Backstage kroatisch Hrvatski

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

M A G A Z I N E Hr vatski Osnove uspješnog zimskog turizma 2 BACKSTAGEMAGAZINE Zajam če n snijeg

Text of Backstage kroatisch Hrvatski

 • M A G A Z I N E

  T E C H N O A L P I N - Z A J A M E N S N I J E G

  Hrva

  tski

 • Izrada umjetnog snijegaOsnove uspjenog zimskog turizma

  Zajam

  en sn

  ijeg

  2 BACKSTAGEMAGAZINE

 • ... TRAE ZIMSKE PRAZNIKE SA SNIJEGOMPreko 70% Austrijanaca tijekom praznika putuju i nji-hove planine na skijanje. Glavno to oekuju tijekom svojih zimskih praznika jest snijeg i sunce. Proizvodi

  ... ODREDITA ZA ZIMSKE PRAZNIKE PREMA NJI-HOVOJ POUZDANOSTI U POGLEDU SNIJEGAPouzdanost snijega najvaniji je kriterij pri odabiru odre-dita za zimske sportove. Na drugom mjestu je sigur-

  ... PONOVNO SE VRAAJU AKO SU IH SE DOJMILE VRLO RAZNOVRSNE SKIJAKE STAZE DOBRE KVALITETEOvo je viestruko puta potvreno putem anketiranja gostiju. Optimalan snijeg i uvjeti na stazama uvrtavaju

  ... OEKUJU DA STAZE OSTANU U OPTIMALNOM STANJU ZA SKIJANJE OD JUTRA DO MRAKAOd 1989. kapacitet transporta (kapacitet prijevoza oso-ba/sat x razlika u nadmorskoj visini u metrima) opreme u Alpama u stalnom je rastu. Izmeu 2004. i 2006.

  koji ne ovise o snijegu, poput bazena ili sauna pruaju malenu kompenzaciju i predstavljaju tek pratei sadraj.

  nost na stazama, jo jedan kriterij povezan sa snijegom.1) 2) Udobnost sustava skijakih iara tek je na treem mjestu po vanosti.

  se u osnovne zahtjeve uspjenog skijakog odredita. Tehnologija izrade snijega nezamjenjiva je u ouvanju skijakog odredita.

  samo u Tirolu je poveana sa 422.122 na 457.402 osoba.3) Staze sa samo 100% prirodnim snijegom ne mnogu se vie nositi s takvim zahtjevima.

  1) Provjera kvalitete u

  planinama tijekom zime

  2005. i 2006., Mountain Ma-

  nagement Consulting, www.

  mountain-management.com

  2) Opsena anketa o zimskim

  sportovima provedena tije-

  kom zime 2006./2007. u Au-

  striji, vicarskoj, Njemakoj,

  Italiji, Mountain Manager

  06/2007.

  3) Ropeways, lifts in the

  Tyrol 01.12.2006., objavlje-

  no od strane Upravnog tijela

  za sport drave Tirol.

  LJUBITELJI ZIMSKIH SPORTOVA...

  LJUBITELJI ZIMSKIH SPORTOVA TRAEZAJAMEN SNIJEG I RAZNOVRSNOSTSKIJAKIH STAZA DOBRE KVALITETE

  BACKSTAGEMAGAZINE 3

 • IROK RASPON TEHNOLOGIJE ZA IZRADU SNIJEGA...

  izrade snijega kvalitetno skijanje tijekom popodneva bilo bi nemo-gue.

  ... OMOGUUJE LAKE PLANI-RANJE SKIJAKE SEZONE ZA LJUDE ZIMSKIM PRAZNICIMA I SKIJAKA ODREDITASve se tvrtke u hijerarhijskom lancu mogu usredotoiti da te datume i tako postii relativno uravnoteeno optereenje to jami odlinu dodatnu vrijednost.

  ... ZNAAJNO POVEAVA STVARNU I PERCIPIRANU SIGURNOSTPadovi uslijed rupa u snijegu, zamrznutih podruja ili po-druja bez snijega te znaajne razlike u kvaliteti snijega mogu se izbjei zahvaljujui tehnologiji izrade snijega.

  ... OMOGUUJU POZITIVAN DOIVLJAJ SKIJANJA ZA POETNIKE I PROSJENE SKIJAE TIJEKOM KRATKOG VREMENSKOG RAZDOBLJAOduevljena djeca presudan su imbenik za promovira-nje skijanja kao masovnog trinog sporta. Jedino pu-tem pozitivnog doivljaja, ta djeca mogu trajno uivati u skijanju. Rani osjeaj napretka, minimalna opasnost od ozljeda i dobar dojam na stazi takoer predstav-ljaju glavne kriterije za odlazak na skijanje za ranije podcijenjene skupine mladih ljudi i odraslih prosjenih skijaa (priblino 12,9 milijuna potencijalnih prosje-nih skijaa (koji se vraaju) iz glavnih trita Austrije, Njemake i Nizozemske4)). Dobro pripremljene staze s dobri dranjem te bez leda od planine do doline osnovni je preduvjet.

  ... OMOGUUJE OPTIMALNU KVALITETU STAZA VE OD KA-SNE JESENI

  ... OMOGUUJE KOMPAKTNE STAZE SA STALNO DOBRIM DR-ANJEM OD PLANINE DO DOLI-NE TE OD JUTRA DO MRAKAPoveanje transportnog kapaci-teta iara - a time i broj skijaa - znai da staza u jednom danu pretrpi ono za to je nekada tre-balo tjedan i pol. Bez tehnologije

  ZAJAMEN SNIJEG POSTALOJE GLAVNO MARKETINKOORUJE ZA SKIJAKA ODREDITA

  Zajam

  en sn

  ijeg

  4 BACKSTAGEMAGAZINE

 • SUSTAVI ZA IZRADU SNIJEGAUBRAJAJU SE U OSNOVNU OPREMU USPJENIH I ZDRAVIH ODREDITAZA ZIMSKE SPORTOVE

  ... TVORE OSNOVU ZA TURIZAM S DODATNOM VRIJEDNOUNijedan drugi gospodarski sektor ne pridonosi toliko boljitku drave i njenih stanovnika na podruju tako malene povrine. Sektor i-ara u Tirolu cilja na godinju do-datnu vrijednost od priblino 550 milijuna eura.5) U odnosu na dobit od sektora planinskih odredita (primarni sektor), to ima uinak mnoenja faktorom 6, tj. 1.000 eura - naknade, plae i dobit u planinskim odreditima, zahva-ljujui njihovoj uporabi, dovode do ukupnog prihoda od 6.000 eura u regiji. Drava godinje prikupi 502,2 milijuna dodatne vrijednosti u vidu poreza.6) Uspr-kos nastojanjima tvrtki u sektoru iara da stvore drugi izvor priho-da i tijekom ljeta, 93% prometa u

  ovom sektoru odvija se tijekom zime. U tvrtkama u sek-toru Austrijskih iara zaposleno je oko 14.300 ljudi, uglavnom iz strukturalno slabije razvijenih podruja.7)

  ... OMOGUUJE BEZBRINO UIVANJE U SKIJANJU U NEPOSREDNOJ BLIZINI SELA BEZ POTREBE ZA PUTOVANJIMA NA VELIKE UDALJENOSTIiare u pojedinim selima, mala obiteljska skijaka odredita, koja ostaju otvorena zahvaljujui tehnologiji izrade snijega, pruaju uvjete za redovito vjebanje i trening bez potrebe za dalekim putovanjima.

  4) Profesionalno udruenje Austrijskih

  operatora iara, www.seilbahnen.

  at/winter/wiedereinsteiger, studeni

  2009.

  5) Financijsko izvjee gospodarske

  komore Tirola 2007.

  6) dwif Munich (Njemaki ekonomski

  institut za istraivanje turizma),

  Istraivanje dodatne vrijednosti

  iara 2005., T-MONA 06 Oglas Au-

  strijskog organa za praenje turizma:

  Profesionalno udruenje Austrijskih

  operatora iara, www.seilbahnen.at/

  heute/wertschoepfung

  7) Profesionalno udruenje Austrijskih

  operatora iara, www.seilbahnen.at/

  seilbahnen/heute/wirtschaftsfaktor

  BACKSTAGEMAGAZINE 5

 • injenice i brojeviTehnologija izrade snijega

  U tirolu postoji vie od 2.500 km skijakih staza sa skija-kom povrinom od priblino 7.300 hektara. To ugrubo predstavlja 0,6% povrine itavog Tirola (u skladu s Odjelom za upravno regionalno planiranje drave Tirol).8)

  5.300 hektara, tj. 73% povrine skijakih staza u Tirolu pokrive-no je snijegom iz opreme za izradu snijega.9)

  Za usporedbu:10)

  pogledajte ilustraciju na suprotnoj stranici 254 austrijskih operatora iara uloilo je 562 milijuna

  eura u poslovnoj godini 2010. Od ovog iznosa, 287 milijuna eura uloeno je u iare, 122 milijuna eura u izgradnju skijakih staza, pristupnih sustava, parkiralita, pristupne ceste, ugosti-teljstvo, opremu na stazama, sanjkake staze itd., a 153 milijuna eura uloeno je u tehnologiju za izradu snijega11). Za usporedbu: 2009.: 163 milijuna, 2008.: 127 milijuna, 2007.: 115 milijuna 2006.: 55 milijuna12)

  Tehnologija za izradu snijega predstavlja 17%-20% ukupnih trokova za tvrtke u sektoru iara.13)

  U vicarskoj se svake godine u tehnologiju izrade snijega uloi vie od 80 milijuna vicarskih franaka. To je rezultiralo znaajnim poveanjem broja skijakih staza pokrivenih snjenim topovima. 1999./2000. tek je 5% skijakih staza bilo pokriveno snjenim topovima. Do 2009./2010. taj se postotak popeo na 36%.14)

  injenice i brojevi8) Financijsko izvjee gospo-

  darske komore Tirola 2007.,

  str. 1 f.

  9) Financijsko izvjee gospo-

  darske komore Tirola 2007.,

  str. 3.

  10) Profesionalno udruenje

  Austrijskih operatora iara,

  www.seilbahnen.at/presse/

  aktuell/factsheet-winter

  11) Profesionalno udruenje

  Austrijskih operatora iara,

  www.seilbahnen.at/presse/

  aktuell/factsheet-winter

  12) Financijsko izvjee gospo-

  darske komore Tirola 2007.,

  str. 13.

  13) Financijsko izvjee gospo-

  darske komore Tirola 2007.,

  str. 28.

  14) injenice i brojevi o indu-

  striji vicarskih iara, izdano

  od strane Seilbahnen Schweiz

  Zajam

  en sn

  ijeg

  6 BACKSTAGEMAGAZINE

 • Cijela Austrija25.400 hektara povrineskijakih staza, 66% pokrivenoumjetnim snijegom

  Tirol7.300 hektara povrineskijakih staza, 73% pokrivenoumjetnim snijegomt

  Dolomiti Superski1.200 km skijakih staza,95% pokriveno umjetnim snijegom

  Cijela Francuska25.000 hektara povrine skijakih staza,19% pokriveno umjetnim snijegom

  Bavarija3.700 hektara povrine skijakih staza,13% pokriveno umjetnim snijegom

  Kanton Graubnden20% skijakih stazapokriveno umjetnim snijegom

  Cijela vicarska80 km2 povrine skijakihstaza, 36% pokrivenoumjetnim snijegom Cijeli Juni Tirol

  Preko 80% skijakih stazapokriveno umjetnim snijegom

  BACKSTAGEMAGAZINE 7

 • I PRIRODNI I UMJETNI SNIJEGISKLJUIVO SE SASTOJEOD ELEMENATA VODE I ZRAKA

  menata vode i zraka. Jedina je razlika to umjetni snijeg proizvodi stroj. Stoga je nepravilno govoriti o umjetnom snijegu. Umjetni snijeg je u biti plastini ili polistirenski snijeg koji se radi za kazalita i filmo-ve. Pravilan izraz za snijeg proizveden putem opreme za izradu bio bi tehniki snijeg.

  Tehniki snijeg proizvodi se istim postupkom kao i prirodni snijeg. Bez obzira na tip snjenog topa (top s ventilatorom ili snjeni stup), voda se atomizira u siune kapljice uz pomo sapnica. Fino atomizira-na magla sudara se s mjeavinom atomizirane vode/komprimiranog zraka koja naputa sapnice za ujez-gravanje i sadri nuklide (=snjene jezgre). Turbina snjenog topa izbacuje nuklide i maglu u okolni zrak. Kako mjeavina vode/zraka pada, smrzava se i tvori snjene pahulje.

  Voda i zrak, i to je sve!Nastanak prirodnog snijegaI prirodni i umjetni snijeg iskljuivo se sastoje od elemenata vode i zraka. Snijeg se razvija od fino kondenziranih kapljica vode koje se formiraju u oblacima uslijed hlaenja i prezasienosti atmosferskog zraka. Na vrlo niskim temperaturama formiraju se