Bai Giang QT Doanh Nghiep

  • View
    95

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

BI GING

QUN TR DOANH NGHIPTS. GVC. Nguyn Khc Hon Khoa Qun tr Kinh doanh TRNG I HC KINH T HU

1

GII THIU MN HCQun tr doanh nghip l mt mn hc ct yu trong chng trnh o to cc ngnh kinh t, qun tr kinh doanh. Mn hc ny s cung cp cho ngi hc nhng kin thc, k nng c bn v qun tr doanh nghip. Trn c s ngi hc vn dng vo trong thc tin hot ng sn xut kinh doanh khi s kinh doanh, qun l, iu hnh doanh nghip mt cch c hiu qu.

2

Ni dung mn hc l mt cch tip cn mi v cung cch t chc iu hnh nng cao hiu qu hot ng sn xut kinh doanh ca mt doanh nghip trong iu kin cnh tranh ca nn kinh t th trng. Ni dung chng trnh cp n hu ht nhng vn m mt nh qun tr cn phi thu hiu khi tin hnh cc hot ng kinh doanh bao gm: - Tng quan v DN, cc lai hnh DN v kinh doanh - Qun l, iu hnh doanh nghip, k hoch kinh doanh ca doanh nghip - T chc sn xut trong doanh nghip - Qun tr cc yu t sn xut kinh doanh trong doanh nghip bao gm lao ng, vt t, my mc thit b, k thut v vn kinh doanh - Hch ton kt qu v hiu qu kinh doanh

3

TI LIU THAM KHO

1. Qun tr doanh nghip, Nguyn Khc Hon, HKT HU, 2002 2. Qun tr doanh nghip, Nguyn Hi Sn, NXB Thng k, 2001 3. Qun tr doanh nghip, L Vn Tm, H KTQD H Ni, NXB thng k, 2000 4. Tm hiu nhng qui nh v hot ng kinh t doanh nghip, NXB thng k H NI, 1999 5. Lut doanh nghip. NXB Chnh tr quc gia H ni ,1999 6. Contemporary Business. Louis E. Boone, David L. Kurtz, The Dryden Press International Edition, 1990

4

Doanh nghip Y sn xut mt loi sn phm vi 3 mu m A, B v C. Gi bn n v tng ng vi ba mu m trn l 10.000 ng, 15.000 ng v 20.000 ng. Trong qu III v IV nm 2004 Doanh nghip c 3 khch hng t mua hng ca doanh nghip trong nm 2005 nh sau: n hng 1: 200 sn phm A, nhn hng vo thng 3 300 sn phm B, 4 100 sn phm C, 8n hng 2: 50 sn phm A, nhn hng vo thng 200 sn phm B, 100 sn phm C, 1 2 11

n hng 3: 100 sn phm A, nhn hng vo thng 6 150 sn phm B, 7 300 sn phm C, 12 1. Hy xc nh nhu cu th trng v sn phm ca doanh nghip theo tng qu v c nm 2005. Hy d tnh doanh thu ca doanh nghip theo tng qu v c nm 2005

5

Chng I: TNG QUAN V DOANH NGHIPKhi nim v doanh nghip - T chc kinh t Hch ton kinh t (hiu qu kinh t) Tit kim X l cc quan h kinh t- C tn ring, c ti sn, c tr s giao dch n nh. (iu kin ) - c ng k kinh doanh theo quy inh ca php lut

(t cch php nhn) - Mc ch thc hin cc hot ng kinh doanh.

(lut doanh nghip p dng t 01-01-2000)

6

Doanh nghip l mt t chc cht ch mang tnh h thng r rt - T chc cht ch: Trit l kinh doanh v vn ha cng ty C cu t chc qun l khoa hc B my qun l iu l, qui ch hot ng Ni qui, qui nh ni b Phn cng hip tc lao ng Chi phi bi php lut -Tnh h thng u vo (inputs); Qu trnh (process); u ra (output) Chu tc ng mnh m bi mi trng kinh doanh Mi trng v m: Kinh t, chnh tr, khoa hc k thut, vn ha x hi,t nhin...) Mi trng vi m: Khch hng, bn hng, i th cnh tranh, nh cung cp, nh phn phi, chnh quyn a phung...)

7

Doanh nghip l mt t chc cht ch mang tnh h thng r rt Mi trng kinh doanh (KT, CT, XH,TN, KHKT,PL...)

u vo u ra Qu trnh -Vn -Nhn lc -Khoa hc, k thut -My mc thit b -Nguyn vt liu -t ai -Thng tin - Sp hng ha, -Dch v - Tiu th -Li nhun

-TCSX, Cbin -Qun l iu hnh

Mi trng kinh doanh (KH, BH, TCT,...)

8

KINH DOANH

- Kinh doanh l vic thc hin mt, mt s hoc tt c cc cng on ca qu trnh u t t sn xut n tiu th sn phm hoc cung ng dch v trn th trng nhm mc ch sinh li - L hot ng c mt hoc mt nhm ngi thc hin vi mc ch to ra li nhun - L sn xut hoc mua hng ho v dch v bn cho khch hng - Kinh doanh l kinh doanh

9

Qun tr doanh nghip - H thng cc cch thc tc ng nhm duy tr v pht trin doanh nghip, x l mi quan h vi mi trng kinh doanh t c mc tiu ca doanh nghip - Qun tr doanh nghip va l khoa hc va l ngh thut - Qun tr DN l qu trnh hoch nh, t chc, lnh o iu khin v kim tra, kim sot trong DN, nhm dt c mc tiu ca DN

10

Ni dung ca QTDN 1. Xc nh c cu t chc qun l DN (b my, chc nng, nguyn tc, phng php qun l DN) 2. Hoch nh chin lc v xy dng k hoch kinh doanh 3. Qun tr cc yu t ca qu trnh sn xut kinh doanh ca DN (lao ng, vt t, my mc thit b, k thut, cng ngh, vn kinh doanh) 4. Qun tr marketing 5. Qun tr kt qu v hiu qu sn xut kinh doanh (Doanh thu, chi ph, gi thnh, li nhun)

11

Cc lnh vc qun tr doanh nghip1. Sn xut (nguyn liu, k thut, cng ngh, mt bng, nh xng...) 2. Ti chnh (ngun vn, s dng vn, hiu qu s dng vn, phn tch cc quyt nh u t...) 3. Nhn s (xc nh nhu cu lao ng, tuyn dng, b tr s dng, o to, nh gi, i ng, cc quyn li ca lao ng...) 4. Marketing (tm hiu th trng u vo v u ra, k kt cc hp ng kinh t, xc tin qung co, xy dng thng hiu...)

12

Trit l kinh doanh - Khch hng l thng , khch hng bao gi cng c l. - Nn bn ci m th trng cn, hn l bn ci m mnh c - Cht lng sn phm - s sng cn ca doanh nghip. Mt vi quan nim thng thng - Cuc sng ch chp nhn li ch, nhng khng chp nhn s ch k - Cuc sng bao gi cng c li thot - i bun c bn, i bn c phng - C ch lm quan, c gan lm giu

13

Trit l kinh doanh Trit l kinh doanh l t tng ch o c bn ca mi doanh nghip bo m doanh nghip kinh doanh c hiu qu, pht trin v trng tn. V d: - Trit l kinh doanh ca cng ty in khMitsushita: tinh thn x nghip phc v t nc. qun trit kinh doanh l p ng nhu cu ca ngi tiu dng. - Cng ty Honda: khng m phng, kin tr sng to c o, dng con mt sng ca th gii m nhn vo vn - IBM : thc hin trit nht yu cu ca ngi tiu dng - Bch Thi Bi (doanh nhn ni ting Vit nam u th kXX): Ch dn giu th nc mi giu c Cu hi: 1. Hy gii thch c s trit hc, tm l v s cn thit ca trit l kinh doanh ca doanh nghip? 2. Nu l ch mt doanh nghip bn cn xy dng cho doanh nghip trit l kinh doanh c bn no?14

c im sn xut kinh doanh ca DN - Sn xut kinh doanh khng tch ri nhauNghin cu TT- Chn Sphm hng ha - Thit k SPhm - Chun b cc yu t SX - TCSX - To SPhm - Tiu th - iu tra sau tiu th.

- Cn c hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip l

th trng - Mc tiu li nhun gn lin vi mc tiu x hi - Chp nhn s cnh tranh tn ti v pht trin

15

II. CC LOI HNH DOANH NGHIP1. C s hnh thnh cc loi hnh doanh nghip - Nn kinh t tn ti cc hnh thc s hu khc nhau v t liu sn xut v tng ng v n l nhng thnh phn kinh t khc nhau - Yu cu ca cc qui lut kinh t (qui lut quan h sn xut phi ph hp vi tnh cht v trnh pht trin ca lc lng sn xut; qui lut tng nng sut lao ng; qui lut cung-cu-gi c...); - Nhng i hi khch quan ca nhu cu x hi (vn, cnh tranh, san s ri ro ). - Chnh sch ca ng v nh nc v s pht trin nn kinh t a thnh phn

16

2. Cc loi hnh doanh nghipDoanh nghip nh nc Doanh nghip nh nc l mt n v kinh t do nh nc qun l, u t vn, t liu sn xut, tuyn dng lao ng tin hnh hot ng sn xut kinh doanh ph hp vi c ch th trng nh hng XHCN. Doanh nghip nh nc gi vai tr ch o trong nn kinh t quc dn.

17

Doanh nghip tp th (hp tc x)Hp tc x l t chc kinh t t ch do nhng ng lao ng c nhu cu, li ch chung, t nguyn cng gp vn, gp sc lp ra theo qui nh ca php lut pht huy sc mnh ca tp th v ca tng x vin nhm gip nhau thc hin c hiu qu hn cc hot ng sn xut kinh doanh, dch v v ci thin i sng, gp phn pht trin kinh t x hi ca t nc (lut Hp tc x c hiu lc t nga 01/01/1997) Ba nguyn tc c bn T nguyn Cng c li Qun l dn ch

18

Doanh nghip t nhn

Doanh nghip t nhn l doanh nghip do mt c nhn lm ch v t chu trch nhim bng ton b ti sn ca mnh v mi hot ng ca doanh nghip. Ch doanh nghip t nhn c ton quyn quyt nh i vi tt c hot ng kinh doanh ca doanh nghip; c ton quyn quyt nh vic s dng l nhun sau khi np thu v thc hin cc ngha v ti chnh khc theo quy nh ca php lut.

19

CC LOI HNH CNG TYKHI NIM V PHN LOI CNG TY

1. Khi nim v cng ty Cng ty c hiu l s lin kt ca nhiu ngi tin hnh mt cng vic g v mc ch kim li. Cng ty c hiu l s lin kt ca hai hay nhiu c nhn bng mt s kin php l, nhm tin hnh mt mc ch chung no ( F. Kuebler; J. Simon - c) Cng ty c ba c im c bn: - S lin kt ca nhiu thnh vin (c nhn, php nhn) - Lin kt thng qua mt s kin php l (hp ng, iu l, qui ch) - C mc ch chung (mc ch kinh doanh nhm kim li)

20

2. Phn loi cng ty 1. Cng ty i nhn: S lin kt da trn s tin cy ca cc thnh vin v nhn thn, s gp vn ch l th yu. Khng c s tch bit v ti sn c nhn thnh vin v ti sn cng ty. Cc thnh vin hoc t nht mt thnh vin phi chu trch nhim v hn v cc khon n ca cng ty.

21

2. Cng ty i vn

Khng quan tm n t cch c nhn ca cc thnh vin cng ty m ch quan tm n phn vn gp ca cc thnh vin vo cng ty Cng ty l php nhn c ti sn tch bit vi ti sn ca cc thnh vin cng ty Ch chu trch nhim v cc khon n ca cng ty bng ti sn ca cng ty, thnh vin ch chu trch nhim bng phn vn tham gia vo cng ty Thnh vin cng ty d dng thay i Cc qui nh bt buc ca php lut nhiu hn so vi cng ty i nhn

22

c im ca cng ty i vnCh chu trch nhim l hu hn S lng thnh vin nhiu, khng cn quen bit nhau, nhiu ngi khng cn hiu bit kinh doanh u th trong lnh vc huy ng vn trong x hi Sn sng u t vo khu vc c ri ro cao Nht thit phi c iu l hot ng cng nh qui nh vn php nh, vn ti thiu Chu s iu chnh cht ch bi php lut Cng ty i vn c hai loi l cng ty c phn v cng ty TNHH

23

Cng ty c phnCng ty c phn l doanh nghip trong : Vn iu l c chia thnh nhiu phn bng nhau gi l c phn C ng ch chu trach nhim v n v cc ngha v ti sn khc ca doanh nghip trong phm vi s vn gp vo doanh nghip; C ng c quyn t do chuyn nhng c phn ca mnh cho ngi khc; tr trng hp quy nh ti khon 3 iu 55 v khon 1 iu 58 ca lut doanh nghip C ng c th l t chc, c nhn; s lng c ng ti thiu l ba v khng hn ch s lng ti a Cng ty c phn c quyn pht hnh chng khon ra cng chng theo quy nh ca php lut v chng khon Cng ty c phn c t cch php nhn k t ngy c cp giy chng nhn ng k kinh doanh

24

CNG TY TRCH NHIM HU HNCng ty trch nhim hu hn c hai thnh vin tr ln l DN trong : Thnh vin chu trch nhim v cc khon n v cc ngha v ti sn khc ca doanh nghip trong phm vi s vn cam kt gp vo cng ty Phn vn gp ca cc thnh vin ch c chuyn nhng theo quy nh ti iu 32 ca lut doanh nghip; Thnh vin c th l t chc, c nhn; s lng thnh vin khng vt qu nm mi. Cng ty trch nhim hu hn khng c quyn pht hnh c phiu, cng ty TNHH c t cch php nhn k t ngy c cp giy chng nhn ng k kinh doanh.