Alfabetisk f¶rteckning ¶ver yrkesben¤mningar ... Alfabetisk f¶rteckning ¶ver yrkesben¤mningar

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Alfabetisk f¶rteckning ¶ver yrkesben¤mningar ... Alfabetisk f¶rteckning...

Alfabetisk frteckning ver yrkesbenmningar klassificerade enligt Standard fr svensk yrkesklassificering (SSYK)

Version 2010-02-01 (erstter tidigare versioner)

Detta r en aktualiserad version av frteckningen ver yrkesbenmningar i bilaga 3 i SCB:s publikation Standard fr svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK 96), som r publicerad i serien Meddelanden i samordningsfrgor (MIS) 1998:3 (nytryck 2001). Den kan inte anvndas fr att definiera inne-hllet i klasserna, utan ska endast ses som ett hjlpmedel i kodningen. Fr information om struktur, grundlggande principer, definitioner av klasser m.m. hnvisas till publikationen SSYK 96 samt webbsidan: www.scb.se/ssyk . Enligt SSYK och den internationella frlagan ISCO-88 rknas fretag, myndigheter, organisationer etc. som stora eller medelstora om verksam-heten krver minst tre chefer tillhrande yrkesomrde 1. Om uppgift om antal chefer saknas, kan antalet medarbetare anvndas som en approxima-tion. Vid statistikrapportering inom EU har man kommit verens om att antalet anstllda ska vara 10 eller fler fr att fretaget etc. ska rknas som stort eller medelstort. Frteckningen omfattar varianter av frekventa benmningar, ovanliga yrken, numera frldrade titlar samt vanliga beteckningar som hrrr frn engel-skan. Det finns ven en version i kodnummerordning (SSYK).

Observera att klassificering efter enbart yrkesbenmning riskerar att bli otill-frlitlig, eftersom samma yrkesbenmning kan anvndas fr olika yrken/jobb beroende p t.ex. bransch eller sektor. Information om kvalifikationsniv och huvudsakliga arbetsuppgifter frbttrar mjligheterna till rtt klassificering. Frfrgningar och synpunkter: Mariette Thell, tfn 019 17 66 00, e-post: mariette.thell@scb.se Leif Haldorson, tfn 019 17 67 75, e-post: leif.haldorson@scb.se

SSYK-kod Yrkesbenmning

3471 3D-designer

3471 3D-grafiker

3471 3D-visualiserare

5227 Abonnemangsfrsljare

4190 Abonnemangskontorist

3115 Abonnentingenjr, vatten och avlopp

4190 Abonnentman

3415 Account manager

2411 Accounting controller

2453 Ackompanjatr, klassisk musik

3473 Ackompanjatr, populrmusik

3431 Ackordsmtare, fackfrening

4120 Ackordsutrknare

8282 Ackumulatorarbetare

9320 Ackumulatorsktare

5227 Ackvisitr, abonnemang

3429 Ackvisitr, annonser

3476 Ackvisitr, rekvisitr

2456 AD (Art Director)

3471 AD-assistent

2460 Adjunkt, evangelisk-luthersk

2330 Adjunkt, grundskola

2321 Adjunkt, gymnasieskola

2310 Adjunkt, hgskola/universitet

2460 Adjunkt, Svenska kyrkan

5133 ADL-assistent

3431 Administrativ assistent

3431 Administrativ chef, mindre fretag

1231 Administrativ chef, stort eller medelstort fretag

3223 Administrativ dietist

2414 Administrativ konsult

2414 Administrativ rationaliserare

2414 Administrativ utvecklare

3431 Administratr, administrativ assistent

4190 Administratr, allmnkontorist

2419 Administratr, handlggare/utredare, fretag

2480 Administratr, handlggare/utredare, intresseorganisation

2470 Administratr, handlggare/utredare, offentlig frvaltning

4131 Administratr, lager

4120 Administratr, lner

2412 Administratr, personalvetare

4190 Adresserare

4190 Adresskontorist

8123 Aducerare

2421 Advokat

2429 Advokatfiskal

4112 Advokatsekreterare

3462 Aerobicsinstruktr

3462 Aerobicstrnare

3229 Afasipedagog

9141 Affischbrare

9141 Affischklistrare

3471 Affischtecknare

9141 Affischuppsttare

9141 Affischr

5221 Affrsbitrde, dagligvaror

5222 Affrsbitrde, fackhandel

5224 Affrsbitrde, spelbutik

5227 Affrsbitrde, videobutik

3471 Affrsdekoratr

5221 Affrsfrestndare (dagligvaror), frre n 5 anstllda

5222 Affrsfrestndare (fackhandel), frre n 5 anstllda

1314 Affrsfrestndare, 5-9 anstllda

1224 Affrsfrestndare, stort eller medelstort fretag

1314 Affrsidkare

5221 Affrsinnehavare (dagligvaror), frre n 5 anstllda

5222 Affrsinnehavare (fackhandel), frre n 5 anstllda

1314 Affrsinnehavare, 5-9 anstllda

1224 Affrsinnehavare, stort eller medelstort fretag

2423 Affrsjurist

4211 Affrskassr

4211 Affrskassrska

3419 Affrskonsulent, butik

1233 Affrsomrdeschef, frsljnings- och marknadsansvar

1210 Affrsomrdeschef, lednings- och utvecklingsansvar

3414 Affrsresekonsulent

3414 Affrsresekonsult

4221 Affrsresesljare

2419 Affrsutvecklare

1237 Affrsutvecklingschef

5227 Affrsvrd

3131 A-fotograf

3415 Agent, detaljhandel

3421 Agent, partihandel

2213 Agronom

8269 Airbagtillverkare, operatr

2423 Akademiombudsman

2470 Akademisekreterare

3443 A-kassehandlggare

4190 A-kassekontorist

3474 Akrobat

2419 Aktieanalytiker

3411 Aktiefrvaltare

3411 Aktiehandlare

3411 Aktiemklare

5113 Aktivitetsguide

5133 Aktivitetsledare, barn, ldre, funktionshindrade

3462 Aktivitetsledare, fritidsaktivitet

5113 Aktivitetsledare, guide

5134 Aktivitetsledare, psykvrd, missbruk m.m.

2121 Aktuarie, frskringsbolag

3229 Akupressr

3229 Akupunktr

2141 Akustiker

2141 Akustisk designer

2233 Akutsjukskterska

6151 Akvariefiskuppfdare

6151 Akvarietekniker

3132 A-ljudtekniker

3461 Alkohol- och drogrdgivare

3461 Alkohol- och drogterapeut

3461 Alkohol- och drogutredare

3449 Alkoholhandlggare

3461 Alkoholrdgivare

3461 Alkoholterapeut

3231 Allergisjukskterska

2221 Allergolog

2421 Allmn klagare

4190 Allmnkontorist

2451 Allmnreporter

2310 Amanuens, hgskola/universitet

2431 Amanuens, museum

1226 Ambassadrd

2470 Ambassadsekreterare

1110 Ambassadr

5151 Ambulansfrare, brandman

5132 Ambulansfrare, sjukvrdare

4132 Ambulansfrestndare

5132 Ambulansman

2233 Ambulanssjukskterska

5132 Ambulanssjukvrdare

8229 Ammoniakkokare

8222 Ammunitionsarbetare

7143 Ammunitionsrjare

4120 Analysassistent

2113 Analytisk kemist

3134 Anaplastolog

3419 Anbudslggare

2221 Anestesilkare

2221 Anestesiolog

2233 Anestesisjukskterska

7322 Anfngare

3461 Anhrigkonsulent

3461 Anhrigterapeut

5133 Anhrigvrdare

3471 Animatr

3471 Animerare

7124 Anlggare, markarbeten, VA m.m.

8332 Anlggare, maskinfrare

6113 Anlggare, trdgrd

7124 Anlggningsarbetare, markarbeten, VA m.m.

8332 Anlggningsarbetare, maskinfrare

6113 Anlggningsarbetare, trdgrd

7216 Anlggningsdykare

2142 Anlggningsingenjr (bygg), civilingenjr

3112 Anlggningsingenjr (bygg), hgskoleingenjr

3113 Anlggningsingenjr, elkraft

8332 Anlggningsmaskinfrare

2142 Anlggningsplanerare

8123 Anlpare

4190 Anmlningsmottagare

3429 Annonsansvarig

4190 Annonsassistent

3429 Annonsberedare

3429 Annonschef

7341 Annonsgrafiker

3429 Annonskonsulent

4190 Annonskontrollant

4190 Annonsmottagare

2451 Annonsproducent

4190 Annonssekreterare

3429 Annonssljare

7341 Annonssttare

3471 Annonstecknare

8223 Anodiserare

8223 Anodiseringsoperatr

5149 Anonym konsument

2340 Anpassningslrare

8111 Anrikningsarbetare, malm

3134 Ansiktsprotetiker

3229 Ansiktszonterapeut

3119 Anstaltsingenjr

3461 Anstaltspedagog

1227 Antagningschef, utbildning

2470 Antagningshandlggare

2470 Antagningssekreterare, utbildning

7243 Antennmontr, telekommunikation

7242 Antenntekniker

5222 Antikvariatsbitrde

2431 Antikvarie

1314 Antikvitetshandlare

2442 Antropolog

2131 Anvndbarhetsdesigner

2131 Anvndbarhetsexpert

2224 Apotekare

5139 Apoteksassistent

5139 Apoteksbitrde

2224 Apotekschef, apotekare

3228 Apotekschef, receptarie

1224 Apoteksdirektr

1224 Apoteksomrdeschef

5139 Apotekstekniker

7241 Apparatreparatr

2144 Applikationsingenjr, civilingenjr

3114 Applikationsingenjr, hgskoleingenjr

2131 Applikationsingenjr, programmering

2131 Applikationsprogrammerare

2131 Applikationsutvecklare

8264 Appreterare

1313 Arbetschef, bygg och anlggning, mindre fretag

1223 Arbetschef, bygg och anlggning, stort eller medelstort fretag

7231 Arbetsfordonsreparatr

3423 Arbetsfrmedlare

1226 Arbetsfrmedlingschef

2149 Arbetshygieniker

3211 Arbetsingenjr

5153 Arbetsinstruktr, kriminalvrd

Arbetsinstruktr, vrig (SSYK klassificeras som understlld personal)

3423 Arbetskonsulent

3112 Arbetsledare, bygg och anlggning

6140 Arbetsledare, skogvaktare

Arbetsledare, vrig (SSYK klassificeras som understlld personal)

2491 Arbetslivskonsult

2470 Arbetsmarknadshandlggare

1226 Arbetsmarknadsrd

2470 Arbetsmarknadssamordnare

2470 Arbetsmarknadssekreterare

3152 Arbetsmiljhandlggare

3152 Arbetsmiljingenjr

3152 Arbetsmiljinspektr

3152 Arbetsmiljkonsulent

3431 Arbetsplatsombud

2491 Arbetspsykolog

2423 Arbetsrttsjurist

2414 Arbetstagarkonsult

3221 Arbetsterapeut

5132