of 23 /23
Iliesi Dan – Taian „Studiul unei arii protejate din Bucovina” Capitolul II Capitolul II. Descrierea ariei naturale protejate II.1. Informaţii Generale II.1.1. Localizare Aria de importanţă specială avifaunistică Obcina Feredeului este situată în Regiunea de Nord-Est a României (N 47° 42' 18" - E 25° 24' 35"), în zona montană din partea de nord şi central-nord-vestică a judeţului Suceava (NUTS: RO015). Situl se întinde pe o suprafaţă de 63 983.3 ha. Situl se suprapune integral peste unitatea fizico-geografică a Obcinei Feredeului, din cadrul Obcinelor Bucovinei, fiind parte componentă a subregiunii munţilor flişului, situată în partea de nord a Carpaţilor Orientali. Situl are o orientare generală NNV-SSE, conformă cu orientarea culmilor principale (Fig. 1 - Anexe). În proiecţie Stereografică 1970 coordonatele centnoidului ariei protejate sunt: x - 528490.36 y -690172.23. II.1.2. Limite Limitele SPA Obcina Feredeului au fost stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea HG 1284/2007. Acestea sunt puse la dispoziţia factorilor interesaţi de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului prin intermediul paginii de Internet www.biodiversity.ro/ n2000/ , precum şi pe pagina web a autorităţii centrale pentru protecţia mediului în proiecţie Stereo 70 http://www.mmediu.ro/protectia naturii/protectia naturii.htm . Harta limitelor se găseşte şi pe pagina web a sitului, www.obcinaferedeului.ro şi în Anexa 1. ■ Descrierea sumară a limitelor sitului Limita nordică a sitului urmăreşte valea superioară a râului Suceava, atât pe porţiunea în care aceasta coincide cu graniţa de stat cu Ucraina - până în dreptul localităţii Ulma, cât şi în aval de aceasta, până la confluenţa cu pârâul Brodina, în dreptul localităţii omonime. La vest, limita sitului coincide în mare parte cu văile superioare ale Sucevei (până în dreptul localităţii Izvoarele Sucevei) şi Moldovei (până în dreptul localităţii Breaza de Sus), de unde urcă spre est, pe culmile cu altitudini de 1000-1100 m şi se întinde spre sud-est până la sud de vârful Muncelu (1302 m), în apropiere de localitatea Sadova şi până la valea Moldovei. În partea de sud, limita sitului urmăreşte în linii mari valea Moldovei, între localităţile Pojorâta şi Prisaca Dornei, exceptând valea inferioară a râului Sadova până la confluenţa acestuia cu Moldova. În partea de est, limita sitului se desfăşoară pe direcţie SSE-NNV, din dreptul localităţilor Prisaca Dornei (din valea Moldovei) până la vest de localitatea Brodina (în valea Sucevei), având o configuraţie neregulată. Astfel, în partea sa estică limita sitului se suprapune parţial peste unităţile geomorfologice ale: culoarului (depresiunii) Moldoviţei, în E şi Obcinelor Brodinei, în partea de NE (Barbu, 1972, 1976). II.1.3. Cadrul legal pentru aria protejată şi planul de management Situl Natura 2000 - ROSPA0089 a fost declarat Arie de Protecţie Specială Avifaunistică, pentru care s-a instituit regimul specific de protecţie prin Hotărârea de 7

Capitolul II.doc

Embed Size (px)

Text of Capitolul II.doc

Capitolul I

Planul de management al SPA Obcina Feredeului

2G13-2G23

Iliesi Dan Taian Studiul unei arii protejate din Bucovina Capitolul II

Capitolul II. Descrierea ariei naturale protejate II.1. Informaii Generale II.1.1. Localizare

Aria de importan special avifaunistic Obcina Feredeului este situat n Regiunea de Nord-Est a Romniei (N 47 42' 18" - E 25 24' 35"), n zona montan din partea de nord i central-nord-vestic a judeului Suceava (NUTS: RO015). Situl se ntinde pe o suprafa de 63 983.3 ha.

Situl se suprapune integral peste unitatea fizico-geografic a Obcinei Feredeului, din cadrul Obcinelor Bucovinei, fiind parte component a subregiunii munilor fliului, situat n partea de nord a Carpailor Orientali. Situl are o orientare general NNV-SSE, conform cu orientarea culmilor principale (Fig. 1 - Anexe).

n proiecie Stereografic 1970 coordonatele centnoidului ariei protejate sunt: x - 528490.36 y -690172.23.

II.1.2. Limite

Limitele SPA Obcina Feredeului au fost stabilite prin Hotrrea de Guvern nr. 971/2011 pentru modificarea i completarea HG 1284/2007. Acestea sunt puse la dispoziia factorilor interesai de ctre autoritatea public central pentru protecia mediului prin intermediul paginii de Internet www.biodiversity.ro/n2000/, precum i pe pagina web a autoritii centrale pentru protecia mediului n proiecie Stereo 70 http://www.mmediu.ro/protectia naturii/protectia naturii.htm. Harta limitelor se gsete i pe pagina web a sitului, www.obcinaferedeului.ro i n Anexa 1.

Descrierea sumar a limitelor sitului

Limita nordic a sitului urmrete valea superioar a rului Suceava, att pe poriunea n care aceasta coincide cu grania de stat cu Ucraina - pn n dreptul localitii Ulma, ct i n aval de aceasta, pn la confluena cu prul Brodina, n dreptul localitii omonime.

La vest, limita sitului coincide n mare parte cu vile superioare ale Sucevei (pn n dreptul localitii Izvoarele Sucevei) i Moldovei (pn n dreptul localitii Breaza de Sus), de unde urc spre est, pe culmile cu altitudini de 1000-1100 m i se ntinde spre sud-est pn la sud de vrful Muncelu (1302 m), n apropiere de localitatea Sadova i pn la valea Moldovei.

n partea de sud, limita sitului urmrete n linii mari valea Moldovei, ntre localitile Pojorta i Prisaca Dornei, exceptnd valea inferioar a rului Sadova pn la confluena acestuia cu Moldova.

n partea de est, limita sitului se desfoar pe direcie SSE-NNV, din dreptul localitilor Prisaca Dornei (din valea Moldovei) pn la vest de localitatea Brodina (n valea Sucevei), avnd o configuraie neregulat. Astfel, n partea sa estic limita sitului se suprapune parial peste unitile geomorfologice ale: culoarului (depresiunii) Moldoviei, n E i Obcinelor Brodinei, n partea de NE (Barbu, 1972, 1976).

II.1.3. Cadrul legal pentru aria protejat i planul de management

Situl Natura 2000 - ROSPA0089 a fost declarat Arie de Protecie Special Avifaunistic, pentru care s-a instituit regimul specific de protecie prin Hotrrea de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecie special avifaunistic ca parte integrant a reelei ecologice europene Natura 2000 n Romnia (M.O. nr.715 din 11 octombrie 2011), modificat i completat prin Hotrrea de Guvern nr. 971/2011.Fomularul standard al sitului, n care sunt listate speciile protejate n Obcina Feredeului este disponibil n HG 971/2011 - Anexe.

Autoritatea de management: ncepnd din 2010, administrarea sitului este n responsabilitatea Direciei Silvice Suceava, care are calitatea de custode, dobndit prin Convenia de Custodie nr. 0099/03.03.2010 ncheiat cu Ministerul Mediului i Pdurilor.

II.1.4. Suprapuneri cu alte arii protejate i conectivitate

Situl se suprapune total peste rezervaia forestier Pdurea Rooa (250 ha), arie natural protejat de interes naional din anul 2007 i n proporie de 60% peste situl de importan comunitar Obcinele Bucovinei (Tab. 2).Rezervaia Pdurea Rooa este arie natural protejat declarat prin Hotrrea de Guvern nr. 1143 din 18 septembrie 2007.

SCI Obcinele Bucovnei se suprapune, n cea mai mare msur peste partea estic i central a Obcinei Feredeului, precum i peste partea nord-vestic a Obcinei Mari (Fig. 2). Situl are ca scop protecia habitatelor forestiere (pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior, pduri dacice de fag, pduri acidofile de Picea abies), aluviale (habitate de vegetaie herbacee de pe malurile rurilor), fnee montane i turbrii cu vegetaie forestier. De asemenea, interes conservativ prezint i mamiferele mari i o serie de specii de amfibieni, reptile, peti, nevertebrate i plante listate n anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE2 prezente n aceast zon.Lista complet a acestora este disponibil n Anexa Ordinului MMP nr. 2387/2011 - Fia standard a sitului.

SCI Moldova Superioar se suprapune cursului superior al rului Moldova, ntre localitile Breaza de Sus i Cmpulung Moldovenesc. Situl are ca scop conservarea pdurilor dacice de fag (cod 91V0), a mamiferelor mari (rs, lup, urs), precum i a speciei Eudontomyzon mariae.

SCI Gina-Lucina este situat n partea de nord a Obcinei Mestecniului, la vest de SPA Obcina Feredeului. n cadrul sitului se regsesc habitate de interes prioritar, aa cum sunt cele de turbrie activ i turbrie cu vegetaie forestier i pdurile aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior, specii precum rsul i o serie de plante ntre care Ligularia sibirica.

II.1.5. Drepturi de proprietate, administrare i folosin a terenurilor B.1.5.1. Situaia administrativ-teritorial a sitului

Situat exclusiv n cadrul judeului Suceava, n partea nord-vestic a regiunii de dezvoltare Nord-Est, situl se suprapune parial peste teritoriul a 12 comune i al municipiului Cmpulung Moldovenesc (Fig.3). Ponderea suprafeei incluse n sit din suprafaa total a teritoriului administrativ ale acestora variaz ntre