8
AUTO CAD 2014 Kako na pano dodati novu komandu? Prvo moramo da znamo kako se šta zove u AutoCAD-u na engleskom jeziku. Ribbon tabs (Kartice trake) Ribbon panels (Pano trake) Ribbon panels titl bar (Imena panoa) Quick Access Toolbar (Paleta za brzi pristup) Slika broj 1 Slika broj 2 Workspace (Radni prostor)

AUTO CAD 2014 Cui Dodavanje Komandi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: AUTO CAD 2014 Cui Dodavanje Komandi

AUTO CAD 2014

Kako na pano dodati novu komandu?

Prvo moramo da znamo kako se šta zove u AutoCAD-u na engleskom jeziku.

Sa palate za brzi pristup izaberite Workspace, a zatim sa padajućeg menija izaberite 3D Modeling, kao što je prikazano na slici broj 2.

Nakon toga na komandnoj liniji ukucajte “CUI” Customize User Interface (Namensko korisničko okruženje), kao što je prikazano na slici broj 3. Pojaviće se

Slika broj 1

Quick Access Toolbar(Paleta za brzi pristup)

Ribbon panels titl bar (Imena panoa)

Ribbon panels(Pano trake)

Ribbon tabs(Kartice trake)

Workspace(Radni prostor)

Slika broj 2

Okvir za dijalog Customize User Interface, kao na slici broj 4. To je mesto gde se prilagođava AutoCAD.

Page 2: AUTO CAD 2014 Cui Dodavanje Komandi

Na panou Draw dodaću 3 komande. Prvo ću pokazati izgled panoa Draw prije dodavanja komandi, a zatim izgled posle dodavanja komandi. Na slici broj 5 je

Okvir za dijalog Customize User Interface, kao na slici broj 4. To je mesto gde se prilagođava AutoCAD.

Slika broj 4

Page 3: AUTO CAD 2014 Cui Dodavanje Komandi

pano Draw prije dodavanja komandi, malo ću ga opisati da bi vam bilo lakše razumeti gde će se pojaviti nove komande panoa Draw. 1 red (Sub – Panel) je vidljiv stalno i vidi se jasno da se on sastoji od 3 reda i on predstavlja zasebnu celinu, drugi i treći red nisu stalno vidljivi, oni se pojavljuju ako izaberemo pribadaču (čiodu) koja se nalazi u levom donjem uglu označena je zelenom strelicom na slici broj 5.

Posle ovog opisa prelazimo na dodavanje komandi.

1. U okviru za dijalog Customize User Interface izaberite karticu Customize, a zatim kliknite na znak + ispred natpisa Ribbon (označen je plavom bojom na slici broj 6), pojaviće se prikaz kao na slici broj 7,

2. izabrati levim tasterom miša na znak + ispred natpisa Panels (označen je plavom bojom na slici broj 7), pojavljuje se prozor kao na slici broj 8,

3. pomoću klizača (na slici broj 8 označen je zelenom strelicom pronađite naziv panoa Home 3D – Draw i kliknite na njega levim tasterom miša istovremeno na desnoj strani slike broj 8 pojaviće se u okviru Panel Preview slika istog

1 rows

2 rows

3 rows

Slika broj 5

Slika broj 6 Slika broj 7

Page 4: AUTO CAD 2014 Cui Dodavanje Komandi

panoa, kliknite levim tasterom miša na znak + ispred Home 3D – Draw, pojaviće se prozor kao na slici broj 9,

4. Levim tasterom miša kliknite na znak + ispred Row 1, obeležen je plavo na slici broj 9, pojaviće se prikaz kao na slici broj 10,

5. Levim tasterom miša kliknite na znak + ispred Sub - Panel 1, obeležen je plavo na slici broj 10, pojaviće se prikaz kao na slici broj 11,

6. Levim tasterom miša kliknite na znak + ispred Row 1, obeležen je plavo na slici broj 11, pojaviće se prikaz kao na slici broj 12,

Slika broj 8

Slika broj 9 Slika broj 10

Page 5: AUTO CAD 2014 Cui Dodavanje Komandi

Slika broj 12

Slika broj 13

Slika broj 11

Mi smo sada došli do mesta gde će mo ubaciti komandu Measure Distance, to je prva komanda koju ću ubaciti.

Na slici broj 13 u prozoru Command list izaberite All Commands Only, a zatim u polje iznad upišite ime komande koju će te ubaciti u ovom slučaju (Measure Distance), ona će se pojaviti kao na slici broj 13 označena je plavom bojom (označena je plavom bojom jer sam kliknuo levim tasterom miša na nju, inače se pojavljuje neoznačena).

Kad smo pronašli komandu koju će mo ubaciti i mesto gde će mo je ubaciti preostaje nam samo da je ubacimo.

Page 6: AUTO CAD 2014 Cui Dodavanje Komandi

Crvenom linijom na slici broj 12 sam označio mesto gde ću ubaciti komandu.

7. Levim klikom kliknite na komandu koju ubacujete (Measure Distance) i držeći stalno pritisnut levi taster miša prevucite komandu na označeno mesto, a to će se pokazati plava linija na mestu bacivanja komande, otpustite levi taster miša i ubacili ste komandu Measure Distance u prvi red pored komande Arc.

Page 7: AUTO CAD 2014 Cui Dodavanje Komandi