhelm Joef Delatnost: struno usavravanje pedagoga FOND "REHK LSZL", SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Ante Paretia 7 Telefon: 024/546-297 Predsednik: Siveri Julijana Delatnost: pruanje pomoi u vidu internatskog smetaja maarskim uenicima i studentima iz raznih

  krajeva Vojvodine VOJVOANSKI OMLADINSKI FORUM VIF, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Cara Lazara 11 Telefon: 024/571-826 Predsednik: Dioi Viola Delatnost: organizovanje omladine, seminara i raznih manifestacija u cilju okupljanja omladinaca iz

  Vojvodine VOJVOANSKA MAARSKA OMLADINA - VMI, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Mamui Age 13/III Telefon: 024/553-801 Predsednik: Kiki Andrea Delatnost: organizacija omladine na teritoriji cele Vojvodine SAVEZ MAARSKIH UENIKA VOJVODINE, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Cara Lazara 11 Telefon: 024/571-826 Predsednik: alata Zoltan Delatnost: organizovanje omladine, ake i studentske na nivou strune, kulturne i sportske delatnosti OMLADINSKA ORGANIZACIJA JUNIH MAARA - DMISZ, ANTAVIR Adresa: 24220 antavir, Srbobranski put 32 Telefon: 063/552-161 Predsednik: Stefaniga Silard Delatnost: interesna organizacija omladinaca i dece na svim poljima drutvenog ivota SAVEZ MAARSKIH UENIKA VOJVODINE VaMaDiSZ Adresa: 24000 Subotica, Cara Lazara 11. 21000 Novi Sad, Trg Ferenca Fehera 1 Telefon: 024/571-916, 021/557-307

 • 11

  Predsednik: arok Norbert Delatnost: interesna organizacija vojvoanskih maarskih uenika i studenata UDRUENJE ZA POMO UENIKA I STUDENATA KOSZTOLNYI DEZS, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Tolstojeva 8 Telefon: 024/555-775 Predsednik: trebl Klara Delatnost: pruanje pomoi, materijalno i na drugi nain, srednjokolskoj i univerzitetskoj omladini sa

  teritorije cele Vojvodine UDRUENJE ZA POMO UENICIMA I STUDENTIMA, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Joef Atile 16 Telefon: - Predsednik: Delatnost: pruanje pomoi uenicima UDRUENJE ZA POMO UENICIMA I STUDENTIMA, HERCEG JNOS, SOMBOR Adresa: 25000 Sombor, Marije Bursa 5 Telefon: 025/460-130 Predsednik: Buzai Laslo Delatnost: pruanje pomoi uenicima UDRUENJE ZA POMO UENIKA I STUDENATA, ZRENJANIN Adresa: 23000 Zrenjanin, Carice Milice 14 Telefon: 023/49-340, 023/63-776 Predsednik: Delatnost: pruanje pomoi uenicima NOVOSADSKO POZORITE - JVIDKI SZNHZ, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Jovana Subotia 3 Telefon: 021/571-564 Direktor: andor Laslo Delatnost: pozorina NARODNO POZORITE NPSZNHZ, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Ive Vojnovia 2 Telefon: 024/554-287, 024/553-081 Upravnik: LJubica Ristovski Delatnost: pozorina POZORITE "KOSZTOLNYI DEZS", SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Ive Vojnovia 2 Telefon: 024/557-471, 024/554-700 Predsednik: Sloboda Tibor Delatnost: organizacija pozorinih manifestacija i predstava AMATERSKO POZORITE MADCH, ZRENJANIN Adresa: 23000 Zrenjanin, Trg slobode 7 Telefon: 023/561-626 Predsednik: Izele Karolj Delatnost: negovanje amaterskog stvaralatva UMETNIKO DRUTVO STUDENATA AKADEMIJE UMETNOSTI SALAARSKO POZORITE TANYASZNHZ, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, ure Jakia 7 Telefon: 021/843-745 Predsednik: Maar Atila Delatnost: organizovanje pozorinih predstava AMATERSKO POZORITE VOJVOANSKIH MAARA, SOMBOR

 • 12

  Adresa: 25000 Sombor, Jakova Ignjatovia 7 Telefon: 025/38-508 Kordinator: andor erfi Delatnost: pozorina DEPNO POZORITE "BERTA FERENC", SOMBOR Adresa: 25000 Sombor, Batinska 31 Telefon: 028/462-068 Predsednik: Fekete J. Joef Delatnost: negovanje maarskog jezika i tradicije INTERKULTURALNI OMLADINSKI CENTAR, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Vojvoanskih brigada 17 Telefon: 021/420-175 Predsednik: Kazinci Zoltan Delatnost: povezivanje razliitih kultura, uvanje kulturne batine, negovanje tolerancije meu omladinom UDRUENJE GRAANA "OTVORENE PERSPEKTIVE" NYLT TVLATOK, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Limska 12 Telefon: - Predsednik: Kudlik Gabor Delatnost: sauvanje evropskih demokratskih tekovina i njihova popularizacija, uvanje manjinskih

  kolektivnih prava u multikulturnoj Jugoslaviji, Vojvodini odnosno u regiji FILMSKA RADIONICA "CINEMA", KANJIA Adresa: 24000 Kanjia, Trg Edvarda Kardelja 9 Telefon: 024/874-077 Predsednik: Ivan Atila Delatnost: snimanje dokumentarnih filmova, organizacija priredbe koje su vezane za film i snimanje MKUD "PETFI SNDOR", BEEJ Adresa: 21220 Beej, Nikola Tesla 17 Telefon: 064/246-4679 Predsednik: Kiimre Serda Ana Delatnost: folklor, narodna muzika, likovno stvaralatvo DRUTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJE "ARACS", TORDA Adresa: 23214 Torda, Petefi andora 58/a Telefon: 023/831-063 Predsednik: Vajda Jano Delatnost: negovanje i ouvanje istorijskih spomenika, voenje brige o staroj crkvi "Ara" u pustinji MKUD "PETFI SNDOR", DOBRIEVO Adresa: 26327 Dobrievo, JNA 17/a Telefon: 013/847-066 Predsednik: Virag Gizela Delatnost: negovanje tradicije Maara, upoznavanje sa istorijom i kulturom Maara UDRUENJE GRAANA "ARANYBOGR", VRBICA Adresa: 23329 Vrbica, Doa era 27/a Telefon: 0230/70-777 Predsednik: Buranj Zoltan Delatnost: negovanje tradicije i organizovanje kulturnog ivota DRUTVO ZA MAARSKI JEZIK "SZARVAS GBOR", ADA Adresa: 24430 Ada, Trg osloboenja 3/a Telefon: 024/851-115 Predsednik: Hodi Eva Delatnost: negovanje maarskog jezika

 • 13

  KPD "JZSEF ATTILA", MIHAJLOVO Adresa: 23202 Mihajlovo, Ki Ferenca 119 Telefon:023/894-027 Predsednik: Flaman Itvan Delatnost: negovanje tradicije i obiaja MKD "PETFI SNDOR", VRAC Adresa: 26300 Vrac, Dvorska 15 Telefon: 013/811-978 Predsednik: Lanto Lajo Delatnost: negovanje tradicije i obiaja MKUD "ZILAHI LAJOS", LUKINO SELO Adresa: 23224 Lukino Selo, Marala Tita 50 Telefon: 023/885-117 Predsednik: Bakai Sas Erebet Delatnost: negovanje tradicije i obiaja KUD "PETFI SNDOR", TORDA Adresa: 23214 Torda, Marala Tita 2 Telefon: 023/831-314 Predsednik Manga Joef Delatnost: negovanje maarskog obiaja i folklora RADIONICA "ZENIT" ZENITH MHELY, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Somborski put 26/a Telefon: 024/559-133 Predsednik: Ronak Petrovi Erika Delatnost: unapreenje obrazovanja, zatita ljudskih prava i prava nacionalnih manjina SAVEZ SKAUTA VOJVOANSKIH MAARA, NOVO MILOEVO Adresa: 23273 Novo Miloevo Telefon: 023/781-304 Predsednik: Boviz Laslo Delatnost: verska omladinska organizacija koja se bavi poduavanjem i organizacijom mladih UDRUENJE GRAANA "OMLADINSKI DUVAKI ORKESTAR", STARA MORAVICA Adresa: 24340 Stara Moravica, Bolmanska 2 Telefon: 024/741-127 Predsednik: dr Deli Agoton Delatnost: negovanje tradicionalne muzike na duvakim instrumentima KD "PETFI SNDOR", PANEVO Adresa: 26000 Panevo, Cara Lazara 19 Telefon: 013/352-686 Predsednik: Ranc Karolj Delatnost: negovanje tradicije i folklora UDRUENJE GRAANA "SZENT LSZL", NOVO MILOEVO Adresa: 23273 Novo Miloevo, Marala Tita 129 Telefon: 023/781-304 Predsednik: Boviz Laslo, paroh Delatnost: negovanje nacionalnih i verskih vrednosti, proslava verskih i drugih nacionalnih praznika. MAARSKI KULTURNI CENTAR "KODLY ZOLTN", BAKA TOPOLA Adresa: 24300 Baka Topola, Vuka Karadia 1 Telefon: 024/711-554 Predsednik: Kelemen Gabor Delatnost: delatnosti u oblasti kulture, negovanje folklornih tradicija i narodnog stvaralatva

 • 14

  KPD "BARTK BLA", HORGO Adresa: 24410 Horgo, Marala Tita 1 Telefon: 024/792-131 Predsednik. Taka Joef Delatnost: irenje kulturnih aktivnosti, saradnja sa drugim narodima i nacionalnim manjinama ZAVIAJNI KLUB NOVOCRNJANA, NOVA CRNJA Adresa: 23218 Nova Crnja, JNA 113 Telefon: 023/815-140 Predsednik: er Halas Delatnost: negovanje tradicije i obiaja u rodnom mestu, odravanje veza sa ljudima iseljenicima iz Nove

  Crnje

  DRUTVO ZA NEGOVNJE NARODNIH OBIAJA I TRADICIJA "BZAVIRG", NOVI ITEBEJ Adresa: 23236 Novi Itebej, Kout Lajo 15 Telefon: 023/837-073 Predsednik Ki Bela Delatnost: negovanje tradicije i obiaja u mestu i ire KUC, DEBELJAA Adresa: 26214 Debeljaa, Servo Mihalja 51 Telefon: 013/661-048 Predsednik: Gomilek Julijana Delatnost: negovanje maarskog obiaja, jezika i umetnosti u mestu KUD "TISZA", BAKO PETROVO SELO Adresa: 21226 Bako Petrovo Selo, ura akovia 23 Telefon: 021/803-976 Predsednik: Kode Karolj Delatnost: delatnosti iz kulture, folklor, narodno stvaralatvo KUD "PETFI ", ZRENJANIN Adresa: 23000 Zrenjanin, Petefijeva 1 Telefon: 023/562-164 Predsednik: Ormai Atila Delatnost: negovanje maarskih obiaja i tradicije, folklora i runih radova MAARSKI KULTURNI KRUG "NEZSNY", NEUZINA Adresa: 23245 Neuzina, Franje Berkovia 40 Telefon: - Predsednik: Marija Palkovi Delatnost: negovanje maarskog jezika i obiaja UDRUENJE GRAANA "NPKR", KULA Adresa: 25230 Kula, Josip Kramer 45 Telefon: 025/722-613 Predsednik: Valka Karolj Delatnost: organizacija okupljanja povodom znaajnih narodnih praznika, uestvovanje na svim

  optinskim, pokrajinskim manifestacijama vezani za maarske obiaje. MKUD "VECSERA SNDOR", BAKA PALANKA Adresa: 21400 Baka Palanka, Kralja Petra 1 Telefon: 021/751-862 Predsednik: Andriga andor aktivnost: negovanje maarskog narodnog obiaja i tradicije KUD "FEHR FERENC", RUMENKA Adresa: 21201 Rumenka, J. Jovanovi Zmaj 24 Telefon: 021/715-508

 • 15

  Predsednik: Fenei Peter Delatnost: negovanje kulturne batine KUD "PETFI SNDOR", BUDISAVA Adresa: 21242 Budisava, Vojvoanska 99 Telefon: 021/719-540 Predsednik: Juhas Andrea Delatnost: organizacija kulturnog ivota na selu, negovanje maarskog obiaja UDRUENJE ZA ZATITU SPOMENIKA KULTURE I NEGOVANJE NACIONALNE BATINE "NAGY SNDOR", NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Joef Atile 16-18 Telefon: 021/503-099 Predsednik: Pap Ferenc Delatnost: zatita spomenika kulture maarskog naroda na vojvoanskim prostorima, restauracija

  spomenika i izdavanje biltena NOVOSADSKI MAARSKI ITALAKI KRUG, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, irila i Metodija 11 Telefon: 021/504-130 Predsednik: Matuka Marton Delatnost: prikupljanje i iznajmljivanje strunih knjiga i asopisa sa svih naunih podruja; prikupljanje i

  uvanje zaviajne zbirke; organizacija kulturnih, literarnih i drugih strunih predavanja i seminara

  MKUD "SREM", SREMSKA MITROVICA Adresa: 22000 Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 12 Telefon: 022/227-952 Predsednik: imonjik Zlatko Delatnost: negovanje maarskog narodnog obiaja, scenska i muzika delatnost MKPD "ADY ENDRE", SAJAN Adresa: 23324 Sajan, Velika 96 Telefon: 064/200-7810 Predsednik: Benjocki ara Delatnost: negovanje maarskog obiaja MKUD "MRICZ ZSIGMOND", DOROSLOVO Adresa: 25243 Doroslovo, Nikole Tesle 60 Telefon: 025/862-408 Predsednik: Dioi Jano Delatnost: negovanje maarskog narodnog obiaja KRUG KULTURE "KISS IMRE", BAKO PETROVO SELO Adresa: 21226 Bako Petrovo Selo, Svetozara Miletia 29 Telefon: 021/804-133 Predsednik: Horvat Marija Delatnost: negovanje obiaja, poduavanje klasinih i modernih plesa MKUD "TISKI CVET" TISZAVIRG, TITEL Adresa: 21240 Titel, Glavna 49 Telefon: 021/861-449 Predsednik: Sabo Eva Delatnost: ouvanje maarskog obiaja, obuavanje narodnih igara i amaterskih predstava UDRUENJE GRAANA "SIMPOSYON", SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Maksima Gorkog 5/a Telefon: 024/782-555 Predsednik: Presburger aba

 • 16

  Delatnost: izdavanje asopisa iz oblasti literarnog i umetnikog stvaralatva, organizovanje knjievnih veeri

  KUD "BARTK BLA", ANTAVIR Adresa: 24220 antavir, Marala Tita 26 Telefon: 024/782-146 Predsednik: Nikoli Anton Delatnost: negovanje maarskog obiaja i kulture KUD "ADY ENDRE", STARA MORAVICA Adresa: 24340 Stara Moravica Telefon: 024/741-200 Predsednik: Mehe Bela Delatnost: organizovanje umetnikih kolonija i izlobi slika i cilju irenja likovne kulture MKUD "PETFI SNDOR", NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Joef Atile 16 Telefon: 021/367-081 Predsednik: Mesaro Ilonka Delatnost: organizovanje knjievnih, folklornih manifestacija DRUTVENA ORGANIZACIJA ZA KULTURU "ARACS" SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, arka Zrenjanina 11 Telefon: 024/42-069 Predsednik: Guba Agota Delatnost: izdavanje asopisa "ARA", osnivanje malih biblioteka OMLADINSKI CENTAR "TORONTL", KIKINDA Adresa: 23300 Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 23 Telefon: 0230/58-202 Predsednik: Talpai andor Delatnost: organizacija omladinskih, kulturnih, obrazovno-vaspitnih programa, negovanje maarskog

  obiaja u mestu i ire UDRUENJE GRAANA "ABRAHM PL", APATIN Adresa: 25260 Apatin, P. Drapina 49 Telefon: 025/774-381 Predsednik. iko eni Delatnost: negovanje maarskog obiaja, organizacija raznih Aktivnosti na kulturnom i prosvetnom planu OMLADINSKA ORGANIZACIJA "TURUL MADR", NOVO MILOEVO Adresa: 23273 Novo Miloevo, eleznika 27 Telefon: 064/218-68-35 Predsednik: Palatinu Oskar Delatnost: organizacija omladinaca u mestu sa ciljem negovanja maarskih nacionalnih vrednosti, sveano

  obeleavanje verskih praznika, organizacija sportskih aktivnosti SPOMEN DANI "CSPE IMRE ", MALI IO Adresa: 24321 Mali Io, Marala Tita 34 Telefon: 024/730-020 Predsednik: orda Mihalj Delatnost: okupljanje eminentnih knjievnika, knjievnih kritiara, istoriara i folklorista u cilju

  obeleavanja spomena na Imrea epe KD "PETFI SNDOR", TELEKA Adresa: 25222 Teleka, Trg slobode 3 Telefon: 025/86-001 Predsednik: Egete Eva Delatnost: organizacija amaterskih delatnosti u mestu i ire, negovanje maarskog jezika i obiaja

 • 17

  MESNA KPZ, BEZDAN Adresa: 25270 Bezdan, rtve faizma 3 Telefon: 025/810-212 Predsednik: Kapitanj Karolj Delatnost: organizacija kulturnih Aktivnosti na nivou sela UDRUENJE GRAANA "KKND", KIKINDA Adresa: 23300 Kikinda, Dositejeva 38 Telefon: 0230/21-161 Predsednik: Barat Andra Delatnost: organizacija i obeleavanje istorijskih praznika vezanih za maarskih ivalj u tom mestu,

  pruanje pomoi mladim likovnim umetnicima, negovanje maarskog obiaja i jezika MORAVIKI INTELEKTUALNI FORUM, STARA MORAVICA Adresa: 24340 Stara Moravica, Borisa Kidria 20 Telefon: 024/741-022 Predsednik Crnkovi Gabor Delatnost: podizanje kulturnog ivota metana na vii nivo, organizacija kulturnog ivota i negovanje

  maarskog jezika i obiaja MKPD "SZENTELEKI KORNL", SIVAC Adresa: 25223 Sivac, Milovana Jelia 83 Telefon: 025/712-309 Predsednik: Varagi Gabriela Delatnost: negovanje maarskog jezika i obiaja DRUTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJE "VADVIRG", ADA Adresa: 24430 Ada, Save Kovaevia 31 Telefon: 024/851-724 Predsednik: Bartok Ildiko Delatnost: negovanje tradicije UDRUENJE GRAANA "ZETNA", SENTA Adresa: 24400 Senta, Edvarda Kardelja 19/10 Telefon: 063/701-4648 Predsednik: Besede Itvan Delatnost: elektronska i klasina izdavaka delatnost KUD "ETNO", BAJA Adresa: 24331 Baja, Zakina 6 Telefon: 024/721-183 Predsednik: Ruenka Suhanko Delatnost: negovanje maarskog jezika i obiaja UDRUENJE GRAANA "DOMBOS", MALI IO Adresa: 24321 Mali Io, Ispod brda 1 Telefon: 024/730-598 Predsednik: Virag Gabor Delatnost: organizacija festivala, okupljanje omladine i mladih umetnika MKUD "BONZ SNDOR", IVANOVO Adresa: 26233 Ivanovo, Doa era 65 Telefon: 013/629-245 Predsednik: Seka Andra Delatnost: negovanje kulturne i narodne batine OBRAZOVNO-KULTURNA USTANOVA "CNESA", KANJIA Adresa: 24420 Kanjia, Trg Edvarda Kardelja 9 Telefon: 024/873-043 Predsednik: Bikei Zoltan

 • 18

  Delatnost: ouvanje nacionalnih tekovina i vrednosti i njihova prezentacija na meunarodnom nivou MKUD "SZIRMAI KROLY", TEMERIN Adresa: 21235 Temerin, Petefi andor 19 Telefon: 021/843-411 Predsednik: Majoro Robert Delatnost: uvanje maarske kulture i obiaja, organizacija "Tini" festivala MKUD "ARANY JNOS", IRIG Adresa: 22406 Irig, Ive Lole Ribara 88 Telefon: 022/462-304 Predsednik: Vukmanovi Erebet Delatnost: uvanje maarskog jezika i kulturne tradicije Maara KUD "TISZAGYNGYE", NOVI KNEEVAC Adresa: 23330 Novi Kneevac, Tolstojeva 3 Telefon: 0230/82-117 Predsednik: Dobo andor Delatnost: uvanje maarskog obiaja i jezika MKUD "OZORAY RPD", KANJIA Adresa: 24420 Kanjia, Trg Edvarda Kardelja 9 Telefon: 024/874-962 Predsednik: dr er Pap Delatnost: uvanje maarskog obiaja i jezika na polju obrazovanja i kulture UMETNIKA SCENA "SZIVERI JNOS", MULJA Adresa: 23206 Mulja, Maarske Komune 39 Telefon: 023/527-311 Predsednik: andor Zoltan Delatnost: organizacija mladih na knjievnom i kulturnom planu HRIANSKI INTELEKTUALNI KRUG, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Somborski put 26/a Telefon: 024/552-539 Predsednik: Mikolci Karolj Aktivnost: organizovanje tribina i predavanja verskih sadraja i seminara, prikupljanje strunih materijala

  vezanih za veru MKUD "CSSZRT", BELO BLATO Adresa: 23205 Belo Blato Telefon: 023/889-049 Predsednik: Na Hajnalka Delatnost: uvanje i negovanje maarskog obiaja i jezika KUD "PETFI SNDOR", MULJA Adresa: 23206 Mulja, Maarske komune 39 Telefon: 023/540-434 Predsednik: Varga Katalin Delatnost: amatersko dramsko-scena, folklorna delatnost, otkrivanje mladih talenata, uvanje i negovanje

  maarskog obiaja i jezika KUD "LIFKA SNDOR", HAJDUKOVO Adresa: 24414 Hajdukovo, Borisa Kidria 30 Telefon: 024/758-021, 024/758-037 Predsednik: omoi Jano Delatnost: negovanje maarskog obiaja KD "PETFI SNDOR", BANATSKI MONOTOR Adresa: 23328 Banatski Monotor, Petefi andora 33

 • 19

  Telefon: 0230/70-257 Predsednik: Mesaro ongor Delatnost: ouvanje tradicije i obiaja KUD "PETFI SNDOR", GORNJI BREG Adresa: 24406 Gornji Breg, JNA 41 Telefon: 024/821-602 Predsednik: Oz Sabo Imre Delatnost: negovanje maarske kulture "VITKAY" DRUTVO ZA NEGOVANJE KULTURNIH BATINA, DEBELJAA Adresa: 26214 Debeljaa, Lenjinova 32 Telefon: 013/664-156 Predsednik: Sakala Oto Delatnost: organizovanje Festivala maarskih varokih pesama i ardaa - manifestacija vojvoanskih

  Maara sa elementima meunarodne priredbe MKUD "DZSA GYRGY", BAJMOK Adresa: 24210 Bajmok, Moe Pijade 14 Telefon: 024/762-482 Predsednik: Varga Matild Delatnost: negovanje kulture i jezika MKUD "ARANY JNOS", SRBOBRAN Adresa: 21480 Srbobran, Ribarska 19 Telefon: 021/730-185 Predsednik: Ki aba Delatnost: negovanje maarskog jezika i kulture KUD FEKETICS, FEKETI Adresa: 24323 Feketi, JNA 24 Telefon: 024/738-040, 024/738-447 Predsednik: Pal Karolj Delatnost: negovanje maarskih obiaja, jezika i kulture KUD PETFI SNDOR, TORDA Adresa: 23214 Torda, M. Tita 2 Telefon: 023/831-020 Predsednik: Manga Joef Delatnost: negovanje maarskog obiaja, jezika i kulture KUD ADY ENDRE, STANII Adresa: 25284 Stanii, Dalmatinska 114 Telefon: 025/830-095 Predsednik: Kriak Zoltan Delatnost: negovanje maarskog jezika, obiaja i kulture KUD TISZASZENTMIKLS, OSTOJIEVO Adresa: 23326 Ostojievo, M. Tita 36 Telefon: 0230/77-311 Predsednik: Reperger Miklo Delatnost: uvanje maarske pisane rei, nacionalnog identiteta i jezika ETNOLOKO DRUTVO KISS LAJOS, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, . Zrenjanina 11 Telefon: 024/571-938 Predsednik: Rafai Judit Delatnost: organizacija etnologa u Vojvodini MKUD FEHR FERENC, RUMENKA

 • 20

  Adresa: 21201 Rumenka, J. Jovanovia Zmaja 24 Telefon: 021/715-508 Predsednik: Fenei Peter Delatnost: organizovanje kulturno-umetnikog ivota rumenakih Maara, saradnja sa KUD-ovima iz blie

  okoline ETNOKAMP UDRUENJE ZA NEGOVANJE NARODNIH TRADICIJA, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Aranelovaka 8 Telefon: 024/44-545 Predsednik: Va Geza Delatnost: organizovanje letnjih kampova, negovanje narodnih tradicija DOM MLADIH BRATSTVO-JEDINSTVO KUD JKAI, NOVI BEEJ Adresa: 23272 Novi Beej, Radnika 80 Telefon: 023/772-577 Predsednik: Delatnost: KUD PETFI SNDOR, KA Adresa: 21241 Ka, J. Jovanovi Zmaj 10 Telefon: 021/412-001, 021/411-121 Predsednik: Sokola Petar Delatnost: negovanje maarske kulture i obiaja KUD KODLY ZOLTN, BAKA TOPOLA Adresa: 24300 Baka Topola, Vuk Karadi 1 Telefon: 024/711-554 Predsednik: Kelemen Gabor Delatnost: negovanje maarske kulture KUD PETFI SNDOR, MARADIK Adresa: 22372 Maradik, Cara Duana 3 Telefon: 022/506-607 Predsednik: Koroknai Laslo Delatnost: negovanje maarske kulture i obiaja SKAUTSKI OKRUG TORONTL, MULJA Adresa: 23206 Mulja, Maarske komune 56 Telefon: 023/549-814, 021/527-897 Predsednik: Beviz Laslo Delatnost: negovanje i ouvanje skautskog duha meu omladinom DOM KULTURE JZSEF ATTILA, DEBELJAA Adresa: 26214 Debeljaa, Trg M. Tita 18 Telefon: 013/664-034 Predsednik: Fizer Joef Delatnost: negovanje kulture KUD ADY ENDRE, STARA MORAVICA Adresa: 24340 Stara Moravica, Omladinska 2 Telefon: 024/741-185 Predsednik: Mai Dejan Delatnost: negovanje maarskog jezika i obiaja, saradnja sa drugim kulturnim ustanovama MKUD PETFI SNDOR, BEEJ Adresa: 21220 Beej, Republikanska 133/a Telefon: 021/813-569 Predsednik: Kiimre-Serda Ana Delatnost: negovanje kulture

 • 21

  KUD PETFI SNDOR, KUPUSINA Adresa: 25262 Kupusina, Apatinski put 1 Telefon: 025/78-781, 025/78-656 Predsednik: Balog Pal Delatnost: negovanje maarskog jezika, obiaja i kulture KUD PETFI SNDOR, ATRINCI Adresa: 22328 atrinci, z.p. Kruedol, M. Tita 25 Telefon: 022/467-631 Predsednik: Viek Valentin Delatnost: negovanje maarske kulture i obiaja KD MRA FERENC, OKA Adresa: 23320 oka, Potiska 6 Telefon: 0230/71-936, 0230/71-054 Predsednik: Va Tibor Delatnost: negovanje maarskog jezika i kulture KUD PETFI SNDOR, MALI IO Adresa: 24321 Mali Io, M. Tita 26 Telefon: 024/731-297 Predsednik: Linka Gabrijela Delatnost: negovanje maarskog jezika i kulture UDRUENJE GRAANA "KISHERCEG", KIKINDA Adresa: 23300 Kikinda, Trg Srpskih Dobrovoljaca 23 Telefon: 0230/34-296, 063/564-325 Predsednik: Paki Zoltan Delatnost: negovanje maternjeg jezika, recitacija i itanje, izdavanje asopisa iz oblasti ekologije,

  umetnosti MKUD TAMSI RON, VOJLOVICA Adresa: 26000 Panevo, Grobljanska 24 Telefon: 013/47-062 Predsednik: Leei Vilmo Delatnost: kulturno-umetniki rad na ouvanju i negovanju tradicija, obiaja i jezika sekelj-Maara, kao i

  saradnja sa kulturnim organizacijama drugih nacionalnosti sa teritorije optine, regiona, pokrajine

  MENDICUS UMETNIKI CENTAR, ANTAVIR Adresa: 242200 antavir, Srbobranska 13 Telefon: 024/782-018, 024/782-366 Predsednik: Keenovi uana Delatnost: uvanje maarskog jezika i stvaralatva maarske nacionalne manjine KUD HINGA, HAJDUKOVO Adresa: 24414 Hajdukovo, Nosa bb Telefon: 024/758-263, 024/758-044 Predsednik: Bikai Ibolja Delatnost: negovanje kulture narodnog i modernog plesa KPD PETFI SNDOR, JERMENOVCI Adresa: 26363 Jermenovci, M. Tita 82 Telefon: - Predsednik: Turi Mihalj Delatnost: negovanje maarskog obiaja, amaterizma KUD "ORION", BEEJ Adresa: 21220 Beej, Trg bratstva i jedinstva 16

 • 22

  Telefon: 021/812-069 Predsednik: Fau Kalman Delatnost: klasini i moderni ples, horsko pevanje, runi radovi KUD "ARANY JNOS", ONOPLJA Adresa: 25210 onoplja, Stepe Stepanovia 4 Telefon: 025/844-088 Predsednik: Bogniar Joef Delatnost: organizovanje pripadnika maarske nacionalne manjine na polju sauvanja maarskog jezika i

  kulture KD PETFI SNDOR, BAKI VINOGRADI Adresa: 24415 Baki Vinogradi, Pap Pavla 2 Telefon: 024/757-104 Predsednik: Delatnost: OKRUNA ORGANIZACIJA SAVEZA SKAUTKINJA I SKAUTA VOJVOANSKIH MAARA SEVERNE BAKE SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, 27. marta 1 Telefon: 024/30-427 Predsednik: Delatnost: KUD "ADY ENDRE", UARA Adresa: 26330 uara, Banatska 23 Telefon: - Predsednik: Sunjog Gizela Delatnost: negovanje maarskog jezika i kulture, obiaja i folklora KUD "JZSEF ATTILA", GUNARO Adresa: 24312 Gunaro, Marala Tita 101 Telefon: 024/726-135 Predsednik: Brezovski Suzana Delatnost: negovanje kulture UDRUENJE GRAANA ETNOLIFE, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Kireka 3 Telefon: 024/41-686 Predsednik: eke Marta Delatnost: negovanje maarske tradicije i obiaja, prikupljanje arhivske grae od vanosti za maarsku

  kulturu DRUTVO TELEHZ", TOTOVO SELO Adresa: 24427 Totovo selo, Zlatiborska 4 Telefon: 024/883-041 Predsednik: Utai Jene Delatnost: organizovanje omladine u vannastavne aktivnosti, reavanje socijalnih problema na lokalnom

  nivou AMATERSKO POZORINO DRUTVO ORPHEUS-THEATER, OKA Adresa: 23320 oka, M. Tita 2 Telefon: 0230/71-867 Predsednik: Laslo Sabo Delatnost: organizacija susreta pozorita i izvoenje pozorinih predstava RGUS CIVILNO UDRUENJE MAARA ZA PRAVA MANJINA, NOVI SAD Adresa: 21120 Novi Sad, Brae Ribnikara 8 Telefon: 021/621-609 Predsednik: erika Gal

 • 23

  Delatnost: praenje naina ostvarivanja prava nacionalnih manjina i civilnih udruenja koja se bave pitanjem maarske nacionalne manjine

  OMLADINSKI KLUB ZRENJANIN, ZRENJANIN Adresa: 23000 Zrenjanin, 4. juli 16/17 Telefon: 023/68-274, 023/562-039 Predsednik: Keke Itvan Delatnost: organizovanje omladine FIKUSZ ORGANIZACIJA NEZAVISNE OMLADINE, KUPUSINA Adresa: 25262 Kupusina, Apatinski put 1 Telefon: 025/78-674 Predsednik: Pati Zoltan Delatnost: organizovanje omladine Z-11 UDRUENJE GRAANA, SENTA Adresa: 24000 Senta, Ivo Lola Ribara 102 Telefon: 024/815-093 Predsednik: Kokai Peter Delatnost: negovanje muzike kulture i horskog pevanja KPD BARTK BLA, HORGO Adresa: 24410 Horgo, Marala Tita 2 Telefon: 024/792-131 Predsednik: Taka Joef Delatnost: negovanje maarske kulture KUD PACSR, PAIR Adresa: 24342 Pair, Laze Kostia 2 Telefon: 024/744-060 Predsednik: Varga Jano Delatnost: negovanje tradicije i kulture Maara KUD "MRA ISTVN", KEVI Adresa: 24352 Kevi, Aranj Janoa 2 Telefon: 024/846-014 Predsednik: Perpauer Atila Delatnost: negovanje tradicije i kulture Maara KUD "EGYSG", KIKINDA Adresa: 23300 Kikinda, Dositejeva 38 Telefon: 0230/21-161 Predsednik: Ki Laslo Delatnost: negovanje maarskog jezika i kulture VIF - DOROSLOVO Adresa: 25243 Doroslovo, Zmaj Jovina 47 Telefon: 025/862-400 Predsednik: Holo Roland Delatnost: organizovanje omladine STAROBEEJSKI HOR SCHOLA CANTORUM, BEEJ Adresa: 21220 Beej, JNA 158 Telefon: 021/816-685 Predsednik: Na Otilija Delatnost: horsko pevanje VOJVOANSKA "PAX ROMANA", SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica Ptujska 4 Telefon: 024/34-517 Predsednik: dr Bognar Itvan

 • 24

  Delatnost: organizovanje hrianske inteligencije ANONYMUS OMLADINSKO UDRUENJE, SENTA Adresa: 24400 Senta, Narodne revolucije 15 Telefon: 024/812-336 KUD "JKAI MR", MALE PIJACE Adresa: 24416 Male Pijace, Bratstva i jedinstva 5 Telefon: 024/882-025 Predsednik: Kova Marija Delatnost: negovanje tradicije folklora, dramska sekcija, moderni ples SAVEZ LJUBITELJA RUNIH RADOVA VOJVODINE, ADA Adresa: 24430 Ada, Trg Osloboenja 3/a Telefon: 024/851-615 Predsednik: Naa Itvan Delatnost: negovanje folklornih motiva preko izrade runih radova naroda i nacionalnih manjina koji ive

  na Vojvoanskom prostoru KULTURNI KRUG TAKCS RAFAEL, PADEJ Adresa: 23325 Padej, Marala Tita 54 Telefon: 063/813-6928 Predsednik: Retek Laslo Delatnost: negovanje kulturnog ivota Maara u selu KD PETFI SNDOR, TELEKA Adresa: 25222 Teleka, Trg Osloboenja 3 Telefon: 025/86-001 Predsednik: Egete Eva Delatnost: organizacija amaterskih Aktivnosti, kulturnog ivota Maara KUD FEHR AKC, TOTOVO SELO Adresa: 24427 Totovo Selo, Zlatiborska 1 Telefon: 024/887-084 Predsednik: Pipek Marija Delatnost: negovanje maarskog jezika, obiaja i kulture KUD ADY ENDRE, NOVA CRNJA Adresa: 23218 Nova Crnja, JNA 115 Telefon: 023/815-051 Predsednik: Vladuc andor Delatnost: negovanje maarskog jezika, obiaja i kulture KUD "NMETH LSZL", SVETOZAR MILETI Adresa: 25211 Svetozar Mileti, Somborski put 76. Telefon: - Predsednik: tefko Geza Delatnost: negovanje maarskog jezika, obiaja i kulture KUD LUDAS MATYI, UPLJAK Adresa: 24418 upljak, Kostolanji Arpad 108 Telefon: 024/753-063 Predsednik: Aladi Tibor Delatnost: amatersko pozorite, folklor i zatita ivotne sredine KUD "PETFI SNDOR", OROM Adresa: 24207 Orom, Trg palih boraca Telefon: 024/799-018, 024/799-038 Predsednik: Konc Lazar Delatnost: kultura i obrazovanje

 • 25

  KUD "KLMNY LAJOS", BANATSKO ARANELOVO Adresa: 23332 Ban. Aranelovo, Partizanska 54 Telefon: 0230/89-021 Predsednik: Delatnost: KUD "PETFI SNDOR", PANEVO Adresa: 26000 Panevo, Cara Lazara 19 Telefon: 013/348-500 Predsednik: Ranc Karolj Delatnost: negovanje obiaja i kulture maarskog naroda u Vojvodini KUD "PETFI SNDOR", SKORENOVAC Adresa: 26228 Skorenovac, JNA 29 Telefon: 013/754-066 Predsednik: Maar Jano Delatnost: negovanje obiaja maarskog ivlja na ovom prostoru KUD "PETFI SNDOR", TOBA Adresa: 23222 Toba, Lajoa Kouta 14 Telefon: 023/810-022 Predsednik: Lacko-Farka Erebet Delatnost: negovanje obiaja maarskog ivlja na ovom prostoru KUD "ADY ENDRE", TORNJO Adresa: 24352 Tornjo, Marala Tita 3 Telefon: 024/841-227 Predsednik: Pinter Atila Delatnost: negovanje maarskog obiaja KUD "PETFI SNDOR", DOBRIEVO Adresa: 26346 Dobrievo Telefon: 013/855-381 Predsednik: Virag Gizela Delatnost: negovanje maarskog jezika i obiaja KUD "KOSSUTH LAJOS", KRUI Adresa: 25225 Krui, Novaka Pejia 46 Telefon: 025/70-114, 025/70-223 Predsednik: Pobojik aba Delatnost: negovanje maarskih obiaja i kulture KUD "ARANYKALSZ", OROM-DOLINE Adresa: 24207 Orom-Doline, Petefi andora 102 Telefon: 024/799-403 Predsednik: Poa Magdolna Delatnost: negovanje maarskog jezika, kulture i obiaja KPC "THURZ LAJOS", SENTA Adresa: 24400 Senta, Potanska 18 Telefon: 024/812-526 www.kapocs.org.yu Predsednik: Hajnal Jene Delatnost: organizacija Maara na svim poljima kulturno-umetnikog stvaranja DRAMSKO-LITERARNO UDRUENJE "GRACZA JNOS", NOVO ORAHOVO Adresa: 24351 Novo Orahovo, Kout Lajoa 2 Telefon: 024/723-051 Predsednik: Benik Katalin

 • 26

  Delatnost: negovanje kulture KUD "PETFI SNDOR", SOMBOR Adresa: 25000 Sombor, Venac Petra Bojovia 13 Telefon: 025/23-164 Predsednik: Karcher Eribet Delatnost: prezentacija maarske kulture, negovanje tradicija i obiaja KD "ARANYKAPU", ADA Adresa: 24400 ADA, ulica Halas Joefa 22 Telefon: 024/853-108 Predsednik: oti Erne Delatnost: okupljanje i sauvanje maarskih kulturnih vrednosti i njihova prezentacija u Vojvodini i u svetu UDRUENJE GRAANA ZA UNAPREENJE SUBOTIKE REGIJE "EUROPE GATE", SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Moa Pijade 7 Telefon: 024/546-463 Predsednik: Boni Laslo Delatnost: zatita ovekove ivotne okoline, unapreenje grada, razvoj malog i srednjeg preduzetnitva,

  pitanja iz oblasti visokog obrazovanja UDRUENJE GRAANA "SOCIETAS PRO FAMILIJA", BAKO PETROVO SELO Adresa: 21226 Bako Petrovo Selo, Reo Jano 74 Telefon: 021/803-776 Predsednik: Ric er Delatnost: rad sa omladinom na polju higijene OMLADINSKI KLUB "TINET", SKORENOVAC Adresa: 26228 Skorenovac, Bratstva i Jedinstva 30 Telefon: 013/764-066 Predsednik: Dani Erne Delatnost: organizovanje omladine na polju kulture i sporta OMLADINSKI KUD "SZALMASZL", SKORENOVAC Adresa: 26228 Skorenovac, 1. Maj bb Telefon: 013/764-137 Predsednik: Na Marija Delatnost: poduavanje dece, kolskog i predkolskog uzrasta maarskim obiajima i rukotvorinama ITALAKI KRUG "FELSHEGYI OLVASKR", GORNJI BREG Adresa: 24406 Gornji Breg, JNA 41 Telefon: 024/843-073 Predsednik: Fodor Itvan Delatnost: uvanje bibliotekog fonda, saradnja sa drugim izdavakim kuama i bibliotekama DRUTVO ZA ZATITU MAJKI I DECE "IZIDA", MALI IO Adresa: 24323 Feketi, Bratstva 20 Telefon: 024/738-042 Predsednik: Pap Julijana Delatnost: humanitarne akcije KUD "PETFI SNDOR", BEZDAN Adresa: 25275 Bezdan, Somborski put 21 Telefon: - Predsednik: Foki Itvan Delatnost: negovanje maarskog jezika, obiaja i kulture KUD "ARANY JNOS", BOGOJEVO Adresa: 25245 Bogojevo, 29. novembra 33

 • 27

  Telefon: 025/875-602 Predsednik: Klenac Joef Delatnost: negovanje maarskog jezika, obiaja i kulture KUD "JZSEF ATTILA", SVILOJEVO Adresa: 25265 Svilojevo, eleznika bb Telefon: 025/797-015, 025/797-205, 025/797-004 Predsednik: Horvat Bela Delatnost: negovanje maarske kulture DRUENJE EKOLOGA "CSORNAI RICHRD", SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Engelsova 9 Telefon: 024/556-851 Predsednik: Itvan Hulo Delatnost: ekoloka pitanja, edukacija mladih i organizovanje letnjih ekolokih kampova UDRUENJE ZA NEGOVANJE NARODNIH OBIAJA "LEVENDULA", KANJIA Adresa: 24420 Kanjia, Lajoa Kouta 1a Telefon: 024/875-144 Predsednik: Terteli Ildiko Delatnost: negovanje narodnih obiaja, muzike, plesa i rukotvorina KUD "TESTVRISG-EGYSG", RUSKO SELO Adresa: 23314 Rusko Selo, Bratstva i jedinstva 124 Telefon: 0230/58-698 Predsednik: Lerik Gizela Delatnost: negovanje narodnih obiaja i pozorini amaterizam

  MAKEDONCI NACIONALNI SAVET MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE Adresa: 26201 Jabuka, Trg Borisa Kiria br.3. Telefon: 013/624-197 E-mail: [email protected] Predsednik: Jovan Radeski

  * * *

  UDRUENJE GRAANA MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE JUNOBANATSKOG OKRUGA "VARDAR" Adresa: 26000 Panevo, Paje Marganovia 13 Telefaks: 013/513-064 Predsednik: Jovan Radeski Delatnost: udruenje deluje na teritoriji Junog Banata. Delatnost, cilj i zadatak udruenja je da okuplja

  pripadnike makedonske nacionalne manjine, njihove porodice i prijatelje radi ostvarivanja nacionalnih sloboda iz Zakona o zatiti prava i sloboda nacionalnih manjina u SRJ (sada Dravnoj zajednici SCG). Aktivnosti u negovanju tradicije i obiaja zemlje, porekla, negovanje jezika i folklora. Delovanje i van granica Dravne zajednice SCG

  JUGOSLOVENSKO-MAKEDONSKO DRUTVO "AR PLANINA" Adresa: 21000 Novi Sad (Podrunica Novi Sad), Miurinova 54 Telefon: 021/331-902 i 021/610-997, faks: 621-282 Predsednik: Delatnost: razvijanje i negovanje kulturne, zabavne i druge aktivnosti i saradnje, prijateljstva i

  dobrosusedstva graana Srbije i Crne Gore i Makedonije

  NEMCI

 • 28

  KROVNA ORGANIZACIJA SCG SAVEZ NEMAKIH UDRUENJA SRBIJE I CRNE GORE Adresa: 21000 NOVI SAD, Pukinova br. 29 Telefon: 021/364-178 Predsednik: Burbah Gerhard Delatnost: ouvanje, irenje i negovanje nacionalne kulture Nemaca NEMAKO UDRUENJE "DONAU" Adresa: 21000 Novi Sad, Kozaraka br. 6 Telefon: 021/505-507 Predsednik: Burgermajer Andreas Delatnost: ouvanje, irenje i negovanje nacionalne kulture Nemaca NEMAKO UDRUENJE ZA DOBROSUSEDSKE ODNOSE "KARLOWITZ" Adresa: 21205 Sremski Karlovci, Patrijarha Rajaia br. 30 Telefon: 021/881-707; 063/528-747 Predsednik: Stjepan Seder Delatnost: ouvanje kulture i batine Nemaca u Sremskim Karlovcima NEMAKO UDRUENJE KIKINDA Adresa: 23300 Kikinda, Toze Markovia br. 54 Telefon: 0230/31-578; 064/215-10-81 Predsednik: Simi Ivan Delatnost: ouvanje i predstavljanje nacionalne batine Nemaca u Kikindi NEMAKO UDRUENJE "BEKEREK", ZRENJANIN Adresa: 23000 Zrenjanin, Makedonska br. 11 Telefon: 023/511-249, 023/34-501 Predsednik: Bomble Petar Delatnost: ouvanje i predstavljanje nacionalne batine Nemaca u Zrenjaninu NEMAKO UDRUENJE BELA CRKVA Adresa: 26340 Bela Crkva, Nemanjina br. 15 Telefon: 013/853-157 Predsednik: Miodrag de Das Mihajlovi Delatnost: ouvanje i predstavljanje nacionalne batine Nemaca u Beloj Crkvi NEMAKO UDRUENJE U BAKOJ TOPOLI - BAJI Adresa: 24331 Baja, Sivaki put br. 12 Telefon: 024/721-052 Predsednik: Kir Miklo Delatnost: ouvanje i predstavljanje nacionalne batine Nemaca u Baji HUMANITARNO UDRUENJE NEMACA "GERHARD" Adresa: 25000 Sombor, Ernea Kia br. 26 Telefon: 025/24-044 Predsednik: Anton Beck Delatnost: humanitarna i obrazovna UDRUENJE NEMACA OPTINE ODACI Adresa: 25250 Odaci, Jurija Gagarina br. 23 Telefon: 025/743-339 Predsednik: Miler Stevan Delatnost: ouvanje i predstavljanje nacionalne batine Nemaca u Odacima NEMAKI NARODNI SAVEZ Adresa: 24000 Subotica, Karaorev put br. 72 Telefon: 024/30-588

 • 29

  Predsednik: Rudolf Vajs Delatnost: ouvanje i predstavljanje nacionalne batine Nemaca u Subotici NEMAKO UDRUENJE "PANEVAKI RIT" Adresa: Padinska Skela, Ulica Nova br. 55/6 Telefon: 011/33-23-061 Predsednik: Johana Bukovac Delatnost: ouvanje i predstavljanje nacionalne batine Nemaca u Padinskoj Skeli NARODNA BIBLIOTEKA "BRANKO RADIEVI" - Muzejska jedinica Adresa: 25250 Odaci, Jurija Gagarina br. 20 Telefon: 025/742-189 Olga Andrai, muzejski savetnik Delatnost: ouvanje i predstavljanje nacionalne batine Nemaca u Odacima NEMAKO UDRUENJE ZA SRPSKO-NEMAKO PRIJATELJSTVO KNIANIN Adresa: 23265 Knianin, Karaoreva br. 12 Telefon: 023/867-008, 023/867-208 Predsednik: Stojkovi Srboljub Delatnost: negovanje nemakih spomen-obeleja u Knianinu

  ROMI NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE Adresa: 18400 Prokuplje, Kruevaka 37 Telefon: 063/855-0167 Predsednik: Vitomir Mihajlovi

  * * *

  "MATICA ROMSKA" Adresa: 21000 Novi Sad, Barska 10a Telefon: 021/414-065, 064/819-5030 Predsednik: Petar N. Nikoli Delatnost: edukacija i emancipacija i razvijanje stvaranje i prezentacija elitne romske kulture i uslova za

  upoznavanje drugih nacionalnih zajednica sa kulturnim vrednostima KULTURNI CENTAR ROMA Adresa: 24000 Subotica, Skerlieva br. 35 Telefon: 024/553-267, 064/121-8678 Predsednik: Stevan Nikoli Delatnost: edukacija romske dece predkolskog uzrasta, produeni boravak u osnovnim kolama kao i

  enski programi KPD "ROMA" Adresa: 25260 Apatin, Velika 11 Telefon: 025/776-439 Predsednik: Ignac Josip Delatnost: "ROMSKA SREA" Adresa: 23207 Aradac, Ive Lole Ribara 70 Telefon: 023/887-270 Predsednik: Ljubia Petrovi

 • 30

  Delatnost: nefunkcionie (organizovanje kulturnih i drugih prava romske nacionalsti, organizovanje strunih i naunih skupova i saradnja sa drugim institucijama i licima kako bi obezbedila bolju zaposlenost Roma)

  "RUMUNKA" Adresa: 25272 Baki Monotor, Pionirska 48 Telefon: 025/807-863 Predsednik: Ivan Petrovi Delatnost: sportske, kulturne i edukativne manifestacije "BELI GALEB" Adresa: 25272 Baki Monotor, Partizanska 1 Telefon: 025/807-230 Predsednik: Josip Petrovi Delatnost: opta emancipacija romskog naroda kroz razliite kulturne, sportske i druge aktivnosti "ROMSKI PUT" Adresa: 23232 Begejci, arka Zrenjanina 22 Telefon: 023/827-741, 827-643 Predsednik: Stan Joka Delatnost: negovanje jezika, tredicije i obiaja, saradnja sa drugim udruenjima "ROM" Adresa: 21300 Beoin, Heroja Brila 44 Telefon: 021/870-608 Predsednik: Selimi Ramiz Delatnost: obrazovanje i edukacija dece Roma "KULTURNI CENTAR" Adresa: 21300 Beoin, eleznika 43 Telefon: 063/863-7629 Predsednik: Drmaku Avdilj Delatnost: obrazovanje Roma "UKARIPE" Adresa: 21300 Beoin, Petra Koia bb Telefon: 063/863-2970 Predsednik: Seljimi Amedin Delatnost: informisanje "MLADI ROMI" Adresa: 25245 Bogojevo, Kout Lajoa 12 Telefon: 025/875-370 Predsednik: Jelica Mikovi Delatnost: edukacija Roma "ROMSKI TON" Adresa: 22313 Vojka, Nikole Paia 15 Telefon: Predsednik: Duko Jovanovi Delatnost: nefunkcioniu "SUNCE" Adresa: 26300 Vrac, Dositejeva 78 Telefon: 063/814-17-40 Predsednik: Dragica Tobej-Kaldara Delatnost: likovna i knjievna (poezija) "LOVARA" Adresa: 26214 Debeljaa, Tani Mihalja 5

 • 31

  Telefon: 013/664-459 Predsednik: Branko Ivanov Godina osnivanja: 1998. Broj lanova: 83 Delatnost: edukacija Roma "NEVO DROM" Adresa: 26214 Debeljaa, Lenjinova 49 Telefon: 013/665-083 Predsednik: Pero Nikoli Delatnost: emancipacija Roma kroz kulturne, prosvetne i sportske aktivnosti kao i razvoj civilnog drutva i

  unapreenje odnosa romske populacije sa institucijama sistema "ROMSKI SAN-ROMANO SUNO" Adresa: 25254 Deronje, Svetozara Miletia 38 Telefon: 025/872-130, 063/55-6463 Predsednik: Ranko Jovanovi Delatnost: obrazovanje, kultura i informisanje "ROMSKI SAN I NAPREDAK" Adresa: 23335 ala, Vojvode Miia 39 Telefon: 064/279-2619 Predsednik: Sava ajin Delatnost: obrazovanje i edukacija Roma "NAPREDAK" Adresa: 21239 urevo, Nikole Paia 24 Telefon: 021/839-166, 064/152-6135 Predsednik: Sinia Petrovi Delatnost: Integracija Roma u sve svere kulturnog i javnog ivota, jednakost i ravnopravnost u

  demokratskom drutvu na teritoriji optine abalj "ISTRAIVAI ROMI" Adresa: 21230 abalj, ajkaka 22 Telefon: 063/850-1543 Predsednik: Marija Aleksandrovi Delatnost: istraivanje u sferama: obrazovanja, samozapoljavanja zdravstvenog prosveivanja, kulture i

  tradicije kao i saradnja sa drugim udruenjima "AMARO AIPE" - NAA ISTINA Adresa: 21230 abalj, Laze Kostia 52 Telefon: 021/865-110 Predsednik: ore Fan Delatnost: borba protiv diskriminacije, jednakost pred svim dr. organima i ekonomsko jaanje Roma kao i

  podsticanje kulture i opta integracija u demokratsko drutvo "DRUTVO ROMA" Adresa: 23210 itite, Cara Duana 15 Telefon: 023/821-355 Predsednik: Slavica Mra Delatnost: zdravstvo, obrazovanje i reavanje socijalno-ekonomskih problema Roma "SVI ROMI" Adresa: 23000 Zrenjanin, Titelski red 23a Telefon: 023/510-097, 064/197-5600 Predsednik: Hasan osovi Delatnost: edukacija romske dece i Roma "ZVEZDA VODILJA" Adresa: 23000 Zrenjanin, arka Turinskog 100

 • 32

  Telefon: 064/216-6507, 064/241-3437 Predsednik: Dobrila Nikoli, Joef Nikoli. Delatnost: edukacija, roma omladine, dece, rad u spec. koli "ROMA" Adresa: 26201 Jabuka, Lenjinova 68 Telefon: 063/375-742 Predsednik: Zoran Valevski Delatnost: Kulturno umetniko drutvo "ROMKINJE BANATA" Adresa: 23300 Kikinda, Miloa Ostojina 178a Telefon: 064/280-6261 Predsednik: Nataa ajin Delatnost: edukacija i emancipacija Romkinja "AUNEN ROMALE" Adresa: 26220 Kovin, Ratka Pavlovia 18 Telefon: 013/744-974, 064/208-17-13 Predsednik: Sran Miler Delatnost: ouvanje kulture "ROMA" Adresa: 23300 Kikinda, Veliki bedem 72 Telefon: 064/21-77-476 Predsednik: Mile ajin Delatnost: edukacija Roma "ROMANO ILO" Adresa: 21241 Ka, eleznika pruga 25 Telefon: 021/839-166 Predsednik: Sinia Petrovi Delatnost: integracija Roma u sve svere kulturnog i javnog ivota, vea demokratizacija drutva, borba

  protiv diskriminacije i jednakosti za sve graane "BARO ILO-VELIKO SRCE" Adresa: 22223 Kuzmin, eleznika bb Telefon: 022/264-329 Predsednik: Dule Martinovi Delatnost: "ZLATNA POTKOVICA" Adresa: Melenci, Srpskih vladara 59 Telefon: 023/731-008 Predsednik: eda Jovanovi Delatnost: samozapoljavanje "URMA" Adresa: 23305 Mokrin, Telefon: 0230/62-286, 064/27-811-12 Predsednik: Veldi Miodrag Delatnost: Kulturno-umetniko tradicionalno vaspitno drutvo "ROMA" Adresa: 23272 Novi Beej, ure Jakia 29 Telefon: 064/135-8218 Predsednik: Danica ajin Delatnost: edukacija i emancipacija romske dece i ena na teritoriji SO Novi Beej "BEGEJ"

 • 33

  Adresa: 23272 Novi Beej, Prva krajika 37 Telefon: 064/252-2054 Predsednik: Vasa Miliev Delatnost: informisanje, sportske aktivnosti kao i poboljanje infra strukture "AMARILIS" Adresa: 21000 Novi Sad, Oml. radnih akcija 52 Telefon: 063/522-342 Predsednik: Radmila Zeirovi Delatnost: emancipacija i edukacija romkinja, akalijki i bejaica "ROMA NASELJE BANGLADE" Adresa: 21000 Novi Sad, Rumenaki put bb Telefon: 064/178-8661 Predsednik: ura Farka Delatnost: "BRAA" Adresa: 21000 Novi Sad, Ilirska 45 Telefon: 063/537-364 Predsednik: Sava Aleksandrovi Delatnost: edukacija, kultura, tradicija i informisanje "UNIJA ROMSKIH STUDENATA" Adresa: 21000 Novi Sad, irpanova 26 Telefon: 063/479-806 Predsednik: ore Jovanovi Delatnost: "DRUTVO ZA OUVANJE KULTURE ROMA ZVEZDA" Adresa: 21000 Novi Sad, Heroja Pinkija 68 Telefon: 021/505-472, 064/245-82-40 Predsednik: Jovan Nikoli Delatnost: edukacija porodice, dece i njihova socijalizacija u svim oblastima borbe protiv negativnih

  drutvenih pojava "ROMA MUZIKA" Adresa: 21000 Novi Sad, Potanska 9 Telefon: 021/51-158 Predsednik: Olah Vince Delatnost: UDRUENJE ROMA ZA NEPRISTRASNO INFORMISANJE "PETAO" Adresa: 21000 Novi Sad, Jevrejska 27, Telefon: 021/616-213, 063/563-295 Predsednik: Itvan Farka Delatnost: razvijanje i zatita prava na nepristrasno, blagovremeno i potpuno informisanje Roma i o

  romima, te unapreivanje primene standardizovanog romskog jezika u medijima "NOVI HORIZONTI" Adresa: 21000 Novi Sad, Jevrejska 27 Telefon: 021/616-213 Predsednik: Bajram Kurtei Delatnost: edukacija Roma "TRIFUN DIMI" Adresa: 21000 Novi Sad, Otokara Kerovanija 22 Telefon: 021/411-517 Predsednik: Ignjac Slavko Delatnost: edukacija Roma, Romkinja i dece, kao i sakupljanje kulturne batine romskog naroda

 • 34

  "ROMA" Adresa: 21000 Novi Sad, Veliki rit 141 Telefon: 021/411-136, 063/865-6759 Predsednik: Radojko Nikoli Delatnost: edukacija i poboljanje ivotnih uslova "BAHTALE ROMA" MALI BEOGRAD Adresa: 21000 Novi Sad, Veliki rit 141 Telefon: 021/411-136, 063/865-6759 Predsednik: Radojko Nikoli Delatnost: edukacija i poboljanje ivotnih uslova "UDRUENJE ROMSKIH GRAANA" Adresa: 21000 Novi Sad, Slavka Rodia 44 Telefon: 063/897-34-36 Predsednik: Agim Geri Delatnost: edukacijom i socijalizacijom Roma kao i negovanjem kulture UDRUENJE RASELJENIH LICA SA KOSOVA I METOHIJE Adresa: 21000 Novi Sad, Ulica I br. 39 Telefon: 064/28-26-375 Predsednik: Afrim Hajoli Delatnost: edukacija i emancipacija raseljenih lica pre svega Roma na podruju angaja, kao i

  samozapoljavanje Roma KPD "ROMA" Adresa: 25000 Sombor, Beogradska 31 Telefon: 025/23-804 Predsednik: Neboja Radosavljevi Delatnost: edukacija i saradnja sa lokalnom samoupravom "SRETNI ROMI" Adresa: 25000 Sombor, Kamenka Gagrina 26 Telefon: 025/24-265, 063/772-95-43 Predsednik: Milan Nikoli Delatnost: obrazovanjem, kulturom, ekonomskim programima, soc. zatitom "ROMSKA KUA" Adresa: 25000 Sombor, Miloa Obilia 8 Telefon: 025/32-475, 063/84-39-594 Predsednik: Piroka Kova Delatnost: bave se problematikom Roma u vidu samozapoljavanja i edukacija KPD "ROMA" Adresa: 25264 Sonta, Vuka Karadia 16a Telefon: 063/845-6633 Predsednik: Antun onka Delatnost: ljudska prava, infrastruktura, ekonomski programi, obrazovanje KUD "ROM" Adresa: 21480 Srbobran, Nika 25 Telefon: 021/730-047 Predsednik: Slavko Dimi Delatnost: Kulturno umetniko drutvo "ROMA" Adresa: 23220 Srpska Crnja, Borisa Kidria 63 Telefon: 023/811-397, 063/848-0252 Predsednik: Ljubomir Kolompar Delatnost: edukacija romske dece

 • 35

  "ROMSKI HOLOKAUST SREMA" Adresa: 22300 Stara Pazova, Isidora Sekuli 71 Telefon: 063/139-3905 Predsednik: Branislav Jovanovi Delatnost: ouvanje kulture i tradicije, edukacija, humanitarna pomo, samozapoljavanje kao i istraivanje

  (stradanja Roma za vreme Drugog sv. rata) "ROMSKA DUA" Adresa: 24000 Subotica, ure akovia 43 Telefon: 024/33-205 Predsednik: Delatnost: "ROMA" Adresa: 21240 Titel, Glavna 143 Telefon: 021/860-186, 868-185, 064/183-40-98 Predsednik: Slobodan Stojkovi Delatnost: edukacija romske populacije kao i negovanje kulture i tradicije Roma "PHARO DROM" Adresa: 24410 Horgo, M. Tita 2 Telefon: 063/89-04-969 Predsednik: Farka Edit Delatnost: edukacija Roma i poboljanje optih uslova ivota Roma "ROTA-TOAK" Adresa: 21238 urug, Zmaj Jovina 29 Telefon: 021/834-926, 064/218-22-82 Predsednik: Radul Duan Delatnost: edukacija Roma na teritoriji SO abalj "SVI ROMI" Adresa: angaj III/49 Telefon: 021/617-852, 064/250-2923 Predsednik: Nikola Kalanjo Delatnost: "ROMSKI TOAK" Adresa: 22240 id, Bosutska 11 Telefon: 022/710-820 Predsednik: Branko Nikoli "BORA DIMI" Adresa: 21244 ajka, Sonja Marinkovi 132 Telefon: 064/183-72-84 Predsednik: Bogdan Petrovi Delatnost: "ROMANO ILO" Adresa: urevo, urevdanska 27 Telefon: 063/714-35-78, 063/714-35-78 Predsednik: ura Oro Delatnost: "ZAJEDNICA SRBA, ROMA I OSTALIH NACIONALNIH MANJINA" Adresa: 21000 Novi Sad, Durmitorska 32 Telefon: Predsednik: Izmir Plavc Delatnost:

 • 36

  UDRUENJE GRAANA ROMA, SIVAC Adresa: 25223 Sivac, M. Tita 197 Telefon: 025/712-974 Predsednik: Mihajlo orevi Delatnost: opta emancipacija romske zajednice KPD "ROMSKA VATRA" Adresa: 26222 Bavanite, Njegoeva 204 Telefon: 064/216-59-76 Predsednik: Goran orevi Delatnost: kultura i prosveta KPD "ROM A DETELINARA" NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Rumenaki put 81 Telefon: Predsednik: Mihajlovi Sava Delatnost: Edukacija romske populacije "LUNGO DROM DUGAAK PUT" Adresa: 21220 Beej, Kolubarska 29 Telefon: 021/814-842 Predsednik: Titu Katalin Delatnost: Edukacija romske populacije

  RUMUNI NACIONALNI SAVET RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE Adresa: 21000 Novi Sad, Mihajla Pupina 28 Telefon: 021/457-583 E-mail: [email protected] Predsednik: Daniel Petrovi

  * * *

  RUMUNSKO DRUTVO (FONDACIJA) ZA ETNOGRAFIJU I FOLKLOR IZ VOJVODINE Adresa: 21000 Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6/III Telefon: 021/424-186, 063/439-780 Predsednik: Kosta Rou Delatnost: negovanje i ouvanje etnografije i folklora Rumuna iz Vojvodine, organizovanje naunih

  skupova iz domena istoriografije, etnografije, obiaja i folklora Rumuna iz Vojvodine sakupljanjem muzeoloke grae kao i organizovanjem muzeja duhovnosti Rumuna iz Vojvodine

  DRUTVO ZA RUMUNSKI JEZIK IZ VOJVODINE Adresa: 21000 Novi Sad, Sonje Marinkovi 16 Telefon: 021/394-412 Predsednik: Luijan Marina Delatnost: negovanje i istraivanje na polju lingvistike organizovanjem simpozijuma iz domena lingvistike,

  objavljivanjem istraivakih radova i knjievnosti na rumunskom jeziku ZAJEDNICA RUMUNA IZ SRBIJE I CRNE GORE Adresa: 26300 Vrac, Sterijino sokae bb

 • 37

  Telefon: 013/823-435 Predsednik: Jon izma Delatnost: negovanje i ouvanje muzike, folklora i obiaja Rumuna, izdavanjem lista na rumunskom jeziku

  kao i posredovanje u kolovanju Rumuna iz Vojvodine u Rumuniji KNJIEVNO-UMETNIKO DRUTVO "TIBISCUS" Adresa: 26216 Uzdin, Tudor Vladimiresku 128 Telefon: 013/673-262 Predsednik: Vasile Barbu Delatnost: objavljivanje knjievnih dela, lista kao i organizovanje manifestacija iz domena knjievnosti i

  umetnosti Rumuna iz Vojvodine KUA ZA KULTURU "SADOVEANU" Adresa: 26361 Lokve, Trg Osloboenja 12 Telefon: 013/646-320 Predsednik: Jonika Muntean Delatnost: negovanje narodne muzike i folklora (igara) Rumuna iz Vojvodine kao i amaterske pozorine

  druine KUD "FLACRA" Adresa: 23232 Torak, Trg Slobode bb Telefon: 023/827-210 Predsednik: Flaviu Doru Polverean Delatnost: negovanje narodne muzike i folklora (igara) Rumuna iz Vojvodine kao i amaterske pozorine

  druine KUD "GEORGE COBUC" Adresa: 26336 z.p. Kutilj, Vojvodinci, ul. 2. oktobar bb Telefon: Predsednik: Viorel Panovan Delatnost: negovanje narodne muzike i folklora (igara) Rumuna iz Vojvodine KUD "LUCEAFRUL" Adresa: 26300 Vrac, Paiev trg 16 Telefon: 013/816-675 Predsednik: dr Jon Pakurariu Delatnost: negovanje narodne muzike i folklora (igara) Rumuna iz Vojvodine i organizovanje kulturno-

  umetnikih programa koji obuhvataju stvaralatvo Rumuna iz Vojvodine KUD "LUMINA" Adresa: 23000 Zrenjanin Jankov Most, Zemljoradnika 4 Telefon: 023/894-026 Predsednik: Viorel Besu Delatnost: negovanje tradicionalne muzike i folklora KUD "MIHAI EMINESCU" Adresa: 26336 Kutilj Koriolan Doban 290 Telefon: Predsednik: Viorel alaan Delatnost: negovanje tradicionalne muzike i folklora "ASTRA" RUMUNA U SRBIJI I CRNOJ GORI Adresa: 26336 Kutilj, Koriolan Doban 290 Telefon: Predsednik: Jon Gapar Delatnost: organizacija je filijala "Astre" iz Rumunije i neguje tradiciju Rumuna iz Vojvodine SAVEZ AMATERSKIH POZORITA RUMUNA U AP VOJVODINI, REPUBLIKA SRBIJA Adresa: 26310 Alibunar, Trg Slobode 4 Telefon: 013/641-031

 • 38

  Predsednik: Sima Onu Delatnost: organizacija koja okuplja amaterska pozorita Rumuna iz Vojvodine koji deluju u okviru KUD-

  ova i koja organizuje Pozorine dane Rumuna u Vojvodini MUZIKA OMLADINA Adresa: 26216 Uzdin, Tudor Vladimiresku 168 Telefon: 013/673-102 Predsednik: Oktavian Krecu Delatnost: organizuje Festival "Mladost peva" koji okuplja mlade autore, pevae i muziare KUD "EMINESCU" Adresa: 26336 Kutilj Telefon: 013/833-404 Predsednik: Jon Rotariu Kordan Delatnost: neguje narodnu muziku i folklor Rumuna iz Vojvodine naroito duvaki orkestar koji je jedan

  od najpoznatijih ne samo u Vojvodini KUD "DR RADU FLORA" Adresa: 26314 Banatsko Novo Selo, Marala Tita 119 Telefon: 013/616-816 Predsednik: Aleksandru Freanc Delatnost: neguje narodnu muziku i folklor Rumuna iz Vojvodine DOM KULTURE "BANATSKO NOVO SELO" Adresa: 26314 Banatsko Novo Selo Telefon: 013/615-114 Predsednik: Sinia Koji Delatnost: neguje narodnu muziku, folklor i pozorini amaterizam Rumuna iz Vojvodine DOM KULTURE "VLADIMIROVAC" Adresa: 26135 Vladimirovac, Cara Lazara 49 Telefon: 013/643-470 Predsednik: Stojan ore Delatnost: neguje narodnu muziku, folklor i pozorini amaterizam Rumuna iz Vojvodine USTANOVA ZA KULTURNU DELATNOST - DOM KULTURE "DOINA" Adresa: 26216 Uzdin, Tudor Vladimiresku 168 Telefon: 013/673-102 Predsednik: Jon Sekean Delatnost: neguje narodnu muziku, folklor i pozorini amaterizam Rumuna iz Vojvodine DOM KULTURE SELEU Adresa: 26351 Seleu Telefon: 013/649-114 Predsednik: Jon Magda Delatnost: neguje narodnu muziku i folklor Rumuna iz Vojvodine KUD "MARAMORAK" Adresa: 26300 z.p. Vrac, Maramorak Telefon: Predsednik: Luia Naod Delatnost: neguje narodnu muziku i folklor Rumuna iz Vojvodine KUD "TURTURICA" Adresa: 26300 z.p. Vrac, Mesi Telefon: Predsednik: Petar Dragi Delatnost: neguje narodnu muziku i folklor Rumuna iz Vojvodine DEMOKRATSKI SAVEZ RUMUNA

 • 39

  Adresa: 26336 Kutilj Telefon: 063/881-7298 Predsednik: dr Viorel Luka Delatnost: okuplja KUD-ove koji deluju na polju ouvanja muzikog i folklornog stvaralatva, jedna od

  delatnosti je i savremeni politiki i drutveni ivot Rumuna u Vojvodini KUD "NIKOLINCI" Adresa: 26322 Nikolinci, Glavna 44 Telefon: 013/655-080 Predsednik: Pinku Daniel Delatnost: neguje narodnu muziku, folklor i pozorini amaterizam Rumuna iz Vojvodine KUD RUMUNA DOM KULTURE, SUTJESKA Adresa: 23244 Sutjeska Telefon: 023/851-127 Predsednik: Janku Pankarian Delatnost: neguje narodnu muziku, folklor i pozorini amaterizam Rumuna iz Vojvodine KUD "ANDREI AGUNA" Adresa: 26000 Panevo, arka Zrenjanina7 Telefon: 013/353-401 Predsednik: Joca Bulik Delatnost: organizacija koja se bavi okupljanjem Rumuna iz Paneva na manifestacijama koje prikazuju

  rumunsko stvaralatvo Vojvodine i koja objavljuje podlistak "Andrei aguna" KUD "ION CREANG" Adresa: 26364 Margita, Bratstva Jedinstva 74 Telefon: Predsednik: Viorel Zgra Delatnost: negovanje narodne muzike Rumuna iz Vojvodine KUD "TEFAN TEFU" Adresa: 23203 Eka, Marala Tita 26 Telefon: 023/881-636 Predsednik: Marinel Bugar Delatnost: negovanje narodne muzike Rumuna iz Vojvodine KUD GREBENAC Adresa: 26347 Grebenac Telefon: 013/857-291 Predsednik: Dragan Kilom Delatnost: negovanje narodne muzike Rumuna iz Vojvodine KUD DOLOVO Adresa: 26227 Dolovo Telefon: 013/634-257 Predsednik: Viorel Dragila Delatnost: negovanje narodne muzike Rumuna iz Vojvodine KUD "PAJA MARGANOVI" Adresa: 26225 Deliblato Telefon: Predsednik: Marija Jovanov Delatnost: negovanje narodne muzike Rumuna iz Vojvodine DOM KULTURE STRAA Adresa: 26345Straa Telefon: Predsednik: Mira Omoran Delatnost: negovanje narodne muzike, folklora i pozorinog amaterizma Rumuna iz Vojvodine

 • 40

  KPZ OPTINE SEANJ Adresa: 23240 Seanj Telefon: 023/841-471 Predsednik: Miro Popara Delatnost: organizuje Manifestaciju "Pisci na granici" u saradnji sa Savezom Srba iz Temivara (Rumunija)

  objavljuje dvojezini list za kulturu "Oglinda-ogledalo" DOM KULTURE ALIBUNAR Adresa: 26310 Alibunar, Trg slobode 4 Telefon: 013/641-039 Predsednik: Perica Bitevi Delatnost: neguje narodnu muziku, folklor i pozorini amaterizam Rumuna iz Vojvodine KUD GLOGONJ Adresa: 26202 Glogonj Telefon: Predsednik: Delatnost: negovanje narodne muzike Rumuna iz Vojvodine KULTURNO-UMETNIKO DRUTVO "STEAUA" Adresa: 11212 Ova Telefon: Predsednik: Dorel ina Delatnost: negovanje narodne muzike Rumuna iz Vojvodine

  RUSINI NACIONALNI SAVET RUSINSKE NACIONALNE MANJINE Adresa: 25233 Ruski Krstur, Rusinska 75. Telefon: 025/703-357 E-mail: [email protected] Predsednik: Slavko Oros Delatnost: ouvanje, negovanje i razvijanje nacionalnog identiteta Rusina, posebno u slubenoj upotrebi

  jezika i pisma, obrazovanja, kulture i informativne delatnosti

  * * *

  MATICA RUSINSKA, RUSKI KRSTUR Adresa: 25233 Ruski Krstur, Marala Tita 59 Telefon: 025/703-357, 025/703-032 e-mail: [email protected] Predsednik: prof. dr Julian Rama Delatnost: kulturno-obrazovna, aspekt nacionalni i meunarodni KUD ETVA, KUCURA Adresa: 21466 Kucura, Osloboenja 9 Telefon: 021/727-269, 727-333, 727-089 faks 727-148 e-mail: [email protected] Predsednik: Dorokazi Silvester Delatnost: ouvanje kulturne batine Rusina DOM KULTURE RUSKI KRSTUR, RUSKI KRSTUR Adresa: 25233 Ruski Krstur, Rusinska 75 Telefon: 025/703-357, 703-032

 • 41

  e-mail: [email protected] Predsednik: Slavko Oros Delatnost: kulturno-obrazovna, ouvanje, negovanje i razvijanje kulturnog identiteta Rusina RUSINSKI NARODNI TEATAR AA, RUSKI KRSTUR Adresa: 25233 Ruski Krstur, Rusinska 75 Telefon: 025/703-357 e-mail: [email protected] Predsednik: Vladimir Na Delatnost: razvijanje pozorine delatnosti Rusina SAVEZ RUSINA I UKRAJINACA SRBIJE I CRNE GORE, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Jovana Subotia 8 Telefon: 021/313-909 Predsednik: Simeon Saka Delatnost: ouvanje, negovanje i razvijanje nacionalnog identiteta Rusina i Ukrajinaca DRUTVO RUSINA U SUBOTICI, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, trosmajerova 8 Telefon: 024/557-213, 024/553-164 Predsednik: Ksenija Palatinus Delatnost: obrazovno-kulturna RUSINSKO KPD, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Jovana Subotia 8 Telefon: 021/529-626 Direktor: Vladimir Siv Delatnost: kulturno-prosvetna KPD URA KI, ID Adresa: 22240 id, Cara Lazara 105 Telefon: 022/715-318, 714-138, 022/715-963 Predsednik: Borislav Barna Delatnost: ouvanje kulturnog i nacionalnog identiteta Rusina u idu KUD TARAS EVENKO, UREVO Adresa: 21239 urevo, Kralja Petra I 64 Telefon: 021/838-400, faks 838-416 e-mail: [email protected]matka.tk www.digitalsystem.co.yu/matka Predsednik: akan Miroslav Delatnost: negovanje kulturnih tradicija Rusina u urevu DRUTVO ZA RUSINSKI JEZIK, KNJIEVNOST I KULTURU, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Vojvode Putnika 2 Telefon: 021/4754-128; 021/4754-148, 064/1975281 Predsednik Predsednitva: Janko Barna Predsednik Skuptine: Irina Papuga Delatnost: kulturno-obrazovna, jezika - struna UDRUENJE GRAANA "RUSINSKO DRUTVO", SREMSKA MITROVICA Adresa: 22000 Sremska Mitrovica, Vase Stajia 26 Telefon: 022/223-956 Predsednik: Grabanja Mihajlo Delatnost: organizovanje kulturnih, sportskih i drugih manifestacija rusinskog naroda RKUD "DR HAVRIEL KOSTELJNIK", KULA Adresa: 25230 Kula, Marala Tita 248 Telefon: 025/722-564 Predsednik: Joakim Biki

 • 42

  Delatnost: organizovanje kulturnih manifestacija, negovanje rusinske kulture RKUD "KARPATI", VRBAS Adresa: 21460 Vrbas, Njegoeva 21 Telefon: 021/706-257 Predsednik: Jaroslav Kombilj Delatnost: negovanje rusinske kulture DRUTVO RUSINA "PETRO KUZMJAK", NOVO ORAHOVO Adresa: Baka Topola Novo Orahovo, Kout Lajoa 2 Telefon: 024/723-337 Predsednik: Vladimir Mago Delatnost: negovanje rusinske kulture

  SLOVACI

  NACIONALNI SAVET SLOVAKE NACIONALNE MANJINE Adresa: 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 1/V Telefon: 021/422-989 E-mail: [email protected] Predsednik: Ana Tomanova-Makanova

  * * *

  ASOCIJACIJA SLOVAKIH PEDAGOGA Adresa: 21470 Baki Petrovac, 14 VUSB 12 Telefon: 021/780-167 Predsednik: Vera Boldocka Delatnost: kontinuirani rad na problematici slovakog kolstva u Vojvodini i doprinoenje njegovom

  usavravanju

  FORUM SLOVAKA "FORS" Adresa: 21000 Novi Sad, Stevana Mokranjca 24. Telefon: 021/511-433, 063/889-0915 e-mail: [email protected] [email protected] Predsednik: Marina imakova Delatnost: modernizacija kulturnog ivota Slovaka

  ASOCIJACIJA SLOVAKIH NOVINARA Adresa: 21000 Novi Sad, Narodnog fronta 14 Telefon: 021/366-926 e-mail: [email protected] Predsednik: Ana Tomanova-Makanova Delatnost: usavravanje novinara SKPD "AFRIK" Adresa: 11272 Dobanovci, Ugrinovaka 120 Telefon: 063/585-211 Predsednik: apelja eljko Delatnost: irenje i negovanje nacionalne kulture Slovaka i ostalih naroda i narodnosti u mestu

  MATICA SLOVAKA U JUGOSLAVIJI

 • 43

  Adresa: 21470 Baki Petrovac, Kolarova 4 Telefon: 021/780-248, 781-934, faks: 021/780-248 Predsednik: Rastislav Surovi Delatnost: ouvanje, predstavljanje i ostvarivanje interesa i prava Slovaka koji ive u SCG, predstavljanje

  Slovaka u zemlji i inostranstvu, ouvanje i predstavljanje nacionalnih interesa Slovaka U SCG. Unapreenje i razvoj meunarodnog predstavljanja Slovaka

  MSJ MOMS U KULPINU Adresa: 21470 Baki Petrovac, Kolarova 4 Telefon: 021/780-248 Predsednik: Dr Jan Babiak Delatnost: ouvanje batine Slovaka u SCG KUD "SLOVENSK SPORITEL'NA" Adresa: 21470 Baki Petrovac, Kolarova 3 Telefon: 021/782-215 Predsednik: Ondrej Belanji Delatnost: negovanje slovake kulturne tradicije KPD "JEDNOT" Adresa: 21412 Gloan, M. Tita 58 Telefon: 021/788-122 Predsednik: Michal Hatla Delatnost: ouvanje i predstavljanje nacionalne batine Slovaka AMATERSKO POZORITE "JNKO EMAN" Adresa: 21469 Pivnice, Vojvoanska 25 Telefon: 021/756-613 Predsednik: Vladimir Kolar Delatnost: pozorino stvaralatvo, ouvanje identiteta putem govora SKUD "PIVNICA" Adresa: 21469 Pivnice, Vojvoanska 82 Telefon: 021/756-098 Predsednik: Valentin Grnja Delatnost: razvijanje i negovanje kulturno-umetnikog ivota DOM KULTURE "3. OKTOBAR" KOVAICA Adresa: 26210 Kovaica, M. Tita 46 Telefon: 013/661-112 Predsednik: Jan Marko Delatnost: rad umetnikih ustanova, lokalni karakter SKUD "HRDINU JANKA MELKA" Adresa: 22300 Stara Pazova, irila i Metodija 11 Telefon: 022/310-676 Predsednik: Pap Miroslav Delatnost: ouvanje nacionalnog identiteta i slovakog jezika, ouvanje kulture i folklora Slovaka KUD "ZVOLEN" Adresa: 21472 Kulpin, Marala Tita 85 Telefon: 021/786-561 Predsednik: Pavel Gaa Delatnost: ouvanje i predstavljanje umetnike batine Slovaka na lokalnom i regionalnom nivou SKUD "PAVEL JOZEF AFRIK" Adresa: 21000 Novi Sad, Vuka Karadia 2/A Telefon: 021/24-459 Predsednik: Kri Pavel Delatnost: negovanje i ouvanje kulture i tradicije Slovaka

 • 44

  POZORITE DIVALDO "VHV" Adresa: 21470 Baki Petrovac, Kolarova 4 Telefon: 021/780-040 Predsednik: Jan ernak Delatnost: Vladimir Hurban Vladimirov je najstarija pozorina i kulturna organizacija Slovaka osnovana

  1886. godine. Pozorina i kulturna afirmacija Slovaka KUD "MLADOST" Adresa: 23207 Aradac, Janka melika 69 Telefon: 063/7714919, faks: 023/887-010 Predsednik: Jan Zvara Delatnost: negovanje i ouvanje slovake kulture i tradicija SKUD "TEFANIK" Adresa: 22253 Bingula, Nuieva 8 Telefon: 022/753-926, faks: 022/753-843 Predsednik: Martinko Vladko Delatnost: ouvanje jezika, kulture, obiaja i folklora KUD "MLADOST" Adresa: 21315 Lug, Marala Tita 69 Telefon: 021/878-003 Predsednik: Habor Jasmina Delatnost: negovanje kulture i obiaja SKUD "JEDNOTA" Adresa: 22240 id, Svetog Save 76 Telefon: 022/712-854 Predsednik: Stanislav Dieran Delatnost: ouvanje jezika, negovanje kulture, umetniko stvaralatvo KUD "SILBA" Adresa: 21433 Silba, Petra Drapina 61 Telefon: 021/764-712, faks: 021/764-722 e-mail: [email protected] Predsednik: Mihal Cinkocki Delatnost: negovanje slovake kulturne batine SKPD "ERDEVK" Adresa: 22230 Erdevik, Masarikova 2 Telefon: 022/752-184 Predsednik: Andrija Tot Delatnost: negovanje jezika i kulture HOR "MUSICA VIVA" Adresa: 21470 Baki Petrovac, Kolarova 8 Telefon: 021/780-248 Predsednik: Mariena Stankovi-Krivak Delatnost: izvoenje horske muzike STUDIO ZA VEZ "KOVAICA" Adresa: 26210 Kovaica, Masarikova 70 Telefon: 013/661-479 e-mail: [email protected] Predsednik: Eva Halupova-Kovai Delatnost: runi radovi LITERARNA DRUINA "MATEJ AMBROZI" Adresa: 26210 Kovaica, Marala Tita 48 Telefon: 013/661-117, 661-991

 • 45

  Predsednik: Martin Zloh Delatnost: ouvanje i negovanje jezika i kulture

  SLOVENCI DRUTVO SLOVENACA U SUBOTICI "TRIGLAV" Adresa: 24000 Subotica, Banijska bb, kancelarija br. 8 Telefon: 064/135-9922 Predsednik: Ruica nideri Kova Delatnost: kulturna organizacija udruenje graana deluje u lokalnim okvirima

  DRUTVO SLOVENACA "KREDARICA", NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Futoka 12 Telefon: 021/548-458, faks 021/621-512 e-mail: [email protected] Predsednik: Albert Kuner Delatnost: drutvo povezuje, razvija i produbljuje veze sa Slovencima u Novom Sadu, Vojvodini i Srbiji i

  ire sa republikom Slovenijom. Pomae pri odravanju i razvijanju slovenake kulture i jezika. Organizuje kulturno-zabavni ivot. Nudi praktinu pomo svim oblicima u granicama svoje mogunosti

  DRUTVO SLOVENACA "PLANIKA", ZRENJANIN Adresa: 23000 Zrenjanin, Makedonska 11a Telefon: 023/511-249 e-mail: [email protected] Predsednik: Ivan Vencelj Delatnost: samostalno, neprofitno udruenje graana iji je cilj da razvija, produbljuje i ostvaruje

  meusobne veze Slovenaca i njihovih potomaka na podruju Zrenjanina, Vojvodine i Srbije

  UKRAJINCI NACIONALNI SAVET UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE Adresa: 21000 Novi Sad, Devet Jugovia br. 3/3 Telefon: 063/505 806, 064/161 04 32 E-mail: [email protected] Predsednik: Vasilije Nebesni

  * * *

  DRUTVO ZA NEGOVANJE UKRAJINSKE KULTURE "KOLOMEJKA" Adresa: 22000 Sremska Mitrovica, Banatska br. 7 Tel: 022/631-081 Predsednik: Ljahovi Petar Delatnost: negovanje ukrajinske kulture i tradicije

 • 46

  KPD "KARPATI" Adresa: 21460 Vrbas, Njegoeva br. 21 Telefon: 021/7955 556 Predsednik: Jaroslav Kombilj Delatnost: organizovanje i razvijanje kulturne batine i jezika Ukrajinaca i Rusina u Vrbasu KUD "IVAN SENJUK" Adresa: 25230 Kula, Marala Tita br. 119 Telefon: 025/722-745 Predsednik: Elena Bukinac Delatnost: organizovanje i razvijanje kulturne batine i jezika Ukrajinaca u Kuli DRUTVO ZA UKRAJINSKI JEZIK, KNJIEVNOST I KULTURU "PROSVITA" Adresa: 21000 Novi Sad, Devet Jugovia 3/3 Telefon: 064/161-73-48 Predsednik: Vasilj Daceen Delatnost: negovanje i razvoj ukrajinske nacionalne kulture, jezika, duhovnosti i ouvanje svih oblika

  nacionalnog identiteta UKRAJINSKO KUD "KOBZAR" NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Ljermontova 14 Telefon: 021/542-693 Predsednik: Josip Holod Delatnost: negovanje nacionalne kulture, obiaja i tradicije