of 41 /41

Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Embed Size (px)

Text of Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Page 2: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Keganasan atau ancaman

keganasan adalah sesuatu

yang dialami oleh sesetengah

wanita – tidak mengira

umur, warna kulit, kepercayaan

agama, harta atau status

sosial.

Page 3: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Ramai wanita was-was untuk keluar

berseorangan kerana takut dirinya diserang –

tetapi, adakah wanita selamat di rumah?

Ramai wanita yang menjadi mangsa si suami.

Keadaan ini semakin berleluasa dan

kebanyakan kes tidak dilaporkan.

Page 4: Akta Keganasan Rumahtangga 1994
Page 5: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

KES KEGANASAN RUMAH TANGGA DARI 2000 HINGGA 2007 (JAN-MAC)

3468

3107

2755 2555

3101 30933264

870

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Sumber : PDRM

Page 6: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

APAKAH TUJUANAKTA KEGANASAN RUMAHTANGGA

Page 7: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

• Tujuan Akta Keganasan RumahTangga 1994 ialah untuk memberiperlindungan kepada mangsa-mangsa keganasan rumahtangga. Mangsa dalam Akta initermasuklah isteri.

Page 8: Akta Keganasan Rumahtangga 1994
Page 9: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Apakah yang dimaksudkan dengan"keganasan rumah tangga"?

Page 10: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Samb… Apakah yang dimaksudkandengan "keganasan rumah

tangga"?

Page 11: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Siapakah mangsa yang dilindungioleh Akta ini?

Page 12: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Samb… Siapakah mangsa yang dilindungi oleh Akta ini?

Page 13: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Apakah kesan

keganasan

rumahtangga

kepada anak-

anak?

Page 14: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Kesan KeganasanRumahtangga kepada anak-

anak?

(3) Mereka juga mungkin bertindak agressif terhadapibu mereka sendiri.

(4) Mereka mungkin akan merasa bersalah ataspenderaan itu atau malu akan kesannya

Page 15: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Mengapa

Lelaki

Memukul?

Page 16: Akta Keganasan Rumahtangga 1994
Page 17: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Peringkat Pembangunan: Peningkatan rasa

tertekan

Peringkat Pemerhatian: lelaki tersebut

menjadi ancaman

Keganasan meletus: keganasan berlaku/

bermula

Peringkat penyelesaian: lelaki tersebut

meminta maaf dan berjanji tidak akan

mengulangi perbuatannya lagi.

Peringkat Berusaha: Lelaki tersebut

berusaha untuk memenangi kembali hati

wanita tersebut dengan berjanji untuk

berubah.

Peringkat Bulan Madu: keadaan adalah

tenang dan juga mungkin penuh kasih-

sayang.

Peringkat Pembangunan: Rasa tertekan

bermula kembali.

Teori Kitaran Keganasan

Page 18: Akta Keganasan Rumahtangga 1994
Page 19: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Ketakutan

KurangPendidikan

Survival Ekonomi

GagalSelesaikanMasalah

Page 20: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Apakah yang

patut dibuat

oleh seseorang

mangsa?

Page 21: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Mendapatkan pertolongan atau panduandaripada seorang pegawai kebajikan;

Mendapatkan perlindungan, pertolongandan panduan daripada pihak polis;

Berjumpa atau menghubungi peguamatau Pegawai Biro Bantuan Guaman;

Page 22: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Membuat laporan polis;

Memfailkan aduan di mahkamah;

Mendapatkan perintah tertentu daripadamahkamah, termasuk perintah perlindungan, pampasan, pemulihan psikoterapi, kaunseling, perdamaian dan sebagainya.

Page 23: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Apakah

peranan

pekerja sosial

dari aspek

pertolongan?

Page 26: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Apakah yang

dimaksudkan

dengan

Perintah

Sampingan?

Page 27: Akta Keganasan Rumahtangga 1994
Page 28: Akta Keganasan Rumahtangga 1994
Page 29: Akta Keganasan Rumahtangga 1994
Page 30: Akta Keganasan Rumahtangga 1994
Page 31: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Aduan / permohonan (klien perlu membuat laporan polis dan memastikan aduan disiasat oleh pihak polis)

Siasatan awal

Perintah Perlindungan Interim (IPO)

Siasatan dan kaunseling

Perintah Perlindungan (IPO)

Seliaan/rujuk ke agensi lain

Penilaian

Kaunseling

Seliaan/rujuk ke agensi lain

Page 32: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Apakah

peranan polis

untuk memberi

pertolongan?

Page 33: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Apakah peranan polis untuk membantu mangsa?

Page 34: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Bagaimana

Mahkamah

boleh memberi

pertolongan?

Page 35: Akta Keganasan Rumahtangga 1994
Page 36: Akta Keganasan Rumahtangga 1994
Page 37: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Bagaimana orang

ramai boleh

menolong mangsa

keganasan rumah

tangga?

Page 38: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Bagaimanakah orang ramai bolehmenolong mangsa keganasan

rumah tangga?

Page 39: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Samb… Bagaimanakah orang ramaiboleh menolong mangsa keganasan

rumah tangga?

Page 40: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Panduan Pelan KecemasanKeganasan Rumah Tangga

.

Page 41: Akta Keganasan Rumahtangga 1994

Panduan Pelan KecemasanKeganasan Rumah Tangga