Cara – cara mengerjakan ??Terus menjaga pantang larang ihram

Embed Size (px)

Text of Cara – cara mengerjakan ??Terus menjaga pantang larang ihram

 • CARA CARAMENGERJAKAN

  haji

 • HAJI TAMATTU`

 • CARA MENGERJAKAN HAJI TAMATTU`

  Berniat umrah ketika memasukimekah.

  Selesai menunaikan umrah, mereka terlepas dari ihram.

  (8 Zulhijjah) berniat di hotel untuk mengerjakan haji pula.

  Mereka yang memilih haji tamattu`, wajib

  menyempurnakan dam tertib

  dan dam taqdir.

  Dam Tamattu`

  Menyembelih seekor

  kambing yang sesuai

  dijadikan korban, atau 1/7

  dari lembu atau kerbau atau

  unta. Jika tidak dapat :

  Berpuasa 10 hari (3 hari

  pada masa haji, 7 hari

  ketika pulang ke negeri).

 • RAJAH RINGKASLANGKAH - LANGKAH

  MENGERJAKAN

  1. HAJI TAMATTU`

 • 1. Ihram `Umrah (R)

  2. Tawaf `Umrah (R)

  3. Saei `Umrah (R)

  4. Bercukur/Bergunting (R)

  5. Ihram Haji (R)

  6.Wuquf di Arafah (R)

  7. Bermalam di Muzdalifah (W)

  8. Melontar Jamrah `Aqabah (W)

  9. Dam (W)

  10. Bercukur/bergunting (R)

  11. Tawaf Haji (R)

  12. Saei Haji (R)

  13. Bermalam di Mina (W)

  14. Melontar 3 Jamrah (W)

  15. Tawaf Wada` (W)

 • HAJI IFRAAD

 • CARA MENGERJAKAN HAJI IFRAD

  Berniat haji ketika masuk mekah

  Melakukan tawaf qudum

  Melakukan saei haji

  Jangan bercukur atau gunting (tahallul)

  Terus menjaga pantang larang ihram

  Jangan pergi ke tana`im atau lainnya untuk berniat melakukan umrah sunat

  (8 zulhijjah) keluar ke Arafah untuk wuquf

  Tidak perlu dam tertib atau dam taqdir

  Setelah selesai haji, keluar ke miqat untuk berniat umrah pula.

 • RAJAH RINGKASLANGKAH - LANGKAH

  MENGERJAKAN

  2. HAJI IFRAD

 • 1. Ihram Haji (R)

  2. Tawaf Qudum (S)

  3. Saei Haji (R)

  4. Wuquf di Arafah (R)

  5. Bermalam di Muzdalifah (W)

  6. Melontar Jamrah Aqabah (W)

  7. Korban (SM)

  8. Bercukur/Bergunting (R)

  9. Tawaf Haji (R)

  10. Bermalam di Mina (W)

  11. Melontar 3 Jamrah (W)

  12. Tawaf Wada` (W)

 • HAJI QIRAAN

 • CARA MENGERJAKAN HAJI QIRAN

  A) Berniat haji dan umrah serentak ketika masuk Mekah.

  B) Atau masuk Mekah dengan niat tamattu` tetapi didatangiuzur syarei sebelum tawaf, maka berniat haji.

  Melakukan kerja-kerja haji sahaja. (bagi haji dan umrah)

  Melakukan tawaf qudum.

  Melakukan saei haji.

  Jangan bercukur atau gunting (tahallul)

  Jangan pergi ke tana`im umtuk berniat melakukan umrah sunat

  (8 zulhijjah) keluar ke Arafah untuk wuquf

  Mengeluarkan dam

 • RAJAH RINGKASLANGKAH - LANGKAH

  MENGERJAKAN

  3. HAJI QIRAN

 • 1. Ihram Haji + Umrah (R)

  2. Tawaf Qudum (S)

  3. Saei Haji + Umrah (R)

  4. Wuquf di Arafah (R)

  5. Bermalam di Muzdalifah (W)

  6. Melontar Jamrah Aqabah (W)

  7. Dam (W)

  8. Bercukur/Bergunting (R)

  9. Tawaf Haji + Umrah (R)

  10. Bermalam di Mina (W)

  11. Melontar 3 Jamrah (W)

  12. Tawaf Wada` (W)