Am & khas

  • View
    555

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Am & khas

  • 1. PENGERTIANCONTOH : AMHukum lafaz AM BENTUK-BENTUK DAN LAFADZ AM

2. PENGERTIAN AM BAHASA : MENYELURUH ISTILAH : LAFADZ YANG DIGUNAKANUNTUK MAKNA YANG UMUM DAN MERANGKUMI SEMUA MAKNA YANG SESUAI BAGINYA CONTOH: 3. HUKUM AM ( LAFADZ DILALAH) Jumhur ulama : dikekalkan hukumnyamengikut kehendak asal selagiterdapat dalil-dalil yang mentakhsiskan Dilalah lafaz am Mazhab Hanafi : diterima dalam bentukqotie Jumhur ulama termasuk mazhab Safie :diterima dalam bentuk dzonnie keranalafaz am selalunya akan ditakhsiskan 4. Bentuk-bentuk Lafaz Am 5. 6. Contoh-contoh 7. 8. 9. Isim nakirah 10. 11. 12. 13. 14. PENGERTIAN KHAS BAHASA: KHUSUS ISTILAH : LAFADZ YANG MENUNJUKKAN MAKNA KHUSUS BAGISESUATU PERKARA SAMA ADA NAMAKHAS ATAU BILANGAN ATAU JENISYANG TERTENTU CONTOH 15. Cth Khas 16. KONSEP TAKHSIS Membataskan sebahagian nasam dari hukum am dengan dalil Contoh : membataskankewajipan haji kepada kanak-kanak dan orang gila daripadakalimah annas 17. BAHAGIAN TAHKSIS Takhsis dengan dalil bukan nas Takhsis dengan dalil nas 18. HUKUM KHAS: LAFADZDILALAH Diterima sebagai kehendak maknayang asal secara qotie dan yakin selagitiada dalil yang mengubah maknakepada makna yang lain 19. Takhsis dalil nas Takhsis alquran dengan alquran Takhsis alquran denganassunah Takhsis assunnah denganalquran Takhsis assunah denganassunah 20. Takhsis sunnah dgn sunnah 21. Takhsis Sunnah dgn Al Quran 22. Cth Takhsis Bukan Nas Takhsis Al Quran dgn Ijma Takhsis Al Quran dgn Akal Takhsisi Al Quran dgnhissi/musyahadah Takhsis Al Quran dgn arfu danadat 23. )52( 24. )581( 25. )1( )2( ) )3 26. ) )79 27. )11 : . 28. ) 94(