cafèambllet · Edició 242 · Setembre

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cafèambllet: la revista mensual més llegida de la província de Girona

Text of cafèambllet · Edició 242 · Setembre

 • Setembre 2011 n242 Any VI La Selva i lAlt Maresme 686 991 137 noupaper@gmail.com

  @_cafeambllet

  Marxa de Torxes a BlanesPGINA 18

  Montserrat Candini, Pepa Celaya i Alcia Snchez-Camacho fan pblic el seu patrimoni PGINES 12 i 12

  Quan una persona t un in-fart a Calella, se lha de derivar a un altre hospital que tingui unitat coronria. A partir dara aquest servei podria tenir de-mores importants. El cor, que s un mscul, pateix ms temps i les seqeles sn greus i podrien quedar crticament irreversibles. Dr. Pere Lanau, treballador del S.E.M. a Calella

  Les brusquesretallades actuals sacompanyaran daugment de la mortalitat. Andreu Porta-SnchezMetge Servei de Cardiologia de la Vall dHebron

  Les retallades poden posar en perill la seguretat dels pacientsComunicat dels 4 collegis dinfermeria de Catalunya

  En casos daccidents de trn-sit, emblia cerebral, descom-pensaci diabtica, atac de cor, lafectat no podr ser ats de ma-nera adequada. La salut al Valls est sota riscComunicat de lAssociaci de Facultatius de lHospital Mtua de Terrassa

  Planes 14, 15, 16 i 17

  Editorial, plana 2

 • 2 AGOST

  RE-TWEET

  Secretisme intollerableal Departament de Salut

  Josep Trias, de la Regi Sanitria de Girona sha negat en repetides ocasions a donar la informaci de quants pacients en estat crtic han salvat la vida lany passat als CAPs que ara

  tanquen. Qu est amagant?

  EDITORIAL

  El govern de la Generalitat ha aprofitat els mesos destiu per aprofundir en els plans de retallada al sector de la sa-nitat pblica, amb la intenci dagafar la ciutadania distreta i desmobilitzada. Aix, mentre tots rem a la platja, des del Departament de Salut safanyaven a concre-tar tancaments i reorganit-zar els serveis.Per si alg havia quedat de gurdia, si alg preguntava sobre els detalls dels tanca-ments, lopacitat i la manca de transparncia era total i intollerable. I encara ho s.Un exemple: des que el Departament va decidir els tancaments als serveis durgncies nocturns de la zona de la Selva Interior, di-verses associacions, movi-ments ciutadans i periodis-tes es van interessar per una dada clau a lhora de poder valorar limpacte dels canvis proposats pel Departament. Aix, si es tanquen 8 CAPs a la zona i es centralitzen els

  serveis a Santa Coloma, per tal de valorar la decisi s imprescindible conixer la feina que es feia fins ara en aquests centres que a partir dara estaran tancats. Quantes urgncies satenen al CAP de Breda o Angls entre les 12 de la nit i les 8 del mat? Quantes daquestes urgncies eren vi-tals? Quants infarts i crisis as-mtiques satenen?... La nica explicaci s que aquests centres estan infrautilitzats... La pregunta, llavors, s: a par-tir de quin nmero de vides salvades s rendible un centre per al conseller Boi Ruiz?Hi ha ms. Tot i que des del Departament sempre sha insistit en que les desicions en aquest tema tan impor-tant serien fruit de la nego-ciaci i de lavaluaci de les necessitats concretes de cada territori, daix res de res. El Departament tira pel dret i els ajuntaments sasabenten per la premsa de com ser la sanitat al seu municipi en el futur. Un exemple: el passat

  30 dagost al mat ens vam po-sar en contacte amb lalcalde de Breda, Jordi Iglesias (CiU) per demanar-li dades concretes sobre la tipologia dassistncies que feia el CAP de la seva poblaci. El batlle va afirmar que ell no posseia aquesta dada i que, a ms, ig-norava la data exacta de tan-cament del servei. Dues ho-res ms tard, el diari El Punt informava que aquesta data era el 12 de setembre. A co-rrecuita, els ajuntaments de la zona van haver de penjar car-tells informant a la poblaci sobre el que cal fer ara en cas durgncia nocturna. Un tall de carreteres pel pas dun correfoc savisa amb ms temps.

  Josep Trias, de la Regi Sa-nitria de Girona sha negat en repetides ocasions a do-nar la informaci de quants pacients en estat crtic han salvat la vida lany passat als CAPs que ara tanquen. Qu est amagant?

  Tens Twitter? Segueix-nos! Els 10 primers followers, estan

  convodats a un bon pat!!!

  @_cafeambllet

  Lestudi daudincies que mesura els consums de mit-jans de comunicaci a Cata-luya confirma el cafambllet com a lder i el situa com la publicaci gratuta ms llegida de la provncia de Girona, un 49.000 lectors per edici.

  Un lideratge que no s casual: cada mes posem al carrer ms exemplars que cap altra publicaci de la zona: 30.000 exemplars que sn 30.000 oportuni-tats de posar-se en contacte amb els seus clients.

  www.cafeambllet.comnoupaper@gmail.com

  972 160 747686 99 11 37

 • 3AGOST

 • 4 AGOSTfotonotcia

  Desprs de mesos de trucades i reunions, al mes dagost de 2005 Ramon Ramos Poveda veia acomplit el seu objectiu: fundar un club on compartir amb daltres persones la seva passi pels cotxes clssics. Avui, 7 anys desprs el club compta amb la participaci de 25 coleccionistes i ja t un lloc destacat a lespai lloretenc. Aix, i durant els ltims 7 anys, cada segon diumenge de mes es troben a Lloret un grup dapassionats dels cotxes que acompanyats per les seves mquines- atreuen els curiosos i els interessants en aquest mn de ferros antics i elegants. El passat diu-menge 7 de setembre 37 cotxes de diverses categories i tots molt ben conservats van trobar-se per celebrar laniversari del club. Els assistents van celebrar lefemride degustant coques, brindant amb cava i moscatell i, sobretot, parlant de la seva afi-ci: els cotxes.

  7 anys de vehicles clssics

  fotonotcia

  El Grup de Vall el Vilar (Fundaci Aspronis) va celebrar el passat 19 de juny un festival al teatre de Palafolls en benefici del centre Pinya de Rosa. Grcies a les aportacions dels assistents es va poder comprar un sof-gronxador i ara estem pendents de ladquisici dun gronxador adaptat per cadires de rodes. Grup de pares del centre Pinya de Rosa.

  Un magnfic sof grontxador!

 • 5AGOST

  Deixaran de vendre megfons i lsers a Lloret

  la selva la selva

  Lalcalde, Rom Codina i Ma-seras, i el regidor de Comer, Jordi Orobitg, shan reunit re-centment amb representants de la comunitat ndia de co-merciants de Lloret de Mar. Aquest collectiu, com s sa-but, t un important pes en el comer local.Lobjectiu de la reuni era conixer de primera m els in-terlocutors daquest collectiu, establir-hi un contacte directe i tractar diferents temes vin-culats a la seva activitat co-mercial. En aquest sentit shan tractat diferents aspectes refe-rents al compliment de la nor-mativa comercial (etiquetatge, venda dalcohol, compliment dhoraris comercials i evitar certes prctiques de venda, entre daltres) i lAjuntament els va mostrar la seva preocu-

  paci per les nombroses molsties que ocasionen els megfons i els punters lsers que venen en els seus establi-ments.La reuni va ser valorada po-sitivament per ambdues parts, i per part daquest collectiu de comerciants es va compro-metre a, una vegada finalitzats els estocs de megfons i pun-ters lsers, deixar de vendre aquests articles, que provo-quen importants molsties a ciutadans i visitants. Per altra banda, lAjuntament va adqui-rir el comproms destudiar la revisi de lhorari comercial de cara a properes temporades turstiques. Daquesta revisi se nhauria de parlar tamb amb els presidents de les As-sociacions de Comerciants del Rieral i del nucli antic.

  Membres de lajuntament es reuneixen amb represen-tants de la comunitat ndia de comerciants Etiquetat-ge, venda dalcohol, horaris comercials van ser alguns

  dels temes tractats en una reuni molt positiva

  El passat 3 de setembre lAssociaci Gent de Barri de Pequn de Calella va organitzar la XXI Revetlla a la Plaa dels Pequinaires de Calella. A la festa hi va haver entrepans, pernil, coca i cava i lactuaci del grup musical Esquitx. Amb els ingressos ob-tinguts lassociaci finana la cantada dhavaneres lltim diu-menge de juliol, el guarniment dels carrers del barri per Nadal i el manteniment del local social.

  Els pequinaires la tornen a muntar

  El passat 7 de setembre va tenir lloc un csting per triar figu-rant i actors amateirs per a la novella La Riera per a gravar seqncies al Casino de Lloret de Mar. Aix doncs, atents a La Riera... veureu algun lloretenc!

  Csting pera TV3 a Lloret

  Lorganitzaci de Sa Costa Barrakes vol

  agrar la collaboraci de les segents empre-ses, que han contribut

  a que un any ms, tinguem unes grans

  barrakes. Grcies!

 • 6 AGOST

  La retrobada amb els amics, les aven-tures compartides durant les vacances i el repte de tornar a la rutina forma pert del record de tots els que fa temps que han abandonat les aules. Un record in-destriable de lolor de quaderns nous, motxilles lluents i llpissos encara llargs. Amb la intenci de que ning en el fu-tur recordi aquest dia com un dia de mancances i privacions, la Creu Roja de Blanes, Lloret i Tossa posa en marxa la campanya Tornem al Cole que t com a objectiu que tots els nens i nenes de les nostres escoles comencin el curs amb el seu material en perfectes condicions. Per aix demana a tothom que pugui i vul-gui participar que porti qualsevol ma-terial escolar: llibretes, llpissos, bolis, carpetes, colors, gomes desborrar, ma-quinetes... Per entregar el material po-deu adrear-vos a les segents adreces: Blanes: oficina Creu Roja a c/ Francesc Maci 26. Horari de 9 a 14h. Lloret de Mar: Centre Civic del Rieral a c/ Joan Fuster i Ortells 14. Horari de 9 a 13 i de 16 a 18,30h. Tossa de mar: A Serveis Socials Avd. La Palma 10 ( Casa Zuguel). Horari de 9 a 14h.

  Tornar al cole amb la Creu Roja

  breus

  La comissi tcnica formada per tcnics municipals dels serveis jurdics, departament dactivitats, Policia Local i Lloret Turisme, aix com re-gidors de les rees implica-des, encarregada de presen-tar pla dactuacions i mesures dordenaci turstica ha im-pulsat una nova iniciativa.La acci consisteix e