Click here to load reader

Benefits Latvija

  • View
    12

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Benefits Latvija

PowerPoint Presentation

KPC?

DARBINIEKU PIESAISTE UN NOTURANA KST ARVIEN AKTULKA. UZSKATM, KA LATVIJ IR DAUDZ LABU DARBINIEKU, UN DAUDZ LABU DARBA DEVJU, TIEM VIENKRI JPALDZ VIENAM OTRU IERAUDZT!

1MOTIVCIJAS SISTMAS MODUI UN IT RISINJUMI

2HR AUDITS UN INDIVIDULA IZSTRDE

3VADBAS UN HR KONSULTCIJAS

Ko ms darm?

DVANU IZLOZES

E-APMCBAS

DARBINIEKU ATLAIU PROGRAMMA

NELAIMES GADJUMU APDROINANA

SEMINRI UN KURSI

KOMANDAS PASKUMI

NESTANDARTA RISINJUMI

MODUI

Place your screenshot here

INTERAKTVAS DVANU IZLOZESIkmnea balvu izlozes, kas dod iespju Jsu darbiniekiem iegt tiei to, ko vii visvairk vlas

Place your screenshot here

APSVEICAM!Js esat laimjis!

APSVEICAM!Js esat laimjis!

ATLAIU PROGRAMMA DARBINIEKIEMIespja palielint darbinieku brvos ldzekus, nepalielinot darbinieku atalgojumu

ABCNVE10000 EUR15000 EUR20000 EURINVALIDITTE5000 EUR10000 EUR20000 EURTRAUMAS5000 EUR1000 EUR

NELAIMES GADJUMU APDROINANA

TAUPA LAIKU UN NAUDUE-APMCBS

NODROINIET DARBINIEKIEM NEPIECIEAMS ZINANAS UJN PRASMES NETRJOT DARBINIEKU LAIKU UN SAVUS LDZEKUS. PADARIET MCANOS INTERESANTU AR SPOANAS ELEMENTIEM

DATORI, MOBILIE TELEFONI UN PLANETESATBALSTA VISAS VIEDIERCES

NE TIKAI ZINANU SNIEGANA, BET AR PRBAUDE AR TESTIEM VAI UZDEVUMIEMZINANU PRBAUDE

SEMINRI UN KURSI

Piemeklsim Jsu darbinieku zinanu lmenim atbilstous kursus un seminrus

0504030201Dvanas un izlozesOnline e-apmcbasNelaimes Gadjumu ApdroinanaSeminri un apmcbasDarbinieku atlaides

%+

PROGRAMMA

[email protected] www.benefits.lv

+37129997162

BENEFITS LATVIJA

Search related