Bezoek onze geheel vernieuwde website BARENTZ .Aan de wind Europese dimensies van Barentz Ruim 250 page 1
Bezoek onze geheel vernieuwde website BARENTZ .Aan de wind Europese dimensies van Barentz Ruim 250 page 2
Bezoek onze geheel vernieuwde website BARENTZ .Aan de wind Europese dimensies van Barentz Ruim 250 page 3

Bezoek onze geheel vernieuwde website BARENTZ .Aan de wind Europese dimensies van Barentz Ruim 250

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Bezoek onze geheel vernieuwde website BARENTZ .Aan de wind Europese dimensies van Barentz Ruim 250

Aan de wind

Europese dimensies van Barentz

Ruim 250 jaar traditie

Fa. L.I. Frank-Fa. Wed.W. Miedendorp

Nieuwe Allergenen

Voedselveiligheids-certificering

Historisch gezien is de naam Barentz ver-bonden met de zeevaart en sinds de over-wintering op Nova Zembla in 1596 wereld-wijd bekend. Barentz vandaag is synoniem voor een moderne onderneming, die op Europese schaal staat voor dynamiek en efficintie in distributie van specialiteiten ingredinten. Verder in dit blad kunt u de laatste ontwikkelingen lezen over ons bedrijf, die het gevolg zijn van zowel onze organische groei, als van de recente acquisities.

Friese SktsjeZonder verleden echter geen toekomst. Voor een onderneming als Barentz is logistiek essentieel. Het Friese Sktsje werd in het midden van de negentiende eeuw ontwikkeld en er zijn er meer dan 1.200 schepen door de Friese scheepswerven afgeleverd. Ze werden gebouwd voor de vrachtvaart, voornamelijk in de Noordelijke binnenwateren. Anno 2007 varen er nog zon tachtig historische schepen rond en ze vormen een deel van ons varend erfgoed.

Het prototype van het sktsje werd tussen 1855 en 1860 ontwikkeld in hout, Het sktsje moest door ondiep, bochtig en nauw water kunnen varen en werd onder andere gebruikt om terpmodder af te voeren. Vanaf 1889 werden deze schepen ook van ijzer gebouwd, Het laatste sktsje werd in 1933 te water

gelaten. Het sktsje is een typisch Fries vrachtschip. Er zijn veel verhalen en liederen over geschreven en het sktsje stond model voor veel schilderijen en andere kunstwerken. Niet voor niets dat men in Friesland trots is op zijn sktsjes.

Behoud van deze schepen, die jaarlijks tien-duizenden enthousiaste toeschouwers trekken naar de wedstrijden in Friesland, is daarom van maatschappelijk belang.

HoofdsponsorContinuteit is een van de kernbegrippen voor Barentz. Wij streven naar langdurige relaties met u, onze klant en onze leveranciers. Daarom leest u over de investeringen die wij gedaan hebben. Maar daar in past ook de sponsorovereenkomst, die wij hebben gesloten met de Stichting Sktsje Nieuwe Zorg. De Stichting heeft tot doel het Sktsje de Nieuwe Zorg in de vaart te houden en zo de continuteit van dit erfgoed te borgen.

Barentz zal de komende jaren als hoofd-sponsor optreden voor de Stichting.

We hopen dat de Nieuwe Zorg, net als Barentz, scherp aan de wind zal varen en haar rol zal spelen in het behoud van deze mooie traditie. Want samen willen we allebei hard vooruit.

nummer

ap

ril

20

07

2

Newsletter1

2

3

4

4

BARENTZBezoek onze geheel vernieuwde website

Aan de wind

2

U bent gewend om op deze paginas nieuws van onze leveranciers te vinden, maar voor n keer maken we daar een uitzondering op. In de afgelopen maanden heeft Barentz een aantal belangrijke mijlpalen bereikt en daar willen we graag aandacht aan schenken.

Europese groeiIn 2000 formuleerde Barentz haar pan-Europese strategie en sinds die tijd zijn er kantoren geopend in tal van landen. Na Bulgarije, Hongarije en Roemeni in 2002/3 volgden Spanje, Portugal, Scandinavi, het Verenigd Koninkrijk, en Itali in 2004/5.De meest recente toevoegingen aan het Barentz netwerk is het Representative office in Moskou in 2006 en de kantoren in Finland en Turkije dit jaar.

De onafgebroken groei die Barentz sinds de oprichting laat zien, is altijd door organische groei tot stand gekomen. Wij hechten aan onze basiswaarden: lange termijn visie, conti-nuteit en transparantie. In een eigen organi-satie zijn die het best te borgen. Toch hebben we nu besloten om ook via acquisities de groei te versnellen. In Italie hebben we met onze partner een belangrijke distributeur voor de voedingsmiddelen industrie, de farma- en de cosmetische industrie, overgenomen. Sicos Srl. Barentz Service Srl. is daarmee in n klap een van de top 10 distributeurs in deze segmenten geworden.

Lokale aanwezigheidWellicht zult u zich afvragen wat de beteke-nis voor u is. Allereerst volgen wij u: onze klanten. Meer en meer ontwikkelen bedrijven zich tot Europese en zelfs mondiale spelers. En wanneer u op een grotere schaal opereert, dan willen wij u graag volgen.

Als u zelf niet fysiek bedrijfsoperaties start in andere landen, dan zullen de Europese mark-ten vaak wel uw afzetgebied zijn. Door onze aanwezigheid in die Europese landen, met

onze eigen lokale mensen, begrijpen we vaak beter wat de consumenten in die landen verwachten en hoe wij daar met onze grond-stoffen het best op kunnen inspelen. Tot slot betekent deze groei voor ons ook schaalvergroting en het biedt ons daarmee de gelegenheid om nog efficinter onze distributie rol naar u toe te vervullen.

Naast onze verkoopkantoren is ook onze sourcing activiteit steeds belangrijker geworden. Tal van activiteiten zijn uit Europa verdwenen. De fermentatie industrie, of het nu gaat om voedingszuren, vitamines of verdikkingsmiddelen, is naar China gemigreerd. In 2005 openden wij ons kantoor in China. Thans verzorgen onze vijf collegas in Changzhou voor de aanvoer van dit soort additieven uit eerste klas en vaak nieuwe fabrieken voor competitieve prijzen naar u, onze afnemers.

China en IndiaNaast China hebben we onze sourcing-activiteiten uitgebreid met India. De verre-gaande liberalisatie van de Indiase economie verandert de vraag en het aanbod op dit sub-continent razendsnel. Indiase bedrijven rich-ten zich thans veel meer op de export en dat creert interessante mogelijkheden voor de Europese voedingsindustrie.Tot slot hebben we ook ons productieappa-raat versterkt met de aankoop van de firma L.I. Frank-Firma Wed. W. Miedendorp. U leest alles over dit bedrijf in het artikel hiernaast.

Ons mottoWij geloven dat onze groei ook voor u belang-rijk is, omdat wij zo beter in staat zijn om in te spelen op uw groeimogelijkheden. Ook voor de komende jaren verwachten wij te groeien met dubbele groeicijfers, maar onder-tussen blijft ons motto hetzelfde: Business made simple.

Hidde van der Wal,CEO Barentz

Europese dimensies van Barentz

3

Precies 200 jaar voor de start van Barentz, werd de firma Wed. W. Miedendorp in Groningen opgericht. Begonnen als handelaar in koloniale waar, ontwikkelde de onder-neming zich tot een leverancier van bakkerij-grondstoffen en na de Tweede Wereldoorlog specialiseerde het bedrijf zich in de productie van sojaproducten.

Vandaag is L.I. Frank de toonaangevende producent van lupine en sojabloem, al dan niet enzymactief, van lupine en sojagrits en van vezels. Daarnaast zijn zij producent van specialiteiten, als gelecithineerde melen voor de wafel- en banketindustrie. Een geheel nieuwe ontwikkeling is de productie van lupine concen-traat via een uniek gepatenteerd procd, dat ontwikkeld is samen met de W.U.R.

Passende partnerIn een moderne fabriek in Twello worden deze producten geprodu-ceerd onder de strengste kwaliteitseisen. De fabriek is ISO 9001:2000, HACCP, GMP+ en BRC gecertificeerd.

Net als de oorsprong van Barentz is de fa. L.I. Frank- Fa. Wed. W. Miedendorp een familie bedrijf. De leiding van het bedrijf is in handen van de familie Miedendorp-deBie. Door gebrek aan opvolging is gezocht naar een passende partner, die oog heeft voor de continuteit van het bedrijf en complementair is voor de huidige activiteiten. Barentz heeft per direct alle aandelen van de fa. L.I. Frank- Fa. Wed. W. Miedendorp verworven.

Barentz is in Europa een van de belangrijkste spelers op het gebied van eiwitten voor de

voedingsmiddelen- en de feedindustrie. De product portefeuille van Barentz omvat soja-concentraat en isolaat, erwteneiwit, veldbo-nenmeel, zuiveleiwit, plasmaproducten, vleeseiwit en getextureerde producten. Het productengamma van L.I. Frank sluit daar naadloos bij aan.

Traditioneel is Frank altijd sterk gericht geweest op de Benelux, terwijl Barentz door haar Europese expansie goede mogelijkheden biedt voor verdere uitbouw van de activiteiten in de rest van Europa.

Samen in zee gaanReden om met Barentz in zee te gaan is volgens Victor Mieden-dorp-deBie, commercieel directeur van LI. Frank: Barentz biedt de beste garanties voor onze klanten en onze medewerkers op conti-nuteit en verder uitbouw van het bedrijf. We zijn ervan overtuigd,

dat door deze nieuwe combinatie, het bedrijf optimaal is toegerust voor de toekomst.

Volgens Hidde van der Wal, CEO van Barentz, is de uitbreiding met de activiteiten van de firma L.I. Frank een uitstekende versterking van de Europese food activiteiten van Barentz en met name een uitstekende uitbreiding van de bakkerij grondstoffen.

De activiteiten van L.I. Frank zullen worden ondergebracht in de Productie Divisie van Barentz samen met Barentz Ingredients BV. In de komende maanden zal de integratie van de beide bedrijven verder gestalte krijgen. Via uw account managers zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Ruim 250 jaar traditie

Fa. L.I. Frank-Fa. Wed.W. Miedendorp

Barentz Newsletter

7e jaargang, nummer 2april 2007

Redactieadres Nederland Barentz B.V.

Ton Fischer

Saturnusstraat 15

2132 HB Hoofddorp

telefoon (023) 567 34 41

fax (023) 567 34 51

e-mail ton.fischer@barentz.nl

Redactieadres Belgi

Barentz NV

Excelsiorlaan 7

1930 Zaventem

tel (02) 7252430

fax (02) 7251358

e-mail: infodesk@barentz.be

internet www.barentz.com

Redactie

Ton Fischer

Rinus Heemskerk

Henk-Jan Schuuring

Opmaak

Icarus, grafisch ontwerp en

illustratie, Utrecht

Druk

Drukkerij Libertas, Bunnik

Deze Newsletter is ook

te zien op Internet