of 18 /18
EKONOMI RUMAHTANGGA

Ekonomi rumahtangga

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ekonomi rumahtangga

EKONOMI RUMAHTANGGA

Page 2: Ekonomi rumahtangga

EKONOMI RUMAHTANGGA

Page 3: Ekonomi rumahtangga

PENGENALAN

• Ekonomi Rumah Tangga ialah elektif di sekolah menengah atas dalam KBSM

• ERT ialah kesinambungan daripada KH.• Terdapat juga elemen mata pelajaran sains,

matematik, biologi, pjk, perdagangan, ekonomi asas, psv dan kewarganegaraan dalam kurikulum mata pelajaran ini

Page 4: Ekonomi rumahtangga

OBJEKTIF• Memperolehi pengetahuaan dan kefahaman dalam

bidang makanan dan pemakanan, pakaian serta keluarga dan tempat kediaman

• Memilih, mengguna dan menyenggara alat dan bahan dalam bidang makanan dan pemakanan, pakaian serta keluarga dan tempat kediaman.

• Memgaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam situasi tertentu berkaitan dengan bidang makanan dan pemakanan, pakaian serta keluarga dan tempat kediaman

• Merancang, melaksana dan menilai aktiviti dalam bidang makanan dan pemakanan, pakaian serta keluarga dan tempat kediaman

Page 5: Ekonomi rumahtangga

• Menggunakan kemahiran matematik dalam mengukur, mengira dan membuat anggaran

• Menggunakan teknologi dalam bidang makanan dan pemakanan, pakaian serta keluarga dan tempat kediaman

• Mengamalkan nilai murni semasa menjalankan aktiviti dalam bidang makanan dan pemakanan, pakaian serta keluarga dan tempat kediaman

Page 6: Ekonomi rumahtangga

ORGANISASI KURIKULUM MATA PELAJARAN ERT

• Makanan dan pemakanan

• Pakaian

• Keluarga dan tempat kediaman

Page 7: Ekonomi rumahtangga

SUKATAN PELAJARAN

MAKANAN DAN PEMAKANAN

• Makanan dan pemakanan• Diet• Pencernaan dan Penyerapan• Pemilihan dan penyimpanan makanan• Prinsip memasak• Pengurusan sajian• Sanitasi makanan

Page 8: Ekonomi rumahtangga

PAKAIAN

• Kajian fabrik

• Peralatan Jahitan

• Pemilihan pakaian

• Membuat pakaian

• Wardrobe

• Label Jagaan Tekstil Antarabangsa

Page 9: Ekonomi rumahtangga

KELUARGA DAN TEMPAT KEDIAMAN

• Pengurusan keluarga

• Tempat kediaman dan teknologi

Page 10: Ekonomi rumahtangga

FORMAT PENTAKSIRAN ERT SPM

• Kertas 1 – 3758/1 (Teori)

Masa 1 jam Jumlah markah 40 %

- mengandungi 40 soalan objektif aneka pilihan dan aneka gabungan - Soalan menguji pengetahuan dan kefahaman

Page 11: Ekonomi rumahtangga

• Kertas 2 – 3758/2 9 ( Teori ) Masa 2 jam Jumlah markah 60 %

- Mengandungi enam soalan subjektif yang terbahagi kepada tiga bahagian

- Bahagian A mengandungi dua soalan wajib tentang kemahiran intelektual * mengaplikasi pengetahuan sedia ada * Menyelesaikan masalah

- Bahagian B Mengandungi dua soalan (jawab satu soalan ) tentang kemahiran kuantitatif

- Bahagian c Mengandungi dua soalan ( jawab satu soalan) yang memerlukan huraian dan

keterangan sesuatu proses.

Page 12: Ekonomi rumahtangga

• Kertas 3 – 3756/3 (Kerja Kursus)

Masa: sepanjang tempoh tingkatan 4 dan 5Jumlah markah : berdasarkan gred elemen

Elemen yang diukur• Kemahiran Amali• Kemahiran Berkomunikasi• Kemahiran Mengorganisasi• Kemahiran kuantitatif• Kemahiran Menggunakan Teknologi

Setiap calon secara individu dikehendaki melakukan tugasan berdasarkan panduan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia

Kaedah penilaian dilakukan oleh pihak sekolah dan diselia oleh Pentaksir yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia

Page 13: Ekonomi rumahtangga

PELAPORAN HASIL PENTAKSIRAN

• Hasil pentaksiran dilaporkan dalam dua bentuk

1. sijil : sijil Pelajaran Malaysia 2. Laporan Prestasi kerja kursus

• Markah calon bagi kertas 1 dan 2 akan digabungkan untuk mendapatkan markah keseluruhan.

• Gred mata pelajaran yang akan diperolehi ditentukan setelah mengambil kira prestasi calon dalam kerja kursus

Page 14: Ekonomi rumahtangga

Peluang dan hala tuju

Page 15: Ekonomi rumahtangga

Anda boleh memohon masuk ke

• Kolej komuniti

• Institut kemahiran belia negara

• Maktab perguruan

• Politeknik

• UiTM

• UPM

Page 16: Ekonomi rumahtangga

Program/kursus yang ditawarkan :

• Sijil fesyen dan pakaian

• Diploma seni kulinari

• Diploma pengurusan hotel

• Bacelor Pendidikan (sains Rumah Tangga)

• Dan banyak lagi peluang anda

Page 17: Ekonomi rumahtangga

ADAKAH ANDA BERMINAT ???

Page 18: Ekonomi rumahtangga

SEKIAN….