Castaneda Carlos - 10 - Aktywna Stona Nieskończoności

Embed Size (px)

Text of Castaneda Carlos - 10 - Aktywna Stona Nieskończoności

Powrt do spisu KIPPIN PRZEDRUK CARLOS CASTANEDA AKTYWNA STRONA NIESKOCZONOCI (The Active Side of Infinity / wyd. orygin. 1998)

Inne ksiki Carlosa Castanedy wydane dotychczas w Polsce: NAUKI DON JUANA ODRBNA RZECZYWISTO PODR DO IXTLAN OPOWIECI O MOCY DRUGI KRG MOCY DAR ORA WEWNTRZNY OGIE POTGA MILCZENIA SZTUKA NIENIA MAGICZNE KROKI

SPIS TRECI: Jzyk" Inny jzyk" Wstp Drenie powietrza Podr mocy Intencja nieskoczonoci Kim tak naprawd by Juan Matus? Koniec pewnej epoki Gbokie troski powszedniego ycia Widok, ktrego nie mogem znie Nieuniknione spotkanie Moment zaamania Pomiary procesw poznawczych Podzikowanie Poza granicami jzyka Klucz Wspgranie energii na horyzoncie Podre po mrocznym morzu wiadomoci wiadomo nieorganiczna

Czysty widok Bagienne cienie Pocztek ostatecznej podry Skok w przepa Powrt * * * Carlos Castaneda zmar w 1998 roku ta ksika zostaa wydana po jego mierci

Spis Treci / Dalej Ksik t dedykuj dwm ludziom, ktrzy dali mi si i zaopatrzyli w metody niezbdne w terenowych badaniach antropologicznych: profesorowi Clementowi Meighanowi i profesorowi Haroldowi Garfinkelowi. Idc za ich sugestiami, bez reszty oddaem si pewnemu projektowi badawczemu, ktry pochon mnie na zawsze. Jeeli nie udao mi si urzeczywistni ducha uprawianej przez nich nauki, trudno. Nie mogem na to nic poradzi. Zanim zdyem sformuowa spjne, naukowe hipotezy, zagarna mnie sia jeszcze wiksza, ktr szamani nazywaj nieskoczonoci.Jzyk Czowiek wnikliwie wpatrywa si w swoje rwnania i rzek, e wszechwiat mia swj pocztek. To bya eksplozja rzek. Wybuch nad wybuchami i tak oto narodzi si wszechwiat. I cigle si rozszerza rzek. Obliczy nawet dugo jego ywota: dziesi miliardw obrotw Ziemi dokoa Soca. Na caym globie zagrzmiay wiwaty; wszyscy dostrzegli w obliczeniach nauk. Nikt nie pomyla, e postulujc pocztek wszechwiata, czowiek odwzorowa jedynie skadni swojego jzyka; zwyk skadni, ktrej dla stwierdzania faktw potrzeba pocztkw jak narodziny, rozwini jak dorastanie, i zakocze jak mier. Wszechwiat mia swj pocztek i wszechwiat si starzeje, zapewni nas, i wszechwiat umrze, tak jak wszystko, i jak on sam umar, gdy ju znalaz matematyczny obraz skadni swojego jzyka. Inny jzyk Czy wszechwiat naprawd mia pocztek? Czy teoria Wielkiego Wybuchu jest prawdziwa? To nie s pytania, chocia brzmi podobnie. Czy jzyk, w ktrym stwierdzanie faktw wymaga pocztkw, rozwini i zakocze, jest jedynym istniejcym jzykiem? Oto prawdziwe pytanie. Istniej inne jzyki. Istnieje na przykad taki, ktry postuluje, by faktami byy rne stopnie natenia. W tym jzyku nic si nie rozpoczyna i nic nie koczy; i tak narodziny nie s wyranym, osobnym wydarzeniem, lecz jedynie szczeglnym rodzajem natenia; i tak te jest z dorastaniem i tak jest ze mierci. W tym jzyku czowiek wodzi wzrokiem po swoich rwnaniach i odkrywa, e wyliczy ju tyle stopni natenia, by z przekonaniem stwierdzi, i wszechwiat nigdy nie mia pocztku i nigdy nie bdzie mia koca, przechodzi za to, i przechodzi nadal, i bdzie przechodzi przez nie koczce si fale natenia. Czowiek taki nie zawahaby si orzec, e cay wszechwiat jest jednym wielkim rydwanem natenia, w ktry mona wsi i ruszy w podr pord zmian bez koca. Oprcz tego wysnuby wiele innych wnioskw,

a by moe nawet by mu przez myl nie przemkno, e obrazuje jedynie skadni swojego jzyka.

Wstecz / Spis Treci / Dalej Wstp Ksika ta jest zbiorem pamitnych wydarze mojego ycia. Zebraem je, idc za rad don Juana Matusa, szamana z indiaskiego plemienia Yaqui z Meksyku, ktry by moim nauczycielem i przez trzynacie lat nie szczdzi wysikw, by otworzy przede mn kognitywny wiat szamanw yjcych w staroytnoci w Meksyku. Don Juan zaproponowa mi, bym sporzdzi sobie taki zbir pamitnych wydarze, zupenie mimochodem, wiedziony jakby spontanicznym odruchem. Taki by styl nauczania don Juana. Maskowa wag pewnych posuni, nadajc im pozr banau. W ten sposb skrywa szpil ich nieodwoalnoci, przedstawiajc je tak, e w ogle nie rniy si od innych przyziemnych spraw. Z biegiem czasu don Juan wyjawi mi, e w proces gromadzenia pamitnych wydarze ycia by dla szamanw staroytnego Meksyku, ktrzy go opracowali, uznawan metod pobudzania ukrytych w kadym czowieku pokadw energii. W ich rozumieniu na pokady te skada si pochodzca z ciaa fizycznego energia, ktra ulega dyslokacji zostaa wypchnita z naszego zasigu poprzez okolicznoci powszedniego ycia. Tak wic dla don Juana i szamanw z jego linii w zbir pamitnych wydarze ycia by sposobem rozprowadzania nie wykorzystywanej energii. Niezbdnym warunkiem przystpienia do tworzenia zbioru bya absolutna szczero i pogrenie si bez reszty w proces czenia w jedn cao wszystkich przeytych emocji i objawie, bez pomijania czegokolwiek. Wedug don Juana, szamani jego linii byli przekonani, e zbieranie pamitnych wydarze ycia jest sposobem osignicia emocjonalnego i energetycznego dostrojenia, niezbdnego do podjcia ryzykownej podry w nieznane sfery postrzegania. Wedug sw don Juana, nadrzdnym celem stosowania dostpnej mu wiedzy szamaskiej byo przygotowanie do wyruszenia w ostateczn podr: podr, ktr kady czowiek musi podj pod koniec swojego ycia. Powiedzia, e dziki dyscyplinie i stanowczoci szamani s w stanie zachowa po mierci indywidualn wiadomo i wol. w nieokrelony, idealistyczny stan, okrelany przez wspczesnego czowieka mianem ycia po mierci", dla nich jest konkretn aren praktycznego dziaania, odmiennego w swej naturze od praktycznego dziaania w naszym codziennym yciu, lecz cechujcego si podobn funkcjonalnoci. Don Juan przypuszcza, e zbieranie pamitnych wydarze swego ycia byo dla szamanw przygotowaniem do chwili, gdy wkrocz na ow konkretn aren, ktr oni sami nazywali aktywn stron nieskoczonoci. Don Juan i ja rozmawialimy ktrego dnia pod jego ramad; bya to lekka konstrukcja sklecona z cienkich bambusowych palikw, rodzaj werandy, czciowo zacienionej, lecz zupenie nie chronicej przed deszczem. Stao w niej kilka maych, mocnych skrzynek, ktrych uywano jako aweczek. Napisy na skrzynkach wyblaky i bardziej suyy ozdobie ni identyfikacji. Siedziaem na jednej z nich. Plecami byem zwrcony w kierunku frontowej ciany domu. Don Juan siedzia na innej skrzynce, oparty o drg wspierajcy ca ramad. Zajechaem samochodem pod jego dom dopiero kilka minut wczeniej. Podrowaem przez cay dzie w gorcym, parnym powietrzu. Byem podenerwowany, spocony i wierciem si niespokojnie. Zaledwie wygodnie rozsiadem si na skrzynce, don Juan zaczai mwi. Umiechajc si szeroko, zauway, e ludzie grubi w zasadzie nie wiedz, jak walczy ze swoj otyoci. Z umiechu, ktry igra na jego twarzy, domyliem si, e nie stroi sobie artw. Niezwykle bezporednio, a zarazem bardzo ogldnie, zwrci moj uwag na to, e mam nadwag. Tak mnie to zdenerwowao, e wychyliem si za daleko w ty na mojej skrzynce i z wielk si wyrnem plecami o cienk cian. Uderzenie zatrzso caym domem a po fundamenty. Don Juan spojrza na mnie badawczo, ale zamiast spyta, czy nic mi si nie stao, zapewni, e ciany nie popkay. Nastpnie dugo mi wyjania, e dom suy mu tylko za tymczasowe schronienie i tak naprawd mieszka gdzie indziej. Kiedy zapytaem go, gdzie to w takim razie jest, utkwi we mnie wzrok. Jego spojrzenie nie byo grone; byo bardziej skutecznym paralizatorem niewaciwych pyta. Nie pojem, czego ode mnie oczekuje. Ju miaem powtrzy pytanie, ale mnie powstrzyma. Tutaj si nie zadaje podobnych pyta powiedzia stanowczo. Moesz pyta do woli o procedury i pojcia. Kiedy bd gotw ci powiedzie, gdzie mieszkam jeli w ogle bd powiem ci sam i nie bdziesz musia mnie pyta. Natychmiast poczuem si odrzucony. Moja twarz oblaa si rumiecem. Czuem si dotknity do

ywego. Wybuch miechu don Juana tylko podsyci moje upokorzenie. Nie do, e mnie odrzuci, to jeszcze mnie poniy i wymia. Mieszkam tutaj tymczasowo cign, nie zwaajc na mj paskudny humor poniewa jest to magiczne miejsce. Prawd powiedziawszy, mieszkam tutaj z twojego powodu. Jego owiadczenie powalio mnie na opatki. Nie mogem w to uwierzy. Pomylaem, e pewnie tak mwi, eby zagodzi moje rozdranienie faktem, i mnie obrazi. Naprawd mieszkasz tutaj z mojego powodu? zapytaem, niezdolny pohamowa ciekawoci. Tak odpar beznamitnie. Musz ci odpowiednio przygotowa. Jeste taki jak ja. Powtrz ci teraz co, co ju ci wczeniej mwiem: wyzwaniem dla kadego naguala, czyli przywdcy, kadego pokolenia czarownikw jest odszukanie nowego mczyzny czy nowej kobiety, ktra podobnie jak on wykazuje podwjn struktur energetyczn; zobaczyem t cech w tobie, kiedy bylimy na dworcu autobusowym w Nogales. Gdy widz twoj energi, widz dwie naoone na siebie wietliste kule, jedn na drugiej, i ta cecha wie nas ze sob. Ani ja nie mog zrezygnowa z ciebie, ani ty nie moesz zrezygnowa ze mnie. Jego sowa wywoay we mnie niezwykle dziwne roztrzsienie. Jeszcze chwil przedtem byem zy, teraz zbierao mi si na pacz. Don Juan mwi dalej. Powiedzia, e chce mnie zapozna z czym, co szamani nazywaj drog wojownika, wykorzystujc do tego si okolicy, w ktrej mieszka, gdy jest ona miejscem bardzo silnych emocji i gwatownych reakcji. Od tysicleci zamieszkuje j bardzo wojowniczy lud, ktry nasczy t ziemi swoim zamiowaniem do wojny. W owym czasie don Juan mieszka w stanie Sonora w pnocnym Meksyku, okoo stu szedziesiciu kilometrw na poudnie od miasta Guaymas. Tam zawsze jedziem go odwiedza, pod pozorem prowadzenia bada w terenie. Don Juanie, czy bd musia toczy jak wojn? spytaem powanie zaniepokojony jego owiadczeniem, e zamiowanie do wojny bdzie mi pewnego dnia potrzebne. Nauczyem si ju traktowa jego sowa z absolutn powag. Nie ulega wtpliwoci odrzek z umiechem. Kiedy ju wchoniesz wszystko, co mona w tej okolicy wchon, ja wyjad. Nie miaem adnych podstaw, by powtpiewa w to, co mwi, ale nie potrafiem sobie wyobrazi jego ycia gdzie indziej. By bez reszty czci wszystkiego, co go otaczao. Jednake jego dom faktycznie sprawia wraenie tymczasowego schronienia. Bya to typowa lepianka farmerw z plemienia Yaqui; miaa splatane ciany obrzucone glin, przykryte pask strzech. Wntrze stanowio jedno due pomieszczenie suce do jedzenia i spania oraz nie zadaszona kuchnia. Bardzo ciko o dobry kontakt z grubym