ALAM SEKITAR TINGKATAN 4

Embed Size (px)

Text of ALAM SEKITAR TINGKATAN 4

Rancangan Pengajaran Harian ( RPH )

Kumpulan : A ( group 7)

TINGKATAN MASA

:4 Malim :40 minit

BIDANG PEMBELAJARAN : 3 : Nilai berkaitan dengan Alam Sekitar

NILAI TAJUK

: 3.4 Peka Terhadap Isu-Isu Alam Sekitar : Pengekalan Keseimbangan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama

PENGETAHUAN SEDIA ADA : Pelajar mempunyai pengetahuan tentang i Kempen Alam Sekitar ii Cintailah Sungai Kita HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat KOGNITIF : i membezakan peranan pihak tertentu dalam memelihara dan memulihara alam sekitar (fahaman). ii memberikan 2 contoh sikap prihatin berdasarkan 1

tayangan animasi video( fahaman ). iii mengamalkan nilai ini dalam kehidupan (aplikasi) AFEKTIF : i menyedari tanggungjawab diri sendiri ( penerimaan) . ii menghayati nilai berdasarkan tayangan animasi video yang ditayangkan. ( menilai ) .

iii menunjukkan kesedaran terhadap pentingnya alam sekitar yang bersih ( perwatakan )

PSIKOMOTOR

: i melakonkan situasi isu alam sekitar dengan baik ( pengamatan ). ii mengamalkan nilai ini dalam kehidupan ( set ) iii membina idea kreatif berdasarkan tayangan ( keaslian ).

PENDEKATAN

: Analisis nilai

TEKNIK / KEMAHIRAN MENGAJAR : Soal jawab / Set induksi

BAHAN BANTU MENGAJAR

: i) Lampiran A : animasi video ii) Lampiran B : Soalan

2

Permulaan i) ii) iii) iv) Guru bertanyakan khabar kepada murid Guru menayangkan video animasi Menyoal murid tentang mesej video Guru memperkenalkan topik

LANGKAH 1

AKTIVITI Guru tayangkan animasi video wayang kulit yang bertajuk Kempen Kebersihan

TEKNIK Syarahan

2

Guru memberi arahan kepada murid untuk mendengar dan melihat tayangan dengan teliti

Syarahan

3

Guru menimbulkan beberapa soalan berkaitan tanyangan animasi video seperti jadual di bahagian lampiran

Syarahan

4

Guru

membuat

rumusan

berkenaan

tayangan

dan

Kuliah

meneruskan kuliah dengan mengemukakan tajuk nilai yang akan dipelajari oleh murid

Penutup/rumusan

3

Mengunakan kemahiran penutup sosial daripada sudut motivasi iaitu: i) ii) Nikmatilah aiskrim sebelum ianya menjadi cair. Jangan tunggu hari esok kerana hari esok tidak akan menjelang. Fikir-fikir dan renung-renungkanlah Refleksi/ penilaian Guru mengedarkan pengukuhan latihan kepada pelajar.

Rancangan Pengajaran Harian ( RPH ) 4

Kumpulan : A ( group 7) TINGKATAN MASA :4 Malim :40 minit

BIDANG PEMBELAJARAN : 3 : Nilai berkaitan dengan Alam Sekitar

NILAI TAJUK

: 3.4 Peka Terhadap Isu-Isu Alam Sekitar : Pengekalan Keseimbangan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama

PENGETAHUAN SEDIA ADA : Pelajar mempunyai pengetahuan tentang i Kempen Alam Sekitar ii Cintailah Sungai Kita HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat KOGNITIF : i membezakan peranan pihak dalam memelihara dan memulihara alam sekitar (fahaman). ii memberikan 2 contoh sikap prihatin berdasarkan tayangan animasi video( fahaman ). iii mengamalkan nilai ini dalam kehidupan (aplikasi).

5

AFEKTIF

: i menyedari tanggungjawab diri sendiri ( penerimaan) . ii menghayati nilai berdasarkan tayangan animasi video yang ditayangkan ( menilai ) .

iii menunjukkan kesedaran terhadap pentingnya alam sekitar yang bersih ( perwatakan ) .

PSIKOMOTOR

: i melakonkan situasi isu alam sekitar dengan baik ( pengamatan ). ii mengamalkan nilai ini dalam kehidupan ( set ) iii membina idea kreatif berdasarkan tayangan ( keaslian ).

PENDEKATAN

: Pemupukan nilai

TEKNIK

: Main peranan ( lakonan)

BAHAN BANTU MENGAJAR

: i Lampiran C : teks situasi lakonan ii topeng

Permulaan 6

i) ii)

Selepas memulakan pengajaran melalui kemahiran set induksi, pengajaran diteruskan dengan kemahiran menerang Guru menggunakan alat bantuan mengajar topeng untuk menerangkan nilai yang ada disebaliknya.

Aktiviti Tajuk : Individu yang peka terhadap isu alam sekitar dan penyelesainnya Watak watak: 2 orang awam, pokok dan bekas sampah. Tempoh lakonan: 5-6 minit

LANGKAH 1

AKTIVITI Guru mewujudkan satu situasi bermasalah seperti berikut jadual di bahagian lampiran

TEKNIK Syarahan

2

Guru

menerangkan

secara

ringkas

tentang

situasi

Syarahan

bermasalah, peranan watak-watak dan tempoh lakonan

3

Guru memilih murid-murid menjadi pelakon-pelakon

Syarahan

4

Murid-murid

berdasarkan

watak-watak,

memainkan

Sesi simulasi (lakonan)

peranan mereka dalam sesi simulasi sambil menunjukkan cara penyelesaiannya

7

5

Guru akan berbincang dengan murid tentang lakonan yang telah selesai dijalankan

Kuliah

6

Guru membimbing murid-murid membuat rumusan dan mengaitkannya dengan nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar

Kuliah

Penutup/rumusan Mengunakan kemahiran penutup sosial daripada sudut motivasi iaitu: i) ii) Nikmatilah aiskrim sebelum ianya menjadi cair. Jangan tunggu hari esok kerana hari esok tidak akan menjelang. Fikir-fikir dan renung-renungkanlah

Refleksi/ penilaian Guru mengedarkan pengukuhan latihan kepada pelajar.

8