65
48 Metalne fioke “Tandembox” Osnovni element Spoljašnje fioke Unutrašnje fioke

BLUM KLIZACI I SARKE

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OKOVI ZA NAMESTAJ

Citation preview

Page 1: BLUM KLIZACI I SARKE

48

Metalne fioke “Tandembox”

Osnovni element Spoljašnje fioke Unutrašnje fioke

Page 2: BLUM KLIZACI I SARKE

49

Metalne fioke “Tandembox”

Spoljašnje fioke Osnovni element

Element sa sudoperom

• POTPUNO IZVLAČENJE nosivost 30,50kg

Šablon za bušenje dimenzije za bušenje

Ugaoni element

Page 3: BLUM KLIZACI I SARKE

50

Tandembox

VISINA N-KORPUS min 81,5mm

STANDARDNE FIOKE (Spoljašnje) nosivost 30kg

Planiranje

Page 4: BLUM KLIZACI I SARKE

51

Tandembox

VISINA M-KORPUS min 96,5mm

STANDARDNE FIOKE (Spoljašnje) nosivost 30kg

Planiranje

Page 5: BLUM KLIZACI I SARKE

52

Tandembox

VISINA K-KORPUS min 128,5mm

STANDARDNE FIOKE (Spoljašnje) nosivost 30kg, 50kg

Planiranje

Page 6: BLUM KLIZACI I SARKE

53

Tandembox

VISINA B-KORPUS min 160mm (sa ogradicom)

STANDARDNE FIOKE (Spoljašnje) nosivost 30,50,80kg

Planiranje

Page 7: BLUM KLIZACI I SARKE

54

Tandembox

VISINA C-KORPUS min 192mm (sa ogradicom)

STANDARDNE FIOKE (Spoljašnje) nosivost 30,50kg

Planiranje

Page 8: BLUM KLIZACI I SARKE

55

Tandembox

VISINA D - KORPUS min 224mm (sa duplom ogradicom)

STANDARDNE FIOKE (Spoljašnje) nosivost 30,50,80kg

Planiranje

Page 9: BLUM KLIZACI I SARKE

56

Tandembox

VISINA D-KORPUS min 224mm (sa dvozidnom stranicom)-BOXSIDE

STANDARDNE FIOKE (Spoljašnje) nosivost 30,50,80kg

Planiranje

Page 10: BLUM KLIZACI I SARKE

57

Tandembox

VISINA M - KORPUS min 105mm

UNUTRAŠNJE FIOKE,nosivost 30,50 kg

Planiranje

Page 11: BLUM KLIZACI I SARKE

58

Tandembox

VISINA K - KORPUS min 134 mm

UNUTRAŠNJE FIOKE,nosivost 30,50 kg

Planiranje

Page 12: BLUM KLIZACI I SARKE

59

Tandembox

VISINA B-KORPUS min 160 mm

UNUTRAŠNJE FIOKE,nosivost 30,50 kg

Planiranje

Page 13: BLUM KLIZACI I SARKE

60

Tandembox

VISINA C- KORPUS min 192mm (sa ogradicom)

UNUTRAŠNJE FIOKE,nosivost 30,50 kg

Planiranje

Page 14: BLUM KLIZACI I SARKE

61

Tandembox

VISINA D -KORPUS min 224mm (sa duplom ogradicom)

UNUTRAŠNJE FIOKE,nosivost 30,50 kg

Planiranje

Page 15: BLUM KLIZACI I SARKE

62

Tandembox

VISINA D -KORPUS min 224mm (sa dvozidom stranicom)

UNUTRAŠNJE FIOKE,nosivost 30,50 kg

Planiranje

Page 16: BLUM KLIZACI I SARKE

63

Tandembox

VISINA M KORPUS min 101.5mm

UGAONE FIOKE, nosivost 50kg

Planiranje

Page 17: BLUM KLIZACI I SARKE

64

Tandembox

VISINA M KORPUS min 101.5mm

UGAONE FIOKE,nosivost 50kg

Page 18: BLUM KLIZACI I SARKE

65

Tandembox

VISINA D -KORPUS min 227.5mm (sa dvozidom ogradicom)

UGAONE FIOKE,nosivost 50kg

Planiranje

Page 19: BLUM KLIZACI I SARKE

66

Tandembox

VISINA D - KORPUS min 227.5mm (sa dvozidom stranicom)

UGAONE FIOKE,nosivost 50kg

Page 20: BLUM KLIZACI I SARKE

67

Tandembox

VISINA M -KORPUS min 96.5mm

FIOKE ZA SUDOPERU,nosivost 30kg

Planiranje

Page 21: BLUM KLIZACI I SARKE

68

Tandembox

VISINA D KORPUS min 224mm (sa dvozidom stranicom)

FIOKE ZA SUDOPERU,nosivost 30kg

Planiranje

Page 22: BLUM KLIZACI I SARKE

69

Tandembox Tip-on

podaci za poručivanje

1. KLIZAČ:

2. MEHANIZAM ZA SINHRONIZACIJU (u zavisnosti od širine fronta):

3. StRANICE I dRžAČI

4. StAbILIZAtOR fRONtA (OpCIJA) 5. SpOJNICA SA fRONtOM

dužina klizača Šifra Opis400 mm b 559.4001t tandem tIp-ON klizač L400mm

450 mm b 559.4501t tandem tIp-ON klizač L450mm

500 mm b 559.5001t tandem tIp-ON klizač L500mm

Širina fioke Šifra Opis508-570mm b Z55S1350E tandem tIp-ON meh.za sinhronizaciju

608-670mm b Z55S1850E tandem tIp-ON meh.za sinhronizaciju

708-770mm b Z55S2350E tandem tIp-ON meh.za sinhronizaciju

808-870mm b Z55S2850E tandem tIp-ON meh.za sinhronizaciju

908-970mm b Z55S3350E tandem tIp-ON meh.za sinhronizaciju

1100mm b Z55S3850E tandem tIp-ON meh.za sinhronizaciju

dužina klizača držač zadnje straneVisina stranice 400 450 50068 b 358N4002S b 358N45002S b 358N5002S b Z30N0000.04

83 b 358M4002S b 358M45002S b 358M5002S b Z30M0000.04

115 b 358K4002S b 358K45002S b 358K5002S b Z30K0000.04

Šifrab Z96.10E1

Šifra Napomenab ZSf.3502 Naručiti 2 x

Ove fioke moguće je kombinovati sa ogradicama. U zavisnosti od toga poručiti odgovarajuće elmente kao i za obične tANdEMbOX fioke sa bLUMOtION

Page 23: BLUM KLIZACI I SARKE

70

Tandembox INTIVO

strana 71

strana 74

strana 72

strana 75

strana 73

strana 76

Page 24: BLUM KLIZACI I SARKE

71

Tandembox INTIVO

Planiranje

STANDARDNE FIOKE (Spoljašnje)

dUbINA ŠIfRA NAZIV ARtIKLA NApOMENA

500 mm

1 b 558.5001b tandem klizač bLUMOtION 500mm/30kg set(levi+desni)

2a,2b b 358M5002SA INtIVO-Stranica klizača za nameštaj set(levi+desni)

3 b Z30M000S.04INt INtIVO držač zadnje strane M H83(L+d)-bELI set(levi+desni)

4 b ZSf.3502 tANdEMbOX spojnica sa frontom-tip na šraf naručiti 2x

4a b ZSf.3602 tANdEMbOX spojnica sa frontom-tip na tipl naručiti 2x (altern.)

potreban prostor u korpusu

dimenzije za krojenje za ploču debljine 16mm

Kb Širina korpusaLW Unutrašnja širina korpusaNL Nominalna dužina

Zadnja strana dno

dimenzije za ugradnju frontova za montažu zavrtnjima

dimenzije za ugradnju zadnje strane

dimenzije za bušenje otvora za frontove za INSERtA montažu utiskivanjem

fA frontalni okov

84 m

m

NL-

24 m

m

Page 25: BLUM KLIZACI I SARKE

72

Tandembox INTIVO

Planiranje

STANDARDNE FIOKE (Spoljašnje)

dUbINA ŠIfRA NAZIV ARtIKLA NApOMENA

500 mm

1 b 558.5001b tandem klizač bLUMOtION 500mm/30kg set(levi+desni)

2a,2b b 358L5002SA2Z tbX Intivo okvir H=101 L=500mm set(levi+desni)

3 b Z30d000S.04 INt. INtIVO -držač zadnje strane fioke H=224mm set(levi+desni)

4 b ZSf.5220 INtIVO-spojnica sa frontom-tip na šraf naručiti 2x

4a b ZSf.532E INtIVO-spojnica sa frontom-tip na tipl naručiti 2x

9 Z37L490S.d bXCA bOXCAp ZA tbX intivo,dužina 500 mm set(levi+desni)

Kb Širina korpusaLW Unutrašnja širina korpusaNL Nominalna dužina

Zadnja strana dno

potreban prostor u korpusu

dimenzije za ugradnju frontova za montažu zavrtnjima

dimenzije za ugradnju zadnje strane

dimenzije za bušenje otvora frontova za tipl

dimenzije za krojenje za ploču debljine 16mm

fA frontalni okov

199

mm

NL-

24 m

m

Page 26: BLUM KLIZACI I SARKE

73

Tandembox INTIVO

Planiranje

STANDARDNE FIOKE (Spoljašnje)

Kb Širina korpusaLW Unutrašnja širina korpusaNL Nominalna dužina

Zadnja strana

dno

XL = NL - 60 mmMontaža, demontaža i podešavanjeObrada gornje ivice predstavlja poliranu ravnu ivicu sa fazom 1 mm +/- 0.5 mm

potreban prostor u korpusu

dimenzije za ugradnju frontova za montažu zavrtnjima

dimenzije za ugradnju zadnje strane

dimenzije za bušenje otvora frontova za tipl

dimenzije za krojenje za ploču debljine 16mm

fA frontalni okov

dUbINA ŠIfRA NAZIV ARtIKLA NApOMENA

500 mm

1 b 558.5001b tandem klizač bLUMOtION 500mm/30kg set(levi+desni)

2a,2b b 358L5002SA2Z tbX Intivo okvir H=101 L=500mm set(levi+desni)

3 b Z30d000S.04 INt INtIVO -držač zadnje strane fioke H=224mm set(levi+desni)

4 b ZSf.5220 INtIVO-spojnica sa frontom-tip na šraf naručiti 2x

4a b ZSf.532E INtIVO-spojnica sa frontom-tip na tipl naručiti 2x

8 b Z37G440d INtIVO stakleni umetak H=100 L=500mm naručiti 2x

9a,9b b Z36L002G.S bOXCOVER napred i pozadi(H=100mm) set(levi+desni)

8

199

mm

NL-

24 m

m

Page 27: BLUM KLIZACI I SARKE

74

Tandembox INTIVO

Planiranje

UNUTRAŠNJE FIOKE

Kb Širina korpusaLW Unutrašnja širina korpusaNL Nominalna dužina

potreban prostor u korpusu dimenzije za bušenje otvora frontovi za prihvatače

dimenzije za ugradnju zadnje strane

dimenzije za krojenje za ploču debljine 16mm

*Sa ZIf.80M7 moguće od visine 73

dUbINA ŠIfRA NAZIV ARtIKLA NApOMENA

500mm

1 b 558.5001b tandem klizač bLUMOtION 500mm/30kg set(levi+desni)

2a,2b b 358M5002SA INtIVO-Stranica klizača za nameštaj set(levi+desni)

3 b Z30M000S.04 INt INtIVO držač zadnje strane fioke M H83(L+d)-bELI set(levi+desni)

4a,4c b ZIf.80M0 INtIVO - unutrašnja fioka držač fronta H 83 set(levi+desni)

5 b Z31L1036A INtIVO -pred.prof.bezžljeba1036mm za unut.fio.bELI set(levi+desni)

6b b ZIf.80M7 INtIVO - ručka za unutr. fioku sa prihvat. bELI set(levi+desni)

dnoZadnja strana

84 m

m

NL-

24 m

m

Page 28: BLUM KLIZACI I SARKE

75

Tandembox INTIVO

Planiranje

UNUTRAŠNJE FIOKE

Kb Širina korpusaLW Unutrašnja širina korpusaNL Nominalna dužina

potreban prostor u korpusu dimenzije za ugradnju zadnje strane

dimenzije za krojenje za ploču debljine 16mm

dnoZadnja strana

dUbINA ŠIfRA NAZIV ARtIKLA NApOMENA

500mm

1 b 558.5001b tandem klizač bLUMOtION 500mm/30kg set(levi+desni)

2 b 358L5002SA2Z INtIVO-Stranica klizača za nameštaj set(levi+desni)

3 b Z30d000S.04 INt INtIVO-držač zadnje strane fioke H=224mm, bELI set(levi+desni)

4a,4b,7b b ZIf.81d0 INtIVO - unutrašnja fioka držač fronta H 224 set(levi+desni)

5 b Z31L1036A INtIVO -pred.prof.bezžljeba1036mm za unut.fio, bELI set(levi+desni)

7a b ZRG.1046Z pravougaona poprečna pregrada set(levi+desni)

9 b Z37L4902.d INtIVO-bOX CAp nastavak L500 h98,9 bELI set(levi+desni)

199

mm

NL-

24 m

m

Page 29: BLUM KLIZACI I SARKE

76

Tandembox Intivo

Planiranje

UNUTRAŠNJA FIOKA

Kb Širina korpusaLW Unutrašnja širina korpusaNL Nominalna dužina

potreban prostor u korpusu dimenzije za ugradnju zadnje strane

dimenzije za krojenje uložnog elementa za bočnu stranu

dimenzije za krojenje uložnog elementa za prednji komad sa žljebom

dimenzije za krojenje za ploču debljine 16mmdnoZadnja strana

Skraćivanje prednjeg komada sa žljebom

X = NL - 60 mm X = LW - 118 mm

8

dUbINA ŠIfRA NAZIV ARtIKLA NApOMENA

500 mm

1 b 558.5001b tandem klizač bLUMOtION 500mm/30kg set(levi+desni)

2a,2b b 358L5002SA INtIVO-Stranica klizača za nameštaj set(levi+desni)

3 b Z30d000S.04 INt INtIVO -držač zadnje strane fioke H=224mm set(levi+desni)

4a,4b,4c b ZIf.81d0 INtIVO- unutrašnja fioka držač fronta H 224 set(levi+desni)

5 b Z31L1036AN INtIVO -pred.prof.sa žljebom1036mm za unut.fio.bEL set(levi+desni)

8 b Z37G440d INt INtIVO-stakleni umetak H100mm L 500mm naručiti 2x

9a,9b b Z36L002G.S INtIVO-boxcover držač prednji i zadnji H100mm set(levi+desni)

Obrada gornje ivice predstavlja poliranu ravnu ivicu sa fazom 1 mm +/- 0.5 mm

199

mm

NL-

24 m

m

Page 30: BLUM KLIZACI I SARKE

77

Orga-Line

Ostale mogućnosti kombinovanja navedenih držača

Držači pribora za jelo

Podaci za poručivanje

Page 31: BLUM KLIZACI I SARKE

78

Orga - Line za Tandembox

Preporučujemo

Držači tanjira

Page 32: BLUM KLIZACI I SARKE

79

Orga - Line za Tandembox

Orga Line

Šifra Opis

b Z40H10077A poprečna pregrada

Šifra Opis

b Z43H100S.01 Uzdužna pregrada

Šifra Opis

b Z40H000A Umetak za poprečnu pregradu

Činije dimenzija Šifra

fleksibilna poprečna pregrada dimenzija Šifra

88 x 88 mm ZSI.010SI

88 mm ZSI.010Q

176 mm ZSI.020Q

88 x 176 mm ZSI.020SI

88 x 264 mm ZSI.030SI

88 x 352 mm ZSI.040SI

Page 33: BLUM KLIZACI I SARKE

80

Orga-Line za Tandembox

Držač noževa

Držač začina

Nominalna dužina450 mm500 mm550 mm600 mm650 mm

177.5 x 260

proizvod Opis potreban prostor

prilikom pripreme jela i kuvanja pri ruci treba da bude i pravi začin. U ORGA - LINE držaču začina smeštene su sve posude sa začinima, bilo da su veliki ili mali. Za dodatnu stabilnost u širokim elementima pobrinuće se podno pričvršćivanje. Lako se pere - čak i u mašini za posuđe.

Qt - poprečna pregradaLt - Uzdužna pregrada

Širina korpusa (mm)

300 400 450

1 x Qt 1 x Qt, 2 x Lt

2 x Qt 2 x Qt, 3 x Lt

Šifra Opisb ZfZ.30GOI držač začinab Z49L472S prihvatni profil za poprečnu pregradu

Šifra Opisb ZSZ.02M0 držač noževa

Kb Širina korpusaLW Unutrašnja širina korpusaNL Normalna dužina

Page 34: BLUM KLIZACI I SARKE

81

Orga-Line za Tandembox

Visoka pregrada za fioke

Pregrade orga line za visoke fioke

Šifra Opis

b Z46C470S.E2 Međuzid 500 mm

Šifra Opisb ZfI.30bZS6N Set za flaše 500mmb ZfI.30bZS7N Set za flaše 550mm

Page 35: BLUM KLIZACI I SARKE

82

Orga Line Intivo

Poprečna pregrada za fioke INTIVO

Bočni lajsna-držač za pregrade fioka INTIVO

Alu profil za unutrašnje pregrade fioka INTIVO

Fleksibilne pregrade u fiokama INTIVO

Fleksibilni bočni držači za unutrašnji alu.profil

boja: svileno bela visina H 110 mm

boja: svileno bela visina H 110 mm

mogućnost skraćivanja na željenu dužinu

boja: svileno bela visina H 116 mm

montaža pregradnog profila

boja: bela za visinu H 110 mm visina H 114.6 mm

boja: svileno bela

Šifra Opisb Z49L472S bočna lajsna-držač za pregrade

Šifra Opisb Z40L1077A Alu.profil za pregrade L1077mm

Šifra Opisb Z43L100S poprečna pregrada za INtIVO

Šifra Opisb Z40L0002 plastični držač L+d

Šifra Opisb Z40H177S Za front 245mm/stvarna širina 177mmb Z40H477S Za front 545mm/stvarna širina 477mmb Z40H877S Za front 945mm/stvarna širina 877mm

Page 36: BLUM KLIZACI I SARKE

83

servo drive plus blumotion

SERVO DRIVE pregled

SERVO DRIVE pregled

Page 37: BLUM KLIZACI I SARKE

84

servo drive plus blumotion

Podaci za poručivanje

Page 38: BLUM KLIZACI I SARKE

85

servo drive plus blumotion

Informacije za planiranje-osnovni element

Page 39: BLUM KLIZACI I SARKE

86

servo drive plus blumotion

Informacije za planiranje- element ispod sudopere (širine veće od 900mm)

Page 40: BLUM KLIZACI I SARKE

87

Tandem plus blumotion

Page 41: BLUM KLIZACI I SARKE

88

Tandem plus blumotion

Klizači za drvene fioke

Podaci za poručivanje

Planiranje

Page 42: BLUM KLIZACI I SARKE

89

Tandem plus blumotion

Klizači za drvene fioke

Podaci za poručivanje

Planiranje

proizvod Karakteristike potreban prostor• prikriveni TANDEM - elemenat sa delimičnim izvlačenjem sa integrisanim bLUMOtION za lako i tiho zatvaranje• opterećenje din. 30kg• TANDEM inside - za izrazito lagan hod dokle god nameštaj traje• podešavanje visine spojnice bez alata• izjednačavanje tolerancije bočno i po dubini• BLUMATIC - tehnika samozatvaranja

Šifra dužina NL

1 b 550H3000b Klizač sa bLUMOtION-30KG 300mm

1 b 550H3500b Klizač sa bLUMOtION-30KG 350mm

1 b 550H4000b Klizač sa bLUMOtION-30KG 400mm

1 b 550H4500b Klizač sa bLUMOtION-30KG 450mm

1 b 550H5000b Klizač sa bLUMOtION-30KG 500mm

Standardni elementi

3 b t51.1700.04 le Spojnica leva

3 b t51.1700.04 ri Spojnica desna

4 b 295.1000 Čaura za podešavanje fronta(opcija)naručiti x2

Unutrašnje fioke

5 b 298.5500 Graničnik dubine za unut.fioke(opcija)

poprečne ogradice

7 b ZRE.363A.Id Ogradica-set L+d sa držačima 400mm

7 b ZRE.413A.Id Ogradica-set L+d sa držačima 450mm

7 b ZRE.463A.Id Ogradica-set L+d sa držačima 500mm

potreban prostor u korpusu

Spoljašnja fioka SKL - dužina fioke

Unutrašnja fiokaIKKL - Unutr.dužina fioke

Spoljašnje/unut.fioke Obrada fiokeMontaža spojnice

pozicija bušenja unutr. strane

Pozicije za montažu klizača

Page 43: BLUM KLIZACI I SARKE

90

Tandem plus Tip On

Klizači za drvene fioke

Podaci za poručivanje

Planiranje

Page 44: BLUM KLIZACI I SARKE

91

program šarki

Pregled

Šarka Situacija postavljanja

Page 45: BLUM KLIZACI I SARKE

92

Clip Top

Šarka sa integrisanim BLUMOTION-om

Planiranje

proizvod Karakteristike Namena

• Kompletno metalne šarke, niklovane• Ugao otvaranja 110°• Sa integrisanim BLUMOTION-om• Sa deaktiviranjem BLUMOTION-a• Sa komfornim podešavanjem dubine preko navojnog puža• Kompatibilno sa postojećim navojnim pločama• Sa automatom za zatvaranje (opruga)• Montaža i demontaža na korpuse bez alata• Trodimenzionalno podešavanje (sa odgovarajućom montažnom pločicom)

Ravna

Montaža na šraf Oblasti podešavanja

max +3.0 mm - max +2.0 mm - +3.0 mm-2.0 mm

polukoleno Koleno

Opis artikla ŠifraMontaža čašice na šrafŠarka CT 110° ravna (sa integrisanim mehanizmom) b 71b3550Šarka CT 110° polukol. (sa integrisanim mehanizmom) b 71b3650Šarka CT 110° koleno (sa integrisanim mehanizmom) b 71b3750Šarka CT 110° ravna (bez integrisanog mehanizma) b 71t3550

podloške str.105 i 106Ukrasni poklopci 107

Podaci za poručivanje

Page 46: BLUM KLIZACI I SARKE

93

Clip Top

Šarka 100º

Planiranje

Page 47: BLUM KLIZACI I SARKE

94

Clip top

Šarka 107º

Planiranje

Page 48: BLUM KLIZACI I SARKE

95

Clip top

Šarka 120º

Planiranje

Page 49: BLUM KLIZACI I SARKE

96

Clip top

Šarka 170º

Planiranje

Page 50: BLUM KLIZACI I SARKE

97

Clip top

Ugaoni orman

Planiranje

Page 51: BLUM KLIZACI I SARKE

98

Clip top

Šarka za pregrade

Planiranje

Page 52: BLUM KLIZACI I SARKE

99

Clip top

Ugaona šarka otvarajuća + 45 º

Planiranje

Page 53: BLUM KLIZACI I SARKE

100

Clip top

Ugaona šarka otvarajuća + 30º

Planiranje

Page 54: BLUM KLIZACI I SARKE

101

Clip top

Šarka - 45º

Planiranje

Page 55: BLUM KLIZACI I SARKE

102

Clip top

Ugaona šarka - 30º

Planiranje

Page 56: BLUM KLIZACI I SARKE

103

CRISTALLO šarka

Planiranje

Clip top

Page 57: BLUM KLIZACI I SARKE

104

Clip top

CRISTALLO ugaona primena

Planiranje

Page 58: BLUM KLIZACI I SARKE

105

Montažne pločice

Ekscentarska krstasta pločica

Krstasta pločica

Ravna ekscentarska pločica

Krstasta pločica

Clip top

Page 59: BLUM KLIZACI I SARKE

106

Clip top

Montažne pločice

Unakrsna montažna pločica

Ukrasna kapa za čašicu šarke BLUM

Unakrsna montažna pločica

- Materijal : cink, niklovan- Montaža na šraf d/3.5 ili d/4 X 17mm- podešavanje visine ± 3mm

- Materijal: cink, niklovan- Montaža sa sistemskim šrafovima d/6 X 14.5 mm - podešavanje visine

distanca Visina H Šifra

6mm 14.5mm b 175H9160

9mm 17.5mm b 175H9190

Šifra Opis

b 70t3504 Clip top- ukrasna kapa za čašicu šarke

distanca Visina H Šifra

0mm 8.5mm b 175H7100

Page 60: BLUM KLIZACI I SARKE

107

Clip top

Ugaoni klin - 5º

Ukrasni poklopci

Ugaoni klin + 5º

Ugaoni klinovi i ukrasni poklopci

Page 61: BLUM KLIZACI I SARKE

108

Clip top

BLUMOTION za vrata

Držač za blumotion

Planiranje

BLUMOTION 970A

Page 62: BLUM KLIZACI I SARKE

109

Clip top

BLUMOTION za vrata

Detalj montaže

BLUMOTION 971A

BLUMOTION 973A

Page 63: BLUM KLIZACI I SARKE

110

TIp-ON za vrata

Savršen mehanizam za otvaranje vrata bez ručke

Page 64: BLUM KLIZACI I SARKE

111

Mehanizam TIP-ON za vrata H>1300 mm-PUSH

Mehanizam TIP-ON za vrata H<1300 mm-PUSH

Adapterska pločica 27/32 RAVNA

Adapterska pločica 37/32 KRSTASTA

Šarke bez opruge

TIp-ON za vrata

Page 65: BLUM KLIZACI I SARKE

112

Šabloni

ŠABLONI

b ZML.0040 Univerzalni šablon za montažu MtX,tbX

b t65.5050 Šablon za klizače (tbX,tM,MtX)b 65.1051 Univerzalni šablon

b 56.5050 Šablon za tip-on tandembox

b 65.33 MINIfIX držač za standardne klizače

b 65.5310 Šablon za montažu pločice šarke

b ZML.3510 Šablon za montažu fronta za tbXb ZML.3580 Šablon za montažu fronta za tbX - sa

ogradicom