of 99 /99
OBIECTIVUL: Bloc locuinte BENEFICIAR: MUNICIPIUL MOINESTI ADRESA: NR PROIECT: 2953 DATA: AUDITOR ENERGETIC C.I. GR I: ing.Dan Sumalan PRESTATOR: SC SHUMICON SRL MOINESTI, str. Tudor Vladimirescu, bloc 10, jud.Bacau AUDIT ENERGETIC 7 noiembrie 2016 BLOC LOCUINTE 1

AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Embed Size (px)

Text of AUDIT ENERGETIC -...

Page 1: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

OBIECTIVUL: Bloc locuinte

BENEFICIAR: MUNICIPIUL MOINESTI

ADRESA:

NR PROIECT: 2953 DATA:

AUDITOR ENERGETIC C.I. GR I: ing.Dan Sumalan

PRESTATOR: SC SHUMICON SRL

MOINESTI, str. Tudor Vladimirescu, bloc 10, jud.Bacau

AUDIT ENERGETIC

7 noiembrie 2016

BLOC LOCUINTE

1

Page 2: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

1. OBIECTUL LUCRARII

1.1 Elemente de identificare ale auditorului energetic

1.2 Ipoteze de calcul

1.3 Normative si legi considerate

2. ANALIZA ENERGETICA A CLADIRII

2.1.2 Descrierea alcatuirii elementelor de constructie si structurii de rezistenta

2.7 Programul de functionare si regimul de furnizare a agentului termic

2.8 Calculul pierderilor de caldura ale cladirii QL

2.9 Calculul aporturilor de caldura ale cladirii Qg

2.10 Necesarul de caldura pentru incalzirea cladirii, Qh

2.11 Consumul de energie pentru incalzire, Qfh

2.12 Calculul pierderilor de caldura si performanta cazanelor

2.13 Consumul de energie pentru prepararea apei calde de consum, Qacm

2.14 Consumul de energie pentru iluminat

2.15 Consumul de energie pentru climatizare

2.16 Consumul de energie pentru ventilatie mecanica

2.17 Energia primara si emisiile de CO2

3. CERTIFICAREA ENERGETICA A IMOBILULUI

3.1 Consumul annual specific de energie pentru incalzirea spatiilor

3.2 Consumul anual specific de energie pentru prep apei calde de consum

3.3 Consumul anual specific de energie pentru iluminat

3.4 Consumul anual specific de energie pentru climatizare

3.5 Consumul anual specific de energie pentru ventilare mecanica

3.6 Consumul total anual specific de energie

3.7 Penalizari acordate cladirii certificate

3.8 Nota energetica

3.9 Definirea cladirii de referinta

2.4.3 Temperatura interioara de calcul

2.5. Calculul coeficientilor de pierderi de caldura HT si Hv

2.6 Stabilirea perioadei de incalzire preliminare

2.6.1 Calculul pierderilor de caldura ale cladirii QL(calcul preliminar, pentru Tec=12C

2.6.2 Determinarea factorului de utilizare preliminar η1

2.6.3 Determinarea temperaturii de echilibru si perioada de incalzire reala a cladirii

2.17.1 Energia primara

2.17.2 Emisia de CO2

CUPRINS

2.1. Caracteristici geometrice si de alcatuire a cladirii

2.1.1 Descrierea arhitecturala a cladirii

2.1.3 Descrierea tipurilor de instalatii interioare si alcatuirea acestora (incalzire, ventilare/climatizare, apa

calda menajera, iluminat)

2.1.4 Regimul de ocupare al cladirii

2.1.5 Anvelopa cladirii si volumul incalzit al cladirii

2.2 Caracteristici termice

2.2.1 Calculul rezistentelor termice unidirectionale

2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate

2.3. Parametrii climatici

2.3.1 Temperatura conventionala exterioara de calcul

2.3.2 Intensitatea radiatiei solare si temperaturile exterioare medi lunare

2.4 Temperaturi de calcul ale spatiilor interioare

2.4.1 Temperatura interioara predominanta a incaperilor incalzite

2.4.2 Temperatura interioara a spatiilor neincalzite

2

Page 3: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

4. DESCRIEREA SOLUTIILOR DE REABILITARE/MODERNIZARE TERMICA

4.1 Ponderea pierderilor de caldura prin anvelopa si prioritatile de interventie

4.2 Solutii de reabilitare pentru anvelopa cladirii:

4.3 Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii:

4.4 Pachete de masuri pentru reabilitarea termica a anvelopei cladirii

4.5 Analiza energetica a solutiilor si pachetelor de reabilitare a anvelopei

4.6 Analiza economica a solutiilor propuse pentru anveloparea cladirii

4.7 Recomandarea pachetului de izolare termica a anvelopei cladirii

4.7.1 Extragere solutie/pachet de masuri de izolare termica optima pentru anvelopa cladirii

4.7.2 Evolutia solutiilor si pachetelor de masuri pe costuri de montaj

4.7.3 Evolutia solutiilor si pachetelor de masuri pe perioada de recuperare investitie

5.3.2 Intensitatea radiatiei solare si temperaturile exterioare medii lunare:

5.4 Temperaturi de calcul ale spatiilor interioare:

5.4.1 Temperatura interioara predominanta a incaperilor incalzite:

5.4.2 Temperatura interioara a spatiilor neincalzite:

5.4.3 Temperatura interioara de calcul:

5.5 Calculul coeficientilor de pierderi de caldura HT si Hv:5.6 Stabilirea perioadei de incalzire preliminare:

5.6.1 Calculul pierderilor de caldura ale cladirii QL (calcul preliminar, pentru Tec=12C:5.6.2 Determinarea factorului de utilizare preliminar η1:

5.6.3 Determinarea temperaturii de echilibru si perioada de incalzire reala a cladirii:

5.7 Programul de functionare si regimul de furnizare a agentului termic:

5.8 Calculul pierderilor de caldura ale cladirii QL :5.9 Calculul aporturilor de caldura ale cladirii Qg:

5.10 Necesarul de caldura pentru incalzirea cladirii, Qh:

5.11 Consumul de energie pentru incalzire, Qfh:

5.12 Calculul pierderilor de căldură şi performanţa cazanelor

5.13 Consumul de energie pentru prepararea apei calde de consum, Qacm:

5.14 Consumul de energie pentru iluminat:

5.15 Consumul de energie pentru climatizare:

5.16 Consumul de energie pentru ventilare mecanica:

5.17 Energia primara si emisiile de CO2 :5.17.1 Energia primara:

5.17.2 Emisia de CO2

6. CERTIFICAREA ENERGETICA A IMOBILULUI REABILITAT TERMIC

6.1 Consumul annual specific de energie pentru incalzirea spatiilor:

6.2 Consumul anual specific de energie pentru prep apei calde de consum:

6.3 Consumul anual specific de energie pentru iluminat:

6.4 Consumul anual specific de energie pentru climatizare:

6.5 Consumul anual specific de energie pentru ventilare mecanica:

6.6 Consumul total anual specific de energie:

6.7 Penalizari acordate cladirii certificate:

6.8 Nota energetica:

5. RECALCULAREA PARAMETRILOR TERMOTEHNICI FUNCTIE DE MASURILE PROPUSE DE IZOLARE TERMICA

A ANVELOPEI CLADIRII SI INSTALATIILOR AFERENTE ACESTEIA

7 ANALIZA ECONOMICA A SOLUTIILOR SI PACHETELOR DE MASURI PROPUSE PENTRU ANVELOPA SI

INSTALATIILE CLADIRII

8 CERTIFICATUL ENERGETIC AL CLADIRII EXISTENTE, NEREABILITATE

9 CERTIFICATUL ENERGETIC AL CLADIRII REABILITATE

10 CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

4.7.4 Evoluta solutiilor si pachetelor de masuri fata de Ordonanta de Guvern ce limiteaza consumul de

energie la incalzire pe mp dupa actiunea reabilitare termica

3

Page 4: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

1. OBIECTUL LUCRARII

1.1 Elemente de identificare ale auditorului energetic

1.2 Ipoteze de calcul:

1.3 Normative si legi considerate:

C107-1/2005

C107-2/2005

C107-3/2005

C107-4/2005

C107-5/2005

Mc 001/1-2006 Anvelopa Cladirii

Mc 001/2-2006 Performanta energetica a instalatiilor aferenta cladirii

Mc 001/3-2006 Auditul si certificatul de performanta a cladirii

Mc 001/4-2010 Breviar de calcul

Legea 372/2005 Legea privind performanta energetica a cladirilor

Prenume: DAN

Adresă: CLUJ-NAPOCA

Telefon: 0745.51.51.53

Certificatul Energetic se realizeaza pentru Anvelopa cladirii, definita ca suprafata exterioara a

cladirii (pereti exteriori, ferestre, usi, planseul terasa, planseul peste sol)

Fax: 0364.119.080

Documentul de atestare: Seria:UA Nr: 01843

Nume: SUMALAN

Normativ privind calculul performantelor termoenergetice ale elementelor

de constructie ale cladirilor

Ghid privind calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit

…..

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in

contact cu solul

Calculele se fac exclusiv pentru partea de anvelopa, cu luarea in considerare a instalatiilor de

incalzire, iluminat, preparare apa-calda de consum sau ventilatie

Prezenta documentatie se realizeaza conform Mc 001/4 /2009 - Metodologie de calcul a

performantei energetice a cladirilor

Rezultatul Certificarii Energetice a cladirii consta intr-o estimare a consumului de energie

necesara incalzirii cladirii in perioada rece a anului

Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile

de locuit

Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile

cu alta destinatie decat cea de locuire

E-mail: [email protected]

Web Site: www.shumicon.ro

4

Page 5: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

2. ANALIZA ENERGETICA A CLADIRII:

2953

Fatada principala

2.1. Caracteristici geometrice si de alcatuire a cladirii:

2.1.1 Descrierea arhitecturala a cladirii:

Nr proiect: DATA: 7 noiembrie 2016

Anul construirii: 1986

Proiectant: -

Constructor: -

Beneficiar: MUNICIPIUL MOINESTI

Destinaţia

principală:Bloc locuinte

Tipul clădirii: S+P+4E

Clădirea: Bloc locuinte

Adresa: MOINESTI, str. Tudor Vladimirescu, bloc 10, jud.Bacau

Cod postal

localit:-

Nr de unităţi

locative:1

Scopul certificatului

energetic:Reabilitare termica a cladirii existente

5

Page 6: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Fatada posterioara

NV 23,77 23,14 2,77 20,19 20,19 43,91

NE 23,22 22,42 2,77 13,72 13,72 48,38

SE 23,77 23,14 2,77 23,17 23,17 40,93

SV 20,22 19,42 2,77 14,41 14,41 39,39

TOTAL: 90,98 88,12 71,49 71,49 172,61

171,82

97,10

74,72

NV 23,77 23,14 8,11 79,58 79,58 108,09

NE 23,22 22,42 8,11 41,16 41,16 140,66

SE 23,77 23,14 8,11 97,19 97,19 90,48

SV 20,22 19,42 8,11 43,22 43,22 114,27

TOTAL: 90,98 88,12 261,15 261,15 453,50

612,78

352,68

260,10

PERIM (INT) HTOTAL

GOLURI

TOTAL

FERESTRE

839,27 76,04

PERIM GOL:

PERIM L

PERIM H

TOTAL

GOLURI

TOTAL

FERESTRE

PERETE

OPAC

(INTERIOR)

ARIA INCALZ

DIRECT

ARIA

INCALZ

INDIRECT

ETAJE

PARTER

279,76 25,35

AXELE PERIM (EXT)

PERIM H

AXELE PERIM (EXT) PERIM (INT) H

PERETE

OPAC

(INTERIOR)

ARIA INCALZ

DIRECT

ARIA

INCALZ

INDIRECT

PERIM GOL:

PERIM L

6

Page 7: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

2.1.2 Descrierea alcatuirii elementelor de constructie si structurii de rezistenta:

* pereti exteriori

Pentru

vechimeCondens Infiltraţii

Alte

degrad

0,03 0,87 30 1,03 1,00 1,00 1,00 0,8961

0,17 1,74 30 1,05 1,15 1,00 1,00 2,10105

0,1 0,042 30 1,05 1,15 1,00 1,00 0,05072

0,3 1,74 30 1,03 1,00 1,00 1,00 1,7922

0,05 0,038 2 1,00 1,00 1,00 1,00 0,038

0,1 0,038 3 1,00 1,00 1,00 1,00 0,038

* pereti interiori

d

0,02

0,15

0,02

* tamplaria exterioara

d

* usa exterioara

d

* Planseu sub pod

Pentru

vechimeCondens Infiltraţii

Alte

degrad

0,05 0,93 30 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93

0,12 1,74 30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,74

0,1 0,04 30 1,05 1,15 1,30 1,00 0,06279

0,02 0,87 30 1,03 1,00 1,00 1,00 0,8961

0,02 0,17 30 1,05 1,00 1,00 1,00 0,1785

strat

tencuiala int

caramida

tencuiala int

strat

Tamplarie PVC cu geam termopan

strat

metalica

lcalcul

(W/Mk)

tencuiala

diafragma beton armat

vata minerala de sticla

polistiren EPS 80 // 10 cm

MATERIAL d lnormat (W/Mk)

Vechime

(ani)

lcalcul

(W/Mk)

beton panta

beton armat 12

vata minerala 10

tencuiala

hidroizolatie

MATERIAL d lnormat (W/Mk)

Vechime

(ani)

COEFICIENTI DE DEGRADARE 'a'

stalpi si centuri 30

polistiren EPS 80 // 05 cm

COEFICIENTI DE DEGRADARE 'a'

7

Page 8: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

* Placa peste subsol

Pentru

vechimeCondens Infiltraţii

Alte

degrad

0,10 1,74 30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,74

0,04 0,93 30 1,03 1,10 1,00 1,00 1,05369

0,01 2,03 30 1,00 1,10 1,00 1,00 2,233

* structa constructiva

diafragme din b.a.

* INSTALATIA DE INCALZIRE INTERIOARA

SURSA DE ENERGIE PENTRU INCALZIREA SPATIILOR

TIPUL SISTEMULUI DE INCALZIRE

* INSTALATIA DE APA CALDA MENAJERA

SURSA DE ENERGIE PENTRU PREPARAREA APEI CALDE MENAJERE

TIPUL SISTEMULUI DE PREPARARE A APEI CALDE MENAJERE

* INSTALATIA DE ILUMINAT

SURSA DE ENERGIE PENTRU ILUMINAT

x

MATERIAL d lnormat (W/Mk)

Vechime

(ani)

COEFICIENTI DE DEGRADARE 'a'

Gaz

Gazsursa proprie, cu combustibil

incalzire centrala cu corpuri statice

sursa proprie, cu:

centrala termica proprie

tuburi fluorescente

2.1.3 Descrierea tipurilor de instalatii interioare si alcatuirea acestora (incalzire,

ventilare/climatizare, apa calda menajera, iluminat):

lcalcul

(W/Mk)

planseu ba 10

sapa 4

gresie

8

Page 9: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

24 ore/zi

continuu

NU

Anvelopa cladirii reprezinta totalitatea elementelor de constructie care inchid volumul incalzit

direct sau indirect

VALORI UM

181,96 ml

176,24 ml

279,76 mp

0,00 mp

279,76 mp

2,77 m

8,11 m

3043,77 mc

1119,03 mp

101,38 mp

332,64 mp

626,11 mp

1798,02 mp

1017,65 mp

0,59

Sisteme ventilare mecanica

2.1.5 Anvelopa cladirii si volumul incalzit al cladirii:

CARACTERISTICI GEOMETRICE

Perimetru exterior:

Perimetru interior:

2.1.4 Regimul de ocupare al cladirii:

Regim ocupare

Regim alimentare caldura:

Raportul Aanv/V=

2.2 Caracteristici termice:

2.2.1 Calculul rezistentelor termice unidirectionale:

Supraf tot inc dir si indir=

Supraf comune incalz indir=

Supraf vitrate=

Supraf opaca a peretilor ext=

Supraf anv=

Aria utila incalz direct=

Splanseu peste ultimul nivel=

Spl peste sol=

Spl subsol=

H perete parter=

H etaj=

Vol incalzit dir si indir=

R = Rsi + sjR + Rse

siiR seeR siiR seeR

9

Page 10: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Suprafata: 626,11 mp αi= 8

αe= 24

1 Rsi= 0,13 m2K/W 0,13

2 626,11 0,03 0,8961 Ri= 0,03 m2K/W 20,96

3 415,92 0,17 2,10105 Ri= 0,08 m2K/W 33,65

4 415,92 0,1 0,050715 Ri= 1,97 m2K/W 820,1

5 210,19 0,3 1,7922 Ri= 0,17 m2K/W 35,18

6 0,00 0,05 0,038 Ri= 1,32 m2K/W 0

7 11,41 0,1 0,038 Ri= 2,63 m2K/W 30,03

8

9

10 Rse= 0,04 m2K/W 0,04

1,67 m2K/W

Suprafata: 279,76 mp αi= 8

αe= 12

1 Rsi= 0,13 m2K/W 0,13

2 279,76 0,05 0,93 Ri= 0,05 m2K/W 15,04

3 279,76 0,12 1,74 Ri= 0,07 m2K/W 19,29

4 279,76 0,1 0,06279 Ri= 1,59 m2K/W 445,5

5 279,76 0,02 0,8961 Ri= 0,02 m2K/W 6,244

6 279,76 0,02 0,1785 Ri= 0,11 m2K/W 31,35

7 Rse= 0,08 m2K/W 0,08

2,06 m2K/W

Suprafata: 279,76 mp αi= 6

αe= 0

1 Rsi= 0,17 m2K/W 0,17

2 279,76 0,1 1,74 Ri= 0,06 m2K/W 16,08

3 279,76 0,04 1,05369 Ri= 0,04 m2K/W 10,62

4 279,76 0,01 1,023 Ri= 0,01 m2K/W 2,735

5 m2K/W 0

6 m2K/W 0

7 m2K/W 0

8 Rse= 0,00 m2K/W 0,00

0,36 m2K/W

hidroizolatie

polistiren EPS 80 // 10 cm

exterior

vata minerala 10

exterior

SUPRAFATA

(mp)GROSIME (m)

lcalcul

(W/Mk)

Ri um Ri*S

interior

tencuiala

exterior

Pereti exteriori

Nr crt MATERIALSUPRAFATA

(mp)GROSIME (m)

lcalcul

(W/Mk)

Ri um Ri*S

diafragma beton armat

vata minerala de sticla

stalpi si centuri 30

polistiren EPS 80 // 05 cm

gresie

Placa peste subsol

Nr crt MATERIALSUPRAFATA

(mp)GROSIME (m)

lcalcul

(W/Mk)

Ri um Ri*S

interior

beton panta

beton armat 12

tencuiala

R=

R=

Planseu sub pod

Nr crt MATERIAL

R=

interior

planseu ba 10

sapa 4

10

Page 11: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Suprafata: 332,64 mp

1 85,93 Ri= 0,30 m2K/W

2 246,71 Ri= 0,50 m2K/W

3 0,00 Ri= 0,17 m2K/W

4 0,00 Ri= 0,30 m2K/W

Suprafata: 3,00 mp

1 3,00 Ri= 0,20 m2K/W

R` = r . R [m2K/W]

ARIA R ψ li ψ*li CONFORM

279,76 2,06

KPlanseu pod NP048-2000 tab A2,10

ψ1= 0,429 90,98 39,0304

ψ2= 0,17 0 0

Σ(li*ψ)= 39,0304

r= 0,77692

R'= 1,60 m2K/W

626,11 1,67

C107/3-tab 1

ψ1= -0,01 216 -2,16

ψ2= 0,03 216 6,48

C107/3-tab 3

ψ1= 0,14 72 10,08

ψ2= 0,17 72 12,24

C107/3-tab 15

ψ1= -0,12 22,16 -2,6592

ψ2= -0,16 22,16 -3,5456

C107/3-tab 13

ψ1= 0,09 0 0

ψ2= 0,09 0 0

C107/3-tab 21

ψ1= 0,188 272,94 51,3127

P Colţ intrând pereţi cu termoizolaţie

N Colţ intrând pereţi (fără stâlpişor)

A Centură în ziduri (fără termoizolaţie)

Usa exterioara

Nr crt MATERIALSUPRAFATA

(mp)GROSIME (m)

lcalcul

(W/Mk)

Ri um

Luminatoare

TAMPLARIE PVC

TAMPLARIE METAL

Pereti exteriori

Ri*S

Tamplarie metalica

2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate:

COEFICIENTI LINIARI DE TRANSFER TERMIC

DENUMIRE ELEMENT

Planseu sub pod

TAMPLARIE LEMN

A Intersecţie pereţi

C Colţ pereţi

Ferestre exterioare

Nr crt MATERIALSUPRAFATA

(mp)GROSIME (m)

lcalcul

(W/Mk)

Ri um

A

lRr

ii

1

1

11

Page 12: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

ψ2= 0,059 272,94 16,1035

C107/3-tab 41

ψ1= 0,144 88,12 12,6893

ψ2= 0 0 0

NP048-2000 tab A2,11

ψ1= 0,07 90,98 6,3686

ψ2= 0 0 0

C107/3-tab 53

ψ1= 0,158 292,357 46,1924

ψ2= 0 0 0

C107/3-tab 54

ψ1= 0,263 292,357 76,8899

ψ2= 0 0 0

C107/3-tab 66

ψ1= 0,087 334,82 29,1293

ψ2= 0 0 0

Σ(li*ψ)= 259,121

r= 0,59162

R'= 0,99 m2K/W

279,76 0,36

C107/5-tab 15

ψ1= 0 0 0

ψ2= 0,199 279,758 55,6718

C107/5-tab 19

ψ1= 0,033 0 0

ψ2= 0,033 0 0

C107/3-tab 46

ψ1= 0,31 90 27,9

ψ2= 0,25 90 22,5

Σ(li*ψ)= 106,072

r= 0,88131

R'= 0,31 m2K/W

332,64 0,30

0,12 0,00 0 C107/2005 TAB 53

Σ(li*ψ)= 0

r= 1

R'= 0,30 m2K/W

3,00 0,50

0,12 0,00 0 C107/2005 TAB 53

Σ(li*ψ)= 0

r= 1

R'= 0,50 m2K/W

Ami R r R' 1/R'

279,76 2,06 0,78 1,60 0,63

626,11 1,67 0,59 0,99 1,01

279,76 0,00 0,00 0,00 0,00

332,64 0,45 1,00 0,45 2,23

3,00 0,20 1,00 0,20 5,00

F Perete interior pe placa peste subsol

A Soclu subsol (zidărie din cărămizi, cu termoizolaţie)

N14. Subsol neîncălzit, parţial îngropat

R18. Pereţi interiori pe sol

D Buiandrug - tâmplărie dublă

Planseu sub pod

Pereti exteriori

Placa peste subsol

Ferestre exterioare

Usa exterioara

termopan

COEFICIENTI LINIARI DE TRANSFER TERMIC

Denumire element

Ferestre exterioare

termopan

Usa exterioara

Pervaz tamplarie

SPlanseu peste subsol neincalzit

C Solbanc tâmplărie dublă

Placa peste subsol

12

Page 13: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

ZONA: III

Te= -18

Ti=θi= 20,00

TEMP

-2,2

-0,1

4

10,3

16,4

19,8

21,6

20,5

15,1

9,8

4

-1,4

Ti= 20

pe baza bilantului termic :

Tu= 12

2.3. Parametrii climatici:

2.3.1 Temperatura conventionala exterioara de calcul:

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

2.4 Temperaturi de calcul ale spatiilor interioare:

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

IULIE

LOCALITATE : BACAU

2.3.2 Intensitatea radiatiei solare si temperaturile exterioare medi lunare:

Valori medii ale temperaturii exterioare

LUNA

IANUARIE

2.4.1 Temperatura interioara predominanta a incaperilor incalzite:

2.4.2 Temperatura interioara a spatiilor neincalzite:

13

Page 14: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Vinc dir= 2762,94

Ti= 20

V inc ind= 280,83

Tneinc= 12

Ti= 19,26

a.calculul coeficientului de pierderi de caldura al cladirii, H

H=Hv+HT

b.calculul coeficientului de pierderi de caldura al cladirii prin ventilare, Hv

ρa= 1,2

ca= 1,005

na= 0,6

V= 3043,77

Hv= 611,80 [W/K]

c.calculul coeficientului de pierderi de caldura al cladirii prin transmisie HT

HT=L+Hu [W/K]

L - coeficientul de cuplaj termic prin anvelopa exterioara a cladirii

U'j - transmitanta termica corectata a partii j din anvelopa cladirii

Aj - aria pentru care se calculeaza U'j

R'j U'j Aj U'j*Aj

1,60 0,63 279,76 174,96

0,99 1,01 626,11 634,51

0,00 0,00 279,76 0,00

0,45 332,64 332,64 741,94

0,20 3,00 3,00 15,00

1566,41

Planseu sub pod

Pereti exteriori

Placa peste subsol

Ferestre exterioare

Usa exterioara

L=

2.4.3 Temperatura interioara de calcul:

2.5. Calculul coeficientilor de pierderi de caldura H T si Hv:

COEFICIENTI DE CUPLAJ TERMIC AI SPATIULUI INCALZIT

Denumire element

6.3

*** VncH aaa

V

ij

jj AUL *'

14

Page 15: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Hu - coeficient de transfer de caldura de la spatiile incalzite la spatiile neincalzite

Hu=Hiu*b

Hiu - coeficient de transfer de caldura de la spatiile incalzite la spatiile neincalzite

Hiu=Lt,iu+Hv,iu

Lt,iu - coeficient de cuplaj termic al placii peste subsol

Lt,iu= 0,00

Hv,iu - coeficient de transfer de caldura prin ventilatie de la spatiile incalzite la

spatiile neincalzite

Vsubsol= 1

na= 0,6

= 0,201

Hiu= 0,20

Hue - coeficient de transfer de caldura de la spatiile neincalzite la mediul exterior

Hue=Lt,ue+Hv,ue

Lt,ue - coeficient de cuplaj termic al elementelor de constructie ale spatiului

neincalzit in contact cu mediul exterior

At,ue= 1,00

U'ue= 0,00

Lt,ue= 0

Hv,ue - coeficient de transfer de caldura prin ventilatie de la spatiile neincalzite la

mediul exterior

Vcasa scara= 1

na= 0,6

= 0,201

Hue= 0,20

Hui= 0,20

b= 0,50

Hu= 0,10

L= 1.566,41

HT= 1.566,51

coeficientul de pierderi de caldura al cladirii este :

H=Hv+Ht= 2.178,31

HueHiu

Hueb

6.3

***,

VncH aaa

iuV

6.3

***,

VncH aaa

ueV

15

Page 16: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Tec t Te t*Te Tem

12 0 20,7 0,00

12 0 21,05 0,00

12 0 17,8 0,00

12 28 12,45 354,66

12 30 6,9 207,00

12 31 1,3 40,30

12 31 -1,8 -55,80

12 28 -1,15 -32,20

12 31 1,95 60,45

12 7 7,15 46,71

12 0 13,35 0,00

12 0 18,1 0,00

186

QL=H*(Ti-Tu)*t

H= 2.178,31 coef de pierderi de caldura al cladirii

Ti= 20,00 C temperatura interioara de calcul

Te= 3,34 C temperatura ext medie pe perioada de incalz

Dz= 186 zile durata perioadei de incalz prelim det grafic

t= 4464 ore numar de ore perioada de incalzire

QL= 162.433,53 [kWh/an]

2.6 Stabilirea perioadei de incalzire preliminare:

-temperatura conventionala de echilbru: Tec=12

Determinarea perioadei de incalzire

septembrie-aprilie

Valori conventionale

2.6.1 Calculul pierderilor de caldura ale cladirii Q L (calcul preliminar, pentru Tec=12C:

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

zile incalzire

LUNA

IULIE

3,34

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

IANUARIE

FEBRUARIE

-5

0

5

10

15

20

25

Te

mp

era

tura

ex

teri

oa

ra

Lunile anului

Variatia temperaturii exterioare medii lunare

Tec

Te

16

Page 17: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Calculul aporturilor de caldura ale cladirii Qg (calcul preliminar , pentru Tec=12C)

Qg=Qi+Qs Qi= degajari de caldura interne

Φih= fluxul termic mediu al degajarilor interne in spatiile incalzite

Φih=Φi*Ainc= 4070,6 [W]

Φi= 4 w/mp fluxul termic mediu al degajarilor interne cf Mc01

Ainc= 1017,65 mp aria totala a spatiului neincalzit

Φiu= 0 fluxul termic mediu al degajarilor interne in spatiile neinc

Dz= 186 durata perioadei de incalz prelim det grafic

t= 4464 numar de ore perioada de incalzire

b= 0,5

Qi= 18.172,99 [kWh/an]

Qs= aporturi solare prin elementele vitrate

Isj= radiatia solara totala medie pe perioada de calcul pe o supratata

de 1 mp avand orientarea j

Asnj= aria receptoare echiv a supraf n avand orientarea j

Asnj=A*Fs*Ff*g

A= aria totala a elementului vitrat n

Fs= factorul de umbrire a suprafetei n

Fs=Fh*Fo*Ff

Fh= factorul partial de corectie datorita orizontului

Fo= factorul partial de corectie pentru proeminente

Ff= factorul partial de corectie pentru aripioare

FF= factorul de reducere pentru ramele vitrajelor

FF=At/A

g= transmitanta totala la energie solara a suprafetei n

g=Fw*gi

Fw= factor de transmisie solara

gi= transmitanta totala la energia solara pentru radiatiile

perpendiculare pe vitraj

tbQ uihii *]*)1([ ,,

tAIQ snj

ij

sjs ][

17

Page 18: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

ZILE LUNA

31 IANUARIE 13,1 51,2 51,2 13,1

28 FEBRUARIE 25,5 78,8 78,8 25,5

31 MARTIE 37,7 90,2 90,2 37,7

7 APRILIE 51,4 88,8 88,8 51,4

0 MAI 68,3 82,9 82,9 68,3

0 IUNIE 76,2 89,8 89,8 76,2

0 IULIE 77,9 101,6 101,6 77,9

0 AUGUST 69,2 109,8 109,8 69,2

0 SEPTEMBRIE 53,8 101,9 101,9 53,8

28,5 OCTOMBRIE 33,7 95,4 95,4 33,7

30 NOIEMBRIE 14,4 48 48 14,4

31 DECEMBRIE 10,4 43,1 43,1 10,4

Tip Nr ferestre Orientare Latime Inaltime A Fs FF g As

- - - m m mp - - - mp

NV 99,77 0,89 0,72 0,675 43,06

NE 54,88 0,67 0,72 0,675 17,83

SE 120,36 0,72 0,72 0,675 41,88

SV 57,63 0,67 0,72 0,675 18,73

ORIZONTAL 0,00 1,00 1,00 0,675 0

Orientare ΣAsnj [mp] Isj [w/mp] Qsj [W]

NV 43,06 * 1004,34

NE 17,83 68,08 415,95

SE 41,88 68,08 2851,39

SV 18,73 23,33 1274,78

ORIZONTAL 0,00 74,16 0,00

5546,46

Dz= 186 zile

t= 4464,45 ore

Qs= 24.761,91 [kwh]

Qg=Qi+Qs

Qg= 42.934,89 [kwh]

Fluxul aporturilor de caldura:

Φg=Qg/t= 9.617,06 [w]

Valori medii ale intensitatii radiatiei solare pentru perioada de incalzire

NV SE SV NE

Aporturi solare pe orientari

TOTAL

2.6.2 Determinarea factorului de utilizare preliminar η1:

23,33 68,08 68,08 23,33

Determinarea ariei receptoare echivalente a suprafetei vitrat As

LQ

Qg

18

Page 19: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Qg= 42.934,89 [kwh]

QL= 162.433,53 [kwh]

γ= 0,26

a= parametru numeric depinde de constanta de timp

ao= 0,8

τo= 30 h

τ= constanta de timp care caracterizeaza inertia termica interioara a spatiului incalz

C= capacitatea termica interioara a cladirii

ρ c d A

[kg/mc] [J/kgK] [m] [mp]

1700 840 0,01 1200

1700 870 0,1 1200

1700 840 0,01 1200

2800 920 0,02 1017,65

1400 840 0,06 1017,65

2500 840 0,1 1017,65

1800 840 0,03 279,758

2500 840 0,07 279,758

2500 840 0,1 626,108

1600 840 0,03 626,108

C= 760,23 [MJ/K]

H= 2.178,31

τ= 349.001,93 s = 96,94 h

a= 4,03

η1= 0,9959

Pereti interiori

Tencuială – mortar var – ciment 17.136.000,00

Zidarie cărămizi GVP 1700 177.480.000,00

Tencuială – mortar var – ciment 17.136.000,00

Determinarea capacitatii termice interioare a cladirii

Elementul de

constructieComponente

C

[J/K]

Tavan podTencuială din mortar ciment 12.689.822,88

Beton armat 2500 41.124.426,00

Pereti exterioriBeton armat 2500 131.482.680,00

Tencuială – mortar var 25.244.674,56

Pardoseala

curenta

Pietre naturale - marmură, granit, bazalt 52.429.328,00

Beton armat cu agregate de granulit 1400 71.805.384,00

Beton armat 2500 213.706.500,00

C= 760.234.815,44

111

1

a

a

0

0

aa

H

C

jij

i j

ijijjj AdcAxC

H

C

19

Page 20: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

θed= temperatura de echilibru

θid= 19,26 temp interioara de calcul

η= 0,9959 factorul de utilizare al aporturilor

Φa= 9.617,06 aporturile solare si interne medii pe per de inc

H= 2.178,31 coeficientul de pierderi termice ale cladirii

θed= 14,87 C

Ted t Te t*Te Tem

14,87 0 20,7 0,00

14,87 0 21,05 0,00

14,87 14 17,8 241,06

14,87 31 12,45 385,95

14,87 30 6,9 207,00

14,87 31 1,3 40,30

14,87 31 -1,8 -55,80

14,87 28 -1,15 -32,20

14,87 31 1,95 60,45

14,87 30 7,15 214,50

14,87 21 13,35 281,84

14,87 0 18,1 0,00

247

LUNA

IULIE

5,45

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

IANUARIE

FEBRUARIE

2.6.3 Determinarea temperaturii de echilibru si perioada de incalzire reala a cladirii:

Determinarea perioadei de incalzire

septembrie-aprilie

Valori conventionale

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

zile incalzire

-5

0

5

10

15

20

25

Te

mp

era

tura

ex

teri

oa

ra

Lunile anului

Variatia temperaturii exterioare medii lunare

Ted

Te

H

a

ided

20

Page 21: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

2.7 Programul de functionare si regimul de furnizare a agentului termic:

program furnizare ag termic: continuu

2.8 Calculul pierderilor de caldura ale cladirii Q L :

QL=H*(Ti-Tu)*t H= 2.178,31

Ti= 19,26 C

Te= 5,45 C

Dz= 247 zile

t= 5.920 ore

QL= 178.164,79 [kWh/an]

2.9 Calculul aporturilor de caldura ale cladirii Qg:

Qg=Qi+Qs

Φih=Φi*Ainc= 4070,6

Φi= 4 w/mp

Ainc= 1017,65 mp

Φiu= 0

Dz= 247

t= 5920

b= 0,50

Qi= 24.096,77 [kWh/an]

ZILE LUNA

31 IANUARIE 13,1 51,2 51,2 13,1

28 FEBRUARIE 25,5 78,8 78,8 25,5

31 MARTIE 37,7 90,2 90,2 37,7

30 APRILIE 51,4 88,8 88,8 51,4

21 MAI 68,3 82,9 82,9 68,3

0 IUNIE 76,2 89,8 89,8 76,2

0 IULIE 77,9 101,6 101,6 77,9

0 AUGUST 69,2 109,8 109,8 69,2

14 SEPTEMBRIE 53,8 101,9 101,9 53,8

31 OCTOMBRIE 33,7 95,4 95,4 33,7

30 NOIEMBRIE 14,4 48 48 14,4

31 DECEMBRIE 10,4 43,1 43,1 10,4

Orientare ΣAsnj [mp] Isj [w/mp] Qsj [W]

NV 43,06 31,62 1361,71

NE 17,83 31,62 563,96

SE 41,88 73,45 3076,56

SV 18,73 73,45 1375,45

ORIZONTAL 0,00 74,16 0,00

6377,67

Aporturi solare pe orientari

TOTAL

Valori medii ale intensitatii radiatiei solare pentru perioada de incalzire

NV SE SV NE

31,62 73,45 73,45 31,62

tbQ uihii *]*)1([ ,,

tAIQ snj

ij

sjs ][

21

Page 22: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Dz= 247 zile

t= 5919,71 ore

Qs= 37.753,95 [kwh]

Qg=Qi+Qs

Qg= 61.850,72 [kwh]

2.10 Necesarul de caldura pentru incalzirea cladirii, Qh:

Qh=QL-η*Qg

QL= 178.164,79 [kWh/an]

η= factor de utilizare

Qg= 61.850,72 [kWh/an]

= 0,347155

C= 760,23

H= 2.178,31

ao= 0,8

τo= 30

τ= 349.001,93 s = 96,94 h

a= 4,03

η= 0,99

Qh= 116.884,10 [kWh/an]

2.11 Consumul de energie pentru incalzire, Qfh:

Qfh=Qh+Qth-Qrh,h-Qrwh

Qh= 116.884,10 [kWh]

Qth=Qem+Qd

11

1

a

a

LQ

Qg

0

0

aa

22

Page 23: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Qem=Qem,st+Qem,c

Qem,str=(1-em)*Qh/em

em= 0,97

Qh= 116.884,10

Qem,str= 3.614,97 [kWh]

Qem,c=(1-c)*Qh/c

ec= 0,94

Qh= 116.884,10

Qem,str= 7.460,69

Qem= 11.075,66

λa= 0,0462

da= diam ext al conductei de izolatie

di= diam conductei fara izolatie

αa= 3,030303 coef global de transfer termic

= 44 C

di da Li Lea U'i θm θai th Qd

[m] [m] [m] [m] [W/mK] [C] [C] [h] [kWh/an]

subsol 0,04 0,08 0 0 0,27 44 12 5919,71 0,00

subsol 0,11 0,11 0 0 1,05 44 12 5919,71 0,00

subsol 0,06 0,1 0 0 0,36 44 12 5919,71 0,00

coloane 0,025 0,025 0 0 0,24 44 20 5919,71 0,00

racorduri 0,015 0,015 0 0 0,14 44 20 5919,71 0,00

Qd= 0,00 [kWh/an]

Qth= 11.075,66 [kWh/an]

Pierderi ale sistemului de distributie a caldurii catre consumatori

Hiaimid tLUQ **)(*'

aai

a

ia

i

dd

dU

*

1ln*

*2

1

'

l

2

returtur

m

23

Page 24: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Qrh,h= 0,00 [kWh/an] caldura recuperata de la subsistde incalz: col+racord

Qrwh= 0,00 [kWh/an] caldura recuperata de la subsist de preparare a acc

Qfh= 127.959,76 [kWh/an]

2.12 Calculul pierderilor de caldura si performanta cazanelor:

tip cazan:

tip combustibil:

Eficienta neta a cazanului

ηg,net max= 92,00%

ηg,net part= 91,00%

Eficienta bruta a cazanului ηg,brut= f × ηg,net

ηg,brut max= 82,89%

ηg,brut part= 81,99%

Calculul necesarului de energie termica la nivelul sursei, Qg,in :

Qg,in=Qg,out/ηg,net

Qg,in= 144.089,68 [kWh/an]

2.13 Consumul de energie pentru prepararea apei calde de consum, Qacm:

Qacm=Qac+Qac,c+Qac,d [kWh/an]

Qac=*c*Vac*(ac-ar) [kWh/an] = 983,2

c= 4,183

Vac=

Vac=a*Nu/1000

a= 60 l/om/zi

Nu= 49 persoane

Dz= 247 zile

Vac= 1073,10 mc/an

CT gaz

Gaz natural

volumul de apa calda de consum pe perioada

consumata

24

Page 25: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

ac= 60

ar= 10

Qac= 61.296,75 [kWh/an]

Qac,c=*c*Vac,c*(ac,c-ar)

= 983,2

c= 4,183

Vac,c= volumul coresp pierderilor si risipei de apa calda de cons pe per con

Vac,c=Vac*f1*f2-Vac

Vac= 1073,1

f1= 1,1

f2= 1,1

Vac,c= 106,21

ac,c= 50

ar= 10

Qac,c= 4.853,47 [kWh/an]

m= 50

di da Li U'i θm θai th,an Qac,d

[m] [m] [m] [W/mK] [C] [C] [h] [kWh/an]

subsol 0,032 0,082 0 0,22 50 8,73 8760 0,00

coloane 0,025 0,065 0 0,20 50 20 8760 0,00

racorduri 0,015 0,154 0 0,11 50 20 8760 0,00

di da Li U'i θm θai th,szi Qsezon,i

[m] [m] [m] [W/mK] [C] [C] [h] [kWh/an]

subsol 0,04 0,08 0 0,27 50 8,73 5919,71 0,00

coloane 0,025 0,065 0 0,20 50 20 5919,71 0,00

racorduri 0,015 0,154 0 0,11 50 20 5919,71 0,00

Qac,d= 0,00 [kWh/an]

Qrwh= 0,00 [kWh/an]

Qacm= 74.556,21 [kWh/an]

Pierderi ale sistemului de distributie a apei calde menajere catre consumatori

Pierderi ale sistemului de distributie a apei calde menajere catre consumatori

Hiaimidac tLUQ **)(*'

,

25

Page 26: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

2.14 Consumul de energie pentru iluminat:

S p timp funct W'il

[mp] [W/mp] [h] [kWh/an]

1119,03 1 15 521 8752,43 8752,43

Wil= 10.065,29 [kWh/an]

2.15 Consumul de energie pentru climatizare:

Qr=Qsurse+/-η*Qtr,r

Qsurse=Qint+Qs Qtr=Qt+Qv Qt=Ht*(Ti-Te)*t

Qv=Hv*(Ti-Tintr)*t

Ht= 1.566,51 [W/K] Qt= 4537 W

Hv= 611,80 [W/K] Qv= 1772 W

Φih=Φi*Ainc= 4070,6

Φi= 4 w/mp

Ainc= 1017,65 mp

Φiu= 0

Dz= 64,82638

t= 1555,833

b= 0,5

Qi= 6.333,17 [kWh/an]

Qr=Qsurse+/-η*Qtr,r

QL= 6.308,55 [kWh/an]

η= factor de utilizare

Qg= 54.920,19 [kWh/an]

8.752,43

Calculul consumului de energie pentru iluminat

Tip apart Nr Apart.Total/apart

W'il, total

[kWh/an]

tbQ uihii *]*)1([ ,,

tAIQ snj

ij

sjs ][

11

1

a

a

26

Page 27: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

= 8,705681

C= 760,23

H= 2.178,31

ao= 1,00

τo= 15,00

τ= 349.001,93 s = 96,94 h

a= 7,46

η= 0,11

Qh= 0,00 [kWh/an]

ZILE LUNA

31 IANUARIE 13,1 406,10 51,2 1587,20 51,2 1587,20 13,1 406

28 FEBRUARIE 25,5 714,00 78,8 2206,40 78,8 2206,40 25,5 714

31 MARTIE 37,7 1168,70 90,2 2796,20 90,2 2796,20 37,7 1169

30 APRILIE 51,4 1542,00 88,8 2664,00 88,8 2664,00 51,4 1542

31 MAI 68,3 2117,30 82,9 2569,90 82,9 2569,90 68,3 2117

30 IUNIE 76,2 2286,00 89,8 2694,00 89,8 2694,00 76,2 2286

31 IULIE 77,9 2414,90 101,6 3149,60 101,6 3149,60 77,9 2415

31 AUGUST 69,2 2145,20 109,8 3403,80 109,8 3403,80 69,2 2145

30 SEPTEMBRIE 53,8 1614,00 101,9 3057,00 101,9 3057,00 53,8 1614

31 OCTOMBRIE 33,7 1044,70 95,4 2957,40 95,4 2957,40 33,7 1045

30 NOIEMBRIE 14,4 432,00 48 1440,00 48 1440,00 14,4 432

31 DECEMBRIE 10,4 322,40 43,1 1336,10 43,1 1336,10 10,4 322

365

Orientare ΣAsnj [mp] Isj [w/mp] Qsj [W]

NV 43,06 23,33 1004,34

NE 17,83 23,33 415,95

SE 41,88 68,08 2851,39

SV 18,73 68,08 1274,78

ORIZONTAL 0,00 74,16 0,00

5546,46

Dz= 365 zile

t= 8760 ore

Qs= 48.587,01 [kwh]

Valori medii ale intensitatii radiatiei solare pentru perioada de racire

NV SE SV NE

Aporturi solare pe orientari

TOTAL

LQ

Qg

0

0

aa

27

Page 28: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

ZILE LUNA

31 IANUARIE 17485,87 66479,59 29721,21 7242

28 FEBRUARIE 30743,44 92414,67 41316,08 12733

31 MARTIE 50321,92 117118,34 52360,42 20841

30 APRILIE 66395,49 111581,17 49884,90 27498

31 MAI 91166,78 107639,81 48122,83 37757

30 IUNIE 98430,67 112837,71 50446,67 40765

31 IULIE 103980,85 131920,44 58978,04 43064

31 AUGUST 92368,10 142567,56 63738,07 38255

30 SEPTEMBRIE 69495,67 128041,90 57244,05 28782

31 OCTOMBRIE 44982,73 123870,17 55378,98 18630

30 NOIEMBRIE 18601,07 60314,14 26964,81 7704

31 DECEMBRIE 13881,91 55962,31 25019,23 5749

Qsolar Qi Qg QL γ a η

120928,52 3028,5264 123957,04 43433,78246 0,35 7,46 1,00

177206,71 2735,4432 179942,16 38279,02686 0,21 7,46 1,00

240641,72 3028,5264 243670,25 37356,29424 0,15 7,46 1,00

255359,53 2930,832 258290,36 27995,6554 0,11 7,46 1,00

284686,51 3028,5264 287715,03 18880,73006 0,07 7,46 1,00

302480,52 2930,832 305411,35 10821,84999 0,04 7,46 1,00

337943,42 3028,5264 340971,95 6968,853156 0,02 7,46 1,00

336928,36 3028,5264 339956,88 6401,620922 0,02 7,46 1,00

283563,54 2930,832 286494,37 11292,3652 0,04 7,46 1,00

242861,67 3028,5264 245890,20 20339,32723 0,08 7,46 1,00

113583,74 2930,832 116514,57 28387,75142 0,24 7,46 1,00

100612,70 3028,5264 103641,22 38409,72553 0,37 7,46 1,00

Qg=Qi+Qs

Qg= 54.920,19 [kwh]

Ti= 23 c

θe θi Фint Фs tR t0R η θem

-1,8 25 4070,6 3900,92 96,94 15 1,00 21,34

-1,15 25 4070,6 6328,81 96,94 15 1,00 20,23

1,95 25 4070,6 7762,64 96,94 15 1,00 19,57

7,15 25 4070,6 8511,98 96,94 15 1,00 19,22

13,35 25 4070,6 9183,44 96,94 15 1,00 18,92

18,1 25 4070,6 10082,68 96,94 15 1,00 18,5

20,7 25 4070,6 10901,40 96,94 15 1,00 18,13

21,05 25 4070,6 10868,66 96,94 15 1,00 18,14

17,8 25 4070,6 9452,12 96,94 15 1,00 18,79

12,45 25 4070,6 7834,25 96,94 15 1,00 19,53

6,9 25 4070,6 3786,12 96,94 15 1,00 21,39

1,3 25 4070,6 3245,57 96,94 15 1,00 21,64

LUNA

IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

IULIE

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

Valori medii ale intensitatii radiatiei solare pentru perioada de racire (kWh)

NV SE SV NE

28

Page 29: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

θem t Te t*Te Tem

31 21,64 0 1,3 0,00

31 21,34 0 -1,8 0,00

28 20,23 0 -1,15 0,00

31 19,57 0 1,95 0,00

30 19,22 0 7,15 0,00

31 18,92 0 13,35 0,00

30 18,50 25,9409785 18,1 469,53

31 18,13 31 20,7 641,70

31 18,14 7,88540565 21,05 165,99

30 18,79 0 17,8 0,00

31 19,53 0 12,45 0,00

30 21,39 0 6,9 0,00

31 21,64 0 1,3 0,00

31 21,34 0 -1,8 0,00

65

zile ore(h) QT Qv Qtr (kWh)Qsurse

(kWh)η

Qr,cont

(kWh)

0 0 0 0 0 0 1,00 0

0 0 0 0 0 0 1,00 0

0 0 0 0 0 0 1,00 0

0 0 0 0 0 0 1,00 0

0 0 0 0 0 0 1,00 0

26 622,5834838 1058 413 1472 8812 1,00 10.283

31 744 3194 1248 4442 11139 1,00 15.581

8 189,2497356 284 111 395 2827 1,00 3.222

0 0 0 0 0 0 1,00 0

0 0 0 0 0 0 1,00 0

0 0 0 0 0 0 1,00 0

0 0 0 0 0 0 1,00 0

29.087

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

IANUARIE

zile racire

Luni cu posibila climatizare

IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

IULIE

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

IULIE

AUGUST

SEPTEMBRIE

Determinarea perioadei de racire

septembrie-aprilie

Valori conventionale

LUNA

DECEMBRIE

IANUARIE

19,70

OCTOMBRIE

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

TOTAL

IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI IUNIE IULIE AUGU

ST SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

θem 21,34 20,23 19,57 19,22 18,92 18,50 18,13 18,14 18,79 19,53 21,39 21,64

Te -1,8 -1,15 1,95 7,15 13,35 18,1 20,7 21,05 17,8 12,45 6,9 1,3

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Te

mp

era

tura

ex

teri

oara

Variatia temperaturii exterioare medii lunare

29

Page 30: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Qracire,nec= 29086,57 kwh/an

Qr,sist=Qr,nec/η sist,racire η sist,racire= 0,9 estimat

Qr,sist= 32318,41 kwh/an

Qelectric=Qr,sist/COP +Qaux

COP= 3

Qelectric= 0 kwh/an

Qfrig= 0,00 [kWh/an]

2.16 Consumul de energie pentru ventilatie mecanica:

Pi vent= 0 kw

Debit orar= 0 mc/h

Perioada ventilare

t/zi= 10 ore

t/saptamana= 50 ore

t/an= 2600 ore/an

Cantitatea de energie electrica consumata pe an:

Qelectric= 0 kwh

Qcaldura=Hv*(ti-te)*t

ρa= 1,2

ca= 1,005

Hv= 0 [W/K]

taer int= 80 C

t aer ext med= 60 C

Qcald pierderi= 0,00 [kWh/an]

VcH aa

V

**

30

Page 31: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

2.17 Energia primara si emisiile de CO 2 :

Ep=Qf,h,i*fh,i+Qf,w,i*fw,i+Wil*fil

Qf,h,i= 144.089,68 energia termica consumata pt incalzire din gaz

Qf,w,i= 74.556,21 energia termica consum pt prep apei calde de

consum din combustibil gaz

Wi,l= 10.065,29 energia electrica consumata pt iluminat

Qfrig= 0,00

Qvent= 0,00

fw,i=fh,i= 1,1 factor de conversie in energie primara pt gaz

fi,l= 2,8 factor de conversie in energie primara pt en el

Ep= 268.693,30 [kwh/an]

ECO2=Qf,h,i*fh,co2+Qf,w,i*fw,co2+Wil*fico2

fh,co2=fw,co2= 0,205 [kg/kWh] GAZ se aplica la a sursa primara

fi,co2=fh,co2= 0,09 electricitate

ECO2= 45.728,28 [kg/an]

Indicele de emisie echivalent CO2

Ainc= 1119,03

40,86 [kgCO2/mp*an]

2.17.1 Energia primara:

2.17.2 Emisia de CO 2

inc

CO

COA

EI 2

2

31

Page 32: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

3. CERTIFICAREA ENERGETICA A IMOBILULUI

3.1 Consumul annual specific de energie pentru incalzirea spatiilor:

Qinc= 144.089,68

Ainc= 1119,03

128,7628

rezulta clasa: C

Clasa A B C D E F G

3.2 Consumul anual specific de energie pentru prep apei calde de consum:

Qacm= 74.556,21

Ainc= 1119,03

66,62562

rezulta clasa: D

Clasa A B C D E F G

3.3 Consumul anual specific de energie pentru iluminat:

Wil= 10.065,29

Ainc= 1119,03

8,994643

rezulta clasa: A

Clasa A B C D E F G

limite 70

117

173

245

343

500

73

91

120

limite 15

35

59

90

132

200

limite 40

49

59

inc

inc

incA

Qq

inc

acmiacm

A

Qq

inc

iliil

A

Ww

32

Page 33: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

3.4 Consumul anual specific de energie pentru climatizare:

Qfrig= 0,00

Ainc= 1119,03

0

rezulta clasa: A

Clasa A B C D E F G

3.5 Consumul anual specific de energie pentru ventilare mecanica:

Qvent= 0,00

Ainc= 1119,03

0

rezulta clasa: A

Clasa A B C D E F G

3.6 Consumul total anual specific de energie:

qtot=qinc+qacm+wil+qfrig+qvent= 204,3831 rezulta clasa: C

Clasa A B C D E F G

limite 12

5

20

1

29

1

40

8

56

6

limite 20

50

87

134

198

300

limite 0 0 0 0 0 08

20

inc

frig

friglA

Qq

inc

frig

friglA

Qq

33

Page 34: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

3.7 Penalizari acordate cladirii certificate:

po = p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

p9

p10

p11

p12

p1 = 1,05

p2 = 1,00

p3 = 1,02

p4 = 1,00

Situatia curatirii instalatiei de incalzire p5 = 1,05

Existenta armat separare si golire p6 = 1,00

Existenta echipam masura consum p7 = 1,00

Starea finisajelor peretilor exteriori p8 = 1,00

Starea de umiditate a peretilor ext p9 = 1,02

Starea acoperisului peste pod p10 = 1,10

Starea cosului de evacuare a fumului p11 = 1,00

Posibilitatea asigurarii aerului proaspat p12 = 1,10

1,39

3.8 Nota energetica:

N=exp(-B1*qtot*po+B2) daca qtot*po>=qtm

N=100 daca qtot*po<qtm

Utilităţi

CazÎncălzire

Apă caldă de

consumClimatizare

Ventilare

mecanică Iluminat

1

2

3

4

5

Utilităţi

CazB1 B2 qTm qTM

1 0,001053 4,73677 125 820

2 0,000761 4,71556 145 1120

3 0,001016 4,73724 130 850

4 0,000742 4,71646 150 1150

5 0,001053 4,75 70 500

Pentru caz: 1 rezulta: B1= 0,00105

B2= 4,73677

qTm= 125

qtot*po= 283,66725 >qtm

N= 84,61

usa prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta(interfon, cheie)

Starea elementelor de închidere mobile ferestre/usi in stare buna, dar neetanse

Starea subsolului tehnic subsol inundat/inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioara

Uşa de intrare în clădire

peretii exteriori prezinta pete de condens - in sezonul rece

acoperis spart/neetans la actiunea ploii sau a zapezii

cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani

clladire fara sistem de ventilare organizata

p =

Situaţia armaturilor corpuri statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale

corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate cu mai mult de trei ani in urma

coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora, functionale

exista contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum

stare buna a tencuielii exterioare

34

Page 35: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

3.9 Definirea cladirii de referinta:

A R'real R'min ref

279,76 1,60 5

626,11 0,99 1,8

279,76 0,00 2,9

332,64 0,45 0,77

3,00 0,20 0,77

* calculul coeficientului de pierderi de caldura al cladirii de referinta, H

H=Hv+HT

n= 0,6

Hv= 611,80

HT=L+Hu

R'j U'j Aj U'j*Aj

5,00 0,20 279,76 55,95

1,80 0,56 626,11 347,84

2,90 0,34 279,76 96,47

0,77 1,30 332,64 432,00

0,77 1,30 3,00 3,90

839,68

Hu=Hiu*b

Lt,iu= 96,47

Hv,iu= 0,201

Hiu=Lt,iu+Hv,iu= 96,67 At,ue= 1,00

U'ue= 0,34

Lt,ue= 0,344828

Hv,ue= 0,201

Hue=Lt,ue+Hv,ue= 0,545828

b= 0,00561464

Hue= 0,20

Hui= 96,67

b= 0,00

Hu= 0,20

L= 767,12

HT= 767,32

H= 1.379,12

Elementul de constructie

Planseu sub pod

Pereti exteriori

Placa peste subsol

Ferestre exterioare

Usa exterioara

REZISTENTE TERMICE CORECTATE

Usa exterioara

L=

COEFICIENTI DE CUPLAJ TERMIC AI SPATIULUI INCALZIT

Denumire element

Planseu sub pod

Pereti exteriori

Placa peste subsol

Ferestre exterioare

HueHiu

Hueb

35

Page 36: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

* determinarea perioadei de incalzire a cladirii de referinta

θed= temperatura de echilibru

θid= 19,26 temp interioara de calcul

η= 1,00 factorul de utilizare al aporturilor

Φa= 9.617,06 aporturile solare si interne medii pe per de inc

H= 1.379,12 coeficientul de pierderi termice ale cladirii

θed= 12,32 C

Ted t Te t*Te Tem

12,32 0 20,7 0,00

12,32 0 21,05 0,00

12,32 0 17,8 0,00

12,32 30 12,45 376,72

12,32 30 6,9 207,00

12,32 31 1,3 40,30

12,32 31 -1,8 -55,80

12,32 28 -1,15 -32,20

12,32 31 1,95 60,45

12,32 5 7,15 35,73

12,32 0 13,35 0,00

12,32 0 18,1 0,00

186

* pierderile de caldura ale cladirii de referinta:

QL=H*(Ti-Tu)*t H= 1.379,12

Ti= 19,26 C

Te= 3,39 C

Dz= 186 zile

t= 4.470 ore

QL= 97.821,66 [kWh/an]

LUNA

IULIE

3,39

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

IANUARIE

FEBRUARIE

Determinarea perioadei de incalzire

septembrie-aprilie

Valori conventionale

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

zile incalzire

-5

0

5

10

15

20

25

Te

mp

era

tura

ex

teri

oa

ra

Lunile anului

Variatia temperaturii exterioare medii lunare

Ted

Te

36

Page 37: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

* aporturile de caldura ale cladirii de referinta:

Qg=Qi+Qs

Φih=Φi*Ainc= 4476,128

Φi= 4 w/mp

Ainc= 1119,03 mp

Φiu= 0

Dz= 186

t= 4470

b= 0,00

Qi= 20.008,90 [kWh/an]

ZILE LUNA

31 IANUARIE 13,1 51,2 51,2 13,1

28 FEBRUARIE 25,5 78,8 78,8 25,5

31 MARTIE 37,7 90,2 90,2 37,7

5 APRILIE 51,4 88,8 88,8 51,4

0 MAI 68,3 82,9 82,9 68,3

0 IUNIE 76,2 89,8 89,8 76,2

0 IULIE 77,9 101,6 101,6 77,9

0 AUGUST 69,2 109,8 109,8 69,2

0 SEPTEMBRIE 53,8 101,9 101,9 53,8

30 OCTOMBRIE 33,7 95,4 95,4 33,7

30 NOIEMBRIE 14,4 48 48 14,4

31 DECEMBRIE 10,4 43,1 43,1 10,4

Orientare ΣAsnj [mp] Isj [w/mp] Qsj [W]

NV 43,06 23,19 998,63

NE 17,83 23,19 413,59

SE 41,88 68,17 2855,12

SV 18,73 68,17 1276,45

ORIZONTAL 0,00 73,73 0,00

5543,79

Dz= 186 zile

Qs= 24.781,48 [kwh] t= 4470,14 ore

Qg=Qi+Qs

Qg= 44.790,38 [kwh]

Aporturi solare pe orientari

TOTAL

Valori medii ale intensitatii radiatiei solare pentru perioada de incalzire

NV SE SV NE

23,19 68,17 68,17 23,19

tbQ uihii *]*)1([ ,,

tAIQ snj

ij

sjs ][

37

Page 38: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

* necesarul de caldura pentru incalzire a cladirii de referinta:

Qh=QL-η*Qg

QL= 97.821,66

η= 0,99

Qg= 44.790,38

Qh= 55.240,13 [kWh/an]

* consumul de energie pentru incalzire:

Qfh=Qh+Qth-Qrh,h-Qrwh

Qh= 55.240,13 [kWh]

Qth=Qem+Qd

Qem=Qem,st+Qem,c

Qem,str=(1-em)*Qh/em

em= 0,93

Qh= 55.240,13

Qem,str= 4.157,86 [kWh]

Qem,c=(1-c)*Qh/c

ec= 0,94

Qh= 55.240,13

Qem,c= 3.525,97

Qem= 7.683,82

λa= 0,0462

da= diam ext al conductei de izolatie

di= diam conductei fara izolatie

αa= 3,030303 coef global de transfer termic

θm= 44

Qd= 0,00 [kWh/an]

Qth= 11.075,66 [kWh/an]

Qrh,h= 0,00 [kWh/an]

Qrwh= 0,00 [kWh/an]

Qfh= 74.742,81 [kWh/an]

Hiaimid tLUQ **)(*'

aai

a

ia

i

dd

dU

*

1ln*

*2

1

'

l

38

Page 39: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

* consumul de energie pentru prepararea apei calde de consum:

qacm=1068*iloc*Aloc/Ainc

indice= 1068 pt apartamente in bloc cu centrale proprii

iloc= 0,078

Aloc= 1017,65

Ainc= 1119,03

qacm= 75,75682876

Qacm= 52.168,81 [kWh/an]

* consumul de energie pentru iluminat

Wil= 10.065,29 [kWh/an]

* energia primara si emisiile de CO2

Ep=Qf,h,i*fh,i+Qf,w,i*fw,i+Wil*fil

Qf,h,i= 74.742,81

Qf,w,i= 52.168,81

Wi,l= 10.065,29

fw,i=fh,i= 1,1

fi,l= 2,8

Ep= 167.785,60 [kwh/an]

ECO2=Qf,h,i*fh,co2+Qf,w,i*fw,co2+Wil*fico2

fh,co2=fw,co2= 0,205 [kg/kWh] gaz

fi,co2=fh,co2= 0,09 electricitate

ECO2= 26.922,76 [kg/an]

Indicele de emisie echivalent CO2

Ainc= 1119,03

24,06 [kgCO2/mp*an]inc

CO

COA

EI 2

2

39

Page 40: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Notarea energetica a cladirii de referinta se realizeaza in functie de consumurile specifice aferente

utilitatilor din cladire, utilizand scalele energetice coresp fiecarui consum, considerandu-se po=1:

* consumul annual specific de energie pentru incalzirea spatiilor:

Qinc= 74.742,81

Ainc= 1119,03

66,79238

rezulta clasa: A

Clasa A B C D E F G

* consumul annual specific de energie pentru prepararea apei calde de consum:

Qacm= 52.168,81

Ainc= 1119,03

46,61959

rezulta clasa: C

Clasa A B C D E F G

* consumul annual specific de energie pentru iluminat:

Wil= 10.065,29

Ainc= 1119,03

8,994643

rezulta clasa: A

Clasa A B C D E F G

* consumul annual specific de energie

qtot=qinc+qacm+wil= 122,4066 rezulta clasa: A

Clasa A B C D E F G

limite 70

117

173

245

120

limite 125

201

291

408

566

820

limite 40

49

59

73

91

343

500

limite 15

35

59

90

132

200

inc

inc

incA

Qq

inc

acmiacm

A

Qq

inc

iliil

A

Ww

40

Page 41: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

* notarea energetica a cladirii de referinta:

N=exp(-B1*qtot*po+B2) daca qtot*po>=qtm

N=100 daca qtot*po<qtm

Utilităţi

CazÎncălzire

Apă caldă de

consumClimatizare

Ventilare

mecanică Iluminat

1

2

3

4

5

Utilităţi

CazB1 B2 qTm qTM

1 0,001053 4,73677 125 820

2 0,000761 4,71556 145 1120

3 0,001016 4,73724 130 850

4 0,000742 4,71646 150 1150

5 0,001053 4,75 70 500

Pentru caz: 1 rezulta: B1= 0,00105

B2= 4,73677

qTm= 125

qtot*po= 122,41 >qtm

N= 100

41

Page 42: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

4. DESCRIEREA SOLUTIILOR DE REABILITARE/MODERNIZARE TERMICA

4.1 Ponderea pierderilor de caldura prin anvelopa si prioritatile de interventie

-prin anvelopa: pa=Ht/H= 71,91%

-prin ventilatie: pv=Hv/H= 28,09%

pierderi prin anvelopa defalcat:

8,03%

29,13%

0,00%

34,06%

0,69%

71,91%

Centralizator pierderi de caldura:

28,09%

8,03%

29,13%

0,00%

34,06%

0,69%

100,00%

Prioritati de interventie:

1 Pereti exteriori

2 Ferestre exterioare

3 Planseu sub pod

4 Placa peste subsol

4.2 Solutii de reabilitare pentru anvelopa cladirii:

Ferestre exterioare

Usa exterioara

TOTAL

Usa exterioara

TOTAL

VENTILATIE

Planseu sub pod

Pereti exteriori

Placa peste subsol

Auditul energetic s-a efectuat conform noii metodologii de auditare aprobate prin Ordinul nr 157/2007

al Ministerului Constructiilor, Transportului si Turismului

Solutiile propuse corespund cerintelor din Ordonanta de Guvern OG 15/2009 care mentioneaza

limitarea consumului specific de energie termica pentru incalzire la valoarea de 100 kwh/mcan si

valori sporite ale rezistentelor termice corectate

Planseu sub pod

Pereti exteriori

Placa peste subsol

Ferestre exterioare

42

Page 43: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Solutia 1 R' > 1,8 mpk/W

Suprafata: 626,11 mp αi= 8

αe= 24

1 Rsi= 0,13 m2K/W 0,13

2 626,11 0,03 0,8961 Ri= 0,03 m2K/W 20,96

3 415,92 0,17 2,10105 Ri= 0,08 m2K/W 33,65

4 415,92 0,1 0,050715 Ri= 1,97 m2K/W 820,1

5 210,19 0,3 1,7922 Ri= 0,17 m2K/W 35,18

6 0,00 0,05 0,038 Ri= 1,32 m2K/W 0

7 11,41 0,1 0,038 Ri= 2,63 m2K/W 30,03

8 m2K/W 0

9 614,70 0,1 0,038 Ri= 2,63 m2K/W 1618

10 Rse= 0,04 m2K/W 0,04

4,25 m2K/W

Solutia 2 Suprafata: 626,11 mp αi= 8

αe= 24

1 Rsi= 0,13 m2K/W 0,13

2 626,11 0,03 0,8961 Ri= 0,03 m2K/W 20,96

3 415,92 0,17 2,10105 Ri= 0,08 m2K/W 33,65

4 415,92 0,1 0,050715 Ri= 1,97 m2K/W 820,1

5 210,19 0,3 1,7922 Ri= 0,17 m2K/W 35,18

6 0,00 0,05 0,038 Ri= 1,32 m2K/W 0

7 11,41 0,1 0,038 Ri= 2,63 m2K/W 30,03

8 m2K/W 0

9 618,50 0,15 0,038 Ri= 3,95 m2K/W 2441

10 Ri= m2K/W 0

11 Rse= 0,04 m2K/W 0,04

5,57 m2K/W

Solutia 3 Suprafata: 626,11 mp αi= 8

αe= 24

1 Rsi= 0,13 m2K/W 0,13

2 626,11 0,03 0,8961 Ri= 0,03 m2K/W 20,96

3 415,92 0,17 2,10105 Ri= 0,08 m2K/W 33,65

4 415,92 0,1 0,050715 Ri= 1,97 m2K/W 820,1

5 210,19 0,3 1,7922 Ri= 0,17 m2K/W 35,18

6 0,00 0,05 0,038 Ri= 1,32 m2K/W 0

7 11,41 0,1 0,038 Ri= 2,63 m2K/W 30,03

8 m2K/W 0

9 620,40 0,2 0,038 Ri= 5,26 m2K/W 3265

10 Ri= m2K/W 0

11 Rse= 0,04 m2K/W 0,04

6,88 m2K/W

diafragma beton armat

vata minerala de sticla

stalpi si centuri 30

polistiren EPS 80 // 05 cm

polistiren EPS 80 // 10 cm

PERETI EXTERIORI

Nr crt MATERIALSUPRAFATA

(mp)GROSIME (m)

lcalcul

(W/Mk)

Ri

um Ri*S

interior

tencuiala

polistiren EPS 80 // 10 cm

exterior

R=

Nr crt MATERIALSUPRAFATA

(mp)GROSIME (m)

lcalcul

(W/Mk)

Ri

um Ri*S

interior

tencuiala

diafragma beton armat

vata minerala de sticla

stalpi si centuri 30

polistiren EPS 80 // 05 cm

polistiren EPS 80 // 10 cm

diafragma beton armat

vata minerala de sticla

stalpi si centuri 30

polistiren EPS 80 // 05 cm

polistiren EPS 80 // 10 cm

polistiren EPS 80 // 20 cm

0

exterior

R=

um Ri*S

interior

tencuiala

polistiren EPS 80 // 15 cm

0

exterior

R=

Nr crt MATERIALSUPRAFATA

(mp)GROSIME (m)

lcalcul

(W/Mk)

Ri

43

Page 44: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Ferestre exterioare R' > 0,77 mpk/W

Solutia 4

Suprafata: 332,64 mp Procent schimb ferestre: 25,83%

1

2 Ri= 0,57 m2K/W

Placa peste subsol R' > 2,9 mpk/W

Solutia 5

Suprafata: 279,76 mp αi= 6

αe= 12

1 Rsi= 0,17 m2K/W 0,17

2 279,76 0,1 1,74 Ri= 0,06 m2K/W 16,08

3 279,76 0,04 1,05369 Ri= 0,04 m2K/W 10,62

4 279,76 0,01 1,023 Ri= 0,01 m2K/W 2,735

5 Ri= m2K/W 0

6 Ri= m2K/W 0

7 Ri= m2K/W 0

8 0,00 0,15 0,042 Ri= 3,57 m2K/W 0

9 Rse= 0,08 m2K/W 0,08

3,93 m2K/W

Solutia 6

Suprafata: 279,76 mp αi= 6

αe= 12

1 Rsi= 0,17 m2K/W 0,17

2 279,76 0,1 1,74 Ri= 0,06 m2K/W 16,08

3 279,76 0,04 1,05369 Ri= 0,04 m2K/W 10,62

4 279,76 0,01 1,023 Ri= 0,01 m2K/W 2,735

5 Ri= m2K/W 0

6 Ri= m2K/W 0

7 Ri= m2K/W 0

8 0,00 0,18 0,042 Ri= 4,29 m2K/W 0

9 Rse= 0,08 m2K/W 0,08

4,64 m2K/W

sapa 4

gresie

Nr crt MATERIAL

Ferestre exterioare

Nr crt MATERIALSUPRAFATA

(mp)GROSIME (m)

lcalcul

(W/Mk)

SUPRAFATA

(mp)GROSIME (m)

lcalcul

(W/Mk)

Ri

Ri um

termopan tristrat

Placa peste subsol

um Ri*S

interior

planseu ba 10

sapa 4

gresie

Nr crt MATERIALSUPRAFATA

(mp)GROSIME (m)

lcalcul

(W/Mk)

Ri

polistiren EPS 50 // 15 cm

exterior

R=

um Ri*S

interior

planseu ba 10

polistiren EPS 50 // 18 cm

exterior

R=

44

Page 45: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Planseu sub pod R' > 5 mpk/W

Solutia 7

Suprafata: 279,76 mp αi= 8

αe= 12

1 Rsi= 0,13 m2K/W 0,13

2 279,76 0,05 0,93 Ri= 0,20 m2K/W 55,95

3 279,76 0,12 1,74 Ri= 0,07 m2K/W 19,29

4 279,76 0,1 0,06279 Ri= 1,59 m2K/W 445,5

5 279,76 0,02 0,8961 Ri= 0,02 m2K/W 6,244

6 279,76 0,02 0,1785 Ri= 0,11 m2K/W 31,35

7 279,76 0,25 0,038 Ri= 6,58 m2K/W 1841

8 Rse= 0,08 m2K/W 0,08

8,78 m2K/W

Solutia 8

Suprafata: 279,76 mp αi= 8

αe= 12

1 Rsi= 0,13 m2K/W 0,13

2 279,76 0,05 0,93 Ri= 0,20 m2K/W 55,95

3 279,76 0,12 1,74 Ri= 0,07 m2K/W 19,29

4 279,76 0,1 0,06279 Ri= 1,59 m2K/W 445,5

5 279,76 0,02 0,8961 Ri= 0,02 m2K/W 6,244

6 279,76 0,02 0,1785 Ri= 0,11 m2K/W 31,35

7 279,76 0,3 0,038 Ri= 7,89 m2K/W 2209

8 Rse= 0,08 m2K/W 0,08

10,10 m2K/W

Planseu sub pod

Nr crt MATERIALSUPRAFATA

(mp)GROSIME (m)

lcalcul

(W/Mk)

Ri um Ri*S

beton armat 12

vata minerala 10

um Ri*S

interior

beton panta

vata minerala semirigida 30

Nr crt MATERIALSUPRAFATA

(mp)GROSIME (m)

lcalcul

(W/Mk)

Ri

beton armat 12

vata minerala 10

tencuiala

hidroizolatie

interior

beton panta

vata minerala semirigida 25

exterior

R=

tencuiala

hidroizolatie

exterior

R=

45

Page 46: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

4.3 Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii:

4.4 Pachete de masuri pentru reabilitarea termica a anvelopei cladirii

Se desprind in cazul reabilitarii termice a anvelopei urmatoarele pachete de masuri:

Pachetul P01 = S1 + S4 + S7

Pachetul P02 = S2 + S4 + S7

Pachetul P03 = S3 + S4 + S7

Pachetul P04 = S1 + S4 + S8

Pachetul P05 = S2 + S4 + S8

Pachetul P06 = S3 + S4 + S8

Pachetul P07 = S1 + S4 + S7 + S5

Pachetul P08 = S1 + S4 + S7 + S6

Pachetul P09 = S1 + S4 + S8 + S5

Pachetul P10 = S1 + S4 + S8 + S6

Pachetul P11 = S2 + S4 + S7 + S5

Pachetul P12 = S2 + S4 + S7 + S6

Pachetul P13 = S2 + S4 + S8 + S5

Pachetul P14 = S2 + S4 + S8 + S6

Pachetul P15 = S3 + S4 + S7 + S5

Pachetul P16 = S3 + S4 + S7 + S6

Pachetul P17 = S3 + S4 + S8 + S5

Pachetul P18 = S3 + S4 + S8 + S6

4.5 Analiza energetica a solutiilor si pachetelor de reabilitare a anvelopei

Izolarea la infiltratii de aer a ferestrelor intre profil si geam cu spuma poliuretanica

Izolarea la infiltratii de aer a ferestrelor intre profil si toc cu benzi de cauciuc

Montarea de panouri reflectorizante de caldura in spatele radiatoarelor sub ferestre, pe perete pentru

evitarea supraincalzirii peretelui exterior si reducerea pierderilor de caldura

Izolarea conductelor din subsol si de la nivelele curente pentru reducerea pierderilor de caldura

Aceasta analiza presupune reevaluarea indicatorilor energetici de baza ai cladirii pentru fiecare

solutie in parte. In principiu este vorba de consumul annual de energie al cladirii care rezulta prin

aplicarea fiecarei masuri, mai redus decat cel aferent situatiei actual. Analiza s-a efectuat atat pentru

solutiile prezentate cat si pentru pachetul de solutii mentionat

Montare de robineti cu termostat pe racordul corpurilor de incalzire

Montare becuri tip led in locul celor existente

Asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare naturala sau ventilare hibrida a incaperilor -

introducerea permanenta aer exterior prin orificii pe fatade si evacuare aer interior prin bai si grupuri

sanitare

Montarea de jaluzele interioare pentru reducerea radiatiei solare in timpul verii

46

Page 47: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Rezultatele analizei sunt urmatoarele :

VarNecesar caldura al

cladirii

Consum annual

incalzire

Consum annual

specific incalzire

Consum total

specificConsum total

Nota

energetica

Durata de

incalzire

kwh/an % zile

Cl Reala 116.884,10 144.089,68 128,76 204,38 228.711,18 0,00 0 86,23 247

S1 93.357,20 115.190,94 102,94 178,56 199.812,43 28.898,74 12,64% 89,33 247

S2 89.892,03 110.915,35 99,12 174,74 195.536,85 33.174,33 14,50% 89,80 247

S3 88.378,53 109.047,88 97,45 173,07 193.669,38 35.041,80 15,32% 90,01 247

S4 95.451,52 117.775,06 105,25 180,87 202.396,56 26.314,62 11,51% 89,05 247

S5 115.999,43 143.128,57 127,90 203,52 227.750,07 961,11 0,42% 86,33 247

S6 115.999,43 143.128,57 127,90 203,52 227.750,07 961,11 0,42% 86,33 247

S7 106.061,12 130.865,95 116,95 192,57 215.487,45 13.223,73 5,78% 87,64 247

S8 105.805,12 130.550,09 116,66 192,28 215.171,59 13.539,59 5,92% 87,67 247

P1 58.731,67 72.467,42 64,76 140,38 157.088,92 71.622,26 31,32% 94,13 187

P2 56.027,23 69.130,49 61,78 137,40 153.751,99 74.959,19 32,77% 94,51 186

P3 54.847,06 67.674,31 60,48 136,10 152.295,80 76.415,37 33,41% 94,68 186

P4 61.442,59 75.812,35 67,75 143,37 160.433,85 68.277,33 29,85% 93,74 187

P5 58.802,10 72.554,33 64,84 140,46 157.175,83 71.535,35 31,28% 94,12 187

P6 54.647,35 67.427,89 60,26 135,88 152.049,39 76.661,79 33,52% 94,71 186

P7 58.731,67 72.467,42 64,76 140,38 157.088,92 71.622,26 31,32% 94,13 187

P8 58.731,67 72.467,42 64,76 140,38 157.088,92 71.622,26 31,32% 94,13 187

P9 58.531,64 72.220,61 64,54 140,16 156.842,11 71.869,07 31,42% 94,16 187

P10 58.531,64 72.220,61 64,54 140,16 156.842,11 71.869,07 31,42% 94,16 187

P11 56.027,23 69.130,49 61,78 137,40 153.751,99 74.959,19 32,77% 94,51 186

P12 56.027,23 69.130,49 61,78 137,40 153.751,99 74.959,19 32,77% 94,51 186

P13 55.827,42 68.883,95 61,56 137,18 153.505,44 75.205,73 32,88% 94,54 186

P14 55.827,42 68.883,95 61,56 137,18 153.505,44 75.205,73 32,88% 94,54 186

P15 54.847,06 67.674,31 60,48 136,10 152.295,80 76.415,37 33,41% 94,68 186

P16 54.847,06 67.674,31 60,48 136,10 152.295,80 76.415,37 33,41% 94,68 186

P17 54.647,35 67.427,89 60,26 135,88 152.049,39 76.661,79 33,52% 94,71 186

P18 54.647,35 67.427,89 60,26 135,88 152.049,39 76.661,79 33,52% 94,71 186

4.6 Analiza economica a solutiilor propuse pentru anveloparea cladirii

Aceasta analiza presupune evaluarea urmatorilor indicatori:

costurilor de investitie a variantelor de reabilitare

durata de viata a variantelor de reabilitare

economiile de energie datorate adoptarii variantelor de reabilitare

Durata viata

pardoseala 15

pereti ext 20

pod 15

terasa 10

ferestre 15

Economia anuala

47

Page 48: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Var Economia anualaCost aproximativ

investitieDurata de viata

Durata recuperare

inv

kwh/an lei ani ani

S1 28.898,74 55.952 lei 20,00 6,91

S2 33.174,33 63.549 lei 20,00 6,84

S3 35.041,80 69.512 lei 20,00 7,08

S4 26.314,62 8.850 lei 15,00 1,20

S5 961,11 0 lei 15,00 0,00

S6 961,11 0 lei 15,00 0,00

S7 13.223,73 15.204 lei 15,00 4,11

S8 13.539,59 17.750 lei 15,00 4,68

P1 71.622,26 80.007 lei 18,16 3,99

P2 74.959,19 87.604 lei 18,16 4,17

P3 76.415,37 93.567 lei 18,16 4,37

P4 68.277,33 82.552 lei 18,16 4,32

P5 71.535,35 90.149 lei 18,16 4,50

P6 76.661,79 96.112 lei 18,16 4,48

P7 71.622,26 80.007 lei 18,16 3,99

P8 71.622,26 80.007 lei 18,16 3,99

P9 71.869,07 82.552 lei 18,16 4,10

P10 71.869,07 82.552 lei 18,16 4,10

P11 74.959,19 87.604 lei 18,16 4,17

P12 74.959,19 87.604 lei 18,16 4,17

P13 75.205,73 90.149 lei 18,16 4,28

P14 75.205,73 90.149 lei 18,16 4,28

P15 76.415,37 93.567 lei 18,16 4,37

P16 76.415,37 93.567 lei 18,16 4,37

P17 76.661,79 96.112 lei 18,16 4,48

P18 76.661,79 96.112 lei 18,16 4,48

0,07

0,05

0,00

0,00

0,03

0,03

Cost specific al economiei

energetice

lei/kwh

0,06

0,06

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,14

0,14

0,14

0,14

0,15

0,15

0,14

0,15

0,15

0,13

0,14

0,15

48

Page 49: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

4.7 Recomandarea pachetului de izolare termica a anvelopei cladirii

Analizele energetice si economice prezentate mai sus pun in evidenta performantele

diferitelor solutii de reabilitare, astfel :

Varianta de reabilitare S1 izolarea peretilor ext cu: polistiren EPS 80 // 10 cm

10 cm

cost: 55.952 lei se recupereaza in: 6,91 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,06 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 102,94 > 100

Varianta de reabilitare S2 izolarea peretilor ext cu: polistiren EPS 80 // 15 cm

15 cm

cost: 63.549 lei se recupereaza in : 6,84 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,06 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 99,12 < 100

Varianta de reabilitare S3 izolarea peretilor ext cu: =

20 cm

cost: 69.512 lei se recupereaza in : 7,08 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,07 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 97,45 < 100

Varianta de reabilitare S4 termopan tristrat 0

0 cm

cost: 8.850 lei se recupereaza in: 1,20 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,05 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 105,25 > 100

Varianta de reabilitare S5 placa peste sol polistiren EPS 50 // 15 cm

15 cm

cost: 0 lei se recupereaza in : 0,00 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,00 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 127,90 > 100

4.7.1 Extragere solutie/pachet de masuri de izolare termica optima pentru anvelopa

cladirii

49

Page 50: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Varianta de reabilitare S6 placa peste sol polistiren EPS 50 // 18 cm

18 cm

cost: 0 lei se recupereaza in: 0,00 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,00 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 127,90 > 100

Varianta de reabilitare S7 planseul sub pod vata minerala semirigida 25

25 cm

cost: 15.204 lei se recupereaza in : 4,11 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,03 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 116,95 > 100

Varianta de reabilitare S8 planseul sub pod vata minerala semirigida 30

30 cm

cost: 0 lei se recupereaza in : 4,68 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,03 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 116,66 > 100

Varianta de reabilitare P1

= S1 + S4 + S7

S1 Pereti exteriori polistiren EPS 80 // 10 cm 10 cm

S4 Ferestre exterioare termopan tristrat

S7 Planseu sub pod vata minerala semirigida 25 25 cm

cost: 80.007 lei se recupereaza in: 3,99 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,14 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 64,76 < 100

Varianta de reabilitare P2

= S2 + S4 + S7

S2 Pereti exteriori polistiren EPS 80 // 15 cm 15 cm

S4 Ferestre exterioare termopan tristrat

S7 Planseu sub pod vata minerala semirigida 25 25 cm

cost: 87.604 lei se recupereaza in: 4,17 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,15 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 61,78 < 100

50

Page 51: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Varianta de reabilitare P3

= S3 + S4 + S7

S3 Pereti exteriori polistiren EPS 80 // 15 cm 20 cm

S4 Ferestre exterioare termopan tristrat

S7 Planseu sub pod vata minerala semirigida 25 25 cm

cost: 93.567 lei se recupereaza in: 4,37 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,15 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 60,48 < 100

Varianta de reabilitare P4

= S1 + S4 + S8

S1 Pereti exteriori polistiren EPS 80 // 10 cm 10 cm

S4 Ferestre exterioare termopan tristrat

S8 Planseu sub pod vata minerala semirigida 30 30 cm

cost: 82.552 lei se recupereaza in: 4,32 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,13 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 67,75 < 100

Varianta de reabilitare P5

= S2 + S4 + S8

S2 Pereti exteriori polistiren EPS 80 // 15 cm 15 cm

S4 Ferestre exterioare termopan tristrat

S8 Planseu sub pod vata minerala semirigida 30 30 cm

cost: 90.149 lei se recupereaza in: 4,50 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,14 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 64,84 < 100

Varianta de reabilitare P6

= S3 + S4 + S8

S3 Pereti exteriori polistiren EPS 80 // 15 cm 20 cm

S4 Ferestre exterioare termopan tristrat

S8 Planseu sub pod vata minerala semirigida 30 30 cm

cost: 96.112 lei se recupereaza in: 4,48 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,15 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 60,26 < 100

51

Page 52: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Varianta de reabilitare P7

= S1 + S4 + S7 + S5

S1 Pereti exteriori polistiren EPS 80 // 10 cm 10 cm

S4 Ferestre exterioare termopan tristrat

S7 Planseu sub pod vata minerala semirigida 25 25 cm

S5 Placa peste subsol polistiren EPS 50 // 15 cm 15 cm

cost: 80.007 lei se recupereaza in: 3,99 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,14 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 64,76 < 100

Varianta de reabilitare P8

= S1 + S4 + S7 + S6

S1 Pereti exteriori polistiren EPS 80 // 10 cm 10 cm

S4 Ferestre exterioare termopan tristrat

S7 Planseu sub pod vata minerala semirigida 25 25 cm

S6 Placa peste subsol polistiren EPS 50 // 18 cm 18 cm

cost: 80.007 lei se recupereaza in: 3,99 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,14 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 64,76 < 100

Varianta de reabilitare P9

= S1 + S4 + S8 + S5

S1 Pereti exteriori polistiren EPS 80 // 10 cm 10 cm

S4 Ferestre exterioare termopan tristrat

S8 Planseu sub pod vata minerala semirigida 30 30 cm

S5 Placa peste subsol polistiren EPS 50 // 15 cm 15 cm

cost: 82.552 lei se recupereaza in: 4,10 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,14 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 64,54 < 100

Varianta de reabilitare P10

= S1 + S4 + S8 + S6

S1 Pereti exteriori polistiren EPS 80 // 10 cm 10 cm

S4 Ferestre exterioare termopan tristrat

S8 Planseu sub pod vata minerala semirigida 30 30 cm

S6 Placa peste subsol polistiren EPS 50 // 18 cm 18 cm

cost: 82.552 lei se recupereaza in: 4,10 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,14 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 64,54 < 100

52

Page 53: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Varianta de reabilitare P11

= S2 + S4 + S7 + S5

S2 Pereti exteriori polistiren EPS 80 // 15 cm 15 cm

S4 Ferestre exterioare termopan tristrat

S7 Planseu sub pod vata minerala semirigida 25 25 cm

S5 Placa peste subsol polistiren EPS 50 // 15 cm 15 cm

cost: 87.604 lei se recupereaza in: 4,17 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,15 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 61,78 < 100

Varianta de reabilitare P12

= S2 + S4 + S7 + S6

S2 Pereti exteriori polistiren EPS 80 // 15 cm 15 cm

S4 Ferestre exterioare termopan tristrat

S7 Planseu sub pod vata minerala semirigida 25 25 cm

S6 Placa peste subsol polistiren EPS 50 // 18 cm 18 cm

cost: 87.604 lei se recupereaza in: 4,17 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,15 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 61,78 < 100

Varianta de reabilitare P13

= S2 + S4 + S8 + S5

S2 Pereti exteriori polistiren EPS 80 // 15 cm 15 cm

S4 Ferestre exterioare termopan tristrat

S8 Planseu sub pod vata minerala semirigida 30 30 cm

S5 Placa peste subsol polistiren EPS 50 // 15 cm 15 cm

cost: 75.206 lei se recupereaza in: 4,28 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,15 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 61,56 < 100

Varianta de reabilitare P14

= S2 + S4 + S8 + S6

S2 Pereti exteriori polistiren EPS 80 // 15 cm 15 cm

S4 Ferestre exterioare termopan tristrat

S8 Planseu sub pod vata minerala semirigida 30 30 cm

S6 Placa peste subsol polistiren EPS 50 // 18 cm 18 cm

cost: 90.149 lei se recupereaza in: 4,28 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,15 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 61,56 < 100

53

Page 54: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Varianta de reabilitare P15

= S3 + S4 + S7 + S5

S3 Pereti exteriori polistiren EPS 80 // 20 cm 20 cm

S4 Ferestre exterioare termopan tristrat

S7 Planseu sub pod vata minerala semirigida 30 25 cm

S5 Placa peste subsol polistiren EPS 50 // 15 cm 15 cm

cost: 93.567 lei se recupereaza in: 4,37 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,15 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 60,48 < 100

Varianta de reabilitare P16

= S3 + S4 + S7 + S6

S3 Pereti exteriori polistiren EPS 80 // 20 cm 20 cm

S4 Ferestre exterioare termopan tristrat

S7 Planseu sub pod vata minerala semirigida 30 25 cm

S6 Placa peste subsol polistiren EPS 50 // 18 cm 18 cm

cost: 76.415 lei se recupereaza in: 4,37 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,15 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 60,48 < 100

Varianta de reabilitare P17

= S3 + S4 + S8 + S5

S3 Pereti exteriori polistiren EPS 80 // 20 cm 20 cm

S4 Ferestre exterioare termopan tristrat

S8 Planseu sub pod vata minerala semirigida 30 30 cm

S5 Placa peste subsol polistiren EPS 50 // 15 cm 15 cm

cost: 96.112 lei se recupereaza in: 4,48 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,15 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 60,26 < 100

Varianta de reabilitare P18

= S3 + S4 + S8 + S6

S3 Pereti exteriori polistiren EPS 80 // 20 cm 20 cm

S4 Ferestre exterioare termopan tristrat

S8 Planseu sub pod vata minerala semirigida 30 30 cm

S6 Placa peste subsol polistiren EPS 50 // 18 cm 18 cm

cost: 96.112 lei se recupereaza in: 4,48 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,15 lei/kwh

consum annual specific incalzire : 60,26 < 100

54

Page 55: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

PROGRAMUL : P11

S2 Pereti exteriori polistiren EPS 80 // 15 cm 15 cm

S4 Ferestre exterioare termopan tristrat

S7 Planseu sub pod vata minerala semirigida 25 25 cm

S5 Placa peste subsol 0 0 cm

cost: 87.604 lei se recupereaza in: 4,17 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,15 lei/kwh

consum anual specific incalzire : 61,78 < 100

4.7.2 Evolutia solutiilor si pachetelor de masuri pe costuri de montaj

VarCost aproximativ

investitie (lei)

S1 55.952 lei

S2 63.549 lei

S3 69.512 lei

S4 8.850 lei

S5 0 lei

S6 0 lei

S7 15.204 lei

S8 17.750 lei

P1 80.007 lei

P2 87.604 lei

P3 93.567 lei

P4 82.552 lei

P5 90.149 lei

P6 96.112 lei

P7 80.007 lei

P8 80.007 lei

P9 82.552 lei

P10 82.552 lei

P11 87.604 lei

P12 87.604 lei

P13 90.149 lei

P14 90.149 lei

P15 93.567 lei

P16 93.567 lei

P17 96.112 lei

P18 96.112 lei

SOLUTIA RECOMANDATA:

55.952 lei 63.549 lei

69.512 lei 8.850 lei

0 lei 0 lei

15.204 lei 17.750 lei

80.007 lei 87.604 lei

93.567 lei 82.552 lei

90.149 lei 96.112 lei

80.007 lei 80.007 lei

82.552 lei 82.552 lei

87.604 lei 87.604 lei

90.149 lei 90.149 lei

93.567 lei 93.567 lei

96.112 lei 96.112 lei

S1

S3

S5

S7

P1

P3

P5

P7

P9

P11

P13

P15

P17

Cost aproximativ investitie (lei)

Cost aproximativ investitie (lei)

55

Page 56: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

VarDurata recuperare

inv

S1 6,91

S2 6,84

S3 7,08

S4 1,20

S5 0,00

S6 0,00

S7 4,11

S8 4,68

P1 3,99

P2 4,17

P3 4,37

P4 4,32

P5 4,50

P6 4,48

P7 3,99

P8 3,99

P9 4,10

P10 4,10

P11 4,17

P12 4,17

P13 4,28

P14 4,28

P15 4,37

P16 4,37

P17 4,48

P18 4,48

VarConsum annual

specific incalzire

Consum normat prin

OG

Cl Reala 128,76 100

S1 102,94 100

S2 99,12 100

S3 97,45 100

S4 105,25 100

S5 127,90 100

S6 127,90 100

S7 116,95 100

S8 116,66 100

P1 64,76 100

P2 61,78 100

P3 60,48 100

P4 67,75 100

P5 64,84 100

P6 60,26 100

P7 64,76 100

P8 64,76 100

P9 64,54 100

P10 64,54 100

P11 61,78 100

P12 61,78 100

P13 61,56 100

P14 61,56 100

P15 60,48 100

P16 60,48 100

P17 60,26 100

P18 60,26 100

4.7.3 Evolutia solutiilor si pachetelor de masuri pe perioada de recuperare investitie

4.7.4 Evoluta solutiilor si pachetelor de masuri fata de Ordonanta de Guvern

ce limiteaza consumul de energie la incalzire pe mp dupa actiunea

reabilitare termica

S1

S3

S5

S7

P1

P3

P5

P7

P9

P11

P13

P15

P17

6,91 6,84

7,08 1,20

0,00 0,00

4,11 4,68

3,99 4,17

4,37 4,32

4,50 4,48

3,99 3,99

4,10 4,10 4,17 4,17

4,28 4,28 4,37 4,37

4,48 4,48

Durata recuperare inv

Durata recuperare inv

12

8,7

6

10

2,9

4

99

,12

97

,45

10

5,2

5 1

27

,90

12

7,9

0

11

6,9

5

11

6,6

6

64

,76

61

,78

60

,48

67

,75

64

,84

60

,26

64

,76

64

,76

64

,54

64

,54

61

,78

61

,78

61

,56

61

,56

60

,48

60

,48

60

,26

60

,26

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Evolutie fata de OG a consumului de energie pe mp

Consum annual specific incalzire Consum normat prin OG

56

Page 57: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Rj r R'j U'j Aj U'j*Aj

5,57 0,37 2,06 0,49 626,11 304,11

0,57 1,00 0,57 1,76 332,64 583,83

0,77 1,00 0,77 1,30 3,00 3,90

3,93 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00

8,78 0,65 5,69 0,18 279,76 49,14

940,98

BACAU

TEMP

-2,2

-0,1

4

10,3

16,4

19,8

21,6

20,5

15,1

9,8

4

-1,4

Ti= 20

pe baza bilantului termic :

subsol:

Tu= 12

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

5.4 Temperaturi de calcul ale spatiilor interioare:

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

IULIE

AUGUST

SEPTEMBRIE

5. RECALCULAREA PARAMETRILOR TERMOTEHNICI FUNCTIE DE MASURILE PROPUSE DE IZOLARE

TERMICA A ANVELOPEI CLADIRII SI INSTALATIILOR AFERENTE ACESTEIA

Pachetul P11

Denumire element

Pereti exteriori

Ferestre exterioare

Usa exterioara

Placa peste subsol

Planseu sub pod

L=

5.4.1 Temperatura interioara predominanta a incaperilor incalzite:

5.4.2 Temperatura interioara a spatiilor neincalzite:

5.3.2 Intensitatea radiatiei solare si temperaturile exterioare medii lunare:

LOCALITATE :

Valori medii ale temperaturii exterioare

LUNA

IANUARIE

57

Page 58: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Vinc dir si ind= 3043,77

Vinc dir= 2762,94

Vinc ind= 280,83

Ti= 20,00

Vneinc subsol= 0,00

Tneinc= 12,00

Ti= 19,26

a.calculul coeficientului de pierderi de caldura al cladirii, H

H=Hv+HT

b.calculul coeficientului de pierderi de caldura al cladirii prin ventilare, Hv

ρa= 1,2

Hv= 509,83 [W/K] ca= 1,005

na= 0,5

V= 3043,77

Montare ventilatoare de perete cu recuperare caldura

60 mc/h buc= 0 na= 0

Recuperare caldura: 75,00%

Hv rec= 0,00 w/k

t= 1408 ore tint= 20 C text= 3,49 C

Qrec= 0,00 kwh/an

c.calculul coeficientului de pierderi de caldura al cladirii prin transmisie HT

HT=L+Hu [W/K]

L - coeficientul de cuplaj termic prin anvelopa exterioara a cladirii

R'j U'j Aj U'j*Aj

5,69 0,18 279,76 49,14

2,06 0,49 626,11 304,11

0,00 0,00 0,00 0,00

0,57 1,76 332,64 583,83

0,77 1,30 3,00 3,90

940,98

Debit:

Usa exterioara

L=

5.4.3 Temperatura interioara de calcul:

5.5 Calculul coeficientilor de pierderi de caldura H T si Hv:

COEFICIENTI DE CUPLAJ TERMIC AI SPATIULUI INCALZIT

Denumire element

Planseu sub pod

Pereti exteriori

Placa peste subsol

Ferestre exterioare

6.3

*** VncH aaa

V

ij

jj AUL *'

58

Page 59: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Hue= 0,20

Hui= 0,20

b= 0,50

Hu= 0,10

L= 940,98

HT= 941,08

coeficientul de pierderi de caldura al cladirii este :

H=Hv+Ht= 1.450,91

Tec t Te t*Te Tem

31 12 0 20,7 0,00

31 12 0 21,05 0,00

30 12 0 17,8 0,00

31 12 28 12,45 354,66

30 12 30 6,9 207,00

31 12 31 1,3 40,30

31 12 31 -1,8 -55,80

28 12 28 -1,15 -32,20

31 12 31 1,95 60,45

30 12 7 7,15 46,71

31 12 0 13,35 0,00

30 12 0 18,1 0,00

186

APRILIE

MAI

IUNIE

zile incalzire

5.6 Stabilirea perioadei de incalzire preliminare:

-temperatura conventionala de echilbru: Tec=12

Determinarea perioadei de incalzire

septembrie-aprilie

Valori conventionale

LUNA

IULIE

3,34

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

-5

0

5

10

15

20

25

Te

mp

era

tura

ex

teri

oa

ra

Lunile anului

Variatia temperaturii exterioare medii lunare

Tec

Te

59

Page 60: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

QL=H*(Ti-Tu)*t

QL= 103.140,82 [kWh/an]

Calculul aporturilor de caldura ale cladirii Qg (calcul preliminar , pentru Tec=12C)

Qg=Qi+Qs

Qi= degajari de caldura interne

Φih= fluxul termic mediu al degajarilor interne in spatiile incalzite

Φih=Φi*Ainc= 4070,6 [W]

Φi= 4 w/mp fluxul termic mediu al degajarilor interne cf Mc01

Ainc= 1017,65 mp aria totala a spatiului incalzit

Φiu= 0 fluxul termic mediu al degajarilor interne in spatiile neinc

Dz= 186,0187 durata perioadei de incalz prelim det grafic

t= 4464,45 numar de ore perioada de incalzire

b= 0,5

Qi= 18.172,99 [kWh/an]

Qs= aporturi solare prin elementele vitrate

ZILE LUNA

31 IANUARIE 13,1 51,2 51,2 13,1

28 FEBRUARIE 25,5 78,8 78,8 25,5

31 MARTIE 37,7 90,2 90,2 37,7

7 APRILIE 51,4 88,8 88,8 51,4

0 MAI 68,3 82,9 82,9 68,3

0 IUNIE 76,2 89,8 89,8 76,2

0 IULIE 77,9 101,6 101,6 77,9

0 AUGUST 69,2 109,8 109,8 69,2

0 SEPTEMBRIE 53,8 101,9 101,9 53,8

28,5 OCTOMBRIE 33,7 95,4 95,4 33,7

30 NOIEMBRIE 14,4 48 48 14,4

31 DECEMBRIE 10,4 43,1 43,1 10,4

Asnj=A*Fs*Ff*g

Fs=Fh*Fo*Ff

5.6.1 Calculul pierderilor de caldura ale cladirii Q L (calcul preliminar, pentru Tec=12C:

LOCALITATE : BACAU

Valori medii ale intensitatii radiatiei solare pentru perioada de incalzire

NV SE SV NE

23,33 68,08 68,08 23,33

tbQ uihii *]*)1([ ,,

tAIQ snj

ij

sjs ][

60

Page 61: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Fh umbrire datorita orizontului-relief, alte cladiri, copaci

FF=At/A FF= factorul de reducere pentru ramele vitrajelor

g=0,9*gperp*K

g perp= 0,75

tip perdea interioara k int= 1

tip perdea exterioara k ext= 1

Tip Nr ferestre Orientare Latime Inaltime A Fs FF g As

- - - m m mp - - - mp

NV 99,77 0,89 0,72 0,68 43,06

NE 54,88 0,67 0,72 0,68 17,83

SE 120,36 0,72 0,72 0,68 41,88

SV 57,63 0,67 0,72 0,68 18,73

ORIZONTAL 0,00 1,00 1,00 0,75 0,00

Orientare ΣAsnj [mp] Isj [w/mp] Qsj [W]

NV 43,06 23,33 1004,34

NE 17,83 23,33 415,95

SE 41,88 68,08 2851,39

SV 18,73 68,08 1274,78

ORIZONTAL 0,00 0,00 0,00

5546,46

Dz= 186 zile

t= 4464,45 ore

Qs= 24.761,91 [kwh]

Qg=Qi+Qs

Qg= 42.934,89 [kwh]

Fluxul aporturilor de caldura:

Φg=Qg/t= 9.617,06 [w]

Aporturi solare pe orientari

TOTAL

0

0

Determinarea ariei receptoare echivalente a suprafetei vitrat As

61

Page 62: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Qg= 42.935 [kwh]

QL= 103.141 [kwh]

γ= 0,42

a= parametru numeric depinde de constanta de timp

τ=

ao= 0,8

τo= 30 h

C= capacitatea termica interioara a cladirii

C= 760,23 [MJ/K]

H= 1.450,91

τ= 523.971,56 s = 145,55 h a= 5,65

η1= 1,00

θed= temperatura de echilibru

θid= 19,26 temp interioara de calcul

η= 1,00 factorul de utilizare al aporturilor

Φa= 9.617,06 aporturile solare si interne medii pe per de inc

H= 1.450,91 coeficientul de pierderi termice ale cladirii

constanta de timp care caracterizeaza inertia termica

interioara a spatiului incalz

5.6.2 Determinarea factorului de utilizare preliminar η1:

5.6.3 Determinarea temperaturii de echilibru si perioada de incalzire reala a cladirii:

LQ

Qg

111

1

a

a

0

0

aa

H

C

jij

i j

ijijjj AdcAxC

H

C

H

a

ided

62

Page 63: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

θed= 12,66 C

Ted t Te t*Te Tem

31 12,66 0 20,7 0,00

31 12,66 0 21,05 0,00

30 12,66 1 17,8 21,06

31 12,66 31 12,45 385,95

30 12,66 30 6,9 207,00

31 12,66 31 1,3 40,30

31 12,66 31 -1,8 -55,80

28 12,66 28 -1,15 -32,20

31 12,66 31 1,95 60,45

30 12,66 3 7,15 23,84

31 12,66 0 13,35 0,00

30 12,66 0 18,1 0,00

187

5.7 Programul de functionare si regimul de furnizare a agentului termic:

program furnizare ag termic: continuu

5.8 Calculul pierderilor de caldura ale cladirii Q L :

QL=H*(Ti-Tu)*t H= 1.450,91

Ti= 19,26 C

Te= 3,49 C

Dz= 187 zile

t= 4.476 ore

QL= 102.448,33 [kWh/an]

APRILIE

MAI

IUNIE

zile incalzire

Determinarea perioadei de incalzire

septembrie-aprilie

Valori conventionale

LUNA

IULIE

3,49

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

-5

0

5

10

15

20

25

Te

mp

era

tura

ex

teri

oa

ra

Lunile anului

Variatia temperaturii exterioare medii lunare

Ted

Te

63

Page 64: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

5.9 Calculul aporturilor de caldura ale cladirii Qg:

Qg=Qi+Qs

Φih=Φi*Ainc= 4070,6

Φi= 4 w/mp

Ainc= 0,00 mp

Φiu= 0

Dz= 187

t= 4476

b= 0,50

Qi= 18.221,67 [kWh/an]

ZILE LUNA

31 IANUARIE 13,1 51,2 51,2 13,1

28 FEBRUARIE 25,5 78,8 78,8 25,5

31 MARTIE 37,7 90,2 90,2 37,7

3 APRILIE 51,4 88,8 88,8 51,4

0 MAI 68,3 82,9 82,9 68,3

0 IUNIE 76,2 89,8 89,8 76,2

0 IULIE 77,9 101,6 101,6 77,9

0 AUGUST 69,2 109,8 109,8 69,2

1 SEPTEMBRIE 53,8 101,9 101,9 53,8

31 OCTOMBRIE 33,7 95,4 95,4 33,7

30 NOIEMBRIE 14,4 48 48 14,4

31 DECEMBRIE 10,4 43,1 43,1 10,4

Orientare ΣAsnj [mp] Isj [w/mp] Qsj [W]

NV 43,06 23,18 997,96

NE 17,83 23,18 413,31

SE 41,88 68,30 2860,91

SV 18,73 68,30 1279,04

ORIZONTAL 0,00 0,00 0,00

5551,22

Dz= 187 zile

t= 4476,409 ore

Qs= 24.849,51 [kwh]

Qg=Qi+Qs

Qg= 43.071,18 [kwh]

Aporturi solare pe orientari

TOTAL

Valori medii ale intensitatii radiatiei solare pentru perioada de incalzire

NV SE SV NE

23,18 68,30 68,30 23,18

tbQ uihii *]*)1([ ,,

tAIQ snj

ij

sjs ][

64

Page 65: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

5.10 Necesarul de caldura pentru incalzirea cladirii, Qh:

Qh=QL-η*Qg

QL= 102.448,33 [kWh/an]

η= factor de utilizare

Qg= 43.071,18 [kWh/an]

= 0,42042

C= 760,23

H= 1.450,91

ao= 0,8

τo= 30

τ= 523.971,56 s = 145,55 h

a= 5,65

η= 1,00

Qh= 59.564,16 [kWh/an]

5.11 Consumul de energie pentru incalzire, Qfh:

Qfh=Qh+Qth-Qrh,h-Qrwh

Qh= 59.564,16 [kWh]

Qth=Qem+Qd

Qem=Qem,st+Qem,c

Qem,str=(1-em)*Qh/em

Tipul sistemului de incalzire:

em= 0,97

Qh= 59.564,16 kwh/an

Ainc= 1017,65 mp

Qem,str= 1.842,19 [kWh]

Qem,c=(1-c)*Qh/c Reglare: centralizata

Tip sistem transmisie caldura:

ec= 0,94

Qh= 59.564,16

Qem,c= 3.801,97

Montare robineti termostatati: Qecon= 0

Qem= 5.644,16

pierderi de caldura datorate dispozitivelor de reglare a temp int utilizand metoda

bazata pe eficienta sist de reglare

pierderi de caldura datorita distributiei neuniforme a

temperaturii

Radiator sub fereastra

radiatoare si convectoare

11

1

a

a

LQ

Qg

0

0

aa

65

Page 66: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Montare panouri reflectorizante caldura in spatele radiatoarelor:

timp= 4476,409003 ore U''perete= 0,34

tperete= 27 C text= 3,49 C

Aradiatoare= 0 mp

Qecon= 0 kWh/an

λa= 0,0462

da= diam ext al conductei de izolatie

di= diam conductei fara izolatie

αa= 3,030303 coef global de transfer termic

= 44 C

di da Li Lea U'i θm θai th Qd

[m] [m] [m] [m] [W/mK] [C] [C] [h] [kWh/an]

subsol 0,04 0,08 0 0 0,27 44 10 4476,41 0,00

subsol 0,11 0,11 0 0 1,05 44 10 4476,41 0,00

subsol 0,06 0,16 0 0 0,25 44 10 4476,41 0,00

coloane 0,025 0,025 0 0 0,24 44 20 4476,41 0,00

racorduri 0,015 0,015 0 0 0,14 44 20 4476,41 0,00

0,00

Izolare termica conducte subsol: Qecon= 0

Izolare termica conducte coloane racorduri: Qecon= 0

Qd= 0,00 [kWh/an]

Qth= 5.644,16 [kWh/an]

Qrh,h= 0,00 [kWh/an] caldura recuperata de la subsistde incalz: col+racord

Qrwh= 0,00 [kWh/an] caldura recuperata de la subsist de preparare a acc

Qfh= 65.208,32 [kWh/an]

5.12 Calculul pierderilor de căldură şi performanţa cazanelor

Performanta cazanelor care alimenteaza sistemele de incalzire din cladiri se aprecieaza prin randamentul

sezonier al acestora. Randamentul se calculeaza in functie de tipul de cazan, de tipul de combustibil si

de modul de functionare.

Pierderi ale sistemului de distributie a caldurii catre consumatori

Hiaimid tLUQ **)(*'

aai

a

ia

i

dd

dU

*

1ln*

*2

1

'

l

2

returtur

m

66

Page 67: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Eficienta neta a cazanului

Pentru ca rezultatele sa acopere solicitarea cazanului in sarcina variabila se considera randamentul la

incarcare maxima si randamentul la sarcina minima de 30%.

Eficienta maxima neta in procente, ηg,net [%]

tip cazan: CT gaz

tip incarcatura:Gaz natural

ηg,net max= 92,00%

ηg,net part= 91,00%

Eficienta bruta a cazanului

ηg,brut= f × ηg,net

Tip combustibil: Gaz natural

ηbrut = 79,94%

Calculul randamentului sezonier

Randamentul sezonier brut

ηbrut = 79,94%

Randamentul sezonier net

ηg,net = 1/f × ηg,brut

ηg,net = 88,73%

Calculul pierderilor de caldura ale generatorului (sursei)

Pentru cazane de incalzire:

Qg,out = Qh + Qem + Qd - kWd,e Qh= 59.564

Qem= 5.644

Qd= 0

k= 0,25

Wd,e= 463

Qgout= 65.092,57 [kWh/an]

Calculul necesarului de energie termica la nivelul sursei, Qg,in :

Qg,in=Qg,out/ηg,net

Qg,in= 73.364,16 [kWh/an]

67

Page 68: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

5.13 Consumul de energie pentru prepararea apei calde de consum, Qacm:

Qacm=Qac+Qac,c+Qac,d [kWh/an]

Qac=*c*Vac*(ac-ar) [kWh/an]

= 983,2

c= 4,183

Vac= volumul de apa calda de consum pe perioada consumata

Vac=a*Nu/1000

a= 60 l/om/zi

Nu= 49 persoane

Vac= 1073,1 mc/an

ac= 60

ar= 10

Qac= 61.296,75 [kWh/an]

Qac,c=*c*Vac,c*(ac,c-ar)

= 983,2

c= 4,183

Vac,c= volumul coresp pierderilor si risipei de apa calda de cons pe per con

Vac,c=Vac*f1*f2-Vac

Vac= 1073,1

f1= 1,1

f2= 1,1

Vac,c= 106,21

ac,c= 50

ar= 10

Qac,c= 4.853,47 [kWh/an]

m= 50

obiective alimentate in sistem local

instalatii echipate cu baterii clasice

Hiaimidac tLUQ **)(*'

,

68

Page 69: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

di da Li U'i θm θai th,an Qac,d

[m] [m] [m] [W/mK] [C] [C] [h] [kWh/an]

subsol 0,032 0,082 0 0,22 50 8,73 8760 0,00

coloane 0,025 0,065 0 0,20 50 20 8760 0,00

racorduri 0,015 0,154 0 0,11 50 20 8760 0,00

di da Li U'i θm θai th,szi Qsezon,i

[m] [m] [m] [W/mK] [C] [C] [h] [kWh/an]

subsol 0,032 0,082 0 0,22 50 8,73 8760 0,00

coloane 0,025 0,065 0 0,20 50 20 8760 0,00

racorduri 0,015 0,154 0 0,11 50 20 8760 0,00

Qac,d= 0,00 [kWh/an]

randament:

panou plan 0,4

Qrwh= 0,00 [kWh/an] tub vid 0,5 43,1 31 1336

tub vid pres 0,7 77,1 28 2159

Qpanouri solare= 72.248,52 [kWh/an] 122,4 31 3794

n= 476 162,2 30 4866

Qacm= 2.307,69 [kWh/an] H= 1,8 197,3 31 6116

l= 0,058 224,2 30 6726

S= 0,185 229,5 31 7115

Intens solara: 48836,1 207,5 31 6433

Qs= 72248,5 152,7 30 4581

105,2 31 3261

46,2 30 1386

34,3 31 1063

48836

5.14 Consumul de energie pentru iluminat:

S p timp funct W'il

[mp] [W/mp] [h] [kWh/an]

1119,03 1 15 521 8752,43 8752,43

tub led 18 W injumatateste puterea instalata la iluminat

Montarea panourilor fotovoltaice pentru iluminarea casei scarilor:

Qpanouri fotovoltaice= 1.125,18 [kWh/an]

Wil= 10.065,29 [kWh/an]

Qecon= 1.125,18 [kWh/an]

Isv*Nzile

*24h

w/mp/l

una

Calculul consumului de energie pentru iluminat

Tip apart Nr Apart.Total/imob

W'il, total

[kWh/an]

8.752,43

Intensitatea

solara

vertical

w/mp/zi

Numar

zile

Pierderi ale sistemului de distributie a apei calde menajere catre consumatori

Pierderi ale sistemului de distributie a apei calde menajere catre consumatori

69

Page 70: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

5.15 Consumul de energie pentru climatizare:

Qr=Qsurse+/-η*Qtr,r

Qsurse=Qint+Qs

Qtr=Qt+Qv Qt=Ht*(Ti-Te)*t Qv=Hv*(Ti-Tintr)*t

Ht= 941,08 [W/K]

Hv= 509,83 [W/K]

Φih=Φi*Ainc= 4070,6 Φi= 4 w/mp

Ainc= 1017,65 mp

Qr=Qsurse+/-η*Qtr,r

γ=QL/Qg

ZILE LUNA

31 IANUARIE 13,1 406,10 51,2 1587,20 51,2 1587,20 13,1 406

28 FEBRUARIE 25,5 714,00 78,8 2206,40 78,8 2206,40 25,5 714

31 MARTIE 37,7 1168,70 90,2 2796,20 90,2 2796,20 37,7 1169

30 APRILIE 51,4 1542,00 88,8 2664,00 88,8 2664,00 51,4 1542

31 MAI 68,3 2117,30 82,9 2569,90 82,9 2569,90 68,3 2117

30 IUNIE 76,2 2286,00 89,8 2694,00 89,8 2694,00 76,2 2286

31 IULIE 77,9 2414,90 101,6 3149,60 101,6 3149,60 77,9 2415

31 AUGUST 69,2 2145,20 109,8 3403,80 109,8 3403,80 69,2 2145

30 SEPTEMBRIE 53,8 1614,00 101,9 3057,00 101,9 3057,00 53,8 1614

31 OCTOMBRIE 33,7 1044,70 95,4 2957,40 95,4 2957,40 33,7 1045

30 NOIEMBRIE 14,4 432,00 48 1440,00 48 1440,00 14,4 432

31 DECEMBRIE 10,4 322,40 43,1 1336,10 43,1 1336,10 10,4 322

365

tip perdea interioara k int= 0,77

tip perdea exterioara k ext= 0,35

Textile colorate

Rulouri venetiene albe

Valori medii ale intensitatii radiatiei solare pentru perioada de racire

NV SE SV NE

tbQ uihii *]*)1([ ,,

tAIQ snj

ij

sjs ][

11

1

a

a

70

Page 71: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Tip Nr ferestre Orientare Latime Inaltime A Fs FF g As

- - - m m mp - - - mp

NV 99,77 0,89 0,72 0,18191 11,6

NE 54,88 0,67 0,72 0,18191 4,806

SE 120,36 0,72 0,72 0,18191 11,29

SV 57,63 0,67 0,72 0,18191 5,047

ORIZONTAL 0,00 1,00 1,00 0,75 0

Orientare ΣAsnj [mp] Isj [w/mp] Qsj [W]

NV 11,60 23,33 270,67

NE 4,81 23,33 112,10

SE 11,29 68,08 768,45

SV 5,05 68,08 343,55

ORIZONTAL 0,00 0,00 0,00

1494,77

Dz= 365 zile

t= 8760 ore

Qs= 13.094,20 [kwh]

ZILE LUNA

31 IANUARIE 152,01 577,94 258,38 62,96

28 FEBRUARIE 295,91 889,49 397,67 122,55

31 MARTIE 437,48 1018,17 455,20 181,18

30 APRILIE 596,45 1002,37 448,13 247,02

31 MAI 792,56 935,77 418,36 328,24

30 IUNIE 884,24 1013,66 453,18 366,21

31 IULIE 903,96 1146,86 512,73 374,38

31 AUGUST 803,01 1239,42 554,11 332,57

30 SEPTEMBRIE 624,30 1150,24 514,24 258,56

31 OCTOMBRIE 391,06 1076,87 481,44 161,96

30 NOIEMBRIE 167,10 541,82 242,23 69,20

31 DECEMBRIE 120,68 486,51 217,51 49,98

LUNA Qsolar Qi Qg QL γ a η

IANUARIE 1051 3029 4080 28929,96 7,09 10,70 0,14

FEBRUARIE 1706 2735 4441 25496,53 5,74 10,70 0,17

MARTIE 2092 3029 5121 24881,92 4,86 10,70 0,21

APRILIE 2294 2931 5225 18647,08 3,57 10,70 0,28

MAI 2475 3029 5503 12575,89 2,29 10,70 0,44

IUNIE 2717 2931 5648 7208,114 1,28 10,70 0,77

IULIE 2938 3029 5966 4641,747 0,78 10,70 0,98

AUGUST 2929 3029 5958 4263,93 0,72 10,70 0,99

SEPTEMBRIE 2547 2931 5478 7521,51 1,37 10,70 0,72

OCTOMBRIE 2111 3029 5140 13547,42 2,64 10,70 0,38

NOIEMBRIE 1020 2931 3951 18908,24 4,79 10,70 0,21

DECEMBRIE 875 3029 3903 25583,58 6,55 10,70 0,15

Determinarea ariei receptoare echivalente a suprafetei vitrat As

Aporturi solare pe orientari

TOTAL

Valori medii ale intensitatii radiatiei solare pentru perioada de racire (kWh)

NV SE SV NE

71

Page 72: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Qg=Qi+Qs

Qg= 13.094,20 [kwh]

Qsurse= 13094,20 [kwh]

Ti= 25 c

C= 760,23

H= 1.450,91

ao= 1

τo= 15

τ= 523.971,56 s = 145,55 h

a= 10,70

θe θi Фint Фs tR t0R η θem

-1,8 25 4070,6 33,91 145,55 15 0,14 24,6

-1,15 25 4070,6 60,91 145,55 15 0,17 24,5

1,95 25 4070,6 67,48 145,55 15 0,21 24,41

7,15 25 4070,6 76,47 145,55 15 0,28 24,2

13,35 25 4070,6 79,84 145,55 15 0,44 23,75

18,1 25 4070,6 90,58 145,55 15 0,77 22,79

20,7 25 4070,6 94,77 145,55 15 0,98 22,17

21,05 25 4070,6 94,49 145,55 15 0,99 22,15

17,8 25 4070,6 84,91 145,55 15 0,72 22,93

12,45 25 4070,6 68,11 145,55 15 0,38 23,92

6,9 25 4070,6 34,01 145,55 15 0,00 24,41

1,3 25 4070,6 28,22 145,55 15 0,00 24,57

θem t Te t*Te Tem

31 24,57 0 1,3 0,00

31 24,60 0 -1,8 0,00

28 24,50 0 -1,15 0,00

31 24,41 0 1,95 0,00

30 24,20 0 7,15 0,00

31 23,75 0 13,35 0,00

30 22,79 0 18,1 0,00

31 22,17 0 20,7 0,00

31 22,15 0 21,05 0,00

30 22,93 0 17,8 0,00

31 23,92 0 12,45 0,00

30 24,41 0 6,9 0,00

31 24,57 0 1,3 0,00

31 24,60 0 -1,8 0,00

0

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

IANUARIE

zile racire

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

IULIE

AUGUST

SEPTEMBRIE

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

IULIE

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

Determinarea perioadei de racire

septembrie-aprilie

Valori conventionale

LUNA

DECEMBRIE

IANUARIE

#DIV/0!

OCTOMBRIE

LUNA

IANUARIE

FEBRUARIE

0

0

aa

11

1

a

a

72

Page 73: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

zile ore(h) QT QvQtr

(kWh)

Qsurse

(kWh)η

Qr,co

nt

(kWh)0 0 0 0 0 0 0,14 0

0 0 0 0 0 0 0,17 0

0 0 0 0 0 0 0,21 0

0 0 0 0 0 0 0,28 0

0 0 0 0 0 0 0,44 0

0 0 0 0 0 0 0,77 0

0 0 0 0 0 0 0,98 0

0 0 0 0 0 0 0,99 0

0 0 0 0 0 0 0,72 0

0 0 0 0 0 0 0,38 0

0 0 0 0 0 0 0,21 0

0 0 0 0 0 0 0,15 0

0

Qracire,nec= 0 kwh/an

Qr,sist=Qr,nec/η sist,racire

η sist,racire= 0,9 estimat

Qr,sist= 0

51,2 31 38093

Qelectric=Qr,sist/COP +Qaux randament: 78,8 28 52954

panou plan 15% 90,2 31 67109

COP= 3 88,8 30 63936

82,9 31 61678

Qelectric= 0 kwh 89,8 30 64656

Nr panouri: 36,00 101,6 31 75590

Economie= 0 H= 1,6 m 109,8 31 81691

l= 1 m 101,9 30 73368

S= 1,6 mp 95,4 31 70978

Q surse reg= 0,00 [kWh/an] Intens solara: 716678,4 48 30 34560

Qs= 0 Kwh/an 43,1 31 32066

Qfrig= 0,00 [kWh/an] 716678

AUGUST

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

TOTAL

Intensitatea

solara

vertical

w/mp/zi

Numar

zile

Luni cu posibila climatizare

IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI

IUNIE

IULIE

Isv*Nzile

*24h

w/mp/l

una

IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI IUNIE IULIE AUGU

ST SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

θem 24,57 24,60 24,50 24,41 24,20 23,75 22,79 22,17 22,15 22,93 23,92 24,41 24,57 24,60

Te -1,8 -1,15 1,95 7,15 13,35 18,1 20,7 21,05 17,8 12,45 6,9 1,3

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00 Te

mp

era

tura

ex

teri

oara

Variatia temperaturii exterioare medii lunare

73

Page 74: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

5.16 Consumul de energie pentru ventilare mecanica:

Pi vent= 0 kw

Debit orar= 0 mc/h

Perioada ventilare

t/zi= 10 ore

t/saptamana= 50 ore

t/an= 2600 ore/an

Cantitatea de energie electrica consumata pe an:

Qelectric= 0 kwh

Qcaldura=Hv*(ti-te)*t

ρa= 1,2

ca= 1,005

Hv= 0 [W/K]

taer int= 80 C

t aer ext med= 60 C

Qcald pierderi= 0,00 [kWh/an]

5.17 Energia primara si emisiile de CO 2 :

Ep=Qf,h,i*fh,i+Qf,w,i*fw,i+Wil*fil

Qf,h,i= 73.364,16 energia termica consumata pt incalzire din gaz

Qf,w,i= 2.307,69 energia termica consum pt prep apei calde de

consum din combustibil gaz

Wi,l= 10.065,29 energia electrica consumata pt iluminat

Qfrig= 0,00

Qvent= 0,00

INCALZIRE SI ACM GAZ NATURAL

fw,i=fh,i= 1,1 factor de conversie in energie primara pt gaz

ILUMINAT, Aer Conditionat. Ventilare EN ELECTRICA

fi,l= 2,8 factor de conversie in energie primara pt en el

5.17.1 Energia primara:

VcH aa

V

**

74

Page 75: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

COMBUSTIBIL FACT CONVERSIE

DESEURI 1,05

EN ELECTRICA 2,8

GAZ NATURAL 1,1

HUILA 1,2

LEMN 1,1

LIGNIT 1,3

PACURA 1,1

Ep= 111.421,85 [kwh/an]

ECO2=Qf,h,i*fh,co2+Qf,w,i*fw,co2+Wil*fico2

INCALZIRE SI ACM

fh,co2=fw,co2= 0,205 [kg/kWh] GAZ

ILUMINAT, Aer Conditionat. Ventilare

fi,co2=fh,co2= 0,09 EN ELECTR ILUMINAT

COMBUSTIBIL FACT CONVERSIE

CARBUNE 0,342

COMB LICHID 0,27

EN ELECTR ILUMINAT 0,09

EN ELECTRICA INCALZIT 0,224

GAZ 0,205

LEMN 0,36

TERMOFICARE 0,24

ECO2= 16.418,60 [kg/an]

Indicele de emisie echivalent CO2

Ainc= 1119,03

14,67 [kgCO2/mp*an]

5.17.2 Emisia de CO 2

inc

CO

COA

EI 2

2

75

Page 76: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

6. CERTIFICAREA ENERGETICA A IMOBILULUI REABILITAT TERMIC

6.1 Consumul annual specific de energie pentru incalzirea spatiilor:

Qinc= 73.364,16

Ainc= 1119,03

65,56037

rezulta clasa: A

Clasa A B C D E F G

6.2 Consumul anual specific de energie pentru prep apei calde de consum:

Qacm= 2.307,69

Ainc= 1119,03

2,062219

rezulta clasa: A

Clasa A B C D E F G

6.3 Consumul anual specific de energie pentru iluminat:

Wil= 10.065,29

Ainc= 1119,03

8,994643

rezulta clasa: A

Clasa A B C D E F G

limite 70

117

173

245

343

500

limite 15

limite 40

49

59

73

91

120

35

59

90

132

200

inc

inc

incA

Qq

inc

acmiacm

A

Qq

inc

iliil

A

Ww

76

Page 77: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

6.4 Consumul anual specific de energie pentru climatizare:

Qfrig= 0,00

Ainc= 1119,03

0 -

rezulta clasa: A

Clasa A B C D E F G

6.5 Consumul anual specific de energie pentru ventilare mecanica:

Qvent= 0,00

Ainc= 1119,03

0 -

rezulta clasa: A

Clasa A B C D E F G

6.6 Consumul total anual specific de energie:

qtot=qinc+qacm+wil+qfrig+qvent= 76,61724

rezulta clasa: A

Clasa A B C D E F G

11

15

21

30

5 8

limite 12

5

20

1

29

1

40

8

56

6

82

0

limite 20

50

87

134

198

300

limite

inc

frig

friglA

Qq

inc

frig

friglA

Qq

77

Page 78: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

6.7 Penalizari acordate cladirii certificate:

po = p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

p9

p10

p11

p12

p1 = 1,00

p2 = 1,00

p3 = 1,00

p4 = 1,00

Situatia curatirii instalatiei de incalzire p5 = 1,00

Existenta armat separare si golire p6 = 1,00

Existenta echipam masura consum p7 = 1,00

Starea finisajelor peretilor exteriori p8 = 1,00

Starea de umiditate a peretilor ext p9 = 1,00

Starea acoperisului peste pod p10 = 1,00

Starea cosului de evacuare a fumului p11 = 1,00

Posibilitatea asigurarii aerului proaspat p12 = 1,00

1,00

6.8 Nota energetica:

N=exp(-B1*qtot*po+B2) daca qtot*po>=qtm

N=100 daca qtot*po<qtm

Utilităţi

CazÎncălzire

Apă caldă de

consumClimatizare

Ventilare

mecanică Iluminat

1

2

3

4

5

Utilităţi

CazB1 B2 qTm qTM

1 0,001053 4,73677 125 820

2 0,000761 4,71556 145 1120

3 0,001016 4,73724 130 850

4 0,000742 4,71646 150 1150

5 0,001053 4,75 70 500

Pentru caz: 1 rezulta: B1= 0,00105

B2= 4,73677

qTm= 125

qtot*po= 76,61723642 >qtm

N= 100

cladire prevazuta cu sistem de ventilare naturala organizata sau ventilare mecanica

p =

exista contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum

stare buna a tencuielii exterioare

pereti exteriori uscati

acoperis etans

cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani

Starea subsolului tehnic uscata si cu posibilitarea de acces la instalatia comuna

Uşa de intrare în clădire usa prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta(interfon, cheie)

Starea elementelor de închidere mobile ferestre/usi in stare buna si prevazute cu garnituri de etansare

Situaţia armaturilor corpuri statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale

corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate dupa ultimul sezon de incalzire

coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora, functionale

78

Page 79: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

SOLUTIA 1

Nr. crt UM Cantitate Val Material Val Man Val Transp Val Utilaj TOTAL

1 mp 1,1 0,00 € 0,00 € 0,50 € 0,55 € 1,10 €

2 mp 1 0,00 € 0,00 € 0,50 € 0,50 € 0,50 €

3 mp 0,1 3,00 € 0,30 € 4,00 € 0,40 € 0,70 €

3 kg 0,5 2,00 € 1,00 € 0,20 € 0,10 € 1,10 €

4 mc 0,098177231 35,00 € 3,44 € 2,00 € 0,20 € 3,63 €

5 buc 5 0,50 € 2,50 € 0,05 € 0,25 € 2,75 €

6 kg 0,4 4,00 € 1,60 € 0,20 € 0,08 € 1,68 €

7 mp 1,1 1,00 € 1,10 € 0,10 € 0,11 € 1,21 €

8 kg 0,5 4,00 € 2,00 € 0,50 € 0,25 € 2,25 €

9 kg 1,5 3,00 € 4,50 € 0,50 € 0,75 € 5,25 €

10 52,50 € 16,44 € 8,55 € 3,19 € 20,17 €

11 233 lei 73 lei 38 lei 14 lei 89 lei

SOLUTIA 2

Nr. crt UM CantitatePret

MaterialPret Man

Pret

TranspPret Utilaj TOTAL

1 mp 1,1 0,00 € 0,55 € 0,00 € 0,55 € 1,10 €

2 mp 1 0,00 € 0,50 € 0,00 € 0,00 € 0,50 €

3 mp 0,1 0,30 € 0,40 € 0,00 € 0,00 € 0,70 €

3 kg 0,5 1,00 € 0,10 € 0,00 € 0,00 € 1,10 €

4 mc 0,148177231 5,19 € 0,30 € 0,44 € 0,44 € 6,37 €

5 buc 5 2,50 € 0,25 € 0,00 € 0,00 € 2,75 €

6 kg 0,4 1,60 € 0,08 € 0,00 € 0,00 € 1,68 €

7 mp 1,1 1,10 € 0,11 € 0,00 € 0,00 € 1,21 €

8 kg 0,5 2,00 € 0,25 € 0,00 € 0,00 € 2,25 €

9 kg 1,5 4,50 € 0,75 € 0,00 € 0,00 € 5,25 €

10 18,19 € 3,29 € 0,44 € 0,99 € 22,91 €

11 81 lei 15 lei 2 lei 4 lei 101 lei

SOLUTIA 3

Nr. crt UM CantitatePret

MaterialPret Man

Pret

TranspPret Utilaj TOTAL

1 mp 1,1 0,00 € 0,55 € 0,00 € 0,55 € 1,10 €

2 mp 1 0,00 € 0,50 € 0,00 € 0,00 € 0,50 €

3 mp 0,1 0,30 € 0,40 € 0,00 € 0,00 € 0,70 €

3 kg 0,5 1,00 € 0,10 € 0,00 € 0,00 € 1,10 €

4 mc 0,198177231 6,94 € 0,40 € 0,59 € 0,59 € 8,52 €

5 buc 5 2,50 € 0,25 € 0,00 € 0,00 € 2,75 €

6 kg 0,4 1,60 € 0,08 € 0,00 € 0,00 € 1,68 €

7 mp 1,1 1,10 € 0,11 € 0,00 € 0,00 € 1,21 €

8 kg 0,5 2,00 € 0,25 € 0,00 € 0,00 € 2,25 €

9 kg 1,5 4,50 € 0,75 € 0,00 € 0,00 € 5,25 €

10 19,94 € 3,39 € 0,59 € 1,14 € 25,06 €

11 88 lei 15 lei 3 lei 5 lei 111 lei

7 ANALIZA ECONOMICA A SOLUTIILOR SI PACHETELOR DE MASURI PROPUSE PENTRU

ANVELOPA SI INSTALATIILE CLADIRII

Denumirea articolului

Inchiriere schela

Curatare fatada

Indreptare tencuiala

Adeziv polistiren

polistiren EPS 80 // 10 cm

Fixare polistiren dibluri plastic

Aplicare masa spaclu

Aplicare plasa rabit

Aplicare tinci

Aplicare tencuiala decorativa

TOTAL (EURO):

TOTAL (LEI):

solutia 1 - deviz/mp - reabilitare pereti exteriori

Denumirea articolului

polistiren EPS 80 // 15 cm

Denumirea articolului

Inchiriere schela

Curatare fatada

Indreptare tencuiala

Adeziv polistiren

polistiren EPS 80 // 15 cm

Fixare polistiren dibluri plastic

Aplicare masa spaclu

Aplicare plasa rabit

Aplicare tinci

Aplicare tencuiala decorativa

TOTAL:

TOTAL (LEI):

polistiren EPS 80 // 20 cm

polistiren EPS 80 // 10 cm

Inchiriere schela

Curatare fatada

Indreptare tencuiala

Adeziv polistiren

polistiren EPS 80 // 20 cm

Fixare polistiren dibluri plastic

Aplicare masa spaclu

Aplicare plasa rabit

Aplicare tinci

Aplicare tencuiala decorativa

TOTAL:

TOTAL (LEI):

solutia 2 - deviz/mp - reabilitare pereti exteriori - polistiren expandat

solutia 3 - deviz/mp - reabilitare pereti exteriori - polistiren expandat

79

Page 80: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

SOLUTIA 4

Nr. crt UM CantitatePret

MaterialPret Man

Pret

TranspPret Utilaj TOTAL

1 mp 0,258329185 0,00 € 1,29 € 1,29 € 0,00 € 2,58 €

2 mp 0,258329185 18,08 € 2,58 € 0,00 € 0,00 € 20,67 €

3 126,34 € 22,26 € 4,52 € 6,21 € 159,3 €

4 560 lei 99 lei 20 lei 28 lei 706 lei

SOLUTIA 5

Nr. crt UM CantitatePret

MaterialPret Man

Pret

TranspPret Utilaj TOTAL

1 mc 0,15 3,75 € 7,50 € 0,00 € 0,00 € 11,25 €

2 kg 0,5 1,00 € 0,10 € 0,00 € 0,00 € 1,10 €

3

3

4

5 4,75 € 7,60 € 0,00 € 0,00 € 12,35 €

6 21 lei 34 lei 0 lei 0 lei 55 lei

SOLUTIA 6

Nr. crt UM CantitatePret

MaterialPret Man

Pret

TranspPret Utilaj TOTAL

1 mc 0,18 4,50 € 9,00 € 0,00 € 0,00 € 13,50 €

2 kg 0,5 1,00 € 0,10 € 0,00 € 0,00 € 1,10 €

3

3

4

5 5,50 € 9,10 € 0,00 € 0,00 € 14,60 €

6 24 lei 40 lei 0 lei 0 lei 65 lei

SOLUTIA 7

Nr. crt UM CantitatePret

MaterialPret Man

Pret

TranspPret Utilaj TOTAL

1 mc 0,25 8,89 € 0,63 € 0,75 € 0,00 € 10,27 €

2 mp 1 1,00 € 1,00 € 0,00 € 0,00 € 2,00 €

3

3

4

5 9,89 € 1,63 € 0,75 € 0,00 € 12,27 €

6 44 lei 7 lei 3 lei 0 lei 54 lei

vata minerala semirigida 25

Adeziv polistiren

TOTAL:

TOTAL (LEI):

Denumirea articolului

vata minerala semirigida 25

Montare tamplarie noua

TOTAL:

TOTAL (LEI):

polistiren EPS 50 // 15 cm

Denumirea articolului

polistiren EPS 50 // 15 cm

Adeziv polistiren

TOTAL:

TOTAL (LEI):

polistiren EPS 50 // 18 cm

Denumirea articolului

polistiren EPS 50 // 18 cm

Montare folie izolatoare

TOTAL:

TOTAL (LEI):

solutia 6 - deviz/mp - reabilitare planseu peste sol/subsol -

solutia 7 - deviz/mp - reabilitare planseu ultim nivel

Montare tamplarie noua

Denumirea articolului

Demontare tamplarie existenta

solutia 4 - deviz/mp - reabilitare ferestre -

solutia 5 - deviz/mp - reabilitare planseu peste sol/subsol -

80

Page 81: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

SOLUTIA 8

Nr. crt UM CantitatePret

MaterialPret Man

Pret

TranspPret Utilaj TOTAL

1 mc 0,3 10,67 € 0,75 € 0,90 € 0,00 € 12,32 €

2 mp 1 1,00 € 1,00 € 0,00 € 0,00 € 2,00 €

3

3

4

5 11,67 € 1,75 € 0,90 € 0,00 € 14,32 €

6 52 lei 8 lei 4 lei 0 lei 63 lei

Montare CT gaz in condensatie

Nr. crt UM CantitatePret

MaterialPret Man

Pret

TranspTOTAL

1 buc 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

2 buc 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

3 buc 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

4 buc 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

6 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei

Robineti termostatati

Nr. crt UM CantitatePret

MaterialPret Man

Pret

TranspTOTAL

1 buc 0 20,00 € 5,00 € 0,00 € 0 €

2

3 20,00 € 5,00 € 0,00 € 0 €

4 88,60 lei 22,15 lei 0,00 lei 0 lei

Panou reflectorizant montat la interior in spatele radiatorului

Nr. crt UM CantitatePret

MaterialPret Man

Pret

TranspTOTAL

1 buc 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

3 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0 lei

Ventilatoare de camera montate pe peretele exterior cu recuperare de caldura

Nr. crt UM CantitatePret

MaterialPret Man

Pret

TranspTOTAL

1 buc 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

2

3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

4 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei

Izolatii cu spuma poliuretanica la ferestre intre ochiul de geam si toc

Nr. crt UM CantitatePret

MaterialPret Man

Pret

TranspTOTAL

1 ml 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

2

3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

4 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0 lei

Ventilatoare de camera montate pe

peretele exterior cu recuperare de

TOTAL:

TOTAL (LEI):

Denumirea articolului

Izolatii cu spuma poliuretanica la

ferestre intre ochiul de geam si toc

TOTAL:

TOTAL (LEI):

Denumirea articolului

Robineti termostatati

Denumirea articolului

vata minerala semirigida 30

vata minerala semirigida 30

Denumirea articolului

Proiect traseu gaz

solutia 8 - deviz/mp - reabilitare planseu ultim nivel

Montare folie izolatoare

TOTAL:

TOTAL (LEI):

Denumirea articolului

Panou reflectorizant montat la

interior in spatele radiatoruluiTOTAL:

TOTAL (LEI):

Denumirea articolului

TOTAL:

TOTAL (LEI):

Executie traseu gaz si racordare

TOTAL:

TOTAL (LEI):

Montare CT Gaz 100 kw

Taxe racordare gaz

81

Page 82: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Izolatie cu banda de cauciuc intre toc si rama fereastra

Nr. crt UM CantitatePret

MaterialPret Man

Pret

TranspTOTAL

1 ml 0 0,00 € 0,50 € 0,00 € 0 €

2

3 0,00 € 0,50 € 0,00 € 0 €

4 0,00 lei 2,22 lei 0,00 lei 0 lei

Tuburi led

Nr. crt UM CantitatePret

MaterialPret Man

Pret

TranspTOTAL

1 buc 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

2

3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

4 0 lei 0,00 lei 0,00 lei 0 lei

Jaluzele interioare la ferestre

Nr. crt UM CantitatePret

MaterialPret Man

Pret

TranspTOTAL

1 buc 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

2

3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

4 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0 lei

Parasolare orizontale melalice exterioare la ferestre

Nr. crt UM CantitatePret

MaterialPret Man

Pret

TranspTOTAL

1 mp 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

2

3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

4 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei

Aparat de aer conditionat tip inverter

Nr. crt UM CantitatePret

MaterialPret Man

Pret

TranspTOTAL

1 buc 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

2

3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

4 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0 lei

Izolatii conducte apa in subsol

Nr. crt UM CantitatePret

MaterialPret Man

Pret

TranspTOTAL

1 ml 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

2

3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

4 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0 lei

Izolatii conducte apa in spatiile incalzite

Nr. crt UM CantitatePret

MaterialPret Man

Pret

TranspTOTAL

1 ml 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

2

3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 €

4 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0 leiTOTAL (LEI):

Jaluzele interioare la ferestre

TOTAL:

TOTAL (LEI):

Denumirea articolului

Aparat de aer conditionat tip

inverter

TOTAL:

TOTAL (LEI):

Denumirea articolului

Izolatii conducte apa in subsol

TOTAL:

TOTAL (LEI):

Parasolare orizontale melalice

exterioare la ferestre

TOTAL:

TOTAL (LEI):

Denumirea articolului

Izolatie cu banda de cauciuc intre

toc si rama fereastra

Denumirea articolului

Denumirea articolului

Izolatii conducte apa in spatiile

incalzite

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL (LEI):

Denumirea articolului

Tuburi led

TOTAL:

TOTAL (LEI):

Denumirea articolului

82

Page 83: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Panouri fotovoltaice 300w 1,6/1 m

Nr. crt UM CantitatePret

MaterialPret Man

Pret

TranspTOTAL

1 buc 3,00 2.505,64 € 0,00 € 0,00 € 2.506 €

2

3 2.505,64 € 0,00 € 0,00 € 2.506 €

4 11.100 lei 0 lei 0 lei 11.100 lei

Tuburi vidate 2,5/2 m

Nr. crt UM CantitatePret

MaterialPret Man

Pret

TranspTOTAL

1 buc 476,00 20.468 € 8.092 € 0,00 € 28.560 €

2

3 20.468 € 8.092 € 0,00 € 28.560 €

4 90.673 lei 35.848 lei 0 lei 126.521 lei

Perioada Simplă de Recuperare (PSR)

care reprezintă timpul, în ani, în care costurile de investiţii

se recuperează din valoarea economiilor la costurile de funcţionare.

PSR=I/R

în care:

I - Investiţiile suplimentare necesare pentru implementarea măsurii de economisire

considerând că lucrările de realizare a investiţiilor se realizează într-un singur an;

R - Valoarea economiilor la costurile de funcţionare (considerate egale în fiecare an);

Rata interna a rentabilitatii (RIR)

Valoarea neta actualizata (VNA)

Factor

actualizare

Durata viata (1+ra)^i Suma factor

1 0,97561 0,97561

2 0,95181 1,92742

3 0,92860 2,85602

4 0,90595 3,76197

5 0,88385 4,64583

6 0,86230 5,50813

7 0,84127 6,34939

8 0,82075 7,17014

9 0,80073 7,97087

10 0,78120 8,75206

11 0,76214 9,51421

12 0,74356 10,25776

13 0,72542 10,98318

14 0,70773 11,69091

Denumirea articolului

Panouri fotovoltaice 300w 1,6/1 m

TOTAL:

TOTAL (LEI):

Denumirea articolului

Tuburi vidate 2,5/2 m

TOTAL:

TOTAL (LEI):

83

Page 84: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

15 0,69047 12,38138

16 0,67362 13,05500

17 0,65720 13,71220

18 0,64117 14,35336

19 0,62553 14,97889

20 0,61027 15,58916

21 0,59539 16,18455

22 0,58086 16,76541

23 0,56670 17,33211

24 0,55288 17,88499

25 0,53939 18,42438

26 0,52623 18,95061

27 0,51340 19,46401

28 0,50088 19,96489

29 0,48866 20,45355

30 0,47674 20,93029

NR MasuraQ econ

(MWh/an)

Durata

viata

masura

Val econ

(lei/an)

Investitie

necesara

(lei)

PSR

(ani)

VAN

(lei)

RIR

(%)

M 0 REABILITARE ANVELOPA CLADIRI

M 0.174,96 20 16.491 87.604 5,31 169.477 18,2%

M 0.20,00 - - - - - -

M 0.30,00 - - - - - -

M 0.40,00 - - - - - -

M 0.50,00 - - - - - -

M 0.60,00 - - - - - -

M 0.70,00 - - - - - -

M 0.80,00 - - - - - -

M 0.90,00 - - - - - -

M 0.100,00 - - - - - -

M 0.110,00 - - - - - -

M 1

M 1.10,00 - - - - - -

EFICIENTIZARE ENERGETICA INSTALATII

INCALZIRE

Montaj instalatie automatizata de functionare in

cascada a centralelor termice (eficienta 1%)

Izolare usi exterioare cu garnituri cu burete pentru

reducerea infiltratiilor

Etanseizarea la aer a zonei dintre rama si golul

de fereastra aplicand spuma poliuretanica

Aplicare de vopsea termoizolatoare pe peretii

interiori

Izolare rosturi de dilatatie sau antiseismice

Izolarea planseelor care demiliteaza volumul

incalzit de mediul exterior la ganguri de trecere ,

plansee inferioare peste logiiIzolare soclu la exterior cu polistiren extrudat 3

cm

Montare de jaluzele orizontale pe geamul interior

0

Izolare termica anvelopa conform programului

recomandat

Izolare ochiuri mobile ferestre cu garnituri de

cauciuc pentru reducerea infiltratiilor

0

84

Page 85: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

M 1.20,00 - - - - - -

M 1.30,00 - - - - - -

M 1.40,00 - - - - - -

M 1.5

0,00 - - - - - -

M 1.60,00 - - - - - -

M 1.7

0,00 - - - - - -

M 1.80,00 - - - - - -

M 1.90,00 - - - - - -

M 1.100,00 - - - - - -

M 1.110,00 - - - - - -

M 1.120,00 - - - - - -

M 1.130,00 - - - - - -

M 1.140,00 - - - - - -

M 1.150,00 - - - - - -

M 1.160,00 - - - - - -

M 1.170,00 - - - - - -

M 1.180,00 - - - - - -

M 1.190,00 - - - - - -

M 1.200,00 - - - - - -

M 1.210,00 - - - - - -

M 1.220,00 - - - - - -

M 1.230,00 - - - - - -

M 1.240,00 - - - - - -

M 1.250,00 - - - - - -

M 1.260,00 - - - - - -

Controlul (pierderii) caldurii poate fi imbunatatit

inclusiv prin :

-reducerea pierderilor de caldura la peretele cald -

economii intre 2 si 5% prin montare de panouri

reflectorizante intre radiatoare si perete- controland presiunea din cazane (5 pana la

10%)

-mentinerea gurii de vizitare (usa) si tevile izolate

(pana la 5% )

Schimbarea combustibilului de incalzire GPL cu

gaz metan

Reducerea temperaturilor de reglaj a instalatiei

de incalzire in scopul satisfacerii necesarului de

calduraSepararea circuitelor ai caror parametri

functionali sunt net diferiti

reechilibrarea circuitelor care alimentează

corpurile de încălzire funcţionând cu apa caldă

(din punct de vedere termic - prin schimbarea instalarea de robinete termostatice la corpurile de

încălzire şi, în cazul încălzirii

colective,combinarea acestei măsuri cu montarea Asigurarea unei eficienţe cât mai ridicate pentru

echipamentele din componenţa sistemelor de

utilizare a energiei termice (corpuri de încălzire, Contorizarea energiei termice;

Eliminarea depunerilor de materii organice şi

anorganice din interiorul conductelor de

alimentare cu agent termic şi a corpurilor de Înlocuirea armăturilor existente (de slabă calitate)

din instalaţia de încălzire cu armături noi,

eficiente;Izolarea termica a tevilor din subsol

Izolarea termica a tevilor de racord si coloane

0

0

Schimbarea cazanului vechi (12-15 ani) cu

cazane noi mai eficiente pe gaz in condensatie

Inlocuirea arzatoarelor mai vechi de 9-10 ani cu

unele noi si performante

Schimbarea combustibilului de incalzire GPL cu

energie electrica

Montarea termostatelor pe fiecare radiator pentru

usurinta in urmarire a reglajului temperaturii in

halelele compartimentate cu diverse functiuni

Montare ventiloconvector in locul radiatoarelor in

hale cu inaltimi mari

De controlat raportul aer/combustibil. Aerul in

exces trebuie limitat la 2% O2 pentru asigurarea

arderii complete. In general economiile obtinute

prin controlul mai bun al raportului

aer/combustibil variaza intre 5 si 25%

Imbunatatirea transferului de caldura poate fi

imbunatatit prin utilizarea suflantelor de funingine

pentru arderea completa a calaminei (carbonului) Tevile placate ceramic ale cazanelor pot

imbunatati transferul de caldura al tevilor metalice

in timp ce asigura si protejarea suprafetei tevilor

85

Page 86: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

M 2

M 2.10,00 - - - - - -

M 2.20,00 - - - - - -

M 2.30,00 - - - - - -

M 2.40,00 - - - - - -

M 3

M 3.10,00 - - - - - -

M 3.20,00 - - - - - -

M 3.30,00 - - - - - -

M 3.40,00 - - - - - -

M 3.50,00 - - - - - -

M 4

M 4.1

0,00 - - - - - -

M 4.2

0,00 - - - - - -

M 4.3

0,00 - - - - - -

M 4.40,00 - - - - - -

M 4.50,00 - - - - - -

M 4.60,00 - - - - - -

M 4.70,00 - - - - - -

M 4.80,00 - - - - - -

M 4.90,00 - - - - - -

M 4.100,00 - - - - - -

M 4.110,00 - - - - - -

M 4.120,00 - - - - - -

M 4.130,00 - - - - - -

EFICIENTIZARE ENERGETICA INSTALATII

VENTILARE

Prevederea unui recuperator de caldura aer-apa

pe traseul de evacuare a aerului viciat si incalzit

si conectarea lui la reteaua de incalzire

Verificare geometriei si lipsei de

asperitati)generatori de turbulente) in zona de

admisie

Evitarea unei distributii neuniforme a debitului in

zona de admisie in ventilator, eventual utilizare

de palete de ghidaj

Evitarea obstructionarilor in zonele de admisie si

evacuare

Curatirea cu regularitate a filtrelor si paletelor

Reducerea turatiei ventilatorului la strictul

necesar (schimbare motor sau sistem de

antrenare)Limitarea alunecarii in sistemele de transmisie

(ex.curele)

Introducerea sistemelor de antrenare cu turatie

variabila la variatii mari de sarcina a ventilatorului

Utilizarea unor motoare eficiente de antrenare

Eliminarea neetanseitatilor in conductele aferente

ventilatorului

Limitarea numarului de coturi in conductele

aferente ventilatorului

Eliminarea functionarii in gol

Verificarea ca regimul de lucru al ventilatorului sa

fie cat mai aproape de punctul de randament

maxim pe curba caracteristica

Izolare termica anvelopa conform programului

recomandat

Schimbare corpuri de aer conditionat cu

randament scazut cu corpuri de aer conditionat

tip inverter cu un COP ridicatMontare de jaluzele orizontale pe geamul interior

Parasolare orizontale melalice exterioare la

ferestre

0

EFICIENTIZARE ENERGETICA INSTALATII

APA CALDA MENAJERA

Izolare conducte transport apa calda

Izolarea termica a boilerelor

Prevederea de puffere

Dotarea instalaţiei de apă caldă de consum cu

armături de calitate ridicată, cu limitare a

consumului de apă;EFICIENTIZARE ENERGETICA INSTALATII

RACIRE

86

Page 87: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

M 4.140,00 - - - - - -

M 4.150,00 - - - - - -

M 4.160,00 - - - - - -

M 4.170,00 - - - - - -

M 4.180,00 - - - - - -

M 5

M 5.10,00 - - - - - -

M 5.20,00 - - - - - -

M 5.30,00 - - - - - -

M 5.40,00 - - - - - -

M 5.50,00 - - - - - -

M 5.60,00 - - - - - -

M 5.70,00 - - - - - -

M 5.80,00 - - - - - -

M 5.90,00 - - - - - -

M 5.100,00 - - - - - -

M 5.11 0,00 - - - - - -

M 5.12 0,00 - - - - - -

M 14

M 14.11 30 450 11.100 24,66 -1.680 1,5%

M 14.20 - - - - - -

M 14.372 20 14.450 126.521 8,76 98.738 9,6%

M 14.40 - - - - - -

M 14.50 - - - - - -

INSTALATII DE PRODUCERE ENERGIE DIN

SURSE NECONVENTIONALE

Instalatii fotovoltaice de producere a energiei

electrice

Instalatii eoliene de producere a energiei electrice

Instalatii tuburi solare pentru producerea apei

calde

Tuburi ceramice pentru producere aer cald din

aerul viciat si evacuat prin ventilare

Montare pompa de caldura pe traseul apei calde

provenita de la instalatiile tehnologice catre chiller

si furnizarea apei calde rezultate in instalatiile de

De urmarit ca iluminarea sa fie corespunzatoare

domeniului de activitate din fiecare cladire

- înlocuiți lămpile incandescente cu lămpi

fluorescente compacte (CFL)

- Înlocuiți tuburile T-12 cu T-8

- înlocuiți lămpile cu vapori de mercur

- Acolo unde culoarea luminii (tenta luminoasă)

este importantă, lămpile cu halide metalice

(sărurile metalelor cu halogenii) pot înlocui - Acolo unde culoarea luminii nu este importantă,

lămpile de înaltă presiune cu sodiu oferă

economii de energie de 50 până la 60% în - Reducerea voltajului sistemului de iluminat

poate să aducă economii de energie

- Considerați înlocuirea lămpilor HID (cu arc

electric) cu lumini fluorescente de înaltă

intensitate- înlocuiți starterele magnetice cu cele electronice

Subcontorizare consum energie pentru iluminat

Inlocuirea tuburilor fluorescente cu tuburi led

0

Verificarea centrarii a coaxialitatii intre ventilator

si motor, eliminarea vibratiilor

Subcontorizare consum energie pentru ventilatii

Montare ventilator de perete in incaperi cu

recuperare caldura

0

EFICIENTIZARE ENERGETICA INSTALATII

ILUMINAT

Analiza traseului de conducte pentru limitarea

pierderilor de presiune

87

Page 88: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

8 CERTIFICATUL ENERGETIC AL CLADIRII EXISTENTE, NEREABILITATE

88

Page 89: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Notare

energetica 84,61Clădirea

certificată

Clădirea de

de referinţă

204,38 122,41

40,86 24,06

Clădirea

certificată

Clădirea de

referinţă

128,76 C A

66,63 D C

- - -

- - -

8,99 A A

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]: 0

Date privind clădirea certificată:

Adresa clădirii: Aria utilă (m²): 1119,03

Aria construită desfăşurată (m²): 1242,40

Categoria clădirii: Volumul interior al clădirii (m³): 3043,77

Regim de înălţime:

Anul construirii:

versiunea

Semnătura

şi ştampila

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică

şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente.

Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia

Cod poştal localitate Nr. înregistrare la Consiliul Local Data înregistrării

Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:

Specialitatea

(c, i, ci)Numele şi prenumele

Seria şi Nr. Certificat de

atestare

Data şi Nr. Înregistrare

certificat în registrul

auditorului energetic

Bloc locuinte

S+P+4E

Clasă energetică

Încălzire:

Apă caldă de consum:

Climatizare:

Ventilare mecanică:

Iluminat artificial:Cert

ific

at

de p

erf

orm

an

ţă e

nerg

eti

că Performanţa energetică a clădirii

Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performanţei Energetice

a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005

gr I, CISeria: UA 07.nov.16Nr: 01843 2953

SUMALAN DANUT-GRIGORE

Consumul annual de energie [kWh/m²an]

Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m²an]

Consum anual specific de energie

[kWh/m²an] pentru:

MOINESTI, str. Tudor Vladimirescu, bloc 10, jud.Bacau

1986

Scopul elaborării certificatului energetic: Reabilitare termica a cladirii existente

Programul de calcul utilizat: - -

C

A

89

Page 90: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

* Grile de clasificare energetică a clădirii funcţie de consumul de căldură anual specific:

* Performanţa energetică a clădirii de referinţă:

66,79

46,62

-

-

8,99

* Penalizări acordate clădirii certificate şi motivarea acestora:

p= 1,39

p1 = 1,05

p2 = 1,00

p3 = 1,02

p4 = 1,00

Situatia curatirii instalatiei de incalzire p5 = 1,05

Existenta armat separare si golire p6 = 1,00

Existenta echipam masura consum p7 = 1,00

Starea finisajelor peretilor exteriori p8 = 1,00

Starea de umiditate a peretilor ext p9 = 1,02

Starea acoperisului peste pod p10 = 1,10

Starea cosului de evacuare a fumului p11 = 1,00

Posibilitatea asigurarii aerului proaspat p12 = 1,10

1,39

Starea subsolului tehnic subsol inundat/inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioara

Uşa de intrare în clădire usa prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta(interfon, cheie)

Starea elementelor de închidere mobile ferestre/usi in stare buna, dar neetanse

Consum anual specific de energie

[kWh/m²an] Notare energetică

pentru:

100,00

Încălzire:

Apă caldă de consum:

Climatizare:

Ventilare mecanică:

Iluminat artificial:

peretii exteriori prezinta pete de condens - in sezonul rece

acoperis spart/neetans la actiunea ploii sau a zapezii

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII

ILUMINAT:

TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA

DE CONSUM, ILUMINAT

CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICA:

INCĂLZIRE: APA CALDA DE CONSUM:

cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani

clladire fara sistem de ventilare organizata

p =

Situaţia armaturilor corpuri statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale

corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate cu mai mult de trei ani in urma

coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora, functionale

exista contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum

stare buna a tencuielii exterioare

C

A

D

C

90

Page 91: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

1. Date privind construcţia:

* Categoria cladirii de locuit, individuala X

camine, internate

hoteluri, restaurante

cladiri social-culturale

alte categorii de cladiri consum de energie

* Nr niveluri: X subsol demisol

X parter + 4 etaje

* Nr. de apartamente şi suprafeţe utile:

Tip apartAria unui

apart (mp)

Nr. Ap/

etajn etaje Sut (mp)

1 cam 29,02 1 4 116,08

3 cam 68,41 1 4 273,64

2 cam 61,09 1 4 244,36

3 cam 70,22 1 4 280,88

914,96

* Volumul total al clădirii: 3.044 m³

* Caracteristici geometrice şi termotehnice ale anvelopei:

Aria [m²]

626,11

279,76

279,76

85,93

246,71

0,00

1518,26

� Indice de compactitate al clădirii, SE / V: 0,50 m-1

2. Date privind instalatia de încălzire interioară:

* � Sursa de energie pentru încălzirea spatiilor:

X sursa proprie, cu combustibil

centrala termica de cartier

termoficare - punct termic central

termoficare - punct termic local

alta sursa sau sursa mixta

* � Tipul sistemului de încălzire:

incalzire locala cu sobe

X incalzire centrala cu corpuri statice

incalzire centrala cu aer cald

spitale, policlinici

cladiri pentru sport

cladiri pt servicii de comert

TOTAL

Tip element de

construcţie

Rezistenţa termică

corectată [m²K/W]

GAZ

Anexa la Certificatul de performanţă energetică nr. 2953

PERETE EXTERIOR OPAC 0,99

de locuit cu mai multe apart(bloc)

INFORMAŢII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ

TAMPLARIE PVC 0,50

TAMPLARIE METAL 0,17

Total arie exterioara (mp):

Placa peste subsol 0,00

PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL 1,60

TAMPLARIE LEMN 0,30

91

Page 92: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

incalzire centrala cu plansee incalzitoare

alt sistem de incalzire

* � Date privind instalatia de încălzire locală cu sobe:

- Numărul sobelor: 0

- Tipul sobelor,marimea si tipul cahlelor tabel -

* � Date privind instalatia de încălzire interioară cu corpuri statice:

1000*600 72 0 72 43,2 0 43,2

-Tip distributie a agentului termic de încălzire: inferioara

superioara

X mixta

- Necesarul de căldură de calcul: 144.089.680 W

- Racord la sursa centralizată cu căldură: racord unic

multiplu puncte

- diametru nominal: mm

- disponibil de presiune (nominal): mmCA

- Contor de căldură: tip contor -

anul instalarii -

existenta vizei metrologice -

-Elemente de reglaj termic si hidraulic:

-la nivel de racord -

-la nivelul coloanelor -

-la nivelul corpurilor statice -

-Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite: 0,00 m

- Debitul nominal de agent termic de încălzire 0,00 l/h

- Curba medie normală de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

Temp. ext. [°C] -15 -10 -5 0 5 10

Temp. tur [°C]

Qînc. mediu orar [W]

* Date privind instalatia de încălzire interioară cu planseu încălzitor:

- Aria planseului încălzitor: 0,00 m²

- Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor încălzitoare;

Diametru serpentină. [mm]

Lungime [m]

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei: -

Tip corp static

Număr de corpuri statice [buc]

Suprafata echivalenta termic

[mp]

in spatiul

locuit

În spatiul

comunTotal

in

spatiul

locuit

În spatiul

comunTotal

92

Page 93: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

3. Date privind instalatia de apă caldă de consum:

* � Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

X sursa proprie, cu:

centrala termica de cartier

termoficare - punct termic central

termoficare - punct termic local

alta sursa sau sursa mixta

* � Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

din sursa centralizata

X centrala termica proprie

boiler de acumulare

preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m.

preparare locala pe plita

alt sistem de incalzire

* � Puncte de consum a.c.m.: 40

* � Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:

24 WC

24 lavoare

16 baterii

16 spalator

* � Racord la sursa centralizată cu căldură:

puncte

* � Conducta de recirculare a a.c.m.:

* � Contor de căldură general: tip contor:

anul instalarii:

existenta vizei metrologice: -

* � Debitmetre la nivelul punctelor de consum:

4. Informatii privind instalatia de climatizare:

cladire nedotata cu sistem centralizat de preparare aer conditionat

5. Informatii privind instalatia de ventilare mecanică:

-

GAZ

-

-

multiplu

racord unic

functionala

nu functioneaza

nu exista

nu exista

partial

peste tot

93

Page 94: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

6. Date privind instalatia de iluminat:

� Tip iluminat:

fluorescent incandescent X mixt

� Starea retelei de conductori pentru asigurarea iluminatului:

buna uzata X date indisponibile

� Puterea instalată a sistemului de iluminat: aproximativ 9153 W

Auditor energetic pentru clădiri,

Numele şi prenumele,

SUMALAN DANUT-GRIGORE

Ştampila şi semnătura

Întocmit,

94

Page 95: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

9 CERTIFICATUL ENERGETIC AL CLADIRII REABILITATE

95

Page 96: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Notare

energetica 100Clădirea

certificată

Clădirea de

de referinţă

76,62 122,41

14,67 24,06

Clădirea

certificată

Clădirea de

referinţă

65,56 A A

2,06 A C

- - -

- - -

8,99 A A

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]: 65,57

Date privind clădirea certificată:

Adresa clădirii: Aria utilă (m²): 1119,03

Aria construită desfăşurată (m²): 1242,40

Categoria clădirii: Volumul interior al clădirii (m³): 3043,77

Regim de înălţime:

Anul construirii:

versiunea

Semnătura

şi ştampila

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcţie de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică

şi energetică a construcţiei şi instalaţiilor aferente.

Notarea energetică a clădirii ţine seama de penalizările datorate utilizării neraţionale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia

Cod poştal localitate Nr. înregistrare la Consiliul Local Data înregistrării

Cert

ific

at

de p

erf

orm

an

ţă e

nerg

eti

că Performanţa energetică a clădirii

MOINESTI, str. Tudor Vladimirescu, bloc 10, jud.Bacau

Bloc locuinte

S+P+4E

1986

Scopul elaborării certificatului energetic: Reabilitare termica a cladirii existente

Programul de calcul utilizat: - -

Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:

Specialitatea

(c, i, ci)Numele şi prenumele

Seria şi Nr. Certificat de

atestare

Data şi Nr. Înregistrare

certificat în registrul

auditorului energetic

gr I, CISUMALAN Seria: UA 07.nov.16

DANUT-GRIGORE Nr: 01843 2953

Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performanţei Energetice

a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005

Consumul annual de energie [kWh/m²an]

Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m²an]

Consum anual specific de energie

[kWh/m²an] pentru:

Clasă energetică

Încălzire:

Apă caldă de consum:

Climatizare:

Ventilare mecanică:

Iluminat artificial:

A A

96

Page 97: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

* Grile de clasificare energetică a clădirii funcţie de consumul de căldură anual specific:

* Performanţa energetică a clădirii de referinţă:

66,79

46,62

-

-

8,99

VENTILARE MECANICA:

INCĂLZIRE: APA CALDA DE CONSUM: ILUMINAT:

Consum anual specific de energie

[kWh/m²an] Notare energetică

pentru:

100,27

Încălzire:

Apă caldă de consum:

Climatizare:

Ventilare mecanică:

Iluminat artificial:

TOTAL: INCALZIRE, APA CALDA

DE CONSUM, ILUMINAT

CLIMATIZARE:

DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII

A

A

A

A

97

Page 98: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Masuri pentru reabilitarea anvelopei cladirii

* s-au propus 8 solutii de reabilitare a anvelopei cladirii dupa cum urmeaza

- 3 solutii pentru anveloparea peretelui opac de la fatada

- 1 solutie pentru schimbarea ferestrelor existente cu ferestre termopan

- 2 solutii pentru anveloparea plafon ultim nivel

- 2 solutii pentru anveloparea planseului de la primul nivel

* aceste solutii au fost combinate intre ele rezultand astfel 18 programe de reabilitare anvelopa

*

* In urma calculelor a rezultat un pachet de solutii recomandate:

PROGRAMUL : P11

S2 Pereti exteriori polistiren EPS 80 // 15 cm 15 cm

S4 Ferestre exterioare termopan tristrat

S7 Planseu sub pod vata minerala semirigida 25 25 cm

S5 Placa peste subsol 0 0 cm

cost: 87.604 lei se recupereaza in: 4,17 ani

cost specific al economiei energetice fiind de : 0,15 lei/kwh

consum anual specific incalzire : 61,78 < 100

* spaletii ferestrelor se vor izola cu polistiren expandat de grosime min 2 cm

* implementand solutia de reabilitare propusa pentru incalzire se trece de la clasa C la clasa A

* investitia initiala fiind de 87.604 lei se amortizeaza in 4,17 ani

*

SOLUTIA RECOMANDATA:

Scopul Auditului Energetic este de a evidentia situatia actuala a pierderilor si consumurilor cladirii cu incalzirea, apa

calda menajera, climatizarea, ventilatia mecanica si iluminatul si de-a propune solutii pentru diminuarea acestor

consumuri in conditii de fezabilitate economica.

Pentru realizarea scopului mai sus mentionat s-au identificat solutii de reabilitare pentru anvelopa cladirii precum si

pentru instalatiile aferente acesteia dupa cum urmeaza:

10 CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

Masurile au fost propuse astfel incat sa respecte mentiunile pentru rezistenta minima corectata R' aferenta

tipului de cladire din care face parte cladirea curenta adica a cladirii de referinta

in tabelul centralizator s-au detaliat masuri si pentru instalatiile aferente cladirii, iar acele masuri la care RIR

este pozitiv se recomanda a fi luate in considerare in programul de reabilitare termica

98

Page 99: AUDIT ENERGETIC - media0.webgarden.romedia0.webgarden.ro/files/media0:58565c6aa8b3d.pdf.upl/AUDIT... · 2.2.2 Calculul rezistentelor termice corectate 2.3. Parametrii climatici 2.3.1

Analizand rezultatele furnizate de VAN si RIR din tabelul de mai sus se desprind urmatoarele concluzii:

solutii eficiente economic sub aspectul eficientizarii energetice:

* reabilitarea termica a anvelopei prin programul propus

* izolare ochiuri mobile ferestre

* etanseizarea la aer a ferestrelor fixe

*

* instalarea unui panou fotovoltaic pentru iluminatul casei scarilor

instalarea unui sistem de producere a apei calde menajere cu tuburi vidate presurizate

solutii constructive

* reconditionare trotuare perimetrale astfel incat apa pluviala sa fie indepartata de cladire

* inlocuirea invelitorii de tigla deteriorate de la nivelul sarpantei cu tigla metalica pentru evitarea infiltratiilor in pod

* montarea de jgheaburi si burlane pentru preluarea apei pluviale

* montarea unui windfgang la intrarea in imobil

* demontarea retelei de gaz sau aparate de aer conditionat de pe fatada si remontarea lor

* se vor repara spaletii dupa montarea ferestrelor termopan la interiorul apartamentelor

* se vor monta glafuri la ferestre si balcoane dupa executia termoizolarii zonei opace a fatadei si balcoanelor

izolarea termica a usilor metalice/lemn de la parter sau schimbarea acestora cu usi termopan

Întocmit,

Auditor energetic pentru clădiri,

Numele şi prenumele,

SUMALAN DANUT-GRIGORE

Ştampila şi semnătura

99