Click here to load reader

Blum izahati

  • View
    2.991

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Blum izahati

  • 1. ikaqo universitetinin professoru BenjamenBlum 1956-c ild Thsil mqsdlrininTaksonomiyas nzriyysini tklif etmidir. Blum agirdlrd tfkkr inkiaf etdirmkmqsdil drketmnin alt sviyysini tyinetmidir. Bu sviyylr beynlxalq almd geniqbul olunmudur. Q-m Sintez Thlil TtbiqQavramaBilik

2. Q-mSintez ThlilTtbiqQavrama Bilik 3. Mlumat nal edilmsi v ya myynldirilmsi,Mahid v mlumatlarn xatrlanmas. 4. Fnlr zr bilikBiliyin tiplri (Fnn kateqoriyalar (tnliklrin hlli,Tarixlr, hadislr, yerlr haqqnda biliklr kkaltnn taplmas); texnologiya vsullar (dbi tnqid, tarixi sndlrinthlili, msl hlli sullar, mxtlifyaz janrlarnn standartlar) sas ideyalar haqqnda bilik(Terminologoya, sas faktlar v elementlr, klassifikasiya v kateqoriyalar, prinsip v mumildirm, nzriyy, model, struktur haqqnda mlumatlar) Yeni v khn biliklr 5. Myyn etmk Semk Mvafiqini tapmaq Toplamaq Siyah trtib etmk Yerldirmk Ad vermk Trifini vermk Sitat gtirmk Gstrmk 6. Material baa dmk, mnasn drk etmk, dyimk, izah etmk, szlrini dyimk, tfsir v ya rh etmk Ovod Qrlm dostluqBiliyin yeni kontekst krlmsizah, tfsir, rh (bir dildn v ya ss sistemindn digrin dyim)Nmunlrin gtirilmsi" Ovod " romannda tsvir olunan hadislr XIXyrnilmi v ya tan olansrin 30-40-c illrind-italiyallarn Avstriyaimperiyas aalna qar qhrmanlq syan xasslr gr tsnifatfonunda ba verir. srin qhrman "Ovod " lqbiil tannan gnc Artur taliya xalqnn AvstriyaYekunladrlmazlmkarlarndan qurtulmasurundainadlmbariz aparr. Gnc tlb mbariznin gediindQarlql laqnin yaradlmassadlvh idealistdn zalmlara qar amanszarpan, yenilmz ruhlu Felie Rivares evrilir. 7. Myyn etmk FrqlndirmkQarladrmaqTyin etmk Dyimk Nmun gstrmk20 sm uzunluunda olan bu Mzakir etmk qularn iti uclu kkili olur. imali Amerikada zah etmk qayalqlarda yaad n ox inc bir qurulua Tfsir etmk malikdirlr. Erkklri parlaq qzl, diilri is tnd qhvyi rngd olur. Tsvir etmk 8. Mlumatdan istifad etmk v yeni rait metod vkonsepsiyalar ttbiq etmk Mlum olan v ya mllim trfindn veriln tlimata sasn taprnicra olunmas Mstqil hazrlanm tlimata sasn taprn icra olunmas 9. Qabaqcadan grmk Tsnif etmk Tcrbd istifad etmk Snaqdan keirmk Hesablamaq Aydnladrmaq Ttbiq etmk Gstrmk klini dyimk Hll etmk Kf etmk Nmayi etdirmk 10. differensiallama (tamn sas hisslr blnmsi) sralanma xarakterik xsusiyytlrin tyini 11. Tkil etmkThlil etmkMqayis etmkFrqlndirmkAyrmaqSemkSralamaqBirldirmkqli ntic xarmaqSxematik tsvir etmkzah etmk 12. SintezYeni ideyalarn yaranmas n khn ideyalardan istifad, verilmi faktlarnmumildirilmsi v bir ne sah zr biliklrin laqlndirilmsi Ayr-ayr hisslrdn yeni mhsulun yaradlmas Myyn meyarlar zr fikirlrin, hipotezlrin, alternativ hllringenerasiya edilmsi Planladrlma (faliyytssenarilrinin, tdqiqatlarn, eksperimentlrinyaradlmas) 13. Sintez - taprqlar n aar szlr Hipotez irli srmk Hesabat hazrlamaq nteqrasiya etmk Fikri tsdiqlmk Birldirmk vz etmk Yenidn nizamlamaq Planladrmaq Layihldirmk Hazrlamaq Yaratmaq Myyn qanun v qaydalaragr yaratmaq xtira etmk 14. QiymtlndirmMlumatn dyrliliyini v ya smrli istifad imkanlarn mvafiqmeyarlara v standartlara sasn myyn etmk Myyn meyarlara sasn yoxlamaq Myyn meyarlara sasn trif v tnqid etmk Sralamaq 15. Qiymtlndirm - taprqlar n aar szlr Frqlndirmk Vacibini myyn etmk Sviyylr gr blmk Ntic xarmaq Yekun nticy glmk saslandrmaq Qrar qbul etmk Qiymtlndirmk nandirmaq Dstklmk Tnqid etmk Mhakim etmk Tvsiyy etmk