Antyrak Nowy Styl Zycia

 • View
  52

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Antyrak Nowy Styl Zycia

 • 5/19/2018 Antyrak Nowy Styl Zycia

  1/305

 • 5/19/2018 Antyrak Nowy Styl Zycia

  2/305

  anty rakN O W Y S T Y L Y C I A

 • 5/19/2018 Antyrak Nowy Styl Zycia

  3/305

  odpowiada na pytania klu-

  czowe dla ycia i zdrowia wikszoci

  ludzi. Jaki tryb ycia prowadzi, aby

  zmniejszy ryzyko zachorowania na

  raka? Co robi, aby zahamowa roz-

  wj choroby i jej nawrt? Co je,

  jakie stosowa diety? Czego i jakichpotraw bezwzgldnie unika?

  Dr ServanSchreiber jest neuropsy

  chiatr, zajmuje si terapi osb

  cierpicych na nowotwory i inne

  cikie schorzenia. Kilkanacie lat

  temu, majc 31 lat, dowiedzia si, e

  ma guz mzgu. Przey dwie ope-

  racje oraz nawrt choroby. Od o-

  miu lat nad ni panuje. Stworzy

  now koncepcj walki z nowotwora-

  mi, opart na stymulacji (przy po-

  mocy odpowiednio dobranych dietoraz stylu ycia) naturalnych mecha-

  nizmw obronnych organizmu.

 • 5/19/2018 Antyrak Nowy Styl Zycia

  4/305

  Tytu oryginau:ANTICANCER. A NEW WAY OF LIFE

  Copyright David ServanSchreiber, MD, PhD, 2007Ali rights reserved

  Polish edition Wydawnictwo Albatros A. Kuryowicz 2008

  Polish translation Anna Amsterdamska & Grzegorz Koodziejczyk 2008

  Author's cover photo E. Robert Espalieu

  Redakcja: Eliza Kujan

  Konsultacja medyczna: dr Andrzej JanusProjekt graficzny okadki: Andrzej Kuryowicz

  Skad: Laguna

  Druk: Druklntro S. A., Inowrocaw

  ISBN 9788373597655

  Warszawa 2008. Wydanie I

  Dystrybutor

  Firma Ksigarska Jacek OlesiejukPoznaska 91, 05850 Oarw Maz.

  t. /f. 0225350557, 0227213011/7007/7009

  www. olesiejuk. pl

  Sprzeda wysykowa

  www. empik. comwww. merlin. pl

  Wydawca

  WYDAWNICTWO ALBATROS ANDRZEJ KURYOWICZ

  Wiktorii Wiedeskiej 7/24, 02954 Warszawa

  t. (22)8429867, email: walbatros@interia. pl

  http://www.olesiejuk.pl/http://www.empik.com/http://www.merlin.pl/mailto:walbatros@interia.plmailto:walbatros@interia.plmailto:walbatros@interia.plhttp://www.merlin.pl/http://www.merlin.pl/http://www.merlin.pl/http://www.empik.com/http://www.empik.com/http://www.empik.com/http://www.olesiejuk.pl/http://www.olesiejuk.pl/http://www.olesiejuk.pl/
 • 5/19/2018 Antyrak Nowy Styl Zycia

  5/305

  Ksik t dedykuj

  Moim kolegom lekarzom, ktrzy niestrudzenie walcz

  z cierpieniem i lkiem, czasami wykazujc przy tym tak

  sam odwag, jak ich pacjenci. Przede wszystkim mam

  nadziej, e uznaj j za przydatn i zechc, tak jak ja,

  wczy opisane tu zalecenia do swojej praktyki.

  Mojemu synowi Sachy, urodzonemu w tych niespokojnych

  czasach, ktry podchodzi do ycia z entuzjazmem,

  bdcym dla mnie staym rdem inspiracji.

 • 5/19/2018 Antyrak Nowy Styl Zycia

  6/305

 • 5/19/2018 Antyrak Nowy Styl Zycia

  7/305

  Zawsze uwaaem, e najwikszy problem medycyny nau-

  kowej polega na tym, i nie jest dostatecznie naukowa.

  Nowoczesna medycyna stanie si naprawd naukowadopiero wtedy, gdy lekarze i pacjenci naucz si kierowa

  siami ciaa i umysu, wyraajcymi si poprzez vismedicatrix naturae [uzdrawiajc moc natury].

  Profesor Ren Dubos, Rockefeller University, NowyJork, USA, odkrywca pierwszego dostpnego na rynkuantybiotyku (1939), inicjator pierwszego Szczytu ZiemiOrganizacji Narodw Zjednoczonych

 • 5/19/2018 Antyrak Nowy Styl Zycia

  8/305

 • 5/19/2018 Antyrak Nowy Styl Zycia

  9/305

  Spis treci

  Zastrzeenie 11

  Wprowadzenie 13

  Rozdzia 1 Pewna historia 19

  Rozdzia 2 Ucieczka przed statystyk 26

  Rozdzia 3 Niebezpieczestwo i okazja 34

  Rozdzia 4 Saboci raka 44Cz 1 Stranicy ciaa sia komrek odpornociowych 45Cz 2 Rak rana, ktra si nie goi" 54Cz 3 Przecicie linii zaopatrzeniowych raka 62

  Rozdzia 5 Przekazanie wiadomoci 75

  Rozdzia 6 rodowisko antyrakowe 79Cz 1 Epidemia raka 79Cz 2 Powrt do pradawnego sposobu ywienia 87

  Cz 3 Nie sposb by zdrowym na chorej planecie 109

  Rozdzia 7 Lekcje nawrotu 136

  Rozdzia 8 ywno kontra rak 141Cz 1 Nowa medycyna ywienia 141Cz 2 Dlaczego w konwencjonalnych kuracjach raka wci brakuje

  porad ywieniowych 166Apendyks do rozdziau 8 Pokarmy antyrakowe w codziennej praktyce. 173

  9

 • 5/19/2018 Antyrak Nowy Styl Zycia

  10/305

  Rozdzia 9 Umys w walce z rakiem 197Cz 1 Zwizek ciaoumys 197Cz 2 Leczenie zadawnionych ran 215Cz 3 czenie si z si ycia 225

  Rozdzia 10 Unieszkodliwianie strachu 253

  Rozdzia 11 Ciao w walce z rakiem 266

  Rozdzia 12 Jak zmieni siebie 284

  Rozdzia 13 Podsumowanie 291

  Podzikowania 300

 • 5/19/2018 Antyrak Nowy Styl Zycia

  11/305

  Zastrzeenie

  W ksice tej opisuj naturalne metody lecznicze, ktre przyczyniaj sido zapobiegania nowotworom lub wspomagaj walk z nimi i stanowiuzupenienie tradycyjnych metod (chirurgii, radioterapii, chemioterapii).Wiadomoci podane tutaj nie mog zastpi opinii lekarza. Ksika ta nie

  powinna by wykorzystywana przy stawianiu diagnoz lub wybieraniuterapii.

  Wszystkie kliniczne przykady, o ktrych tu wspominam, pochodzz mojej praktyki (z wyjtkiem kilku opisanych przez innych lekarzyw literaturze medycznej, co kadorazowo odpowiednio zaznaczam). Z oczy-wistych powodw zostay zmienione imiona i nazwiska pacjentw, a take

  szczegy umoliwiajce ich identyfikacj. W niektrych przypadkach, dlawikszej jasnoci, poczyem kliniczne detale dotyczce kilku pacjentww opisie stanu jednej osoby.

  Moim celem jest przedstawienie w prosty sposb wspczesnego stanu

  wiedzy o nowotworach i naturalnych rodkach obronnych organizmu.W pewnych przypadkach nie pozwolio mi to jednak opisa penej zoonocizjawisk biologicznych oraz szczegw kontrowersji dotyczcych badaklinicznych. Cho jestem przekonany, e wiernie zaprezentowaem duchatych bada, przepraszam bioogw i onkologw za uproszczenie tego, codla wielu z nich stanowi wynik pracy caego ycia.

 • 5/19/2018 Antyrak Nowy Styl Zycia

  12/305

 • 5/19/2018 Antyrak Nowy Styl Zycia

  13/305

  Wprowadzenie

  Rak spoczywa upiony w kadym z nas. Podobnie jak wszystkie yweorganizmy, nasze ciaa stale produkuj wadliwe komrki. Tak rodz siguzy. Jednak nasze ciaa wyposaone s rwnie w mechanizmy, ktre

  wykrywaj takie komrki i kontroluj ich rozwj. Na Zachodzie na rakaumiera jedna osoba na cztery, ale trzy na cztery nie. Ich mechanizmyobronne speniaj swoje zadanie i osoby te umieraj z innych przyczyn 1'2.

  Mam raka. Wykryto go pitnacie lat temu. Przeszedem konwencjo-nalne leczenie i udao si osign remisj, ale pniej nastpi nawrt.

  Postanowiem wwczas dowiedzie si wszystkiego, co mogo pomcmojemu ciau broni si przed t chorob. Jako lekarz, znany naukowieci byy dyrektor Centrum Medycyny Integracyjnej Uniwersytetu w Pittsburghu, miaem dostp do bezcennych informacji o naturalnych metodachzapobiegania i leczenia nowotworw. Ju od siedmiu lat panuj nadrakiem. W tej ksice chc opowiedzie o faktach naukowych i osobistychdowiadczeniach, stanowicych podstaw tego, czego si nauczyem.

  Po operacji chirurgicznej i chemioterapii poprosiem onkologa o rad.

  Co powinienem zrobi, eby prowadzi zdrowe ycie, i jakie rodkiostronoci mam podj, by zapobiec nawrotowi? Nie ma nic szczeglnegodo zrobienia. Prosz normalnie y. Bdziemy regularnie wykonywatomografi komputerow, zatem jeli nastpi nawrt, wykryjemy guz wewczesnej fazie" odpowiedzia wybitny przedstawiciel wspczesnejmedycyny.

  Czy nie ma jednak wicze, jakie powinienem wykonywa, albodiety, do ktrej mam si stosowa? Czy naley skupi si na swoimnastawieniu psychicznym?" dociekaem. Odpowied kolegi zaskoczya

 • 5/19/2018 Antyrak Nowy Styl Zycia

  14/305

  mnie. W tym zakresie moe pan robi, co pan chce. Z pewnoci to panunie zaszkodzi. Nie dysponujemy jednak adnymi naukowymi dowodami,e takie metody i zalecenia mog powstrzyma nawrt".

  W rzeczywistoci mj lekarz uwaa, e onkologia to niezwykle

  skomplikowana dziedzina medycyny, ktra zmienia si z oszaamiajcprdkoci. I tak z trudem nada za rozwojem nowych metod diagnos-tycznych i terapeutycznych. Wykorzystywalimy ju wszystkie lekarstwai wszystkie uznane metody medyczne, stosowane w takich przypadkach

  jak mj. Osignlimy granice obecnej wiedzy naukowej. Mj lekarzniewtpliwie nie mia czasu ani ochoty zajmowa si bardziej teoretycznymikoncepcjami z zakresu relacji midzy umysem i ciaem oraz zaleceniamidotyczcymi ywienia.

  Jako lekarz uniwersytecki doskonale znam ten problem. Tkwimy

  w swoich specjalnociach i tylko od czasu do czasu docieraj do naswiadomoci o fundamentalnych odkryciach publikowane w prestiowychpismach naukowych, jak Natur" czy Science". Zwracamy na nie uwagdopiero wtedy, gdy staj si przedmiotem szeroko zakrojonych badaz udziaem ludzi. Jednak takie przeomowe odkrycia mona niekiedy

  wykorzysta do ochrony organizmu na dugo wczeniej, nim one zaowocujprodukcj nowych lekarstw lub opracowaniem metod terapeutycznych,ktre w przyszoci wejd do regularnej praktyki lekarskiej.

  Potrzebowaem wielu miesicy bada, nim zaczem rozumie, jak

  mog pomc mojemu ciau chroni si przed rakiem. Braem udziaw konferencjach na terenie Stanw Zjednoczonych i w Europie, na ktrychspotykali si badacze koncentrujcy uwag zarwno na samej chorobie,

  jak i na czynnikach wspistniejcych wraz z ni. Przegldaem bazydanych i czytaem periodyki naukowe. Wkrtce doszedem do wniosku, edostpne na temat raka wiadomoci s czsto fragmentaryczne i roz-proszone. Znaczenie tych informacji mogem doceni w peni dopierowtedy, gdy je zebraem i poczyem.

  Gdy wemiemy pod uwag wszystkie dane naukowe, moemy dostrzec,jak istotn rol w walce z rakiem odgrywaj nasze naturalne mechanizmyobronne. Dziki spotkaniom z innymi lekarzami i terapeutami, ktrzy ju

  wczeniej zajli si t problema