afectiunile bandeletei

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  1/16

    Afec iunileț   bandeletei iliotibiale

  Bandeleta iliotibială este o bandă fibroasă care corespunde tendonului finalal mu chiului fesier mare i mu chiului tensor al fasciei lata. Acesta areș ș șformă particulară plată iș  se inseră la nivelul por iunii exterioare ațgenunchiului pe un relief osos numit tuberculul lui Gerdy. Lamatendinoasă este liberă i poate să se deplaseze de la nivelul crestei iliace iș ș

   până la articula ia genunchiului.ț

  Rolul benzii iliotibiale

  Principalul rol al bandeletei iliotibiale este n stabilizarea genunchiului ișoldului n timpul mersului i a!ută n men inerea flexiei acestora n timpulș ș ț

  alergării iar dacă abductorii coapsei sunt slabi tonifia i" banda iliotibialațeste suprasolicitată iar mu chiul tensor al fasciei lata trebuie să seșcontracte mai puternic.

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  2/16

  Epidemiologie#endinita iliotibială sau sindromul de bandeletă iliotibială reprezintă $$%din afec iunile membrului inferior i este cel mai des ntâlnită la femei nț știmpul activită ilor sportive cum ar fi maratoanele" mersul pe bicicletă"țurcatul i coborâtul unor pante abrupte sau la sportivii care practicășculturism" ciclism" rugby" atletism" s&a sesizat o cre tere a prevalen ei nș ț

   popula ie datorită numărului tot mai mare de alergători la nivel mondial.ț

  Cauze

  'recarea excesivă a benzii iliotibiale distale n timp de trece pesteepicondilul femural lateral n timpul flexiei i respectiv extensiei a fostșconsiderată ca fiind cauza apari iei sindromului de bandeletă iliotibialățdoarece s&a crezut ca bandeleta este supratensionată la cei care dezvoltă

  afec iunea. (n studiu din $))*ț  +,amill- arată că la sportivii afecta i"ț bandeleta se alunge teș  mai mult n timpul ncărcării exterioare i maișrepede n timpul alergării.

  teorie mult mai recentă sus ine npingemetul bandeletei iliotibialețmpotriva epicondilului femural lateral la proximativ $)&/) grade de flexieca fiind cauza principală deoarece alergarea n pantă care măre te gradulșde flexie a genunchiului este legată direct de accentuarea simptomelor.

  'actori anatomici" cum ar fi inegalitatea lungimii membrelor inferioare ișcre terea proeminen ei epicondilului lateral au fost de asemea considerateș țca fiind factori care nu pot fi modifica i iar factorii influen abili suntț țrepreenta i de insuficien a mu chilor care pun n tensiune bandeleta iț ț ș șreducerea flexibilită ii lor" n special a fesierului mi!lociu" un importantțabductor i rotator extern al coapsei" face ca mu chii antagoni tiș ș ș+adductori i rotatori interni- să producă adduc ia i rota ia internă aș ț ș ț

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  3/16

  coapsei n timpul aterizării pe un singur picior ceea ce pare să modificegradul de tensionare a bandeletei.

  boseala pare să altereze i ea biomecanica alergării. 0iller a arătat nș

  $))1 că la sportivii cu sindrom de bandeletă iliotibială care aterizează pecălcâi" unghiul de flexie a genunchiului cre te la finalul unei alergărișintense.

  Al i factori lega i de apari ia sindromului de bandeletă iliotibială sunt for aț ț ț țscăzută a mu chilor ischiogambieri fa ă de mu chiul cvadriceps" for aș ț ș țmare a impactului cu solul "genu recurvatum.

  2xistă i anumite situa ii favorizante pentru apari ia leziunii" ca deș ț țexemplu supraantrenamentul" deoarece organismul nu mai are suficienttimp să se regenereze" alergatul n pantă" lungimea prea mare a pa ilor iș șaterizarea pe călcâi care amplifică impactul cu solul" conforma iațmembrelor" mai exact persoanele care prezintă genu varum.

  Simptomatologie

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  4/16

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  5/16

  Testul Thomas&evaluarea deficitului de flexibilitate a mu chilorșiliopsoas" drept femural i tensor al fasciei lata.ș

  3ubiectul n decubit dorsal. 2xaminatorul observă dacă este prezentă ohiperlordoză lombară" comună n cazurile de contractura a iliopsoasului..

  2xaminatorul flectează genunchiul opus păr9ii contracturate :i subiectul l

  men9ine la piept" prin apucarea cu mâinile.#estul este pozitiv dacă la nivelul membrului testat +cel care a rămas extins

   pe masă- apare o flexie a :oldului.

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  6/16

  Testul Ober

  Pacientul n decubit contralateral. oldul este flexat i apoi abdus cât maiȘ șmult posibil n timp ce pelvisul e stabilizat. 5n continuare oldul este adusșin extensie i membrul este eliberat. 0embrul va ramâne abdus dacă existășafectarea banzii iliotibiale.

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  7/16

  Evaluarea flexibilită ii gastrocnemianului i solearuluiț ș .

  Pac in 44 cu piciorul examinat la marginea patului i genunchiul nș

  extensie pentru testarea gastrocnemianului i cu genunchiul n u oarăș ș

  flexie pentru testarea solearului. #estatorul execută dorsiflexia piciorului.

  #estul este pozitiv dacă pacientul nu poate realiza dorsiflexie pasivă de ;).

  8ând execută aceste teste examinatorul va bloca articula ia subtalaraț

  realizând o u oara inversie a piciorului. 2xaminatorulș  este asfel sigur că

  mi carea se realizeaza din articula ia talocrurală fără influen e aleș ț ț

  articula iei subtalare.ț

  Testarea for ei mu chiului gluteus mijlociuț ș

    Pacientul in decubit lateral cu spri!in pe umar i pe bazin" acestea fiindș

   perpendiculare pe planul patului. Pentru a asigura stabilitatea corpului 06

  de spri!in este usor flexat iar mâna opusă apucă marginea mesei. Pacientul

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  8/16

  este rugat să abducă 06 afectat in aceea i linie cu trunchiulș   fără rota iaț

  internă sau flexia oldului. 2xaminatorul fixează cu o mâna bazinul iar cuș

  cealaltă opune rezisten ă in regiunea supramaleolară miscarii de adduc ie aț ț

  06 la planul patului.

   Durerea

  Poate fi provocată de aplicarea presiunii de catre

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  9/16

  Pacientul este a ezat n ortostatism cu greutatea corpului pe membrulșafectat.'lexează genunchiul la /)= iar

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  10/16

    Tratament

  >.'aza acută

  Pauză de la alergat pentru o anumită perioadă sau diminuarea distan eiț parcurse

  #ratarea durerii i a inflama iei prin medica ie antiinflamatoare i aplicareș ț ț șde pungi sau comprese cu ghea ă pentru câteva zile +>&/-ț

  $. 'aza subacută

  4aca după aplicarea de pungi cu ghea ă inflama ia mai persistă pot fiț ț

  indicate in!ec ii locale cu corticosteroizi.ț

  3e pot practica activită i ca notul sau alte activită i care nu ncarcăț țarticula iile dacă activitatea sportivă a fost restric ionată complet.ț ț

  4upă ce inflama ia acută a scăzut sunt recomandate exercitii de 3tretchingțmuscular sau de contrac ie&relaxare pentru alungirea grupurilor muscularețscurtate.

  6ntărirea mu chilor fesieri este foarte importantă. (n studiu din $)))ș+'redericson et al- arată că după un program de 1 săptămâni de ntărie amu chilor fesieri" $$ din cei $? de sportivi care au urmat programul aușrenceput să alerge fără dureri. 4upă ase luni" ncă nu apăruse nici oșrecidivă.

  /. 'aza de recuperare

  2xerci ii progresive pentru cre terea for ei musculare.ț ș ț

  3tretching

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  11/16

  1.  Se realizeaza un pas inainte cu ajutorul piciorului stang. Din

  aceasta pozitie se face un pas in spate cu ajutorul piciorului

  drept si se apleaca corpul de la nivelul soldurilor. Pozitia se

  mentine timp de treizeci pana la saizeci de secunde si apoi,

  cu ajutorul genunchilor se alterneaza pozitia picioarelor.

  2. Se aduce unul dintre calcaie la nivelul coapsei ajutand cu

   mainile si se pastreaza genunchii lipiti. Aceasta pozitie se

  mentine timp de treizeci de secunde si se repeta exercitiul si

  cu celalalt picior.

  3. Din pozitia initiala de stand in picioare, se incruciseaza

  piciorul drept in fata celui stang si se indoaie genunchii. Se

  pastreaza aceasta pozitie timp de treizeci de secunde dupa

  care se relaxeaza musculatura si se schima picioarele.

  !. Din pozitia de stand in sezut pe suprafata covorasului

  medical, se intind picioarele in fata. Se indoaie genunchiul

  drept, pozitionandu"se piciorul drept peste piciorul stang.

  Se rasuceste trunchiul inspre dreapta si se foloseste cotul

  pentru a se impinge inspre acea directie pana in momentul in

  care se resimte o usoara tensiune la nivelul feselor, soldurilor

  si a zonei inferioare a spatelui. Se mentine aceasta pozitie

  timp de treizeci de secunde si se repeta exercitiul si pentru

  cealalta parte.

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  12/16

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  13/16

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  14/16

  Exeri ii pentru cre terea for ei musculareț ș ț

  >. #onifierea gluteului mediu prin abduc ii ale membrului inferiorțafectat din decubit lateral

  Pacientul in decubit lateral executa abductia de /)= a membrului inferiorafectat men inându&l n această pozi ie > secundă apoi este coborât nț țadductie maximă i men inut >secundă .ș ț 2xercitiul se ncepe cu un set de>@ repeti ii" dupa $&/ saptămâni obiectivul este de / seturi de /) repeti ii.ț ț

  Progresia se face cu @ repeti ii pe zi.ț

  $. 2xerci ii pentru ischiogambieriț

  Pacientul stă n decubit dorsal" cu oldul flectat" genunchiul aproapeșextins. 3e face extensia coapsei" asistenul contrând la nivelul talonului.Genunchiul nu trebuie extins complet ci atât cât intră gambierii ntensiune" când coapsa este aproape verticală

  /. 2xerci ii pentru marele fesier ț

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  15/16

  Pacientul n decubit ventral" cu genunchiul fletat la ;)= 7 extensia coapseicu contrarezisten ă.ț

  ?. 2xerci ii pentru tensorul fasciei lataț

  Pacientul stă n decubit dorsal cu oldul n rota ie externă. #erapeutul faceș ț priză pe fa a antero& externă a tibiei" distal. 0i carea este de extensie aț șgenunchiului i rota ie externă.ș ț

   

  @. 2xerci ii globaleț

  Pacientul este n decubit contralateral cu membrul inferior opus flectat" bazinul fixat n chingă i cu membrul afectat ntins i addus" se executăș șabduc ia contra rezisten ei opuse de asistent.ț ț

  Referin eț

  1.http://www.emedicinehealth.com/iliotibial_band_syndr

  ome/page6_em.htm :

  Faculty of Medicine and Health Sciences, Physiotherapy

  Division, University of Stellenbosch, PO Box 1!"#, Francie

  van $i%l Drive, &y'erber', ()!) South *frica

  2.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4646!

  !/

  ".http://www.emedonline.ro/a#ecti$ni/view.article.php/1%&

  +&udor Sben'he -inetolo'ie Profilactica Terapeutica Si de

  Recuperare

  '.https://www.revistagalen$s.ro/practica(

  medicala/22'&(22'&.html

  http://www.emedicinehealth.com/iliotibial_band_syndrome/page6_em.htmhttp://www.emedicinehealth.com/iliotibial_band_syndrome/page6_em.htmhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4647699/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4647699/http://www.emedonline.ro/afectiuni/view.article.php/108http://www.emedonline.ro/afectiuni/view.article.php/108https://www.revistagalenus.ro/practica-medicala/22587-22587.htmlhttps://www.revistagalenus.ro/practica-medicala/22587-22587.htmlhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4647699/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4647699/http://www.emedonline.ro/afectiuni/view.article.php/108http://www.emedonline.ro/afectiuni/view.article.php/108https://www.revistagalenus.ro/practica-medicala/22587-22587.htmlhttps://www.revistagalenus.ro/practica-medicala/22587-22587.htmlhttp://www.emedicinehealth.com/iliotibial_band_syndrome/page6_em.htmhttp://www.emedicinehealth.com/iliotibial_band_syndrome/page6_em.htm

 • 8/19/2019 afectiunile bandeletei

  16/16

   6.https://ir$nhealthy.wordpress.com/tag/bandeleta(

  iliotibiala/

  *.Levine" 6liotibial band friction syndrome,8urr ev 0usculos)" consultat

  aici7 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2!41

  '&1/)C*24

  8.http://www.lectiadeortopedie.ro/tendinita/

  !.http://cadredidactice.$b.ro/balinttatiana/+les/2%11/%"/

  eval$area(aparat$l$i(locomotor(2%%.pd# 

  1%.http://www.ras#oiesc.com/hobby/sport/,$crare(de(

  licenta(-C0-(326.php

  11. http://www.i(medic.ro/eercitii/eercitii(pentr$(

  gen$nchi

  https://irunhealthy.wordpress.com/tag/bandeleta-iliotibiala/https://irunhealthy.wordpress.com/tag/bandeleta-iliotibiala/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2941581/#CR24http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2941581/#CR24http://cadredidactice.ub.ro/balinttatiana/files/2011/03/evaluarea-aparatului-locomotor-2007.pdfhttp://cadredidactice.ub.ro/balinttatiana/files/2011/03/evaluarea-aparatului-locomotor-2007.pdfhttp://www.rasfoiesc.com/hobby/sport/Lucrare-de-licenta-EDUCATIE-FI26.phphttp://www.rasfoiesc.com/hobby/sport/Lucrare-de-licenta-EDUCATIE-FI26.phphttps://irunhealthy.wordpress.com/tag/bandeleta-iliotibiala/https://irunhealthy.wordpress.com/tag/bandeleta-iliotibiala/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2941581/#CR24http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2941581/#CR24http://cadredidactice.ub.ro/balinttatiana/files/2011/03/evaluarea-aparatului-locomotor-2007.pdfhttp://cadredidactice.ub.ro/balinttatiana/files/2011/03/evaluarea-aparatului-locomotor-2007.pdfhttp://www.rasfoiesc.com/hobby/sport/Lucrare-de-licenta-EDUCATIE-FI26.phphttp://www.rasfoiesc.com/hobby/sport/Lucrare-de-licenta-EDUCATIE-FI26.php