21
Sarajevo, decembar 2014. godine Mahira Poljak, prof. pedagogije “Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju buduće karijere“ - prezentacija rezultata istraživanja u Kantonu Sarajevo

“Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju ...porodicno.ba/wp-content/uploads/2012/06/Zaposljivost-mladih... · Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: “Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju ...porodicno.ba/wp-content/uploads/2012/06/Zaposljivost-mladih... · Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

Sarajevo, decembar 2014. godine Mahira Poljak, prof. pedagogije

“Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom

u razvoju buduće karijere“ -

prezentacija rezultata istraživanja u Kantonu Sarajevo

Page 2: “Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju ...porodicno.ba/wp-content/uploads/2012/06/Zaposljivost-mladih... · Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

Cilj i karakter istraživanja

Cilj: uvid u kapacitete mladih ljudi u pripremi za tržište rada,

odnosno, procjena potreba, profesionalnih interesa, kompetencija,

vještina i očekivanja mladih po pitanju posla i tržišta rada.

Specifični ciljevi:

otkrivanje nivoa poznavanja vlastitih sposobnosti, vrijednosti i

profesionalnih interesa budućih tražioca posla;

utvrđivanje potreba mladih za psihosocijalnom podrškom u izboru

buduće karijere;

unapređenje prakse unutar Ustanove koja će na bazi dobijenih

rezultata i provedene analize, kreirati i realizovati različite

modele intervencija za specifičnu cljnu grupu.

Page 3: “Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju ...porodicno.ba/wp-content/uploads/2012/06/Zaposljivost-mladih... · Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

Metodologija istraživanja Akcijsko, pregledno istraživanje (survay metod)

Ciljani, namjenski uzorak

Stratifikacija izvršena na osnovu:

• tipa škole (srednje strukovne i gimnazije Kantona Sarajevo)

• spola (približno jednak broj ženske i muške populacije)

• dobi (učenici III i IV razreda srednjih škola ).

Istraživanjem obuhvaćen 441 ispitanik (181 muškog i 260 ženskog spola),odnosno

15.5% od 2864 upisanih učenika u III i IV razrede u 17 srednjih škola iz 8 općina:

1. Prva bošnjačka gimnazija, Stari grad;

2. Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti, Stari grad;

3. Druga gimnazija, Centar;

4. Katolički školski centar-Opća realna gimnazija, Centar;

5. Srednja zubotehnička škola, Centar;

6. Gimnazija Obala, Centar;

7. Srednja škola primjenjenih umjetnosti, Centar;

8. Prva gimnazija, Centar,

9. Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Novo Sarajevo;

10. Treća gimnazija, Novo Sarajevo;

11. Srednja ekonomska škola, Novo Sarajevo;

12. Peta gimnazija, Novi Grad;

13. Saradnja tehnička škola grafičkih tehnologija dizajna i multimedije, Ilidža;

14. Četvrta gimnazija, Ilidža;

15. Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

16. Srednjoškolski centar Hadžići

17. Srednjoškolski centar Vogošća.

Page 4: “Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju ...porodicno.ba/wp-content/uploads/2012/06/Zaposljivost-mladih... · Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

Metodologija istraživanja Metoda prikupljanja podataka - anketa;

Izvor procjene-nestandardizovani Upitnik kreiran u skladu sa potrebama

istraživanja sastavljen iz tri dijela: sociodemografske karakteristike

ispitanika,opća pitanja i pitanja o karijeri i zapošljavanju;

65 pitanja koja, pored pružanja uvida u sociodemografske prilike

ispitanika (9 pitanja), također konstituišu i sljedeće grupe ključnih

kompetencija (56 pitanja):

• Međuljudske i građanske kompetencije

• Učenje, studiranje i nastavak naučne karijere

• Tehničko-tehnološka kompetencija

• Inicijativa i preduzetništvo

• Kulturološka ekspresija

• Karijera i zapošljavanje

Obrada podataka u specijaliziranom softveru za obradu podataka PSPP;

Deskriptivna statistika.

Page 5: “Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju ...porodicno.ba/wp-content/uploads/2012/06/Zaposljivost-mladih... · Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

Značaj istraživanja

Snimanje kapaciteta mladih, budućih tražioca zaposlenja;

Koncipiranje programa u primarnoj prevenciji;

Sondiranje kao temelj novih istraživanja;

Resursi za socijalni i obrazovni sektor;

Pozitivan primjer saradnje socijalne i obrazovne mreže institucija;

Edukacija edukatora i učenika.

Page 6: “Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju ...porodicno.ba/wp-content/uploads/2012/06/Zaposljivost-mladih... · Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

Rezultati istraživanja Sociodemografske karakteristike:

učenici III i IV razreda,dobi 16-19 godina, 181muškog i 260 ženskog spola,

iz 17 općina;

porodice sa jednim djetetom (56), dvoje djece(280), troje i više djece

(105).

0,5%

1,1%

2,5%

50,1%

14,7%

24,9%

6,2%

76,4%

13,2%

10,4%

• NK (2)

• KV (5)

• OŠ (11)

• SSS (221)

• VŠS (65)

• VSS (110)

• bez odgovora (27)

• zaposlen (337)

• nezaposlen (58)

• bez odgovora (46)

Stručna sprema i zaposlenost - Otac

0,5%

0,0%

7,7%

53,3%

11,8%

21,1%

5,6%

56,7%

40,8%

2,5%

• NK (2)

• KV (0)

• OŠ (34)

• SSS (235)

• VŠS (52)

• VSS (93)

• bez odgovora (25)

• zaposlena (250)

• nezaposlena (180)

• bez odgovora (11)

Stručna sprema i zaposlenost - Majka

Page 7: “Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju ...porodicno.ba/wp-content/uploads/2012/06/Zaposljivost-mladih... · Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

Rezultati istraživanja

59,8% ispitanika nema iskustvo vlastitog prezentiranja u razgovoru jedan-na-jedan;

47% ispitanika ne osjeća sigurnost u sebe kada iznosi vlastite stavove;

42% nije u potpunosti svjesno svojih sposobnosti i mogućnosti;

42,4% ispitanika rijetko obavlja zadatke u saradnji s drugima;

24,6% ispitanika često dobija kritiku;

22,2% ispitanika veoma često dolazi u konfliktne situacije s drugima;

45,8% ispitanika nikada nije volontiralo, a 81,2% još uvijek ne volontira;

64,4% ispitanika je rijetko/nikako uključeno u vannastavne aktivnosti u školi

(44,2% rijetko, 20,2% nikad).

Međuljudske i građanske kompetencije:

Page 8: “Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju ...porodicno.ba/wp-content/uploads/2012/06/Zaposljivost-mladih... · Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

Rezultati istraživanja

rad na jačanju psihosocijalnih kompetencija i međuljudskih vještina:„soft

skills“, samopouzdanje, komunikacijske vještine, socijalne vještine i

radne navike kroz vannastavne aktivnosti i projekte s ciljem

osposobljavanja za upravljanje vlastitim životom na zdrav i produktivan

način;

aktivnosti koje se odnose na interakciju učenika i okoline, sadržaji o

volontiranju kao mogućnosti da učenici vide prednosti i nedostatke svih

opcija koje imaju u nastavku razvoja svoje karijere nakon srednje škole,

sa naglaskom na funkcionalnim ciljevima.

Međuljudske i građanske kompetencije

Preporuke:

Page 9: “Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju ...porodicno.ba/wp-content/uploads/2012/06/Zaposljivost-mladih... · Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

Realizacija istraživanja Tehničko-tehnološke kompetencije (digitalne kompetencije):

DA NE Total DA NE Total

Druženje sa prijateljima 83% 17% 100% Za igranje igrica 40,8% 59,2% 100%

Pretraživanje interneta

bez cilja 24,5% 75,5% 100%

Za traženje

posla 9,3% 90,7% 100%

Za školu i učenje 88,2% 11,8% 100% Za zabavu i

razonodu 58,3% 41,7% 100%

Za izradu aplikacija 10,7% 89,3% 100% Upoznavanje sa

drugima 33,3% 66,7% 100%

Za skidanje filmova,

muzike i slika 74,6% 25,4% 100%

Za pohađanje

online kurseva 11,1% 88,9% 100%

Prodaja i kupovina 27,4% 72,6% 100% Trening i vježba 34,5% 65,5% 100%

Informisanje 81,9% 18,1% 100% Korištenje

foruma i blogova 36,1% 63,9% 100%

Pitanje 26. Za koje od ponuđenih aktivnosti koristiš kompjuter/Internet?

72,3% voljelo bi da znaju više o kompjuterima i Internetu.

Page 10: “Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju ...porodicno.ba/wp-content/uploads/2012/06/Zaposljivost-mladih... · Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

Realizacija istraživanja Tehničko-tehnološke kompetencije (digitalne kompetencije)

rad na usvajanju znanja i vještina korištenja Interneta kao alata

za poboljšanje kvalitete života;

informisanje o važnosti i načinima aktivnog traženja posla

(sezonskog, povremenog, honorarnog i sl.) u cilju razvijanja

radnih navika i vještina, te sticanja radnog iskustva;

osvještavanje mladih o Internetu kao alatu za znanje bez granica;

obuka mladih o Internet zamkama i opasnostima.

Preporuke:

Page 11: “Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju ...porodicno.ba/wp-content/uploads/2012/06/Zaposljivost-mladih... · Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

Rezultati istraživanja

3,9% ispitanika nema nikakvu predstavu šta će poslije srednje škole;

15,2% ima problem da se skoncentriše nad jednim tekstom duže od pola

sata;

44,5% ispitanika nije spremno na to da uči cijelog života;

64,6% ispitanika bi voljeli da budu više informisani o mogućnostima

studiranja i neformalnog obrazovanja u BiH (stručno usavršavanje,

edukacijski programi, visoke škole, akademije, programi za

prekvalifikaciju, besplatni kursevi i dr.).

Učenje, studiranje i nastavak naučne karijere:

Pitanje 52. Nakon što završim srednju školu planiram da?

Page 12: “Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju ...porodicno.ba/wp-content/uploads/2012/06/Zaposljivost-mladih... · Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

Rezultati istraživanja

rad na podizanju svijesti o značaju cjeloživotnog učenja;

pojačano informisanje ciljne populacije o mogućnostima

studiranja i neformalnog obrazovanja u BiH (stručno

usavršavanje, edukacijski programi, visoke škole, akademije,

programi za prekvalifikaciju, besplatni kursevi i dr.).

Učenje, studiranje, i nastavak naučne karijere

Preporuke:

Page 13: “Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju ...porodicno.ba/wp-content/uploads/2012/06/Zaposljivost-mladih... · Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

Rezultati istraživanja

90,5% ispitanika smatra da su dosljedni u izvršavanju postavljenih

ciljeva;

52,8% ispitanika nije spremno brzo i odlučno donijeti važne

odluke;

44,7% ispitanika ne može uspješno funkcionisati u žurbi, pod

pritiskom ;

38,8% ispitanika se izjasnilo da im ne predstavlja izazov raditi

nešto što im je nepoznato.

69,8% ispitanika saglasno je sa stavom da vole pokretati promjene;

14,3% ispitanika bi voljelo pokrenuti vlastiti biznis.

Inicijativa i preduzetništvo:

Page 14: “Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju ...porodicno.ba/wp-content/uploads/2012/06/Zaposljivost-mladih... · Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

Rezultati istraživanja

rad na jačanju interpersonalnih vještina, motivacije, liderskih

vještina, izgradnje vještina tim menadžmenta i drugih vještina

potrebnih za pokretanje inicijative i preduzetništva;

posebnu pažnju posvetiti obrazovanju za preduzetništvo na nivou

srednjih škola.

Inicijativa i preduzetništvo

Preporuke:

Page 15: “Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju ...porodicno.ba/wp-content/uploads/2012/06/Zaposljivost-mladih... · Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

Rezultati istraživanja

95,9% ispitanika se izjasnilo da dobijaju potvrdu od drugih da su

dobri u onom što rade;

91,5% ispitanika je spremno da dobije i drugačije komentare;

53% ispitanika se izjasnilo da osjeća nelagodu dok govori pred

većim brojem ljudi.

47,4% ispitanika se bavi nekim sportom;

61,5% ispitanika ima sklonosti ka nekom vidu umjetnosti;

70,3% ispitanika ne posjećuju kulturne i umjetničke manifestacije.

Kulturološka ekspresija:

Page 16: “Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju ...porodicno.ba/wp-content/uploads/2012/06/Zaposljivost-mladih... · Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

Rezultati istraživanja

Rad na jačnju samopouzdanja i samopoštovanja ( samoprocjena i

vršnjačka procjena, komunikacijske i govorničke vještine,

asertivnost);

Jačanje svijesti o važnosti kreativnog izražavanja ideja, iskustava

i emocija na različite načine s ciljem kreativnog i funkcionalnog

provođenja slobodnog vremena;

Razvijanje interkulturalne osjetljivosti,interkulturalnog identiteta

i interkulturalne komunikacije kod mladih kako bi bili spremni za

susret sa stvarnošću savremenog svijeta.

Kulturološka ekspresija

Preporuke:

Page 17: “Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju ...porodicno.ba/wp-content/uploads/2012/06/Zaposljivost-mladih... · Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

Rezultati istraživanja

23,8% izjavljuje da izbor srednje škole nije ispunio njihova očekivanja;

38% ispitanika izjasnilo da njihov izbor škole ne odgovara tipu

fakulteta ili poslu kojeg žele raditi;

39,5% ispitanika uopće ne zna koja je njihova buduća karijera i čime

će da se bave;

57,4% ispitanika se izjašnjava da bi upisali željeni fakultet ili

prekvalifikaciju iako znaju da je veliki broj nezaposlenih s tim

zanimanjem;

69,6% ispitanika iskazuje potrebu za obukom i savjetovanjem za

razvoj karijere.

40% mladih se izjasnilo da su rijetko imali priliku uvjeriti se da su

diplome ili certifikati važni za obavljanje određenog posla;

95,5% ispitanika smatra da aktivno znanje nekog stranog jezika

povećava šanse za zapošljavanje;

98% ispitanika smatra da je za zapošljavanje, čak veoma važno, biti

upoznat sa očekivanjima poslodavca.

Karijera i zapošljavanje:

Page 18: “Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju ...porodicno.ba/wp-content/uploads/2012/06/Zaposljivost-mladih... · Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

Rezultati istraživanja Karijera i zapošljavanje

Pitanje 65. Šta misliš na koje načine najveći broj ljudi pronalazi posao?

Page 19: “Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju ...porodicno.ba/wp-content/uploads/2012/06/Zaposljivost-mladih... · Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

Rezultati istraživanja

obuka ili treninzi za odabir i razvoj buduće karijere;

upoznavanje mladih o radnim mogućnostima;

jačanje svijesti o važnosti sticanja radnog iskustva prije

zapošljavanja;

obuka o metodama i tehnikama aktivnog traženja posla;

aktivnosti podizanja nivoa građanske kompetencije kod mladih iz

perspektive građanskog aktivizma;

nadograditi postojeće obrazovne politike i politike zapošljavanja

koje odgovaraju potrebama mladih, privrede i države.

Karijera i zapošljavanje

Preporuke:

Page 20: “Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju ...porodicno.ba/wp-content/uploads/2012/06/Zaposljivost-mladih... · Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

Rezime

Međuljudske i građanske kompetencije

Učenje, studiranje i nastavak naučne karijere

Tehničko-tehnološka kompetencija

Inicijativa i preduzetništvo

Kulturološka ekspresija

Karijera i zapošljavanje

Ključne kompetencije predstavljaju prenosivi, multifunkcionalni paket

znanja, vještina i stavova koji su neophodni svakom pojedincu za lično

ispunjenje i razvoj, socijalnu inkluziju i zapošljavanje. Potrebno ih je

razviti do kraja obaveznog školovanja, a treba da predstavljaju bazu

za daljnje učenje kao dio cjeloživotnog učenja.

Ključne kompetencije:

Page 21: “Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju ...porodicno.ba/wp-content/uploads/2012/06/Zaposljivost-mladih... · Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš;

Hvala na pažnji !