Brochure + inschrijfformulier 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brochure + inschrijfformulier 2013

Text of Brochure + inschrijfformulier 2013

 • amports inschrijfformulier 2013

 • Amports is de collectieve promotie-organisatie voor de Amsterdamse havenregio. Als logistiek knooppunt speelt de regio, met de zeehavens van Amsterdam, Beverwijk, Zaanstad en Velsen/IJmuiden, een belangrijke rol in de verwerking van internationale goederenstromen. Vis, kolen, cacao, erts, benzine, containers of stukgoed: het vindt via de Amsterdamse havenregio zn eindbestemming.

  Uitstekende achterlandverbindingen via de binnenwateren, een goede bereikbaarheid over de weg en de nabijheid van Schiphol maken de havenregio uniek. Aan deze strategische ligging, de sterke relatie met industrie en ondernemerschap, heeft de Amsterdamse havenregio haar positie als vierde haven van Europa te danken.

  Amports heeft als taak om deze unieke positie nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen. Dit doen we samen met het havenbedrijfsleven, de havenbedrijven en de regionale overheden. Hier zetten we verschillende middelen en activiteiten voor in, onder andere:

  over amports

  COMMUNICATIE EN INFORMATIE Amports geeft het magazine Zeehavens Amsterdam uit. Door middel van interviews, nieuws en achtergronden vertelt Amports het verhaal van de havenregio.

  De Engelstalige editie van Zeehavens Amsterdam Amsterdam Seaports wordt ingezet om de internationale promotie te ondersteunen.

  De jaarlijkse Engelstalige Port Guide. De gids met alle informatie over de havenregio en de havenfaciliteiten.

  Online communicatie. Onder andere via de website www.amports.nl met nieuws over de havenregio en het havenbedrijfsleven. Maar ook via social media en een maandelijkse online nieuwsbrief de Havenflits.

  INTERNATIONALE PROMOTIE EN MARKETING

  Collectieve stands op internationale logistieke vakbeurzen waar havenbedrijven en bedrijfsleven zich gezamenlijk kunnen presenteren. In toenemende mate doen we dit samen met de andere Nederlandse zeehavens, Rotterdam, Groningen, Zeeland, onder de vlag van Holland Ports.

  Internationale handelsreizen, missies en ontvangsten om de contacten met klanten te stimuleren.

  NETWERKEN EN ONTMOETINGEN

  Diverse regionale events waar havenbedrijfsleven, overheden en belanghebbenden elkaar kunnen ontmoeten. Met als hoogtepunt het jaarlijkse Havengildediner op de laatste vrijdag van november. Maar ook het tweejaarlijkse Havencongres dat Amports samen met Haven Amsterdam organiseert en het jaarlijkse Havengolftoernooi.

  INDIVIDUELE DIENSTVERLENING EN ONDERSTEUNING De gezamenlijke activiteiten van Amports bieden een uitstekend platform om bedrijven te ondersteunen bij hun (internationale)marketingactiviteiten. Waar mogelijk ondersteunt het Amports-team ook individuele leden bij hun PR, marketing of organisatie van evenementen.

  AMPORTS BRENGT DE HAVENREGIO BIJ ELKAAR Het versterken en positioneren van de havenregio in binnen- en buitenland doen we samen. Samen met het havenbedrijfsleven, de havenbedrijven en de lokale en regionale overheden. Amports vervult hierin een verbindende rol door de verschillende partijen letterlijk samen te brengen.Amports is een vereniging waaraan zowel private als publieke partijen verbonden zijn. Op dit moment telt Amports ruim 250 leden en begunstigers die het doel van collectieve promotie ondersteunen, waaronder de regionale overheden (provincie Noord-Holland en de gemeenten langs het Noordzeekanaal: Velsen, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam), de havenbedrijven (Haven Amsterdam, Zeehaven IJmuiden NV), overkoepelende bedrijfsorganisaties als Kamer van Koophandel en de ondernemersvereniging ORAM, en tot slot de vele bedrijven die gevestigd zijn in de havenregio (stuwadoors, cargadoors, scheepsagenturen, maritieme dienstverleners etc.).Het Bestuur is verantwoordelijk voor de koers en aansturing van Amports. De uitvoering van de activiteiten is in handen van het bureau.

 • Het lidmaatschap van Amports staat open voor bedrijven en organisaties die een binding met de Amsterdamse havenregio hebben. Bent u genteresseerd en overweegt u een lidmaatschap? Dan volgen hieronder nog even de voordelen op een rij: Een sterk netwerk binnen de Amsterdamse havengemeenschap. Ruim 250 leden en organisaties die u kunt ontmoeten tijdens

  regionale netwerk activiteiten, zoals het Havengildediner. Collectieve deelname aan (internationale) vakbeurzen en handelsreizen. Aansprekende communicatiemiddelen zoals het magazine Zeehavens Amsterdam met een brede kijk op de maritieme en logistieke

  bedrijvigheid in de regio. Via onze media brengen we het verhaal van de Amsterdamse havenregio in binnen- en buitenland naar buiten. Als lid ontvangt u de magazines gratis en krijgt u een platform om ook uw verhaal kracht bij te zetten.

  Een open en toegankelijke bureau-organisatie die graag met u meedenkt. Amports is gehuisvest op de 13e etage van het Amsterdamse Havengebouw. Ook u kunt genieten van het geweldige uitzicht!

  Eenmaal per jaar mogen onze leden namelijk gratis gebruikmaken van de Havenzaal met panoramisch uitzicht over het IJ.

  Naam bedrijf :

  Contactpersoon : E-mail contactpersoon :

  Functie : Aantal medewerkers :

  Postadres : Postcode / plaats :

  Bezoekadres : Postcode / plaats :

  Factuuradres (indien afwijkend) : Postcode / plaats :

  Telefoon : Fax :

  E-mail algemeen : website :

  Treedt toe als firmalid met een jaarlijkse contributie van:

  1 tot 9 personeelsleden 455,- Ruimte voor toelichting:

  10 tot 29 personeelsleden 680,-

  30 tot 49 personeelsleden 910,-

  50 tot 69 personeelsleden 1.135,-

  meer dan 70 personeelsleden 2.270,-

  Getekend te : Handtekening :

  Datum :

  Gelieve het formulier te retourneren naar amports@amports.nl of per post:De Ruijterkade 7, 13e etage1013 AA Amsterdam

  amports inschrijfformulier 2013over amports

  TOELICHTING

  Lidmaatschap van Amports betreft een bedrijfslidmaatschap. Mocht de contactpersoon de organisatie verlaten, dan blijft het lidmaatschap bestaan en verzoeken wij de organisatie een nieuwe contactpersoon aan te wijzen.

  Als contactpersoon ontvangt u de uitnodigingen voor activiteiten, het magazine Zeehavens Amsterdam en de jaarlijkse contributiefactuur.

  Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk te gebeuren. De contributie wordt jaarlijks gendexeerd.

 • De Ruijterkade 7, 13e etage T + 31(0)20 627 37 06 www.amports.nl1013 AA Amsterdam F + 31(0)20 626 49 69 amports@amports.nlamports

  v2013.01