of 46/46
1 ADRESE UDRUŽENJA U VOJVODINI 2009 AŠKALIJE MATICA AŠKALIJA Adresa: 21000 Novi Sad, Jevrejska 27 www.ashkali.org.yu Telefon: 021/6616-213, 063/871 9 776 Predsednik: Abedin-Dino Toplica BUGARI BUGARSKO KULTURNO DRUŠTVO "TRANDAFER " Adresa: 23205 Belo Blato, Ribničarska 16 Telefon: 023/889-022 Predsednik: Nikola Kalapiš Delatnost: obuhvataju sve aspekte delovanja u cilju očuvanja i razvijanja kulture, običaja i tradicije banatskih Bugara – Palćena KUD BANATSKIH BUGARA – PALĆENA "IVANOVO 1868" Adresa: 26233 Ivanovo, Deže Đerđa 62 Telefoni (uslužni) MZ Ivanovo: 013/629-108, Zadruga Ivanovo 013/629-130 Predsednik: Stojan Vasiličin Delatnost: negovanje i čuvanje narodnih običaja, jezika i kulture banatskih Bugara-Palćena u cilju razvijanja kulture u sredini u kojoj društvo živi i deluje i to u lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim okvirima DRUŠTVO ZA BUGARSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST I KULTURU NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Vojvode Putnika 2 Telefon: 021/57-177, 021/57-528 i 064/170-5732 Predsednik: Evtimov Žarko Delatnost: negovanje kulturnih vrednosti bugarske nacionalne zajednice u Vojvodini, posebno negovanje jezika i književnosti i međusobno prožimanje kultura nacionalnih zajednica u AP Vojvodini BUNJEVCI BUNJEVAČKI NACIONALNI SAVET Adresa: 24000 Subotica, Cara Jovana Nenada 15/5 Telefon: 024/554-881 E-mail: [email protected] Predsednik: Nikola Babić * * * KUD "LEMEŠ" Adresa: 25211 Svetozar Miletić, Beogradska 25/A

ADRESE UDRUŽENJA U VOJVODINI 2009 · 1 ADRESE UDRUŽENJA U VOJVODINI 2009 AŠKALIJE MATICA AŠKALIJA Adresa: 21000 Novi Sad, Jevrejska 27 Telefon: 021/6616-213, 063/871 9 776

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ADRESE UDRUŽENJA U VOJVODINI 2009 · 1 ADRESE UDRUŽENJA U VOJVODINI 2009 AŠKALIJE MATICA...

 • 1

  ADRESE UDRUŽENJA U VOJVODINI 2009

  AŠKALIJE MATICA AŠKALIJA Adresa: 21000 Novi Sad, Jevrejska 27 www.ashkali.org.yu Telefon: 021/6616-213, 063/871 9 776 Predsednik: Abedin-Dino Toplica

  BUGARI BUGARSKO KULTURNO DRUŠTVO "TRANDAFER " Adresa: 23205 Belo Blato, Ribničarska 16 Telefon: 023/889-022 Predsednik: Nikola Kalapiš Delatnost: obuhvataju sve aspekte delovanja u cilju očuvanja i razvijanja kulture, običaja i tradicije

  banatskih Bugara – Palćena KUD BANATSKIH BUGARA – PALĆENA "IVANOVO 1868" Adresa: 26233 Ivanovo, Deže Đerđa 62 Telefoni (uslužni) MZ Ivanovo: 013/629-108, Zadruga Ivanovo 013/629-130 Predsednik: Stojan Vasiličin Delatnost: negovanje i čuvanje narodnih običaja, jezika i kulture banatskih Bugara-Palćena u cilju

  razvijanja kulture u sredini u kojoj društvo živi i deluje i to u lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim okvirima

  DRUŠTVO ZA BUGARSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST I KULTURU NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Vojvode Putnika 2 Telefon: 021/57-177, 021/57-528 i 064/170-5732 Predsednik: Evtimov Žarko Delatnost: negovanje kulturnih vrednosti bugarske nacionalne zajednice u Vojvodini, posebno negovanje

  jezika i književnosti i međusobno prožimanje kultura nacionalnih zajednica u AP Vojvodini

  BUNJEVCI BUNJEVAČKI NACIONALNI SAVET Adresa: 24000 Subotica, Cara Jovana Nenada 15/5 Telefon: 024/554-881 E-mail: [email protected] Predsednik: Nikola Babić

  *

  * *

  KUD "LEMEŠ" Adresa: 25211 Svetozar Miletić, Beogradska 25/A

 • 2

  Telefon: 025/840-471 Predsednik: Bagi Marija Delatnost: negovanje kulture i folklora Bunjevaca, regionalno i nacionalno negovanje tradicija i običaja

  Bunjevaca KUD "BUNJEVAČKA GRANA" Adresa: 25210 Čonoplja, Nikole Tesle 21 Telefon: 025/844-216 Predsednik: Bogničar Estera Delatnost: održavanje običaja Bunjevaca Čonoplje i okoline UDRUŽENJE GRAĐANA "BUNJEVAČKO KOLO" Adresa: 25000 Sombor, Štrosmajerova 11 Telefon: 025/22-306 Predsednik: Bošnjak Đuro Delatnost: negovanje tradicija nacionalnih manjina BUNJEVAČKA MATICA SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Korzo 8 Telefon: 024/557-213, 562-182 telefaks: 024/562-182 Predsednik: Blesić Karlo Delatnost: negovanje nauke, kulture i književnosti Bunjevaca, izdavačka i informativna delatnost na

  teritoriji Srbije i Crne Gore i Mađarske BUNJEVAČKI KULTURNI CENTAR SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Lazara Bačića 2 Telefon: 024/27-269, 063/590-240 i 063/889-6065 Vršilac dužnosti predsednika: Miroslav Vojnić Hajduk Delatnost: negovanje kulture, običaja i tradicije Bunjevaca na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom

  nivou KPD "JEDINSTVO-EGYSÉG", ODBOR ZA NEGOVANJE BUNJEVAČKE KULTURE, OBIČAJA I TRADICIJE Adresa: 24210 Bajmok, Moše Pijade 19 Telefaks: 024/762-288 Predsednik odbora: Beretić Pere Delatnost: negovanje običaja, kulture i tradicija Bunjevaca BUNJEVAČKI KULTURNI CENTAR TAVANKUT Adresa: 24214 Tavankut, Donji Tavankut 12 Telefon: 024/767-410 i 767-001 Predsednik: Dulić Petar Delatnost: neguje i čuva osobenosti bunjevačke nacionalne zajednice i održava i razvija veze sa

  Bunjevcima u AP Vojvodini i u Mađarskoj KULTURNO-UMETNIČKO DRUŠTVO "BUNJEVKA" Adresa: 24000 Subotica, Marije Bursać 8 Telefon: 024/557-937 Predsednik: Kata Kuntić Delatnost: očuvanje običaja i kulture Bunjevaca

  ČESI UDRUŽENJE GRAĐANA "ČESKE BESEDY" Adresa: 26340 Bela Crkva, Prvi oktobar 42 Telefaks: 013/853-659

 • 3

  Predsednik: Jozef Mareš Delatnost: kulturno-obrazovno udruženje građana u cilju očuvanja jezika, kulture, običaja i tradicije češke

  nacionalne manjine u AP Vojvodini. Društvo deluje unutar Državne zajednice SCG, ali i na međunarodnom planu

  NEVLADINA ORGANIZACIJA KPU "ČEŠI JIŽNÍHO BANÁTU” Adresa: 26340 Bela Crkva, Dejana Brankova 1 Telefaks: 013/352-689 i 013/851-542 e-mail: [email protected], [email protected] i [email protected] Predsednik: Krišan Vlastenka Delatnost: izražavanje, negovanje i čuvanje nacionalnog identiteta, negovanje i očuvanje kulturnog nasleđa,

  razvoj, jačanje i produbljivanje društvene, prosvetne i kulturne saradnje Čeha sa narodima i nacionalnim manjinama u Srbiji i Crnoj Gori

  HRVATI HRVATSKO NACIONALNO VIJEĆE Adresa: 24000 Subotica, Preradovićeva 4 Telefon: 024/556-898 E-mail: [email protected] Predsednik: Josip Pekanović

  * * *

  KPZ HRVATA "ŠOKADIJA" Adresa: 25264 Sonta, Mandinovci 29 Telefon: 025/792-275, 025/792-054 Predsednik: Dejan Bukovac Delatnost: negovanje kulturne baštine Hrvata, sakupljanje i obrada literature, brošura i sl. sa tematikom

  vojvođanskih Hrvata, rad u različitim kulturnim sekcijama

  HRVATSKA UDRUGA KULTURE "LAJČO BUDANOVIĆ" Adresa: 24217 Mala Bosna, Subotička 12 Telefon: 024/796-001 Predsednik: Anđelka Skenderović Delatnost: folklorna delatnost, nacionalni i teritorijalni aspekt u državi i inostranstvu (Mađarska, Hrvatska) HKPD "JELAČIĆ" Adresa: 21131 Petrovaradin, Štosmajerova 20 Telefon: 021/6433-758 i 021/6431-565 Predsednik: Petar Barbek Delatnost: razvija i neguje kulturu, kulturnu tradiciju i običaje Hrvata prvenstveno u Petrovaradinu i Sremu,

  ali i na teritoriji Republike Srbije MATICA HRVATSKA SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Masarikova 70 Telefon: 024/35-085 Predsednik: Stipan Stantić Delatnost: kulturno-prosvetna ustanova koja se brine o očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta svih

  Hrvata na teritoriji Srbije i Crne Gore HKPD "MATIJA GUBEC"

 • 4

  Adresa: 22400 Ruma, Glavna 247 Telefon: 022/423-885 Predsednik: Zlatko Kolarić Delatnost: rad velikog tamburaškog orkestra, folklorne i dramske sekcije, rad škole za tamburu,

  organizovanje predavanja iz poljoprivrede, promocije knjiga, saradnja sa srodnim društvima iz zemlje i inostranstva

  HKPD "SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ" Adresa: 25275 Bački Breg, Jugoslovenska 20 Telefon: 025/809-203 i 025/809-013 Predsednik: Tubić Adam Delatnost: kulturno-obrazovna i umetnička delatnost, lokalna delatnost na području Mesne zajednice Bački

  Breg, saradnja sa sličnim društvima u Srbiji i Crnoj Gori HKPD "TOMISLAV" Adresa: 22308 Golubinci, Đurđevska 6 Telefon: 022/381-356 Predsednik: Mato Groznica Delatnost: razvija i neguje kulturu, kulturne tradicije i običaje Hrvata, kao i drugih naroda u Sremu, AP

  Vojvodini, Republici Srbiji i šire, naročito u oblastima muzike, folklora, likovne umetnosti, dramsko-recitatorske umetnosti, rukotvorina i dr.

  HKUPD "DUKAT" VAJSKA-BOĐANI Adresa: 21426 Vajska, Dr Nenadovića 19 Telefon: 021/775-512 Predsednik: Pavle Pejčić Delatnost: društvo deluje u sekcijama dramskoj, literarnoj, folklornoj i muzičkoj za sada samo na lokalnom

  nivou. Kasnije se planira širenje delatnosti i van okvira ovih mesta. HKUD "BAJMOK" Adresa: 24210 Bajmok, Trg M. Tita 2 Telefon: 024/763-019 i 064/273-567 Predsednik: Petar Skenderović Delatnost: negovanje i očuvanje kulturnog nasleđa hrvatskog naroda HKUD "LJUTOVO" Adresa: 24215 Ljutovo, (u Domu kulture) Slobodana Principa Selje 3 Telefon: 024/767-517 faks: 024/767-021 Predsednik: Tilka Horvat Delatnost: kulturno-umetnički rad u okviru dramske, folklorne, tamburaške i slamarske sekcije, deluju u

  svim aspektima koji su navedeni NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA "HRVATSKA RIJEČ" Adresa: 24000 Subotica, Trg Cara Jovana Nenada 15/II Telefon: 024/553-355 i 024/551-578 v.d. direktor i v.d. odgovorni urednik: Zvonimir Perušić Delatnost: izdavanje novina na hrvatskom jeziku HKPD "STJEPAN RADIĆ" Adresa: 22323 Novi Slankamen, Cara Dušana 163 Telefon: 022/591-479 Predsednik: Ivan Rukavina Delatnost. kulturno-prosvetni rad u svim aspektima, folklorno, likovno i muzičko odeljenje HKPD "MATIJA GUBEC" Adresa: 24214 Donji Tavankut, Marka Oreškovića 7 Telefon: 024/767-171 i 767-006, faks 024/767-048 Predsednik: Branko Horvat Delatnost: kulturno-prosvetna delatnost Hrvata-Bunjevaca na svim nivoima

 • 5

  HKPD "ĐURĐIN" Adresa: 24213 Đurđin, Borisa Kidriča 7a Telefon: 024/768-685 Predsednik: Ivan Dulić Delatnost: negovanje kulturnih običaja Hrvata, lokalni aspekt delovanja HRVATSKA ČITAONICA Adresa: 24000 Subotica, Beogradski put 52 Telefon: 024/554-896, faks 024/551-036 Predsednik: Katarina Čeliković Delatnost: od nacionalnog značaja za hrvatsku manjinu prikupljanje i čuvanje pisane baštine, organizacija

  književnih večeri, naučnih skupova, javnih tribina s tematikom iz književnosti i jezika, istorije, izdavačka i kulturno-obrazovna delatnost

  HRVATSKI INFORMATIČKI CENTAR Adresa: 24000 Subotica, Ivana Milutinovića 43/7 Telefon: 063/777-5196 Predsednik: Zoran Vojnić Tunić Delatnost: inform. poslovima kompjuterska obrada podataka i informatizacija Hrvatske nacionalne

  zajednice u Srbiji i Crnoj Gori KUD HRVATA "BODROG" Adresa: 25272 Bački Monoštor, Vladimira Nazora 95 Telefon: 025/807-915 i 025/807-891 Predsednik: Stipan Šimunov Delatnost: njegovanje šokačkih običaja i pesama, dramska sekcija u začetku, školovanje muzičara na

  narodnim instrumentima u Somboru, delovanje na lokalnom nivou HKUD "KNEZI STIPAN ŠIMETA" Adresa: 25211 Svetozar Miletić, Vladimira Nazora 1 Telefon: 063/811-64-37 Predsednik: Marina Šajin Delatnost: negovanje jezika, kulture i tradicije bačkih Hrvata, izdavaštvo, održavanje veza sa hrvatima u

  okolnim zemljama HKUD "VLADIMIR NAZOR" Adresa: 25000 Sombor, Venac Radomira Putnika 26 Telefon: 025/38-173, telefaks: 025/26-019 e-mail: [email protected] Direktor: Šima Raič Delatnost: negovanje i razvoj jezika i kulture bačkih Hrvata, Šokaca i Bunjevaca. Lokalno, regionalno,

  nacionalno i međunarodno delovanje. Folklorna, dramska, tamburaška, šahovska, likovna, literarna, grnčarska i ritmička sekcija. Izdaje list "Miroljub"

  HRVATSKI KULTURNI CENTAR "SRIJEM" Adresa: 22000 Sremska Mitrovica, Dioklecijanova 57/16 Telefon: 022/216-102 Predsednik: Zdenko Đaković Delatnost: bavi se čuvanjem jezika, kulture, običaja i tradicija hrvatske nacionalne zajednice u Sremu i šire HRVATSKI KULTURNI CENTAR "BUNJEVAČKO KOLO" Adresa: 24000 Subotica, Preradovićeva 4 Telefon: 024/555-589 Predsednik: Mirko Ostrogonac Delatnost: prikuplja, čuva, neguje i prikazuje ukupnu kulturnu baštinu Hrvata, Bunjevaca i Šokaca i stvara

  uslove za kulturno stvaralaštvo kroz odgovarajuće sekcije podržava, pomaže i animira rad i entuzijazam velikog broja hrvatske inteligencije i entuzijasta

  PUČKA KASINA 1878 Adresa: 24000 Subotica, Svetozara Markovića 14

 • 6

  Telefon: 024/546-415 Predsednik: Ivan Rudinski Delatnost: nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje bačkih Hrvata, Bunjevaca i Šokaca u cilju

  naučnog, kulturnog, prosvetnog i stručnog usavršavanja i delovanja HRVATSKO DRUŠTVO ZA POMOĆ UČENICIMA "BELA GABRIĆ" Adresa: 24000 Subotica, Dinka Šimunovća 8 Telefon: 024/552-719 Predsednik: Ervin Čeliković Delatnost: fondacija za pomoć učenicima slabijeg imovnog stanja bez obzira na uzrast HRVATSKO AKADEMSKO DRUŠTVO Adresa: 24000 Subotica, Ivana Milutinovića 52 Telefon: 024/555-914 i 562-513 e-mail: [email protected] Predsednik: Dujo Runje Delatnost: razvijanje i populariziranje društvenih i humanističkih nauka, a osobito kroz istraživanja

  istorijskih, kulturoloških, socioloških, psiholoških, političkih, demografskih, komunikoloških, ekonomskih, prosvetnih, književnih, religijskih i futuroloških odrednica Hrvata u Srbiji i Crnoj Gori

  UDRUGA GRAĐANA "KROV" Adresa: 24000 Subotica, Nahibala Lucića 38 Telefon: 063/566-538 Predsednik: Svetislav Milanković Delatnost: afirmacija prava manjina i etničkih zajednica, unapređenje međuetničke tolerancije, praćenje

  rada medija na teritoriji Srbije i Crne Gore i na koji način tretiraju manjinsku problematiku i u tom kontekstu aktivno učešće u medijima

  JEVREJI JEVREJSKA OPŠTINA NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Jevrejska br. 11 Telefon: 021/423-882, 6615 750 Predsednik: dr Ana Frenkel Delatnost: očuvanje i negovanje nacionalnog identiteta Jevreja KUD "JUDITA ŠALGO" NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Jevrejska 11 Telefon: 021/6615-750 Predsednik: Svetlana Gusman Delatnost: kulturno-umetnička i prosvetna JEVREJSKA OPŠTINA ZRENJANIN Adresa: 23000 Zrenjanin, Trg JNA br. 1 Telefon: 023/524-474 Predsednik: Petrović Lidija Delatnost: negovanje jevrejske tradicije, jezika i kulture UDRUŽENJE GRAĐANA "ŠALOM" SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Celovečka br. 29 Telefon: 024/551-666 Predsednik: Nikola Novkov Delatnost: negovanje jevrejske tradicije, jezika i kulture

 • 7

 • 8

  MAĐARI MAĐARSKI NACIONALNI SAVET Adresa: 24000 Subotica, Trg Košut Lajoša 4 e-mail: [email protected] www.mnt.org.yu Telefon: 024/524-534 Predsednik: Joža Laslo

  * * *

  KULTURNI SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Trg Košuta Lajoša 4 Telefon: 024/551-822 Predsednik: Dudaš Karolj Delatnost: negovanje mađarske kulture MAĐARSKI FOLKLORNI CENTAR U VOJVODINI, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, B. Nušića 2 Telefon: 024/553-069 Predsednik: Nađ Ištvan Delatnost: negovanje mađarskog folklora i tradicije MAĐARSKI KULTURNI CENTAR "NÉPKÖR", SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Žarka Zrenjanina 11 Telefon:024/557-033 Predsednik: Brezovski Roland Delatnost: kultura DRUŠTVO ZA MAĐARSKU KULTURU U SCG, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Trg Ferenca Fehera 1 Telefon: 021/456-422 Predsednik: dr Laslo Molnar Čikoš Delatnost: organizacija na umetničkom, literarnom, naučnom polju, izdavanje časopisa i publikacija DRUŠTVO ZA MAĐARSKI JEZIK, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Cara Lazara 43 Telefon: 021/6366-824 Predsednik: Kasaš Karolj Delatnost: negovanje mađarskog jezika na lokalnom i pokrajinskom nivou NAUČNO DRUŠTVO VOJVOĐANSKIH MAĐARA, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Jug Bogdana 35 Telefon: 021/551-977 Predsednik: dr Ribar Bela Delatnost: negovanje mađarskog naučnog stvaralaštva u Vojvodini, organizovanje naučnih konferencija,

  seminara, izdavanje časopisa, pružanje pomoći mladim postdiplomcima NAUČNO DRUŠTVO ZA HUNGAROLOŠKA ISTRAŽIVANJA, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Branislava Nušića 2/1 Telefon: 024/546-211 Predsednik: dr Iren Gabrić-Molnar Delatnost: organizovanje naučnika Mađara, izdavanje publikacija, istraživanje manjinskog položaja UDRUŽENJE RECITATORA VOJVOĐANSKIH MAĐARA, SUBOTICA

 • 9

  Adresa: 24000 Subotica, Nušićeva 2/1 Telefon: 024/555-367, 024/39-080 Predsednik: Krekić Olga Delatnost: negovanje recitatorstva UDRUŽENJE MAĐARSKIH INŽINJERA I ARHITEKATA, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Engelsova 9 Telefon: 024/553-106, 024/556-891 Predsednik: mr Vereb Laslo Delatnost: mesečno organizovanje skupa za stručnjake tehničkog smera radi upoznavanja sa tekućim

  dostignućima,aktuelnim tehničkim problemima od lokalnog do međunarodnog nivoa, sa ciljem za aktivno uključenje članstva

  SAVEZ MAĐARSKIH CIVILNIH ORGANIZACIJA JUŽNE BAČKE I SREMA, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Trg Fehera Ferenca 1 Telefon: 021/456-422 Predsednik: Galamboš Laslo Delatnost: koordinacija rada i Aktivnosti kulturno-umetničkih udruženja na teritoriji Južne-bačke i Srema UDRUŽENJE PROSVETNIH RADNIKA MAĐARA U VOJVODINI, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Ćirpanova 54 Telefon: 021/548-259 Predsednik: Nađ Margit Delatnost: okupljanje prosvetnih radnika Mađara iz cele Vojvodine, organizovanje seminara za pedagoge

  kao i taborovanja za vreme školskih praznika UDRUŽENJE PROSVETNIH RADNIKA MAĐARA, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Đure Đakovića 23/II Telefon: 024/557-596 Predsednik: Kiralj Veronika Delatnost: pružanje pomoći mađarskim pedagozima u Vojvodini u vidu organizovanja seminara, stručnog

  osposobljavanja i usavršavanja, nabavka i distribuiranje novih stručnih časopisa i literatura UDRUŽENJE VASPITAČA I PROSVETNIH RADNIKA, MALI IĐOŠ Adresa: 24321 Mali Iđoš, Jožef Atile 39 Telefon: 024/730-430 Predsednik: Seke Ana Aktivnosti. pružanje stručne pomoći pedagozima u predškolskoj ustanovi s posebnim osvrtom na dijasporu KOLEGIJUM ZA VISOKO OBRAZOVANJE, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1/3/49 Telefon: 021/557-237 Predsednik: dr Čanji Eržebet Delatnost: organizovanje talentovanih studenata u smislu usavršavanja i stipendiranja na teritoriji

  Vojvodine VOJVOĐANSKI CENTAR ZA METODIKU, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Age Mamužića 13/II Telefon: 024/554-184 Predsednik: Šoš Mihalj Delatnost: aktivnosti u oblasti obrazovanja i kulture VOJVOĐANSKI CENTAR ZA METODIKU "BÖRCSÖK ERZSÉBET", PANČEVO Adresa: 26000 Pančevo, Mite Bogojevskog 18. Telefon: 013/315-573 Predsednik: Balaši Julija Delatnost: aktivnosti u oblasti obrazovanja, kulture i informisanja CENTAR ZA METODIKU, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Trg Fehera Ferenca 1

 • 10

  Telefon: 021/456-422 Predsednik: Erdelj Lenke Delatnost: informisanje prosvetnih radnika o novim trendovima u struci i pedagogiji, posebno u slučaju

  nastave na mađarskom jeziku, izdavanje stručnih publikacija i organizovanje stručnih skupova UDRUŽENJE PROSVETNIH RADNIKA MAĐARA SEVERNE BAČKE, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Đure Đakovića 23/II Telefon: 024/557-596 Predsednik: Kiralj Veronka Delatnost: organizacija pedagoga, prosvetnih radnika, organizovanje seminara UDRUŽENJE PEDAGOGA"INTEGRÁL", ADA Adresa: 24430 Ada, Trg Oslobođenja 3/a Telefon: 024/853-034 Predsednik: Kuzma Jožef Delatnost: organizovanje pedagoga i vaspitača Mađara, njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje,

  pružanje pomoći za poboljšanje materijalne situacije pedagoga PEDAGOŠKO DRUŠTVO MAĐARA ZAPADNE BAČKE, ”BÁRCZI GÉZA” SOMBOR Adresa: 25000 Sombor, Venac Petra Bojovića 13 Telefon: - Predsednik: Vilhelm Jožef Delatnost: stručno usavršavanje pedagoga FOND "REHÁK LÁSZLÓ", SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Ante Parčetića 7 Telefon: 024/546-297 Predsednik: Siveri Julijana Delatnost: pružanje pomoći u vidu internatskog smeštaja mađarskim učenicima i studentima iz raznih

  krajeva Vojvodine VOJVOĐANSKI OMLADINSKI FORUM – VIFÓ, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Cara Lazara 11 Telefon: 024/571-826 Predsednik: Dioši Viola Delatnost: organizovanje omladine, seminara i raznih manifestacija u cilju okupljanja omladinaca iz

  Vojvodine VOJVOĐANSKA MAĐARSKA OMLADINA - VMI, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Mamužić Age 13/III Telefon: 024/553-801 Predsednik: Kikić Andrea Delatnost: organizacija omladine na teritoriji cele Vojvodine SAVEZ MAĐARSKIH UČENIKA VOJVODINE, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Cara Lazara 11 Telefon: 024/571-826 Predsednik: Šalata Zoltan Delatnost: organizovanje omladine, đačke i studentske na nivou stručne, kulturne i sportske delatnosti OMLADINSKA ORGANIZACIJA JUŽNIH MAĐARA - DMISZ, ČANTAVIR Adresa: 24220 Čantavir, Srbobranski put 32 Telefon: 063/552-161 Predsednik: Stefaniga Silard Delatnost: interesna organizacija omladinaca i dece na svim poljima društvenog života SAVEZ MAĐARSKIH UČENIKA VOJVODINE – VaMaDiSZ Adresa: 24000 Subotica, Cara Lazara 11. 21000 Novi Sad, Trg Ferenca Fehera 1 Telefon: 024/571-916, 021/557-307

 • 11

  Predsednik: Šarok Norbert Delatnost: interesna organizacija vojvođanskih mađarskih učenika i studenata UDRUŽENJE ZA POMOĆ UČENIKA I STUDENATA ”KOSZTOLÁNYI DEZSŐ”, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Tolstojeva 8 Telefon: 024/555-775 Predsednik: Štrebl Klara Delatnost: pružanje pomoći, materijalno i na drugi način, srednjoškolskoj i univerzitetskoj omladini sa

  teritorije cele Vojvodine UDRUŽENJE ZA POMOĆ UČENICIMA I STUDENTIMA, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Jožef Atile 16 Telefon: - Predsednik: Delatnost: pružanje pomoći učenicima UDRUŽENJE ZA POMOĆ UČENICIMA I STUDENTIMA, ”HERCEG JÁNOS”, SOMBOR Adresa: 25000 Sombor, Marije Bursać 5 Telefon: 025/460-130 Predsednik: Buzaši Laslo Delatnost: pružanje pomoći učenicima UDRUŽENJE ZA POMOĆ UČENIKA I STUDENATA, ZRENJANIN Adresa: 23000 Zrenjanin, Carice Milice 14 Telefon: 023/49-340, 023/63-776 Predsednik: Delatnost: pružanje pomoći učenicima NOVOSADSKO POZORIŠTE - ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Jovana Subotića 3 Telefon: 021/571-564 Direktor: Šandor Laslo Delatnost: pozorišna NARODNO POZORIŠTE – NÉPSZÍNHÁZ, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Ive Vojnovića 2 Telefon: 024/554-287, 024/553-081 Upravnik: LJubica Ristovski Delatnost: pozorišna POZORIŠTE "KOSZTOLÁNYI DEZSŐ", SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Ive Vojnovića 2 Telefon: 024/557-471, 024/554-700 Predsednik: Sloboda Tibor Delatnost: organizacija pozorišnih manifestacija i predstava AMATERSKO POZORIŠTE ”MADÁCH”, ZRENJANIN Adresa: 23000 Zrenjanin, Trg slobode 7 Telefon: 023/561-626 Predsednik: Izele Karolj Delatnost: negovanje amaterskog stvaralaštva UMETNIČKO DRUŠTVO STUDENATA AKADEMIJE UMETNOSTI ”SALAŠARSKO POZORIŠTE” –TANYASZÍNHÁZ, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Đure Jakšića 7 Telefon: 021/843-745 Predsednik: Mađar Atila Delatnost: organizovanje pozorišnih predstava AMATERSKO POZORIŠTE VOJVOĐANSKIH MAĐARA, SOMBOR

 • 12

  Adresa: 25000 Sombor, Jakova Ignjatovića 7 Telefon: 025/38-508 Kordinator: Šandor Đerfi Delatnost: pozorišna DŽEPNO POZORIŠTE "BERTA FERENC", SOMBOR Adresa: 25000 Sombor, Batinska 31 Telefon: 028/462-068 Predsednik: Fekete J. Jožef Delatnost: negovanje mađarskog jezika i tradicije INTERKULTURALNI OMLADINSKI CENTAR, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Vojvođanskih brigada 17 Telefon: 021/420-175 Predsednik: Kazinci Zoltan Delatnost: povezivanje različitih kultura, čuvanje kulturne baštine, negovanje tolerancije među omladinom UDRUŽENJE GRAĐANA "OTVORENE PERSPEKTIVE" – NYÍLT TÁVLATOK, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Limska 12 Telefon: - Predsednik: Kudlik Gabor Delatnost: sačuvanje evropskih demokratskih tekovina i njihova popularizacija, čuvanje manjinskih

  kolektivnih prava u multikulturnoj Jugoslaviji, Vojvodini odnosno u regiji FILMSKA RADIONICA "CINEMA", KANJIŽA Adresa: 24000 Kanjiža, Trg Edvarda Kardelja 9 Telefon: 024/874-077 Predsednik: Ivan Atila Delatnost: snimanje dokumentarnih filmova, organizacija priredbe koje su vezane za film i snimanje MKUD "PETŐFI SÁNDOR", BEČEJ Adresa: 21220 Bečej, Nikola Tesla 17 Telefon: 064/246-4679 Predsednik: Kišimre Serda Ana Delatnost: folklor, narodna muzika, likovno stvaralaštvo DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJE "ARACS", TORDA Adresa: 23214 Torda, Petefi Šandora 58/a Telefon: 023/831-063 Predsednik: Vajda Janoš Delatnost: negovanje i očuvanje istorijskih spomenika, vođenje brige o staroj crkvi "Arač" u pustinji MKUD "PETŐFI SÁNDOR", DOBRIČEVO Adresa: 26327 Dobričevo, JNA 17/a Telefon: 013/847-066 Predsednik: Virag Gizela Delatnost: negovanje tradicije Mađara, upoznavanje sa istorijom i kulturom Mađara UDRUŽENJE GRAĐANA "ARANYBOGÁR", VRBICA Adresa: 23329 Vrbica, Doža Đerđa 27/a Telefon: 0230/70-777 Predsednik: Buranj Zoltan Delatnost: negovanje tradicije i organizovanje kulturnog života DRUŠTVO ZA MAĐARSKI JEZIK "SZARVAS GÁBOR", ADA Adresa: 24430 Ada, Trg oslobođenja 3/a Telefon: 024/851-115 Predsednik: Hodi Eva Delatnost: negovanje mađarskog jezika

 • 13

  KPD "JÓZSEF ATTILA", MIHAJLOVO Adresa: 23202 Mihajlovo, Kiš Ferenca 119 Telefon:023/894-027 Predsednik: Flaman Ištvan Delatnost: negovanje tradicije i običaja MKD "PETŐFI SÁNDOR", VRŠAC Adresa: 26300 Vršac, Dvorska 15 Telefon: 013/811-978 Predsednik: Lantoš Lajoš Delatnost: negovanje tradicije i običaja MKUD "ZILAHI LAJOS", LUKINO SELO Adresa: 23224 Lukino Selo, Maršala Tita 50 Telefon: 023/885-117 Predsednik: Bakai Sas Eržebet Delatnost: negovanje tradicije i običaja KUD "PETŐFI SÁNDOR", TORDA Adresa: 23214 Torda, Maršala Tita 2 Telefon: 023/831-314 Predsednik Manga Jožef Delatnost: negovanje mađarskog običaja i folklora RADIONICA "ZENIT" – ZENITH MŰHELY, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Somborski put 26/a Telefon: 024/559-133 Predsednik: Rončak Petrovič Erika Delatnost: unapređenje obrazovanja, zaštita ljudskih prava i prava nacionalnih manjina SAVEZ SKAUTA VOJVOĐANSKIH MAĐARA, NOVO MILOŠEVO Adresa: 23273 Novo Miloševo Telefon: 023/781-304 Predsednik: Boviz Laslo Delatnost: verska omladinska organizacija koja se bavi podučavanjem i organizacijom mladih UDRUŽENJE GRAĐANA "OMLADINSKI DUVAČKI ORKESTAR", STARA MORAVICA Adresa: 24340 Stara Moravica, Bolmanska 2 Telefon: 024/741-127 Predsednik: dr Deli Agošton Delatnost: negovanje tradicionalne muzike na duvačkim instrumentima KD "PETŐFI SÁNDOR", PANČEVO Adresa: 26000 Pančevo, Cara Lazara 19 Telefon: 013/352-686 Predsednik: Ranc Karolj Delatnost: negovanje tradicije i folklora UDRUŽENJE GRAĐANA "SZENT LÁSZLÓ", NOVO MILOŠEVO Adresa: 23273 Novo Miloševo, Maršala Tita 129 Telefon: 023/781-304 Predsednik: Boviz Laslo, paroh Delatnost: negovanje nacionalnih i verskih vrednosti, proslava verskih i drugih nacionalnih praznika. MAĐARSKI KULTURNI CENTAR "KODÁLY ZOLTÁN", BAČKA TOPOLA Adresa: 24300 Bačka Topola, Vuka Karadžića 1 Telefon: 024/711-554 Predsednik: Kelemen Gabor Delatnost: delatnosti u oblasti kulture, negovanje folklornih tradicija i narodnog stvaralaštva

 • 14

  KPD "BARTÓK BÉLA", HORGOŠ Adresa: 24410 Horgoš, Maršala Tita 1 Telefon: 024/792-131 Predsednik. Takač Jožef Delatnost: širenje kulturnih aktivnosti, saradnja sa drugim narodima i nacionalnim manjinama ZAVIČAJNI KLUB NOVOCRNJANA, NOVA CRNJA Adresa: 23218 Nova Crnja, JNA 113 Telefon: 023/815-140 Predsednik: Đerđ Halas Delatnost: negovanje tradicije i običaja u rodnom mestu, održavanje veza sa ljudima iseljenicima iz Nove

  Crnje

  DRUŠTVO ZA NEGOVNJE NARODNIH OBIČAJA I TRADICIJA "BÚZAVIRÁG", NOVI ITEBEJ Adresa: 23236 Novi Itebej, Košut Lajoš 15 Telefon: 023/837-073 Predsednik Kiš Bela Delatnost: negovanje tradicije i običaja u mestu i šire KUC, DEBELJAČA Adresa: 26214 Debeljača, Servo Mihalja 51 Telefon: 013/661-048 Predsednik: Gomilšek Julijana Delatnost: negovanje mađarskog običaja, jezika i umetnosti u mestu KUD "TISZA", BAČKO PETROVO SELO Adresa: 21226 Bačko Petrovo Selo, Đura Đakovića 23 Telefon: 021/803-976 Predsednik: Kode Karolj Delatnost: delatnosti iz kulture, folklor, narodno stvaralaštvo KUD "PETŐFI ", ZRENJANIN Adresa: 23000 Zrenjanin, Petefijeva 1 Telefon: 023/562-164 Predsednik: Ormai Atila Delatnost: negovanje mađarskih običaja i tradicije, folklora i ručnih radova MAĐARSKI KULTURNI KRUG "NEZSÉNY", NEUZINA Adresa: 23245 Neuzina, Franje Berkovića 40 Telefon: - Predsednik: Marija Palkovič Delatnost: negovanje mađarskog jezika i običaja UDRUŽENJE GRAĐANA "NÉPKÖR", KULA Adresa: 25230 Kula, Josip Kramer 45 Telefon: 025/722-613 Predsednik: Valka Karolj Delatnost: organizacija okupljanja povodom značajnih narodnih praznika, učestvovanje na svim

  opštinskim, pokrajinskim manifestacijama vezani za mađarske običaje. MKUD "VECSERA SÁNDOR", BAČKA PALANKA Adresa: 21400 Bačka Palanka, Kralja Petra 1 Telefon: 021/751-862 Predsednik: Andriga Šandor aktivnost: negovanje mađarskog narodnog običaja i tradicije KUD "FEHÉR FERENC", RUMENKA Adresa: 21201 Rumenka, J. Jovanović Zmaj 24 Telefon: 021/715-508

 • 15

  Predsednik: Feneši Peter Delatnost: negovanje kulturne baštine KUD "PETŐFI SÁNDOR", BUDISAVA Adresa: 21242 Budisava, Vojvođanska 99 Telefon: 021/719-540 Predsednik: Juhas Andrea Delatnost: organizacija kulturnog života na selu, negovanje mađarskog običaja UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I NEGOVANJE NACIONALNE BAŠTINE "NAGY SÁNDOR", NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Jožef Atile 16-18 Telefon: 021/503-099 Predsednik: Pap Ferenc Delatnost: zaštita spomenika kulture mađarskog naroda na vojvođanskim prostorima, restauracija

  spomenika i izdavanje biltena NOVOSADSKI MAĐARSKI ČITALAČKI KRUG, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Ćirila i Metodija 11 Telefon: 021/504-130 Predsednik: Matuška Marton Delatnost: prikupljanje i iznajmljivanje stručnih knjiga i časopisa sa svih naučnih područja; prikupljanje i

  čuvanje zavičajne zbirke; organizacija kulturnih, literarnih i drugih stručnih predavanja i seminara

  MKUD "SREM", SREMSKA MITROVICA Adresa: 22000 Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 12 Telefon: 022/227-952 Predsednik: Šimonjik Zlatko Delatnost: negovanje mađarskog narodnog običaja, scenska i muzička delatnost MKPD "ADY ENDRE", SAJAN Adresa: 23324 Sajan, Velika 96 Telefon: 064/200-7810 Predsednik: Benjocki Šara Delatnost: negovanje mađarskog običaja MKUD "MÓRICZ ZSIGMOND", DOROSLOVO Adresa: 25243 Doroslovo, Nikole Tesle 60 Telefon: 025/862-408 Predsednik: Dioši Janoš Delatnost: negovanje mađarskog narodnog običaja KRUG KULTURE "KISS IMRE", BAČKO PETROVO SELO Adresa: 21226 Bačko Petrovo Selo, Svetozara Miletića 29 Telefon: 021/804-133 Predsednik: Horvat Marija Delatnost: negovanje običaja, podučavanje klasičnih i modernih plesa MKUD "TISKI CVET" – TISZAVIRÁG, TITEL Adresa: 21240 Titel, Glavna 49 Telefon: 021/861-449 Predsednik: Sabo Eva Delatnost: očuvanje mađarskog običaja, obučavanje narodnih igara i amaterskih predstava UDRUŽENJE GRAĐANA "SIMPOSYON", SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Maksima Gorkog 5/a Telefon: 024/782-555 Predsednik: Presburger Čaba

 • 16

  Delatnost: izdavanje časopisa iz oblasti literarnog i umetničkog stvaralaštva, organizovanje književnih večeri

  KUD "BARTÓK BÉLA", ČANTAVIR Adresa: 24220 Čantavir, Maršala Tita 26 Telefon: 024/782-146 Predsednik: Nikolić Anton Delatnost: negovanje mađarskog običaja i kulture KUD "ADY ENDRE", STARA MORAVICA Adresa: 24340 Stara Moravica Telefon: 024/741-200 Predsednik: Meheš Bela Delatnost: organizovanje umetničkih kolonija i izložbi slika i cilju širenja likovne kulture MKUD "PETŐFI SÁNDOR", NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Jožef Atile 16 Telefon: 021/367-081 Predsednik: Mesaroš Ilonka Delatnost: organizovanje književnih, folklornih manifestacija DRUŠTVENA ORGANIZACIJA ZA KULTURU "ARACS" SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Žarka Zrenjanina 11 Telefon: 024/42-069 Predsednik: Gubaš Agota Delatnost: izdavanje časopisa "ARAČ", osnivanje malih biblioteka OMLADINSKI CENTAR "TORONTÁL", KIKINDA Adresa: 23300 Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 23 Telefon: 0230/58-202 Predsednik: Talpai Šandor Delatnost: organizacija omladinskih, kulturnih, obrazovno-vaspitnih programa, negovanje mađarskog

  običaja u mestu i šire UDRUŽENJE GRAĐANA "ABRAHÁM PÁL", APATIN Adresa: 25260 Apatin, P. Drapšina 49 Telefon: 025/774-381 Predsednik. Čikoš Đenđi Delatnost: negovanje mađarskog običaja, organizacija raznih Aktivnosti na kulturnom i prosvetnom planu OMLADINSKA ORGANIZACIJA "TURUL MADÁR", NOVO MILOŠEVO Adresa: 23273 Novo Miloševo, Železnička 27 Telefon: 064/218-68-35 Predsednik: Palatinuš Oskar Delatnost: organizacija omladinaca u mestu sa ciljem negovanja mađarskih nacionalnih vrednosti, svečano

  obeležavanje verskih praznika, organizacija sportskih aktivnosti SPOMEN DANI "CSÉPE IMRE ", MALI IĐOŠ Adresa: 24321 Mali Iđoš, Maršala Tita 34 Telefon: 024/730-020 Predsednik: Čordaš Mihalj Delatnost: okupljanje eminentnih književnika, književnih kritičara, istoričara i folklorista u cilju

  obeležavanja spomena na Imrea Čepe KD "PETŐFI SÁNDOR", TELEČKA Adresa: 25222 Telečka, Trg slobode 3 Telefon: 025/86-001 Predsednik: Egete Eva Delatnost: organizacija amaterskih delatnosti u mestu i šire, negovanje mađarskog jezika i običaja

 • 17

  MESNA KPZ, BEZDAN Adresa: 25270 Bezdan, Žrtve fašizma 3 Telefon: 025/810-212 Predsednik: Kapitanj Karolj Delatnost: organizacija kulturnih Aktivnosti na nivou sela UDRUŽENJE GRAĐANA "KÖKÉND", KIKINDA Adresa: 23300 Kikinda, Dositejeva 38 Telefon: 0230/21-161 Predsednik: Barat Andraš Delatnost: organizacija i obeležavanje istorijskih praznika vezanih za mađarskih živalj u tom mestu,

  pružanje pomoći mladim likovnim umetnicima, negovanje mađarskog običaja i jezika MORAVIČKI INTELEKTUALNI FORUM, STARA MORAVICA Adresa: 24340 Stara Moravica, Borisa Kidriča 20 Telefon: 024/741-022 Predsednik Crnković Gabor Delatnost: podizanje kulturnog života meštana na viši nivo, organizacija kulturnog života i negovanje

  mađarskog jezika i običaja MKPD "SZENTELEKI KORNÉL", SIVAC Adresa: 25223 Sivac, Milovana Jelića 83 Telefon: 025/712-309 Predsednik: Varagić Gabriela Delatnost: negovanje mađarskog jezika i običaja DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJE "VADVIRÁG", ADA Adresa: 24430 Ada, Save Kovačevića 31 Telefon: 024/851-724 Predsednik: Bartok Ildiko Delatnost: negovanje tradicije UDRUŽENJE GRAĐANA "ZETNA", SENTA Adresa: 24400 Senta, Edvarda Kardelja 19/10 Telefon: 063/701-4648 Predsednik: Besedeš Ištvan Delatnost: elektronska i klasična izdavačka delatnost KUD "ETNO", BAJŠA Adresa: 24331 Bajša, Zakina 6 Telefon: 024/721-183 Predsednik: Ruženka Suhanko Delatnost: negovanje mađarskog jezika i običaja UDRUŽENJE GRAĐANA "DOMBOS", MALI IĐOŠ Adresa: 24321 Mali Iđoš, Ispod brda 1 Telefon: 024/730-598 Predsednik: Virag Gabor Delatnost: organizacija festivala, okupljanje omladine i mladih umetnika MKUD "BONÁZ SÁNDOR", IVANOVO Adresa: 26233 Ivanovo, Doža Đerđa 65 Telefon: 013/629-245 Predsednik: Sekač Andraš Delatnost: negovanje kulturne i narodne baštine OBRAZOVNO-KULTURNA USTANOVA "CNESA", KANJIŽA Adresa: 24420 Kanjiža, Trg Edvarda Kardelja 9 Telefon: 024/873-043 Predsednik: Bičkei Zoltan

 • 18

  Delatnost: očuvanje nacionalnih tekovina i vrednosti i njihova prezentacija na međunarodnom nivou MKUD "SZIRMAI KÁROLY", TEMERIN Adresa: 21235 Temerin, Petefi Šandor 19 Telefon: 021/843-411 Predsednik: Majoroš Robert Delatnost: čuvanje mađarske kulture i običaja, organizacija "Tini" festivala MKUD "ARANY JÁNOS", IRIG Adresa: 22406 Irig, Ive Lole Ribara 88 Telefon: 022/462-304 Predsednik: Vukmanović Eržebet Delatnost: čuvanje mađarskog jezika i kulturne tradicije Mađara KUD "TISZAGYÖNGYE", NOVI KNEŽEVAC Adresa: 23330 Novi Kneževac, Tolstojeva 3 Telefon: 0230/82-117 Predsednik: Dobo Šandor Delatnost: čuvanje mađarskog običaja i jezika MKUD "OZORAY ÁRPÁD", KANJIŽA Adresa: 24420 Kanjiža, Trg Edvarda Kardelja 9 Telefon: 024/874-962 Predsednik: dr Đerđ Pap Delatnost: čuvanje mađarskog običaja i jezika na polju obrazovanja i kulture UMETNIČKA SCENA "SZIVERI JÁNOS", MUŽLJA Adresa: 23206 Mužlja, Mađarske Komune 39 Telefon: 023/527-311 Predsednik: Šandor Zoltan Delatnost: organizacija mladih na književnom i kulturnom planu HRIŠĆANSKI INTELEKTUALNI KRUG, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Somborski put 26/a Telefon: 024/552-539 Predsednik: Miškolci Karolj Aktivnost: organizovanje tribina i predavanja verskih sadržaja i seminara, prikupljanje stručnih materijala

  vezanih za veru MKUD "CSÁSZÁRTÓ", BELO BLATO Adresa: 23205 Belo Blato Telefon: 023/889-049 Predsednik: Nađ Hajnalka Delatnost: čuvanje i negovanje mađarskog običaja i jezika KUD "PETŐFI SÁNDOR", MUŽLJA Adresa: 23206 Mužlja, Mađarske komune 39 Telefon: 023/540-434 Predsednik: Varga Katalin Delatnost: amatersko dramsko-scena, folklorna delatnost, otkrivanje mladih talenata, čuvanje i negovanje

  mađarskog običaja i jezika KUD "LIFKA SÁNDOR", HAJDUKOVO Adresa: 24414 Hajdukovo, Borisa Kidriča 30 Telefon: 024/758-021, 024/758-037 Predsednik: Šomođi Janoš Delatnost: negovanje mađarskog običaja KD "PETŐFI SÁNDOR", BANATSKI MONOŠTOR Adresa: 23328 Banatski Monoštor, Petefi Šandora 33

 • 19

  Telefon: 0230/70-257 Predsednik: Mesaroš Čongor Delatnost: očuvanje tradicije i običaja KUD "PETŐFI SÁNDOR", GORNJI BREG Adresa: 24406 Gornji Breg, JNA 41 Telefon: 024/821-602 Predsednik: Oz Sabo Imre Delatnost: negovanje mađarske kulture "VITKAY" DRUŠTVO ZA NEGOVANJE KULTURNIH BAŠTINA, DEBELJAČA Adresa: 26214 Debeljača, Lenjinova 32 Telefon: 013/664-156 Predsednik: Sakalaš Oto Delatnost: organizovanje Festivala mađarskih varoških pesama i čardaša - manifestacija vojvođanskih

  Mađara sa elementima međunarodne priredbe MKUD "DÓZSA GYÖRGY", BAJMOK Adresa: 24210 Bajmok, Moše Pijade 14 Telefon: 024/762-482 Predsednik: Varga Matild Delatnost: negovanje kulture i jezika MKUD "ARANY JÁNOS", SRBOBRAN Adresa: 21480 Srbobran, Ribarska 19 Telefon: 021/730-185 Predsednik: Kiš Čaba Delatnost: negovanje mađarskog jezika i kulture KUD ”FEKETICS”, FEKETIĆ Adresa: 24323 Feketić, JNA 24 Telefon: 024/738-040, 024/738-447 Predsednik: Pal Karolj Delatnost: negovanje mađarskih običaja, jezika i kulture KUD ”PETŐFI SÁNDOR”, TORDA Adresa: 23214 Torda, M. Tita 2 Telefon: 023/831-020 Predsednik: Manga Jožef Delatnost: negovanje mađarskog običaja, jezika i kulture KUD ”ADY ENDRE”, STANIŠIĆ Adresa: 25284 Stanišić, Dalmatinska 114 Telefon: 025/830-095 Predsednik: Križak Zoltan Delatnost: negovanje mađarskog jezika, običaja i kulture KUD ”TISZASZENTMIKLÓS”, OSTOJIĆEVO Adresa: 23326 Ostojićevo, M. Tita 36 Telefon: 0230/77-311 Predsednik: Reperger Mikloš Delatnost: čuvanje mađarske pisane reči, nacionalnog identiteta i jezika ETNOLOŠKO DRUŠTVO ”KISS LAJOS”, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Ž. Zrenjanina 11 Telefon: 024/571-938 Predsednik: Rafai Judit Delatnost: organizacija etnologa u Vojvodini MKUD ”FEHÉR FERENC”, RUMENKA

 • 20

  Adresa: 21201 Rumenka, J. Jovanovića Zmaja 24 Telefon: 021/715-508 Predsednik: Feneši Peter Delatnost: organizovanje kulturno-umetničkog života rumenačkih Mađara, saradnja sa KUD-ovima iz bliže

  okoline ”ETNOKAMP” UDRUŽENJE ZA NEGOVANJE NARODNIH TRADICIJA, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Aranđelovačka 8 Telefon: 024/44-545 Predsednik: Vaš Geza Delatnost: organizovanje letnjih kampova, negovanje narodnih tradicija DOM MLADIH «BRATSTVO-JEDINSTVO» KUD ”JÓKAI”, NOVI BEČEJ Adresa: 23272 Novi Bečej, Radnička 80 Telefon: 023/772-577 Predsednik: Delatnost: KUD ”PETŐFI SÁNDOR”, KAĆ Adresa: 21241 Kać, J. Jovanović Zmaj 10 Telefon: 021/412-001, 021/411-121 Predsednik: Sokola Petar Delatnost: negovanje mađarske kulture i običaja KUD ”KODÁLY ZOLTÁN”, BAČKA TOPOLA Adresa: 24300 Bačka Topola, Vuk Karadžić 1 Telefon: 024/711-554 Predsednik: Kelemen Gabor Delatnost: negovanje mađarske kulture KUD ”PETŐFI SÁNDOR”, MARADIK Adresa: 22372 Maradik, Cara Dušana 3 Telefon: 022/506-607 Predsednik: Koroknai Laslo Delatnost: negovanje mađarske kulture i običaja SKAUTSKI OKRUG ”TORONTÁL”, MUŽLJA Adresa: 23206 Mužlja, Mađarske komune 56 Telefon: 023/549-814, 021/527-897 Predsednik: Beviz Laslo Delatnost: negovanje i očuvanje skautskog duha među omladinom DOM KULTURE ”JÓZSEF ATTILA”, DEBELJAČA Adresa: 26214 Debeljača, Trg M. Tita 18 Telefon: 013/664-034 Predsednik: Fizer Jožef Delatnost: negovanje kulture KUD ”ADY ENDRE”, STARA MORAVICA Adresa: 24340 Stara Moravica, Omladinska 2 Telefon: 024/741-185 Predsednik: Mašić Dejan Delatnost: negovanje mađarskog jezika i običaja, saradnja sa drugim kulturnim ustanovama MKUD ”PETŐFI SÁNDOR”, BEČEJ Adresa: 21220 Bečej, Republikanska 133/a Telefon: 021/813-569 Predsednik: Kišimre-Serda Ana Delatnost: negovanje kulture

 • 21

  KUD ”PETŐFI SÁNDOR”, KUPUSINA Adresa: 25262 Kupusina, Apatinski put 1 Telefon: 025/78-781, 025/78-656 Predsednik: Balog Pal Delatnost: negovanje mađarskog jezika, običaja i kulture KUD ”PETŐFI SÁNDOR”, ŠATRINCI Adresa: 22328 Šatrinci, z.p. Krušedol, M. Tita 25 Telefon: 022/467-631 Predsednik: Viček Valentin Delatnost: negovanje mađarske kulture i običaja KD ”MÓRA FERENC”, ČOKA Adresa: 23320 Čoka, Potiska 6 Telefon: 0230/71-936, 0230/71-054 Predsednik: Vaš Tibor Delatnost: negovanje mađarskog jezika i kulture KUD ”PETŐFI SÁNDOR”, MALI IĐOŠ Adresa: 24321 Mali Iđoš, M. Tita 26 Telefon: 024/731-297 Predsednik: Linka Gabrijela Delatnost: negovanje mađarskog jezika i kulture UDRUŽENJE GRAĐANA "KISHERCEG", KIKINDA Adresa: 23300 Kikinda, Trg Srpskih Dobrovoljaca 23 Telefon: 0230/34-296, 063/564-325 Predsednik: Pakši Zoltan Delatnost: negovanje maternjeg jezika, recitacija i čitanje, izdavanje časopisa iz oblasti ekologije,

  umetnosti MKUD ”TAMÁSI ÁRON”, VOJLOVICA Adresa: 26000 Pančevo, Grobljanska 24 Telefon: 013/47-062 Predsednik: Lečei Vilmoš Delatnost: kulturno-umetnički rad na očuvanju i negovanju tradicija, običaja i jezika sekelj-Mađara, kao i

  saradnja sa kulturnim organizacijama drugih nacionalnosti sa teritorije opštine, regiona, pokrajine

  ”MENDICUS” UMETNIČKI CENTAR, ČANTAVIR Adresa: 242200 Čantavir, Srbobranska 13 Telefon: 024/782-018, 024/782-366 Predsednik: Kečenovič Žužana Delatnost: čuvanje mađarskog jezika i stvaralaštva mađarske nacionalne manjine KUD ”HINGA”, HAJDUKOVO Adresa: 24414 Hajdukovo, Nosa bb Telefon: 024/758-263, 024/758-044 Predsednik: Bičkai Ibolja Delatnost: negovanje kulture narodnog i modernog plesa KPD ”PETŐFI SÁNDOR”, JERMENOVCI Adresa: 26363 Jermenovci, M. Tita 82 Telefon: - Predsednik: Turi Mihalj Delatnost: negovanje mađarskog običaja, amaterizma KUD "ORION", BEČEJ Adresa: 21220 Bečej, Trg bratstva i jedinstva 16

 • 22

  Telefon: 021/812-069 Predsednik: Fau Kalman Delatnost: klasični i moderni ples, horsko pevanje, ručni radovi KUD "ARANY JÁNOS", ČONOPLJA Adresa: 25210 Čonoplja, Stepe Stepanovića 4 Telefon: 025/844-088 Predsednik: Bogničar Jožef Delatnost: organizovanje pripadnika mađarske nacionalne manjine na polju sačuvanja mađarskog jezika i

  kulture KD ”PETŐFI SÁNDOR”, BAČKI VINOGRADI Adresa: 24415 Bački Vinogradi, Pap Pavla 2 Telefon: 024/757-104 Predsednik: Delatnost: OKRUŽNA ORGANIZACIJA SAVEZA SKAUTKINJA I SKAUTA VOJVOĐANSKIH MAĐARA SEVERNE BAČKE SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, 27. marta 1 Telefon: 024/30-427 Predsednik: Delatnost: KUD "ADY ENDRE", ŠUŠARA Adresa: 26330 Šušara, Banatska 23 Telefon: - Predsednik: Sunjog Gizela Delatnost: negovanje mađarskog jezika i kulture, običaja i folklora KUD "JÓZSEF ATTILA", GUNAROŠ Adresa: 24312 Gunaroš, Maršala Tita 101 Telefon: 024/726-135 Predsednik: Brezovski Suzana Delatnost: negovanje kulture UDRUŽENJE GRAĐANA ”ETNOLIFE”, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Kireška 3 Telefon: 024/41-686 Predsednik: Čeke Marta Delatnost: negovanje mađarske tradicije i običaja, prikupljanje arhivske građe od važnosti za mađarsku

  kulturu DRUŠTVO ”TELEHÁZ", TOTOVO SELO Adresa: 24427 Totovo selo, Zlatiborska 4 Telefon: 024/883-041 Predsednik: Utaši Jene Delatnost: organizovanje omladine u vannastavne aktivnosti, rešavanje socijalnih problema na lokalnom

  nivou AMATERSKO POZORIŠNO DRUŠTVO ”ORPHEUS-THEATER”, ČOKA Adresa: 23320 Čoka, M. Tita 2 Telefon: 0230/71-867 Predsednik: Laslo Sabo Delatnost: organizacija susreta pozorišta i izvođenje pozorišnih predstava ”ÁRGUS” CIVILNO UDRUŽENJE MAĐARA ZA PRAVA MANJINA, NOVI SAD Adresa: 21120 Novi Sad, Braće Ribnikara 8 Telefon: 021/621-609 Predsednik: Đerđika Gal

 • 23

  Delatnost: praćenje načina ostvarivanja prava nacionalnih manjina i civilnih udruženja koja se bave pitanjem mađarske nacionalne manjine

  OMLADINSKI KLUB ZRENJANIN, ZRENJANIN Adresa: 23000 Zrenjanin, 4. juli 16/17 Telefon: 023/68-274, 023/562-039 Predsednik: Kečkeš Ištvan Delatnost: organizovanje omladine ”FIKUSZ” ORGANIZACIJA NEZAVISNE OMLADINE, KUPUSINA Adresa: 25262 Kupusina, Apatinski put 1 Telefon: 025/78-674 Predsednik: Pašti Zoltan Delatnost: organizovanje omladine Z-11 UDRUŽENJE GRAĐANA, SENTA Adresa: 24000 Senta, Ivo Lola Ribara 102 Telefon: 024/815-093 Predsednik: Kokai Peter Delatnost: negovanje muzičke kulture i horskog pevanja KPD ”BARTÓK BÉLA”, HORGOŠ Adresa: 24410 Horgoš, Maršala Tita 2 Telefon: 024/792-131 Predsednik: Takač Jožef Delatnost: negovanje mađarske kulture KUD ”PACSÉR”, PAČIR Adresa: 24342 Pačir, Laze Kostića 2 Telefon: 024/744-060 Predsednik: Varga Janoš Delatnost: negovanje tradicije i kulture Mađara KUD "MÓRA ISTVÁN", KEVI Adresa: 24352 Kevi, Aranj Janoša 2 Telefon: 024/846-014 Predsednik: Perpauer Atila Delatnost: negovanje tradicije i kulture Mađara KUD "EGYSÉG", KIKINDA Adresa: 23300 Kikinda, Dositejeva 38 Telefon: 0230/21-161 Predsednik: Kiš Laslo Delatnost: negovanje mađarskog jezika i kulture VIFÓ - DOROSLOVO Adresa: 25243 Doroslovo, Zmaj Jovina 47 Telefon: 025/862-400 Predsednik: Holo Roland Delatnost: organizovanje omladine STAROBEČEJSKI HOR ”SCHOLA CANTORUM”, BEČEJ Adresa: 21220 Bečej, JNA 158 Telefon: 021/816-685 Predsednik: Nađ Otilija Delatnost: horsko pevanje VOJVOĐANSKA "PAX ROMANA", SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica Ptujska 4 Telefon: 024/34-517 Predsednik: dr Bognar Ištvan

 • 24

  Delatnost: organizovanje hrišćanske inteligencije ”ANONYMUS” OMLADINSKO UDRUŽENJE, SENTA Adresa: 24400 Senta, Narodne revolucije 15 Telefon: 024/812-336 KUD "JÓKAI MÓR", MALE PIJACE Adresa: 24416 Male Pijace, Bratstva i jedinstva 5 Telefon: 024/882-025 Predsednik: Kovač Marija Delatnost: negovanje tradicije folklora, dramska sekcija, moderni ples SAVEZ LJUBITELJA RUČNIH RADOVA VOJVODINE, ADA Adresa: 24430 Ada, Trg Oslobođenja 3/a Telefon: 024/851-615 Predsednik: Nača Ištvan Delatnost: negovanje folklornih motiva preko izrade ručnih radova naroda i nacionalnih manjina koji žive

  na Vojvođanskom prostoru KULTURNI KRUG ”TAKÁCS RAFAEL”, PADEJ Adresa: 23325 Padej, Maršala Tita 54 Telefon: 063/813-6928 Predsednik: Retek Laslo Delatnost: negovanje kulturnog života Mađara u selu KD ”PETŐFI SÁNDOR”, TELEČKA Adresa: 25222 Telečka, Trg Oslobođenja 3 Telefon: 025/86-001 Predsednik: Egete Eva Delatnost: organizacija amaterskih Aktivnosti, kulturnog života Mađara KUD ”FEHÉR AKÁC”, TOTOVO SELO Adresa: 24427 Totovo Selo, Zlatiborska 1 Telefon: 024/887-084 Predsednik: Pišpek Marija Delatnost: negovanje mađarskog jezika, običaja i kulture KUD ”ADY ENDRE”, NOVA CRNJA Adresa: 23218 Nova Crnja, JNA 115 Telefon: 023/815-051 Predsednik: Vladuc Šandor Delatnost: negovanje mađarskog jezika, običaja i kulture KUD "NÉMETH LÁSZLÓ", SVETOZAR MILETIĆ Adresa: 25211 Svetozar Miletić, Somborski put 76. Telefon: - Predsednik: Štefko Geza Delatnost: negovanje mađarskog jezika, običaja i kulture KUD ”LUDAS MATYI”, ŠUPLJAK Adresa: 24418 Šupljak, Kostolanji Arpad 108 Telefon: 024/753-063 Predsednik: Aladič Tibor Delatnost: amatersko pozorište, folklor i zaštita životne sredine KUD "PETŐFI SÁNDOR", OROM Adresa: 24207 Orom, Trg palih boraca Telefon: 024/799-018, 024/799-038 Predsednik: Konc Lazar Delatnost: kultura i obrazovanje

 • 25

  KUD "KÁLMÁNY LAJOS", BANATSKO ARANĐELOVO Adresa: 23332 Ban. Aranđelovo, Partizanska 54 Telefon: 0230/89-021 Predsednik: Delatnost: KUD "PETŐFI SÁNDOR", PANČEVO Adresa: 26000 Pančevo, Cara Lazara 19 Telefon: 013/348-500 Predsednik: Ranc Karolj Delatnost: negovanje običaja i kulture mađarskog naroda u Vojvodini KUD "PETŐFI SÁNDOR", SKORENOVAC Adresa: 26228 Skorenovac, JNA 29 Telefon: 013/754-066 Predsednik: Mađar Janoš Delatnost: negovanje običaja mađarskog življa na ovom prostoru KUD "PETŐFI SÁNDOR", TOBA Adresa: 23222 Toba, Lajoša Košuta 14 Telefon: 023/810-022 Predsednik: Lacko-Farkaš Eržebet Delatnost: negovanje običaja mađarskog življa na ovom prostoru KUD "ADY ENDRE", TORNJOŠ Adresa: 24352 Tornjoš, Maršala Tita 3 Telefon: 024/841-227 Predsednik: Pinter Atila Delatnost: negovanje mađarskog običaja KUD "PETŐFI SÁNDOR", DOBRIČEVO Adresa: 26346 Dobričevo Telefon: 013/855-381 Predsednik: Virag Gizela Delatnost: negovanje mađarskog jezika i običaja KUD "KOSSUTH LAJOS", KRUŠČIĆ Adresa: 25225 Kruščić, Novaka Pejčića 46 Telefon: 025/70-114, 025/70-223 Predsednik: Pobojčik Čaba Delatnost: negovanje mađarskih običaja i kulture KUD "ARANYKALÁSZ", OROM-DOLINE Adresa: 24207 Orom-Doline, Petefi Šandora 102 Telefon: 024/799-403 Predsednik: Poša Magdolna Delatnost: negovanje mađarskog jezika, kulture i običaja KPC "THURZÓ LAJOS", SENTA Adresa: 24400 Senta, Poštanska 18 Telefon: 024/812-526 www.kapocs.org.yu Predsednik: Hajnal Jene Delatnost: organizacija Mađara na svim poljima kulturno-umetničkog stvaranja DRAMSKO-LITERARNO UDRUŽENJE "GRACZA JÁNOS", NOVO ORAHOVO Adresa: 24351 Novo Orahovo, Košut Lajoša 2 Telefon: 024/723-051 Predsednik: Benčik Katalin

 • 26

  Delatnost: negovanje kulture KUD "PETŐFI SÁNDOR", SOMBOR Adresa: 25000 Sombor, Venac Petra Bojovića 13 Telefon: 025/23-164 Predsednik: Karcher Eržibet Delatnost: prezentacija mađarske kulture, negovanje tradicija i običaja KD "ARANYKAPU", ADA Adresa: 24400 ADA, ulica Halas Jožefa 22 Telefon: 024/853-108 Predsednik: Šoti Erne Delatnost: okupljanje i sačuvanje mađarskih kulturnih vrednosti i njihova prezentacija u Vojvodini i u svetu UDRUŽENJE GRAĐANA ZA UNAPREĐENJE SUBOTIČKE REGIJE "EUROPE GATE", SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Moša Pijade 7 Telefon: 024/546-463 Predsednik: Boni Laslo Delatnost: zaštita čovekove životne okoline, unapređenje grada, razvoj malog i srednjeg preduzetništva,

  pitanja iz oblasti visokog obrazovanja UDRUŽENJE GRAĐANA "SOCIETAS PRO FAMILIJA", BAČKO PETROVO SELO Adresa: 21226 Bačko Petrovo Selo, Rečo Janoš 74 Telefon: 021/803-776 Predsednik: Ric Đerđ Delatnost: rad sa omladinom na polju higijene OMLADINSKI KLUB "TINET", SKORENOVAC Adresa: 26228 Skorenovac, Bratstva i Jedinstva 30 Telefon: 013/764-066 Predsednik: Dani Erne Delatnost: organizovanje omladine na polju kulture i sporta OMLADINSKI KUD "SZALMASZÁL", SKORENOVAC Adresa: 26228 Skorenovac, 1. Maj bb Telefon: 013/764-137 Predsednik: Nađ Marija Delatnost: podučavanje dece, školskog i predškolskog uzrasta mađarskim običajima i rukotvorinama ČITALAČKI KRUG "FELSŐHEGYI OLVASÓKÖR", GORNJI BREG Adresa: 24406 Gornji Breg, JNA 41 Telefon: 024/843-073 Predsednik: Fodor Ištvan Delatnost: čuvanje bibliotečkog fonda, saradnja sa drugim izdavačkim kućama i bibliotekama DRUŠTVO ZA ZAŠTITU MAJKI I DECE "IZIDA", MALI IĐOŠ Adresa: 24323 Feketić, Bratstva 20 Telefon: 024/738-042 Predsednik: Pap Julijana Delatnost: humanitarne akcije KUD "PETŐFI SÁNDOR", BEZDAN Adresa: 25275 Bezdan, Somborski put 21 Telefon: - Predsednik: Foki Ištvan Delatnost: negovanje mađarskog jezika, običaja i kulture KUD "ARANY JÁNOS", BOGOJEVO Adresa: 25245 Bogojevo, 29. novembra 33

 • 27

  Telefon: 025/875-602 Predsednik: Klenac Jožef Delatnost: negovanje mađarskog jezika, običaja i kulture KUD "JÓZSEF ATTILA", SVILOJEVO Adresa: 25265 Svilojevo, Železnička bb Telefon: 025/797-015, 025/797-205, 025/797-004 Predsednik: Horvat Bela Delatnost: negovanje mađarske kulture DRUŽENJE EKOLOGA "CSORNAI RICHÁRD", SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Engelsova 9 Telefon: 024/556-851 Predsednik: Ištvan Hulo Delatnost: ekološka pitanja, edukacija mladih i organizovanje letnjih ekoloških kampova UDRUŽENJE ZA NEGOVANJE NARODNIH OBIČAJA "LEVENDULA", KANJIŽA Adresa: 24420 Kanjiža, Lajoša Košuta 1a Telefon: 024/875-144 Predsednik: Terteli Ildiko Delatnost: negovanje narodnih običaja, muzike, plesa i rukotvorina KUD "TESTVÉRISÉG-EGYSÉG", RUSKO SELO Adresa: 23314 Rusko Selo, Bratstva i jedinstva 124 Telefon: 0230/58-698 Predsednik: Lerik Gizela Delatnost: negovanje narodnih običaja i pozorišni amaterizam

  MAKEDONCI NACIONALNI SAVET MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE Adresa: 26201 Jabuka, Trg Borisa Kiriča br.3. Telefon: 013/624-197 E-mail: [email protected] Predsednik: Jovan Radeski

  * * *

  UDRUŽENJE GRAĐANA MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE JUŽNOBANATSKOG OKRUGA "VARDAR" Adresa: 26000 Pančevo, Paje Marganovića 13 Telefaks: 013/513-064 Predsednik: Jovan Radeski Delatnost: udruženje deluje na teritoriji Južnog Banata. Delatnost, cilj i zadatak udruženja je da okuplja

  pripadnike makedonske nacionalne manjine, njihove porodice i prijatelje radi ostvarivanja nacionalnih sloboda iz Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina u SRJ (sada Državnoj zajednici SCG). Aktivnosti u negovanju tradicije i običaja zemlje, porekla, negovanje jezika i folklora. Delovanje i van granica Državne zajednice SCG

  JUGOSLOVENSKO-MAKEDONSKO DRUŠTVO "ŠAR PLANINA" Adresa: 21000 Novi Sad (Podružnica Novi Sad), Mičurinova 54 Telefon: 021/331-902 i 021/610-997, faks: 621-282 Predsednik: Delatnost: razvijanje i negovanje kulturne, zabavne i druge aktivnosti i saradnje, prijateljstva i

  dobrosusedstva građana Srbije i Crne Gore i Makedonije

  NEMCI

 • 28

  KROVNA ORGANIZACIJA SCG SAVEZ NEMAČKIH UDRUŽENJA SRBIJE I CRNE GORE Adresa: 21000 NOVI SAD, Puškinova br. 29 Telefon: 021/364-178 Predsednik: Burbah Gerhard Delatnost: očuvanje, širenje i negovanje nacionalne kulture Nemaca NEMAČKO UDRUŽENJE "DONAU" Adresa: 21000 Novi Sad, Kozaračka br. 6 Telefon: 021/505-507 Predsednik: Burgermajer Andreas Delatnost: očuvanje, širenje i negovanje nacionalne kulture Nemaca NEMAČKO UDRUŽENJE ZA DOBROSUSEDSKE ODNOSE "KARLOWITZ" Adresa: 21205 Sremski Karlovci, Patrijarha Rajačića br. 30 Telefon: 021/881-707; 063/528-747 Predsednik: Stjepan Seder Delatnost: očuvanje kulture i baštine Nemaca u Sremskim Karlovcima NEMAČKO UDRUŽENJE KIKINDA Adresa: 23300 Kikinda, Toze Markovića br. 54 Telefon: 0230/31-578; 064/215-10-81 Predsednik: Simić Ivan Delatnost: očuvanje i predstavljanje nacionalne baštine Nemaca u Kikindi NEMAČKO UDRUŽENJE "BEČKEREK", ZRENJANIN Adresa: 23000 Zrenjanin, Makedonska br. 11 Telefon: 023/511-249, 023/34-501 Predsednik: Bomble Petar Delatnost: očuvanje i predstavljanje nacionalne baštine Nemaca u Zrenjaninu NEMAČKO UDRUŽENJE BELA CRKVA Adresa: 26340 Bela Crkva, Nemanjina br. 15 Telefon: 013/853-157 Predsednik: Miodrag de Das Mihajlović Delatnost: očuvanje i predstavljanje nacionalne baštine Nemaca u Beloj Crkvi NEMAČKO UDRUŽENJE U BAČKOJ TOPOLI - BAJŠI Adresa: 24331 Bajša, Sivački put br. 12 Telefon: 024/721-052 Predsednik: Kirš Mikloš Delatnost: očuvanje i predstavljanje nacionalne baštine Nemaca u Bajši HUMANITARNO UDRUŽENJE NEMACA "GERHARD" Adresa: 25000 Sombor, Ernea Kiša br. 26 Telefon: 025/24-044 Predsednik: Anton Beck Delatnost: humanitarna i obrazovna UDRUŽENJE NEMACA OPŠTINE ODŽACI Adresa: 25250 Odžaci, Jurija Gagarina br. 23 Telefon: 025/743-339 Predsednik: Miler Stevan Delatnost: očuvanje i predstavljanje nacionalne baštine Nemaca u Odžacima NEMAČKI NARODNI SAVEZ Adresa: 24000 Subotica, Karađorđev put br. 72 Telefon: 024/30-588

 • 29

  Predsednik: Rudolf Vajs Delatnost: očuvanje i predstavljanje nacionalne baštine Nemaca u Subotici NEMAČKO UDRUŽENJE "PANČEVAČKI RIT" Adresa: Padinska Skela, Ulica Nova br. 55/6 Telefon: 011/33-23-061 Predsednik: Johana Bukovac Delatnost: očuvanje i predstavljanje nacionalne baštine Nemaca u Padinskoj Skeli NARODNA BIBLIOTEKA "BRANKO RADIČEVIĆ" - Muzejska jedinica Adresa: 25250 Odžaci, Jurija Gagarina br. 20 Telefon: 025/742-189 Olga Andraši, muzejski savetnik Delatnost: očuvanje i predstavljanje nacionalne baštine Nemaca u Odžacima NEMAČKO UDRUŽENJE ZA SRPSKO-NEMAČKO PRIJATELJSTVO KNIĆANIN Adresa: 23265 Knićanin, Karađorđeva br. 12 Telefon: 023/867-008, 023/867-208 Predsednik: Stojković Srboljub Delatnost: negovanje nemačkih spomen-obeležja u Knićaninu

  ROMI NACIONALNI SAVET ROMSKE NACIONALNE MANJINE Adresa: 18400 Prokuplje, Kruševačka 37 Telefon: 063/855-0167 Predsednik: Vitomir Mihajlović

  * * *

  "MATICA ROMSKA" Adresa: 21000 Novi Sad, Barska 10a Telefon: 021/414-065, 064/819-5030 Predsednik: Petar N. Nikolić Delatnost: edukacija i emancipacija i razvijanje stvaranje i prezentacija elitne romske kulture i uslova za

  upoznavanje drugih nacionalnih zajednica sa kulturnim vrednostima KULTURNI CENTAR ROMA Adresa: 24000 Subotica, Skerlićeva br. 35 Telefon: 024/553-267, 064/121-8678 Predsednik: Stevan Nikolić Delatnost: edukacija romske dece predškolskog uzrasta, produženi boravak u osnovnim školama kao i

  ženski programi KPD "ROMA" Adresa: 25260 Apatin, Velika 11 Telefon: 025/776-439 Predsednik: Ignac Josip Delatnost: "ROMSKA SREĆA" Adresa: 23207 Aradac, Ive Lole Ribara 70 Telefon: 023/887-270 Predsednik: Ljubiša Petrović

 • 30

  Delatnost: nefunkcioniše (organizovanje kulturnih i drugih prava romske nacionalsti, organizovanje stručnih i naučnih skupova i saradnja sa drugim institucijama i licima kako bi obezbedila bolju zaposlenost Roma)

  "RUMUNKA" Adresa: 25272 Bački Monoštor, Pionirska 48 Telefon: 025/807-863 Predsednik: Ivan Petrović Delatnost: sportske, kulturne i edukativne manifestacije "BELI GALEB" Adresa: 25272 Bački Monoštor, Partizanska 1 Telefon: 025/807-230 Predsednik: Josip Petrović Delatnost: opšta emancipacija romskog naroda kroz različite kulturne, sportske i druge aktivnosti "ROMSKI PUT" Adresa: 23232 Begejci, Žarka Zrenjanina 22 Telefon: 023/827-741, 827-643 Predsednik: Stan Joška Delatnost: negovanje jezika, tredicije i običaja, saradnja sa drugim udruženjima "ROM" Adresa: 21300 Beočin, Heroja Brila 44 Telefon: 021/870-608 Predsednik: Selimi Ramiz Delatnost: obrazovanje i edukacija dece Roma "KULTURNI CENTAR" Adresa: 21300 Beočin, Železnička 43 Telefon: 063/863-7629 Predsednik: Drmaku Avdilj Delatnost: obrazovanje Roma "ŠUKARIPE" Adresa: 21300 Beočin, Petra Kočića bb Telefon: 063/863-2970 Predsednik: Seljimi Ašmedin Delatnost: informisanje "MLADI ROMI" Adresa: 25245 Bogojevo, Košut Lajoša 12 Telefon: 025/875-370 Predsednik: Jelica Mišković Delatnost: edukacija Roma "ROMSKI TON" Adresa: 22313 Vojka, Nikole Pašića 15 Telefon: Predsednik: Duško Jovanović Delatnost: nefunkcionišu "SUNCE" Adresa: 26300 Vršac, Dositejeva 78 Telefon: 063/814-17-40 Predsednik: Dragica Tobej-Kaldaraš Delatnost: likovna i književna (poezija) "LOVARA" Adresa: 26214 Debeljača, Tančić Mihalja 5

 • 31

  Telefon: 013/664-459 Predsednik: Branko Ivanov Godina osnivanja: 1998. Broj članova: 83 Delatnost: edukacija Roma "NEVO DROM" Adresa: 26214 Debeljača, Lenjinova 49 Telefon: 013/665-083 Predsednik: Pero Nikolić Delatnost: emancipacija Roma kroz kulturne, prosvetne i sportske aktivnosti kao i razvoj civilnog društva i

  unapređenje odnosa romske populacije sa institucijama sistema "ROMSKI SAN-ROMANO SUNO" Adresa: 25254 Deronje, Svetozara Miletića 38 Telefon: 025/872-130, 063/55-6463 Predsednik: Ranko Jovanović Delatnost: obrazovanje, kultura i informisanje "ROMSKI SAN I NAPREDAK" Adresa: 23335 Đala, Vojvode Mišića 39 Telefon: 064/279-2619 Predsednik: Sava Šajin Delatnost: obrazovanje i edukacija Roma "NAPREDAK" Adresa: 21239 Đurđevo, Nikole Pašića 24 Telefon: 021/839-166, 064/152-6135 Predsednik: Siniša Petrović Delatnost: Integracija Roma u sve svere kulturnog i javnog života, jednakost i ravnopravnost u

  demokratskom društvu na teritoriji opštine Žabalj "ISTRAŽIVAČI ROMI" Adresa: 21230 Žabalj, Šajkaška 22 Telefon: 063/850-1543 Predsednik: Marija Aleksandrović Delatnost: istraživanje u sferama: obrazovanja, samozapošljavanja zdravstvenog prosvećivanja, kulture i

  tradicije kao i saradnja sa drugim udruženjima "AMARO ČAČIPE" - NAŠA ISTINA Adresa: 21230 Žabalj, Laze Kostića 52 Telefon: 021/865-110 Predsednik: Đorđe Fan Delatnost: borba protiv diskriminacije, jednakost pred svim drž. organima i ekonomsko jačanje Roma kao i

  podsticanje kulture i opšta integracija u demokratsko društvo "DRUŠTVO ROMA" Adresa: 23210 Žitište, Cara Dušana 15 Telefon: 023/821-355 Predsednik: Slavica Mrđa Delatnost: zdravstvo, obrazovanje i rešavanje socijalno-ekonomskih problema Roma "SVI ROMI" Adresa: 23000 Zrenjanin, Titelski red 23a Telefon: 023/510-097, 064/197-5600 Predsednik: Hasan Ćosović Delatnost: edukacija romske dece i Roma "ZVEZDA VODILJA" Adresa: 23000 Zrenjanin, Žarka Turinskog 100

 • 32

  Telefon: 064/216-6507, 064/241-3437 Predsednik: Dobrila Nikolić, Jožef Nikolić. Delatnost: edukacija, roma omladine, dece, rad u spec. školi "ROMA" Adresa: 26201 Jabuka, Lenjinova 68 Telefon: 063/375-742 Predsednik: Zoran Valevski Delatnost: Kulturno umetničko društvo "ROMKINJE BANATA" Adresa: 23300 Kikinda, Miloša Ostojina 178a Telefon: 064/280-6261 Predsednik: Nataša Šajin Delatnost: edukacija i emancipacija Romkinja "AŠUNEN ROMALE" Adresa: 26220 Kovin, Ratka Pavlovića 18 Telefon: 013/744-974, 064/208-17-13 Predsednik: Srđan Miler Delatnost: očuvanje kulture "ROMA" Adresa: 23300 Kikinda, Veliki bedem 72 Telefon: 064/21-77-476 Predsednik: Mile Šajin Delatnost: edukacija Roma "ROMANO ILO" Adresa: 21241 Kać, Železnička pruga 25 Telefon: 021/839-166 Predsednik: Siniša Petrović Delatnost: integracija Roma u sve svere kulturnog i javnog života, veća demokratizacija društva, borba

  protiv diskriminacije i jednakosti za sve građane "BARO ILO-VELIKO SRCE" Adresa: 22223 Kuzmin, Železnička bb Telefon: 022/264-329 Predsednik: Dule Martinović Delatnost: "ZLATNA POTKOVICA" Adresa: Melenci, Srpskih vladara 59 Telefon: 023/731-008 Predsednik: Čeda Jovanović Delatnost: samozapošljavanje "URMA" Adresa: 23305 Mokrin, Telefon: 0230/62-286, 064/27-811-12 Predsednik: Veldi Miodrag Delatnost: Kulturno-umetničko tradicionalno vaspitno društvo "ROMA" Adresa: 23272 Novi Bečej, Đure Jakšića 29 Telefon: 064/135-8218 Predsednik: Danica Šajin Delatnost: edukacija i emancipacija romske dece i žena na teritoriji SO Novi Bečej "BEGEJ"

 • 33

  Adresa: 23272 Novi Bečej, Prva krajiška 37 Telefon: 064/252-2054 Predsednik: Vasa Milićev Delatnost: informisanje, sportske aktivnosti kao i poboljšanje infra strukture "AMARILIS" Adresa: 21000 Novi Sad, Oml. radnih akcija 52 Telefon: 063/522-342 Predsednik: Radmila Zećirović Delatnost: emancipacija i edukacija romkinja, aškalijki i bejašica "ROMA NASELJE BANGLADEŠ" Adresa: 21000 Novi Sad, Rumenački put bb Telefon: 064/178-8661 Predsednik: Đura Farkaš Delatnost: "BRAĆA" Adresa: 21000 Novi Sad, Ilirska 45 Telefon: 063/537-364 Predsednik: Sava Aleksandrović Delatnost: edukacija, kultura, tradicija i informisanje "UNIJA ROMSKIH STUDENATA" Adresa: 21000 Novi Sad, Ćirpanova 26 Telefon: 063/479-806 Predsednik: Đorđe Jovanović Delatnost: "DRUŠTVO ZA OČUVANJE KULTURE ROMA – ZVEZDA" Adresa: 21000 Novi Sad, Heroja Pinkija 68 Telefon: 021/505-472, 064/245-82-40 Predsednik: Jovan Nikolić Delatnost: edukacija porodice, dece i njihova socijalizacija u svim oblastima borbe protiv negativnih

  društvenih pojava "ROMA MUZIKA" Adresa: 21000 Novi Sad, Poštanska 9 Telefon: 021/51-158 Predsednik: Olah Vince Delatnost: UDRUŽENJE ROMA ZA NEPRISTRASNO INFORMISANJE "PETAO" Adresa: 21000 Novi Sad, Jevrejska 27, Telefon: 021/616-213, 063/563-295 Predsednik: Ištvan Farkaš Delatnost: razvijanje i zaštita prava na nepristrasno, blagovremeno i potpuno informisanje Roma i o

  romima, te unapređivanje primene standardizovanog romskog jezika u medijima "NOVI HORIZONTI" Adresa: 21000 Novi Sad, Jevrejska 27 Telefon: 021/616-213 Predsednik: Bajram Kurteši Delatnost: edukacija Roma "TRIFUN DIMIĆ" Adresa: 21000 Novi Sad, Otokara Keršovanija 22 Telefon: 021/411-517 Predsednik: Ignjac Slavko Delatnost: edukacija Roma, Romkinja i dece, kao i sakupljanje kulturne baštine romskog naroda

 • 34

  "ROMA" Adresa: 21000 Novi Sad, Veliki rit 141 Telefon: 021/411-136, 063/865-6759 Predsednik: Radojko Nikolić Delatnost: edukacija i poboljšanje životnih uslova "BAHTALE ROMA" MALI BEOGRAD Adresa: 21000 Novi Sad, Veliki rit 141 Telefon: 021/411-136, 063/865-6759 Predsednik: Radojko Nikolić Delatnost: edukacija i poboljšanje životnih uslova "UDRUŽENJE ROMSKIH GRAĐANA" Adresa: 21000 Novi Sad, Slavka Rodića 44 Telefon: 063/897-34-36 Predsednik: Agim Geri Delatnost: edukacijom i socijalizacijom Roma kao i negovanjem kulture UDRUŽENJE RASELJENIH LICA SA KOSOVA I METOHIJE Adresa: 21000 Novi Sad, Ulica I br. 39 Telefon: 064/28-26-375 Predsednik: Afrim Hajoli Delatnost: edukacija i emancipacija raseljenih lica pre svega Roma na području Šangaja, kao i

  samozapošljavanje Roma KPD "ROMA" Adresa: 25000 Sombor, Beogradska 31 Telefon: 025/23-804 Predsednik: Nebojša Radosavljević Delatnost: edukacija i saradnja sa lokalnom samoupravom "SRETNI ROMI" Adresa: 25000 Sombor, Kamenka Gagrčina 26 Telefon: 025/24-265, 063/772-95-43 Predsednik: Milan Nikolić Delatnost: obrazovanjem, kulturom, ekonomskim programima, soc. zaštitom "ROMSKA KUĆA" Adresa: 25000 Sombor, Miloša Obilića 8 Telefon: 025/32-475, 063/84-39-594 Predsednik: Piroška Kovač Delatnost: bave se problematikom Roma u vidu samozapošljavanja i edukacija KPD "ROMA" Adresa: 25264 Sonta, Vuka Karadžića 16a Telefon: 063/845-6633 Predsednik: Antun Čonka Delatnost: ljudska prava, infrastruktura, ekonomski programi, obrazovanje KUD "ROM" Adresa: 21480 Srbobran, Niška 25 Telefon: 021/730-047 Predsednik: Slavko Dimić Delatnost: Kulturno umetničko društvo "ROMA" Adresa: 23220 Srpska Crnja, Borisa Kidriča 63 Telefon: 023/811-397, 063/848-0252 Predsednik: Ljubomir Kolompar Delatnost: edukacija romske dece

 • 35

  "ROMSKI HOLOKAUST SREMA" Adresa: 22300 Stara Pazova, Isidora Sekulić 71 Telefon: 063/139-3905 Predsednik: Branislav Jovanović Delatnost: očuvanje kulture i tradicije, edukacija, humanitarna pomoć, samozapošljavanje kao i istraživanje

  (stradanja Roma za vreme Drugog sv. rata) "ROMSKA DUŠA" Adresa: 24000 Subotica, Đure Đakovića 43 Telefon: 024/33-205 Predsednik: Delatnost: "ROMA" Adresa: 21240 Titel, Glavna 143 Telefon: 021/860-186, 868-185, 064/183-40-98 Predsednik: Slobodan Stojković Delatnost: edukacija romske populacije kao i negovanje kulture i tradicije Roma "PHARO DROM" Adresa: 24410 Horgoš, M. Tita 2 Telefon: 063/89-04-969 Predsednik: Farkaš Edit Delatnost: edukacija Roma i poboljšanje opštih uslova života Roma "ROTA-TOČAK" Adresa: 21238 Čurug, Zmaj Jovina 29 Telefon: 021/834-926, 064/218-22-82 Predsednik: Radul Dušan Delatnost: edukacija Roma na teritoriji SO Žabalj "SVI ROMI" Adresa: Šangaj III/49 Telefon: 021/617-852, 064/250-2923 Predsednik: Nikola Kalanjoš Delatnost: "ROMSKI TOČAK" Adresa: 22240 Šid, Bosutska 11 Telefon: 022/710-820 Predsednik: Branko Nikolić "BORA DIMIĆ" Adresa: 21244 Šajkaš, Sonja Marinković 132 Telefon: 064/183-72-84 Predsednik: Bogdan Petrović Delatnost: "ROMANO ILO" Adresa: Đurđevo, Đurđevdanska 27 Telefon: 063/714-35-78, 063/714-35-78 Predsednik: Đura Oršoš Delatnost: "ZAJEDNICA SRBA, ROMA I OSTALIH NACIONALNIH MANJINA" Adresa: 21000 Novi Sad, Durmitorska 32 Telefon: Predsednik: Izmir Plavc Delatnost:

 • 36

  UDRUŽENJE GRAĐANA ROMA, SIVAC Adresa: 25223 Sivac, M. Tita 197 Telefon: 025/712-974 Predsednik: Mihajlo Đorđević Delatnost: opšta emancipacija romske zajednice KPD "ROMSKA VATRA" Adresa: 26222 Bavanište, Njegoševa 204 Telefon: 064/216-59-76 Predsednik: Goran Đorđević Delatnost: kultura i prosveta KPD "ROM A DETELINARA" NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Rumenački put 81 Telefon: Predsednik: Mihajlović Sava Delatnost: Edukacija romske populacije "LUNGO DROM – DUGAČAK PUT" Adresa: 21220 Bečej, Kolubarska 29 Telefon: 021/814-842 Predsednik: Tituš Katalin Delatnost: Edukacija romske populacije

  RUMUNI NACIONALNI SAVET RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE Adresa: 21000 Novi Sad, Mihajla Pupina 28 Telefon: 021/457-583 E-mail: [email protected] Predsednik: Daniel Petrović

  * * *

  RUMUNSKO DRUŠTVO (FONDACIJA) ZA ETNOGRAFIJU I FOLKLOR IZ VOJVODINE Adresa: 21000 Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6/III Telefon: 021/424-186, 063/439-780 Predsednik: Kosta Rošu Delatnost: negovanje i očuvanje etnografije i folklora Rumuna iz Vojvodine, organizovanje naučnih

  skupova iz domena istoriografije, etnografije, običaja i folklora Rumuna iz Vojvodine sakupljanjem muzeološke građe kao i organizovanjem muzeja duhovnosti Rumuna iz Vojvodine

  DRUŠTVO ZA RUMUNSKI JEZIK IZ VOJVODINE Adresa: 21000 Novi Sad, Sonje Marinković 16 Telefon: 021/394-412 Predsednik: Lučijan Marina Delatnost: negovanje i istraživanje na polju lingvistike organizovanjem simpozijuma iz domena lingvistike,

  objavljivanjem istraživačkih radova i književnosti na rumunskom jeziku ZAJEDNICA RUMUNA IZ SRBIJE I CRNE GORE Adresa: 26300 Vršac, Sterijino sokače bb

 • 37

  Telefon: 013/823-435 Predsednik: Jon Čizmaš Delatnost: negovanje i očuvanje muzike, folklora i običaja Rumuna, izdavanjem lista na rumunskom jeziku

  kao i posredovanje u školovanju Rumuna iz Vojvodine u Rumuniji KNJIŽEVNO-UMETNIČKO DRUŠTVO "TIBISCUS" Adresa: 26216 Uzdin, Tudor Vladimiresku 128 Telefon: 013/673-262 Predsednik: Vasile Barbu Delatnost: objavljivanje književnih dela, lista kao i organizovanje manifestacija iz domena književnosti i

  umetnosti Rumuna iz Vojvodine KUĆA ZA KULTURU "SADOVEANU" Adresa: 26361 Lokve, Trg Oslobođenja 12 Telefon: 013/646-320 Predsednik: Jonika Muntean Delatnost: negovanje narodne muzike i folklora (igara) Rumuna iz Vojvodine kao i amaterske pozorišne

  družine KUD "FLACĂRA" Adresa: 23232 Torak, Trg Slobode bb Telefon: 023/827-210 Predsednik: Flaviu Doru Polverežan Delatnost: negovanje narodne muzike i folklora (igara) Rumuna iz Vojvodine kao i amaterske pozorišne

  družine KUD "GEORGE COŞBUC" Adresa: 26336 z.p. Kuštilj, Vojvodinci, ul. 2. oktobar bb Telefon: Predsednik: Viorel Panćovan Delatnost: negovanje narodne muzike i folklora (igara) Rumuna iz Vojvodine KUD "LUCEAFĂRUL" Adresa: 26300 Vršac, Pašićev trg 16 Telefon: 013/816-675 Predsednik: dr Jon Pakurariu Delatnost: negovanje narodne muzike i folklora (igara) Rumuna iz Vojvodine i organizovanje kulturno-

  umetničkih programa koji obuhvataju stvaralaštvo Rumuna iz Vojvodine KUD "LUMINA" Adresa: 23000 Zrenjanin – Jankov Most, Zemljoradnička 4 Telefon: 023/894-026 Predsednik: Viorel Besu Delatnost: negovanje tradicionalne muzike i folklora KUD "MIHAI EMINESCU" Adresa: 26336 Kuštilj Koriolan Doban 290 Telefon: Predsednik: Viorel Đalađan Delatnost: negovanje tradicionalne muzike i folklora "ASTRA" RUMUNA U SRBIJI I CRNOJ GORI Adresa: 26336 Kuštilj, Koriolan Doban 290 Telefon: Predsednik: Jon Gašpar Delatnost: organizacija je filijala "Astre" iz Rumunije i neguje tradiciju Rumuna iz Vojvodine SAVEZ AMATERSKIH POZORIŠTA RUMUNA U AP VOJVODINI, REPUBLIKA SRBIJA Adresa: 26310 Alibunar, Trg Slobode 4 Telefon: 013/641-031

 • 38

  Predsednik: Sima Onču Delatnost: organizacija koja okuplja amaterska pozorišta Rumuna iz Vojvodine koji deluju u okviru KUD-

  ova i koja organizuje Pozorišne dane Rumuna u Vojvodini MUZIČKA OMLADINA Adresa: 26216 Uzdin, Tudor Vladimiresku 168 Telefon: 013/673-102 Predsednik: Oktavian Krecu Delatnost: organizuje Festival "Mladost peva" koji okuplja mlade autore, pevače i muzičare KUD "EMINESCU" Adresa: 26336 Kuštilj Telefon: 013/833-404 Predsednik: Jon Rotariu Kordan Delatnost: neguje narodnu muziku i folklor Rumuna iz Vojvodine naročito duvački orkestar koji je jedan

  od najpoznatijih ne samo u Vojvodini KUD "DR RADU FLORA" Adresa: 26314 Banatsko Novo Selo, Maršala Tita 119 Telefon: 013/616-816 Predsednik: Aleksandru Freanc Delatnost: neguje narodnu muziku i folklor Rumuna iz Vojvodine DOM KULTURE "BANATSKO NOVO SELO" Adresa: 26314 Banatsko Novo Selo Telefon: 013/615-114 Predsednik: Siniša Kojić Delatnost: neguje narodnu muziku, folklor i pozorišni amaterizam Rumuna iz Vojvodine DOM KULTURE "VLADIMIROVAC" Adresa: 26135 Vladimirovac, Cara Lazara 49 Telefon: 013/643-470 Predsednik: Stojan Đorđe Delatnost: neguje narodnu muziku, folklor i pozorišni amaterizam Rumuna iz Vojvodine USTANOVA ZA KULTURNU DELATNOST - DOM KULTURE "DOINA" Adresa: 26216 Uzdin, Tudor Vladimiresku 168 Telefon: 013/673-102 Predsednik: Jon Sekešan Delatnost: neguje narodnu muziku, folklor i pozorišni amaterizam Rumuna iz Vojvodine DOM KULTURE SELEUŠ Adresa: 26351 Seleuš Telefon: 013/649-114 Predsednik: Jon Magda Delatnost: neguje narodnu muziku i folklor Rumuna iz Vojvodine KUD "MARAMORAK" Adresa: 26300 z.p. Vršac, Maramorak Telefon: Predsednik: Lučia Naod Delatnost: neguje narodnu muziku i folklor Rumuna iz Vojvodine KUD "TURTURICA" Adresa: 26300 z.p. Vršac, Mesić Telefon: Predsednik: Petar Dragić Delatnost: neguje narodnu muziku i folklor Rumuna iz Vojvodine DEMOKRATSKI SAVEZ RUMUNA

 • 39

  Adresa: 26336 Kuštilj Telefon: 063/881-7298 Predsednik: dr Viorel Luka Delatnost: okuplja KUD-ove koji deluju na polju očuvanja muzičkog i folklornog stvaralaštva, jedna od

  delatnosti je i savremeni politički i društveni život Rumuna u Vojvodini KUD "NIKOLINCI" Adresa: 26322 Nikolinci, Glavna 44 Telefon: 013/655-080 Predsednik: Pinku Daniel Delatnost: neguje narodnu muziku, folklor i pozorišni amaterizam Rumuna iz Vojvodine KUD RUMUNA – DOM KULTURE, SUTJESKA Adresa: 23244 Sutjeska Telefon: 023/851-127 Predsednik: Janku Pankarićan Delatnost: neguje narodnu muziku, folklor i pozorišni amaterizam Rumuna iz Vojvodine KUD "ANDREI ŞAGUNA" Adresa: 26000 Pančevo, Žarka Zrenjanina7 Telefon: 013/353-401 Predsednik: Joca Bulik Delatnost: organizacija koja se bavi okupljanjem Rumuna iz Pančeva na manifestacijama koje prikazuju

  rumunsko stvaralaštvo Vojvodine i koja objavljuje podlistak "Andrei Šaguna" KUD "ION CREANGĂ" Adresa: 26364 Margita, Bratstva Jedinstva 74 Telefon: Predsednik: Viorel Zgrđa Delatnost: negovanje narodne muzike Rumuna iz Vojvodine KUD "ŞTEFAN ŞTEFU" Adresa: 23203 Ečka, Maršala Tita 26 Telefon: 023/881-636 Predsednik: Marinel Bugar Delatnost: negovanje narodne muzike Rumuna iz Vojvodine KUD GREBENAC Adresa: 26347 Grebenac Telefon: 013/857-291 Predsednik: Dragan Kilom Delatnost: negovanje narodne muzike Rumuna iz Vojvodine KUD DOLOVO Adresa: 26227 Dolovo Telefon: 013/634-257 Predsednik: Viorel Dragila Delatnost: negovanje narodne muzike Rumuna iz Vojvodine KUD "PAJA MARGANOVIĆ" Adresa: 26225 Deliblato Telefon: Predsednik: Marija Jovanov Delatnost: negovanje narodne muzike Rumuna iz Vojvodine DOM KULTURE STRAŽA Adresa: 26345Straža Telefon: Predsednik: Mirća Omoran Delatnost: negovanje narodne muzike, folklora i pozorišnog amaterizma Rumuna iz Vojvodine

 • 40

  KPZ OPŠTINE SEČANJ Adresa: 23240 Sečanj Telefon: 023/841-471 Predsednik: Miro Popara Delatnost: organizuje Manifestaciju "Pisci na granici" u saradnji sa Savezom Srba iz Temišvara (Rumunija)

  objavljuje dvojezični list za kulturu "Oglinda-ogledalo" DOM KULTURE ALIBUNAR Adresa: 26310 Alibunar, Trg slobode 4 Telefon: 013/641-039 Predsednik: Perica Bitević Delatnost: neguje narodnu muziku, folklor i pozorišni amaterizam Rumuna iz Vojvodine KUD GLOGONJ Adresa: 26202 Glogonj Telefon: Predsednik: Delatnost: negovanje narodne muzike Rumuna iz Vojvodine KULTURNO-UMETNIČKO DRUŠTVO "STEAUA" Adresa: 11212 Ovča Telefon: Predsednik: Dorel Ćina Delatnost: negovanje narodne muzike Rumuna iz Vojvodine

  RUSINI NACIONALNI SAVET RUSINSKE NACIONALNE MANJINE Adresa: 25233 Ruski Krstur, Rusinska 75. Telefon: 025/703-357 E-mail: [email protected] Predsednik: Slavko Oros Delatnost: očuvanje, negovanje i razvijanje nacionalnog identiteta Rusina, posebno u službenoj upotrebi

  jezika i pisma, obrazovanja, kulture i informativne delatnosti

  * * *

  MATICA RUSINSKA, RUSKI KRSTUR Adresa: 25233 Ruski Krstur, Maršala Tita 59 Telefon: 025/703-357, 025/703-032 e-mail: [email protected] Predsednik: prof. dr Julian Ramač Delatnost: kulturno-obrazovna, aspekt nacionalni i međunarodni KUD ”ŽETVA”, KUCURA Adresa: 21466 Kucura, Oslobođenja 9 Telefon: 021/727-269, 727-333, 727-089 faks 727-148 e-mail: [email protected] Predsednik: Dorokazi Silvester Delatnost: očuvanje kulturne baštine Rusina DOM KULTURE RUSKI KRSTUR, RUSKI KRSTUR Adresa: 25233 Ruski Krstur, Rusinska 75 Telefon: 025/703-357, 703-032

 • 41

  e-mail: [email protected] Predsednik: Slavko Oros Delatnost: kulturno-obrazovna, očuvanje, negovanje i razvijanje kulturnog identiteta Rusina RUSINSKI NARODNI TEATAR ”ĐAĐA”, RUSKI KRSTUR Adresa: 25233 Ruski Krstur, Rusinska 75 Telefon: 025/703-357 e-mail: [email protected] Predsednik: Vladimir Nađ Delatnost: razvijanje pozorišne delatnosti Rusina SAVEZ RUSINA I UKRAJINACA SRBIJE I CRNE GORE, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Jovana Subotića 8 Telefon: 021/313-909 Predsednik: Simeon Sakač Delatnost: očuvanje, negovanje i razvijanje nacionalnog identiteta Rusina i Ukrajinaca DRUŠTVO RUSINA U SUBOTICI, SUBOTICA Adresa: 24000 Subotica, Štrosmajerova 8 Telefon: 024/557-213, 024/553-164 Predsednik: Ksenija Palatinus Delatnost: obrazovno-kulturna RUSINSKO KPD, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Jovana Subotića 8 Telefon: 021/529-626 Direktor: Vladimir Sivč Delatnost: kulturno-prosvetna KPD ”ĐURA KIŠ”, ŠID Adresa: 22240 Šid, Cara Lazara 105 Telefon: 022/715-318, 714-138, 022/715-963 Predsednik: Borislav Barna Delatnost: očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta Rusina u Šidu KUD ”TARAS ŠEVČENKO”, ĐURĐEVO Adresa: 21239 Đurđevo, Kralja Petra I 64 Telefon: 021/838-400, faks 838-416 e-mail: [email protected] www.digitalsystem.co.yu/matka Predsednik: Čakan Miroslav Delatnost: negovanje kulturnih tradicija Rusina u Đurđevu DRUŠTVO ZA RUSINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST I KULTURU, NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Vojvode Putnika 2 Telefon: 021/4754-128; 021/4754-148, 064/1975281 Predsednik Predsedništva: Janko Barna Predsednik Skupštine: Irina Papuga Delatnost: kulturno-obrazovna, jezička - stručna UDRUŽENJE GRAĐANA "RUSINSKO DRUŠTVO", SREMSKA MITROVICA Adresa: 22000 Sremska Mitrovica, Vase Stajića 26 Telefon: 022/223-956 Predsednik: Grabanja Mihajlo Delatnost: organizovanje kulturnih, sportskih i drugih manifestacija rusinskog naroda RKUD "DR HAVRIEL KOSTELJNIK", KULA Adresa: 25230 Kula, Maršala Tita 248 Telefon: 025/722-564 Predsednik: Joakim Biki

 • 42

  Delatnost: organizovanje kulturnih manifestacija, negovanje rusinske kulture RKUD "KARPATI", VRBAS Adresa: 21460 Vrbas, Njegoševa 21 Telefon: 021/706-257 Predsednik: Jaroslav Kombilj Delatnost: negovanje rusinske kulture DRUŠTVO RUSINA "PETRO KUZMJAK", NOVO ORAHOVO Adresa: Bačka Topola – Novo Orahovo, Košut Lajoša 2 Telefon: 024/723-337 Predsednik: Vladimir Magoč Delatnost: negovanje rusinske kulture

  SLOVACI

  NACIONALNI SAVET SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE Adresa: 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 1/V Telefon: 021/422-989 E-mail: [email protected] Predsednik: Ana Tomanova-Makanova

  * * *

  ASOCIJACIJA SLOVAČKIH PEDAGOGA Adresa: 21470 Bački Petrovac, 14 VUSB 12 Telefon: 021/780-167 Predsednik: Vera Boldocka Delatnost: kontinuirani rad na problematici slovačkog školstva u Vojvodini i doprinošenje njegovom

  usavršavanju

  FORUM SLOVAKA "FORS" Adresa: 21000 Novi Sad, Stevana Mokranjca 24. Telefon: 021/511-433, 063/889-0915 e-mail: [email protected] [email protected] Predsednik: Marina Šimakova Delatnost: modernizacija kulturnog života Slovaka

  ASOCIJACIJA SLOVAČKIH NOVINARA Adresa: 21000 Novi Sad, Narodnog fronta 14 Telefon: 021/366-926 e-mail: [email protected] Predsednik: Ana Tomanova-Makanova Delatnost: usavršavanje novinara SKPD "ŠAFÁRIK" Adresa: 11272 Dobanovci, Ugrinovačka 120 Telefon: 063/585-211 Predsednik: Čapelja Željko Delatnost: širenje i negovanje nacionalne kulture Slovaka i ostalih naroda i narodnosti u mestu

  MATICA SLOVAČKA U JUGOSLAVIJI

 • 43

  Adresa: 21470 Bački Petrovac, Kolarova 4 Telefon: 021/780-248, 781-934, faks: 021/780-248 Predsednik: Rastislav Surovi Delatnost: očuvanje, predstavljanje i ostvarivanje interesa i prava Slovaka koji žive u SCG, predstavljanje

  Slovaka u zemlji i inostranstvu, očuvanje i predstavljanje nacionalnih interesa Slovaka U SCG. Unapređenje i razvoj međunarodnog predstavljanja Slovaka

  MSJ – MOMS U KULPINU Adresa: 21470 Bački Petrovac, Kolarova 4 Telefon: 021/780-248 Predsednik: Dr Jan Babiak Delatnost: očuvanje baštine Slovaka u SCG KUD "SLOVENSKÁ SPORITEL'NA" Adresa: 21470 Bački Petrovac, Kolarova 3 Telefon: 021/782-215 Predsednik: Ondrej Belanji Delatnost: negovanje slovačke kulturne tradicije KPD "JEDNOTÁ" Adresa: 21412 Gložan, M. Tita 58 Telefon: 021/788-122 Predsednik: Michal Hatla Delatnost: očuvanje i predstavljanje nacionalne baštine Slovaka AMATERSKO POZORIŠTE "JÁNKO ČEMAN" Adresa: 21469 Pivnice, Vojvođanska 25 Telefon: 021/756-613 Predsednik: Vladimir Kolar Delatnost: pozorišno stvaralaštvo, očuvanje identiteta putem govora SKUD "PIVNICA" Adresa: 21469 Pivnice, Vojvođanska 82 Telefon: 021/756-098 Predsednik: Valentin Grnja Delatnost: razvijanje i negovanje kulturno-umetničkog života DOM KULTURE "3. OKTOBAR" KOVAČICA Adresa: 26210 Kovačica, M. Tita 46 Telefon: 013/661-112 Predsednik: Jan Marko Delatnost: rad umetničkih ustanova, lokalni karakter SKUD "HRDINU JANKA ČMELÍKA" Adresa: 22300 Stara Pazova, Ćirila i Metodija 11 Telefon: 022/310-676 Predsednik: Pap Miroslav Delatnost: očuvanje nacionalnog identiteta i slovačkog jezika, očuvanje kulture i folklora Slovaka KUD "ZVOLEN" Adresa: 21472 Kulpin, Maršala Tita 85 Telefon: 021/786-561 Predsednik: Pavel Gaža Delatnost: očuvanje i predstavljanje umetničke baštine Slovaka na lokalnom i regionalnom nivou SKUD "PAVEL JOZEF ŠAFÁRIK" Adresa: 21000 Novi Sad, Vuka Karadžića 2/A Telefon: 021/24-459 Predsednik: Križ Pavel Delatnost: negovanje i očuvanje kulture i tradicije Slovaka

 • 44

  POZORIŠTE – DIVALDO "VHV" Adresa: 21470 Bački Petrovac, Kolarova 4 Telefon: 021/780-040 Predsednik: Jan Černak Delatnost: Vladimir Hurban Vladimirov je najstarija pozorišna i kulturna organizacija Slovaka osnovana

  1886. godine. Pozorišna i kulturna afirmacija Slovaka KUD "MLADOST" Adresa: 23207 Aradac, Janka Čmelika 69 Telefon: 063/7714919, faks: 023/887-010 Predsednik: Jan Zvara Delatnost: negovanje i očuvanje slovačke kulture i tradicija SKUD "ŠTEFANIK" Adresa: 22253 Bingula, Nušićeva 8 Telefon: 022/753-926, faks: 022/753-843 Predsednik: Martinko Vladko Delatnost: očuvanje jezika, kulture, običaja i folklora KUD "MLADOST" Adresa: 21315 Lug, Maršala Tita 69 Telefon: 021/878-003 Predsednik: Habor Jasmina Delatnost: negovanje kulture i običaja SKUD "JEDNOTA" Adresa: 22240 Šid, Svetog Save 76 Telefon: 022/712-854 Predsednik: Stanislav Dierčan Delatnost: očuvanje jezika, negovanje kulture, umetničko stvaralaštvo KUD "SILBAŠ" Adresa: 21433 Silbaš, Petra Drapšina 61 Telefon: 021/764-712, faks: 021/764-722 e-mail: [email protected] Predsednik: Mihal Cinkocki Delatnost: negovanje slovačke kulturne baštine SKPD "ERDEVÍK" Adresa: 22230 Erdevik, Masarikova 2 Telefon: 022/752-184 Predsednik: Andrija Tot Delatnost: negovanje jezika i kulture HOR "MUSICA VIVA" Adresa: 21470 Bački Petrovac, Kolarova 8 Telefon: 021/780-248 Predsednik: Mariena Stanković-Krivak Delatnost: izvođenje horske muzike STUDIO ZA VEZ "KOVAČICA" Adresa: 26210 Kovačica, Masarikova 70 Telefon: 013/661-479 e-mail: [email protected] Predsednik: Eva Halupova-Kovačić Delatnost: ručni radovi LITERARNA DRUŽINA "MATEJ AMBROZI" Adresa: 26210 Kovačica, Maršala Tita 48 Telefon: 013/661-117, 661-991

 • 45

  Predsednik: Martin Zloh Delatnost: očuvanje i negovanje jezika i kulture

  SLOVENCI DRUŠTVO SLOVENACA U SUBOTICI "TRIGLAV" Adresa: 24000 Subotica, Banijska bb, kancelarija br. 8 Telefon: 064/135-9922 Predsednik: Ružica Žnideršič Kovač Delatnost: kulturna organizacija – udruženje građana deluje u lokalnim okvirima

  DRUŠTVO SLOVENACA "KREDARICA", NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Futoška 12 Telefon: 021/548-458, faks 021/621-512 e-mail: [email protected] Predsednik: Albert Kužner Delatnost: društvo povezuje, razvija i produbljuje veze sa Slovencima u Novom Sadu, Vojvodini i Srbiji i

  šire sa republikom Slovenijom. Pomaže pri održavanju i razvijanju slovenačke kulture i jezika. Organizuje kulturno-zabavni život. Nudi praktičnu pomoć svim oblicima u granicama svoje mogućnosti

  DRUŠTVO SLOVENACA "PLANIKA", ZRENJANIN Adresa: 23000 Zrenjanin, Makedonska 11a Telefon: 023/511-249 e-mail: [email protected] Predsednik: Ivan Vencelj Delatnost: samostalno, neprofitno udruženje građana čiji je cilj da razvija, produbljuje i ostvaruje

  međusobne veze Slovenaca i njihovih potomaka na području Zrenjanina, Vojvodine i Srbije

  UKRAJINCI NACIONALNI SAVET UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE Adresa: 21000 Novi Sad, Devet Jugovića br. 3/3 Telefon: 063/505 806, 064/161 04 32 E-mail: [email protected] Predsednik: Vasilije Nebesni

  * * *

  DRUŠTVO ZA NEGOVANJE UKRAJINSKE KULTURE "KOLOMEJKA" Adresa: 22000 Sremska Mitrovica, Banatska br. 7 Tel: 022/631-081 Predsednik: Ljahović Petar Delatnost: negovanje ukrajinske kulture i tradicije

 • 46

  KPD "KARPATI" Adresa: 21460 Vrbas, Njegoševa br. 21 Telefon: 021/7955 556 Predsednik: Jaroslav Kombilj Delatnost: organizovanje i razvijanje kulturne baštine i jezika Ukrajinaca i Rusina u Vrbasu KUD "IVAN SENJUK" Adresa: 25230 Kula, Maršala Tita br. 119 Telefon: 025/722-745 Predsednik: Elena Bukinac Delatnost: organizovanje i razvijanje kulturne baštine i jezika Ukrajinaca u Kuli DRUŠTVO ZA UKRAJINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST I KULTURU "PROSVITA" Adresa: 21000 Novi Sad, Devet Jugovića 3/3 Telefon: 064/161-73-48 Predsednik: Vasilj Dacešen Delatnost: negovanje i razvoj ukrajinske nacionalne kulture, jezika, duhovnosti i očuvanje svih oblika

  nacionalnog identiteta UKRAJINSKO KUD "KOBZAR" NOVI SAD Adresa: 21000 Novi Sad, Ljermontova 14 Telefon: 021/542-693 Predsednik: Josip Holod Delatnost: negovanje nacionalne kulture, običaja i tradicije