Click here to load reader

biomolekularnih sistemov - kijulija/ppt_Maribor_new.pdf · Računalniške simulacije biomolekularnih sistemov Julija Zavadlav 2. mednarodna spomladanska šola fizike - delavnice iz

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of biomolekularnih sistemov - kijulija/ppt_Maribor_new.pdf · Računalniške simulacije...

 • Računalniške simulacije biomolekularnih sistemov

  Julija Zavadlav

  2. mednarodna spomladanska

  šola fizike - delavnice iz biofizike

  Maribor, maj 2015

 • Povzetek metode:

  • Monte Carlo (MC)

  • Molekulska Dinamika (MD)

  polje sil

  modeli

  rezultati: Kaj se lahko naučimo iz simulacij?

 • Kdaj in zakaj so simulacije uporabne? „most“ med teorijo in

  eksperimentom

  testiranje modelov

  testiranje teorije

  boljše razumevanje

  fizikalnih procesov

  zelo hitre spremembe

  bolj podrobne informacije

 • MONTE CARLO

 • Monte Carlo Metropolis algoritem

  začetno stanje x poskusno stanje x‘

  E(x‘) < E(x)

  E(x‘) > E(x) 𝑝 = exp −𝐸 𝑥′ −𝐸 𝑥

  𝑘𝑇

  naključno število w ∈(0,1)

  𝑝 > 𝑤

  𝑝 < 𝑤

  Simulirano ohlajanje

  naključna perturbacija

 • Naključna perturbacija potrebujemo „pametne“ premike

  premik enega ali več delcev

  translacijski, rotacijski premiki…

  število sprejetih korakov zavisi od maksimalnega premika

  veliki premiki sprejeti z majhno verjetnostjo, majhni premiki sprejeti z veliko verjetnostjo, vendar se hkrati počasi premikanje po konformacijskem prostoru

  nenapisano pravilo: 50% sprejem premikov

 • MOLEKULSKA DINAMIKA

 • Molekulska dinamika (MD) MD rešitev klasičnih (Newtonovih) enačb gibanja delcev

  sistem N delcev

  numerično integriranje (različni algoritmi)

  čas razdelimo na majhne časovne intervale

  na vsakem koraku izračunamo koordinate in hitrosti delcev

  časovni razvoj sistema – trajektorija

  NI natančna napoved gibanja posameznega delca

  i

  i

  i

  pr

  m

  i ip f

  1 2 3( , , , ..., )

  N

  Nr r r r r

  1 2 3( , , , ..., )

  N

  Np p p p p

  ( )N

  i

  i

  f U rr

 • Hitrostni Verletov algoritem

  začetna konfiguracija

  povprečja

  fizikalne lastnosti

  𝑝 𝑡 + Δ𝑡 = p 𝑡 + Δ𝑡 2 + 0.5 ⋅ 𝑓(𝑡 + Δ𝑡) ⋅ Δ𝑡

  𝑓 𝑡 + Δ𝑡

  r 𝑡 + Δ𝑡 = r t + p 𝑡 + Δ𝑡 2 ⋅ Δ𝑡/𝑚

  p 𝑡 + Δ𝑡 2 = 𝑝(𝑡) + 0.5 ⋅ 𝑓(𝑡) ⋅ Δ𝑡

 • Hitrostni Verletov algoritem

  začetna konfiguracija

  povprečja

  fizikalne lastnosti

  𝑝 𝑡 + Δ𝑡 = p 𝑡 + Δ𝑡 2 + 0.5 ⋅ 𝑓(𝑡 + Δ𝑡) ⋅ Δ𝑡

  𝑓 𝑡 + Δ𝑡

  r 𝑡 + Δ𝑡 = r t + p 𝑡 + Δ𝑡 2 ⋅ Δ𝑡/𝑚

  p 𝑡 + Δ𝑡 2 = 𝑝(𝑡) + 0.5 ⋅ 𝑓(𝑡) ⋅ Δ𝑡

 • Hitrostni Verletov algoritem

  začetna konfiguracija

  povprečja

  fizikalne lastnosti

  𝑝 𝑡 + Δ𝑡 = p 𝑡 + Δ𝑡 2 + 0.5 ⋅ 𝑓(𝑡 + Δ𝑡) ⋅ Δ𝑡

  𝑓 𝑡 + Δ𝑡

  r 𝑡 + Δ𝑡 = r t + p 𝑡 + Δ𝑡 2 ⋅ Δ𝑡/𝑚

  p 𝑡 + Δ𝑡 2 = 𝑝(𝑡) + 0.5 ⋅ 𝑓(𝑡) ⋅ Δ𝑡

 • Hitrostni Verletov algoritem

  začetna konfiguracija

  povprečja

  fizikalne lastnosti

  𝑝 𝑡 + Δ𝑡 = p 𝑡 + Δ𝑡 2 + 0.5 ⋅ 𝑓(𝑡 + Δ𝑡) ⋅ Δ𝑡

  𝑓 𝑡 + Δ𝑡

  r 𝑡 + Δ𝑡 = r t + p 𝑡 + Δ𝑡 2 ⋅ Δ𝑡/𝑚

  p 𝑡 + Δ𝑡 2 = 𝑝(𝑡) + 0.5 ⋅ 𝑓(𝑡) ⋅ Δ𝑡

 • Hitrostni Verletov algoritem

  začetna konfiguracija

  povprečja

  fizikalne lastnosti

  𝑝 𝑡 + Δ𝑡 = p 𝑡 + Δ𝑡 2 + 0.5 ⋅ 𝑓(𝑡 + Δ𝑡) ⋅ Δ𝑡

  𝑓 𝑡 + Δ𝑡

  r 𝑡 + Δ𝑡 = r t + p 𝑡 + Δ𝑡 2 ⋅ Δ𝑡/𝑚

  p 𝑡 + Δ𝑡 2 = 𝑝(𝑡) + 0.5 ⋅ 𝑓(𝑡) ⋅ Δ𝑡

 • Veljavnost in omejitve MD ni primerna za nizke temperature

  veljavnost klasične dinamike

  O-H razteg ≈ 17 (10-14 s), O-C-O upogib ≈ 3 (10-13 s)

  časovni korak je določen z najvišjo frekvenco gibanja

  sistemu

  atomistične simulacije Δt ≈ 0.5-1 fs

  1ns pomeni milijon korakov

  1h

  kT

 • Monte Carlo vs. Molekulska dinamika

  stohastična metoda

  robustna

  možna uporaba nezveznih potencialov

  ne omogoča prave dinamične informacije

  „pametni“ premiki

  deterministična metoda

  delikatna

  samo zvezni potenciali

  časovni razvoj sistema – dinamični procesi (difuzija)

  majhen časovni korak

  Izbira metode odvisna od modela in procesov, ki nas zanimajo.

  Najprej premisli. Nato simuliraj.

 • MD programi

  ESPResSo

  Amber

 • POLJE SIL (FORCE FIELD)

 • Polje sil (force field) = oblika in parametri funkcij, ki definirajo potencialno

  energijo sistema

  od kod?

  eksperimentalni rezultati

  kvantna mehanika

  simulacije

  vsa empirična – rezultat zavisi od uporabljenega polja sil

  atomistično polje sil

  = znotraj-molekularne + med-molekularne interakcije

  to t vezan e nevezane

  U U U

 • Vezane interakcije razteg upogib

  nepravilna torzija pravilna torzija

  2

  0

  1( )

  2b ij

  v e z i

  k r r2

  0

  1( )

  2i jk

  ko ti

  k

  2

  0

  1( )

  2i jk l

  k

  1

  (1 co s ( ))2

  i jk lk m

 • Nevezane interakcije

  van der Waals (Lennard Jones)

  elektrostatika

  1 2 6

  1

  4

  N N

  ij i j

  i j

  i j i i j i jr r

  1 04

  N N

  i j

  i j i i j

  q q

  r

 • Topologija (.top)

 • Vezane interakcije (ffbonded.itp)

  2

  0

  1( )

  2b ij

  v e z i

  k r r

  2

  0

  1( )

  2i jk

  ko ti

  k

  1(1 co s ( ))

  2i jk l

  k m

 • Nevezane interakcije (ffnonbonded.itp)

  1 2 6

  1

  4

  N N

  ij i j

  i j

  i j i i j i jr r

 • SIMULACIJSKI TRIKI

 • Nevezane interakcije število interakcij ∝ N(N-1)/2

  odrez potenciala - artefakti

  preverjanje razdalj med delci je

  časovno potratno

  Verlet seznam, seznam celic

 • Periodični robni pogoji (PBC) želimo se čim bolj približati eksperimentu

  upoštevamo samo eno sliko delca

  (minimum image convention)

  vsiljena periodičnost

 • Periodične domene katerakoli oblika, ki zapolni celotni 3D prostor

  ortorombska heksagonalna prisekan osmerec

  77% volumna kocke

  triklinska, rombski dvanajsterec

 • Pogojna dinamika odstranimo razteg vezi za H

  večji časovni korak ≈ 2fs

  pogoj: fiksna dolžina vezi

  dodamo dodatne sile

  SHAKE

  iterativni metodi

  RATTLE

  SETTLE – analitična rešitev za H2O

  2 2

  00

  i jr r

  i i i im r f g i

  i

  gr

  2 0ij ij

  r v

 • Statistični ansambli kanonični (N,V,T)

  MC ->

  MD -> uporaba termostata

  Berendsen

  Langevin

  Disipative particle dynamics (DPD)

  𝑝 = exp −𝐸 𝑥′ − 𝐸 𝑥

  𝑘𝑇

  𝑣 → 1 +Δ𝑡

  𝜏𝐻

  𝑇

  𝑇0− 1

  1/2

  𝑣

  𝑚𝑟𝑖 = 𝑓𝑖𝐶 −𝑚𝛾𝑟𝑖 + 𝑓𝑖

  𝑅 𝑓𝑖𝑅 𝑡 𝑓𝑗

  𝑅 𝑡′ = 6𝑘𝐵𝛾𝑇𝛿𝑖𝑗𝛿(𝑡 − 𝑡′)

  𝑓𝑖𝑗 = 𝑓𝑖𝑗𝐶 + 𝑓𝑖𝑗

  𝐷 + 𝑓𝑖𝑗𝑅 𝑓𝑖𝑗

  𝐷 = −𝛾𝑤(𝑟𝑖𝑗)(𝑣𝑖𝑗𝑟𝑖𝑗 )𝑟𝑖𝑗

  𝑓𝑖𝑗𝑅 = 𝜎𝑤(𝑟𝑖𝑗)𝜉𝑖𝑗𝑟𝑖𝑗 𝜎

  2 = 2𝛾𝑘𝐵𝑇

 • Statistični ansambli (N,p,T)

  MC -> naključna sprememba V -> V‘

  MD -> uporaba barostata

  Berendsen

  velekanonični (μ,V,T)

  MC -> naključna sprememba števila delcev

  𝑝 = exp −𝐸 𝑉′ − 𝐸 𝑉 + 𝑝 𝑉 − 𝑉′

  𝑘𝑇+ 𝑁 ln

  𝑉′

  𝑉

  𝑝 =𝑉

  Λ3(𝑁 + 1)exp −

  𝐸 𝑁 + 1 − 𝐸 𝑁 − 𝜇

  𝑘𝑇; 𝑁 → 𝑁 + 1

  𝑝 =Λ3𝑁

  𝑉exp −

  𝐸 𝑁 − 1 − 𝐸 𝑁 + 𝜇

  𝑘𝑇; 𝑁 → 𝑁 − 1

  𝜇 = 1 −Δ𝑡

  𝜏𝑝𝑝 − 𝑝0

  1/3

  𝑟 → 𝜇 𝑟, 𝐿 → 𝜇 𝐿

 • Okolje biofizikalnih makromolekul nerealno realno

  pri simulacijah DNA moramo upoštevati prisotnosti

  vode in ionov!

 • MODELI VODE IN IONOV

 • Implicitno topilo molekule topila niso prisotne; njihov efekt upoštevamo v

  povprečnem smislu preko elektrostatičnega potenciala Poissonova enačba Boltzmanova porazdelitev

  Poisson-Boltzmanova (PB) enačba

  Debye-Hunckel aproksimacija

  Yukawa potencial

  2 2

  2 0

  0

  z e n

  kT

  2( )r

  ex p ( )( ) ( )

  rr B

  r

  0

  ze kTn n e

  0

  4( ) ( )r r

  /0

  0

  4i

  e kT

  i

  i

  enz e

 • Eksplicitno topilo molekule topila eksplicitno prisotne

  klasifikacija po številu interakcijskih mest

  fleksibilni/rigidni modeli

  SPC, TIP3P, SPC/E TIP4P TIP5P

 • Grobozrnati modeli topila mW-ion model

  molekula vode -> 1 delec

  ioni (Na+, Cl-) so nenabiti delci

  Stillinger-Weber (SW) potencial

  pohitritev: manj delcev + interakcije krajšega dosega

 • MODELI BIOFIZIKALNIH MAKROMOLEKUL: primer DNA

 • Grobozrnati modeli primitiven model

  žlebasti model

  ( )

  2

  i ik T

  b

  1 2

  04

  i j

  i j i ji j i j

  q q bU

  r r

 • Atomistični modeli polja sil: AMBER (7 verzij), CHARM, GROMOS (6 verzij), OPLS

  GROMOS – nekateri atomi združeni CHn

  razlike v parametrih – nekoliko drugačne strukture DNA

  običajna atomistična simulacija: 10 bp (1 obrat)

  100 ns

 • Začetna struktura baza struktur - Protein Data Bank (PDB) http://www.rcsb.org

  http://www.rcsb.org/

 • Začetna struktura (2DAU.pdb)

  strukture niso popolne - manjkajoči atomi

 • 3 interakcijska mesta/nukleotid

  (3SPN-DNA model)

  Mezoskopski model

 • Skale in modeli

 • REZULTATI SIMULACIJ Kaj se lahko naučimo iz simulacij?

 • Vpliv zaporedja baznih parov zaporedje baznih parov ima vpliv na lokalno DNA strukturo

  lokalna DNA struktura igra veliko vlogo pri interakcijah med DNA in proteini

  vse funkcije DNA temeljijo na

  interakcijah DNA s proteini

  ključne funkcije DNA: genetsko prepisovanje/transkripcija

  genetsko prevajanje/translacija

  genetsko podvajanje/replikacija

 • Ascona B-DNA consortium (ABC) obsežna študija vpliva

  vseh 136 4-nukleotidnih fragmentov (ABCD)

  39 B-DNA oligamerov (18 baznih parov)

  5‘-gc-CD-ABCD-ABCD-ABCD-gc-3‘

 • Ascona B-DNA consortium (ABC)

 • Ascona B-DNA consortium (ABC)