anexa 2 og 490.pdf

Embed Size (px)

Text of anexa 2 og 490.pdf

 • P A R T E A ILEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTEAnul 175 (XIX) Nr. 365 bis Mari, 29 mai 2007

  S U M A R

  Anexele nr. 1 i 2 la Hotrrea Guvernuluinr. 429/2007 pentru modificarea icompletarea Normelor metodologice deaplicare a Ordonanei de urgen aGuvernului nr. 200/2000 privind clasificarea,etichetarea i ambalarea substanelor ipreparatelor chimice periculoase, aprobateprin Hotrrea Guvernului nr. 490/2002

  Volumul I

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 365 bis/29.V.20072

  H O T R R I A L E G U V E R N U L U I R O M N I E IGUVERNUL ROMNIEI

  H O T R R E*)pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare

  a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor

  i preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 490/2002n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,

  Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

  Articol unic. Normele metodologice de aplicarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 200/2000privind clasificarea, etichetarea i ambalareasubstanelor i preparatelor chimice periculoase,aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 490/2002,publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,nr. 356 din 28 mai 2002, cu modificrile icompletrile ulterioare, se modific i se completeazdup cum urmeaz:

  1. Dup alineatul (2) al articolului 4 se introduceun nou alineat, alineatul (21), cu urmtorul cuprins:

  (21) Sistemele de nchidere rezistente ladeschidere de ctre copii i sistemele tactile deavertizare a pericolelor prevzute la alin. (2) trebuies fie n conformitate cu prevederile anexei nr. 7.

  2. Articolul 8 se modific i va avea urmtorulcuprins:

  Art. 8. (1) Anexele nr. 17**) fac parteintegrant din prezentele norme metodologice.

  (2) Anexele prevzute la alin. (1) se actualizeazprin ordin al ministrului mediului i dezvoltriidurabile, n funcie de evoluia progresului tehnic ndomeniu.

  PRIM-MINISTRUCLIN POPESCU-TRICEANU

  Contrasemneaz:Ministrul mediului i dezvoltrii durabile,

  Attila KorodiMinistrul economiei i finanelor,

  Varujan Vosganian

  Bucureti, 9 mai 2007.Nr. 429.

  *) Hotrrea Guvernului nr. 429/2007 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007 ieste reprodus i n acest numr bis.

  **) Anexele nr. 17 sunt reproduse n facsimil.

 • 1 din 61

  ANEXA Nr. 1

  CRITERII GENERALE DE

  CLASIFICARE I ETICHETARE A

  SUBSTANELOR I PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 365 bis/29.V.2007 3

 • 4 din 61

  1. INTRODUCERE GENERAL

  1.1. Obiectivul clasificrii substanelor i preparatelor chimice este de a identifica toate proprietile fizico-chimice, toxicologice i ecotoxicologice ale acestora, care pot s constituie un risc pe durata manipulrii sau utilizrii normale.

  Dup identificarea oricror proprieti periculoase, substana sau preparatul chimic trebuie s fie etichetat pentru a indica pericolul/pericolele, n scopul protejrii utilizatorului, publicului general i a mediului.

  1.2. Prezenta anex stabilete principiile generale care guverneaz clasificarea i etichetarea substanelor i preparatelor chimice, n conformitate cu prevederile art.810 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i preparatelor chimice periculoase, aprobat prin Legea nr.451/2001, modificat i completat prin Legea nr.324/2005, denumit n continuare OUG nr.200/2000, art.2 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr.200/2000, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr.490/2002, modificate i completate prin Hotrrea Guvernului nr.199/2006, denumite n continuare HG nr.490/2002 i art.2 din Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea i ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr.92/2003, denumite n continuare HG nr.92/2003, precum i cu alte reglementri legale referitoare la preparatele chimice periculoase.

  Se adreseaz oricrui factor interesat de metodele de clasificare i etichetare a substanelor i preparatelor chimice periculoase (productori, importatori sau distribuitori, autoriti naionale).

  1.3. Prevederile prezentei anexe constituie un ndrumar prin care se ofer publicului general i persoanelor care lucreaz n domeniu (lucrtorilor) informaii eseniale despre proprietile substanelor i preparatelor chimice.

  Eticheta atrage atenia persoanelor care manipuleaz sau utilizeaz substane i preparate chimice periculoase asupra pericolelor inerente ale anumitor astfel de materiale. De asemenea, eticheta poate servi pentru atragerea ateniei asupra informaiilor mai cuprinztoare privind securitatea i utilizarea produsului, disponibile n diferite forme.

  1.4. Eticheta ia n consideraie toate pericolele posibile a fi ntlnite la manipularea i utilizarea normal a substanelor i preparatelor chimice periculoase, sub forma n care acestea sunt introduse pe pia, dar nu neaprat sub orice form n care acestea pot fi utilizate n final, de exemplu, diluate.

  Pericolele cele mai severe sunt evideniate prin simboluri, iar aceste pericole, precum i acelea determinate de alte proprieti periculoase sunt comunicate prin fraze de risc standard, n timp ce frazele de securitate recomand precauiile necesare.

  n cazul substanelor chimice periculoase, informaiile sunt completate cu:

  - denumirea substanei, conform unei nomenclaturi chimice recunoscut internaional, de preferin denumirea utilizat n European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances-EINECS (Inventarul European al Substanelor Chimice Existente Comercializate) sau n European List of Notified Chemical Substances-ELINCS (Lista European a Substanelor Chimice Notificate);

  - numrul CE;

  - denumirea, adresa i numrul de telefon ale persoanei responsabile cu introducerea pe pia a substanei chimice, avnd domiciliul sau sediul pe teritoriul Uniunii Europene.

  4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 365 bis/29.V.2007

 • 5 din 61

  n cazul preparatelor chimice periculoase, informaiile, n conformitate cu prevederile art.17a)c) din OUG nr.200/2000 sunt completate cu:

  - denumirea comercial i/sau denumirea preparatului chimic;

  - denumirea chimic a substanei sau substanelor prezente n preparat;

  - denumirea, adresa complet i numrul de telefon al persoanei responsabile cu introducerea pe pia a preparatului, avnd domiciliul sau sediul pe teritoriul Uniunii Europene.

  1.5. n conformitate cu prevederile art.191(1) din OUG nr.200/2000, productorii, distribuitorii i importatorii de substane chimice periculoase care sunt cuprinse n EINECS, dar care nu au fost nc incluse n anexa nr.2 Lista substanelor chimice periculoase la HG nr.490/2002, denumit n continuare anexa nr.2 la HG nr.490/2002, sunt obligai s efectueze investigaii pentru a fi la curent cu informaiile relevante i disponibile, care exist, cu privire la proprietile periculoase ale acestor substane.

  Pe baza acestor informaii acetia trebuie s ambaleze i provizoriu s eticheteze aceste substane, n conformitate cu prevederile art.1419 din OUG nr.200/2000, ale art.47 din HG nr.490/2002 i cu criteriile din prezenta anex.

  1.6. Date cerute pentru clasificare i etichetare

  1.6.1. Pentru substane chimice, datele cerute pentru clasificare i etichetare pot fi obinute astfel:

  a) n ceea ce privete substanele chimice pentru care este necesar comunicarea informaiilor specificate n anexa nr.1 Datele ce trebuie incluse n dosarul tehnic aferent notificrii complete, denumit n continuare anexa nr.1, anexa nr.3 Datele ce trebuie incluse n dosarul tehnic aferent notificrii reduse, anterior momentului cnd cantitatea de substan chimic introdus pe pia atinge 100 kg/an/productor sau 500 kg/productor, denumit n continuare anexa nr.3, anexa nr.4 Datele ce trebuie incluse n dosarul tehnic aferent notificrii reduse, pentru cazurile n care cantitatea de substan chimic introdus pe pia se situeaz sub 100 kg/an/productor, denumit n continuare anexa nr.4, anexa nr.5 Prevederi specifice referitoare la dosarul tehnic privind notificarea pentru polimeri, denumit n continuare anexa nr.5 la Hotrrea Guvernului nr.1.300/2002 privind notificarea substanelor chimice, modificat i completat prin Hotrrea Guvernului nr.693/2004, denumit n continuare HG nr.1.300/2002, majoritatea datelor necesare pentru clasificare i etichetare apar n setul de baz.

  Aceast clasificare i etichetare trebuie s fie revizuite, dac este necesar, atunci cnd sunt disponibile informaii suplimentare (anexa nr.2 Teste i studii suplimentare ce trebuie incluse n dosarul tehnic aferent notificrii complete la HG nr.1.300/2002, denumit n continuare anexa nr.2 la HG nr.1.300/2002).

  b) n ceea ce privete celelalte substane chimice (de exemplu, acelea prevzute la pct.1.5), datele cerute pentru clasificare i etichetare, dac este necesar, pot fi obinute dintr-o serie de surse diferite, ca de exemplu:

  - rezultatele testelor anterioare;

  - informaii cerute prin reglementrile internaionale pentru transportul substanelor chimice periculoase;

  - informaii extrase din lucrri de referin i din literatura de specialitate;

  - informaii bazate pe experiena practic.

  De asemenea, pot fi luate n considerare rezultatele validate ale corelaiilor structur-activitate i ale evalurii experilor.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 365 bis/29.V.2007 5

 • 6 din 61

  1.6.2. Pentru preparate chimice, de regul, datele cerute pentru clasificare i etichetare pot fi obinute:

  a) n ceea ce privete datele fizico-chimice, prin aplicarea metodelor de testare specificate n anexa nr.3, Partea A Metode de determinare a proprie