alisa u zemlji čudesa

  • View
    20

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

Sadr aj lektire: Bio je ljetni dan. Alisina sestra je itala Alisi priu. Alisa se igrala sa makom, po pela se na drvo i zaspala. U njezinim fantastinim snovimapojavi se zec. Imao je h lae, majicu i sat na ruci. Zec je kasnio i odjednom nestane u rupi. Alisa potri za njim. Kada je u la u sobu vidjela je stvari kako lete. Kad se spustila vidjela je kako zec ulazi kroz vrata. Pomaknula je zavjesu ali nije mogla proi kroz vrata j er su bila premala. Kvaka joj je rekla da popije vodu iz a e na stolu te da e postat i malena. Alisa je tako uradila i smanjila se. Kvaka joj ka e da pojede djeli kolaa i da e opet biti velika. Uzela je klju i poela plakati jer vi e nee moi proi kroz vrata Zatim joj je kvaka rekla da ispije ostatak vode iz boice. Ona ga popije i smanji se. Toliko se smanjila da je upala u boicu i plutajui proe kroz kljuanicu. Tamo je vidjela razne neobine ivotinje kao npr. orla koji pu i lulu, dva blizanca, koljke i g olemu ribu. Pro etala se malo dalje i tada spazi leptire koji imaju krila od kruha i maslaca. Zatim je vidjela crvenu ru u koja ima oi, usta i nos. Razgovarala je s njom i po la dalje. Do la je do raskri ja gdje ima puno natpisa. Kad se odluila na koju e stranu ii susrela je crva koji sjedi na gljivi i pu i. Crv joj je ponudio da okus i gljivu i da e postati velika. To je uinila te je opet postala velika. Tada susre tne O ujskog zeca s luckastim klobukom. Sjeli su za stol i pili aj. Kada je Alisa k renula dalje susrela je Cerigradsku maku koja ju je uputila kamo e ii. Alisa je sti gla u kraljiin vrt i u njemu se pojavi zec s trubom a iza njega kraljica i vojnic i od karata. Konji su igrali kriket - loptica je bila je , a palica je bila ptica. Kraljica je htjela ubiti Alisu ali ona je imala jo malo kolaa kojeg je pojela i o pet je postala velika. Onda je poela djelovati druga strana kolaa i Alisa se je op et smanjila. Poela je bje ati, a vojska od karata ju je poela slijediti. Tada se od straha probudila i vidjela da je sve to bio samo san.