Attraktiv kust - Norra Bohuslän - Förutsättningar och strategier

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Attraktiv kust - Norra Bohuslän - Förutsättningar och strategier. Attraktiv kust. Projektet syftar till att bidra till en hållbar utveckling genom åtgärder för en renare och attraktivare miljö. Vad innebär en attraktiv kust för Norra Bohuslän? - PowerPoint PPT Presentation

Text of Attraktiv kust - Norra Bohuslän - Förutsättningar och strategier

 • Attraktiv kust - Norra Bohusln- Frutsttningar och strategier

 • Attraktiv kustProjektet syftar till att bidra till en hllbar utveckling genom tgrder fr en renare och attraktivare milj.

  Vad innebr en attraktiv kust fr Norra Bohusln?

  Vad innebr en hllbar utveckling fr Norra Bohusln?

  Kan vi kontrollera att vi bidrar till en hllbar utveckling och en attraktiv kust?

 • VrdegrundStrukturplanbesksnringsstrategin

  Ml och VisionerAttraktiv kustAktiviteter/tgrderInternMot kommunens olika frvaltningarExternMot samhllets vriga aktrer skola, Lst,VG-region,, NringslivMiljkvalitetsmlHllbar utvecklingFinanisering/samverkan

 • Strukturplan/verenskommelse kopplat till Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohusln

  BesksnringsstrateginGemensam vrdegrund och viljeinriktning antagen i alla kommunfullmktige i Norra Bohusln

  verenskommelserna kan ses som den nskvrda utvecklingen i Norra Bohusln

  verenskommelserna jmfrs med miljkvalitetsmlen

  Koppling mellan praktiskt arbete och strategier och verenskommelser

 • Nulge

 • Strmstad-ansvar-utfrareTanum-ansvar-utfrareMunkedal-ansvar -utfrareSotens-ansvar-utfrareLysekil-ansvar-utfrareEget utfrandeEget utfrandeEget utfrandeEget utfrandeEget utfrandeSamordning och prioritering av Insatser; kommuner, vstkuststiftelsen, ev andra aktrerGemensam arbetsledning med bestllarbefogenheterEventuell extern personalAnsvarUtfrareNy struktur

 • Struktur natur- och miljvrdAnsvariga och utfrare i de enskilda kommunerna beslutar vad som ska utfras p egen hand. (Naturvrdsplaner?)

  Ansvariga inom kommunerna samordnar och prioriterar vriga tgrder och insatser tillsammans med Vstkuststiftelsen och eventuella andra aktrer.

  De samordnade insatserna bestlls av en lmplig organisation

  Det praktiska arbetet utfrs med en kompetent arbetsledning.

 • Vad som krvs fr att infra strukturenSamsyn mellan kommunerna om vad som ingr i natur- och miljvrden. Gr det att f samsyn om nivn?Sktsel av kustlinjenSktsel av betesmarkerSktsel av leder/friluftsanlggningarSktsel av kulturmiljer/fornlmningar

  Tydlig ansvarsfrdelning inom kommunerna. Vilken funktion har mandat att representera kommunen i den gemensamma gruppen?

  verenskommelse om gemensam arbetsledning med bestllarbefogenheter fr det samordnade arbetet. Viktigt enligt utfrargruppen

  Gemensamt underlag inlagt p GIS fr att underltta samordningen och redovisning. Viktigt enligt utfrargruppen

 • Skerstlla finansieringenKlargra ansvarsfrgan fr stdning av naturen. Kommunerna och staten, lagar och direktiv. Text finns!

  Koppla till strukturplan, besksnringsstrategin och nationella miljkvalitetsml Naturvrdsplan Hur uppfyller kommunerna uppsatta verenskommelser och ml? Text finns

  Ta fram underlag som visar frlorade intkter vid utebliven sktsel av milj- och naturvrden. Ej framtaget, vilken detaljniv krvs

  Underska alternativ finansiering, avgifter, mm. P gng

  Utifrn framtagen organisation och strategi uppvakta statliga myndigheter, organisationer P gng, ingr ej i utredningsuppdraget att uppvakta

 • Att tnka p

  Organisationen mste ge fortsatt mjlighet fr kommunerna att bestmma vad som skall utfras utan samordning.

  Organisationen mste ge mjlighet att anvnda kommunal arbetskraft. Se till mjligheten att utveckla arbetsmarknadsenheten. Kan det finnas en permanent arbetsgrupp som kan anvndas fr det samordnade arbetet?

  Vilka politiska beslut krvs? Ml fr nivn p natur- och miljvrden? beslut om kommunal finansiering?beslut om organisation?Resurser fr GIS-arbetet (bde att lgga in och uppdatera)?

 • InnehllsfrteckningMl och syfteInledningAnsvarsfrgan fr stdning av naturenKopplingen till strukturplanen, besksnringsstrategin och miljmlenFrlorade intkterFinansieringsmjligheterFrslag p organisationVad krvs fr att genomfra organisationsfrslagetHnsynstaganden