Click here to load reader

Buletin GIS & GEOMATIK · PDF file Accuracy Assessment Procedure for Aerodrome Charts for ICAO’S Universal Safety Oversight Audit Program ... Berdasarkan kepentingan maklumat geospatial

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Buletin GIS & GEOMATIK · PDF file Accuracy Assessment Procedure for Aerodrome Charts for...

 • i

  GIS & GEOMATIK Buletin

  BIL 2/2017 ISSN 1394 - 5505

  JAWATANKUASA PEMETAAN DAN DATA SPATIAL NEGARA

 • Jemaah Menteri berasaskan Kertas Kabinet No.243/385/65 bertajuk National Mapping Malaysia telah meluluskan jawatan dan terma-terma rujukan “Surveyor-General Malaya and Singapore” sebagai Pengarah Pemetaan Negara Malaysia dan mengesahkan keanggotaan serta terma-terma rujukan Jawatankuasa Pemetaan Negara pada 31 Mac 1965. Cabutan para-para 2(b), 2(c) dan 2(d) daripada kertas kabinet tersebut mengenai keanggotaan dan terma- terma rujukannya adalah seperti berikut: “2(b) National Mapping Committee

  That a National Mapping Committee be appointed to comprise the following:

  i. Director of National Mapping ii. Director of Lands & Surveys, Sabah; iii. Director of Lands & Surveys Sarawak; iv. Representative of the Ministry of Defence; v. Representative of the Ministry of Rural Development (now substituted by the Ministry of Natural

  Resources and Environment); vi. Assistant Director of Survey, FARELF

  2(c) The terms of reference of the National Mapping Committee to be as follows:

  i. to advise the Director of National Mapping on matters relating to mapping policy; ii. to advise the Director of National Mapping on mapping priorities.

  2(d) That the Committee be empowered to appoint a Secretary and to co-opt persons who would be

  required to assist the Committee,” Seterusnya pada 22 Januari 1997, Jemaah Menteri telah meluluskan pindaan terhadap nama, keanggotaan dan bidang-bidang rujukan Jawatankuasa Pemetaan Negara kepada Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara (JPDSN), bagi mencerminkan peranannya yang diperluaskan ke bidang data pemetaan berdigit. Keanggotaan JPDSN pada masa kini adalah terdiri daripada agensi-agensi seperti berikut:

  Buletin GIS dan Geomatik ini yang diterbitkan dua kali setahun adalah merupakan salah satu aktiviti oleh Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara, sebagai salah satu media pendidikan dan penyebaran maklumat dalam mendidik masyarakat memanfaatkan maklumat spatial dalam pembangunan negara. Walau bagaimanapun, sebarang kandungan artikel-artikel adalah tanggungjawab penulis sepenuhnya dan bukan melambangkan pandangan penerbit.

  PENDAHULUAN

  1. Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia 11. Jabatan Pertanian Sarawak 2. Jabatan Tanah dan Ukur Sabah 12. Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) 3. Jabatan Tanah dan Survei Sarawak 13. Universiti Teknologi Malaysia 4. Wakil Kementerian Pertahanan 14. Universiti Teknologi MARA (co-opted) 5. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia 15. Universiti Sains Malaysia (co-opted) 6. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia 16. Jabatan Laut Sarawak (co-opted) 7. Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia 17. Jabatan Perhutanan Sarawak 8. Jabatan Perhutanan Sabah 18. PLANMalaysia Semenanjung Malaysia (co-opted) 9. Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara

  (MaCGDI) (co-opted) 19. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

  10. Jabatan Pertanian Sabah

  PENDAHULUAN

 • Penaung

  YBhg. Dato’ Sr Mohd Noor bin Isa Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia

  Penasihat

  Sr Ahamad bin Zakaria, KMN, FRISM Pengarah Ukur Bahagian (Dasar dan Penyelarasan Pemetaan)

  Ketua Editor

  Sr Zulkifli bin Sidek Pengarah Ukur Seksyen (Dasar Pemetaan)

  Editor

  Sr Zainal Abidin bin Mat Zain Sr Mohd Riduan bin Mohamad @ Idris Sr Nur Akma binti Saharuddin Noor Haslinda binti Mohamed Yusop Siti Norazin binti Mat Lazi

  Susunan dan Rekabentuk Tn. Hj. Hanin bin Hashim, AMN Naiemah binti Dahari

  Pencetak

  Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur

  Nota: Kandungan yang tersiar boleh diterbitkan semula dengan izin Urus Setia

  Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara.

  Kandungan

  Dari Meja Ketua Editor......................................................................................................................................................... i

  Accuracy Assessment Procedure for Aerodrome Charts for ICAO’S Universal Safety Oversight Audit Program (USOAP) Continuous Monitoring Approach (CMA) for Protocol Question (PQ) 7.359 Mohd Fazly Bin Mohd Noor......…………………….…...................................................................................................... 1

  Zon-Zon Sempadan Maritim Berpandukan Kepada Konvensyen Undang-Undang Laut 1982 (KUUL 1982) Sr Zakaria Abdullah.........................................................……………................................................................................ 24

  The Development of Marine Geodetic Infrastructures in East Malaysia Waters (2013 – 2017) Dr. Sr Azhari Bin Mohamed, Sr Sohaime Bin Hj Rasidi, Sr Zulkafli Bin Chihat, Sr Shabudin Bin Saad, Dato’ Dr. Abd Majid A Kadir, Ahmad Fahmi Bin Abd Majid, Syarifuddin Bin Mat Zali, Assoc. Prof. Dr. Kamaludin Talib, Dr. Saiful Aman Bin Sulaiman……….......………….....…....................................... 30

  Laporan Bergambar: Laporan The 6th Plenary Meeting Of United Nations Global Geospatial Information Management For Asia And The Pacific (UN-GGIM-AP) Kumamoto, Jepun Sr Mohd Riduan bin Mohamad @ Idris….……...………...………................................................................................... 46

  Mesyuarat Ke-19 Jawatankuasa Teknikal Nama Geografi Kebangsaan (JTNGK) Sr Zainal Abidin bin Mat Zain............................................................................................................................................ 48

  Mesyuarat Jawatankuasa Penyelaras Penggambaran Dan Pengimejan Udara Bagi Agensi-Agensi Di Bawah NRE (JPPPNRE) Bil. 2/2017 Sr Mohd Riduan bin Mohamad @ Idris….……...………...………................................................................................... 52

  Kalendar GIS 2018............................................................................................................................................................. 54

  Sumbangan Artikel/Call for Paper……………………………………………………………………………………............. 55

  Sidang Pengarang

  Jemaah Menteri berasaskan Kertas Kabinet No.243/385/65 bertajuk National Mapping Malaysia telah meluluskan jawatan dan terma-terma rujukan “Surveyor-General Malaya and Singapore” sebagai Pengarah Pemetaan Negara Malaysia dan mengesahkan keanggotaan serta terma-terma rujukan Jawatankuasa Pemetaan Negara pada 31 Mac 1965. Cabutan para-para 2(b), 2(c) dan 2(d) daripada kertas kabinet tersebut mengenai keanggotaan dan terma- terma rujukannya adalah seperti berikut: “2(b) National Mapping Committee

  That a National Mapping Committee be appointed to comprise the following:

  i. Director of National Mapping ii. Director of Lands & Surveys, Sabah; iii. Director of Lands & Surveys Sarawak; iv. Representative of the Ministry of Defence; v. Representative of the Ministry of Rural Development (now substituted by the Ministry of Natural

  Resources and Environment); vi. Assistant Director of Survey, FARELF

  2(c) The terms of reference of the National Mapping Committee to be as follows:

  i. to advise the Director of National Mapping on matters relating to mapping policy; ii. to advise the Director of National Mapping on mapping priorities.

  2(d) That the Committee be empowered to appoint a Secretary and to co-opt persons who would be

  required to assist the Committee,” Seterusnya pada 22 Januari 1997, Jemaah Menteri telah meluluskan pindaan terhadap nama, keanggotaan dan bidang-bidang rujukan Jawatankuasa Pemetaan Negara kepada Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara (JPDSN), bagi mencerminkan peranannya yang diperluaskan ke bidang data pemetaan berdigit. Keanggotaan JPDSN pada masa kini adalah terdiri daripada agensi-agensi seperti berikut:

  Buletin GIS dan Geomatik ini yang diterbitkan dua kali setahun adalah merupakan salah satu aktiviti oleh Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara, sebagai salah satu media pendidikan dan penyebaran maklumat dalam mendidik masyarakat memanfaatkan maklumat spatial dalam pembangunan negara. Walau bagaimanapun, sebarang kandungan artikel-artikel adalah tanggungjawab penulis sepenuhnya dan bukan melambangkan pandangan penerbit.

  PENDAHULUAN

  1. Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia 11. Jabatan Pertanian Sarawak 2. Jabatan Tanah dan Ukur Sabah 12. Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) 3. Jabatan Tanah dan Survei Sarawak 13. Universiti Teknologi Malaysia 4. Wakil Kementerian Pertahanan 14. Universiti Teknologi MARA (co-opted) 5. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia 15. Universiti Sains Malaysia (co-opted) 6. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia 16. Jabatan Laut Sarawak (co-opted) 7. Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia 17. Jabatan Perhutanan Sarawak 8. Jabatan Perhutanan Sabah 18. PLANMalaysia Semenanjung Malaysia (co-opted) 9. Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara

  (MaCGDI) (co-opted) 19. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

  10. Jabatan Pertanian Sabah

 • Dari Meja Ketua E

Search related