of 10 /10
KURSUS GURU PEMULIHAN LINUS2.0 TAHUN 2015 (SELANGOR,/KUALA LUMPUR /PUTRAJAYA) GOLDCOURSE HOTEL, KLANG, SELANGOR PROGRAM PEMULIHAN KHAS - DASAR/GARIS PANDUAN - IPMBDP - ISD 20 – 22 MEI 2015

Program Pemulihan Khas 2015 Kursus Guru Pemulihan Khas

Embed Size (px)

DESCRIPTION

f

Text of Program Pemulihan Khas 2015 Kursus Guru Pemulihan Khas

PowerPoint Presentation

KURSUS GURU PEMULIHAN LINUS2.0 TAHUN 2015

(SELANGOR,/KUALA LUMPUR /PUTRAJAYA)GOLDCOURSE HOTEL, KLANG, SELANGORPROGRAM PEMULIHAN KHASDASAR/GARIS PANDUANIPMBDPISD20 22 MEI 2015

PROGRAM PEMULIHAN KHASPENGENALANDASAR-DASAR BERKAITANTATACARA PENGENDALIAN IPMBDP DAN ISD ISU-ISU

Program Pemulihan Khas telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) semenjak tahun 1960an bagi membantu murid-murid di sekolah rendah yang menghadapi masalah khusus dalam pembelajaran iaitu menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M).

KPM 2001 Satu Program pendidikan disediakan untuk murid yang mengalami masalah dalam penguasaan kemahiran asas 3M yang kompleks disebabkan oleh faktor persekitaran. Program ini dijalankan oleh guru yang khusus, diruang yang khusus

http://www.moe.gov.my

BUKU PENGOPERASIAN LINUS2.0PERANAN GURU PEMULIHAN

PELAKSANAAN INSTRUMENPENGESANAN MURID BERMASALAH DALAM PEMBELAJARAN(IPMBDP)

MANUAL PELAKSANAAN INSTRUMENPENGESANAN MURID BERMASALAH DALAM PEMBELAJARAN(IPMBDP)

PELAKSANAAN INSTRUMENSENARAI SEMAK DISLEKSIA(ISD)

MANUALPELAKSANAAN INSTRUMENSENARAI SEMAK DISLEKSIA(ISD)10

TERIMA KASIH

KECEMERLANGAN INSAN ISTIMEWA, KEGEMILANGAN BERSAMA